Page 1

Juni 2007

Ryhandis Tidende


Industrivej I0 - 7830 Vinderup Tlf. 97 44 I6 44 - Fax 96 95 04 41 Ryde Limousine Avlet fløjpladser udstillet i: Roskilde, Herning, Brive og Paris. Altid gode avlsdyr til salg. Familien Bøge – Tlf: 97440053 www.rydelimousine.dk / www.limousine-konsulent.dk

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk Telefon 9746 1422

Egebjerg Planteskole & ANLÆGSGARTNERI 97 44 64 64 Fax 97 44 64 60

Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… 2

Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 17 Søn- og helligdage: 9 - 12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Det Kreative Landsted

Stendyssegård Stendyssevej 1 7830 Vinderup -Vi udfører serviceopgaverVi klipper hækken Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk

beskærer dine træer/buske og saver/kløver dit brænde. Vi udlejer Brændesave brændekløver og andre maskiner. Kontakt os for råd og vejledning om din have Se mere på vores hjemmeside WWW.stendyssegaard.dk Ring på 97448767/21732979

Handbjerg Beboerhus Stendis kartoffelcentral v. Johan & Peder Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup. Tlf.: 97468170 / 20748170

GALLERI SØNDERBYGAARD Malerier * Kunsthåndværk * Malekurser * B&B Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

www.gallerigaarden.dk Åbent tirsdage 16- 20. I påsken.13-17 Christina Kjelsmark, Østergårdvej 7, 7830 Vinderup. 51213215 * 97404802

Husk at kigge på : www.ryde.dk

3


Ryde sognegård

Lyse lokaler – stort køkken. Mange løsningsmuligheder ved arrangementer. Udlejning: Tove Sørensen: 97 44 00 42 – 21 65 70 28.

RYDHAVE SLOTS

ungdomsskole

- en skole med et kristent livssyn... Vi tilbyder et aktivt og oplevelsesrigt efterskoleophold med mange valgfag, rejseuger, temauger m.m.

Jagt i Polen Er du ene eller er I flere, der gerne vil på jagt i Polen – bukkejagt, hjortejagt eller drivjagt –

HOLSTEBROVEJ 38 7830 VINDERUP TLF. 9744 1522 FAX 9695 0362 www.rydhave.dk

så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 23 26 51 02 Kristen-Ole Arne

Stendis-klovpleje v/ Karsten Kristensen Stendisvej 35, Stendis · 7830 Vinderup Tlf.: 97 46 81 74 · Mobil: 21 64 62 88 E-mail: karsten@stendis-klovpleje.dk . Hjemmeside: www.stendis-klovpleje.dk

4

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Velkommen i Ryhandis Tidende Indhold

Redaktionsgruppe /meddelere: Kaj Jensen, laerer_jensen@dlgpost.dk tlf. 9744 0082 Peter Gade, peter.gade1@skolekom.dk tlf. 9610 4527 Arne Bech Hald, arne_bech_hald@mail.tele.dk tlf. 9744 2954 Gunhild Hansen, gunhildsigaard@mail.dk tlf. 9744 0506 Jørgen Madsen, joergen.madsen@holstebro.dk tlf. 9744 0025 Lene Ettrup, lene.ettrup@skolekom.dk tlf. 9744 0056

6 8 9 9 10 11 11 12 13 14 16 19 20 21 22 24 24 25 26 27 28 29

Kære læser Institutionen Gården Seniorklubbens Morstur Indre mission Generalforsamling Handbjerg beboerforening Projektgruppen Basar Plantedag Dagplejedag Handbjerg - Masterplan Nyt fra Ryde Skole Maj-Britt Carter i Stendis Brev til Teknisk forvaltning Diskotek ”Pind Panther” Motion for alle RHU 75 års jubilæum Drengetræner søges RHU Teknisk træning Gudstjenester KFUM Spejderne Aktivitetskalender Opslagstavlen

Eva Johansen, skovfogedhuset@mail.tele.dk tlf. 9744 1123 udsendes

Ansvarshavende redaktør: Michael Dahlstrøm, mail@dahlstrom.dk tlf. 9744 0095

deadline

blad nr. 4

8. august

24. juli

blad nr. 5

5. september

21 august

blad nr. 6

17. oktober

2. oktober

blad nr. 7

21 november

6. november

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

5


Kære læser! Du sidder med det 3. nummer af Ryhandis Tidende i hånden. Vi håber, du synes om bladet. Hvis du har gode ideer til bladets indhold, er du meget velkommen til at kontakte en af meddelerne!

