Page 1

Φυσικοί Σηµειοδότες από το Christian Astrology Β΄ µέρος της ∆έσποινας Γιαννακοπούλου

Όπως ήδη θα έχει διαπιστώσει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, η πληκτρολόγηση του 3ου βιβλίου του Christian Astrology πλησιάζει στο τέλος της. Η δηµοσίευση των 800 και πλέον σελίδων των τριών βιβλίων του C.A. κρίθηκε σκόπιµη, προκειµένου να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό όσοι µελετητές επιθυµούν να εντρυφήσουν στην τέχνη της ωριαίας αστρολογίας µέσα από το αυθεντικό κείµενο του Lilly. Πέραν τούτου, όµως, η πληκτρολόγηση του συγκεκριµένου βιβλίου, ήταν µια καλή ευκαιρία για µια σχολαστική και πιο επισταµένη µελέτη του. Έτσι, µέσα από αυτή τη διαδικασία, προέκυψαν οι πίνακες που ακολουθούν και αναφέρονται στους φυσικούς σηµειοδότες προσώπων, αντικειµένων, τοποθεσιών, επαγγελµάτων, ενεργειών κ.λπ. Οι φυσικοί σηµειοδότες χρησιµοποιούνται συχνά στην αστρολογία, είτε πρόκειται για πλανήτες, είτε για ζώδια ή ακόµα και για οίκους. Π.χ. λέµε ότι, εξαιτίας των φυσικών του ιδιοτήτων, ο Ερµής είναι φυσικός σηµειοδότης των εγγράφων, η Αφροδίτη των κοσµηµάτων κ.λπ. Η προσεκτική ανάγνωση των πινάκων αυτών αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του µελετητή και διευκολύνει την γρηγορότερη πρόσβαση του στο αυθεντικό κείµενο του Lilly. Οι πίνακες καταρτίστηκαν µετά από προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου και έχουν χωριστεί σε δύο µέρη: Στο πρώτο µέρος, που ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα astrothesaurus, έχουν καταγραφεί οι φυσικοί σηµειοδότες διαφόρων κτισµάτων, τοποθεσιών και εδαφών, καθώς και πολύτιµων λίθων, µετάλλων και πετρωµάτων. Το δεύτερο µέρος αναφέρεται στους σηµειοδότες των διαφόρων επαγγελµάτων καθώς και σε ιδιότητες που µπορεί να φέρει ένα άτοµο, σύµφωνα πάντα µε τον William Lilly. Η µελέτη, από την οποία προήλθαν οι πίνακες των σηµειοδοτών, βασίστηκε στην δυσεύρετη πλέον έκδοση του C.A. που τυπώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Regulus το 1985.

-1-


Οι αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου όπου συναντώνται τα λήµµατα είναι σηµειωµένες µέσα σε παρενθέσεις, έτσι ώστε ο αναγνώστης να παραπέµπεται εύκολα στην ύλη του βιβλίου.

Αγγελιαφόρος Ερµής (78), 3ος (52), Σελήνη (81) Αγγελιαφόρος της δηµοκρατίας 5ος (53) Αγρότης 6ος (53) Αδελφή 3ος (52) Αδέλφια 3ος (52) Αδελφός 3ος (52) Αδελφές, αδελφοί του πατέρα 6ος (53) Αδέλφια της συζύγου 9ος (56) Άθεος Άρης, Κρόνος, 9ος (55) Αµαξάς Σελήνη (81) Αµαξηλάτης Κρόνος (59) Ανειλικρινής φίλοι 11ος (56) Ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος 10ος (55) Ανώτερος δηµοτικός υπάλληλος 10ος (55) -2-


Ανώτερος διοικητικός υπάλληλος Ήλιος (71) Αξιόπιστοι φίλοι 11ος (56) Αξιωµατικός της αστυνοµίας Ήλιος (71) Αξιωµατικός του στρατού Άρης (67) Αξιωµατικός υπηρεσίας 10ος (55) Απεσταλµένος σε κοµητεία Ήλιος (71) Αργυραµοιβός Ερµής (78) Αρµοστής Ερµής (78) Αρτοποιός Άρης (67) Αρχιστράτηγος 10ος (55) Αρωµατοποιός Αφροδίτη/Σελήνη (74) Αστρολόγος Ερµής (78, 7ος (54) Αυλικός Ήλιος (71, 11ος 56) Αυτοκράτορας Ήλιος (71) Βαρκάρης Σελήνη (81) Βαρόνος Ήλιος (71) Βασιλιάς Ήλιος (71), 10ος (55) Βασιλικοί σύµβουλοι, ευνοούµενοι, σύµµαχοι 11ος (56) Βασίλισσα Σελήνη (81) Βαφέας Άρης (67), µαύρων υφασµάτων Κρόνος (59) Βιολιστής Αφροδίτη (74) Βοσκός Κρόνος (59) Βυρσοδέψης Κρόνος (59), Άρης (67) Βυρσοδέψης Άρης (67) Γαντοποιός Αφροδίτη/Σελήνη (74) Γανωτής Ήλιος (71) Γείτονας 3ος (52) Γελωτοποιός Κρόνος (59) -3-


