Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

En sommerdag et sted i ”Ryhandis”

Nr. 4 · juni 2013 · 7. årgang 1


Indhold REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk

Nyt fra Margrethe Reedtz Skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Skt. Hans fest i familieklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nyt fra Beboerforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Skt. Hans bål // Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 RHU: Fodboldudvalget mangler udvalgsmedlemmer . . . . . . . 11 Nyt fra Handbjerg Beboerforening // Byfest i Handbjerg . . . . 12

Tina Møller 97 44 02 03 mome@fibermail.dk

Lejlighed i Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Helle Bengtsen 97 46 16 18 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com

Sommerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Seniorklubbens udflugter // Pink Panther Diskotek . . . . . . . . 13 Nyttige numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 leoes.olesen@hotmail.dk Linda Fiskbæk 21 27 01 90 libfi@hotmail.com

Deadline for materiale til kommende nummer: 23. juli 2013 – udkommer i uge 32

Layout: sandfær-andersen, www.sandfaer-andersen.dk Tryk: Hee Offset v/Carsten Meller Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 23. juli 2013 Ryhandis Tidende udkommer i uge 32 Forsidefoto Tina Møller Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad.

Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Redaktionen forbeholder sig ret til at forenkle og forkorte indlæg uden at ændre meningen med teksten. Bettina Sandfær-Andersen står for opsætning og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt som jpeg-filer – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

Vinderup afdelingen Søndergade 30 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 55 www.sallingbank.dk

Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

Søndergade 7, 7830 Vinderup

auto@vinderupauto.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Rydhave Slots Ungdomsskole Efterskolen med  Sportslinje  International linje  Design & Håndværkslinje

www.rydhave.dk Tlf. 9744 1522 info@rydhave.dk

Dit liv – din verden – dit eventyr!

Borbjerg – DIN lokale købmandsbutik! • Gul pris  Faste lave

• Blomster & Brugskunst

• Udlejning af fadølsanlæg, Slush ice maskine og Pølsevogn

• Værtindegaver, brudebuketter, kirkepynt og meget mere, bare spørg!

• Tips & Lotto

• Apotekerudsalg & Postekspedition

• Vareudbringning

• Vej-selv slik

Ved Hanne & Bjørn Jacobsen – Tlf./Fax 97 46 10 11 3


Malerier Mette Elmholdt

Rydbjergvej 2, Ryde, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 08 88/30 31 42 28 . elm.bi@mail.tele.dk

Udstiller april - maj - juni i Sevel Forsamlingsgård Djeldvej 9, Sevel

Udlejning af Fællessalen eller Lillesalen til diverse arrangementer Udlejes som nøglehus Ring og få en pris! Tjek www.ryde-sognegaard.dk Booking: Erik 97440158, Claus 97440091, Hans 97440117 eller Gunhild 30540859

Birthe og Martin Daasbjerg Fjordbakken 9, Handbjerg 40 76 27 88 martind@mail.mira.dk www.danskand.dk

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

4


Kørsel med kalk, korn og foderstoffer Vognmand

Marius Olesen Mobil: 40 34 60 46

Skave Autoværksted Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

EST G OG F A D R E edst TIL HV fler er b o t r a k ens Mikkels Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Noojin’s Frisørsalon

Onlinebooking:

www.noojins-frisørsalon.dk Åbningstider:

mandag, onsdag 11.00-20.00 tirsdag lukket torsdag, fredag 11.00-17.30 lørdag efter aftale Øster Stendisvej 5, 7830 Vinderup tlf: 97 40 33 01 / 30 35 66 86 5


S

ig nærmer tiden hvor vi har været skole i et år. Sommerferien rykker nærmere, og antallet af skoledage, som vi mangler, bliver færre. Vi har endnu en forårskoncert til gode og en lejrskole, men så er det næste programpunkt også sidste skoledag.