Vi har valgt at uddele bladet sammen med Holstebro Onsdag. Det har givet en del problemer, da ikke alle i vores lokalområde automatisk får denne ugeavis. Måden, avisen leveres på, er afhængig af, hvor på avisruten man bor. Nogle får den med posten – andre skal hente avisen ved vejen. Hold øje med bladet i den gule plasticpose eller i reklameomslaget ”Med rundt”. Vi har øget oplagstallet til 525 stk. og endnu engang talt med Holstebro Onsdag om uddelingen, og vi håber , at alle husstande vil modtage dette nummer af bladet. Kontakt Kaj Jensen, hvis du hører om nogle, der ikke får Ryhandis Tidende! (Se opslagstavlen) Det er også muligt at læse bladet på www.ryde.dk eller www. handbjergstrandby.dk. Vi vil i øvrigt anbefale alle, der har mulighed for det, at følge med på hjemmesiderne. Deadline for næste nummer, som blandt andet vil handle om Sommerfesten d. 24. – 26. august, er midt i ferietiden, og det betyder, at alle skal være opmærksomme på at sende indlæg i god tid! 6

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Kære læser!

Vores opslagstavle er på ingen måde overfyldt, så hvis du har noget du vil bytte med, sælge eller give væk, skal du endelig ikke holde dig tilbage. Her er også mulighed for fx at tilbyde sig som barnepige eller reservebedsteforælder. Send en mail eller et brev til Michael Dalstrøm, mail@dahlstrom.dk (Rydevej 17) - redaktionen forbeholder sig dog stadig ret til at sortere i indlæggene.

Husk: Stof til bladet sendes til meddelerne. Hvis du har mulighed for det, vil vi gerne have teksterne elektronisk via mail, men vi vil gerne hjælpe med indskrivning af tekster, hvis du ikke har internet Du skal ikke bruge tid på opsætning og andet layout – det klarer Finn Frederiksen Billeder og andre illustrationer sendes særskilt Vi ønsker alle læsere en varm, dejlig og solrig sommer!

Med venlig hilsen Redaktionen

Husk at kigge på : www.ryde.dk

7


Institutionen Gården bygger ny skovhytte Så lykkedes det……Vi har her på Gården gennem det sidste års tid drømt om en skovhytte. Denne hytte bliver nu en realitet, da vi har fået en byg-getilladelse fra Holstebro Kommune. Hytten der skal bygges bliver på 84 m2 og er med rindende vand og toi-letter, lille tekøkken, garderobe og et stort gruppe rum. Der er allerede gjort de første manøvrer i projektet, da nogle af Går-dens forældre har været behjælpelig med at fælde træerne – Tak for det. Det næste skridt på vejen er at få lagt vand ind i skoven samt lavet et fundament til hytten. Herefter kan ”tømmermanden” gå i gang. Vi håber på, at hytten står færdig i August mdr. Vi glæder os alle til at følge projektet. Hilsen Gården

Gårdens planlagte aktiviteter i juni mdr. - 1.juni er der store legedag i Vinderup - 9.juni er der Arbejdslørdag - 13-15.juni børnehavebørnene på koloni - 21.juni besøger vi Mary i Jeskov

8

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Seniorklubbens junitilbud. Tirsdag, den 12. maj - Gæster vi Holstebro Musikteater. Der er afgang fra Ryde skole kl.13.30 i egen bil. Kl. 14.00 er der rundvisning ved Turistchef Storper. Efter rundvisningen er der kaffe. Alle, der ikke har set Musikteatret, er velkommen til at deltage i eftermiddagsturen. Tilmelding til 97 44 00 82 eller 97 48 17 00 senest grundlovsdag 5.juni

Torsdag, den 21. maj - kl. 14 indbyder Mary efter sædvane til åbent hus hjemme i Jedskov. ”Gårdens” personale og børn er også gæster De synger et par sange og hygger sig i park og lade. Mary serverer kaffe. Som gæster giver vi 10,00 kr. for kaffen Alle er naturligvis velkomne.

INDRE MISSION / IM Hvem er vi? Vi er en blandet flok (unge og ældre) som mødes torsdag aften ca. 19:30 til 22:00. En gang i kvartalet, er det fredag aften 19:00 til 21:00, såkaldte familieaftner, hvor det hovedsagelig er på børnenes præmisser Vi mødes for at være sammen om Guds ord, dette kan vi være på mange forskellige måder. Vi tager fx. på turer i naturen og nyder alt dens skønhed, eller har bibeltimer - hvor vi i grupper drøfter ting fra bibelen eller emner der er relevante i forhold til vores tro. En gang om måneden har vi en taler, der ud over kan der være forskellige indslag med sang og klippe klister, eller vi hygger os og deler hverdags oplevelser. Vi har et dejligt fællesskab, med plads til flere, skulle du have lyst til at være med, er du meget velkommen, se program i kirkebladet. Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