Γέροι Κρόνος (59) Γεωργός Κρόνος (59) Γιατρός 7ος (54), Άρης (67)· καλός γιατρός Αφροδίτη σε σύνοδο µε Άρη στον 6ο (54) Γλύπτης Ερµής (78) Γραµµατέας Ερµής (78) Γραµµατικός Ερµής (78) Γραφέας Ερµής (78) Γυναίκα Σελήνη (81) Γυναίκα που πουλάει όστρακα Σελήνη (81) ∆ήµαρχος 4ος (53) ∆ήµιοι Άρης (67) ∆ιευθυντής σχολείου Ερµής (78) ∆ικαστής 10ος (55), ∆ίας (63) ∆ικαστικός κλητήρας Άρης (67) ∆ικηγόρος ∆ίας (63), 10ος (55) ∆όκτωρ αστικού δικαίου Κρόνος (63) ∆ούκας 10ος (55), Ήλιος (71) Ειρηνοδίκης Ήλιος (71) Εκτός νόµου 7ος (54) Έµπορος Ερµής (78) Έµπορος ειδών που κοσµούν γυναίκες Αφροδίτη/Σελήνη (75) Έµπορος λινών υφασµάτων Αφροδίτη (74) Έµπορος µάλλινων υφασµάτων ∆ίας (63) Έµπορος µεταξιού Αφροδίτη (74) Έµπορος ψαριών Σελήνη (81) Εναγόµενος σε δίκη 7ος (54) Ενοικιαστής 6ος (53) Ενοικιαστής αµαξών Σελήνη (81) -4-


Εξορισµένο πρόσωπο 7ος (54) Επαίτης Κρόνος (59) Επίσκοπος ∆ίας (63) Εργάτης 6ος (53), Κρόνος (59) Ευγενής Ήλιος (71) Εργολάβος κηδειών Κρόνος (59) Ζυθοποιός Σελήνη (81) Ζωγράφος Αφροδίτη (74) Ηλικιωµένοι άνθρωποι Κρόνος (61) Θείος 6ος (53) Θεία 6ος (53) Θηροφύλακας Αφροδίτη (74), Άρης (67) Θρήσκος άνθρωπος ∆ίας, 9ος (55) Ιδιοκτήτρια µπιραρίας Σελήνη (81)

Ιερέας ∆ίας (63) Ιησουίτης Κρόνος (59) Ιπποκόµος Κρόνος (59) Καγκελάριος ∆ίας (63) Κακόβουλες ενέργειες γειτόνων 12ος (56) Καλλιτέχνης Αφροδίτη/Σελήνη (74) -5-


Καλόγερος Κρόνος (59) Κάπελας Σελήνη (81) Καπετάνιος Άρης (67) Καπνοδοχοκαθαριστής Κρόνος (59) Καρβουνιάρης Κρόνος (59) Καρδινάλιος ∆ίας (63) Κατακτητής Άρης (67) Κατασκευαστής σκουπών Κρόνος (59) Κατασκευαστής βύνης Σελήνη (81), Κρόνος (59) Κατασκευαστής σπαθιών, µαχαιριών Άρης (67) Κεντήστρα Αφροδίτη (74) Κηπουρός Κρόνος (59) Κηροποιός Κρόνος (59) Κλέφτης 7ος (54), Ερµής µερικές φορές (78), Άρης (67), περιπλανώµενος πλανήτης σε γωνία (394) Κόµης 10ος (55), Ήλιος (71) Κοντέσα Σελήνη (81) Κοσµηµατοπώλης Αφροδίτη (74) Κουρέας Άρης (67) Κρεοπώλης Άρης (67) Κυβερνήτης πόλης 4ος (53) Κυβερνητικός αγγελιαφόρος 5ος (53) Κυνηγός Σελήνη (81) Κυνηγός, σπουδαίος Ήλιος (71) Λαγουµιτζής Κρόνος (59) Λαίδη Σελήνη (81) Λακές Ερµής (78) Λαµαρινάς Κρόνος (59) -6-


