Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Nr. 2 · marts 2010 · 4. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Anitta Sandfær Larsen 97 44 04 05 PÅ OR LOV ! Anitta.Knudsen@skolekom.dk Fungerende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen 97 46 12 62 lundvej@os.dk Gunhild Hansen 97 44 05 06 gunhild@fiberpost.dk Kaj Jensen 97 44 00 82 laererjensen@mail.tele.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk Karen M. Eriksen 97 44 01 70 rydecity@worldonline.dk Helle Bengtsen 97 46 16 18 helleBengtsen@Bengtsen.com Lene Ø. Olesen 97 44 01 41 ryde@olesen.mail.dk Layout og tryk Bettina Sandfær-Andersen www.sandfaer-andersen.dk Indlæg Sendes til en af ovenstående, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 14. april 2010 Ryhandis Tidende udkommer i uge 17 Forsidefoto Allan Juul Hjemmeside 2 Bang, www.ryde.dk Astrid

Indhold Bridgeaften // Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidste nyt fra musikforeningen // Ryde Seniorklubs forårstur . Esben Just – New Orleans i mit hjerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bor der spøgelser i Ryde? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyt fra Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg til skolebestyrelse på Ryde Skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde Sognegård: Generalforsamlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfirmander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gudstjenester marts-maj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktivitetskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7 8-9 10-11 12-14 14 15 22 23 30-31

Nyt fra RHU   På tur med gymnastik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nyt fra motionsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ungledere 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fodbold starter igen tirsdag d. 23. marts . . . . . . . . . . . . . .   Billeder fra gymnastiktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Forening med højt aktivitetsniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Årets Nytårsløb! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Valg RHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16-17 18-19 19 20-21 21 24-25 25 26-27

Deadline for materiale til kommende numre: 14. april – udkommer i uge 17 26. maj – udkommer i uge 23

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes til meddelerne. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Bettina Sandfær-Andersen vil stå for opsætning og trykning af bladet og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


VINDERUP BANK

- stærk og lokal

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

Nørregade 3 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 17 10 · Fax 97 44 17 12 · Elbodan nr. 21 62 Mail: Vinderup@Serviceringen.dk

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

NK

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

CYKLER VINDERUP

www.nkcykler.dk • 97 44 14 30

Vinderup Radio & TV

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

Nørregade 5, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15 www.2tal.dk/vinderup.radio

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

23 26 51 02 Arne 3


Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Tanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

BORBJERG Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning mandag, tirsdag & torsdag. Pølsevogn, fadøl & slush ice maskine. v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

En bank er jo ikke bare en bank – din bank kan også være en ægte sparekasse

Læs om gode produkter på:

www.sparsalling.dk Det er jo dine penge

4


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

S PA R B A N K S Ø N D ERG A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K

Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbydning Kontakt os og få et godt tilbud…

Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015 5


Bridgeaften Hvis der skulle være interesse for det, vil undertegnede gerne prøve at få en bridgeklub op at stå. Vi starter helt fra bunden, med instruktør på (kommer fra Skive), så hvis man godt kunne tænke sig at lære det, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Det vil blive én ugentlig aften fra 19.00 til ca. 22.00, med start omkring sept. / okt. og så køre til marts.

Vi må gerne benytte skolens aula, som vil være et rigtig godt sted til formålet. Det er selvfølgelig ikke gratis, prisen vil være, afhængig af deltagerantal: ca. 500,00 kr. for første sæson. Beløbet dækker materialer samt instruktør. Hvis man er interesseret kan man henvende sig til: Benny Poulsen, Stendisvej 7, 97 44 02 13/ 40 23 15 32

Opslagstavlen Ryde sognegård

Booking: Erik: 97440158 Claus: 97440091 Hans: 97440117 / 30134417.

Ryde-Stendis beboerforening

På grund af tidsnød, kommer der først referat fra Generalforsamlingen i Ryde-Stendis Beboer­ forening i bladet nr. 3. Med venlig hilsen Inger-Lise

6

Handbjerg Beboerhus

Generalforsamlig den 23. marts kl. 19.30 i Beboerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Handbjerg Beboerhus

Ryde/Stendis beboerforening

Kontingent 2010. Ved en bek lagelig fejl er der ikke sat et beløb på nogle af de omdelte girokort. Medlemskab : . Pr. medlem: kr. 50,00. Par: kr. 100,00 Bestyrelsen


Sidste nyt fra musikforeningen Her et lille referat af ”opstart musikforeningmøde” afholdt d. 9. februar i Ryde Skoles aula.

evalueres, og de enkelte aftener skal vurderes. Tidshorisonten er et år frem.

De fremmødte diskuterede behovet, mulige ønsker mht. kunstnere, økonomi, tilhørsforhold, mm. Musikforeningen er tænkt som et udvalg i en allerede eksisterende forening.

Man kan stadig være med, ligesom der uden tvivl vil blive behov for frivillige til de enkelte arrangementer.