9


Generalforsamling Handbjerg beboerforening. Handbjerg Beboerforening har afholdt generalforsamling den 9/5 2007. Til stede i Handbjerg Beboerhus var der, foruden bestyrelsen mødt 8 personer op hvilket desværre må siges at være skuffende. Kasserer Arne Bech Hald og sekretær Michael Villadsen var på valg og begge modtog genvalg. Kim Jensen og Bjarne Villadsen blev valgt som suppleanter. Det blev på mødet besluttet at afholde Sankt Hans på stranden som sædvanligt. Båltaler vil være Martin Daasbjerg. Nærmere info herom i Vinderup Avis. Det blev også besluttet at afholde det årlige banko brag den 21/11 i Beboerhuset. Også mere info herom senere. Handbjerg Beboerforening vil afholde fællesspisning i Beboerhuset, og der vil snarest komme en dato og tidspunkt for dette. Under eventuelt på dagsordenen kom der mange indlæg bl.a. disse: • • • •

Arbejdsdag på legepladsen med maling og vedligeholdelse. Ændring af busruter så bussen kører igennem Handbjerg. Forespørgsel til Arriva om evt. toget igen kunne standse i byen. Byfesten genoptaget, evt. afholdt i Beboerhuset.

Bestyrelsen ser nu sådan ud: Formand Peter G. Jensen Strandvejen 5, Handbjerg tlf. 51 56 98 13.

Menigt medlem Jon Pedersen Kirkevej 21, Handbjerg tlf. 97 88 98 72.

Næstformand Frank Paulsen Fjordglimt 15, Handbjerg tlf. 60 24 35 94.

Suppleant Kim Jensen Fjordglimt 5, Handbjerg tlf. 20 42 34 83.

Kasserer Arne Bech Hald Engtoften 4, Handbjerg tlf. 21 41 75 17.

Suppleant Bjarne Villadsen Kirkevej 31, Handbjerg tlf. 28 56 94 14.

Sekretær Michael Villadsen Fjordglimt 18, Handbjerg tlf. 30 18 89 82.

10

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Hvad ønsker DU dig Vi i projektgruppen arbejder med tanken om et multihus og hvad det skal indeholde. DERFOR vil vi meget gerne høre borgernes/brugernes ønsker og holdninger til et sådant. Hvad er det, I går og DRØMMER om…… Klubhus, omklædning, bob/ dartlokale, cafested.. Hvilken slags mødested, er det Ryde by har brug for? Vi håber, at høre fra alle foreninger og borgere med særinteresser, så huset kan blive et FÆLLESHUS.

Kom med jeres ideer og vi kan arbejde videre.. På projektgruppens vegne kontakt venligst Jens Meldhede, Birke Allé 14, Ryde el. mail meldhede@cool.dk Se også www.ryde.dk’s forum

FAMILIEARRANGEMENT

FOR BØRN OG VOKSNE I ALLE ALDRE

BASAR

D.8. JUNI 2007 I HUSK DEN FORRYGENDE RYDE MISSIONSHUS TIL FORDEL FOR GADEBØRN I NIGERIA. Se omtale andet sted.

ALLE

er velkommen - og vi mener alle - også fra Stendis og Handbjerg!! Der plejer at komme mange, men vi kan sagtens være flere... Husk at kigge på : www.ryde.dk

11


Plantedag den 12. maj 2007 Vi startede dagen i RHU’s lokaler med kaffe, rundstykker og en lille en, under Morgenmaden orienterede Inger-Lise om hvad der skulle laves i løbet af dagen Og fordelte arbejdsopgaverne. Der blev plantet Margeritter i kummerne og de påskelilje løg Som stod i kummerne har vi gravet længere ned, så de skulle gerne komme til næste forår. Der er blevet restaureret bænke og de blev igen sat på plads og den bænk på Tjørnevej har der Været problemer med, at den vælter, men er nu boltet fast. Der blev luget lidt i Ryde Blomsterbæk, men der kunne vi nok have brugt nogle flere hænder. I Stendis blev der også plantet, samt sat en ny kumme og skilt op ved Hundredemeterskoven. Da klokken blev 11.30 kørte vi alle til Stendis hvor vi mødtes i Hundredemeterskoven, hvor der var gang i bålet Og vi grillede pølser. Det var en dejlig dag hvor vejret holdt (trods lovning på regn) helt til sidst på eftermiddagen. Vi var mødt ca. 20 personer op som alle syntes at vi havde en rigtig god dag.

Venlig hilsen Ryde Stendis Beboerforening 12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Dagplejedag Onsdag den 9. maj blev der afholdt dagplejedag. Dagplejedagen er en årligt tilbagevendende begivenhed som afholdes over hele landet den 2. onsdag i maj.

