Page 1

Αστρολογία Επιλογής ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Η Ωριαία αστρολογία και η αστρολογία επιλογής είναι δύο διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Ο σπουδαστής της αστρολογίας στα πρώτα του μαθήματα, μαθαίνει πολύ καλά την ωριαία, κατανοεί το σκεπτικό, με το οποίο λειτουργεί, και αργότερα, πολύ αργότερα, διδάσκεται την αστρολογία επιλογής. Από την πλευρά της Ωριαίας, κατά κανόνα, έχουμε μία ερώτηση, που αφορά σε κάποιο θέμα που απασχολεί ερωτώντα. Από την άλλη, στην αστρολογία επιλογής, στήνουμε τις προϋποθέσεις, προκειμένου να δρομολογηθεί ένα γεγονός. Στο βιβλίο Ωριαία Αστρολογία-Τα χαμένα κλειδιά, εστιάσαμε περισσότερο στους κανόνες, που εφαρμόζονται κατά την εξέταση ενός χάρτη επιλογής. Εδώ, παρατίθεται ο τρόπος σκέψης, που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε τους ενδεδειγμένους κανόνες και να τους συνδυάσουμε , ανάλογα με το θέμα που χειριζόμαστε. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, υπάρχουν πολλοί κανόνες, που αφορούν σε χάρτες επιλογής, των οποίων η σύνθεση αποτελεί, μεν, μια επίπονη προσπάθεια, αλλά τα αποτελέσματα, που αποκομίζουμε, δικαιώνουν, πλήρως, την προσπάθεια αυτή. Η σωστή εφαρμογή της αστρολογίας επιλογής είναι, ακόμα, άγνωστη στους περισσότερους ερευνητές, διότι δεν έχει κατανοηθεί, σε βάθος, το σκεπτικό, στο οποίο βασίζονται οι κανόνες της.

-1-


Άλλωστε, το πεδίο γνώσης, που πραγματεύεται αυτός ο τομέας, είναι απέραντο και πολλά ακόμα, μένουν να ανακαλυφθούν . Τα αστρολογικά αποφθέγματα των παλαιών, θα πρέπει να προσαρμοστ ούν στα νέα "αντικείμενα προς εξέταση" που έχουν προκύψει –κυρίως, λόγω των αλλαγών, που επήλθαν στις συνθήκες της σύγχρονης ζωής.

Πριν ξεκινήσουμε την κατάστρωση ενός χάρτη επιλογής, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι: 1) η ώρα καθορίζει τον Ωροσκόπο 2) η ημέρα καθορίζει τη θέση των φώτων 3) η εβδομάδα καθορίζει τη φάση της Σελήνης (έχουμε μετακίνηση ενός τετάρτου) 4) ο μήνας καθορίζει τις θέσεις των πλανητών § Σύμφωνα με τις τεχνικές αυτού του αστρολογικού κλάδου, επιχειρείται η επιλογή πλανητικής ώρας και ημέρας, οι οποίες θα είναι συμβατές με τον πλανήτη, που σχετίζεται με το θέμα μας. Οι πλανητικές ώρες είναι πολύ σημαντικές. Όταν θέλουμε να ζητήσουμε αύξηση μισθού, είναι λογικό να μην πάμε σε ώρα Κρόνου, αλλά να διαλέξουμε έναν άλλο πιο ευνοϊκό πλανήτη. Η σωστή πλανητική ώρα θα εκτιμηθεί, ως ένα συν –έστω και μικρό– στο χτίσιμο του "ιδανικού" χάρτη επιλογής. Συνεπώς, στην αστρολογία επιλογής, οι πλανητικές ώρες δεν προκύπτουν τυχαία. Τις επιλέγουμε εμείς, σε αντίθεση με την ωριαία, όπου η πλανητική ώρα εξαρτάται από τη χρονική στιγμή, που θα τεθεί η ερώτηση. § Ο Ωροσκόπος θα υποδεικνύει το σημειοδότη πλανήτη που θα περιγράφει καλύτερα το θέμα για το οποίο καταστρώνεται ο χάρτης επιλογής, ενώ, η πλανητική ώρα θα προσθέσει μια δεύτερη λεπτομερέστερη πινελιά, που θα συμπληρώσει την τελική εικόνα. § Κατά τα λοιπά, οι βασικές αρχές της Αστρολογίας επιλογής είναι πολύ απλές. Στο χάρτη επιλογής που θα καταστρωθεί, προσπαθούμε ο πλανήτης ή οι πλανήτες, που αφορούν το θέμα μας, να είναι τοποθετημένοι σε, όσο το δυνατόν, καλύτερες θέσεις. Δηλαδή, κατ’ αρχήν επιλέγουμε και, στη συνέχεια, "στηρίζουμε" τον πλανήτη, που άπτεται του θέματός μας. Ένας πλανήτης ενδυναμώνετ αι, όταν τοποθετηθεί σε γωνίες, στα σωστά ζώδια και στους κατάλληλους οίκους. Επίσης, πρέπει να έχει καλές όψεις με τους ευμενείς πλανήτες και να μην βάλλεται από τους δυσμενείς.