6

Jeg tænker tilbage på et år, der er gået ufatteligt hurtigt. Mange nye relationer er blevet skabt mellem lærere, elever og forældre. Nye måder at drive skole på er blevet opfundet, og nye arrangementer har fundet sted. Det har været et år med meget stor opmærksomhed


på skolen, både fra forældreside, men også fra lokale i hele Ryde og omegn. Der har været et udtalt ønske om, at skolen skulle komme godt fra start, og der har været en forbilledlig stor opbakning omkring skolen både økonomiske og arbejdsmæssigt. Tak til alle dem der har ydet en ekstra indsats, for at skolen kunne komme godt i gang. Der vil fortsat, i årene der kommer, være brug for støtte, hjælp og opbakning, for at skolen skal kunne fortsætte den gode start, som den har fået. Tak fordi I giver anledning til at tro, at denne opbakning vil fortsætte..

dystede mod hinanden i hold på tværs af årgangene. Senere bød dagen på gamle lege, alternative rundboldspil, dans og ikke mindst sæbekasseløb. 5.6. klasserne havde i sløjd, arbejdet med at bygge sæbekassebiler, og i dag var den store dag, hvor der skulle køres om kap. Der blev gået til stålet, og det har været en rigtig skøn dag med sol og glade børnesmil. Et enkelt skrabet knæ og en øm fod er det også blevet til, men ikke noget som et stykke plaster og en kærlig trøstende krammer fra en god ”Margrethe Reedtz ven” kunne råde bod på. God sommer til alle RyHanDiser.

I dag havde vi idrætsdag, hvor eleverne arbejdede sammen på kryds og tværs. Dagen startede med et orienteringsløb, hvor eleverne

M.v.h. Claus Pihl

7


SKT. HANS FEST Familieklubben inviterer alle interesserede til Skt. Hans fest ved Ryde Spejderhus søndag d. 23/6 kl. 18.00. Grillen vil være tændt, og der er mulighed for at tilberede sin egen aftensmad. Medbring: mad, service, drikkevarer og gerne noget at sidde på.

Aftenens program: 18.00:

Grill og spisning

Ca. 19.15: Bålet tændes. Ca. 19.30: Tale ved Ole Conrad Kondrup forstander på Rydhave ungdomsskole. Derefter stort ta-selv-kaffebord og mulighed for at bage pandekager og snobrød. Pris:

25 kr. for voksne. Børn 10 kr.

ALLE ER VELKOMNE. Hilsen Familieklubben

8


N y t fr a Beboer for eningen Her fra, vil vi gerne ønske alle en god sommer. Vi har haft aktiv lørdag, hvor kummerne ved indfaldsvejene er tilplantet med margueritter.

Vi afventer svar og sætter projektet på vågeblus indtil endelig tilbagemelding foreligger.

Vi har også været i blomsterbækområdet, hvor der er fældet en del træer, fjernet buske, trærødder, mos og ukrudt.

Østudvalget, er efter navneforslagene, blevet det officielle navn på samarbejdet i de 7 sogneforeninger i den østlige del af kommunen.

Desuden er der plantet nye træer og buske, sået græs og nyplantet blomster i selve bækken.

Busturen til Christiansborg bliver annonceret i næste Ryhandis Tidende og Vinderup Avis efter skoleferien.

Tak til beboerne, som deltog. – De som var forhindret får chancen senere, da der fortsat er brug for opbakning, med frivillig arbejdskraft for at gennemføre projektet. – Meld ind til Beboerforeningen hvad I har lyst at bidrage med! Hver især skal registrere de arbejdstimer de bruger, da de værdiansættes til 100 kr./timen og dermed tæller med i egenkapitalen. For at få udmøntet de bevilgede LAG midler, skal vi selv være i stand til at fremskaffe tilsvarende beløb. Vi kan stadigvæk godt bruge lidt mere sand og fliser.

