Page 1

Ryhandis Tidende

Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis

Nr. 6 · september 2009 · 3. årgang 1


REDAKTIONSGRUPPE Ansvarshavende redaktør: Anitta Sandfær Larsen 97 44PÅ 04 05 OR LOV ! Anitta.Knudsen@skolekom.dk Fungerende redaktør: Hans Clausen 97 44 01 17 Hans@bokaj.dk Elin Christensen lundvej@os.dk Eva Johansen 97 44 11 23 skovfogedhuset@mail.tele.dk Gunhild Hansen 97 44 05 06 gunhild@fiberpost.dk Kaj Jensen 97 44 00 82 laererjensen@mail.tele.dk Lene T. Olesen 97 44 00 18 Lepa10@mail.dk

Layout og tryk Bettina Sandfær-Andersen www.sandfaer-andersen.dk Indlæg Sendes til en af ovenstående, tjek om der kommer svar mail, ellers send venligst materialet igen. Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt i så høj en opløsning som muligt. Deadline Deadline for indlevering af materiale til Ryhandis Tidende er den 14. oktober 2009 Ryhandis Tidende udkommer i uge 44 Forsidefoto Allan Juul Hjemmeside Astrid Bang, www.ryde.dk

2

Indhold Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cykelløb i Ryde til fordel for hjertestarter . . . . . . . . . . . . . . . . Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Børneklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NYT fra Ryde skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde-Handbjerg-Stendis Seniorklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidste nyt fra MULTIHUS-udvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryhandis sommerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inge Krappes opskrift på vinderkagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gamle børns dag på Gården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program for familieklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ryde er ikke død endnu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangementer i Ryde præstegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menighedsrådsmøder i Ryde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højskoleaften i Ryde præstegård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-7, 10 8 10 11 12-13 14 15 16 17 21 21 23 26 26 26 27

Nyt fra RHU Gymnastik, Bordtennis/badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fede fredage! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 19

Deadline for materiale til kommende numre: 14. oktober – udkommer i uge 44 18. november – udkommer i uge 49

Velkommen i Ryhandis Tidende Alle læsere er velkomne til at give gode idéer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad. Stof til bladet sendes til meddelerne. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen. Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt, at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med f.eks. information om arrangørerne eller anden baggrundsviden. Bettina Sandfær-Andersen vil stå for opsætning og trykning af bladet og vil gerne modtage tekst i almindeligt tekstbehandlingsprogram. Billeder, logoer og andre illustrationer bedes sendt særskilt – og i så høj en opløsning som muligt. Redaktionen


VINDERUP BANK

- stærk og lokal

FRANKs Bil- og Bådpleje

Struervej 15, Handbjerg, 7830 Vinderup

Tlf. 60 24 35 94

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92 E-mail: auto@vinderupauto.dk

• Reparation af skader • Service • Klargøring til syn • Køb – salg af biler

Reklamekuglepenne

Jeg samler på reklamekuglepenne, så hvis du vil bytte eller forære mig dine gamle kuglepenne, så kontakt mig. Poul E. Pedersen Tlf. 21 48 67 75

MASKINUDLEJNING

Save- og kløvemaskine (i én) med læsseelevator, kløvemaskine til 1 mtr. kløvelængde. Vibrator, Nedbrydningshammer, Stubfræsning m/fører udføres, Stor og lille fræser, Brændekløver, Stor flishugger m/ indtræk, Rundsav, Græsslåning, Pælebor, Hestetrailer, Træ og flis sælges. NYT R ­MINIDUMPE

NEM UDLEJNING

Skrænten 9, Sevel Telf. 97 44 83 67, Bil 21 27 83 67 – Bedst efter kl. 18.00

Zeuthen

Briller Ure Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

Jagt i Polen der gerne vil på jagt i Polen

En god idé: giv eller ønsk et gavekort til en jagttur til Polen så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 Kristen-Ole

23 26 51 02 Arne 3


Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard

Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

ÅBEN

Hverdage Lør-søndag

kl. 6.30 – 20.00 kl. 7.00 – 20.00

S PA R B A N K S Ø N D ERG A D E 5 78 3 0 V I N D ER U P T 9 616 16 70 – F 974 4 359 9 W W W. S PA R B A N K . D K

Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: • Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS • Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme

SVENDS

VVS &

OLIEFYRSERVICE ApS Nr. Bjertvej 10, 7830 Vinderup, Tlf. 97 44 38 36, www.svendsvvs.dk, service@svendsvvs.dk 4


Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Telefon 97 46 14 22 Alt i kloakarbejde Belægning- og jordarbejde Specialarbejde med minimaskine Østerhjermvej 23 · 7830 Vinderup Carsten Tanderup, Aut. kloakmester

Vi har flere billige byggelån på lager Brug det til ny-, om- og tilbydning Kontakt os og få et godt tilbud…

Tlf.: 9685 4015 Mobil: 2068 6015

Murer & Entreprenør 30 51 86 96 – Peter

27 62 86 96 – Ivan

ALT I JORD OG BETON-MURERARBEJDE Tilbud gives gerne uforpligtende

Rydbjergvej 23 . 7830 Vinderup 5


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde missionshus

Indre mission

Gården

Gården

September 2009 Tor 10 Tirs 15

19.30 Tale v. Ole Blume, Ryde At være kristen i hverdagen Gamle børns dag

Ons 16

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 17

19.30 Kreds 2. Bibeltime

A.G. Bjørnholt, Vesterlund 118

Indre mission

Tor 17

19.30 Bibeltime. Tekst: Matt. 6, 24-34

A. og H.P. Lausten Thomsen, Rydevej 7

Indre mission

Lør 19

09.00 Store havedag (Vedligehold af vores grønne områder)

Gården

Gården

Man 21 14.30 Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Fhv. toldinspektør Knud Pedersen, Holstebro fortæller om Jeppe Aakjær som høstens sanger

Ryde præstegård

LaustenThomsen

Tirs 22

19.00 Glas kunst hos Gitte Steffensen. Max 8 pers. pr. aften. Tilmelding til Charlotte Mikkelsen 20648160

Holstebrovej 19

Ryde/Stendis beboerforening

Tir 22

18.30 Fællesspisning og gennemgang af projekt Multihus

Ryde sognegård

Multihusudvalg/ Fællesspisningsudvalg

Ons 23

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 24

19.00 Glas kunst hos Gitte Steffensen. Max 8 pers. pr. aften. Tilmelding til Charlotte Mikkelsen 20648160

Holstebrovej 19

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 24

18.00 Bordtennis for drenge 5.-9. kl.

Ryde skoles gymnastiksal

Motionsudvalg, RHU

Fre 25

18.30 HØSTFEST v. Pernille Nørby, Lemvig

Ryde Missionshus

Indre mission

Tir 29

14.00 Seniorklubben starter. Derefter åbent hver tirsdag

Ryde sognegård

Seniorklubben

Ons 30

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

6


Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Oktober 2009 Tor 01

19.30 Bibeltime. Tekst: Luk. 14, 1-11

G. og S. Pedersen, Rydevej 14

Indre mission

Tor 01

19.30 Kreds 2. Bibeltime

A.M. Jensen, Solparken 44, Vp

Indre mission

Ons 07

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

Tors 08

Gården

Gården

Tors 08

19:30 Bestyrelsesmøde i Ryde/Handbjerg Ungdomsforening

Forældremøde

Ryde klublokale

RHU

Tirs 13

10.00 Kartoffel tryk for børn i følge med forældre/bedsteforældre

Stendisvej 40

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 15

10.00 Kartoffel tryk

Stendisvej 40

Ryde/Stendis beboerforening

Man 19

14.30 Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Præstekone Herdis Kærgaard, Holstebro fortæller om sin tid som konfirmand under frimenighedspræst Morten Larsen, Holstebro

Ryde præstegård

LaustenThomsen

Man 19

19.30 Højskoleaften. Fhv. toldinspektør Knud Ryde præstegård Pedersen fortæller om salmedigteren Ingemanns poetiske verden

