Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Bodil lagde flere træer ned – også i Stendis.

Nr. 1 · januar 2014 · 8. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Tina Møller 97 44 02 03 mome@fibermail.dk Helle Bengtsen 30 86 98 00 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 leoes.olesen@hotmail.dk Linda Fiskbæk 21 27 01 90 libfi@hotmail.com Layout: sandfær-andersen, www.sandfaer-andersen.dk Tryk: Hee Offset v/Carsten Meller Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 14. januar 2014 Ryhandis Tidende udkommer i uge 5 Forsidefoto Tina Møller Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Indhold Til vore læsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Beboerforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opråb // Fællesspisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunsten i bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundtvigsk Forening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besøg Flyvestation Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eftertanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førstehjælpere i Ryde-Stendis // Fastelavn . . . . . . . . . . . . . . . Påmindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opgradering af fodboldgolfbanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyttige numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7 8 9 11 13 14 15 19 21 22-23 27

Nyt fra Margtethe Reedtz-skolen   En hilsen fra den nye skoleleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   Nyt fra skolens bestyrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 RHU Fodbold starter igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvem er på valg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springtur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 18 19 20

Deadline for materiale til kommende nummer: 25. februar 2014 – udkommer i uge 11

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades

indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Redaktionen forbeholder sig ret til at forenkle og forkorte indlæg uden at ændre meningen med teksten. Bettina Sandfær-Andersen står for opsætning og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt som jpeg-filer – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

Rydhave Slots Ungdomsskole

Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

Søndergade 7, 7830 Vinderup

auto@vinderupauto.dk

Vinderup afdelingen Søndergade 30 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 55 www.sallingbank.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Efterskolen med  Sportslinje  International linje  Design & Håndværkslinje

www.rydhave.dk Tlf. 9744 1522 info@rydhave.dk

Dit liv – din verden – dit eventyr!

i Borbjerg - en rigtig købmand og meget mere! 9

GUL PR!S - faste lave priser hver dag

9

Tips & Lotto

9

Vej-selv slik

9

Blomster & Brugskunst

9

Apotekerudsalg & Postekspedition

9

9

Vareudbringning

9

Udlejning af fadølsanlæg, Slush ice maskine og Pølsevogn

Værtindegaver, brudebuketter, kirkepynt og meget mere, bare spørg! 7-20 Åbent kl. 0 e g a d alle

Min KØBMAND v. Hanne & Bjørn Jacobsen . Tlf. 97 46 10 11

3


Nørregade 9 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 14 30 · www.nkcykler.dk

Tal med en bank, der forstår dig På gensyn i Spar Nord Vinderup Søndergade 5 Telefon 9616 1670 www.sparnord.dk

tættere på

Handbjerg Beboerhus

Søndergade 58 Vinderup

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje, så ring på 71 75 74 32 eller onlinebooking på hjemmesiden. Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Alt i kloakarbejde Belægning- og ­jordarbejde Specialarbejde med minimaskine

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015 4


Skave Autoværksted NYT SYN Vinderup v/Mikael Zeuthen Søndergade 10-12, 7830 Vinderup, Tlf: 9744 1685

Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

FEST DAG OG r bedst R E V H TIL ofler e ns kart e ls e k Mik Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Kørsel med kalk, korn og foderstoffer Vognmand

Marius Olesen Mobil: 40 34 60 46

Noojin’s

Frisørsalon

Onlinebooking:

www.noojins-frisørsalon.dk Åbningstider:

mandag, onsdag 11-20 tirsdag lukket torsdag, fredag 11-17.30 lørdag efter aftale

97468122/28968122 hegnoggrov@email.dk

Nørregade 3 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 17 10 · Fax 97 44 17 12 · Elbodan nr. 21 62 Mail: Vinderup@Serviceringen.dk

Øster Stendisvej 5, 7830 Vinderup tlf: 97 40 33 01 / 30 35 66 86 5


Til vore læsere Tusind tak for jeres annoncer, indlæg og økonomiske bidrag til bladet. Det er medvirkende til, at vi i år kan tage fat på 8. årgang, og at vi stadig kan udgive et blad med en høj kvalitet 8 gange om året. Tak til Ryde missionshus, RHU, Seniorklubben, Beboerforeningen og Margrethe Reedtz skolen for jeres kontante bidrag.

Tak til Majken Gry og til 7. klasse (og jeres forældre) på Margrethe Reedtz skolen for omdeling af bladet. Vi når længere omkring end tidligere, da bladet nu bliver afleveret i postkasserne.

Bladet kan hentes følgende steder:

Handbjerg kirke, Ryde kirke, Borbjerg sparekasse, Min købmand, Borbjerg og Vinderup bibliotek. Redaktionsgruppen, Ryhandis Tidende

Tak til Ryde og Handbjerg menighedsråd for godt samarbejde i 2013. Vi finder det naturligt, at Kirkebladet og Ryhandis Tidende udgives samlet.

Ryhandis-Tidende 2014 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Udkommer Uge 5 Uge 11 Uge 16 Uge 23 Uge 34 Uge 38 Uge 43 Uge 48

Deadline 14. januar 25. februar 01. april 20. maj 05. august 02. september 07. oktober 11. november

Bemærk: Deadline for blad nr. 2 er flyttet til 25. februar.

Vigtigt: Indlæg til blad nr. 2 skal sendes til Tina: mome@fibermail.dk

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

6


N Y T FR A BEBOER FOR ENINGEN Østudvalget sluttede året festligt i Rydhavehallen, med Børnekarrussellens disco aften.

2014 bliver året, hvor vi igen er repræsenteret fra Stendisområdet.

TAK til hele Østudvalget, RHUs festudvalg og andre lokale borgere, som mødte op med hjælpende hænder. – Min Købmand, Borbjerg Sparekasse og Skave El, som udlånte nødvendigt grej at gøre godt med. MRS skolen for annoncering, Rydhave for juletræer og Gårdens børn, for den fine julepynt.

Beboerforeningen er upolitisk og talerør fra lokalområdet til offentligt myndighed med det formål at styrke, udvikle og vedligeholde et sundt landsbymiljø.

Næste arrangement i Østudvalget bliver en aften i foråret, hvor vi besøger Karup Lufthavn.