Der bliver også senere på året fælles Juniordisco aftener igen. Hjertestart-kursus med Linda F. har været afholdt. Det var godt, men mange var forhindret i at deltage, så måske gentages det senere. Studieoplever i Indien berettede Jordemoder-studerende Karin Falk Eriksen meget inspirerende om, men også denne aften var mange optaget til anden side. Velkomstfolder er vi i gang med, og vi har bedt foreninger/institutioner om at komme med input til egen præsentation. - Hvis nogle er forbigået, så kontakt Birthe eller Anton. Beboerforeningen/Birthe

Vi har haft møde med kommunen ang. fremtidig vedligeholdelse, men da der ikke findes nogle gamle aftaler for området, tyder alt på, at de ikke budgetterer med den ønskede standard, og det må være en opgave, som må udføres af interesserede lokale borgere.

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2 9


Skt. Hans

søndag den 23. juni 2013 v. Handbjerg Strand Båltale ved: Martin Dåsbjerg og Martin ­Hulgaard kl. 20:00 Bålet tændes kl. 20:30 Vel mødt - Handbjerg Beboerforening

Aktivitetskalender Dato

Tid Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde familieklub

Juni 2013 Søn 23

18:00 Skt. Hansfest. Mulighed for grill fra kl. 18.00

Spejderhuset

Søn 23

20:00 Båltale v/Martin Dåsbjerg og Martin Hulgaard

Handbjerg Strand Handbjerg ­Beboerforening

Juli 2013 Tir 02

24:00 Sidste frist for tilmelding til seniorklubbens sommerudflugt til Seniorklubben Søndervig sandkulptur-festival. Tilmeld til Jakob Andersen på 97 44 00 47

Tir 09

12:30 Eftermiddags-bustur til Søndervig, sandskulpturfestivalen

afg. Ryde 12.30./ Vinderup busstop Thorupgård 12.40.

Seniorklubben

Tor 25

19:30 Bibelcamping i Haderup.

Jens Jensensens anlæg Haderup

Indre mission

August 2013 Tor 08

19:00 Familieaftentur

fra missionshuset

Indre mission

Tor 15

19:30 Rengøring

Missionshuset

Indre mission

Tor 29

19:30 Bibeltime hos Margit Pedersen

Vesterlund 122, Vinderup

Indre mission

Fre 30

24:00 Sidste frist for tilmelding til seniorklubbens eftermiddagsudflugt til Fuur. Tilmeld til Jakob Andersen på 97 44 00 47

Ryde/Stendis seniorklub

10


RIV UD

OG G E

M

KIRKESTOFFET

Ryde-Handbjerg Kontakt

Præst på orlov Som nogle af jer sikkert har bemærket, er vi så heldige her i præstegården, at vores familie venter et femte medlem i slutningen af august. Det betyder, at jeg går på barselsorlov i midten af juli. Menighedsrådene i Ryde og Handbjerg har i fællesskab med menighedsrådet i Mejrup , hvor jeg også er præst, ansat en barselsvikar i mit embede. Det er Mia Dyreborg Knudsen, der er 45 år og kommer fra Århus. Og nu får Mia lov at gøre sine første præsteerfaringer i Ryde-Handbjerg og Mejrup pastorat. Og det kan jeg

kun reklamere for! Det har været et godt sted at komme i gang som ny præst, og jeg er sikkert på, at Mia glæder sig til at gøre sig erfaringer i præstearbejdet og i mødet med menighederne i Ryde og Handbjerg til hverdag og fest, i sorg og i glæde. – Og jeg er overbevist om, at I vil tage godt imod hende! Der bliver lejlighed til at hilse på Mia Dyreborg Knudsen ved indsættelsesgudstjenester i de to kirker søndag den 21. juli. Jeg er desværre blevet sygemeldt her nogle uger før min barselsorlov egentlig

Hvad gør jeg ved…? – Kirkelig vejledning Fødslen anmeldes automatisk af jordemoderen til sognepræsten i det sogn, moderen til barnet bor i. Hvis forældrene ikke er gift, men ønsker at få fælles forældremyndighed over barnet, skal der inden 14 dage efter fødslen indsendes eller afleveres en Omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten. Dåben aftales med sognepræsten i god tid. Forud for dåbsdagen aftaler vi en samtale, hvor vi taler om dåbens betydning og praktiske forløb. Vielse aftales i god tid med sognepræsten. Inden vielsen skal i mødes med sognepræsten til en samtale.

