Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Nr. 5 · juli 2011 · 5. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Anitta Sandfær Larsen 97 44 04 05 anitta@sandfaer.com Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Tina Møller 97 44 02 03 mome@email.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk Karen M. Eriksen 97 44 01 70 rydecity@worldonline.dk Helle Bengtsen 97 46 16 18 helle.elisabeth.bengtsen @gmail.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 leoes@olesen.mail.dk Layout: sandfær-andersen, www.sandfaer-andersen.dk Tryk: Hee Offset v/Carsten Meller Indlæg Sendes til Hans Clausen, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 23. august 2011 Ryhandis Tidende udkommer i uge 36 Forsidefoto Tina Møller Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Indhold Redningsaktion for Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friskole i Ryde- Handbjerg-Stendis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indre Mission inviterer til Åbent Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalender // Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NYT fra Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NYT fra Ryde-Stendis Beboerforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommerfest 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde Seniorklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde løbet // Familieklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde-Handbjerg spejderne har været på sommerlejr . . . . . . . . Musikkens Venner har gjort det igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyttige numre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-7 7 8 9 10-11 12-13 14-17 17 18 23 23 24 27

Nyt fra RHU   Fodbold starter igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19   Ryde-Handbjerg UF er ugens FCM samarbejdsklub . . . . . 20-21   Gymnastik RHU 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Deadline for materiale til kommende nummer: 23. august – udkommer i uge 36

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes næste gang til Anitta@sandfaer.com. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Redaktionen forbeholder sig ret til at forenkle og forkorte indlæg uden at ændre meningen med teksten. Bettina Sandfær-Andersen står for opsætning og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt som jpeg-filer – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


Nørregade 9 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 14 30 · www.nkcykler.dk

Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf. 9744 1100 www.2tal.dk/vinderup.radio

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

Øster Trabjergvej 3 7500 Holstebro Tlf: 23 65 70 80 hoejgaardens@sol.dk Hjemmeside: www.hoejgaardens.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Rydhave Slots Ungdomsskole Efterskolen med  Sportslinje  International linje  Design & Håndværkslinje

www.rydhave.dk Tlf. 9744 1522 info@rydhave.dk

Dit liv – din verden – dit eventyr! 3


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

Søndergade 58 Vinderup

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

Handbjerg Beboerhus

Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Anni og Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

Skave Autoværksted Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015 4

S PA R B A N K S Ø N D ER G A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K


En bank er jo ikke bare en bank – din bank kan også være en ægte sparekasse

Læs om gode produkter på:

www.sparsalling.dk Det er jo dine penge

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

BORBJERG Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning mandag, tirsdag & torsdag. Pølsevogn, fadøl & slush ice maskine. v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

5


Redningsaktion for Ryde Skole D. 30/6 havde vi i skolebestyrelsen kaldt hele skoledistriktet sammen til Redningsaktion for at vise politikerne, at det betyder noget for os at have en skole i lokalmiljøet og, at vi vil gøre, hvad vi kan for, at de laver om på deres forslag om at lukke Ryde Skole. Ca. 350 mennesker tog imod invitationen og det til trods for, at mange var taget på sommerferie. Det blev en anderledes, hyggelig, tankevækkende og skøn aften. Vores evaluering i Skolebestyrelsen: SUCCES! TAK til alle jer i Ryde, Handbjerg og Stendis der kom og var med til at gøre arrangementet stemningsfuldt, indholdsrigt og muligt at gennemføre. Skønt med så mange frivillige der, på den ene eller anden måde, bidrog med arbejdskraft, tid, ideer, materialer og indhold. TAK til beboerforeningen for salg af kaffe, brød, øl og vand og TAK til kalender-drengene for pølsebod. Vi arbejder i Skolebestyrelsen videre for at få vore politikere i tale, og vi skal snart i gang med at udarbejde høringssvar på deres udspil. HUSK nu på at politikernes udspil kun er et forslag og, at intet besluttes før hen i efteråret. Derfor håber vi også, at både nuværende og 6

kommende forældre til børn på skolen besinder sig med tålmodighed og tiltro til, at vi gør vores arbejde ordentligt. Panikreaktioner, med ex. udmeldinger af børn, gør kun situationen meget sværere for os. Det betyder noget at have en skole i lokalsamfundet. De fleste af os har vel valgt at bosætte sig her fordi, vi blandt andet kan lide det nære, sammenholdet og det trygge ved, at vi kan sende vores børn i en skole, hvor alle kender alle. Derfor arbejdes der også med alternative planer, hvis politikerne ikke lytter til vores indsigelser. Så – ro på. Slå koldt vand i blodet. Tænk nu efter hvad det er for værdier vi vil bevare eller kæmpe for at beholde. Foreløbig – RIGTIG GOD OG VELFORTJENT SOMMERFERIE TIL ALLE I HELE SKOLEDISTRIKTET På vegne af Skolebestyrelsen Gunhild Sigaard Hansen Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2