Der vil blive afholdt 2-3 sangaftener, en måske to store ting ala Ester Brohus-koncerten, og et arrangement for børn. Herefter skal der

Med ønsket om nogle rigtigt gode musikalske oplevelser. P.u.v. Niels Vestergård

Ryde Seniorklubs forårstur tirsdag 25. maj 2010

Den historiske Miniby – Fredericia volde

Jelling-Fredericia/Christianskirken m.m Middag: Filskov Kro Afgang: Ryde skole kl. 8.00 Hjemme ca. kl. 20 Jelling kirke kl. 10-11 guide fortæller om den smukke restaurering-Gorms gravsted, Jellings historie set fra kirkesæde.

Alle interesserede indbydes

Frokost m. kaffe

Pris: 400,00 kr., heri alle udgifter, dog minus drikkevarer

Skovdal Kro ved Fårup sø – den smukke natur

Indmeldelse: K. Jensen, tlf. 97 44 00 82, gerne snarest, senest lørdag 22. maj

Fredericia – Christianskirken kl. 14 – guide på

7


8


New Orleans i Mit Hjerte I Onemanshowet "New Orleans I Mit Hjerte" følger publikum den tilsyneladende almindelige sjællandske dreng Just, fra hans første oplevelser med musik, til hans nærmest surrealistiske oplevelser med jazzen i dens fødeby: New Orleans. Forestillingen centreres om et flygel, og en mand der kan betjene det. Dette giver publikum mulighed for at opleve musikken, mens fortælleren bevæger sig igennem alt fra en jazz- funeral til mødet med Fats Domino. Spiller i Ryde Sognegård fredag d. 26. marts 2010. Og i Hodsager Multicenter lørdag d. 27. marts 2010. Dørene åbnes kl. 18.00 med spisning, billetpris kr. 150,Billetterne kan købes på ­kokkeservice.dk­, eller på tlf. 20 99 67 56 samt hos: Spar Skave, Borbjerg og Hodsager og hos Orvad biler i Holstebro. Arrangeres af Kokkeservice.dk og Rudi. Jeg glæder mig til at se dig til en super aften i Ryde Sognegård. Hilsen Rudi

Søndergade 58 – Vinderup

EST G OG F A D R E edst TIL HV fler er b o t r a k ens Mikkels

Skave Autoværksted Viborgvej 240 · Skave · 7500 Holstebro Tlf. 97 46 81 01 · shellskave@mail.dk

Biludlejning bl.a. 9 personers bus inkl. fører

Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

9


Bor der spøgelser i Ryde? Hvad er nu det for en overskrift! Der bor spøgelser på Rydhave Slot og i spøgelsesbyer. Og Ryde er vel ingen spøgelsesby, eller… I det vilde vesten, medens guldgraveriet var på sit højeste, blomstrede byer op. Mange af disse byer ligger i dag øde hen, eftersom guldet forsvandt. Hvorvidt der har fundes/findes guld i Ryde vides ikke. Jeg kører gennem byen mange gange i løbet af en dag, og ligefrem summen af liv kan man ikke påstå der er. Købmanden, smeden, tømreren er væk. Tilbage er en rød postkasse og Wittenborg automaten bestyret af Bent Cykelhandler. Derforuden har vi skolen, gården, kirken, sognegården, missionshuset og dertil hørende foreningsarbejde. Ganske højt aktivitetsniveau byens størrelse taget i betragtning. Tilbud til alle aldre, sport, kultur osv. På vej gennem byen lægger jeg også mærke til folks vinduer, og ikke mindst det man ofte monterer i vinduer, nemlig persienner. Smart opfindelse, der udover at skærme for sollys, også forhindrer folk i at kigge ind. De fleste persienner har i siden en snor, der ved påvirkning samler de enkelte lameller. Herved kommer vinduet til sin ret, man kan se ud, man viser livstegn og man kan se ud i den store h(vide) verden. Alt dette blot en konstatering, iagttagelse, og en stille undren. Metafor, også kaldet. Jeg skal ikke bestemme folks forbrug af ”persienneaktivitet”. Heller ikke hvorvidt man ”bruger” byen, naboer, skaber netværk, aktiviteter eller ej.

10

Man kunne godt undersøge, hvorfor folk vælger Ryde, eller fravælger Ryde. Er det huspriserne, naturen, eller er det rent tilfældigt? Ta'r vi godt imod tilflyttere, sluser vi dem ind i fællesskabet, skal man overstå 5 års prøvetid eller hvad! Er der forskel på dem og os, er vi os selv nok. Man kan vælge aktiviteter med og uden Fadervor. Nogle vil mene, aktiviteter med folkekirkelig baggrund fylder meget i kalenderen. Før i tiden (læs 20 år siden) var det meget dem og os. Det har vi ikke længere, vel! Om vi har, er det på høje tid at få det afskaffet. Skal Ryde have nogen som helst chance for overlevelse hedder det fællesskab uanset tro, hudfarve, skattepligtig indkomst mm. Det gælder også valg til menighedsråd, skolebestyrelse mm. Er din bopæl i Ryde kun et nødvendigt tag over hovedet, hvor man efter fyraften tænder for 42-tommeren, og lader verden glide forbi udenfor? Fint med mig, vi lever i et frit land og kan gøre som vi vil. Og dog, jeg tænker netværk, socialt samvær osv. Så i tv forleden, at man i Japan nu kan ”leje” gæster til sit bryllup, hvis man er bange for ens tilkommende synes man har for få venner. De deltager så i festen som gamle klassekammerater og lignende. Fattigt blev der sagt… Meningen med dette indlæg er en tankestiller til folk om byens fremtid. Vi kan sagtens lægge os på ryggen og ”lade stå til”. Graveren finder sikkert en ledig plads på kirkegården til byskiltet. Vil man noget andet kan man påvirke, gøre en forskel. Det bliver også gjort i dag, tak og