Der træffes aftale om begravelse/bisæt­ telse ved henvendelse til sognepræsten eventuelt gennem bedemanden. Som sognepræst står jeg også til rådighed for samtaler, hvis der er noget i livet, du har brug for at få vendt med nogen. Det kan være både det svære og det glædelig, bekymringer og fortvivlelse eller det, der lige rører sig hos dig. Præster i Folkekirken har absolut tavshedspligt, derfor kommer det, der siges til mig i en fortrolig samtale ikke videre! Jeg kommer også gerne på husbesøg. Ring og træf aftale!

Sognepræst Pr. 16/7: Barsels­vikar, sognepræst Mia Dyreborg Knudsen Rydevej 7, Ryde, 7830 Vinderup 97 44 00 07 mandag er fridag Ved brug for hjælp til kirkelig betjening frem til 15/7 kontaktes: Sognepræst i Ejsing Vilhelm Værge, 97446007/ vv@km.dk Organist Agnes Pilgaard 97 44 16 96 Kirkesangere Allan Juul, 9744 1123 Ole Blume, 9695 6070

Ryde kirke

Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 Menighedsråds­ formand Svend Juul Jensen 97 44 01 71 Kirkeværge Benny Poulsen 40 23 15 32

Handbjerg kirke Graver Hans Jørgen Mikkelsen 21 49 77 99 Menighedsråds­ formand Karen Birkedal 97 46 14 13 Kirkeværge Ellen Margrethe ­Nielsen 97 44 26 55


RYDE SOGN begynder og det betyder, at der vil være forskellige præster på prædikestolen indtil Mia begynder midt i juli. Mia træffes på det sædvanlige telefonnummer til præstegården. Det er underligt, at tænke på, at skulle være væk fra embedet i lang tid, også selvom anlednin-

gen er glædelig. Jeg er sikker på, at jeg vil savne præstearbejdet og alle jer, jeg møder i mit arbejde og glæde mig til at vende tilbage på prædikestolen, til samtaler og undervisning og alle de andre opgaver, som jeg holder meget af. Marie Overlade Larsen

Ryde familieklub

Ryde Indremission

23. juni Sankt Hans aften ved spejderhuset. Mulighed for grill fra kl. 18.00 Det kommende års program kommer i løbet af sommeren.

25. juli

Bibelcamping i Haderup

8. august

Familieaftentur kl. 19.00

15. august

Rengøring i missionshuset kl. 19.30

29. august

Bibeltime hos Margit Pedersen, Vesterlund 122, Vinderup kl. 19.30

Ryde menighedsråd

Pinsedag var en vældig festdag i Ryde kirke. Der var en stor fortællevandring i området, hvor 140 deltagere i løbet af dagen, fra meget tidlig morgen til ind under aften, gik ca. 20 km. afbrudt af fortællinger og musiske indslag. Og det passede

med, at de kom til Ryde lige til kirketid. Der var mange til kaffe og rundstykker før gudstjenesten, hvor Gunnar Kattenhøj bidrog med fortælling om Ryde og Margrethe Reedtz. Kirken var fyldt til bristepunktet, og det er jo som altid en fornøjelse, når der er mange til at bidrage til salmesang. På fortællevandringen var der også en harpespiller og en sanger med, og de bidrog også til at gøre gudstjenesten særlig stemningsfuld. Også 2. pinsedag var der noget særligt på programmet. Ryde og Handbjerg sognes gudstjenester var flyttet til en stor, fælles friluftsgudstjeneste, hvor mange sogne i provstiet deltog. Her var godt 500 mennekser mødt op og temaet for gudstjenesten var begejstring, - og ved pinsetid tænker vi naturligvis på den særlige begejstring, Helligånden formår at vække i os mennesker. Der