Friskole i Ryde-Handbjerg-Stendis? Vi må se i øjnene, at vores lokale folkeskole er alvorligt truet på sin eksistens. Det er sørgeligt – både for børnene og for det lokale samfund. Det kommunale skolevæsen beskæres i øjeblikket kraftigt og det vækker derfor anledning til overveje om en offentlig skole er det rigtige for børnene. Med dette i tankerne arbejdes der med at undersøge muligheden for at etablere en friskole i Ryde. 15 personer sidder i øjeblikket i en arbejdsgruppe, der arbejder med både profil, indhold og økonomi. Vort udgangspunkt er at skabe en friskole, der kan levere et bedre tilbud til børnene end folkeskolen fremadrettet kan. Vi ønsker ikke, at vores børn skal gå på en skole med 4-500 elever i Vinderup og tror, at vi ved at tænke alternativt kan skabe bedre vilkår for læring og trivsel. Vi satser på skabe et højt fagligt miljø. Økonomisk set er det vores målsætning, at friskolen inklusive SFO ikke bliver væsentligt dyrere end Gårdens SFO i øjeblikket er.

Hvad tænker du omkring dine børn og friskole?

august kl. 19.30, hvor vi vil informere om vores planer. I den forbindelse vil vi lodde stemningen for tilslutning til en friskole. I det tidligere nummer af Ryhandis Tidende blev omtalt en konto, hvor der kan indbetales økonomisk støtte til friskolen. En del har allerede benyttet sig af den mulighed, men flere bidrag er meget velkommen. Reg. nr. 9634. Konto 0000114758 (Borbjerg Sparekasse). I forbindelse med arbejdsgruppens initiativ er der oprettet en hjemmeside, som du er meget velkommen til at orientere dig på: www. rydeskole.dk Har du tanker eller kommentarer omkring friskolen, eller vil du gerne bidrage med tanker eller arbejdskraft er du meget velkommen til at henvende dig (info@rydeskole.dk). Arbejdsgruppen er åben for alle, der har lyst til at være med. På arbejdsgruppens vegne Peter Fogde Mikkelsen

Det vil vi gerne have et indtryk af. Derfor vil vi indkalde til et borgermøde mandag d. 22. 7


Indre Mission inviterer til Åbent hus kunstnere, glimt fra historiens vingesus og naturligvis kagemand og 150 balloner, der omkring kl. 12 sendes til vejr for at understrege, at der stadig er bevægelse i den gamle forening. Det endelige program følger senere, men sæt allerede nu kryds ved denne formiddag!

13. september 2011 er det 150 år siden, at Indre Mission blev stiftet. Det skete i den lille sjællandske landsby Stenlille, hvor en gruppe præster og menige folkekirkemedlemmer blev enige om at skabe en forening for kirkelig mission i Danmark. Det fejres både lokalt og landsdækkende. Lørdag den 10. september bliver der inviteret til Åbent Hus i landets missionshuse, og i Ryde Missionshus bliver det et fødselsdagsarrangement fra kl. 10 til 12 med en stor buket af forskellige tilbud. Allerede nu kan fødselsdagsudvalget løfte lidt af sløret for, hvad der skal ske denne formiddag – både inde i huset og udenfor. Foruden kaffe og rundstykker bliver der sang ved Børneklubben, kunstudstilling ved lokale

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk 8

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt!


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Udflugt til Hedeselskabets museum i Viborg

klokkeslet og sted Seniorklubben meddeles senere

August 2011 Tirs 23 Lør 27

10.00 Arbejdslørdag og sommerfest på Gården. Gården

Gården

September 2011 Tors 15

13.00 Gamle børns dag på Gården. (Se opslag på Ryde skole)

Gården

Gården

Tirs 27

14.00 Første klubdag

Ryde Sognegård

Seniorklubben

Gården

Gården

Oktober 2011 Tirs 11

Aften Forældremøde på Gården. (Indbydelse bliver sendt ud i september)

                   

   • • 

 • 













9


www.ryde-skole.dk Nyt lærred i aulaen Kort før sommerferien indviede vi vores nye lærred i aulaen. Lærredet er en gave fra dels multihusudvalget, som har givet 7.000 kr. til det og fra en privat anonym giver, som har givet os de resterende knap 3.000 kr. Jeg kan godt afsløre at den private giver er en tidligere elev fra skolen, som mindes at have haft mange gode filmoplevelser fra sin tid på Ryde Skole. Vi er meget glade for det nye lærred, som gør, at vi nu kan se film og billeder fra vores projektor i en meget høj kvalitet frem for tidligere, hvor billederne blev vist direkte på væggen. TUSINDE TAK til giverne! Lærredet vil også komme de lokale foreninger til gode, som ønsker at bruge aulaen i forbindelse med forskellige arrangementer.