Vi drager omsorg for praktiske opgaver ifbm. byforskønnelse, aktiviteter og iværksættelse af nye tiltag til gavn for området. Beboerforeningen/Birthe

Kontingent

Der bliver først i februar uddelt girokort til alle husstande i Ryde Stendis område, så man har mulighed for at støtte med et medlemskab.

Opslagstavlen

Prisen er uændret, men vi vil gerne have kontingentet indbetalt senest 27. februar, men tager naturligvis også imod senere. Trygt og godt Sjovt og flot Det er vel sådan vi ønsker området, hvor vi bor. Brug derfor retten til indflydelse ved at møde uforpligtende op til generalforsamling i Ryde Stendis Beboerforening d. 27. februar. Det vil også være rigtig godt, hvis nogen brænder for bestyrelsesarbejdet og er villig til at stille op. Der er brug for resurser i alle aldre i hele sognets område, og det gør os rigtig glade, hvis 7


OPRÅB Lad os hjælpe hinanden med at passe på naturen og samtidig tjene lidt penge til Margrethe Reedtz skolen. Terracycle har lavet et samarbejde med Arla, som består i, at vi kan samle mælkelåg (plastik lågene fra div. mælkeprodukter). Jeg sender dem til Terracycle, som så giver 5 øre pr. låg til Margrethe Reedtz skolen. Lågene genanvendes så til forskellige produkter, så som havebænke og vandkander. Derfor, saml alle de låg du kan få fat på, aflever dem på gården eller på Margrethe Reedtz skolen (lige uden for kontoret).

bruge brugte kuglepenne, fyldepenne, tuscher, overstregningstuscher, stiftblyanter, rettelak (både som pen og i flasker). Nu er der ingen undskyldning, det nye års hovedrengøring må i gang. Kig i skuffer og skabe, spørg familie og venner, kom alle de udtjente skriveredskaber i en pose eller 2 og aflever dem samme sted som mælkelågene. Terracycle giver 20 øre pr. skriveredskab. På forhånd TAK for hjælpen, hvis alle bidrager lidt, kan det blive til meget. Ved evt. spørgsmål tlf. 30625394.

Derudover har Terracycle også et genanvendelsesprogram for brugte skriveredskaber. De kan

Med venlig hilsen Heidi Schmidt Madsen

N Y T FR A BEBOER FOR ENINGEN

Fællesspisning 2014 Den lille sal - MRS, torsdag, den 27. februar kl. 18.30. Generalforsamling i husene ”Oasen” Torsdag, den 27. februar kl. 19.30. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Generalforsamling i Ryde/Stendis beboerforening.

Torsdag, den 27. februar kl. 20.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg: Lars Klim og Birthe Elkjær Støt sammenholdet – mød op til fællesspisning og de 2 generalforsamlinger. Husk tilmelding til fællesspisning senest mandag, den 24. februar til Karsten Kristensen (97468174), Erik Breiner (97440158) og Inger-Lise Sørensen (97440017). 8


Kunsten i bevægelse Landsbygruppen er nu så småt i gang med planlægningen af kunsten i bevægelse i Ryde d. 6.-10. september. Vi har deltaget i et evaluerings- og opstartsmøde på Kulturremisen i Brande. Her fortalte sidste års deltagende landsbyer om deres erfaringer med projektet, og vi nye grupper præsenterede os for hinanden. Vi har lavet en kortlægning af vores lokalområde d.v.s. listet op hvilke institutioner, foreninger, seværdigheder, naturområder, samlingssteder og virksomheder vores områder har. Når man sådan samler det hele på en liste, bliver det tydeligt, hvor aktivt et lokalsamfund, vi bor i. I december havde vi besøg af den kunstneriske leder Felix Pedersen, som blev guidet rundt for at få et indtryk af Ryde og omegn, som han skal bruge som baggrund for udvælgelsen af kunstnere. Vi planlægger et fællesspisningsarrangement i slutningen af maj måned, hvor vi vil fortælle mere om de 5 dage. Vi vil invitere Felix Pedersen til at komme og fortælle om de 4 kunstnere, som vi får på besøg, og vi håber også på en eller anden form for musikalsk indslag. Dato og nærmere information følger i næste Ryhandis Tidende. Tak til Tina Møller, som har givet os lov til at bruge nogle af hendes fine fotografier fra området . Mange venlige hilsner fra Landsbygruppen Formand Lene Ettrup, lene.ettrup@holstebro.dk tlf. 51 83 82 24 Næstformand Karen Quist Kristensen, kuno.kristensen@mail.dk tlf 20 48 83 44 Anette Nielsen, anette.nielsen22@skolekom.dk tlf. 28 43 44 39 Hans Clausen, hans@bokaj.dk tlf. 97 44 01 17 / 30 13 44 17 Birthe Elkjær, birthe-elkjaer@jubii.dk tlf. 22 62 43 45 Eva Johansen, ej@rydhave.dk tlf. 97441123 Maria-Louise Barslund, marialouisebarslund@gmail.com Læs mere om Kunsten i bevægelse på www.kunsten-i-bevaegelse.dk 9


En hilsen fra den nye skoleleder Kære Ryhandis-læsere. Det er mig en fornøjelse, endelig selv at kunne lægge ord til dette fornemme lokalblad. Da jeg i efteråret fik besked om min nye ansættelse som skoleleder for Margrethe Reedtz Skolen, brugte jeg en del tid på, at finde steder, hvor jeg kunne lære lidt om ‘vores’ lokalområde, og her var netop Ryhandis Tidende med til at give et rigtig godt indtryk af området. På kort tid fik jeg, fra både samtaler og lokalblade, et indtryk af et område, der ikke bare havde lavet sin egen skole, men som allerede gjorde mangt og meget, for at have det aktive lokalområde, man selv ville være en del af. Det er et indtryk, der lokker. I har sikkert allerede læst i avisen, at jeg er opvokset i Ikast, uddannet fra konservatoriet, har været efterskolelærer på Langeland, bor på Tjørnevej og har en svaghed for at tale om lokalsamfundet. Så i stedet for at præsentere mig selv endnu en gang, vil jeg kort vende blikket mod lokalsamfundet. I dag til morgensamlingen på skolen, efter Ingeborg fra 6. på fornemmeste vis havde passet klaveret til fællessang, valgte jeg at fabulere ud fra det gamle ordsprog at ‘det er fisken, der sidst opdager vandet’. Ordsproget med fisken minder mig om, at mange gange ligger det jeg har aller mest brug for, lige for næsen af mig. Jeg tror jeg nu har fundet det jeg havde aller mest brug for, at blive friskoleleder i Vestjylland, nærmere betegnet i Ryde. Hjemme i Jylland, tæt på der jeg voksede op. Et indtryk 10