lov. Mange forskellige slags aktiviteter og arrangementer tilmed. Byen trænger til et ansigtsløft. Vi snakker græsplæne, blomster, maling, nye vinduer, flisebelægning, byfornyelse. Sneen smelter engang og ting kommer frem. Vi har ligget i dvale ikke kun denne vinter. Kom nu ud af busken, bed naboen om hjælp måske. Bjørnen kommer også ud af sit hi, når sneen smelter og forårssolen titter frem.

Jeg ved godt jeg måske træder nogle over tæerne, og måske krænker den private ejendomsret. Skyd gerne igen, jeg ta'r gerne en dialog. Skal jeg trampes på, så værsgo, jeg kan tåle det… Alt står for egen regning. Jeg er kun talsmand for mig selv. Håber selvfølgelig på modspil/ medspil. Alle må have en holdning til dette brev, genkendende nikken eller hovedrysten. Venlig hilsen og tak for opmærksomheden Niels Vestergård

Jeg har hørt om finanskrisen og al den elendighed, den har ført med sig. Bl.a. ledighed. Men hov, kunne man ikke bruge den til lidt opfriskning på hus og have i venten på bedre tider.

Ryhandis Tidende 2010 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Udkommer Uge 5 Uge 11 Uge 17 Uge 23 Uge 33 Uge 37 Uge 43 Uge 49

Deadline 20. januar 3. marts 14. april 26. maj 4. august 1. september 13. oktober 24. november

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2

VIGTIG INFO Da Anitta Sandfær Larsen har taget orlov fra Ryhandis Tidende, har Hans Clausen sagt ja til at hjælpe med redaktørjobbet. Derfor skal alt materiale sendes til HANS@BOKAJ.DK

11


www.ryde-skole.dk

Skolefest for 4.-7. kl. Torsdag d. 11. februar var der skolefest for eleverne i 4.-7. kl. Skolefesten blev traditionen tro holdt torsdag før vinterferien.

12

6. kl. spillede skuespil. De opførte stykket: ”Celle nummer 13” – en meget underholdende Olsen Banden farce. Herefter dystede flere hold i ”Look a Like”-konkurrencen. Mens dommerne voterede, optrådte årets danske


www.ryde-skole.dk

melodi grand prix vindere alias Louise Hesel Nørgaard og Lars Berghof. Efterfølgende var der kaffebord for forældrene i sognegården og eleverne kunne købe slik og sodavand og hygge sig i diskoteket eller med sing star nede på skolen. En rigtig hyggelig og festlig aften som optakt til vinterferien.

Esmaralda 50 børn fra Ryde Skole deltager i år i ”Alletiders børnekor fra kyst til kyst” bestående af børn fra hele Region Midtjylland. Først skal vi medvirke ved en kommunekoncert i Musikteateret i Holstebro fredag d. 12. marts sammen med de øvrige deltagere fra Holstebro Kommune – i alt 200 børn. Dernæst skal vi deltage i den store afsluttende koncert i Forum Horsens torsdag d. 25. marts, hvor 1200 børn deltager.

fortælling for børnekor og orkester. Af og med Tina Buchholtz sammen med Det Jydske UnderholdningsOrkester under ledelse af Vagn Egon Jørgensen.

Skolefest for bh.kl.-3. kl. I disse uger øver alle elever fra bh.kl.-3. kl. ihærdigt på en stor eventyr-forestilling, som de skal opføre for foræl-

Vi glæder os rigtig meget til at være med til at opføre ”HEKSEN ESMARALDA & POLARHEKSEN TUSNELDA”. En musikalsk 13


www.ryde-skole.dk dre, mindre søskende og andre interesserede til deres skolefest torsdag d. 18. marts. Om formiddagen d. 18. marts kl. 10.00 spiller de generalprøve for skolens øvrige elever. Andre interesserede er også meget velkomne til at lægge vejen forbi Ryde Sognegård.

Valg til skolebestyrelsen Her i april/maj måned er der valg til skolebestyrelsen. Vi afholder valgmøde tirsdag d. 23. marts kl. 19.30. Vi håber på stor opbakning til valget. Det er vigtigt for vores skole. Læs mere andetsteds her i bladet og på vores hjemmeside.