Dagplejerne i Ryde mødtes kl. 9 ved sognegården, hvor der blev pyntet barnevogne med balloner og flag. Derefter gik de i optog gennem byen, som endte ved Tarzanbanen på skolen, hvor børnenes motoriske færdigheder blev udfordret. Til sidst skulle de finde aber i et træ, og derefter stod den på abemad i sognegården, inden de trætte børn tog hjem til dagplejerne og fik en velfortjent middagslur Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

13


Handbjerg – Masterplan Marina/Golf/Boligbyggerier. Planen skrider godt frem; status her og nu I marinaen er tegnet ca. 210 – 220 bådpladser målet er hævet fra de tidligere 175 pladser til en fyldt havn ved anlægsarbejdets forventede start foråret 2008 med et antal på ca. 400 til 440 stk. pladser. Økonomien i havnen, her og nu råder vi over ca. 12 mio.kr., målet er at vi i foråret 2008 har ca. 18-20 mio. kr. til rådighed. Vi skal igennem en lang godkendelsesprocedure, der tager knapt et år yderligere. Projektet har været rundsendt til stjernehøring via Kystdirektoratet i Lemvig, kravene fra forskellige myndigheder er formuleret og nu venter et større arbejde med at få alle kravene opfyldt. Vi får til stadighed opfyldt vore ansøgninger til offentlige myndigheder, fondsdannelser samt hos firmaer i øvrigt, vi møder en stor velvilje og imødekommenhed. På havnen vil vi indrette forskellige servicefaciliteter herunder et undervisningslokale. Vi vil sikre Holstebro Kommune et første klasses sportsanlæg med henblik på afholdelse 14

af søsportskonkurrencer på internationalt plan herunder afholdelse af danmarksmesterskaber. Golfafsnittet bliver lige nu i forårsmånederne finkæmmet for at sikre hvor må vi være, og hvor må vi gå udenom, planen er en bane fra Handbjerg til Vinderup by, på begge sider af jernbanen med en mulig afstikker et stykke op langs Landtingvej. Pengene til golfbane og golfhytter lader ikke til at blive en hindring, vi har allieret os med meget kompetente folk. Nye byansnit: Eksklusive særdeles velbeliggende boliger helårs/fritids er på vej. Første

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Handbjerg – Masterplan etape vil omfatte ca. 44 boliger på Strandvejen hvor møbelfabrikken nu ligger. Forhåndsinteressen er så stor at boligerne formentligt bliver revet væk uden annoncering. Ledetrådene i byggeriet vil være: Eksklusivitet, højteknologi indarbejdet overalt, o – energi, og de 3 B, 50 meter til fjorden, 150 meter til marinaen, 2 meter til golfbanen! Byggefirma er under etablering, lokalt forankret.

Sommerstedvej repræsenterer brugen af sommerhusene ca. 115.000 overnatninger, en stigning fra 1995 fra omkring 70.000 overnatninger. Hvilket igen med de kommende faciliteter vil øges betydeligt, ligesom der vil blive behov for udbygning af sommerhusområderne. Se: www.handbjergstrandby.dk Med venlig hilsen

Hvad mere? Naturstier, udbygning af kollektiv trafik, sanering af trafikken i og omkring Handbjerg. Hvem laver det her: Først og fremmest en lang stribe ihærdige % ildsjæle, godt bakket op af Kommune, Myndigheder i øvrigt, og finansielle medspillere, samt stort indhold af frivilligt arbejde.

Lokalrådet i Handbjerg Martin Daasbjerg Fjordbakken 9 Handbjerg 7830 Vinderup Tlf. 40762788 martind@mail.mira.dk

Området omfatter ca. 200 sommerhuse, og der er næsten udbygget, sammen med området ved Livbjerggård og

Husk at kigge på : www.ryde.dk

15


NYT fra Ryde Skole Affaldsindsamling. Onsdag d. 18. april var eleverne fra bh. kl. - 3.kl. sammen med en gruppe forældre og lærere på vejene i Ryde og Handbjerg for at samle affald ind. Indsamlingen var en del af Dan-marks Naturfredningsforenings landsdækkende kampagne. Det blev til i alt ca. 300 kg affald heriblandt ca. 200 dåser. Som tak for indsatsen var der boller og sodavand til alle, da indsamlingen var slut.

En tur i højden. I april blev Ryde kirke kalket. For at kunne gøre det, skal man jo op i en lift. Et par opfindsomme lærere spurgte, om ikke malerne ”gav en tur”? – og svaret var: ”Jo” – så flere af skolens elever fik tilbudt en tur op i liften – og det var efter sigende en fantastisk oplevelse…!

Aula indvielse. Solen skinnede, flagalléen var sat op og de store smil fundet frem, da vores nye aula blev indviet. Mange lokale beboere både med og uden direkte tilknytning til skolen var mødt op for at fejre indvielsen af vores nye aula sammen med os. Arrangementet startede med at elever og lærere demonstrerede nogle af de mange forskellige muligheder

for aktiviteter i aulaen. Dagen havde ”tradition og fornyelse” som tema. I et par klasseværelser blev en traditionel undervisning demonstreret og i aulaen var projektor og bærbare PC`er taget i brug.