LaustenThomsen

Ons 21

18.30 Madlavning for mænd

Ryde Skole

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 22

19.30 Bibeltime. Tekst: Matt. 22, 1-14

K. og J. Jensen, Hvolbækvej 19

Indre mission

Ons 28

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

Indlæg til Ryhandis Tidende: Se mail-adresser og telefonnumre side 2 7


Cykelløb i Ryde til fordel for hjertestarter Fredag d. 21. august prydede 27 cykellister vejen rundt om Ryde. De cyklede, for at yde deres til at Ryde-Stendis-Handbjerg området kan få en hjertestarter op på Rydehjemmet. Efter at have søgt bl.a. Trygfonden for at få tildelt en hjertestarter og med afslag begrundet i et tyndt befolket område, måtte Ryde-Stendis beboerforening selv tage initiativet og skaffe de omkring 20.000 kr. Takket være en perlerække af private sponsorer, der har bidraget med kontantbeløb samt 30 erhvervssponsorer, der har bidraget med dels kontantbeløb og dels forfriskninger, rekvisitter og div. præmier til rytterne, lykkedes det at cykle godt 27.000 kr. ind på knap 1½ time. Der blev cyklet i alt 577,5 km af folk i alle aldre. Grundet det store resultat kan der udover indkøb af hjertestarteren, komme godt 20 deltagere på kursus i brug af hjertestarter. Der skal fra Ryde-Stendis beboerforening lyde en stor tak til alle som på den ene eller anden måde har bidraget til at arrangementet er blevet en succes. Eftermiddagen sluttede med kold kartoffelsalat og frikadeller på sportspladsen. Vi håber at kunne indkøbe hjertestarter i løbet af september måned og håber at der kan afholdes kurser over 2 aftner i starten af november, hvor der deles op i 2 hold på hver 1 aften. Der er stadig ledige pladser til interesserede, dog er 4 pladser reserveret til personale fra hhv. Skolen, Gården, Rydehjemmet og Rydhave Slots Ungdomsskole. Tilmelding kan ske til Charlotte Mikkelsen på tlf.: 20648160. Omkring økonomien i forbindelse med indsamlingen, så er det sådan at hjertestarteren koster knap 21.000 kr. inkl. kursus for 12 personer. Vi regner så med at sende yderligere 12 personer på kursus og det koster knap 4.000 kr. Der bliver så en sum penge til overs, disse penge er indsat i banken på en selvstændig konto og vil blive brugt til vedligeholdelse af hjertestarteren samt til repetitionskursus i førstehjælp. Det er vigtigt for os at sende et signal om, at pengene bliver brugt til indkøb, vedligeholdelse og oplæring i brug af hjertestarter og ikke andet.

8


De 30 erhvervssponsorer er: Andelskassen Frederiks; Spar Borbjerg; Borbjerg Sparekasse; Sportigan Vinderup; Vestas Wind Systems A/S; Borbjerg Mølle Kro; Vinderup Pizza & Grill; Sko & Mode Butikken, Vinderup; Carla Blomster, Vinderup; A/S Vinderup Bank; Jasmin, Vinderup; Zeuthen, Vinderup; NK Cykler Vinderup; Vinderup Radio & TV; ServiceRingen, Vinderup; Bolighuset Vinderup i/s; Nikolai & Nikoline, Vinderup; Statoil Servicenter, Vinderup; Rema 1000, Vinderup; Vinderup Auto Aps; Shell, Skave; Skave El-Forretning; DK Plus, Skave; Skave Købmand; Tømrermester Ib Iversen, Stendis; Central-Trykkeriet Aps, Holstebro; JW Trend – PC Salg & Service, Ryde; Kokkeservice, Ryde; Superbrugsen, Vinderup; Bjergby Motorservice

9


Aktivitetskalender Dato

Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

November 2009 Tor 05

19.30 Bibeltime. Teksten: Matt. 18, 21-35

M. og H. Fihl, Holstebrovej 24

Indre mission

Tor 05

19.30 Kreds 2. Bibeltime

P. og B. Forbech, Kirkevej 42

Indre mission

Ons 11

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

Tor 12

19.30 Kristlig-lytter og fjernserforeningsmøde

Vinderup Menighedshus

Indre mission

Man 16

14.30 Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Valgmenighedspræst Peter Hedegaard; Holstebro fortæller

Ryde præstegård

LaustenThomsen

Ons 18

18.30 Madlavning for mænd

Ryde skole

Ryde/Stendis beboerforening

juledekorationer

ationer. Aftenen er gratis, medbring 2. december kl. 19.00 laver vi juledekor selv materia ler, kaffe/te og kage. 8 Hos Annette Nielsen, Øster Stendisvej

Lav din egen advents dekoration 25. november kl. 19.00. Aftenen er gratis, du skal dog selv med

bringe materia ler, kaffe/te og kage.

Hos Annette Nielsen, Øster Stendisvej

10

8


Børneklub Hej alle børn på 5, 6, 7 og 8 år Så starter børneklubben igen.

klæde os ud, lave skuespil og meget andet. Og så håber vi selvfølgelig, at Frække Frida kommer på besøg engang imellem.

Vi håber, at alle I, der har været med sidste år, har lyst til at være med igen, og vi håber, at der er en masse nye, der har lyst til at være med i år.

Vi mødes hver søndag formiddag i teenklubbens lokale.