Venlig hilsen Lene Ettrup

Valg til Skolebestyrelse på Ryde Skole Tirsdag d. 23 marts kl. 19.30 holdes der valgmøde i skolens aula, og vi håber på et rigtig stort fremmøde. (Og ja – vi ved godt at det er samme aften som der er fodboldopstart – men mon ikke det kan lykkes at nå to ting)

Der skal vælges 7 forældre + 2 suppleanter (Det er 2 mere end nu), så der skal hermed lyde en stor og velment opfordring til alle forældre til børn på Ryde Skole om at tænke tanken: Hvad vælger du?

Du kan være med til at bestemme i hvilken retning skolen skal bevæge sig, når du er med til at vælge hvem der skal være forældrenes repræsentanter i skolebestyrelsen. På valgmødet vil der blive redegjort for de regler, der gælder for skolebestyrelsesvalg, og der bliver derefter opstillet en liste over kandidater til valget. 14

Hvem vælger du? Og – Har du mon lyst til selv at blive valgt? På vegne af valgbestyrelsen Gunhild Sigaard Hansen


Ryde sognegård: Generalforsamlingen Beretning: Medlemstallet har været stabil i 2009 med 97 personer og 7 foreninger. Problemet i 2009 har været udlejningen, der er faldet med 23.000 kr. i forhold til 2008. Krisen kan selvfølgelig også mærkes i Ryde, og når mange forskellige mennesker bruger sognegården, er det svært at undgå fejl. Køkkenet skal afleveres i rengjort tilstand (undtagen gulvvask) af brugerne. Rudi har haft meget travlt og har ikke altid nået at kontrollere, at dette var tilfældet, og samtidig har der været klager over rengøringen generel. Vi har problemer med gulvet i store sal og vil have en ekspert til at se på problemet, der bevirker, at gulvet ser ud som om det ikke er vasket, hvor det slides mest.

Forbedringer: Vi har lagt trægulv i lille sal. Kommunen har bekostet reparation af 3 udvendige lys omkring køkkenet, repareret vinduerne i store sal og lagt fliser om til containerne.

Regnskab: De manglende lejeindtægter og udgiften til gulvet i lille sal bevirker, at sognegården kommer ud med et driftsunderskud på 30.150 kr. Kassebeholdning pr. 31/12-2009: 4132 kr.

valg. I stedet blev Hanne Moesgård valgt. Suppleanter: Johan Mikkelsen og Peter Hansen. Genvalg til revisorerne: Kr. Sandfær Larsen og Kaj Jensen. Suppleant: Leif Eriksen. Tak til Inge for den tid du har været med i bestyrelsen og for det arbejde du har udført.

Fremtiden: Rudi har på grund af travlhed bedt om at blive fritaget for rengøring og udlejning. Bestyrelsen har ansat Inger Werner til at gøre rent og Inger vil samtidig kontrollere at køkkenet er klar til næste udlejning. Vi forventer os meget af samarbejdet, og Inger er gået i gang med stor iver og er ved at give køkkenet en ekstra tur. Lejerne af sognegården kan ikke selv gøre rent efter et arrangement. Udlejningen tager Erik Breiner, Claus Sandgård og Hans Clausen sig af fremover (Se opslagstavlen). Prisen for leje af sognegården vil stige lidt fra 1. april 2010 (ikke fastlagt endnu) for nye udlejninger, og samtidig vil lejen og betaling for rengøring blive opkrævet 1 uge før arrangementet finder sted. Rudi vil gerne fortsætte med at lave mad (og det kan vi anbefale), men det er ikke et must, at man skal bruge Rudi, når man lejer sognegården.

Valg: Genvalg til Erik Breiner, Jørn Christensen og Claus Sandgård. Inge Utzon ønskede ikke gen15


NYT fra På tur med gymnastik Til Bøvling 2010 Bente Hansen havde bagt pølsehorn til alle. Frugt sponsoreret af REMA1000. Gymnastik udvalget

Så er der forsyning

16


Seje drenge klar til spring

Der trækkes gulerødder

Fuldfart på og mere leg

Nu er vi altså trætte 17


NYT fra Nyt fra motionsudvalget Motionsgang: med eller uden stave. Vi starter med at gå 5-6 km i rask tempo. Hen over sæsonen øges distancen. Vi går hver onsdag kl. 19.00 med start fra Ryde Skole.

Instruktører: Lene Olsen og Astrid Jensen

Instruktører: Hanne Sandgård og Karen Qvist Kristensen

Der er fælles opstart af alle motionstilbud 2010.

Gang for seniorer: med eller uden stave. Vi starter med at gå ca. 3 km og vil hen over sæsonen øge distancen. Hastigheden tilpasses deltagere. Vi går hver tirsdag kl. 14.00.

2. påskedag den 5. april kl. 14.00. Vi mødes omklædt i skolens gymnastiksal

Instruktører: Jytte Jensen og Astrid Borgå

Pris for deltagelse: 150 kr. pr. sæson pr. aktivitet.