> > > www.ryde-skole.dk < < <

16

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NYT fra Ryde Skole I aulaen var der desuden fuld aktivitet med de mange ny indkøbte spil. Spil som er blevet købt ind efter ønske fra eleverne for nogle af de mange sponsorpenge. Nogle af ønskerne fra eleverne var også en slushice og en popcorn ma-

Herefter var der stort kaffebord i skolegården. Kl. 16.00 startede den mere officielle del af indvielsen. Her sang koret nogle indvielsessange

skine. Begge slags var også til stede på indvielsesdagen, men de får ikke lov at blive til hverdag!! Desuden kunne man i aulaen nyde de nyindkøbte planter (- også et elevønske). Et par dage før indvielsen havde nogle flittige piger været på indkøb sammen med Anette, og de havde også hjulpet med at plante de store planter over i større potter. Et af indkøbene er bl.a. et fint citrontræ (– det er jo ganske praktisk at have, hvis nu 6. kl. mangler en citron, når de har

skrevet af eleverne. Skoleinspektør Poul Christiansen og Skolebestyrelsesformand Niels Vestergård

hjemkundskab!!)

g

> > > www.ryde-skole.dk < < < Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

17


h

NYT fra Ryde Skole

talte, hvorefter det var tid for dagens hovedtaler, nemlig Ryde Skoles allerførste skoleinspektør Kaj Jensen. Kaj Jensen fortalte engageret om tiden helt tilbage til Rydes første skole, nemlig Margrethe Reedtz`s skole, som blev bygget i 1684, og som var den første almueskole i Ringkøbing Amt.

nemlig Jørgen Madsen, spillede til fællessang på harmonika. Koncerten sluttede af med at ”the Old Ones” ( de voksne medvirkende) gav et nummer. Louise havde lovet at komme og synge, selvom hun er på barsel, men blev desværre syg. Heldigvis sprang Karin Eriksen til i sidste øjeblik, så nummeret alligevel kunne gennemføres.

Herefter blev pølsevognen åbnet og i aulaen kunne man købe slushice og popcorn. Mens folk hyggede sig i skolegård og aula blev også Jeppe fra 3.kl.`s indvielses sang sunget i fællesskab. Det blev en rigtig dejlig og minderig dag i Ryde Skoles historie!

Forårskoncert Onsdag d. 2. maj var der forårskoncert i Ryde Sognegård. En stor del af skolens elever optrådte ved årets forårskoncert, og et veloplagt publikum bakkede op. Skolens kor og 3.-6. kl. var på scenen, og fra Kulturskolen optrådte det lo-kale Musikalsk forskole-hold, de tre sammenspilshold samt klaverelever og saxofonelever. En sjælden gæst,

Alt i alt en rigtig dejlig aften tusind tak til alle medvirkende samt det veloplagte publikum!!!

Lejrskole Lige nu er vi i fuld gang med at planlægge den kommende lejrskole for hele skolen. Vi tager til Bjørneborg på nord Mors, hvor vi skal være fra onsdag d. 6. juni til fredag d. 8. juni.

Husk at kigge ind på www.ryde-skole.dk !!! > > > www.ryde-skole.dk < < <

18

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Monty Roberts instruktør MAJ-BRITT CARTER atter i Stendis! Fredag og lørdag d. 16-17 marts 2007 afholdt Stendis heste fjolle forening, endnu et kursus i træning at heste (og mennesker) efter den berømte amerikanske hestetræner Monty Roberts principper som udelukker vold. Maj-Brit Carter der er den eneste godkendte instruktør i Danmark, underviste denne gang i et begynderkursus kaldet ”Join up ”. Dette kursus er grundlaget for kommunikation direkte med hesten via kropssprog og giver en helt ny vinkel på forholdet mennesker/hest. Der var kursister både fra lokalområdet, men også langvejs fra, f.eks. Horsens og Ulfborg. Der var et bredt udsnit af hesteracer der blev arbejdet med shetlændere, oldenborgere, connemare og islændere. både heste og mennesker var i ”ringen” fra 9,00 til 17,00 begge dage (dog et par af gangen) så det var nogle trætte men bestemt også glade hestefolk der tog hjem lørdag aften fra ”Stald Agerskov ” på Østerstendisvej . De var dog ikke for trætte til ivrigt at efterlyse det næste kursus, som vi i Hestefjolleforeningen håber at kunne holde senere på året. Mvh Anette Nielsen Stendishestefjolleforening Husk at kigge på : www.ryde.dk

19


Til Teknisk forvaltning

Ryde. Den 1.05.07.

Til Teknisk forvaltning Rådhuset Rådhuset

Ny Holstebro.

Ny Holstebro. Ansøgning.

I Ryde er vi mange, der er rigtig glade for den fine cykelsti mellem Rydhave og Vinderup, men vi ønsker os meget en mere sikker måde at krydse Holstebrovej ved Rydhave på. Vi oplever det som meget svært at krydse vejen p.g.a. dårlige oversigtsforhold og megen trafik, hvad enten man er barn eller voksen. Det ville give mange flere folk på egnen, både store og små, flere muligheder, hvis vejen kunne krydses på en sikker og tryg måde. Tænk på alle de muligheder det ville give både til og fra Ryde. Børn kunne lettere komme til sport, musik, svømmehal. osv. Margurit-ruten kunne forbindes, så turister og egnens beboere får lettere til at cykle og gå mellem Handbjerg og Ryde og endnu længere ud i verden. Vi er spændte på at høre, hvor hurtigt der kan blive set på sagen og etableret en løsning til glæde for Alle slags trafikanter.