Λιθοχαράκτης Αφροδίτη (74) Λιποτάκτης 7ος (54) Λόγιος Ερµής (78) Λογιστής Ερµής (78) Λοχαγός Ήλιος (71) Λοχίας Άρης (67) Μάγειρας Άρης (67) Μάγισσα 12ος (56) Μαθηµατικός Ερµής (78) Μαία Σελήνη (81) Μάντης Ερµής (78) Μαρκήσιος Ήλιος (71) Μέθυσος Σελήνη (81) Μέλος αίρεσης Κρόνος (59) Μεταλλουργός Αφροδίτη/Σελήνη (74) Μεταφορέας Ερµής (78) Μητέρα Αφροδίτη (74), 10ος (55) Μόδιστρος Αφροδίτη (74) Μουσικός Αφροδίτη (74) Μυλωνάς Σελήνη (81) Μυστικοί εχθροί 12ος (56) Μυστικός πληροφοριοδότης 12ος (56) Ναύτης Σελήνη (81) Ναυτικός Σελήνη (81) Νεαρός λόγιος ∆ίας (63) Νεκροθάφτης Κρόνος (59) Νεωκόρος Κρόνος (59) Νοµικός σύµβουλος Ερµής (78) -7-


Νοµισµατοκόπος Ήλιος (71) Νοσοκόµα Σελήνη (81) Ξυλουργός Άρης (67) Οικονόµος σε σπίτι ευγενούς Ήλιος (71) Οινοπώλης Σελήνη (81) Οπλοποιός Άρης (67) Οργανοπαίκτης γκάιντας Αφροδίτη (74) Παιδιά 5ος (53)· ανυπάκουα Άρης, Κρόνος στον 5ο (53) Παίκτης Αφροδίτη (74) Παππούς Κρόνος (59, 61) Παραδουλεύτρα Σελήνη (81) Παρθένες Αφροδίτη (74) Πατέρας 4ος (52), Κρόνος (59)· µε αριστοκρατική θέση Ήλιος στον 4ο (53) Πληρεξούσιος δικηγόρος Ερµής (78) Ποιητής Ερµής (78) Πρέσβης 5ος (53), Ερµής (78) Πρίγκιπας 10ος (55), Ήλιος (71) Πρίγκιπας που κυβερνάει µε τυραννία Άρης (67) Προσκυνητής Σελήνη (81) Προσωπικός εχθρός 12ος (56) Πρόσωπο βασιλικής καταγωγής Ήλιος (71) Πταισµατοδίκης Ήλιος (71) Πυροβολητής Άρης (67) Ράφτης ∆ίας (63), Ερµής (78), Άρης (67) Ρήτορας Ερµής (78) Σιδεράς Άρης (67) Σκαφτιάς για χαντάκια Κρόνος (59) Σκλάβος 6ος (53) -8-


Σκουπιδιάρης Κρόνος (59) Σπουδαστής κολεγίου ∆ίας (63) Στρατάρχης Άρης (67) Στρατηγός Άρης (67) Στρατιώτης Άρης (67) Συγγραφέας Ερµής (78) Συγκλητικός ∆ίας (63) Σύζυγος (γυναίκα) Αφροδίτη (74) Συµβολαιογράφος Ερµής (78) Σύµβουλος ∆ίας (63) Συνήγορος Ερµής (78) Συνταγµατάρχης Άρης (67) Ταγµατάρχης Ήλιος (71) Ταξιδιώτης Σελήνη (81) Ταπετσιέρης Αφροδίτη/Σελήνη (74) Ταχυδρόµος Σελήνη (81) Τζογαδόρος Αφροδίτη (74) Τοκογλύφος Ερµής (78), Άρης (67) Τσοπάνης Κρόνος (59), 6ος (53) Τυπογράφος Ερµής (78) Τύραννος Άρης (67) Υδροχόος (νερουλάς) Σελήνη (81) Υπέργηροι άντρες Κρόνος (61) Υπηρέτες 6ος (53) Υποστηρικτές εναγοµένου σε δίκη 8ος (54) Υποστηρικτής του αντιπάλου σε µονοµαχία 8ος (54) Υπουργός ∆ίας (63) Υπουργός που φλυαρεί άνευ ουσίας Ερµής (78) -9-


Υφασµατέµπορος ∆ίας (63) Φαρµακοποιός Άρης (67) Φίλος 11ος (56) Φιλόσοφος Ερµής (78) Φοιτητής πανεπιστηµίου ∆ίας (63) Φροντιστής βοοειδών Κρόνος (59)

Φυγάς 7ος (54) Χαλκωµατάς Ήλιος (71) Χάρτης κοσµικής αστρολογίας 1ος (50)· Λαός µιας χώρας Σελήνη (81) Χαρτοπώλης Ερµής (78) Χοιροτρόφος 6ος (53) Χρηµατιστής Ερµής (78) Χρυσοχόος Ήλιος (71) Ψάλτης Αφροδίτη (74) Ψαράδες Σελήνη (81) Ωρολογοποιός Άρης (67)

-10-

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/LillyProfessions_0  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/LillyProfessions_0.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you