Page 1

YAPAK

Iwanan ang nakasanayan at maglakbay PATUNGONG HANGARIN

FIL14—SEKSYON N UNANG GRUPO ALDANA, AMISTOSO, APILADO, ARBOLEDA


AYUMAN Dalawin ang ilog Ayuman at ang malinaw nitong katubigan. Ito ay isang mahabang ilog na humahati sa teritoryong Moro at sa Ilian na maaaring tayuan ng bahay sa tabi. Photo

Ang nangungunang at pinaka tanyag na lugar sa buong mundo para sa pagbabakasyon at pagpapakasaya, and Nalandagan ay totoo ngang walang kapantay sa angking ganda at lokasyon. Binubuo ng iba’t ibang parte,pag kakita pa lang sa buong lugay ay siguradong agad mamangha sa iba’tibang tanawin sa “mountain-resort” na ito.

YAP AK YAP AK

Ang bundok Ilian, isang bundukan na mataas at umaalok ng kaganda-gandahang pananaw ng kagubatan at ang ilog na Ayuman na malapit-lapit lang sa paanan nito. Kapag nais kumalap ng pagkain o kaya's may tinatakasan na utang, isang mahusay na taguan ito!

I L I A N


NALANDANGAN Ang nangungunang at pinaka tanyag na lugar sa buong mundo para sa pagbabakasyon at pagpapakasaya, and Nalandagan ay totoo ngang walang kapantay sa angking ganda at lokasyon. Binubuo ng iba’t ibang parte,pag kakita pa lang sa buong lugay ay siguradong agad mamangha sa iba’tibang tanawin sa “mountain-resort” na ito.

LINAWAN LIBAY BAGYO Photo

Kapag naghahanap ka ng aksyon, ito ang hinahanap po sa inyong lakbay! Mahahanap sa baba ng Yandang, ang Linawan Libay Bagu YAP AK ay isang ilog na nagsisilbing labanan ng mga may hidwaan sa isa't isa! Isang kailangan makita ng mga mahilig sa labanang pandagat.

YAP AK

PINAMATUN Isang taitim at hindi gaanong masukal na lugar. Hindi kalayuan sa mga matataong lugar, at hindi rin masyado naapektohan ng mga bagyo at calamidad. Perpekto para sa mga taong naghahanap ng pahinga pagkatapos ng isang matinding linggo ng pagtratrabaho.

Agyu 2013 - Tagpuan  

FIL14 - Section N Group 1 "Kinakailangan sumubok ng mga 'di nakasanayang bagay upang makamit ang layunin."

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you