Page 1

Oktober 2007

Ryhandis Tidende


Industrivej I0 - 7830 Vinderup Tlf. 97 44 I6 44 - Fax 96 95 04 41 Ryde Limousine Avlet fløjpladser udstillet i: Roskilde, Herning, Brive og Paris. Altid gode avlsdyr til salg. Familien Bøge – Tlf: 97440053 www.rydelimousine.dk / www.limousine-konsulent.dk

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk Telefon 9746 1422

Egebjerg Planteskole & ANLÆGSGARTNERI 97 44 64 64 Fax 97 44 64 60

Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… 2

Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 17 Søn- og helligdage: 9 - 12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Det Kreative Landsted

Stendyssegård Stendyssevej 1 7830 Vinderup -Vi udfører serviceopgaverVi klipper hækken Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk

beskærer dine træer/buske og saver/kløver dit brænde. Vi udlejer Brændesave brændekløver og andre maskiner. Kontakt os for råd og vejledning om din have Se mere på vores hjemmeside WWW.stendyssegaard.dk Ring på 97448767/21732979

Handbjerg Beboerhus Stendis kartoffelcentral v. Johan & Peder Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup. Tlf.: 97468170 / 20748170

GALLERI SØNDERBYGAARD Malerier * Kunsthåndværk * Malekurser * B&B Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

www.gallerigaarden.dk Åbent tirsdage 16- 20. I påsken.13-17 Christina Kjelsmark, Østergårdvej 7, 7830 Vinderup. 51213215 * 97404802

Husk at kigge på : www.ryde.dk

3


Ryde sognegård

Lyse lokaler – stort køkken. Mange løsningsmuligheder ved arrangementer. Udlejning: Sørensen: 97 46 44 16 0069 42––97 21 44 65 01 7085. 28. Udlejning:Tove Michael Buch: 97

RYDHAVE SLOTS

ungdomsskole

- en skole med et kristent livssyn... Vi tilbyder et aktivt og oplevelsesrigt efterskoleophold med mange valgfag, rejseuger, temauger m.m.

Jagt i Polen Er du ene eller er I flere, der gerne vil på jagt i Polen – bukkejagt, hjortejagt eller drivjagt –

HOLSTEBROVEJ 38 7830 VINDERUP TLF. 9744 1522 FAX 9695 0362 www.rydhave.dk

så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 23 26 51 02 Kristen-Ole Arne

Stendis-klovpleje v/ Karsten Kristensen Stendisvej 35, Stendis · 7830 Vinderup Tlf.: 97 46 81 74 · Mobil: 21 64 62 88 E-mail: karsten@stendis-klovpleje.dk . Hjemmeside: www.stendis-klovpleje.dk

4

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Velkommen i Ryhandis Tidende Redaktionsgruppe /meddelere: Kaj Jensen, laererjensen@mail.tele.dk tlf. 9744 0082 Peter Gade, peter.gade1@skolekom.dk tlf. 9610 4527 Arne Bech Hald, arne_bech_hald@mail.tele.dk tlf. 9744 2954

Indhold 6 Kære læser 8 Nyt fra Rydehave 10 1. søndag i advent i Ryde 10 Mulighed for flagning 11 Fællesspisning i Ryde sognegård 12 Åbent hus i Rydehjemmet 13 RHU gymnastikudvalg 13 RHU motionsudvalg 14 Nyt fra Ryde skole

Gunhild Hansen, gunhildsigaard@mail.dk tlf. 9744 0506

16 Multihusudvalget

Jørgen Madsen, joergen.madsen@holstebro.dk tlf. 9744 0025

20 Opslagstavlen

18 Aktivitetskalender 19 Gudstjenester

Lene Ettrup, lene.ettrup@skolekom.dk tlf. 9744 0056 Eva Johansen, skovfogedhuset@mail.tele.dk tlf. 9744 1123 Ansvarshavende redaktør: Michael Dahlstrøm, mail@dahlstrom.dk tlf. 9744 0095

blad nr. 7

udsendes

deadline

Uge 47

6. november

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

5


Kære læser! Sådan får du noget med i Ryhandis Tidende: Alle læsere er velkomne til at give gode ideer til de kommende blades indhold. Send en mail eller ring til en af meddelerne, hvis du har en god idé eller savner noget i vores lokale blad.