der blot er blevet forstærket af vores første skoleuge i 2014. Mandag startede vi med en hyggelig spilledag og resten af ugen vendte vi tilbage til skolehverdagen. Jeg har så småt taget fat på ledergerningen og har hilst på mange venlige mennesker, der med velkomsthilsner og gaver, har vist mig hvor gæstfrit et område Ryde, Handbjerg og Stendis er. Tak for det. I den næste tid fortsætter hverdagen på skolen, og vi skal til at tale mere om, hvor vi vil hen med vores skønne friskole i Ryde. Det bliver en spændende tid, hvor vi både får mulighed for at kigge indad, hvad er det vi er gode til og ikke mindst brænder for, samtidig med at vi må vende blikket ud af og se, hvad det er kommende forældre og lokalsamfundet er gode til og brænder for. I min verden, skal de to ting gerne gå op i en højere enhed. Ligeledes vil den næste tid også gå med, at ændre på den måde, vi på skolen fortæller om, det vi laver. Det kan anbefales at holde lidt øje med vores hjemmeside på www.margrethereedtzskolen. dk, hvor denne forandring i første omgang vil blive synlig. Jeg glæder mig meget til sammen med resten af holdet bag Margrethe Reedtz Skolen, at kunne skabe rammerne for ikke bare en god skole, men et godt sted at mødes for os alle. Tak for den gode modtagelse, og vi ses forhåbentligt inden så længe. Morten Mosgaard Skoleleder, Margrethe Reedtz Skolen


Nyt fra Margrethe Reedtz Skolens bestyrelse Efteråret 2013 har budt på mange forandringer og nye tiltag. Ja, vi kan vist nærmest sige at vi har haft travlt. Forhåbentlig har I bemærket at der nu er nyt tag på Fællessalen, og i skrivende stund glæder vi os over at vinduerne i skolens klasseværelsesfløj er ved at blive udskiftet. Tiltag som vi håber, kan holde varmeudgiften nede i skolens budget, og samtidig forskønne vores fysiske rammer. Der er også sket forandringer personalemæssigt. Vi har taget afsked med Claus Pihl, og Morten Mosgaard er tiltrådt som ny skoleleder pr. 1/1 2014. Vi synes Morten er kommet rigtig godt i gang, og vi glæder os over hans engagement og gode initiativer. Vi tror bestemt at han er den rette person til at videreføre vores friskoleprojekt. Som varslet i sidste nr. af RyHanDis har vi også ansat ny skole-sekretær. Tove Dohn Jensen har fået tilbudt flere timer i Friskoleforeningen, og har derfor valgt at opsige sin stilling hos os. Vi har i stedet ansat Rikke Sanggaard i stillingen, og hun er allerede i gang med at sætte sig ind alle de praktiske opgaver. Rikke er uddannet lærer med linjefag i bl.a. fysik, og overtager derfor tillige med de administrative

opgaver, fysikundervisningen efter Claus. Vi er utrolig glade for at byde Rikke velkommen, og glæder os bare til at gøre brug af alle hendes kompetencer. Ansættelsen af Rikke får også den positive konsekvens at det bliver lettere at træffe folk på kontoret, og det glæder vi os til. Sidste nye tiltag har været at ansætte Lars Lorentzen fra Stendis som pedelmedhjælper 10 timer ugentlig. Lars ansættes i fleksjob, indtil videre til og med august måned. Han og skolens pedel Georg har allerede mange arbejdsopgaver og ideer til tiltag der kan komme os alle til gode. Først og fremmest skal vi have renoveret vores legeplads og bumlebane, da det er meget tiltrængt og sikkerhedsmæssigt nødvendigt. Vi håber også på at kunne starte en renovering af RHU´s klublokaler, og det kan kun blive godt og mere attraktivt at anvende end det er tilfældet i dag. Det kommer nok til at kræve at vi kan samle nogle penge sammen til projektet, men det lader vi os ikke bremse af. Hos os står alle muligheder åbne. Læg gerne hovederne i blød og giv en melding til vores pedel eller undertegnede hvis du/I har ideer eller ønsker.

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som m ­ uligt og meget gerne som jpeg-filer

11


Så mangler jeg vist bare at varsle jer alle sammen om at skolen og støtteforeningen igen i år holder fælles generalforsamling i foråret.

engang kan vi ikke takke nok for opbakning som vi mærker hos alle jer i lokalområdet. Tak for uundværlig støtte til vores fælles skole.

Slå allerede nu et STORT X i kalenderen TORSDAG den 27. marts 2014. Nærmere program kommer i næste nr. af RyHanDis.

Godt Nytår til jer alle Bestyrelsen for Margrethe Reedtz skolen v/formand: Gunhild S. Hansen

2013 har været det første hele år i Margrethe Reedtz Skolens historie. Et godt år. Og endnu

Grundtvigsk forening Foredrag ved Birgitte Stoklund Larsen, Vartov (teolog, journalist og akademileder ved Grundtvig-Akademiet) Tirsdag, den 4. februar kl. 19.30 i Aktivcentret. Emne: Finest frugt ved vintertide. Et foredrag om Grundtvig, modenheden og livets vendepunkter. ”Leve livet-hele livet” lyder et moderne slogan. Grundtvig levede om nogen op til dette, ikke alene fik han børn i en høj alder, han var også erhvervs- aktiv til det sidste. En introduktion til Grundtvig og en refleksion over hans liv og teologi i den tid, hvor mange bliver rigtigt gamle, men livet bliver kortere, fordi vi er optagede af ungdom. Generalforsamling efter kaffen.