-2-


Παρόλο που δεν είναι πάντα εύκολο, να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω, μπορούμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτή, άλλωστε, είναι η χρησιμότητα της αστρολογίας επιλογής. Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει επιλέξει μια ημερομηνία έναρξης της επιχείρησής του, η οποία, εξεταζόμενη με τους κανόνες της αστρολογίας επιλογής, υπαινίσσεται δυσοίωνες προοπτικές, γιατί να μην επιλέξει μια άλλη ημερομηνία που θα του υπόσχεται μόνο επιτυχία; Με άλλα λόγια, γιατί να μην επιλέξει τον πιο κατάλληλο χρόνο για να κάνει ένα τόσο σημαντικό ξεκίνημα; Ας σημειωθεί εδώ, ότι, όπως στην ωριαία, έτσι και στην αστρολογία επιλογής, χρησιμοποιούμε μόνο τους 7 παραδοσιακούς πλανήτες (§, ¦, ¥, ¢, ¤, £, ¡). Ειδικότερα, ο Ήλιος, ο Ερμής, η Σελήνη, η Αφροδίτη και ο Άρης, εξαιτίας της γρήγορης κίνησής τους, δίνουν πολλές ευκαιρίες, ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος χρόνος, για το ξεκίνημα μιας δραστηριότητας, σχετικής με τη φύση κάποιου από αυτούς τους πλανήτες. Αφού, λοιπόν, καταλήξουμε στον πλανήτη ή τους πλανήτες που είναι σημαντικοί για το θέμα μας, στη συνέχεια προσπαθούμε να τους εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, μέσα στο χάρτη επιλογής που θα καταστρωθεί. Αν, για παράδειγμα, πρόκειται για νομικά μέτρα, που θέλει να λάβει κάποιος, τότε σίγουρα ο Δίας και, πιθανώς, ο Άρης, πρέπει να βρίσκονται στο ανατολικό ημικύκλιο και σε καλά ζώδια και, βέβαια, να μην είναι ανάδρομοι. «««««««

Η Σελήνη στους χάρτες επιλογής Ιδιαίτερη προσοχή, στην αστρολογία επιλογής, δίνουμε στο φως της Σελήνης, την τοποθέτηση και τις όψεις της. Μάλιστα, οι πρώτες 12 ώρες, μετά την ακριβή στιγμή της συνόδου της με τον Ήλιο (Νέα Σελήνη), είναι γνωστές, ως οι ώρες που η Σελήνη "καίγεται" και θεωρούνται οι πιο ακατάλληλες, για οποιοδήποτε ξεκίνημα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους αποδυναμώνετ αι η Σελήνη είναι οι εξής: 1.