6

Stof til bladet sendes til meddelerne. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men ellers vil vi gerne hjælpe med indskrivning af tekster. Kontakt en fra redaktionsgruppen (se forrige side).

Alle skal helst kunne læse og forstå artiklerne i bladet. Derfor er det vigtigt at indbydelser til arrangementer, breve og lignende ledsages af kort forklarende tekst med fx information om arrangørerne eller anden baggrundsviden.

Du skal ikke bruge en masse tid på opsætning af tekst og billeder. Skriv blot teksten i et almindeligt tekstbehandlingsprogram. Vores layouter og trykker Finn Frederiksen sørger for resten.

Billeder, logoer og andre illustrationer sendes særskilt.

Vi vil gerne understrege, at det er meget vigtigt at overholde deadline.

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Kære læser!

”Opslagstavlen” Alle er velkomne til at sende opslag om privat køb-salg-bytte o. lign til mail@dahlstrom.dk (redaktionen forbeholder sig dog ret til at sortere i indlæggene).

Blad nr. 7 Deadline 6. november Udsendes i uge 47

God læselyst! Venlig hilsen Redaktionen

Husk at kigge på : www.ryde.dk

7


Nyt fra Rydhave Måske var det kærlighed til Rydhave, der drev mig til at søge stillingen som forstander i foråret med ansættelse fra 1. august i år. Jeg er sammen med min kone Ketty og vores datter Marie flyttet ind i en dejlig bolig med udsigt over park og slot. Ketty arbejder ikke på skolen, men føler sig alligevel hjemme på stedet. Jeg var lærer her fra 1977 til 1983, og en af de rigtig gode oplevelser har været, at flere af ”mine” gamle drenge er kommet med deres børn til Rydhave. Jo, tingene hænger sammen.

Som ny forstander kommer nye ideer til stedet, og jeg har da også sat fokus på nogle områder, som jeg synes kunne være interessante at beskæftige sig med. Lærerne er trukket i arbejdstøjet og arbejder i efteråret med: International profil – Rummelighed - Teams og kontaktgrupper Tilværelsesforståelse - Sund skole - 10. klasse Alt dette skulle gerne munde ud i en definering af, hvad vi står for og hvad vi evt. vil forbedre eller forny. Den 20. august havde vi samlet 152 forventningsfulde elever og deres spændte forældre. Vi er kommet rigtig godt i gang med fagene, kammeratskabet, ture til Berlin og Paris. Hverdagen er basis. Den fortæller vi sjældent om, da kostskolelivet og turene er nok så markante i billedet af en efterskole.

8

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Nyt fra Rydhave Vi lægger vægt på den gode hverdag med sliddet, sejrene i fagene. De fleste fornemmer snart, at de flytter sig og bliver meget bedre og at kravene øges med efterfølgende ny indlæring. ”Jeg holder mest af hverdagen” siger Dan Turéll i et af sine digte. Han har ret et langt stykke af vejen. Når jeg ser fremad kan jeg blive helt forpustet. Et par uger efter efterårsferien er alle i erhvervspraktik; vi skal besøge uddannelsessteder og så er det jul! Jo, det går så stærkt. Vi skal bygge! Reden og Jagthytten (de to lave bygninger ved skoven) skal udvides i højden, så vi får 2 etager med i alt 24 elever i hver hytte. Alt i de nuværende hytter gennemrestaureres, så begge hytter kommer til at fremstå som 2 splinternye og dejlige beboelseshuse. Tanken er, at Bakkehuset (den gule elevbygning) efterfølgende skal renoveres – bl.a. ved at sammenlægge de mindste værelser til større værelser og ved at bruge en del afoveretagen til undervisningslokale. Som du kan fornemme, har vi mange bolde i luften – både bygningsmæssigt, skolemæssigt og med hensyn til nye tiltag på flere planer. Jeg oplever Rydhave som en dynamisk og meget levende organisme, og jeg glæder mig på alles vegne over at vi har en god skole til at tage vare på mange unge menneskers hele liv. I en af vores morgensange: Godmorgen lille land… synger vi i sidste vers: …når verden lukkes ind bygger vi bro fra sind til sind. Vi vil på Rydhave gerne være åbne over for mange ting, så vi lærer at bygge bro mellem mennesker. Niels Gravesen

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

9


1. søndag i advent i Ryde Søndag d. 2. december efter kirkekaffen (d.v.s. ca. kl. 16.00) tændes juletræet ved Blomsterbækken. Vi håber at julemanden kigger forbi….