På vegne af projekt gruppen i Ryde:

Niels Vestergaard Hanne Moesgård Hansen Karen Qvist Kristensen

Rydhave Efterskole:

Knud Mikkelsen

Turistforeningen i Vinderup:

Martin Dåsbjerg.

PS: Det er nu sådan, at børn der går på Vinderup Realskole ikke får buskort som tidligere. Der vil derfor være flere skoleelever, der kommer til at cykle.

20

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Så er der igen diskotek

„Pink Panther“ Hvornår:

Sidste skoledag Fredag d. 29. juni kl. 20.00 - 24.00

Hvem:

Elever fra skolerne i Ryde, Ejsing, Mogenstrup, Sevel, Herrup, Vinderup

Alder:

4. - 7.klasse

Hvor:

Ryde Skoles gymnastiksal.

Pris:

30,- kr.

Salg:

Der kan købes sodavand, ”drinks”, Fransk hotdog og chips.

Hvad:

Festen er absolut alkoholfri

Hvordan:

Det er voksne der arrangerer festen, og holder opsyn Venlig hilsen Ryde-Handbjerg U.F / Festudvalget

Se billederne fra sidste års ”Pink Panther-fest” d. 16.06.2006 - Ryde på www.pinkpanther.dk

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

21


Motion for alle på Ryde sportsplads mandag den 11. juni kl. 18.30 – 20.30. Der vil være følgende motionstilbud: 1. Tarzanbane for de små ved Marianne Mikkelsen. 2. Uni cykler for de lidt større børn ved Struer Uni Cykelklub. Hjelm medbringes. 3. Skater og rulleskøjter ved Jeppe Laursen og Michael Sørensen. Medbring selv skater/rulleskøjter, hjelm og håndledsbeskyttere. 4. Bordtennis ved Kim Dyremose. Medbring bat. 5. Teaterstylter ved Karen Qvist Kristensen. 6. Rope shipping ved Mona Jensen. 7. Tennis. Kom og prøv tennisbanen ved Elsebeth Madsen og Lars Grøn. 8. Cykeltur med mulighed for sved på panden ved Lene Olsen. 9. Cykeltur i et moderat tempo ved Hanne Moesgaard Hansen. 10. Petanque ved Hans Clausen. 11. Kort stavgangstur for de ældre ved Helle Kongsgaard. Der vil være en pølsevogn samt mulighed for at købe saft på sportspladsen. Du kan tilmelde dig en af ovenstående motionsformer ved at skrive 1. og 2. prioritet på tilmeldingssedlen. Motionsudvalget vil fordele prioriteterne efter bedste evne. Pris for dette arrangement er 10,- kr. pr person, som vedlægges tilmeldingen. Ved eventuelle spørgsmål kan Yvonne Villadsen kontaktes på tlf. 97 44 00 84.

22

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Husk at kigge pĂĽ : www.ryde.dk

23

Tilmelding senest den 4. juni til motionsudvalget Karen Qvist Kristensen, Yvonne Villadsen eller Hanne Sandgaard. Tilmeldingen kan ogsü afleveres i skolen til følgende elever: Annalise 5. klasse, Kasper 6. klasse, Erik eller Freja 7. klasse.

Vedlagt:______________ kr.

Navn:_________________1. prioritet:_______ 2. prioritet:______ Navn:_________________1. prioritet:_______ 2. prioritet:______ Navn:_________________1. prioritet:_______ 2. prioritet:______ Navn:_________________1. prioritet:_______ 2. prioritet:______ Navn:_________________1. prioritet:_______ 2. prioritet:______

Tilmelding til motion for alle den 11. juni:
Ryde Handbjerg Ungdomsforening 75 års jubilæum Lørdag d. 25. august fejrer RHU 75 års jubilæum Vi starter med fælles morgenbord kl. 10.00, og indtil kl. ca. 16.00 vil man bl.a. kunne opleve: • • • • • •

Gymnastik som i gamle dage. Folkedans. Aktiviteter for hele familien. Fodbolddyst land mod by. Kage konkurrence. Udstilling med fotos og protokoller gennem 75 år.

Om aftenen er der jubilæumsfest med middag, festlige indslag og dans i Rydhavehallen.

24

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Inspirationsaften omkring

teknisk træning På Rydes egen bane torsdag den 7. juni kl. 18.00

Instruktør selveste Kent Tornøe, talent træner i FS Midtvest.