Όταν είναι ύπαυγος. Περισσότερο δυσμενής είναι, όταν πλησιάζει για κάψιμο, παρά όταν απομακρύνεται. Αφού η ¡ απομακρυνθεί 6° από τον Ήλιο, η χειρότερη επίδραση έχει περάσει.

-3-


2.

Όταν βρεθεί στα ζώδια όπου έχει αδυναμία και πτώση, ειδικά στις 3° ˜, που είναι η ακριβής μοίρα της πτώσης της.

3.

Σε συγκλίνουσα όψη αντίθεσης με τον Ήλιο.

4.

Σε σύνοδο (Â), αντίθεση (Ã) ή τετράγωνο (Å) με τους κακοποιούς πλανήτες.

5.

Σε σύνοδο με τον Algol.

6.

Στις τελευταίες μοίρες οποιουδήποτε ζωδίου, ειδικά, αν σχηματίζει σύνοδο με κακοποιό.

7.

Όταν είναι τοποθετημένη σε κατιόντα οίκο ή στον πύρινο δρόμο.

8.

Στο ζώδιο της αδυναμίας της, τον Αιγόκερω ή στα ζώδια του Κριού και του Ζυγού, επειδή έχουν δυσμενείς όψεις με το δικό της ζώδιο, τον Καρκίνο.

9.

Όταν κινείται αργά ή κάτω από τη μέση ταχύτητά της.

10. Όταν είναι κενή πορείας. Ας υποθέσουμε, ότι έχουμε να καταστρώσουμε ένα χάρτη επιλογής, για την έναρξη ενός καταστήματος, του οποίου η πλειοψηφία της πελατείας θα είναι γυναίκες. Θα μπορούσε να είναι μπουτίκ γυναικείων ρούχων, κομμωτήριο, κατάστημα κοσμημάτων. Στον χάρτη επιλογής, που θέλουμε να καταστρώσουμε, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη Σελήνη, τον πλανήτη που κατεξοχήν σχετίζεται με το γυναικείο φύλο. Πως θα ξεκινήσει η έρευνα λοιπόν; Τα βήματα έχουν ως εξής: ¡ στο ζώδιο του Καρκίνου

Η συνθήκη αυτή είναι μη διαπραγματεύσιμη. Πρέπει να είναι στο ζώδιό της, στον τόπο που οι Έλληνες αποκαλούσαν οικητήριον.

Ημέρα Σελήνης, δηλ. Δευτέρα

Και αυτό το στοιχείο θεωρείται σημαντικό στην αστρολογία επιλογής.

Πλανητική ώρα Σελήνης

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση.

Σελήνη ανατέλλουσα

Η Σελήνη να βρίσκεται στον Ωροσκόπο, επειδή αυτή η γωνιακή θέση την ενδυναμώνει ιδιαίτερα.

Σελήνη αυξιφωτούσα*

Σε κάθε έναρξη, είναι καλύτερα να βρίσκεται σε φάση αύξησης, παρά μείωσης του φωτός της.

* Οι Χαλδαίοι προτιμούσαν να ξεκινούν τις δραστηριότητές τους, όταν η Σελήνη ήταν στην καρδιά του Ήλιου, δηλ. ηλιόφωτη (± 6΄από τον Ήλιο). Απέδιδαν, δηλαδή, πιο ευεργετικές ιδιότητες στην ηλιόφωτη Σελήνη παρά στην αυξιφωτούσα. -4-


Αυτές είναι οι πρώτες και βασικές συνθήκες που είναι καλό να ισχύουν, προκειμένου να καταστρωθεί ένας χάρτης επιλογής, ο οποίος βασίζεται στη Σελήνη. Σύντομα, όμως, ο ερευνητής ανακαλύπτει, πόσο σπάνια είναι η τέλεια επιλογή. Κοιτώντας τις πλανητικές εφημερίδες, διαπιστώνει ότι η χρονική στιγμή, που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν είναι η κατάλληλη για εγκαίνια ή άνοιγμα οποιουδήποτε καταστήματος. Δεν μένει, λοιπόν, παρά, να ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω και να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε, όσο περισσότερα από αυτά μπορούμε, στο χάρτη που θα καταστρώσουμε. «««««««