HANDBJERG SOGN

Handbjerg menighedsråd Der er nu ansat en vikar for Marie Overlade Larsen. Der var mange interesserede og de 3 MR har haft 3 til prøveprædiken. Alle 3 kandidater var velkvalificerede. De 3 MR valgte Mia Dyreborg Knudsen som afløser for Marie Overlade Larsen i hendes barsel. MR vil gerne ønske Marie Overlade Larsen en rigtig god barsel og MR glæder sig til at gense og ikke mindst genhøre præsten, når hun vender tilbage efter den lille, glædelige familieforøgelse. Den vikarierende præst er ikke præsteviet, så derfor er der igen en festlig tur til Viborg Domkirke til ordination d.16.juni kl.15. Ordinationen er åben for alle interesserede, så kom og vær med på dagen, det er en mulighed for at opleve og deltage i en smuk ceremoni. Vores fælles organist Agnes Pilgaard har meddelt, at hun gerne vil fratræde med udgangen af oktober måned i år. Efter over 40 års meget tro

Legestue

i Handbjerg Kirkehus, hver onsdag kl. 9.30. Legestuen er for alle, der er ­interesseret. Yderligere information på tlf.: 9746 1413

fortsat fra side 2 var indslag fra springgymnaster og kor og så var der mange præster i gang og det giver jo andre muligheder end sædvanligt, så der var seks præster på stribe, da der skulle prædikes. Ellers har menighedsrådet været travlt beskæftiget med ansættelse af barselsvikar for sognepræsten, se omtale af processen i Handbjerg menighedsråds afsnit her i bladet. Rigtig god sommer til alle! På menighedsrådets vegne Marie Overlade Larsen

tjeneste i begge kirker er det nu tid til at gå på pension og til at få nye kræfter bag orglet, som AP siger. MR har været utrolig tilfredse og taknemmelige for tiden sammen med Agnes Pilgaard og vil se frem til endnu nogle måneder med orglet i hendes sagkyndige hænder. MR i Ryde og Handbjerg skal så i gang med at finde en ny organist. Vi håber det bliver muligt at finde en, der lige passer ind i vores to kirker. Skulle der være nogen der kender nogen, som kender nogen, så er det tiden at sige til…… Ellers har MR taget initiativ til at afholde nogle Cafè – aftener i Kirkehuset fra slutningen af august eller starten af september. Cafè-aftener kan være med vidt forskelligt indhold, som vi aftaler fra gang til gang. Invitation følger. En rigtig glædelig sommer til alle. KR


KIRKEKALENDER Dato

Ryde kirke

Handbjerg kirke

23. juni – 4. s. e. trinitatis

Ingen

10.30 – Vilhelm Værge

30. juni – 5. s. e. trinitatis

9.00 m. altergang H.P. Lausten Thomsen

Ingen

7. juli – 6. s. e. trinitatis

10.30 – Ebbe Fibiger

9.00 – Ebbe Fibiger

14. juli – 7. s. e. trinitatis

9.00 – Knud Nyboe Rasmussen

10.30 – Knud Nyboe Rasmussen

21. juli – 8. s. e. trinitatis

10.30 – Indsættelse af barselsvikar Mia Dyreborg Knudsen

9.00 – Indsættelse af barselsvikar Mia Dyreborg Knudsen

28. juli – 9. s. e. trinitatis

9.00 m altergang Asger Petersen

Ingen

4. august – 10. s. e. trinitatis

10.30 – Mia Dyreborg Knudsen

9.00 – Mia Dyreborg Knudsen

11. august – 11. s. e. trinitatis

Ingen

10.30 – Mia Dyreborg Knudsen

18. august – 12. s. e. trinitatis

10.30 – Mia Dyreborg Knudsen

9.00 – Mia Dyreborg Knudsen

25. august – 13. s. e. trinitatis

10.30 – Friluftsgudstjeneste Mia Dyreborg Knudsen

Ingen

Menighedsrådsmøder Alle møder er offentlige

Handbjerg: Møderne holdes kl. 16.15 i kirkehuset. Referater ligger i reol i våbenhuset. Juni: Torsdag d.27. Juli: Intet møde August: Torsdag d.25.