12


Østudvalget inviterer

BESØG FLYVESTATION KARUP Onsdag d. 12. marts arrangerer Østudvalget tur til Flyvestation Karup. Der er afgang med bus kl. 17.30 fra Skave Hallens P-plads. Vi starter med at spise smørrebrød i Propelmessen og dernæst er der rundvisning ved seniorsergent Frank Larsen på Helicopter Wing Karup, hvor vi skal se tre forskellige helikoptertyper og besøge brandstationen. Vi forventer at køre hjem senest. kl. 22.00. Turen koster 150 kr pr person, inkl. bus, smørrebrød og rundvisning. Drikkevarer i bussen og i Propelmessen er på egen regning. Der er plads til 55 prs i bussen – der skal mindst være 40 prs tilmeldt, for at turen bliver til noget.

TILMELDING

til Henny H. Jensen på 28 96 91 56, gerne på sms, eller på henny@sallingvolvoklub.dk senest d. 5. marts 2014. Husk at oplyse navn og tlf.nr på alle deltagere. Først til mølle-princippet gælder.

Vi glæder os til en hyggelig og lærerig aften. Venlig hilsen Østudvalget

Østudvalget består af: Sevel Borgerforening, Østre Sogn Beboerforening, Ryde-Stendis Beboerforening, Herrup-Bjergby Fællesforening, Hogager Borgerforening, Borbjerg-Hvam Borgerforening og Skave Borgerforening.

13


Eftertanke … Jeg er blevet opfordret til at skrive et lille indlæg, idet der har været tvivl om, hvordan proceduren er omkring vores hjertestarter. Vores hjertestarter er til ”fri” afbenyttelse. Normalt vil alarmcentralen henvise til den, hvis man ringer til dem. - Men hvordan får jeg fat i den, hvis jeg er alene? Det er et supergodt spørgsmål, og der findes nok ikke et lige så godt svar på dette. Jeg prøver alligevel.

Hjertestarteren er placeret på Rydehjemmet. Her kan den hænge ugenert og kan hentes på alle tider af døgnet. Dog kan døren være låst og der skal ringes på natklokken.

Hvordan yde trinvis førstehjælp? • Stands ulykken • Tilkald hjælp • Alarmér • Giv livredende førstehjælp • Giv alm. førstehjælp

- Sørg for at der ikke sker yderligere skade og at du ikke selv kommer til skade

Efterlad aldrig en tilskadekommen alene. Tilkald hjælp, hvis det er muligt. Her kan man evt. bede om at hjælperen får fat i hjertestarteren.

- Tilkald hjælp fra nogen der er i nærheden

Vi har i vores område et antal uddannede førstehjælpere, der kan ringes til døgnet rundt. Men det kan også være naboer eller bekendte, der kan hjælpe. Det vigtigste er, at der bliver gjort noget. Ring evt. til Rydehjemmet og spørg, om de har personale til at sende én ud med hjertestarteren - det er ikke sikkert, de har, og det er heller ikke aftalt, at de skal stå til rådighed.

- Påbegynd livreddende førstehjælp og anvend hjertestarter hvis muligt

14

- Ring 1-1-2 siges et-et-to og ikke hundredeogtolv

- Påbegynd alm. førstehjælp Husk ovenstående er kun guidelines ikke et kryds-af skema og rækkefølgen diskuteres blandt førstehjælpere. I nogle tilfælde skal der ydes livreddende førstehjælp i hele forløbet. Klip eventuelt listen side 15 ud og hæng den på køleskabet. /Jakob Werner


RIV UD

OG G E

M

KIRKESTOFFET

Ryde-Handbjerg Kontakt

Se dagens lys! I 1980 udgav den aarhusianske forfatter Svend Aage Madsen en bog med titlen; Se dagens lys. Bogen foregår i fremtiden. En centralt placeret maskine styrer alle menneskers liv. For hvert mennesker i byen eksisterer der er kort, som maskinen registrerer og derefter flytter rundt på. Hver aften tager alle indbyggerne en pille, når de lægger sig til at sove, og så flyttes de ellers rundt, så de hver eneste morgen vågner op et nyt sted med en ny partner, et nyt job, et nyt liv – og ideen bag denne omskiftende tilværelse er, at

kedsomhed og gentagelse er årsagen til, at vi mennesker er ulykkelige. Uden at ødelægge alt for meget kan jeg godt her røbe, at der er et ungt par i bogen som forelsker sig og prøver at omgå systemet. Jeg kom til at tænke på bogen, fordi vi i mange af teksterne omkring jul og nytår hører om lys. Lyset, som det allerførst skabte, og Jesus som lyset. Hver eneste søndag i advent tænder vi lys i kransen og drømmer os væk fra vintermørket og hen til et sted, hvor der er mere lys. Nu i januar, når vi rent fysisk kan se, at dagene bliver længere, at det er lidt mere lyst

Hvad gør jeg ved…? – Kirkelig vejledning Fødslen anmeldes automatisk af jordemoderen til sognepræsten i det sogn, moderen til barnet bor i. Hvis forældrene ikke er gift, men ønsker at få fælles forældremyndighed over barnet, skal der inden 14 dage efter fødslen indsendes eller afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten. Dåben aftales med sognepræsten i god tid. Forud for dåbsdagen aftaler vi en samtale, hvor vi taler om dåbens betydning og praktiske forløb. Vielse aftales i god tid med sognepræsten. Inden vielsen skal i mødes med sognepræsten til en samtale.

Der træffes aftale om begravelse/bisæt­ telse ved henvendelse til sognepræsten eventuelt gennem bedemanden. Som sognepræst står jeg også til rådighed for samtaler, hvis der er noget i livet, du har brug for at få vendt med nogen. Det kan være både det svære og det glædelig, bekymringer og fortvivlelse eller det, der lige rører sig hos dig. Præster i Folkekirken har absolut tavshedspligt, derfor kommer det, der siges til mig i en fortrolig samtale ikke videre! Jeg kommer også gerne på husbesøg. Ring og træf aftale!