Venlig hilsen Beboerforeningen

Mulighed for flagning ved festlige lejligheder Mange har sikkert lagt mærke til flagstængerne ved indfaldsvejene til Ryde og ikke at forglemme Stendis. De er sat op på privat initiativ af Kurt og Poul Erik Birkholm, som ønsker at der ved festlige lejligheder kan flages. Ønsker man at benytte sig af muligheden kan man henvende sig til: Poul Erik på 40455014 eller Kurt 22621179 Som så sørger for flagning. Elsebeth K. Madsen 10

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Fællesspisning i Ryde sognegård Mandag, den 12. november kl. 18.00. Tema: Middelalderen. Maden vil være inspireret af middelalderen. Gruppen ”Fistula” fra Skive spiller middelaldermusik i men-neskehøjde under en del af middagen, fortæller lidt om instrumenterne og spiller igen efter spisningen. Musikken er sponsoreret af menighedsrådet. Pris: Voksne: 60 kr. Børn: 40 kr. Der kan købes drikkevarer. Tilmelding senest søndag, den 4. november til Hans: 97 44 01 17 eller på e-mail: hans@bokaj. dk Støt lokalsamfundet – vær med til at gøre fællesspisningen til en tradition ! Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

11


Åbent Hus!!!. Rydehjemmet holder åbent hus for alle interesserede – Lørdag d. 27. oktober, kl. 11.00 – 14.00. -

Kom og mød os alle og se vore dejlige nye omgivelser! Vel mødt…

Bålpladsen og terrassen.

Værkstedet.

12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Stor glæde i gymnastikudvalget. Så lykkedes det alligevel. Vi har været så heldige at Jørgen Madsen i 11. time sprang til. Han tager sammen med Jeppe Laursen et drengehold fra 1. til 8. klasse. Vi er selvfølgelig glade for at vores børn alligevel kan modtage gymnastikundervisning. HURRA! Skulle man synes at der mangler noget aerobic i Ryde. så vil vi gerne tilbyde hvem som melder sig diverse kurser indenfor området, så man kan være klar som træner til næste sæsson.

Leje af Ryde Skoles gymnastiksal. Har du lyst til at spille badminton eller bordtennis i gymnastiksalen, kan du leje den for 300,- kr for en ugentlig time frem til 1. april 2008. Ring til Hanne Sandgaard på tlf 97 44 00 91 for at aftale tid. Motionsudvalget, RHU

Husk at kigge på : www.ryde.dk

13


NYT fra Ryde Skole RYSING-STÆVNE 07 Tirsdag d. 4. september dystede Ejsing og Ryde Skoler ved det årlige idrætsstævne, som i år blev holdt i Ejsing. Solen skinnede og humøret var højt, da eleverne mødtes til det årlige Rysing-stævne. Eleverne fra 4. -7. kl. dystede klassevis skole mod skole i følgende aktiviteter: fodbold, M-bold, Basketball, 60 m løb og højdespring. Eleverne fra bh.kl. - 3.kl. var på tværs af klassetrin og skoler delt op i 9 hold som var rundt og prøve 9 forskellige aktiviteter. Der var forhindringsbane, længdespring, dødbold, citron/tavlesvamp stafet, klatrevæg/stylteruller/stylter, rundbold, træfbold, ståtrold og tøjklemme-tagfat. Kl. 12.00 var der traditionen tro stafet skole mod skole og.... Ryde vandt!!! - igen, igen.... Det var som altid en rigtig dejlig dag!! > > > www.ryde-skole.dk < < <

14

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NYT fra Ryde Skole

Færdselsdag Onsdag d. 3. oktober var der færdselsdag for alle elever. Bh.kl. – 2.kl. tog med deres lærere en tur til Struer, for at øve gå-regler i en lidt større by. Eleverne i 3.-5.kl fik kontrolleret cyklerne af politiet og skulle herefter på cykelprøve i Ryde by. Eleverne i 6. og 7.kl. skulle efter at cyklen var godkendt af politiet på cykeltur ind til Vinderup, for at træne bykørsel. Rundt på ruten stod lærere og forældre for at observere dem. På skolen skulle cyklisterne også igennem en cykelforhindringsbane og prøve cykelringridning. Ryde Skole afholder færdselsdag ca. hvert andet år.