Ryde Møderne holdes 16.00 i konfirmandstuen. Referat findes i våbenhuset. Juni: Tirsdag den 25. Juli: Intet møde

Konfirmationsdatoer: 2014: søndag den 27. april 2015: søndag den 3. maj

Kirkebil – Vinderup Taxi – 97 44 15 16 Kirkebil til alle kirkelig aktiviteter i sognene kan bestilles dagen før arrangementet. Egenbetaling 10 kr. grafisk PRODUKTION: sandfaer-andersen.dk


NYT fra Fodboldudvalget mangler udvalgsmedlemmer Da Ole Madsen er den eneste tilbage i fodboldudvalget, mangler vi rigtig meget din hjælp. Ole varetager formandsposten, så vi har brug for hjælp til nedenstående poster eller måske bare enkelte opgaver. Normalt er man medlem af udvalget i en 2-årig periode, men hvis du kun har mulighed for at hjælpe i f.eks. 1 eller ½ år, vil det stadig være en kæmpe hjælp for os. Årligt er der 4 møder i fodboldudvalget. Jo flere vi er til at løfte i flok, jo nemmere bliver det. Os der allerede er i udvalgsarbejde, synes det både er sjovt, hyggeligt og giver et godt sammenhold samt nye relationer på tværs af generationer og interesser.

Fodbold - arbejdsopgaver i udvalget Næstformand • Stedfortræder for formanden i dennes fravær • Ansvarlig for at tilmelde hold • Bindeled mellem DBU og klubbens trænere Sekretær • Skriver referater fra møder • Annoncer/skrift til Ryhandis • Conventus "arrangør" • Udarbejder information til spillere / forældre / trænere

Dommeransvarlig • Ansvarlig for at klubben har et tilstrækkeligt antal dommere • Foretager aftaler med dommerne til hjemmekampene Baneansvarlig • Ansvarlig for at banen klargøres til sæsonen • Kridter første gang og kontakter "kridtMads" i kommunen • Ansvarlig for bolde, kridt og net FCM kontaktperson • Kontaktperson til FCM omkring arrangementer. • Deltager i områdemøder - eller finder en suppleant Evt. kantineansvarlig • Ansvarlig for indkøb ved arrangementer i klubben Alle • Sørge for information og velkomst til nye udvalgsmedlemmer • Velkomst og information til trænere Hvis ovenstående har vakt din interesse, eller du blot har spørgsmål, kan Ole Madsen kontaktes på tlf. 25 42 58 84.

11


Ny bestyrelse i Handbjerg beboerforening Formand: Joan Larsen Næst formand: Anni Hulgaard Medlem: Vagn Giversen Knud Pedersen Kaj Olesen Sekretær: Joan Larsen Kasserer: Karin Hounisen 1. Suppleant: Malene Albertsen 2. Suppleant: Kaj Nielsen Revisor: Helle Pedersen Holger Bendtsen Suppleant: Johan Johansen

Husk årets byfest i Handbjerg Beboerhus fredag og lørdag den 23. og 24. august 2013. Børne MGP fredag og fælles grill/spisning samt fest lørdag. Vel mødt Handbjerg Beboerforening

Lejlighed i Ryde Nyrenoveret lejlighed (60 m2) til leje i Oasen: Stendisvej 4.

 ☺            

Lejligheden rummer: Sydvendt stue, køkken med køleskab og komfur. Badeværelse med gulvvarme, vaskemaskine. Soveværelse, gang med gulvvarme. En dejlig lejlighed med have står til rådighed. Henvendelse til:

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

12

Karsten Kristensen 23495272 Erik Breiner 97440158.