Poesikaravanens besøg på Ryde Skole Det var en stor oplevelse at have besøg af poesikaravanen i forbindelse med Holstebro Festuge. Om formiddagen var der byttehandel med skolens elever. En del af skolens elever optrådte med musik og sang, og gæsterne optrådte med digte, sang og musik. Ikke mindst

10

gjorde Fransesco indtryk med sit flotte spil på sine særprægede percussioninstrumenter. Børnene var også meget betagede af Ibens udklædning og optræden, da hun læste op af sin fars, Halfdan Rasmussens, digte. I det hele taget var det et spændende kulturmøde mellem flere forskellige nationaliteter. Kl. 19.30 samme aften gav poesikaravanen koncert i aulaen for et voksent publikum. Det var også en dejlig oplevelse.

7. kl.s sidste skoledag Vi fik traditionen tro sendt 7.kl. afsted med et brag af en rundboldkamp på deres sidste skoledag torsdag d. 23. juni ;)

Redningsaktion og Ryde Skoles fremtid TAK til skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer for et flot arrangement i form af redningsaktionen d. 30. juni og tak til alle, der mødte op for at vise jeres opbakning til skolen. Det betyder meget for os. Vi havde en noget turbulent start på sidste skoledag før sommerferien ovenpå Sankt Hans aftens udmeldinger i pressen om, at politikkerne overvejer at lukke Ryde Skole. Vi brugte de første timer på at snakke med børnene om, at der ikke er truffet nogen endelig beslutning endnu, og Gunhild fortalte børnene, at der er mange voksne, som vil kæmpe for at bevare Ryde Skole. Hvilket redningsaktionen og alle bannere ved skoledistriktets indfaldsveje tydeligt viser.


www.ryde-skole.dk Og ja, – lukning af Ryde Skole er nævnt blandt flere forskellige forslag, men ingenting er besluttet endnu, selvom det godt i pressen kunne komme til at lyde sådan.

Der har hele foråret været en skolestrukturanalyse og debat i gang, fordi man ønsker at frigive økonomi til en styrkelse af folkeskolen. Politikkernes udspil til, hvordan dette kan ske, er nu sendt i høring frem til d. 2. september. Høringsmaterialet ligger på www.holstebro. dk – der er link fra Ryde Skoles hjemmeside. Herefter behandler politikkerne høringssvarene og der kommer flere høringsrunder, så først d. 1. marts er det endeligt, hvordan fremtiden bliver.

Efter sommerferien kører vi ufortrødent videre, sætter vores udviklingsprojekt i form af indføring af LP-modellen i gang og afholder alle vore vanlige emneuger, fester og øvrige arrangementer. Uanset hvad der sker, vil vi have et godt skoleår i 2011/12!! Sidste år måtte vi desværre aflyse vores traditionelle korlejr af økonomiske grunde. Dette sker ikke i år, da menighedsrådet har været så venlige at tilbyde at finansiere korlejren. Tusind tak for det! I ønskes alle en fortsat god sommer! Venlig hilsen Lene Ettrup

11


N Y T fra Ryde - S tendis Beboerforening

Opgaver i indeværende periode: Skolestrukturdebat Formanden var i Borbjerg vedr. skolestruktur debatten. Vi havde et konstruktivt møde med deltagere fra Sevel, Ryde og lokale folk samt 2 politikere. Resultatet af sidste høringsforslag fra kommunen er jo, at Ryde skole mm skal lukke. Folk opfordres til at støtte op om vor skole i disse krise tider, dvs. støtte bestræbelser for at bevare en skole i vort lokale område. Til skole demonstrationen torsdag den 30. juni viste folk i Ryde Stendis Handbjerg denne støtte med omkring 350 deltagere. Husk at vise jeres støtte igen til det kommende borgermøde i august.

Redningsaktion for Ryde Skole den 30-06-11 Vi stod for kageboden, der var sponseret kaffebønner + 11 stk. bradepandekager af forskellige slags + boller, og alt blev solgt/spist. Der blev brygget 45 l kaffe, solgt lidt øl og 3 kasser sodavand.

Pressedækningen for denne dag kunne nemt have været bedre, Skive Folkeblad havde en god dækning, de andre aviser/tv har med beklagelse sovet i timen.

Koncert Vi var med til Skipper Just Frost Koncerten, denne koncert var en stor succes.

Fortove Vi har igen rettet henvendelse til Holstebro Kommune vedr. dårlige fortove, da de ikke har reageret på vor tidligere skrivelse, forventer snart et svar fra kommunens side.

Kommende tiltag Julebelysning. Lovliggørelse af vores julebelysnings installationer i henhold til nye regler. Blomsterbækken. Vi arbejder videre med renovering af blomsterbækken, ideer er velkomme. Kontaktperson er Anton Jensen Vester Trabjergvej 19. Velkomstfolder Stendis Ryde. Vi arbejder videre med at opdatere denne.

Kageboden gav mindre overskud. Dette overskud har vi mærket til udgifterne denne dag sammen med det overskud kalenderdrengene fik. Det resterende overskud er hensat til nye tiltag vedrørende skoledebatten. Vi etablerede flag ved indfaldsvejene i forbindelse med demonstrationen. Vi takker for de borger der flagede denne dag og vi takker vores søde bagere. 12

Sommerfest 19-21. august. Sommerfestudvalget har udarbejdet et super program. Der er noget for alle. Beboerforeningen opfordrer til, at du støtter op om denne weekend. Madlavning for mænd. Vi står og mangler en underviser i år, er der nogen der har et forslag til en underviser?


