Page 1

www.astrothesaurus.gr

11ος οίκος: Φιλίες, Στόχοι και Επιθυµίες της ∆έσποινας Γιαννακοπούλου

Παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από ωριαίους χάρτες µε θέµατα 11ου οίκου, όπως είναι οι φίλοι και η φιλία, καθώς και η επίτευξη των στόχων και η πραγµατοποίηση των επιθυµιών του ερωτώντος.

Φιλίες Όταν έχουµε χάρτες που το θέµα τους άπτεται της ανθρώπινης φιλίας είναι φυσικό να απευθυνόµαστε στον 11ο οίκο. Έτσι, ο κυβερνήτης του 1ου οίκου του ερωτώντος και ο κυβερνήτης του 11ου οίκου ή του παράγωγου 11ου (ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χάρτη) είναι αυτοί που θα παίξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

-1-


www.astrothesaurus.gr

Σε ερωτήσεις που αφορούν την ειλικρίνεια της φιλίας ή την ποιότητα των φιλικών δεσµών του ερωτώντα µε τους φίλους του, αποδεικνύεται ότι, αν οι δύο σηµειοδότες του 1ου και του 11ου συνδέονται µε καλές όψεις ή η Σελήνη συνδέεται και µε τους δύο µε καλές όψεις, τότε η φιλία είναι αυθεντική. Οι ενδείξεις αυτές, που αφορούν στους δύο κύριους σηµειοδότες και στη Σελήνη, θεωρούνται οι πλέον βασικές για να εξαχθούν τα πρώτα συµπεράσµατα. Τα ίδια συµπεράσµατα περί ειλικρίνεια της φιλίας µπορούµε να αποκοµίσουµε, αν οι λεγόµενοι ευνοϊκοί πλανήτες είναι τοποθετηµένοι µέσα στον 11ο, αλλά τη σιγουριά για την αυθεντικότητα της φιλίας θα τη δώσει ένας δεσµός µεταξύ του κυβερνήτη του ωροσκόπου και των ευµενών πλανητών, διότι µόνον έτσι διαπιστώνεται η αγαθή πρόθεση και των δύο πλευρών. Εννοείται ότι, αν στο χάρτη επικρατούν οι αντίθετες συνθήκες έχουµε λόγους να πιστεύουµε ότι ο ερωτών δεν πρέπει να εµπιστεύεται τους φίλους του ή να επενδύει µε οποιονδήποτε τρόπο στη φιλία τους. Παρατήρηση, που θεωρήθηκε πολύ σηµαντική σε παρόµοιους χάρτες: Το φαινόµενο της µεταφοράς του φωτός που διαδραµατιζόταν µεταξύ των δύο σηµειοδοτών 1ου και 11ου, οδήγησε σε σηµαντικά ερµηνευτικά αποτελέσµατα. Η δύναµη αυτού του φαινοµένου δρούσε τόσο καταλυτικά στην τελική κρίση του χάρτη, ώστε να κρατηθεί σαν παρατήρηση, να αξιολογηθεί εξίσου µαζί µε όσα και να καταγραφεί για περαιτέρω στατιστική µελέτη.

Στόχοι και επιθυµίες ∆εν είναι λίγες οι φορές που οι ερωτώντες –είτε ηθεληµένα είτε άθελά τους- δεν προσδιορίζουν επακριβώς το ζητούµενο. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν τέτοιο χάρτη, όπου δηλαδή δεν διευκρινίζονται πολλές λεπτοµέρειες, έχει όµως γίνει κατανοητό στον ερµηνευτή ότι το ζητούµενο είναι η επίτευξη κάποιων στόχων του ερωτώντος και συνεπώς ο αρµόδιος είναι ο 11ος οίκος. Σε έναν ωριαίο χάρτη, η εξέταση όλων των παραγόντων που συνδέονται µε τον κυβερνήτη του 11ου αποτελεί έναν µια έξυπνη µέθοδο, προκειµένου να δούµε ή απλώς να επιβεβαιώσουµε αυτά που κρύβει ο ερωτών. Ένα παράδειγµα ωριαίας ερώτησης που έγινε πριν από χρόνια, θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα. Ο ερωτών – για δικούς του λόγους- δεν είχε πρόθεση να

-2-


www.astrothesaurus.gr

επεκταθεί σε λεπτοµέρειες και έτσι διατύπωσε την εξής αόριστη ερώτηση: «Θα ευοδωθούν οι στόχοι µου και οι ελπίδες µου;». Ο χάρτης όµως που προέκυψε ήταν λαλίστατος: ο κυβερνήτης του 11ου συνδεόταν µε αµοιβαία υποδοχή µε τον κυβερνήτη του 2ου οίκου. Η αµοιβαία υποδοχή –ειδικά στην ωριαία αστρολογία- θεωρείται ένας πολύ στενός σύνδεσµος µεταξύ δύο καταστάσεων που εκπροσωπούνται στο χάρτη. Η όψη µάλιστα που σχηµάτιζαν οι δύο κυβερνήτες του 11ου (ελπίδα) και του 2ου οίκου (χρήµατα) επιβεβαίωνε πλήρως την ήδη διαµορφωµένη εικόνα, κι ας µην την είχε εκφράσει ο ερωτών. Εκείνο που στόχευε και έλπιζε βαθιά µέσα του ήταν η βελτίωση των οικονοµικών του. ∆εν υπάρχει ωριαίος χάρτης, που να µην περιγράφει το θέµα που κατά βάθος τον αφορά και για το οποίο ενδιαφέρεται ο ερωτών. Συµπέρασµα: Ο κυβερνήτης του ερευνώµενου οίκου που συνδέεται µε τον 11ο οίκο είναι αυτός που οδηγεί τις εξελίξεις. Οι πλανήτες µε τους οποίους συνδέεται και οι οίκοι που κυβερνούν, οι όψεις, η ανταλλαγή θεµελιωδών δυνάµεων µε αµοιβαίες ή µεικτές υποδοχές και µε όλες τις γνωστές τακτικές της Ωριαίας µπορούν να βοηθήσουν, ώστε να διαπιστωθεί ο πραγµατικός στόχος του ενδιαφεροµένου ή αν θα πραγµατοποιηθούν οι ελπίδες του.-3-

/11os  
/11os  

http://www.astrothesaurus.gr/sites/default/files/11os.pdf