Påmindelse om seniorklubbens udflugter 2013 Den 9.07. 2013 har vi en halvdags bustur til International Sandskulptur-festival i Søndervig! Afgang Ryde 12.30 /12.40 fra busstop ved Thorupgård, Vinderup. Pris: 125 kr. pr. deltager (inkl. kaffe og entré til sandskulpturerne). Tilmelding til Jakob Andersen tlf. 97440047 senest den 2.07. Alle er velkomne! I sensommeren har vi så endnu en halvdags bustur til Fuur den 10.09.2013!

vores chauffør som guide. Kaffen drikkes på café ”På Herrens Mark”. Herefter besøg i Fuur kirke og på kirkegården. Pris: 125 kr. pr. deltager (inkl. kaffe og færgebillet). Tilmelding til Jakob Andersen tlf. 97440047 senest den 30.08. Alle er velkomne! Tirsdag den 17.09. kl. 14 starter efterårets klubdage med de sædvanlige aktiviteter og hyggeligt samvær ….VELKOMMEN I SENIORKLUBBEN. Du behøver ikke at føle dig gammel for at være med!

Afgang Ryde 12.00 / 12.10. fra busstop ved Thorupgård, Vinderup. Rundtur på Fuur med

Så er der igen diskotek Sidste skoledag d. 28. juni fra kl. 20-24 på Margrethe Reedtz skolen. For elever fra 4.-7. klasse fra Ryde, Ejsing, Vinderup, Mogenstrup og Sevel skoler Pris 40 kr. Der kan købes sodavand, drinks, juice, chips, toast, pølsehorn og pizzasnegle. Festen er absolut alkoholfri, og det er voksne, der arrangerer festen og holder opsyn. Mvh Ryde-Handbjerg ungdomsforening, Festudvalget

13


Sommerfest d. 23./24./25. august 2013

Hvorfor lave om på noget der er godt? Så sommerfesten i år vil ligne den fra sidste år, dog er der gjort plads til overraskelser og ændringer. Fredag aften: Bil orienteringsløb. Lørdag: Kaffe og rundstykker – Familiebanko – Motionstilbud – Høvdingeboldturnering – Grillaften med posteløb. Søndag: Gudstjeneste i teltet med kirkefrokost – Gadefodbold – Kaffekagebord.

Sommerfestens program med tidspunkter, og måske visse ændringer og overraskelser, er med i næste nummer af Ryhandis. Ellers kan man se det på www.ryde.dk.

Arrangører af årets sommerfest: Ryde-Stendis beboerforening - Ryde-Handbjerg Ungdomsforening (RHU) - Handbjerg Menighedsråd - Ryde Menighedsråd - KFUM-spejderne i RydeHandbjerg - Ryde Familieklub - Ryde Indre Mission.


Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

Husk at kigge på: www.ryde.dk

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som ­muligt og meget gerne som jpeg-filer

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk

23 26 51 02 Arne

Nørregade 3 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 17 10 · Fax 97 44 17 12 · Elbodan nr. 21 62 Mail: Vinderup@Serviceringen.dk

Blikkenslager & VVS-firmaet

Poul Thomsen A/S

Nr. Bjertvej 1 · 7830 Vinderup · Telefon 97 44 10 45 - 40 37 10 45

15


VINDERUP FITNESS CENTER Fitness for alle!

Motionscenter med individuel træning og udarbejdelse af program. Styrke - Konditionstræning – Fedtforbrænding.

Ryg – ledsmerter – spændinger – spændings-hovedpine/ migræne – smertelindring – muskeltræthed – velvære – afstressning. Prøv det og lad dig overraske af den gode effekt!

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk 16


Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf. 9744 1100 vinderup.radio@a2a.dk

Øster Trabjergvej 3 7500 Holstebro Tlf: 23 65 70 80 hoejgaardens@sol.dk Hjemmeside: www.hoejgaardens.dk

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

B

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

17


Vil du af med dårlig lugt? Har du et lugt-problem, hvad enten det er opkast, urin, cigaretlugt, skimmelsvampesporer eller bakterier. Så kan en ozon-maskine fjerne problemet. Maskinen fylder meget lidt og afhentes og afleveres igen her på adressen.