Astrid Lindgren-uge Om kort tid kunne Astrid Lindgren være fyldt 100 år. Dette bliver markeret mange steder. På Ryde Skole holder vi en fælles emneuge for hele skolen i UGE 44. Lørdag d. 3. november inviterer vi traditionen tro til lørdagsundervisning. I år vil denne dag stå i Astrid Lindgrens navn, og forløbe lidt anderledes end den plejer. Alle interesserede er velkomne til at kigge indenfor på skolen i tidsrummet kl. 9.00- 12.00!! Læs mere på skolens hjemmeside, når tiden nærmer sig.

> > > www.ryde-skole.dk < < < Husk at kigge på : www.ryde.dk

15


Multihus udvalget Ryde den 10. oktober 2007

Har haft en tur rundt til andre byer, Vind, Spjald og Hover for at se noget der evt. kunne bruges i Ryde som et ”fælles hus”. Har desuden haft et orienteringsmøde med både sognegården og skolen, for at høre deres udlægning af det vi arbejder med. Vi fornemmede, at vi fik en positiv tilbagemelding på det vi arbejder med. Senest var vi 2 personer i Holstebro for at tale med Per Jensen (den gamle kommunaldirektør i Vinderup). Vi fik en snak om kommunens vilje til at gå ind i projektet og i første omgang se på projektet og være behjælpelige med div. ting hen af vejen. Bla. kunne vi højst sandsynligt låne en arkitekt til at slå et par streger mv. Venter endelig svar fra Per Jensen.

Fremtiden er jo den sværeste at spå om! MEN har man fortsat tillid til udvalget, vil vi fortsætte med at udarbejde en plan for, hvad der kunne være behov og mulighed for at opføre i byen til områdets bedste, i samarbejde med byens/områdets borgere og foreninger. På et tidspunkt skal vi tale med områdets foreninger (formænd/kvinder), for at høre noget om deres synspunkter. FØRST kommer vi med et oplæg, så der er noget at tale ud fra! MEN EN LAANG PROCES ER DET,- MEN VI HOLDER DAMPEN OPPE!

16

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Multihus udvalget

Der har været udskiftning i nogle af udvalgets medlemmer (ganske som ventet), da det er en meget langsommelig proces, hvilket man skal være indstillet på. Det har nogle personer sagt, at de ikke kan have med at gøre. Helt ok - Heldig vis har der været andre, som har villet gå ind i udvalget. Udvalget har det samme antal medlemmer, som det startede med! Udvalget består i dag af følgende medlemmer Inge Lise Sørensen Sanne Rylander Niels Utzon Louise Bang Kim Svensen Karsten Kristensen Jens Meldhede Nye medlemmer vi byder velkommen er: Erik Breiner og Poul Christiansen. En stor tak skal lyde til Vivi Kuhr samt Jørgen Bøje Kristensen, som har valgt at trække sig fra udvalget.

Med venlig hilsen Multihus udvalget Jens Meldhede

Husk at kigge på : www.ryde.dk

17


Aktivitetskalender. Oktober 2007 Klokken

Søn 21

14:00

Man 22

14:30

Man 22

19:30

Tors 25

19:30

Tors 25

19:30

Arrangement

Sted

Arrangør

Leg og boldspil for hele familien

Rydehave Hallen

Ryde familieklub

Ryde præstegård

LaustenThomsen

Ryde præstegård B. og O. Blume, Skovhusvej 10

LaustenThomsen

Pensionistsammenkomst. Bent Forbæk fortæller om oplevelser i Cameroun. Knud Sørensen, Mors fortæller om Blichers liv og forfatterskab. Bibeltime. Emne: Johs. 4, 46-53

Indre mission

Anne Marie Jensen,Solparken44

Indre mission

Møde. Tale v/Ole Røjkjær, Ålestrup. Emne: Bibelundervisning

Ryde missionshus

Indre mission

Lørdagsundervisning

Ryde skole

Ryde skole

Alle elever har fri

Ryde skole

Ryde skole

Knud Sørensen fortsætter beretningen om Blichers liv og forfatterskab.