Følgende har ydet sponsorater og hænder til aktionen på skolen Stendis kartoffelcentral ved Johan Mikkelsen: kaffe. Vores søde bagere: 11 kager og en del boller. Flag mestrene fra Stendisvej: Flag ved indfaldsvejene. Sognegården: Lån af køkken til kaffebrygning. På vegne af beboerforeningen Lars Klim, formand

Udlejning af Flag i Ryde/Stendis Beboerforeningen har 4 stk teleskop flag stænger. Disse var sat op til skoledemonstrationen, og de har også været lejet ud til private. Til flagstængerne har vi lavet fødder og pløkker, så de kan placeres på et plant underlag. Flagstængerne kan lejes for 25 kr. stykket pr. døgn og kan afhentes ifølge aftale med Lars Klim, Syrenvej 4.

Bestyrelsen Formand: Lars Klim. Telefon 26 83 06 76. Mail larsklim@ofir.dk Sommerfest – Madlavning – Ryhandis T. – Hjemmeside – Lag/Niros – Kommunen – Julebelysning mm. Næstformand: Anton Jensen Blomsterbækken – Juletræers tænding – Sommerfest Kasserer: Inger-Lise Sørensen Ordstyrer – Kreative hold – Plantedag – Sommerfest Sekretær: Charlotte Mikkelsen Oasen – Kreative hold – 100m Skoven – Ryhandis T. Medlem: Ejgild Crone Christensen Kontingent – Juletræers tænding – Fastelavn -bænke Suppleanter/medlemmer: Jytte Kant Jensen og Astrid Borgaa Står til rådighed ved spidsbelastninger.

13


Sommerfest 2011 For alle os i Ryde, Handbjerg og Stendis D. 19., 20. og 21. august Fredag d. 19. august Kl. 19.00:

Bil-orienteringsløb for alle aldre Køretur med poster i lokalområdet Startgebyr = 50 kr. Præmie til de 3 bedste biler

Fra kl. 20.30: Der kan købes kaffe og kage i teltet. Alle er velkomne!

Lørdag d. 20. august Kl. 9.30

Kaffe og rundstykker i teltet (10 kr.)

Kl. 10.30

Familie-Banko i teltet Pris pr. plade = 10 kr. Amerikansk lotteri

Kl. 14.00

Rundboldturnering

Regler for holdopstilling – Rundbold √ 12 personer i alt – 6 voksne/6 børn ligelig fordeling mellem han- og hunkøn

14

√ mindst 2 over 60 år √ mindst 3 børn under 10 år √ mindst 3 børn på 10 – 13 år Dyst mellem Ryde – Handbjerg – Stendis √ Holdkaptajn Handbjerg, Svend Pilgaard √ Holdkaptajn Stendis, Ib Iversen √ Holdkaptajn Ryde, Aksel Meldgaard Kl. 15.00

Høvdingeboldturneringer √ 3 Børnhold (10 – 12 år) √ 3 Ungehold ( 13 – 18 år) √ 3 Voksenhold dyster (RHU vs. Menighedsråd vs. Spejderne)

Kl. 18 – 20.00 Grillen er tændt. Fællesspisning i og omkring teltet. Medbring selv mad og service Mulighed for at bage snobrød for børn


Kl. 21.00:

Spejderne inviterer til et spændende og anderledes løb for alle aldre √ Poster rundt i byen √ Husk lommelygte!

Søndag d. 21. august Kl. 10.30

Frilufts-Gudstjeneste i Præstegårdshaven (i tilfælde af regn i kirken)

Arrangører af årets sommerfest: Ryde Stendis beboerforening Ryde-Handbjerg Ungdomsforening (RHU) Handbjerg Menighedsråd Hoppepuder for børn Ryde Menighedsråd Ryde familieklub KFUM-spejderne i Ryde-Handbjerg Tovholdere: Niels Vestergaard og Gunhild S. Hansen

Herefter er Menighedsrådene vært for en let kirkefrokost Kl. 13.30

Gadefodbold (se særskilt program i bladet)

Kl. 15.30

Stort fælles Kagebord i teltet Pris = 25 kr. Tilmeld din kage til Lone Breiner tlf. 51 94 19 22 senest d. 15/8

Pølsevogn Fadøl Slush ice

Vel mødt til en hyggelig og skøn weekend

15


Sommerfest 2011 Holdinddeling til gadefodbold søndag d. 21. august Hvis du gerne vil deltage i årets hyggelige og sjove gadefodbold skal du huske at tilmelde dig til din holdleder senest søndag d. 14. august:

5. Holstebrovej, Skivevej, Rydhave, Bøgevej, Lundvej, Lindbjergvej

1. Ryde Centrum: Skolevænget, Rydevej, Stendisvej, Tjørnevej

6. Sahlshøjsvej og dens tilhængere: Ulstrupvej, Højbjergvej, Baunehøjvej

Berith Dahlstrøm 97440095, dahlstrom@mail.dk

Holdleder Vivi Kuhr 97440020, uglstrup@mail.dk

2. Stendis

7. Hvolbækvej, Vester Trabjergvej

Holdleder: Marie-Louise Barslund 20249129

Holdleder: Asbjørn Borup 30713025, arb@forum.dk

3. Handbjerg

8. Grusvejene : Birkealle, Syrenvej, Feldevej, Kløvertoften

Holdleder: Lars Nikolaisen 97442570, lp@jysklift.dk

4. Ryde Møllevej, Rydbjergvej Holdleder: ? Fodboldudvalget tager sig af din tilmelding, indtil der melder sig en holdleder. Ring/mail til Tina i fodboldudvalget 97440203, mome@email.dk

16

Holdleder: Rene Rasmussen 97461618, rene.b.rasmussen@gmail.com

Holdleder: ? Fodboldudvalget tager sig af din tilmelding, indtil der melder sig en holdleder. Ring/mail til Tina i fodboldudvalget 97440203 mome@email.dk


Gadefodbold regler 2011 ¤ Spillerne skal være tilknyttet den tildelte gade/område. ¤ 7 mands hold m/k. ¤ Spilletid 15 min. ¤ Maks. 3 mænd/store drenge på banen. (er man fyldt 12 år er man stor) ¤ Mindst 2 børn skal være på banen. ¤ Op til 2 ekstra spillere under 8 år på banen er tilladt. ¤ Man må gerne have rigtig mange udskiftere med. ¤ Mål scoret af børn under 10 år og af voksne over 50 år tæller dobbelt. ¤ Ingen spiller i fodboldstøvler. (Bare tæer er også forbudt) ¤ Der gives 3 point for en sejr og 1 point for uafgjort. ¤ Fodboldudvalget kan bøje reglerne. ¤ Præmie til årets mest bemærkelsesværdige hold. ¤ Hvert hold skal stille med en dommer der skal dømme maks. 2 kampe

Ryde Seniorklub Udflugt til Hedeselskabets Museum i Viborg d. 23.08.2011 Få hele historien om hedeopdyrkningen, hvordan gik det til? Rundvisning og kaffe på Museet. (NB! begrænset deltagerantal) Afgang fra Thorups hjørne i Vinderup: kl. 12.00 Afgang fra Ryde skole: kl. 12.15 Pris: 125 kr. Tilmelding senest d. 15.08. til Bodil Pedersen: 97 44 16 20 Alle er velkomne!

17


Rydeløbet Rydeløbet blev afholdt den 6. juni med 130 deltagere. Det var anden gang, vi afholdt løbet med en stigning på 40 løbere. Løbet gik godt, og deltagerne var tilfredse med variationen i terrænet på ruterne. Der var mange lokale løbere, og andre kom fra Holstebro, Mejdal, Bremdal, Borbjerg, Sevel, Vinderup, Skive og Struer. Som noget nyt i år var der også deltagere fra Rydhave Ungdomsskole og Hardsyssel. Deltagerantallet viser den store løbeinteresse, der er i øjeblikket. Der blev tilbudt 3 ruter på henholdsvis 3, 5 og 10 kilometer. Den yngste deltager var Carl Emil Mikkelsen på 4 år, som klarede 3 kilometer i fin stil. Resultatlisten og billeder fra løbet er på Rydes hjemmeside.

Familieklubben Så er familieklubben på banen med et nyt og spændende program for skoleåret 2011/2012. Alle, der er interesserede, kan tage et program i Ryde Kirke, Handbjerg Kirke, legestuen i Handbjerg, på Gården eller ved at kontakte Marianne og Peter Mikkelsen, Skolevænget 6, 97440003. Vi vil allerede nu slå et slag for et foredrag, der kommer på Rydhave i januar 2012. Det er tidligere præst i Moon bevægelsen og nu præst i Den Danske folkekirke Martin Herbst, der kommer og fortæller om ”Mit livs omvej”. 18

Motionsudvalget vil gerne takke alle jer løbere, som støttede arrangementet. Derudover skal der lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere, uden jeres hjælp kunne arrangementet ikke lykkes. Tak til Rema 1000, Vinderup, som sponserede frugt til alle løberne. Hanne ­Sandgaard Motions­udvalget, RHU

Foredraget er åbent for alle interesserede i sognet. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 13. jan. 2012.


NYT fra Fodbold starter igen Tirsdag d. 16. august for alle hold. Vi glæder os til at komme i gang og det er med glæde, at vi her kan præsentere vores hold og træneroversigt for sæsonen, som kører frem til sommerferien 2012.

forhånd vore dygtige og frivillige trænere og dommere, som alle yder en stor indsats for at klubben kan tilbyde træning til (næsten alle aldre). Det er dejligt at opleve masser af liv og aktivitet på fodboldbanerne i Ryde. Det håber og tror vi på, at vi kan blive ved med.