Åse Skytte som er fysioterapeut og kommer fra Mejdal løbeklub kommer med et oplæg som handler om motion.

OBS: tirsdag den 30. marts kl. 14.00 er der instruktion i stavgang ved Hanne Sandgård, så du får mulighed for at lære at bruge stavene korrekt og derved få meget udbytte af turene.

Derefter laver vi fælles opvarmning og deler os op til den motionsform vi har lyst til at deltage i.

Løb øvede: fortsætter med at løbe hver mandag kl. 19.00. Start i Ryde Skole.

Med henblik på at deltagere i motionsgang kan deltage i hærvejsmarchen i Viborg den 26. Og 27. Juni skal vi ud på en længere gåtur for at opøve distance.

Instruktør: Karsten Hansen Løb begyndere: for begyndere startes et nyt hold, hvor alle kan være med. Der startes ud i et tempo, hvor jer der ikke har løbet før, kan være med. Hver mandag kl. 19.00.

Vandre- og løbetur den 2. maj kl. 12.30/14.00

Vi går en tur rundt om Stubbergård Sø. Turen er 15 km. Vi mødes på P-pladsen ved Stubbergård Sø og er klar til afgang kl. 12.30.

Instruktør: Lone Breiner Tag gerne en flaske vand med til turen. Cykling: Vi mødes ved Ryde Skole og der cykles en tur ud i det blå. Turene varierer mellem 20 – 35 km. Distancen øges hen over sæsonen. Torsdage kl. 19.00. 18

Også løberne tilbydes en dejlig søndagstur: løberne starter også ved P-pladsen ved Stubbergård Sø – dog kl. 14.00.


Der vil være lidt spiseligt til alle, når vi kommer tilbage.

Petanqueaften for hele familien tirsdag den 11. maj Sæt allerede nu X i kalenderen. Der kommer nærmere informationer i næste nummer af Ryhandis Tidende.

Ungledere 2010 Hej vi er 5 friske piger der går i 7. og 8. klasse, Vi hedder Anna-lise, Marie, Laura TF, Anja og Laura K. Sammen med 20 andre unge har vi lige siden d. 23. okt. i 2009 været på kursus i at være ungleder. Det går ud på at vi skal lære hvordan man er en god hjælpetræner/træner. Med DGI som sponser har vi været på små overnatninger i forskellige sports foreningers klubhuse eller haller, hvor vi blandt andet har lært om: børns motoriske udvikling, forskellige problem stillinger, hvordan man laver en varieret træning og børns opførsel/reaktioner. Det kursus vi har været på hedder modul 1. det er meget grundlæggende ting vi har lært om, som vi skal bruge i et afsluttende stævne som finder sted d. 27. marts 2010 i Ulfborg.

Der findes også et modul 2 hvor man bygger videre på ens viden. Der skal man blandt andet lære om førstehjælp. Forløbet med ungleder-uddannelsen har været super, vi har fået en masse viden og lært en masse søde mennesker at kende. Vi håber på at vi snart kan få lov at bruge noget af det vi har lært. VI ER SÅ KLAR! Håber også at der er nogle der får tilbuddet og tager imod det næste år… Venlige hilsner fra unglederne: Laura TF, Laura K, Marie, Anna-lise og Anja 19


NYT fra Fodbold starter igen tirsdag d. 23. marts Trods en lang vinter med sne og frost nærmer foråret sig og dermed også RHUs fodboldopstart.

og klubben. Det er rart at opleve, når det summer af liv og aktivitet på banen både blandt børn og forældre.

Vi glæder os til at komme i gang, og det er med glæde, at vi her kan præsentere vore hold og træneroversigt for forårssæsonen, som kører frem til sommerferien.

En særlig tak til vore mange dygtige frivillige trænere og dommere, som uge efter uge yder en stor indsats både med hensyn til planlægning og afvikling at træning og kamp.

På forhånd vil fodboldudvalget gerne sige tak for sognets store opbakning omkring fodbold Træning tirsdag kl. 17.00 – 18.00 Henrik Madsen

U5-U7

drenge

Laura Frederiksen og Anna-Lise Qvist

U5/U7

piger

Kasper Sandgaard og Ken Iversen

U8

drenge

Jørgen Kiel

U9

drenge

Sofie Niebuhr McQueen og Asta Rasmussen

U8/U9

piger

Allan Juul

U11/U12

piger

Træning tirsdag kl. 17.00 – 18.00 og torsdag kl. 18.00 – 19.00 Thomas Hinge og Christian Moesgaard

U11

drenge

Gunhild Hansen

U15

piger

Rene Rasmussen

U13

drenge

Træning tirsdag og torsdag kl. 18.00 – 19.00

Træning mandag og onsdag kl. 19.00 – 20.00 Heine Hald

damer

Efter en let omgang træning, vil der blive serveret sodavand og pølser til børnene i klubhuset og kaffe til forældre.