Torsdag den 7. juni får RHU besøg af talenttræner Kent Tornøe. Han vil i løbet af aftenen lede en udvalgt flok igennem en træningsaften med fokus på mange forskellige slags teknisk træning. Målet med kurset er blandt andet: At introducere en masse forskellige måder at træne teknisk træning på, som alle spillere uanset alder kan få glæde af. At inspirere og uddanne alle ”forældretrænere” og trænere rundt om i samarbejdsklubberne i FS MidtVest til at blive dygtige instruktører i teknisk træning. Efter den praktiske træning vil der være en teoretisk del i klubhuset med snak om hvordan man som træner skal udføre den tekniske træning. Alle er naturligvis velkomne på Ryde stadion den 7. juni for at overvære træningen. RHU

Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

25


Gudstjenester

3. juni 10. juni 17. juni 24. juni 1. juli 8. juli 15. juli 22. juli 29. juli 5. august 12. august 19. august 26. august

26

Trinitatis søndag 1. søn efter trinitatis 2. søn efter trinitatis 3. søn efter trinitatis 4. søn efter trinitatis 5. søn efter trinitatis 6. søn efter trinitatis 7. søn efter trinitatis 8. søn efter trinitatis 9. søn efter trinitatis 10 søn efter trinitatis 11. søn efter trinitatis 12. søn efter trinitatis

Handbjerg kirke

Ryde kirke

kl. 09.00

kl. 10.15

kl. 10.15

kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.15

kl. 10.15

kl. 09.00

ingen

kl. 10.15

kl. 10.15

ingen

ingen

kl. 10.15

kl. 10.15

kl. 9.00

ingen

kl. 10.15

kl.10.15

kl. 9.00

kl. 9.00

ingen

kl. 10.15

kl. 9.00

Sommerfestgudstjeneste i Ryde

kl. 11 i forbindelse med sommerfesten

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Ulve-aktivitetsdag i top! En dejlig forårslørdag sidst i april mødtes ulvene til aktivitetsdag på Rydhave. Lederne havde fået hjælp af Charlotte og Mick Steenkjær fra Stendis. De havde aftenen før gjort klar til forskellige udfordrende aktiviteter. I løbet af dagen prøvede ulveungerne en masse forskellige ting: en lynhurtig svævebane, en tovbane mellem to træer, nogle almindelige spejderaktiviteter (morsekoder, kimslege og kompasøvelser), madlavning på bål og sidst med absolut ikke mindst træklatring/rapelling. Især den sidste aktivitet gav sug i maven. Det var et enormt højt træ, men næsten alle ulve nåede målet: topsikringen mange meter over jorden! Superflot! Forældre- og vennedag på sommerlejren – alle er velkomne tirsdag d. 10.7.! Arrangementet begynder kl. 18. Medbring aftensmaden – vi sørger for at grillen er varm. Efter spisningen er der en kort generalforsamling med årsberetning og grupperådsvalg, og derefter samles vi til et hyggeligt lejrbål. Husk også: Sysselfejde d. 17. maj i Nr. Nissum for ulve Sysselfejde d. 16. -17. maj i Nr. Nissum for spejdere Kanotur for ulve i 4. klasse d. 1. og 2. juni Vandretur for ulve i 2. og 3. klasse d. 1. og 2. juni Sommerlejr for ulve fra d. 7. – 10. juli ved Tuta Valis i Tvis Sommerlejr for spejdere fra d. 7. – 13. juli ved Tuta Valis i Tvis

Husk at kigge på : www.ryde.dk

27


Aktivitetskalender. Juni 2007 Dato

Klokken

Man 04

19:30

Arrangement

Sted

Arrangør

Sommermøde

Rydhave

Indre mission

Ons 06

Ryde skole på hyttetur indtil fredag

Fre 08

Ydre missions bazar med mange spændende aktiviteter (se annonce i Vinderup Avis)

Ryde missionshus

Ryde familie klub/Indre mission

Familieaften - mulighed for forskellige aktiviteter/motionsformer

Sportspladsen i Ryde

RHU

Forældremøde for ny børnehaveklasse

Ryde skole

Ryde skole

Tur i det grønne

Afg. fra Ryde missionshus

Indre mission

Ryde skole

18:30

Tirs 12

19:00

Tors 14

18:30

Lør 23

19:30

Skt. Hansfest

Rydhave Slots Ungdomsskole

Ryde familieklub/Indre mission

Tors 28

19:00

Afslutning for 7. klasse

Ryde skole

Ryde skole

Tors 28

19:30

Bibeltime. Emne: Luk., 6, 36-42

Tors 28

19:30

Bibeltime kreds 2

Fre 29

20.00

Indre mission Indre mission

Sidste skoledag før sommerferien

Ryde skole

Ryde skole

Discotek PINK PANTHER kl. 20.00 24.00 Alkohol-fri BØRNEDISCOTEK for 4-7 kl. Elever fra Ryde, Ejsing, Sevel, Herrup, Mogenstrup og Vinderup Kommuneskole er velkomne

Ryde skole

RHU

Sommerlejr for ulve & spejdere. Ulve d. 7. - 10. juli, spejdere d. 7. 13. juli.