Vi håber endnu engang på stor tilmelding og opbakning til alle vore hold og takker på

Træning tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Kasper Sandgaard og … U6-U7 Stine Hansen og Nanna Ettrup U5/U6 Henrik Madsen U8

drenge piger og drenge uden kampe drenge

Træning tirsdag og torsdag kl. 17.00 - 18.00 Ole Madsen Thomas Hinge Jørgen Kiel Jan Mikkelsen og Lars Nikolajsen

U9 U10 U11 U13

drenge drenge drenge drenge

Træning tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.00 Lærke Rylander Der søges endnu efter en træner

U11 U15

piger piger

Træning tirsdag kl. 19.00 – 20.30 og torsdag 18.30 - 20.00 Heine Hald

damer

Tilmelding og betaling til alle hold på www.rhu.dk. Husk at have dankort parat. Har du ikke dankort kan du kontakte Tina fra fodboldudvalget. Betaling inden 3. mødegang.

Med venlig hilsen Fodboldudvalget: Jens Jørgen Steffensen Ole Madsen Rene Rasmussen Tina Møller

9744 3315 9610 0410 9746 1618 9744 0203

gitte.jens.steffensen@mail.dk loroma@mail.dk rene.b.rasmussen@gmail.com. mome@email.dk 19


NYT fra Nedenstående artikel blev bragt på FCM klubsamarbejdes hjemmeside i forsommeren, hvor RHU var ugens klub:

Ryde/Handbjerg UF er ugens FCM samarbejdsklub Af: Jesper Max Jensen Ugens samarbejdsklub ligger i det vestjyske tæt ved Holstebro og Vinderup. Foruden fodbolden tilbyder foreningen også forskellige sportsgrene fra tennis til gymnastik, og dermed er Ryde/Handbjerg UF det naturlige samlingssted i lokalområdet. Hvert år arrangerer klubben eksempelvis byens gadefodboldstævne til den lokale byfest. Her er det børnene, der er i fokus, for der må højest være tre voksne på hvert hold. Hele familien skal kunne være med. – Det er byfestens tilløbsstykke, det trækker virkelig folk af huse. Både unge og ældre – og de som måske ikke ellers kan holde til at spille fodbold. Det er virkelig forankret i lokalområdet, og der kommer altid masser af tilskuere. Det plejer, at være en rigtig god dag, hvor vinderen selvfølgelig får en pokal til sidst, fortæller Rene Rasmussen, der er klubbens repræsentant i FCMs Klubsamarbejde. Men det er ikke kun til gadefodboldstævnerne, at alle skal kunne være med. Breddefodbolden betyder meget i Ryde/Handbjerg UF. – Vi er en lille klub, der er gode til at have plads til alle. Klubben er centreret omkring 20

skolen, og vi forsøger, at få så mange som muligt til at spille fodbold, for vi mener, at det er en sund interesse, forklarer Rene Rasmussen. Klubben har været med i samarbejdet, i de seneste fem år. Fem år hvor klubben har haft spillere på FCMs Fodboldskoler, besøg af trænerkonsulenter, og deltaget i et hav af kampe på MCH Arena. Og for nylig var et par af FC Midtjyllands stjerner også på visit. – Vi havde besøg af Salami og Rasmus Lynge, og det var en kæmpesucces. Børnene var ellevilde, og skulle have autografer. Men de var fokuserede, da spillerne skulle træne dem. Da vi spillede ’kamp’ til sidst var Salami dommer, og der turde spillerne i hvert fald godt brokke sig, da de mente, han havde dømt et forkert hjørnespark, mere benovede var de alligevel ikke, fortæller Rene Rasmussen. Det er i høj grad de helt unge spillere, der løber rundt på banerne i Ryde/Handbjerg UF. Faktisk er 90 af klubbens 110 medlemmer børn. De resterende udgør klubbens dame 7-mandshold. Klubben har altså reelt ingen seniorafdeling, og det er et helt bevidst valg.


– Vi har haft det tidligere, men der skal meget til, før vi gør det igen. Vi har brændt fingrene tre gange på hold, hvor halvdelen var lokale, og den anden halvdel kom udefra uden at føle nogen særlige forpligtelser for klubben. Vi vil ikke stjæle pengene fra vores betalende børn, for at bakke op om et seniorhold, hvor kampe blive aflyst, og hvor spillerne glemmer at betale kontingent, forklarer Rene Rasmussen. Klubbens mange unge spillere er på vidt forskellige niveauer. Nogen er gode, mens andre stadig ikke rigtig har lært at spille fodbold. Det kunne betyde mobning blandt spillerne, men det tolereres på ingen måde i Ryde/Handbjerg UF.

til at håndtere det. Mange af dem har været med i mere end ti år, så de følger børnene hele vejen. Det har også en positiv effekt, fortæller Rene Rasmussen og understreger, at spillerne er glade for at være i klubben. – Vi har gode spillere på holdet, der sagtens kunne spille på de bedre hold i naboklubberne Vinderup og Borbjerg, men de prioriterer at være her, og spille med deres klassekammerater, og det er vi naturligvis glade for, for vi går meget op i, at det sociale er i orden. Man kan sige, at vi går op i at vinde fodboldkampe, når vi spiller dem, men når vi har spillet dem, så betyder det ikke noget. Vi ser ikke på stillingen, slutter klubrepræsentanten.