Sognepræst Barsels­vikar, ­sognepræst Mia Dyreborg ­Knudsen Rydevej 7, Ryde, 7830 Vinderup 97 44 00 07 Mandag er fridag Organist Agnes Pilgaard 97 44 16 96 Kirkesangere Allan Juul, 9744 1123 Ole Blume, 9695 6070

Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 Menighedsråds­ formand Svend Juul Jensen 97 44 01 71 Kirkeværge Benny Poulsen 40 23 15 32

Handbjerg kirke Graver Hans Jørgen Mikkelsen 21 49 77 99 Menighedsråds­ formand Karen Birkedal 97 46 14 13 Kirkeværge Ellen Margrethe ­Nielsen 97 44 26 55


RYDE SOGN om morgenen oplever vi, som hvert år, hvor godt lyset er for os mennesker og vores velbefindende. Det er jo ikke fordi vi ikke har kunstigt lys nok her i vores del af verden. For hos os er lyset er ikke på samme måde en mangelvare, som det måske var på Jesu tid. Vi bader os i lys. Når jeg er kommet i seng om aftenen, så bruger jeg min smartphone som lommelygte, og læser ved den. Sådan kan jeg læse i mørket – uden at lyse for meget op og genere dem, der vil sove. Hvis man går en aftentur i et boligkvarter en aften, så kan man se ind i folks stuer og se, hvordan det blålige skær fra tv-skærmene kaster deres lys ud på menneskers ansigter. Af og til så sidder vi i min familien endda med hver sin smartphone eller bærbare pc – i stuen, sammen – i fjernsynets skær. Men faren er overhængende for, at vi er så afhængige af det lys vore smartphones og andre skærme kaster på os, at vi helt glemmer hinanden. Berlingske Tidende refererede i december en britisk undersøgelse, der viste, at briternes månedlige frekvens for, hvor ofte de dyrkede sex, var gået ned fra seks til fem gange – Årsagen mente man at kunne finde i de mange smartphones,

ipads og andre tablets som er kommet med ind i soveværelset. Når briterne (og ingen tvivl om, at det også gælder hos os og alle andre steder) er kommet i seng, så tænder de for hver deres gadget og så glemmer de ellers, at der ligger et menneske af kød og blod lige ved siden af dem. Det er da trist, at vores afhængighed på den måde fremmedgør os overfor hinanden. Og det kunne være sundt for mange af os, at tage en pause fra skærmenes lys, for lige meget, hvor meget lys, der kommer på os fra de elektroniske dimser vi omgiver os med, så er det ”kunstigt lys”. Det er lys skabt af vore egne hænder og ikke af solopgangen. Lyset fra en skærm reflekterer blot vores eget spejlbillede og giver os ikke ”dagens lys” fra vores medskabninger. For det lys, Jesus, som Bibelen fortæller om – er ikke blot et fjernt lys, som vandrede omkring i Mellemøsten for godt 2000 år siden, nej det er det lys, der skinner på os hver dag – i mødet med vores medmennesker. Det er et lys, som vi kan se i ansigtet på vores venner, vores naboer og vores familie. Så sluk din Iphone, løft dit ansigt fra skærmen og bad dig i stedet i dagens lys fra din næstes ansigt. MK

Nyt fra Ryde Menighedsråd Så er vi forhåbentlige alle kommet godt ind i det nye år. Fra Ryde menighedsråd vil vi gerne ønske alle et godt nytår og sige stor tak for året der er gået. Tak for den gode opbakning, det er dejligt, så mange møder op og viser interesse for det vi deltager i og i det, som vi selv arrangerer. Vi sluttede kirkeåret af med Gentlemen of Jazz i kirken sidst i november og begyndte adventen med gudstjeneste i kirken med besøg af børneklubben og kor fra Margrethe Reedtz-skolen. Efter gudstjenesten gik alle med ud og beundrede Karsten og minikonfirmandernes fine julekrybbe udenfor kirken. Ca. 150 børn og voksne var derefter med i fællessalen til kaffe, hvor vi ventede på

julemanden. Svend takkede også Agnes der efter mere end 40 år som organist i Ryde og Handbjerg har valgt at stoppe. Dygtigt og ansvarsfuldt med næsten ingen fri- og sygedage har hun passet sit arbejde upåklageligt, og menighedsrådene vil igen udtrykke en stor tak til dig, Agnes. Et af året første opgaver for menighedsrådene er derfor at finde en ny organist. Ellers vil jeg minde om, at der som noget af det første i år 2014 bliver arrangeret Fastelavnsgudstjeneste den 2. marts kl. 13.30 i Handbjerg kirke med kaffe og tøndeslagning i Rydhave hallen bagefter, men mere om det senere. E.C.


HANDBJERG SOGN

Nyt fra Handbjerg Menighedsråd Velkommen til et NYT ÅR i kirkeligt regi. Et år med mange spændende opgaver for menighedsrådet. I skrivende stund har vi 3 ansøgninger til organiststillingen i Ryde og Handbjerg. Det er vi glade for og ligeledes er vi spændte på forløbet af ansættelsessamtalerne – inklusiv orgelspil. Det skulle således være realistisk at vi kan præsentere en ny organist fra marts måned. I kirken har vi nu fået en grundig gennemgang af kirken ved Firmaet Fuusgaard og det er konstateret at både tårnets og våbenhusets tilstand

Legestue

i Handbjerg Kirkehus, hver onsdag kl. 9.30. Legestuen er for alle, der er ­interesseret. Yderligere information på tlf.: 9746 1413.

Ryde familieklub Program forår 2014. Torsdag den 30/1

Mandeaften. Tid og sted: info følger.

Onsdag den 5/2

Lysgudstjeneste i Handbjerg kirke. Tid: kl. 19.00.

Søndag den 9/2

Kirkekaffe og lege for børn og vokse. Sted: Ryde missionshus. Tid: efter gudstjenesten.

Torsdag den 20/2

Dameaften. Tid og sted: info følger.

Søndag den 2/3

Fastelavn. Sted: Rydhave hallen. Tid: Efter eftermiddags-gudstjeneste.

er meget dårlig pga. bl.a. dårlige fuger, forkert blyafdækning og brug af cementmørtel i stedet for kalkmørtel. Desuden er der nogle steder i træværket råd eller borebiller, som skal udbedres inden det breder sig. Kirkens varmesystem vil ligeledes blive gennemgået, da det er vigtigt i forhold til fugtproblemerne fremadrettet. Der venter nu en afklaring med først provstiet og derefter stiftet om der kan bevilges økonomi til en udbedring. En handleplan vil blive fremlagt med hensyn til tidshorisont for udbedringen og MR vil her informere løbende. MR fortsætter med Cafèaften og den næste er d. 28. januar, hvor det er Volontøraften. Vær velkommen. KR

Ryde Indremission Program foråret 2014: Torsdag den 23/1

Tale v. Heri Eltør, Aulum.