20


Fodboldudvalget er: Jens Jørgen Steffensen 97 44 33 15, gitte.jens.steffensen@mail.dk Asbjørn Borup 97 44 07 25, asbjornriisborup@forum.dk Rene Rasmussen 97 46 16 18, rene@bengtsen.com

Ejgild Crone 97 44 01 31, ejgilcrone@gmail.com Thomas Trabjerg 97 46 12 12, tingsholm@dlgmail.dk Vi ses på banen! Med venlig hilsen fodboldudvalget

Her kommer vi

Frugt til alle inden hemturen Så er der mad til alle

Flere billeder fra gymnastikturen til Bøvling 21


Konfirmander Konfirmander i Handbjerg kirke søndag den 11. april kl. 10.15:

Konfirmander i Ryde kirke søndag den 18. april kl. 10.15:

Allan Andersen, Østergårdvej 1, Handbjerg

Anja Sigaard Hansen, Hvolbækvej 23, Ryde Kirkeby

Anne Sofie Grønborg Petersen, Lindbjergvej 7, Handbjerg Emil Bjerg Kobberup, Holstebrovej 52, Handbjerg

Dan Hornstrup, Nørregade 4, st., Vinderup Ebbe Eik Nielsen, Ryde Møllevej 2, Ryde Line Kant Kristensen, Stendisvej 22, Felde

Laura Kristensen, Kirkevej 62, Handbjerg Louise Jørgensen, Strandlyst 2, Handbjerg Maria Østergaard Hansen, Lindbjergvej 2, Handbjerg

Nanna Bøje Ettrup, Skolevænget 10, Ryde Kirkeby Timmy Lauridsen, Bjergbyvej 4, Bjergby Trine Levring Laursen, Salshøjvej 20, Djeld

Nick Hansen, Holstebrovej 43, Handbjerg Postadresse for alle er: 7830 Vinderup Rasmus Birk Laursen, Lundvej 6, Handbjerg Rikke Højbjerg Olesen, Brovænget 3, Handbjerg

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt! 22

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk


Gudstjenester Ryde kirke 7. marts 3. s. i fasten

Handbjerg kirke

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00 – Altergang

kl. 9.00. M. Danielsen

Ingen

Ingen

kl. 9.00

kl. 9.00. Boye Bruhn

kl. 10.15. Boye Bruhn

kl. 19.00 – Altergang

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00

kl. 10.15

kl. 10.15 – Altergang. Indsml. KFUM & -K

kl. 9.00. Indsml. KFUM & -K

5. april 2. påskedag

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

11. april 1. s.e. påske

Ingen

kl. 10.15. Konfirmation

18. april 2. s.e. påske

kl. 10.15. Konfirmation

Ingen

25. april 3. s.e. påske

Ingen

kl. 9.00. Boye Bruhn

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

2. maj 4. s.e. påske

kl. 10.15 – Altergang

kl. 9.00

9. maj 5. s.e. påske

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

kl. 10.15 – Altergang. Indsml. Folkekirkens Nødhjælp

kl. 9.00. Indsml. Folkekirkens Nødhjælp

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

kl. 9.00

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

14. marts Midfaste 21. marts Mariæ Bebudelses dag 28. marts Palmesøndag 1. april Skærtorsdag 2. april Langfredag 4. april Påskedag

30. april Bededag

13. maj Kristi himmelfartsdag 16. maj 6. s.e. påske 23. maj Pinsedag 24. maj 2. pinsedag 30. maj Trinitatis søndag 6. juni 1. s.e. trin.

I perioderne 8/3 til 14/3 og 19/4 til 28/4 varetages embedet af kst. Sognepræst Margit Danielsen, Sevel, tlf. 97 44 80 49. 23


NYT fra Forening med højt aktivitetsniveau Onsdag den 10. februar var der generalforsamling i Ryde Handbjerg Ungdomsforening.

et beløb fra vores jubilæumskonto til opstart af Multihuset.

Af Helle Kongsgårds formandsberetning fremgik det, at der havde været 300 aktive medlemmer i 2009, hvoraf nogle havde deltaget i flere aktiviteter. Det er igen en fremgang i.f.t. tidligere år. Der er følgende udvalg: Fest, Fodbold, Folkedans, Gymnastik, Tennis og et motionsudvalg med bl.a. badminton, bordtennis, løb, cykling og stavgang.

5 aktive piger er i gang med at tage unglederuddannelsen. Det er Laura Kristensen, Anja Sigaard Hansen, Marie Birkedal, Laura Tudborg Frederiksen og Anna-Lise Quist Kristensen.