Ryde præstegård

LaustenThomsen

K.L.F. Tale v/Ole Blume

Handbjerg kirkehus

Indre mission

Bibeltime kreds 2



Dato

November 2007 Tors 01

19:30

Lør 03

09:00

Man 05

19:30

Tirs 06

19:30

Fre 09

16:00

Korlejr. Slutter lørdag kl. 11.30.

Ryde skole

Ryde skole

Søn 11

19:30

Søndagsmøde. Tale v/Asker Eskildsen, Tørring

Tvis menighedshus

Indre mission

Man 12

18:00

Fællesspisning. Gruppen Fistula underholder med middelaldermusik

Ryde sognegård

Projektgruppen

Skole/hjem samtaler.

Ryde skole

Ryde skole

Skole/hjem samtaler

Ryde skole

Ryde skole

G. og V. Kristensen, Feldevej 3

Indre mission

Tirs 13 Tors 15 Tors 15

19:30

Bibeltime. Emne: Matt. 9, 18-26

Tors 15

19:30

Bibeltime kreds 2

Tors 15

19:30

Man 19 Man 19

14:30

Ons 21

19:30

Tors 22

19:30

18

Fællesmøde. Foredrag med fhv. indenrigsminister og borgmester i Århus Thorkild Simonsen Skole/hjem samtaler Pensionistsammenkomst. Hans Pedersen, Fousing fortæller om oprettelsen af Hanstholm havn. Soldatervennefest. Tale v/Per Møller Henriksen Bibeltime. Emne: Matt. 25, 31-46

A. og H.Clausen, Vesterlund 55

Indre mission

Vinderup hotel Ryde skole

Grundtvigsk forening Ryde skole

Ryde præstegård

LaustenThomsen

Egebjerg missionshus H. og B. Steffensen,Stendisvej 2

Indre mission Indre mission

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17



Man 05


Gudstjenester

21. oktober 20. søn efter trinitatis 28. oktober 21. søn efter trinitatis

4. november Alle Helgens Dag 11. november 23. søn efter trinitatis 18. november 24. søn efter trinitatis 25. november Sidste søn. i trinitatis 2. december 1. søndag i advent

Handbjerg kirke

Ryde kirke

ingen

kl. 10.15

kl. 10.15 i Handbjerg kirke BUSK-gudstjeneste (børn-unge-sognkirke) Minikonfirmander medvirker. Efter gudstjenesten inviteres alle til frokost i kirkehuset. kl. 09.00 kl. 10.15

kl. 10.15

kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.15

kl. 10.15

kl.9.00

kl. 14.00 i Ryde kirke. Efter adventsgudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i sognegården