Søndag den 26/1

Søndagsmøde kl. 14.30 i Hjerm Mish. v. Per Veber, Hinnerup.

Torsdag den 30/1

Bibeltime hos Hilda og Bent Steffensen, Stendisvej 2.

Lørdag den 1/2

Lederdag kl. 9.00-15.00 i Elim, Steen Palmkvist, Tema ”Hvad betyder min opvækst for min tro/for mit hverdagsliv?

Torsdag den 20/2

Bibeltime hos Elisabeth og Charles Fihl, Bøgevej 8.

Søndag den 23/2

Søndagsmøde kl. 14.30 i Linde mish. Tale v. Hans Jørgen Hedegaard.


KIRKEKALENDER Dato

Ryde kirke

Handbjerg kirke

19. januar

9.00 med altergang

26. januar

9.00 med altergang. Margit Bæk Danielsen

2. februar

10.30. Margit Bæk Danielsen

5. februar

19.00. Kyndelmisse

9. februar

9.00 med altergang

16. februar

10.30

9.00

23. februar

9.00

10.30

2. marts

13.30. Fastelavn. Efterfølgende tønde­slagning i Rydhavehallen

9. marts

10.30

16. marts

10.30

9.00

23. marts

10.30. Margit Bæk Danielsen

30. marts

9.00 med altergang

Hvor intet andet er nævnt varetages gudstjenesten af sognepræst Mia Knudsen.

Menighedsrådsmøder Alle møder er offentlige

Handbjerg: Møderne holdes kl. 16.15 i kirkehuset. Referater ligger i reol i våbenhuset. Januar: Torsdag den 30. Februar: Torsdag den 27. Marts: Torsdag den 27.

Ryde Møderne holdes 16.00 i konfirmandstuen. Referat findes i våbenhuset. Februar: Tirsdag d. 4.

Samvær i præstegården

Februar: Onsdag d. 20. Upernavik – historier og billeder fra Grønland. Mia Knudsen. Marts: Onsdag den 19. Syng-sammen-eftermiddag i Ryde præstegård med Agnes Pilgaard ved tangenterne.

Konfirmationsdatoer 2014: søndag den 27. april 2015: søndag den 3. maj

Kirkebil – Vinderup Taxi – 97 44 15 16 Kirkebil til alle kirkelig aktiviteter i sognene kan bestilles dagen før arrangementet. Egenbetaling 10 kr.

I efteråret er samvær i præstegården forsøgsvis flyttet til om onsdagen fra kl. 15-16.30 GRAFISK PRODUKTION: SANDFAER-ANDERSEN.DK


Førstehjælpere i Ryde/Stendis: Rydehjemmet 9611 4690 Inge Utzon 6140 5613 Inger-Lise Sørensen 2124 6245 Jakob Werner 2085 2882 Jens Ø. Meldhede 2675 1605 Jonna Johannesen 4042 0661 Lene Ettrup 5183 8224 Lene Ø. Olesen 2149 9076 Lis Poulsen 4047 2667 Susanne Balle 2238 7248 Susanne Lodahl 6137 8160 Bjarne Jensen 4043 9065

Charlotte Mikkelsen 2064 8160 Christian Wullf 2291 3922 Inge Sørensen 3051 8625 Johan Mikkelsen 2074 8170 Johannes Køhler 2372 0215 Jytte Eriksen 2233 0820 Kim Svensen 2097 1253 Kristian S. Larsen 5170 7847 Lars Lorentzen 2234 4775 Viggo Sørensen 6080 2047 Lene T. Olesen 6176 4170

Så er det blevet tid til årets store fastelavnsfest

d. 2. marts 2014

Festen starter i Handbjerg Kirke kl. 13.30. Derefter er der tøndeslagning, sanglege m. m. i Rydhavehallen. Pris for at deltage er 30.- for voksne og 15.- for børn. I den pris er inkluderet Te/kaffe og fastelavnsbolle til de voksne, og til børnene er der sodavand, slikpose og fastelavnsbolle.

Billetterne købes på selve dagen i Rydhavehallen. Der ud over vil der være en masse festklædte børn og voksne, som vil bidrage til en god eftermiddag. Vel mødt til fastelavnsfesten… Handbjerg menighedsråd og Handbjerg beboerforening Ryde menighedsråd og Ryde/Stendis beboerforening Familieklubben, RHU og Gården 15


NYT fra U14 spillede sidste kamp før pausen i deres nye dragter sponsoreret af:

Jysk Liftservice, Margrethe Reedtz Skolen, Højbjerg Stor Dagpleje og Frank’s Bil & Bådpleje.

RHU fodbold starter igen Foråret nærmer sig og dermed også RHU’s fodbold start.

Begrundelsen for dette er muligheden for at bruge U14 medlemmer som hjælpetrænere og dermed få den bedste mulige træning for alle.

Vi glæder os til at komme i gang igen. Vi starter første træning den 25/3 2014 kl. 17-18 og som sædvanligt afslutter vi denne aften med pølser, brød og vand i klubhuset. Som noget nyt vil vi gerne forsøge med forskudt træningstider. 16

Samtidig giver vi disse medlemmer muligheden for at prøve kræfter med trænergerningen. Vi håber på jeres forståelse, men hører selvfølgelig gerne hvis det skaber for store problemer.


Forventede træningstider

Træning tirsdage og torsdage kl. 17 – 18: U8, U9, U13. Træning tirsdage og torsdage kl. 17.30 – 18.30: U12 og U14. Træning tirsdage og torsdage kl. 18.30 – 20.00: Senior Damer og Senior Herre. Hilsen Fodboldudvalget 17


NYT fra Hvem er på valg…2014 Forretningsudvalg:

Folkedanserudvalg:

Festudvalg:

Gymnastikudvalg:

Fodboldudvalg:

Motionsudvalget:

»» Formand Thomas Grønbech Fink-Jakobsen »» Næstformand Astrid Bang På valg Modt. ikke genvalg »» Kasserer Mona Bang Lund »» Sekretær Charlotte Meldhede På valg Modt. ikke genvalg »» »» »» »» »»

Formand Inger Krabbe Praktisk medlem Jørn Kristensen Praktisk medlem Charlotte Kristensen Praktisk medlem Jannie Kristensen Praktisk medlem Torben Kristensen