Økonomisk slutter RHU regnskabet med et underskud, men foreningen har fortsat en fornuftig økonomi. RHU har ydet økonomisk støtte til den nye Multibane. RHU har i 2009 fået ensrettet kontingent og aflønning af trænere til foreningens forskellige aktiviteter. Foreningen forventer at indføre elektronisk tilmelding og betaling i 2010. Der er indhentet børneattester på alle nye trænere og RHU har besluttet, at der indhentes ny attest hvert 5. år, på de der træner flere år i træk. RHU har søgt og fået en ny fane af ”Danmarkssamfundet”. Den blev overrakt ved en højtidelighed i Holstebro på Valdemarsdag. Som repræsentanter for RHU er Hanne Sandgaard og Karen Quist fast gået ind i gruppen vedr. ”Projekt Multihus i Ryde”. Flere fra foreningen har været involveret i møder vedr. Multihuset og RHU har besluttet at reservere 24

Hjemmesiden www.rhu.dk bliver til stadighed gjort bedre og bedre, så prøv engang at klikke ind på den. Den er bestemt et besøg værd. Tag også et kig på byens egen hjemmeside www.ryde.dk. Festudvalget har i årets løb afholdt fastelavnsfest, sommerfest og juletræsfest. Årets ”Pink Panther” fest, som er diskotek for unge, blev en bragende succes med deltagelse af 185 børn fordelt på 5., 6. og 7. klasse. Tennisudvalgets formand Elsebeth K. Madsen takkede af efter mange års tro tjeneste. Motionsudvalget afholdte i sommers motionsaften med diverse aktiviteter og som nyt tiltag var der arrangeret nytårsløb d. 31. december med afsluttende varm suppe, når målstregen var passeret. Der var valg til folkedanserudvalget, hvor Niels K. indtræder i udvalget i.s.f. Børge Christensen. De konstituerer sig senere. Jan Lundquist indtræder i tennisudvalget i.s.f. Elsebeth K. Madsen. Endvidere har Lars Lorentzen, Jørgen Bøje Kristensen og Torben Norup sagt ja til at hjælpe i udvalget.


Fodboldudvalget og gymnastikudvalget søger kraftigt efter nye medlemmer, så henvend dig endelig til et af udvalgenes medlemmer, hvis du har lyst til at hjælpe lidt til. Diskussion om traditionen med den årlige juletræsfest skal fortsætte, da der stadig er faldende tilgang til arrangementet. Mange har sandsynligvis nok at se til i juledagene, så juletræsfesten bliver nok ikke prioriteret højt nok. Snak om at lave et arrangement tidligere/før alle juleforberedelserne sætter ind. Det kunne evt. være som en løvfaldsfest i efteråret. Dette vil der blive arbejdet videre på i festudvalget.

RHU´s lederpokal bliver i år uddelt i.f.m. den årlige gymnastikopvisning. Under eventuelt talte man om nye mulige tiltag i RHU samt hvilke planer for fremtiden foreningen kunne have. Det er et stort ønske at overgå til elektronisk tilmelding og betaling til aktiviteter. Folkedanserudvalget inviterer igen i år til afslutning i Borbjerg d. 22. marts kl. 19. Af hensyn til beværtning, er tilmelding ønskeligt til et af udvalgets medlemmer. Til sidst takkede ordstyrer Mads Nielsen af for god ro og orden.

Årets Nytårsløb! Den 31. december 2009. Fælles opvarmning før det går løs. I 10 graders frost. Vi løb ind i det nye år. 3, 5, 10 og 15 km. Abeløb for børn samt gåtur. Glæd jer til næste år – vi gentager succesen. Motionsudvalget 25


NYT fra Valg RHU Forretningsudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær

Helle Kongsgaard Astrid Bang Mona Bang Lund Charlotte Meldhede

På valg

Fortsætter

På valg

Fortsætter

På valg

Fortsætter

På valg På valg Stopper til sommer På valg Fortsætter

Fortsætter Fortsætter

Festudvalg: Formand Praktisk medlem Kasserer

Marianne Kristensen Jørn Kristensen Inger Krabbe

Gerne et medlem mere.

Fodboldudvalg: Formand Næstformand Kampfordeler Baneansvarlig Sekretær Stævneansvarlig

Jens Jørgen Steffensen Asbjørn Riis Borup René Rasmussen Ejgild Crone Jytte Ebbesen Thomas Trabjerg

Stopper

Jytte Ebbesen vil fremover være FCM kontaktperson. Mangler sekretær og også gerne endnu et ekstra medlem.

Folkedanserudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant

Kristian Christophersen Inger Klogborg Henning Vestergaard Børge Christensen Ruth Pedersen Ellen Vittrup

På valg På valg

Fortsætter Stopper

På valg

Fortsætter

Niels K. indtræder i udvalget i.s.f. Børge Christensen. De konstituerer sig senere.

26


Tennisudvalg: Formand

Elsebeth K. Madsen

På valg

Stopper

Jan Lundquist indtræder i udvalget i.s.f. Elsebeth K. Madsen. Endvidere har Lars Lorentzen, Jørgen Bøje Kristensen, Torben Norup + evt. en mere sagt ja til at hjælpe i udvalget.

Gymnastikudvalg: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Ordstyrer

Bente Hansen Berith Berg Dahlstrøm Heine Hald Heidi Trabjerg Tina Pilgård

På valg

Stopper

Udvalget skal snarest kigge på, om hvem der er på valg næste år, så alle ikke går på én gang.