I børneklubben skal vi høre fortællinger fra bibelen, synge og lege, tegne, klippe-klistre,

Mange hilsner fra Heidi og Rikke

Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Kære forældre Hermed indbydes I til at lade jeres barn/børn i alderen 5-8 år være med i Ryde-Handbjerg Børneklub. Med børneklubben ønsker vi at kunne medvirke til at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom på folkekirkeligt grundlag.

Første gang

Gennem sang, leg, fortælling, tegning, drama, det at klippe-klistre, forme og bygge vil vi undre os og snakke om Gud og om stort og småt i livet.

Sted

Søndag d. 13. september

Tidspunkt Søndage i kirketiden. Vi følger gudstjenestetidspunkterne i Ryde kirke. Teenklubbens lokale. (På loftet i Ryde Missionshus). PS: Vi følger skolernes ferier.

Vi vil fortsætte med at være i teenklubbens lokale på loftet i Ryde Missionshus. Det koster ikke noget at være med da Vinderup Y’s Men’s Club og menighedsrådene støtter os.

Vi glæder os til at være sammen med børnene, og håber I har mulighed for at lade dem være med. Med venlig hilsen lederne i Ryde-Handbjerg Børneklub

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen, 97 44 01 17

Heidi Madsen, 97 44 09 69 Rikke Kattenhøj, 97 44 21 00 11


www.ryde-skole.dk

Farvel til Leif Fredag d. 21. august sagde vi ”farvel og vi ses” til Leif Eriksen, vores dygtige pedel/ serviceleder gennem 25 år. Om formiddagen overraskede vi ham med et besøg af alle skolens elever med flag og balloner og en køretur rundt i Ryde by. Så hvis nogen skulle have undret sig over hyldestråb og masser af børn på gaden, så var det bare os. Vi havde et stop på skolen, hvor Stine og Jeppe Ø fra 6. kl. holdt en fin tale og overrakte en gave i form af en dug med alle børn og personales

12

fingeraftryk på. Efterfølgende fulgte vi Leif hjem igen og alle flag og balloner blev sat/ bundet op på gårdspladsen. Om eftermiddagen var der som bekendt afskedsreception, hvor tidligere og nuværende samarbejdsparter og venner af huset kunne komme forbi. Vi ønsker Leif et godt og langt otium. 126 har ønsket at blive Leifs efterfølger. Vi er sikre på at vi får en dygtig efterfølger. Indtil vores nye pedel kan tiltræde passer Knud Mikkelsen jobbet på fornem vis. Det er vi meget taknemmelige for.


www.ryde-skole.dk Multibanen Multibanen er i løbet af sommerferien blevet lavet takket være lokale ildsjæle ( bestyrelsesmedlemmer, Leif, Yvonne Villadsen fra RHU og en række frivillige fædre), der har brugt meget fritid på at indhente tilbud, skrabe de sidste penge sammen og ikke mindst bygge den fine bane, som allerede første skoledag blev taget i brug. Lørdag i forbindelse med sommerfesten blev den officielt indviet. Banen er meget populær og det er dejligt at se, at den bliver brugt flittigt såvel i skoletiden som i fritiden.

Morgensamling En mangeårig tradition på Ryde Skole er morgensang to gange om ugen. Denne samling for hele skolen har vi nu udvidet og kaldt

morgensamling. Den består af morgensang, fortælling eller forskellige indslag fra eleverne. Derefter er hele skolen ude på en morgen løbe/ gå-tur. Det er en dejlig start på dagen.

UEA-uge i UGE 44 I UGE 44 har vi Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering på skemaet i alle klasser. Har nogen mulighed for og lyst til at byde ind med virksomhedsbesøg eller andre erhvervsrelaterede aktiviteter, hører vi meget gerne fra jer. Det er absolut ingen betingelse at man har børn på skolen. Jeg kan kontaktes på tlf. 96 11 56 00 eller mail: lene.ettrup@holstebro.dk Venlig hilsen Lene Ettrup

13


Ryde-Handbjerg-Stendis Seniorklub Program 2009-2010

Ture/Udflugter Maj: Forårstur, tirsdag d. 25. maj til JellingFredericia (Christianskirken)

Seniorklubbens Mødevirksomhed Klubben: klubben er åben for alle også ikke pensionister

Klubdage, 2009 Oktober: 6.-13.-20.-27. November: 3.-10.-17.-24. Julebanko 25. December: 1.-8.-15.: juleafslutning. Julefrokost 12-14 ved Rudi Eriksen, derefter fest i sognegården. Skolens sangkor, kaffe luciaoptog. Julehistorie, vi synger julen ind.

Nye medlemmer indbydes, kom med nye og gode ideer, så klubben må have en fremtid. Klubben startede i 1998, så der var altså 10 års jubilæum-søndag 2.november..