– Vi fortæller alle vores trænere om klubbens holdning til mobning, og de er rigtig gode

U10 Drenge i deres nye trøjer sponsoreret af Svends VVS. 21


NYT fra Gymnastik RHU 2011/2012 Hold

Ledere

Forældre/ barn.1½ - 3 år.

Holdet er i fare for ikke at blive oprettet, da vi mangler en leder

Puslinge-idræt.

Karen Qvist ­K ristensen

Mandag

Hanne Sandgaard

Opstart d. 19/9

Anne Lise Qvist Kristensen

4 år til BH. kl. Turbopiger. 1., 2. og 3. kl. piger.

Ugedag/Opstart Form

400 kr.

Idræt for drenge og piger. Leg og sjov med forskellige redskaber

400 kr.

Tidspunkt oplyses senere

Rytme, spring, dans og leg for aktive piger

400 kr.

Rytme, spring og leg for aktive drenge.

400 kr.

Kl. 16.15 - 17.15

Kasper Sandgaard

Tirsdag

1., 2. og 3. kl. drenge.

Frederik Vestergård

Kl. 17.00 - 18.00

Blandet spring.

Erik Qvist ­K ristensen

M/K gymnastik.

Opstart d. 20/9 Tidspunkt oplyses senere

Kan du li´ at ha´ det sjovt 400 kr. og få sved på panden? Så er dette noget for dig. Efter grundig opvarmning laver vi masser af spring.

Bodil B. Nielsen

Onsdag

Sofie Schubert

Kl. 19.00 - 20.00

Masser af glad motion med hovedvægten lagt på gymnastik

Jeppe Laursen

Opstart d. 21/9 Zumba.

Hanne Hansen

Tirsdag Kl. 20.00 - 21.00 Opstart d. 20/9

Linedance.

Karl Lauritsen

Tirsdag Kl. 19.00 - 20.00 Kl. 20.00 - 21.00 Opstart 20/9

22

Pr. familie

Nanna Ettrup

Turbodrenge.

Piger og drenge fra 4. klasse og opefter.

Pris

Et hold for aktive børn og forældre, der kan li´ bevægelse og aktiviteter sammen

400 kr./ pers

Så kommer Zumba også 600 kr. til Ryde. Tilmelding efter ”først til mølle princip” ”Begyndere” træner først og derefter ”lidt øvede” fra kl. 20-21

600 kr./ pers


Ryde-Handbjerg spejderne er vendt tilbage til hverdagen igen, efter en herlig sommerlejr ved Svaneborg. På "Familiebilledet" ses ulve og spejderne med deres ledere med Stubbergård sø som baggrund.

Musikkens Venner har gjort det igen… Skipper Just og Frost gæstede Ryde Sognegård d. 4. juni. Og er du så færdig for en ”ud af kroppen oplevelse”. Efter et besøg i Rudis Bøffelexpress (kan bedst sammenlignes med et udrangeret godstog fra det vilde vest) indtagelse af en burger, der ville få Mc. D…. til at løbe skrigende væk, lidt til ganen, og opvarmning af et par friske gymnasieelever var man klar til det helt store brag af en koncert. Og det blev et brag. Aldrig før er der blevet svedt så meget tran på Ryde Sognegårds ”lilla scene”. Godt man ikke var et flygel. Den mand kan noget med de sorte og hvide tangenter, og tromme og bas fik også så hatten passede. Til og med de stædige, selvfede vestjyske alfahanner lod sig rive med i en hvirvelvind af glad musik. I perioder tilmed i takt med musikken!!!! Hvilket syn, hvilken oplevelse. Sognegården var ”klædt ud” som lastens hule med sort plast for vinduerne,

julepynt på bordene og cafebordstemning. Det lille intermistiske dansegulv foran scenen blev hurtigt fyldt op, og der blev svedt igennem. TAK for en herlig aften. En helt igennem anderledes aften. Mere af den slags, tak… Det kommer, bare rolig. Vi snakker 14. okt. Vi snakker Everybodys Talking, mine damer og herrer…..Jo, det er Billy Cross hamselv, Jimmy Colding (Zididadda) og Lars Maasbøl. Det bliver noget helt andet. Glæd dig, jeg siger igen glæd dig… Det bliver stort. Det bliver også stort. Nærmere oplysninger omkring billetsalg i næste udgave af Ryhandis. Tak for opmærksomheden og på gensyn Musikkens Venner… 23


Gudstjenester Ryde kirke

Handbjerg kirke

Ingen

Marie O. Larsen 10.30

10.30 Marie O. Larsen

9.00 Marie O. Larsen

31. juli 6. s. e. Trinitatis 7. august

7. s. e. Trinitatis

14. august

8. s. e. Trinitatis

19.30 Vilhelm Værge

Ingen

21. august

9. s. e. Trinitatis

10.30 i præstegårdshaven Marie O. Larsen

9.00 Marie O. Larsen

28. august 10. s. e. Trinitatis

Ingen

10.30 Marie O. Larsen

4. september 11. s. e. Trinitatis

?