Motionsudvalget: Yvonne Villadsen Karen Kvist Kristensen Hanne Sandgaard

På valg

Fortsætter

På valg

Fortsætter

På valg På valg

Fortsætter Fortsætter

Revisorer: Suppleant

Aksel Meldgård Martin Dåsbjerg Jørgen Jørgensen

27


af enhver art

grafiske løsninger fra idé - til færdigt produkt

N i e l s Kj e l d se n s Ve j 2 5 I 7 5 0 0 Ho l ste bro T: 9 7 4 0 2 2 3 3 I E : p o st @ j o h a n se n - g rafi s k . d k F: 9 7 4 0 3 1 3 2 I W: j o h a n se n - g rafi s k . d k

Dit lokale VVS-firma udfører installationer/service indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme • Rørskader 28

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk


www.sandfaer-andersen.dk

sandfær-andersen Bettina Sandfær-Andersen

Freelance grafiker

sitkort vi grafikBøger

DESIGN

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

Brochurer

plakebatladere forenings- og

kirk

alt til tryk!

magasiner Åbrinken 14, 7570 Vemb 8767 5505 / 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

B

BOLIGHUSET Vinderup i/s

Søndergade 11-13 7830 Vinderup Tel: 9744 1198 Fax: 9744 2877 Bil: 4030 1198

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

29


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Klargøring af petanquebanen

Petanquebanen på sportspladsen

RHU

Marts 2010 Ons 17

17.00

Tors 18

19.00 Skolefest for bh.kl.-3.kl.

Ryde Sognegård og skolen

Ryde Skole

Tors 18

19.30 Forårsmøde v. Poul Erik Hansen, Farsø

Ryde Missionshus

Indre Mission

Fre 19

18.00 Vietnam-aften hvor fam. Mikkelsen fortæller om deres tur. Starter med fællesspisning. OBS – dato er ændret!

Ryde Missionshus

Ryde ­Familieklub

Tirs 23

17.00

Fodboldopstart

Ryde Stadion

RHU

Esmaralda – øvedag og koncert, skolens kor medvirker

Forum Horsens

Ryde skole

Fed fredag

Ryde Skole

RHU

Ryde Missionshus

Indre Mission

Man 05 14.00 Fælles opstart af motionsgang, cykling, løb

Ryde Skole

RHU

Tors 08

19.30 Bibeltime hos Heidi og Henrik S. Madsen

Baunehøjvej 14

Indre Mission

Søn 11

10.15

Handbjerg Kirke

LaustenThomsen

Tors 15

19.00 "Anemonetur"

Rydehave skov

Indre Mission

Svømmedag for 4. kl.

Vinderup ­Svømmehal

Ryde Skole

Tors 25 Fre 26

17.00

Fre 26

18.00 Påskeforberedelser (medbring en ret mad)

April 2010

Fre 16

Konfirmation

Fre 16

17.00

Fed fredag

Ryde Skole

RHU

Søn 18

10.15

Konfirmation

Ryde Kirke

Lausten-­ Thomsen

Bedsteforældredag på Gården

Gården

Gården

Tirs 20 Tors 22

19.30 Møde v. Carl Højhus, Holstebro

Ryde Missionshus

Indre Mission

Lør 24

13.00 Aktiv-tur til den militære forhindringsbane i Finderup

Fælles afg. Ryde Kirke

Ryde ­Familieklub

Tors 29

19.30 Bededagsaften m. bibelspil

Ryde Missionshus

Indre Mission

30


Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Søn 02

12.30 Vandretur – ca. 20 km

RHU

RHU

Tors 06

19.00 Forårskoncert

Ryde Sognegård

Ryde Skole

Maj 2010

Fre 07 Tirs 11

O-løb for 5. kl.

Ryde Skole

19.00 Petanqueaften for hele familien. Medbring kaffekurv

Sportspladsen

RHU

Ryde Skole

Ryde Skole

Ons 12

Fotografering. Kl. 10.00-12.30 besøg af børn til den kommende bh.kl.

Man 17

6. og 7. kl. er på Bornholm indtil fredag d. 21. maj

Ryde Skole

Tirs 25

Forårstur til Jelling og Fredericia (Christianskirken)

Seniorklubben

Tors 27

Skolepatrulje-udflugt

Tors 27

Ryde Skole

Realskolen

Ryde Skole

Hyttetur for hele familien til Dollerup. Program kan fåes ved henv. til Inger & Jakob Werner

Lejrgården i Dollerup

Ryde ­Familieklub

Fed fredag

Ryde skole

RHU

19.00 7. kl. kan møde nye klassekammerater på Realskolen

Fre 28

Fre 28

Legoland

17.00

Husk at kigge på: www.ryde.dk

31


51 valgfag • FSA og FS10 2 stor-ture Faglighed • Menneskelighed • Socialt netværk

www.rydhave.dk

32

Stil krav. Det gør vi

Tlf. 97 44 14 22

9. + 10. klasse på efterskole

Søndergade 7, 7830 Vinderup

RYDHAVE SLOTS UNGDOMSSKOLE

Ryhandis 2010-02  

lokalblad for ryde · handbjerg · stendis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you