Χάρτης επιλογής για θέματα Ηλίου …………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… «««««««

Επιλογή με θέμα Ερμή Οι πιο πολλοί ενδιαφερόμενοι όταν ζητούν μια ημερομηνία για την έναρξη κάποιας δραστηριότητας, δεν έχουν συναίσθηση της δυσκολίας και των χρόνων που απαιτούνται για την εύρεση της κατάλληλης στιγμής έναρξης της δραστηριότητας αυτής. Αυτό, βέβαια, είναι απόλυτα κατανοητό. Τις περισσότερες φορές το χρονικό διάστημα που δίνεται για έρευνα της κατάλληλης στιγμής είναι πολύ μικρό. Έτσι, ο ερευνητής αναγκάζεται να περιορίσει τη μελέτη του και –μέσα στα στενά πλαίσια που του δίνονται– να προτείνει την καλύτερη δυνατή των περιπτώσεων. Ας δούμε μια χαρακτηριστική περίπτωση: - Κάποιος επιχειρηματίας ζήτησε να μάθει ποια είναι την καταλληλότερη χρονική στιγμή για να ανεβάσει την ιστοσελίδα του, με αποκλειστικό σκοπό τις πωλήσεις μέσα από το διαδίκτυο.

-5-


Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου, έπρεπε να ανέβει στο διαδίκτυο η ιστοσελίδα, ήταν αυστηρά προκαθορισμένο από τον ενδιαφερόμενο. Ο χάρτης επιλογής έπρεπε να καταστρωθεί μεταξύ 30/5/1992 και 1/6/1992 , χωρίς να υπάρχει δυνατότητα, να αλλάξει ή να αναβληθεί η ημερομηνία. Η έρευνα, μέσα από τις εφημερίδες, απέδειξε ότι και οι 3 μέρες που ο επιχειρηματίας είχε προτείνει ήταν το τραγικότερο χρονικό διάστημα για να ανέβει η σελίδα, διότι ο κερδώος Ερμής, του εμπορίου και των συναλλαγών , και τις 3 αυτές ημέρες όχι μόνο καιγόταν αλλά κυριολεκτικά "τσουρουφλιζόταν" από τον Ήλιο, έχοντας μαζί του στενή σύνοδο. Ποια θα ήταν η μόνη επιλογή, σε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση; Να βρεθεί ο Ερμής ηλιόφωτος, να είναι δηλαδή στην καρδιά του Ηλίου. Μετά από υπολογισμούς, επελέγη να ανέβει η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στις 31/5/1992, 6:59 μ.μ. (-3). Ο Ερμής είχε ήδη αρχίσει να γίνεται Ηλιόφωτος στις 10°“24΄, αφού ο Ήλιος ήταν στις 10°“26΄.

00z o 48' 02z

Επιπλέον, οι περισσότεροι (γρήγοροι) πλανήτες σε

p

48'

l

02'

29z

20z

10

Y 14z q 08'

!

9

11

20z

8

12

7

40'

1

6

| 46'

20z

r

επιχείρηση μέχρι σήμερα πάει πολύ καλά.

42'

-6-

4

53' k 03z

* v

i 19z

(

00z w 48'

02z

20z

j 40'

v 18z 04'

#

34'

| 28'

>

u

42'

5 3

u 01z

25z

«««««««

2

k

10z k 26' 10z $ k 24' 06z & 53' k

q

Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε απόλυτα, διότι η

04'

p

βασιλεύει στο Μεσουράνημα και να εξουσιάζεται από τον Ηλιόφωτο Ερμή.

25z

06z o

01'

αυτόν το χάρτη επιλογής είναι γωνιακοί, με το Δία να

m

)

i

48'

01'

i

29z

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/3_PREDIT2010  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/3_PREDIT2010.pdf

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/3_PREDIT2010  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/3_PREDIT2010.pdf