År 2010

År 2009

Februar

Gymnastikstart: torsdag d. 24. september kl. 15.30

Tirsdagsklub 2.-9. (generalforsamling) 16.-23.

Mød op til gode timer sammen med leder, Thilde

Marts

Bogbus kl. 16.15-16.40

Tirsdagsklub 2.-9.-16.-23.

Klubstart 2009-efterår

Palmesøndag 28. marts

September Tirsdag d. 29. september Klubstart, vær med til fælles socialt samvær om skak, kortspil, bobspil, computer, håndarbejde. Bodil Pedersen, Hellegård vil assistere med Dominostrik. Der kan kniples m.m. i klubben. Sommer petanque. Mød blot op, tak. Kursus i november/december

14

Januar Tirsdagsklub 5.-12.-19.-26.

Præstegården Se præstegårdens program


Sidste nyt fra MULTIHUS-udvalget Udvalget rykker stadigt, nu forstærket med 2 nye medlemmer. Erik Svendsen og Jens Meldhede er kommet med i projektgruppen. Meget velkommen til jer begge. Den 18. august var alle foreninger inviteret til info. De skal melde tilbage d. 1. september med oplysninger om antal timer/år, de forventer anvende multihallen. Den 25. august havde vi inviteret lokalpolitikere fra gamle Vinderup Kommune til infomøde. De var meget positivt stemte, og opfordrede os til at kæmpe videre. Hvordan projektet vil blive modtaget i de forskellige udvalg må så komme an på en prøve. De nævnte også at specielt den daglige drift var meget vigtig at have styr på. Selve projektet blev rost for at være gennemtænkt og fremtidssikret. Vi har haft besøg af Alex Würtz fra LAG, der kom omkring ting vedr. finansering. Han foreslog et studiebesøg i Sdr. Nissum. Det blev et meget inspirerende af slagsen, hvor de lagde tingene på bordet. De har licitation her i efteråret. Indsamling til multihuset er faktisk gået i gang. Tina Møllers fine maleri, der blev solgt ifm. sommerfesten, her går beløbet ubeskåret til Projekt Multihus. Tak for det. Erik Svendsen arbejder på en projektbeskrivelse. Den er meget vigtig ifm. ansøgninger til diverse fonde. Infogruppen informerer den lokale befolkning, og medier skal også underrettes, når tid er.

Der er mange ting i gang, men vores ugentlige mødedag (hver tirsdag) giver svar på nogle spørgsmål og nye kommer til. Det er en proces og vi forsøger at holde modet oppe. Vi er stædige og vi vil det her, ligesåvel som andre ting og tiltag, der sker i vores område. Og ting lykkes jo, sidst i form af en multibane, og en hjertestarter lige om hjørnet. Vi tror et multihus kan bibeholde det nuværende aktivitetsniveu. Forhåbentlig en stigning på sigt. Driften bliver baseret på det vi har i dag. Vi skal være realistiske. Ryde kom i bladet Samvirke november 2007, på ”dødslisten” over landsbyer der kom under 200 indbyggere. Helt nøjagtigt den 14. september 2011. Det har vores præst H.P. Lausten Thomsen på glimrende vis kommenteret i et tidligere indlæg i Ryhandis-Tidende. (se Ryhandis nr. 7, år 2007) Jeg tror, det har styrket vores arbejde med Projekt Multihus. Det skal blive løgn, skal det. Vi lægger os ikke ned frivilligt. Et projekt som dette skaber og styrker sammenholdet, gir medejerskabsfølelse, og vil i den grad sætte os på landkortet. På gensyn den 22. september til god mad, en god snak og socialt samvær. Vi skal komme hinanden ved skal vi. Slut herfra Puv. Karen Quist og Niels Vestergård

15


Ryhandis sommerfest Lørdag startede med gratis kaffe og rundstykker i festteltet, hvorefter der var bankospil. Sideløbende med loppemarked i skolegården, var der rundbolddyst, som Stendis vandt. Eftermiddagen sluttede med indvielse af den flotte Multibane. Efter taler blev det røde bånd klippet, af elev Laura Kristensen, og indvielsen afsluttedes med en hockeydyst mellem skolen og Ryde/Handbjerg Ungdomsforening. Om aftenen samledes man til helstegt pattegris i teltet.

16

Søndag startede med at over 100 samledes til teltgudstjeneste, med efterfølgende kirkefrokost. Derefter trak gadefodbold også mange folk til, både aktive og tilskuere. Efter en spændende finaledyst, nød ca. 175 personer kaffen og de mange velsmagende og flotte kager fra kagekonkurrencen.