Ingen

11. september 12. s. e. Trinitatis

10.30 Marie O. Larsen

9.00 Marie O. Larsen

18. september 13. s. e. Trinitatis

Ingen

9.00 Marie O. Larsen

25.september 14. s. e. Trinitatis

9.00 Marie O. Larsen

10.30 Høstgudstjeneste Marie O. Larsen

Kørsel med kalk, korn og foderstoffer Vognmand

Marius Olesen

Mobil: 40 34 60 46

24


EST G OG F A D R E edst TIL HV fler er b o t r a k ens Mikkels Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

Birthe og Martin Daasbjerg Fjordbakken 9, Handbjerg 40 76 27 88 martind@mail.mira.dk www.danskand.dk

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbygning Kontakt os og få et godt tilbud…

Dit lokale VVS-firma udfører installationer/service indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme • Rørskader

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk 25


design reklame marketing kommunikation Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

sandfær-andersen Åbrinken 14 . 7570 Vemb t 8767 5505 . m 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

www.sandfaer-andersen.dk

Gavekort udstedes

B

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

26

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk


Nyttige numre Hjertestarter Rydehjemmet Rydevej 10, Ryde 96 11 46 90 Ryde Skole Leder: Lene Ettrup 96 11 56 00 Skolebestyrelsesformand: Gunhild Hansen 97 44 05 06 Ryde Handbjerg ­Ungdomsforening Formand Helle L. Kongsgaard 97 44 01 54

RHU Folkedans Kristian Christophersen 96 13 77 10

Handbjerg Hus Efterskole Forstander Johan Johansen 97 44 16 01

Gården Leder Nicolai Frederiksen 97 44 03 03

Rydhave Slots ­Ungdomsskole Forstander Niels Graversen 97 44 15 22

Handbjerg Beboerforening Peter Jensen 97 86 27 04

Sognepræst i Ryde/Handbjerg Marie Overlade Larsen 97 44 00 07

Ryde-Stendis ­Beboerforening Lars Klim 26 83 06 76 Ryde-Handbjerg Legestue Karen Birkedal 97 46 14 13 Børneklubben Rikke Kattenhøj 97 44 21 00

RHU Gymnastik/Linedance Bente Hansen 28 70 01 63

Juniorklubben Jonna Andersen 97 46 12 23

RHU Fodbold Jens Jørgen Steffensen 97 44 33 15

Ryde-Handbjerg Teenklub Karsten Hansen 97 44 05 06

RHU Tennis Jørgen Bøje Christensen 61 54 20 56 RHU Løb Karsten Hansen 97 44 05 06 RHU Bordtennis Kim Dyrmose 97 46 44 10 RHU Motion Yvonne Villadsen 97 44 00 84 VRH HK Håndbold Eva Rasmussen 97 44 00 84

Ryde Familieklub Gunhild Hansen 97 44 05 06 Seniorklub Jakob Andersen 97 44 00 47

Ryde Menighedsråd Svend Juul Jensen 97 44 01 71 Handbjerg Menighedsråd Karen Birkedal 97 46 14 13 Rydehjemmet 96 11 46 90 Handbjerg Beboerhus Udlejer Per Hulgård 97 44 30 03 Ryde Sognegård Udlejer Erik Breiner 97 44 01 58 Claus Pedersen 97 44 00 91 Hans Clausen 97 44 01 17

KFUM Spejder Eva Johansen 97 44 11 23

Stendislejren Udlejer Poul Erik Birkholm 40 45 50 14

Ryde Jagtforening Holger Braagaard 97 46 83 54

Musikkens venner Tips og gode ideer Niels Vestergård 28 44 10 48

Ryde Indre Mission Heidi Madsen 97 44 09 69

Udviklingsgruppen Hanne Sandgaard 97 44 00 91

Ryhandis Tidende Hans Clausen 97 44 01 17

Haveklubben Vibeke 97 44 01 40 Majbritt 97 45 20 08

27


Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

Søndergade 7, 7830 Vinderup

Ryde Sognegård

Udlejning til:

• Bryllup • Fødselsdag • Barnedåb • Mindehøjtidelighed Mange muligheder for at sammensætte arrangement. Medbring f.eks. egne drikkevarer. Ring og få en pris.

Booking: Erik 9744 0158, Claus 9744 0091, Hans 9744 0117 / 3013 4417

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

23 26 51 02 Arne

2011-05  

nyt, lokalblad, ryde,

Advertisement