Page 1

© www.astrothesaurus.gr

Περὶ φάσεων καὶ δύσεων «Ποιοῦνται δὲ φάσει̋ πρὸ̋ τὸν Ἥλιον οἱ περιπολοῦντε̋ ἀστέρε̋»

∆ιαλεχθεὶ̋ ὁ ἀστρολόγο̋ περὶ τῶν σχηµάτων τῶν γινοµένων ἐν τοῖ̋ ζῳδίοι̋ καὶ διδάξα̋, ποῖα µὲν διαστήµατο̋ τῶν ἀστέρων ποιοῦσι σχήµατα, ποῖα δὲ οὐ ποιοῦσιν, καὶ διαλεχθεὶ̋ περὶ τῶν ἀσχηµατίστων νῦν τρέπεται καὶ ἐπὶ ἑτέραν ζήτησιν· καὶ παραδίδωσι τὰ̋ φάσει̋, ἅσπερ οἱ ἀστέρε̋ ποιοῦνται πρὸ̋ τὸν Ἥλιον καὶ τὴν Σελήνην ἑκατέρα̋ αὐτῶν διχῇ διῃρηµένη̋, καὶ καλεῖται ἡ µὲν ἑῴα, ἡ δὲ ἑσπερία. ἑκατέρα δὲ αὐτῶν λέγεται καὶ ἀνατολικὴ καὶ δυτική.

-1-

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/bibliothiki/elliniki/olympiodorus/8_peri_fasewn_kai  

ποα δ ο ποιοσιν, κα διαλεχθε̋ περ τν σχηµατίστων νν τρέπεται κα Περ φάσεων κα δύσεων ∆ιαλεχθε̋ στρολόγο̋ περ τν σχηµάτων τν γινοµένων ν το̋...