Tuta Vallis

KFUM

Ryde skole

Ryde skole

Juli 2007 Lør 07

11:30

August 2007 Man 13

28

Skolen starter efter ferien

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17Fre 29

Heidi og Henrik Madsen, Bavnehøjvej 14 Bodil og Niels P. Pedersen, Struervej 13Man 11


O N GS N O AV E A T N L L S E E V OPS TAVL TAVL GSTA PSLAG PSL O O GS LAGS PSLA A N N L E GS E L S S O L A P V V L A O A T EN PS LEN TAVL LAGST LAGS EN O VLEN PS AVL A GS PS T O A O S L T G GS S N EN AGS A A E L L L SØGES. L V V L PS PS A STA AGST N OPS LEN O LEN O TAVL L V V LE til turbofræsere GS A A V A T T OPSDrengetræner L A SL S S S T P eller blandet springhold. G G P S O O G LA PSLA S N EN AGS P E L SLA O O L V N AV TA OPSL N EN Venlig Ehilsen T L S L S V V G LE A A AG PSLA LEN V T L A S S GGymnastikPudvalget, Mette V 97 44G36 O Hinge ST44. GS Atlf.: T SLA EN O LEN A S L AG OPSL V SLA V L P A A S T O VL ST N GS N OP VLEN A E A T L L S E V OPS TAVL GSTA GSTA PSLAG PSL A O O GS PSLRyhandis LA Tidende A N S N L E P O GS E L S O L A V V N L A N E E eller dinSnabo PS TAikke fåetGbladet? ST O VLdu AVL TAHar G EN A N L A L E L V S P GS VL PS TA GS O A A O Kontakt S L T G N S EN LE LAGS PSLA LA L V S V P A O PSJensenN O VL OKaj STA AGST NVester N A E E T Trabjergvej 19 L L L S E V V OPS TAVL GSTARyde GSTA PSLAG PSL O A 9744L0082 O GS PSLA N A S E N L P GS L E S O O A V L L A Tpå AV Tidende kan PS EN Du ENogså seSRyhandis S T L L O G V V EN G A A A N www.ryde.dk eller L L A E T V S L L S S V G Pwww.handbjergstrandby.dk TA GS OP SLA EN O VLEN AGSTA LAGS LA L S S L P P V A S STA LAGST N OP LEN O LEN O TAVL S E V V OPS TAVL GSTA GSTA PSLAG PSL S O Husk at kigge på : www.handbjergstrandby.dk

29


CYKLER

VINDERUP

Tidsbestilling pĂĽ:

Tlf. 97 44 00 37 Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark.

www.nkcykler.dk

97 44 14 30

Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG Søndergade 53 (v/Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

30

97 46 82 23 E-mail: finn.frederiksen@lite.dk

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NØRREGADE 7 • 7830 VINDERUP Telefon 97 44 10 40 • 97 44 17 10 Telefax 97 44 32 40 Medlem af:

Zeuthen

• Briller • Ure • Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

VINDERUP BANK - stærk og lokal

Skivevejs Autohandel v/ Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7830 Vinderup Tlf. 97 46 15 80, Bil 40 19 15 80

DK-

Skave

v/Eigil Bech Viborgvej 256 . Skave . Tlf. 97 46 85 07

Borbjerg Mølle Kro Vil du svinge snøren, gaflen eller køllen - så er du velkommen på møllen www.borbjergmill.dk tlf. 9746 1010

Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

god og lokal Søndergade 5 - 7830 Vinderup - tlf. 9744 3600 - www.sparbankvest.dk Husk at kigge på : www.ryde.dk

31


Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf.: 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15, www. 2tal.dk/vinderup.radio

Rema 1000 Vinderup Tingsholm Gartneri Søndergade 7 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 14 22 Stil krav. Det gør vi

V./ Thomas Trabjerg Holstebrovej 49 Tlf.: 97 46 12 12

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

• • • •

E-mail: auto@vinderupauto.dk

BORBJERG v Hanne og Bjørn Jacobsen, Naltoftevej 27 7500 Holstebro, Tlf. / Fax 97 46 10 11 Til din fest kan vi hjælpe med: Åbningstider: Alle dage: 07.00 - 19.00 • Pyntning - fadøl - slush ice Vareudbringning • Telt - pølsevogn alle ugens dage, primært torsdag Vi tager uåbnede varer retur

• og mange andre ting.

Reparation af skader Service Klargøring til syn Køb - salg af biler

Blomsterbinding... f

Kirkepynt ● Kistepynt ● Kranse ● Båredekorationer ● Bryllupspyntning ● Borddekorationer ● Brudebuketter ●

Totalløsninger til en fornuftig pris..!

2007-03  

Ryhandis Tidende Ryhandis Tidende Juni 2007 Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 17 S...

Advertisement