Inge Krappes opskrift på vinderkagen Hindbærmoussekage med hvid chokolade 8-10 pers. (laves 1 døgn i forvejen)

Beklæd en springform, 22 cm i diameter, med plastfilm, og lad plastfilmen hænge ud over siderne.

• 3 gode lagkagebunde

Hindbærmousse • Her kan bruges jordbær eller hindbær • 100 g hvid chokolade (øko Green og Black med vanilje) • 2 pasteuriserede æg • 100 g sukker • Korn af 1 stang vanilje • 3 bl husblas • 2 spsk kogende vand • 300 g hindbær eller jordbær • 2½ dl økologisk piskefløde

Pynt • Flødeskum • Sigtet flormelis • K andiserede rosenblade (brug rosenblade, som ikke har været sprøjtet) • Små violer • 125 g hindbær

Skær evt. kagebundene til, så de passer i størrelsen til formen. Læg bund i formen og stænk den med hindbærlikør. (kan undlades). Hak og smelt chokoladen. Pisk æggene med sukker og vanilje, og pisk chokoladen i. Klip husblassen i mindre stykker, udblød dem i koldt vand i 3 min., hæld vandet fra og opløs husblassen i kogende vand. Lad den afkøle. Blend og purer hindbærrene og rør den i æggemassen sammen med den smeltede husblas. Pisk fløden til blødt skum, vend den i moussen til sidst og sæt evt. moussen koldt, til den begynder at stivne. Fordel halvdelen af moussen på lagkagebunden, og læg yderligere en bund oven på, fordel den resterende mousse over og slut af med den sidste bund. Pak kagen ind i plastfilmen, og sæt den kølig i 1 døgns tid. Pak kagen ud af formen. Smør evt. top og sider med flødeskum, eller nøjes med at drysse med et godt lag sigtet flormelis. Pynt med kandiserede rosenblade og bær.

17


NYT fra Gymnastik Nu starter gymnastik-sæsonen. Håber rigtig mange vil være med!

Liste over tiderne: (da tiderne var svære at læse i sidste udgave af RyHanDis) Puslinge Turbodrenge

Mandag 16.15-17.15

Bordtennis/ badminton Bordtennis for drenge i 5.-9. klasse Er du dreng og går i 5. – 9. klasse, har du chancen for at spille bordtennis og deltage i bordtennisturnering. Kim Dyrmose har igen sagt ja til at være træner for holdet.

Mandag 18.00-19.00

Turbopiger

Tirsdag 17.45-18.45

Bla.spring

Tirsdag 19.00-20.00

Opstarten bliver torsdag den 24. september kl 18.00 – 19.30 i Ryde skoles gymnastiksal og fortsætter til midt i marts 2010. Prisen er 300,- kr for sæsonen.

Forældrebarn

Onsdag 17.15-18.15

Badminton

M/K

Onsdag 19.00-20.00

Ældre

Torsdag 15.30-16.30

Er I 4 personer, der har lyst til at spille badminton i Ryde skoles gymnastiksal fra uge 39, kan I reserve en time pr uge.

Storbold

Torsdag 19.45-20.45

Kontingentet er 300,- kr for sæsonen.

Opstart uge 39

Henvendelse til Hanne Sandgaard, tlf. 97 44 00 91. Hilsen Gymnastikudvalget Motionsudvalget, RHU

VIGTIG INFO Da Anitta Sandfær Larsen har taget orlov fra Ryhandis Tidende, har Hans Clausen sagt ja til at hjælpe med redaktørjobbet. Derfor skal alt materiale sendes til HANS@BOKAJ.DK 18


Fede fredage! Et super tilbud til familier med børn i Disney sjov alderen

Følgende fredage er fastlagt frem til jul: Fredag den 25. september

I samarbejde med RHU starter der nu et nyt super tilbud til familier med børn i Disney sjov alderen.

Fredag den 9. oktober Fredag den 13. november

Gennem leg og motion, fællesspisning og forældrehygge mens børnene ser Disney sjov er formålet med Fede Fredage at skabe et socialt netværk for børnefamilier i Ryde, Handbjerg og Stendis. Programmet vil se således ud: 17.00 – 18.00 Aktivitet for alle i gymnastiksalen. 18.00 – 19.00 Fællesspisning med mad fra kokkeservice.dk. 40 kr. pr deltager. Drikkevarer skal medbringes. 19.00 – 20.00 Disney sjov for børnene i skolens aula og hygge for forældre med medbragt kaffekurv.