»» Formand/presseansvarlig Torben Norup På valg i lige år »» Sekretær/kampfordeler Rikke Jacobsen På valg i lige år »» Kasserer/holdtilmelding Anette Kondrup På valg i ulige år »» Dommeransvarlig/FCM kontaktperson Ole Madsen På valg i ulige år

»» Formand Kristian Christophersen »» Udvalgsmedlem Inger Klogborg »» Næstformand Henning Vestergaard På valg »» Kasserer Niels Kirstein Knudsen På valg »» Sekretær Ellen Vittrup »» Suppleant Anders Meldgård På valg »» Formand Lone Breiner På valg Modt. genvalg »» Sekretær Tina Pilgård På valg »» Bestyrelsesmedlem Bjarke Overlade Larsen »» Bestyrelsesmedlem Jens Meldhede »» Formand Hanne Sandgaard På valg Modt. ikke genvalg »» Udvalgsmedlem Anitta Sandfær Larsen »» Udvalgsmedlem Jane Henriksen

Revisorer:

»» Aksel Meldgård »» Martin Dåsbjerg På valg »» Suppleant Jørgen Jørgensen På valg

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2

18


Generalforsamling Ryde-Handbjerg Ungdomsforening afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.30 i Handbjerg Beboerhus. Dagsorden ifølge vedtægter. Vedtægtsændringer samt forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved et mindre traktement. Alle er velkomne. Ryde-Handbjerg Ungdomsforening.

PÅMINDELSE fra seniorklubben!

Den 11. februar 2014 kommer Hakon Rahbek og holder foredrag kl. 14 i MRS lille sal med titlen: ”Leg blev til alvor - under besættelsen. ” Herefter kaffe (klubben gi´r kaffen og brødet)

og seniorklubbens generalforsamling (se indkaldelsen i Ryhandis Tidende nr. 8 2013 s.12.) Vi mødes i seniorklubben. Du behøver ikke at føle dig gammel for at være med ;-)

19


NYT fra

Springtur En lille historie om nogle glade og måske lidt "gale" børn på tur til Vinderuphallen søndag, den 12. januar fra kl. 10 til kl. 13.

kraftspring på de fine måtter – siger det noget om måtterne eller om moren - det vil jeg lade være op til læserne!

"Springtur" må være overskriften på turen til Vinderuphallen søndag, den 12. januar i 3 timer for fuld damp!

Efter 1. runde var der en kort pause med hjemmebag og drikke, inden der skulle "arbejdes" igen, så der var noget at vise, når forældrene kom. Her fik de en kort opvisning i spring og rytme inden alle børnene igen drog hjem. Og mon ikke nogle af dem var lidt trætte, da de kom hjem (nogle af lederne var i hvert fald)

Nu kan en springtur jo være mange ting, men her gjaldt det spring- og rytmeserier for " for fuld gas". Turen gjaldt de 3 hold: "Puslinge", de unge piger "Power Puff” og "Turbodrengene” - så der var lagt op til glade "gale" børn, der kunne muntre sig i nogle timer i den superfine hal med mange fantastiske faciliteter - Der er springgrav, som vist på billedet og forskellige former for "oppustelige" springbaner, så et spring er "næsten" ingen sag! Vi så bl. a. en mor (nævner ingen navne :-), der havde født for ca. 5 uger siden, lave et 20

40 børn og 5 ledere havde en fantastisk tur til Vinderup - en tur, der arrangeres hvert år til et sted, hvor der kan springes og laves rytme og som er en del af deres kontingent! Vi ser frem til en ny tur til næste sæson Mvh Gymnastik udvalget


Opgradering af fodboldgolfbanen TID TIL NYTÆNKNING

Gode idéer til forbedringer og fornyelser af fodboldgolfbanen efterspørges. Det er blevet tid til et facelift af banen, da flere af de nuværende forhindringer trænger til fornyelse. I den forbindelse spørger vi hermed brugerne af banen samt øvrige, der eventuelt har inspiration fra andre baner, om gode forslag. Vi modtager forslag til ændring af banen og dens forhindringer, men vi modtager også meget gerne idéer til området omkring banen generelt. Skal der f.eks. tilføjes flere aktiviteter, som giver alternative muligheder for besøgende

eller hvordan kan området gøres endnu mere attraktivt for gæster i alle aldre. Der udskrives hermed en Februar-konkurrence! Send os dine gode forslag i løbet af februar for at deltage. Alle forslag, der ender med udførelse på banen i løbet af 2014, præmieres med et gratis sæsonkort til fodboldgolfbanen. Idéerne sendes til borbjerg.fodboldgolf@gmail.com

Husk at kigge på: www.ryde.dk

21


Aktivitetskalender Dato

Tid Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde kirke

Mia Dyreborg Knudsen

Man 27 19-22 Møde Østudvalget

Poul Sevel

Ryde/Stendis beboerforening

Tir 28

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Info følger

Ryde ­familieklub

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Kirkekaffe og leg efter gudstjenesten

Ryde missionshus

Ryde ­familieklub

Gudstjeneste med altergang

Ryde kirke

Mia Dyreborg Knudsen

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Ons 12 15:00 Samvær i præstegården

Konfirmandstuen, Ryde præstegård

Ryde ­menighedsråd

Tir 18

14:00 Møde i seniorklubben

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Tir 18

19-22 Bestyrelsemøde

Jytte

Ryde/Stendis beboerforening

Tir 18

19:30 Generalforsamling

Handbjerg ­Beboerhus

RHU

Tor 20

19:30 Bibeltime hos Elisabeth og Charles Fihl.