Husk at kigge på : www.ryde.dk

19


O N GS N O AV E A T N L L S E E V OPS TAVL TAVL GSTA PSLAG PSL O O GS LAGS PSLA A N N L E GS E L S S O L A P V V L O N8-10 år samt Spejderskjorte TA Okøbes. Estr. PS TA andreGspejderartikler L S S V G LENKaratedragt EN A str. 8-10 A N L Aår købes. L T E L V S S L S G TA GS OP TAV OP S G N SLAHenvendelse S N G LE Hinge LA PSLA Familen LE A97443644 V S V L P A A S ST OP LEN O LEN O TAVL ST G A N L S E V V OPS TAVL GSTA GSTA PSLAG PSL O GS PSalg LA PSLA N O GS A S N L E E L S O O V VL LA A N N A S T E E P T S L rødgran 1mGstykker. O Ssælges i A EN G L AVL STAV10m3 N A L V E L Kr.150,00 pr. m3 PS AVL TA G PS O S A O L G T GS S N EN AGS PSLA A E L L L V V Henv. PS O SLVejsgård TA Christian O P VL N O STA AGSTlf.: N E A 97 44 01 13 E L T N L L V S E V OPS TAVL GSTA GSTA PSLAG PSL O O GS PSLA PSLA A N N L E O GS E L S O L A V V N L A E T EN PS TA S O Tidende S G AVL TAVL Ryhandis G EN A N L A L E L V S P GS Har VL PSeller din nabo TA GS O A A O S L du ikke fået bladet? T G N S EN LE LAGS PSLA L V SLA V P A A S T O O VL ST N N GS N OPKontakt A E E A T L L L E V GS SL AV A T OPS TAVL GSTKajAJensen L S S A Vester Trabjergvej AG 19 OPS EN OP S G L L A S S SL OP OP Ryde VLEN AVL SLAG N N A P E E 9744T0082 ST AVL STAVL LAGS SLAG LEN O VLEN V på STA G PSogså N OP Tidende Du kan se Ryhandis A A O T L G GS S S E N A A G www.ryde.dk eller L L L E V LA PS PS VL STAwww.handbjergstrandby.dk S A O O P T VL O N N G S A E E A T L S EN VL VL OPS TAVL GSTA GSTA PSLAG PSL S O 20

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Dit lokale VVS-firma tilbyder alt indenfor: Solvarme • Stokerfyr • Oliefyr • VVS Kedler • Brændeovne • Olietanke • Jordvarme

Nr. Bjertvej 10 · 7830 Vinderup · Tlf. 9744 3836 www.svendsvvs.dk · service@svendsvvs.dk

Iversens-Tømrer-Snedker. V/Ib Iversen Stendyssevej 1 · 7830 Vinderup Mobil 2980 8367 · Aften 9744 8777

Tømrer/snedkerarbejde udføres, stort som småt. Tilbud gives gerne.

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

21


CYKLER

VINDERUP

Tidsbestilling pĂĽ:

Tlf. 97 44 00 37 Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark.

www.nkcykler.dk

97 44 14 30

Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG Søndergade 53 (v/Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

22

97 46 82 23 E-mail: finn.frederiksen@lite.dk

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NØRREGADE 7 • 7830 VINDERUP Telefon 97 44 10 40 • 97 44 17 10 Telefax 97 44 32 40 Medlem af:

Zeuthen

• Briller • Ure • Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

VINDERUP BANK - stærk og lokal

Skivevejs Autohandel v/ Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7830 Vinderup Tlf. 97 46 15 80, Bil 40 19 15 80

DK-

Skave

v/Eigil Bech Viborgvej 256 . Skave . Tlf. 97 46 85 07

Borbjerg Mølle Kro Vil du svinge snøren, gaflen eller køllen - så er du velkommen på møllen www.borbjergmill.dk tlf. 9746 1010

Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

god og lokal Søndergade 5 - 7830 Vinderup - tlf. 9744 3600 - www.sparbankvest.dk Husk at kigge på : www.ryde.dk

23


Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf.: 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15, www. 2tal.dk/vinderup.radio

Rema 1000 Vinderup Tingsholm Gartneri Søndergade 7 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 14 22 Stil krav. Det gør vi

V./ Thomas Trabjerg Holstebrovej 49 Tlf.: 97 46 12 12

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

• • • •

E-mail: auto@vinderupauto.dk

BORBJERG v Hanne og Bjørn Jacobsen, Naltoftevej 27 7500 Holstebro, Tlf. / Fax 97 46 10 11 Til din fest kan vi hjælpe med: Åbningstider: Alle dage: 07.00 - 19.00 • Pyntning - fadøl - slush ice Vareudbringning • Telt - pølsevogn alle ugens dage, primært torsdag Vi tager uåbnede varer retur

• og mange andre ting.

Reparation af skader Service Klargøring til syn Køb - salg af biler

Blomsterbinding... f

Kirkepynt ● Kistepynt ● Kranse ● Båredekorationer ● Bryllupspyntning ● Borddekorationer ● Brudebuketter ●

Totalløsninger til en fornuftig pris..!

2007-06  

Ryhandis Tidende Ryhandis Tidende Oktober 2007 Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 1...

Advertisement