Prisen for leje er 450,00 kr. Ozonmaskiner virker ved at Ozon (O3) fremstilles af luftens ilt (02) ved elektronisk spaltning. Efter ozonen har nedbrudt bakterier og lugte, bliver den igen til ilt, som den oprindelig er lavet af.

sandfær-andersen Åbrinken 14, 7570 Vemb, 2989 5515

Svendshøjvej 3 . imsblomster@gmail.com

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbygning Kontakt os og få et godt tilbud…

den rigtige vej...

Er du vores nye kunde?

FÅ MERE UD AF DIN ØKONOMI... w w w.djs.dk

18


Nyttige numre Hjertestarter Rydehjemmet Rydevej 10, Ryde Tlf. 96 11 46 90

Ryde-Stendis ­Beboerforening Lars Klim Tlf. 26 83 06 76

Margrethe Reedtz Skolen Leder Claus Pihl Tlf. 30 95 18 23/ 20 27 96 16 Formand Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06

Ryde-Handbjerg Legestue Karen Birkedal Tlf. 97 46 14 13

Gården Leder Nicolai Frederiksen Tlf. 97 44 03 03

Børneklubben Rikke Kattenhøj Tlf. 97 44 21 00 KFUM Spejder Eva Johansen Tlf. 97 44 11 23

Ryde Menighedsråd Svend Juul Jensen Tlf. 97 44 01 71 Handbjerg Menighedsråd Karen Birkedal Tlf. 97 46 14 13 Ryde Indre Mission Heidi Madsen Tlf. 97 44 09 69 Rydehjemmet Tlf. 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejer Per Hulgård Tlf. 97 44 30 03

Ryde Handbjerg ­Ungdomsforening Formand Thomas Grønbech Tlf. 22 77 04 37

Ryde-Handbjerg Teenklub Karsten Hansen Tlf. 97 44 05 06

RHU Gymnastik Lone Breiner Tlf. 51 94 19 22

Ryde Familieklub Gunhild Hansen Tlf. 97 44 05 06

RHU Fodbold Ole Madsen Tlf. 24 42 58 84

Seniorklub Jakob Andersen Tlf. 9744 09 69

RHU Motion Hanne Sandgård Tlf. 97 44 00 91

Ryde Jagtforening Holger Braagaard Tlf. 97 46 83 54

RHU Folkedans Christian Christophersen Tlf. 96 13 77 10

Haveklubben Vibeke Tlf. 97 44 01 40 Majbritt Tlf. 97 45 20 08

Rydhave Slots Ungdomsskole Forstander Ole Conrad Kondrup Tlf. 96 95 03 64

VRH HK Håndbold Inge Thimm Tlf. 22 96 42 45

Musikkens Venner Niels Vestergaard Tlf. 28 44 10 48

Rydhandis Tidende Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17/ 30 13 44 17

Handbjerg Beboerforening Joan Larsen Tlf. 28 94 46 16

Sognepræst Ryde/Handbjerg Marie Overlade Larsen Tlf. 97 44 00 07

Ryde Sognegård Erik Breiner Tlf. 97 44 01 58 Hans Clausen Tlf. 97 44 01 17 Claus Pedersen Tlf. 97 44 00 91 Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm Tlf. 40 45 50 14 Handbjerg Hus Efterskole Forstander Jørgen Madsen Tlf. 97 44 16 01

19


Nørregade 9 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 14 30 · www.nkcykler.dk

Tal med en bank, der forstår dig På gensyn i Spar Nord Vinderup Søndergade 5 Telefon 9616 1670 www.sparnord.dk

tættere på

Handbjerg Beboerhus

Søndergade 58 Vinderup

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Anni og Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Alt i kloakarbejde Belægning- og ­jordarbejde Specialarbejde med minimaskine

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015

2013 4  
2013 4  
Advertisement