Husk at kigge på: www.handbjergstrandby.dk

Fredag den 11. december Tilmelding er senest mandagen inden ”fede fredag” af hensyn til bestilling af maden. Tilmelding skal ske via sms til 24228772. Skriv Fed fredag, antal personer og navn. (Fed fredag. 4 personer. Karin Falk Eriksen)Tilmeldingen er selvfølgelig bindende. Beregn et lille symbolsk symbol til kontingent til RHU. Vi håber på at se jer! Frank Bjarno, Lene Høje, Karin Falk Eriksen og Karen Qvist

Husk vedr. fotos til bladet: Send dem i så høj en opløsning som muligt! 19


20


Gamle børns dag på Gården… Så er det atter tid til besøg fra jer gamle børn… Datoen er tirsdag d. 15 sep. kl. 12.30 – 16.00

For de friske er der kl. 14.00 den store rundbolddyst… De ”gamle børn” imod Gårdens børn (1., 2., 3. og 4. kl. samt nogle af de voksne).

Vi glæder os til, at se jer til en god eftermiddag på Gården.

Mød op hvis i tør…

Vi er vært ved lidt kage og saftevand.

Program for familieklubben Dato

Program

Søndag d. 20. september

Gudstjeneste med børnepasning og kirkekaffe

Søndag d. 4. oktober

Badeland eller tur ved stubbegård sø alt efter vejret. Arrangørerne bestemmer. Kl. 14.00

Fredag d. 9. til søndag d. 11. oktober

Børnelejr for 7 – 12 årige

Fredag d. 23. oktober

Vi laver lygter. Hvilke lygter bestemmer arrangørerne. Med spisning i Handbjerg

21


22


Ryde er ikke død endnu! Vi vil stadig skabe udvikling for vore 3 landsbyer Handbjerg – Stendis – Ryde. Kom og hør om ideerne bag Multihuset og se tegninger af projektet.

Fællesspisning Tirsdag d. 22. september kl. 18.30. Rudi laver 2 retter mad. Pris: Voksne 75 kr. børn 40 kr. Kl. 20.00 Fremlæggelse af projektet af Arkitekterne A2, Holstebro. Samtidigt børneaktiviteter i Aulaen. (Karen Qvist.)

Tilmelding: Hans Clausen 97 44 01 17, Mail: HANS@BOKAJ.DK senest fredag d. 18. september 2009

Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk

NK

CYKLER VINDERUP

www.nkcykler.dk • 97 44 14 30

23


RYDHAVE SLOTS UNGDOMSSKOLE 9. + 10. klasse på efterskole 51 valgfag • FSA og FS10 2 stor-ture Faglighed • Menneskelighed • Socialt netværk

www.rydhave.dk af enhver art

grafiske løsninger fra idé - til færdigt produkt

N i e l s Kj e l d se n s Ve j 2 5 I 7 5 0 0 Ho l ste bro T: 9 7 4 0 2 2 3 3 I E : p o st @ j o h a n se n - g rafi s k . d k F: 9 7 4 0 3 1 3 2 I W: j o h a n se n - g rafi s k . d k

24


www.sandfaer-andersen.dk

sandfær-andersen Bettina Sandfær-Andersen

Freelance grafiker

sitkort vi grafikBøger

DESIGN

Brochurer

plakebatladere forenings- og

kirk

alt til tryk!

magasiner Åbrinken 14, 7570 Vemb 8767 5505 / 2989 5515 post@sandfaer-andersen.dk

Tidsbestilling på:

Tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG

Søndergade 53 (v/ Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

Søndergade 7, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 14 22 Stil krav. Det gør vi

Velkommen i din lokale sparekasse www.sparsalling.dk

Skivevej´s Autohandel v/Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7500 Holstebro Tlf. 97 46 15 80 – Bil 40 19 15 80

Egebjerg Planteskole Tlf. 9744 6464 www.egebjergplanteskole.dk

25


Arrangementer i Ryde præstegård Mandag 21/9 kl. 14.30. Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Fhv.toldinspektør Knud Pedersen, Holstebro fortæller om Jeppe Aakjær som høstens sanger. Mandag 19/10 kl. 14.30. Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Præstekone Herdis Krustrup Kærgaard, Holstebro fortæller om sin tid som konfirmand under frimenighedspræst Morten Larsen, Holstebro. Mandag 19/10 kl. 19.30. Højskoleaften. Fhv. toldinspektør Knud Pedersen, Holstebro for-

tæller om salmedigteren Ingemanns poetiske verden. Mandag 16/11 kl. 14.30. Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro fortæller. Mandag 11/1 kl. 14.30. Sammenkomst for pensionister og øvrige interesserede. Fhv, borgmester Holger Hedegaard, Vinderup fortæller om kommunesammenlægningen og hvad det indebar af udfordringer og problemer.