Bøgevej 8

Indre mission

Tir 25

14:00 Møde i seniorklubben

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Tor 27

18:30 Generalforsamling & Fællesspisning. Beboerforeningen & Oasen

Fællessalen

Ryde/Stendis beboerforening

Januar 2014 Søn 26

9:00

Gudstjeneste med altergang

14:00 Møde i seniorklubben

Tor 30

Mandeaften

Februar 2014 Tir 04

14:00 Møde i seniorklubben

Søn 09 Søn 09

9:00

Tir 11

14:00 Foredrag med Hakon Rahbek: ”Leg blev alvor – under besættelsen“ – herefter kaffe og generalforsamling iflg. vedtægterne

22


Dato

Tid Arrangement

Sted

Arrangør

Marts 2014 Søn 02

13:30 Fastelavnsfest

Rydhavehallen

Ryde/Stendis beboerforening

Tir 04

14:00 Møde i seniorklubben

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Tor 06

19:30 Generalforsamling i IM

Ryde Missionshus

Indre mission

Søn 09

13:00 Gymnastikopvisning

RHU

Ons 12 17-23 Besøg Karup Lufthavn. Bag facaden

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 13

19:30 Forårsmøder hele ugen se program

Forskelligt

Indre mission

Fre 14

19:00 Musikaften

Ryde missionshus

Ryde ­familieklub

Tir 18

14:00 Møde i seniorklubben

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Ons 19 15:00 Samvær i præstegården

Konfirmandstuen, Ryde præstegård

Ryde ­menighedsråd

Fre 21

Margrethe Reedtz Skolen

Margrethe Reedtz Skolen

Lille sal på Margrethe Reedtz-skolen

Ryde/Stendis seniorklub

Margrethe Reedtz Skolen

Margrethe Reedtz Skolen

Tir 25 Tor 27

Skolefest på Margrethe Reedtz skolen 14:00 Sidste klubdag i foråret Skolens Generalforsamling

Tor 27

19:30 Bibeltime hos Heidi og Henrik Schmidt Madsen.

Baunehøjvej 14

Indre mission

Fre 28

17-22 Disko Børnekarrussellen

Skave Hallen

Ryde/Stendis beboerforening

Søn 30

Kirkekaffe og rundbold efter gudstjenesten Ryde missionshus

Ryde ­familieklub

23


Blikkenslager & VVS-firmaet

Poul Thomsen A/S

Nr. Bjertvej 1 · 7830 Vinderup · Telefon 97 44 10 45 - 40 37 10 45

Udlejning af Fællessalen eller Lillesalen til diverse arrangementer Udlejes som nøglehus Ring og få en pris! Telefon 70 33 33 33 www.nordea.dk

Tjek www.ryde-sognegaard.dk Booking: Erik 97440158, Claus 97440091, Hans 97440117 eller Gunhild 30540859

Birthe og Martin Daasbjerg Fjordbakken 9, Handbjerg 40 76 27 88 martind@mail.mira.dk www.danskand.dk

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

24


VINDERUP FITNESS

Fitness for alle .!

Motionscenter med individuel træning og udarbejdelse af program. Styrke - Konditionstræning – Fedtforbrænding. Holdtræning Zumba – Cycling – Bodyfit Fit Box – Pump – Pilates Step & Styrke – Spin & styrke – Ballroom Fitness Zumba Kids – Pump it

www.vinderup-fitness.dk Tlf. 97 44 33 36

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk 25


design reklame marketing kommunikation Svendshøjvej 3 . imsblomster@gmail.com

sandfær-andersen Åbrinken 14 . 7570 Vemb t 8767 5505 . m 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

www.sandfaer-andersen.dk

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbygning Kontakt os og få et godt tilbud… VI VIL GERNE SE VORES KUNDER I ØJNENE...

Kig ind i filialen og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig...

En tæt relation giver den bedste rådgivning I Den Jyske Sparekasse lægger vi vægt på at have en tæt relation og en god dialog med vores kunder. På den måde får vi de bedste forudsætninger for at give dig personlig rådgivning, som er tilpasset netop din økonomi og dine muligheder.

www.djs.dk

26


Nyttige numre Hjertestarter Rydehjemmet Rydevej 10, Ryde Tlf. 96 11 46 90

Ryde-Stendis ­Beboerforening Lars Klim Tlf. 26 83 06 76

Margrethe Reedtz Skolen Leder Morten Nyholm Mosgaard Tlf. 96 16 90 00/ 20 27 96 16 Formand Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06

Ryde-Handbjerg Legestue Karen Birkedal Tlf. 97 46 14 13

Gården Leder Nicolai Frederiksen Tlf. 97 44 03 03

KFUM Spejder Eva Johansen Tlf. 97 44 11 23

Ryde Handbjerg ­Ungdomsforening Formand Thomas Grønbech Tlf. 22 77 04 37

Ryde-Handbjerg Teenklub Karsten Hansen Tlf. 97 44 05 06

RHU Gymnastik Lone Breiner Tlf. 51 94 19 22 RHU Fodbold Ole Madsen Tlf. 24 42 58 84 RHU Motion Hanne Sandgård Tlf. 97 44 00 91 RHU Folkedans Christian Christophersen Tlf. 96 13 77 10 VRH HK Håndbold Inge Thimm Tlf. 22 96 42 45 Handbjerg Beboerforening Joan Larsen Tlf. 28 94 46 18

Børneklubben Rikke Kattenhøj Tlf. 97 44 21 00

Ryde Familieklub Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06

Handbjerg Menighedsråd Karen Birkedal Tlf. 97 46 14 13 Ryde Indre Mission Heidi Madsen Tlf. 97 44 09 69 Rydehjemmet Tlf. 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejning/bestyrelsen Tlf. 71 75 74 32 Ryde Sognegård Erik Breiner Tlf. 97 44 01 58 Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17 Claus Pedersen Tlf. 97 44 00 91 Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm Tlf. 40 45 50 14

Ryde Jagtforening Holger Braagaard Tlf. 97 46 83 54

Rydhave Slots Ungdomsskole Forstander Ole Conrad Kondrup Tlf. 96 95 03 64

Haveklubben Vibeke Tlf. 97 44 01 40 Majbritt Tlf. 97 45 20 08

Ryhandis Tidende Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17/ 30 13 44 17

Musikkens Venner Niels Vestergaard Tlf. 28 44 10 48

Ryde-Stendis Seniorklub Jakob Andersen Tlf. 97 44 00 47

Sognepræst Ryde/Handbjerg Mia Dyreborg Knudsen Tlf. 97 44 00 07 Ryde Menighedsråd Svend Juul Jensen Tlf. 97 44 01 71

27


Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf. 9744 1100 vinderup.radio@a2a.dk

Øster Trabjergvej 3 7500 Holstebro Tlf: 23 65 70 80 hoejgaardens@sol.dk Hjemmeside: www.hoejgaardens.dk

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

2014 01  

nyheder, lokalt, ryde

2014 01  

nyheder, lokalt, ryde

Advertisement