Menighedsrådsmøder i Ryde Tirsdag 29. September kl. 16,00 hos Benny Poulsen, Stendisvej 7

Torsdag 22. Oktober kl. 19,00 hos Jytte Eriksen, Baunehøjvej 6

Højskoleaften i Ryde præstegård Der arrangeres i år en enkelt højskoleaften, nemlig mandag den 19. oktober kl. 19.30 i Ryde præstegårds konfirmandstue.

holder meget af. ”I østen stiger solen op…” og ”Fred hviler over land og by…” bare for at nævne et par stykker.

Fhv. toldinspektør Knud Pedersen, Holstebro har lovet at fortælle om salmedigteren Ingemanns poetiske univers.

Knud Pedersen er en yderst kompetent fortæller, og der venter os uden tvivl en god og indholdsrig aften. Alle er velkomne.

Ingemann er jo en af vore såkaldte store salmedigtere, det vil sige, at han er en af de digtere, der er rigest repræsenteret i salmebogen. Ingemann er jo stadig et kendt navn. Det er ikke mindst han skønne morgen- og aftensalmer, vi kender ham for. De salmer, som generationer før os har sunget, og de salmer som vi stadig 26

Husk at kigge på: www.ryde.dk


Gudstjenester Ryde kirke

Handbjerg kirke

6. september 13. søndag e.trinitatis

kl. 11.00 – Jubilæumsgudstjeneste ved Spejderhuset

kl. 9.00

13. september 14. søndag e.trinitatis

kl. 10.15 – Altergang. Høstgudstjeneste. Efterfølgende frokost

ingen

20. september 15. søndag e.trinitatis

kl. 9.00

kl. 10.15 – Høstgudstjeneste. Efterfølgende frokost i Kirkehuset

27. september 16. søndag e.trinitatis

Ingen

kl. 9.00

4. oktober 17. søndag e.trinitatis

kl. 9.00 – Altergang

kl. 10.15

11. oktober 18. søndag e.trinitatis

Ingen

kl. 9.00

18. oktober 19. søndag e.trinitatis

kl. 9.00. E. Bjørn

Ingen

25. oktober 20. søndag e.trinitatis

kl. 10.15 – Altergang. BUSK-gudstjeneste. Efterfølgende frokost. Fælles for pastoratet

Ingen

kl. 9.00 – Indsml. Dansk Sømands- og Udlandskirker

kl. 10.15 – Altergangsgudstjeneste. Indsml. Dansk Sømands- og Udlandskirker

8. november 22. søndag e.trinitatis

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

15. november 23. søndag e.trinitatis

kl. 9.00

kl. 10.15 – Altergang

Ingen

kl. 9.00

kl. 14.00. Vi synger advent ind. Skolekoret medvirker. Efterfølgende kaffebord i Ryde Sognegård. Fælles for pastoratet

Ingen

1. november Alle Helgens Dag

22. november Sidste s. i kirkeåret 29. november 1. s. i advent

I perioden 12. oktober til 18. oktober varetages embedet af sognepræst Erik Bjørn, Sevel, tlf. 97 44 80 59 27


Industrivej 10 – 7830 Vinderup – Tlf. 9744 1644 – Fax 9695 0441 TIL HVERDAG OG FEST Mikkelsens kartofler er bedst Stendis kartoffelcentral v. Johan og Peder Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis, 7830 Vinderup Tlf. 9746 8170 / 2074 8170

Haderup Djeld Smede & VVS A/S BORBJERG

Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 80 73 | E-mail: Bodil@djeldsmed.dk

NYT

Postekspedition (man-fre 9-16.30) Vareudbringning alle ugens dage, primært torsdag Vi tager uåbnede varer retur v/ Hanne og Bjørn Jacobsen Naltoftevej 27, 7500 Holstebro, tlf./fax 97461011, borbjerg@spar.dk

JW Trend Skolevænget 16, Ryde Kirkeby 7830 Vinderup Tlf.: 2085 2882 @-Mail: jw.trend@fibermail.dk Salg & Service af PC’er og bærbar Salg af software og tilbehør

Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15 www.2tal.dk/vinderup.radio

2009-06  

Nr. 6 · september 2009 · 3. årgang Lokalblad for Ryde · Handbjerg · Stendis 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you