Page 1

April 2007

Ryhandis Tidende


Industrivej I0 - 7830 Vinderup Tlf. 97 44 I6 44 - Fax 96 95 04 41 Ryde Limousine Avlet fløjpladser udstillet i: Roskilde, Herning, Brive og Paris. Altid gode avlsdyr til salg. Familien Bøge – Tlf: 97440053 www.rydelimousine.dk / www.limousine-konsulent.dk

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk Telefon 9746 1422

Egebjerg Planteskole & ANLÆGSGARTNERI 97 44 64 64 Fax 97 44 64 60

Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… 2

Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 17 Søn- og helligdage: 9 - 12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Det Kreative Landsted

Stendyssegård Stendyssevej 1 7830 Vinderup -Vi udfører serviceopgaverVi klipper hækken Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | 7500 Holstebro | Tlf. 9746 1818 | www.minkpapir.dk

beskærer dine træer/buske og saver/kløver dit brænde. Vi udlejer Brændesave brændekløver og andre maskiner. Kontakt os for råd og vejledning om din have Se mere på vores hjemmeside WWW.stendyssegaard.dk Ring på 97448767/21732979

Handbjerg Beboerhus Stendis kartoffelcentral v. Johan & Peder Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup. Tlf.: 97468170 / 20748170

GALLERI SØNDERBYGAARD Malerier * Kunsthåndværk * Malekurser * B&B Udlejes uden vært. Op til 100 personer. Ønsker du at leje så ring til Per Hulgaard tlf. 97 44 30 03 Flere oplysninger på www.handbjergstrandby.dk

www.gallerigaarden.dk Åbent tirsdage 16- 20. I påsken.13-17 Christina Kjelsmark, Østergårdvej 7, 7830 Vinderup. 51213215 * 97404802

Husk at kigge på : www.ryde.dk

3


Ryde sognegård

Lyse lokaler – stort køkken. Mange løsningsmuligheder ved arrangementer. Udlejning: Tove Sørensen: 97 44 00 42 – 21 65 70 28.

RYDHAVE SLOTS

ungdomsskole

- en skole med et kristent livssyn... Vi tilbyder et aktivt og oplevelsesrigt efterskoleophold med mange valgfag, rejseuger, temauger m.m.

Jagt i Polen Er du ene eller er I flere, der gerne vil på jagt i Polen – bukkejagt, hjortejagt eller drivjagt –

HOLSTEBROVEJ 38 7830 VINDERUP TLF. 9744 1522 FAX 9695 0362 www.rydhave.dk

så ring og få et godt tilbud! 21 42 42 98 23 26 51 02 Kristen-Ole Arne

Stendis-klovpleje v/ Karsten Kristensen Stendisvej 35, Stendis · 7830 Vinderup Tlf.: 97 46 81 74 · Mobil: 21 64 62 88 E-mail: karsten@stendis-klovpleje.dk . Hjemmeside: www.stendis-klovpleje.dk

4

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Velkommen i Ryhandis Tidende Indhold

Redaktionsgruppe /meddelere: Kaj Jensen, laerer_jensen@dlgpost.dk tlf. 9744 0082 Peter Gade, peter.gade1@skolekom.dk tlf. 9610 4527 Arne Bech Hald, arne_bech_hald@mail.tele.dk tlf. 9744 2954 Gunhild Hansen, gunhildsigaard@mail.dk tlf. 9744 0506 Jørgen Madsen, joergen.madsen@holstebro.dk tlf. 9744 0025 Lene Ettrup, lene.ettrup@skolekom.dk tlf. 9744 0056 Eva Johansen, skovfogedhuset@mail.tele.dk tlf. 9744 1123 Ansvarshavende redaktør: Michael Dahlstrøm, mail@dahlstrom.dk tlf. 9744 0095

6 8 9 9 10 11 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 23 24 25 25 25 26 27 28 29

Kære læser Seniorklubbens Morstur Hjælp søges i Ryde Årets sommerfest Ryde/Handbjerg Teenklub Skt. Hans Fester Påskeliljer i plantekummerne Ryde Familieklub Børneklubben Legestuen i Handbjerg Kirkehus Nyt fra Ryde Skole Juniorklubben i Ryde En indvandrers betydning Åbent hus KFUM Spejderne Nyt fra Ryde Sognegård RHU Fodbold RHU Tennis RHU Gymnastik RHU Motion RHU Folkedans RHU Jubilæum 75 år Gudstjenester Handbjerg Beboerhus Bogsalg Aktivitetskalender udsendes

deadline

blad nr. 3

30. maj

15. maj

blad nr. 4

8. august

24. juli

blad nr. 5

5. september

21 august

blad nr. 6

17. oktober

2. oktober

blad nr. 7

21 november

6. november

Husk at kigge på : www.ryde.dk

5


Kære læser! Så er Ryhandis Tidende på gaden igen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, siden det første blad udkom i begyndelsen af marts.

6

Desværre var der en sætternisse på spil, så der i den indledende artikel forekom nogle gentagelser, og en del af teksten forsvandt. Vi er på trods af det glade for, at det første nummer så hurtigt blev en realitet, og det er vores håb, at Ryhandis Tidende bliver et blad, hvor vi kan læse om de mange lokale aktiviteter og initiativer.

essegrupper opfordres fortsat til at holde læserne ajour med kommende aktiviteter, og forskellige beboere i området vil blive opfordret til at komme med indlæg om stort og småt.

Dette nummer af Ryhandis Tidende indeholder en bred vifte af både afholdte og kommende arrangementer og andre informationer til alle i lokalområdet. Alle lokale foreninger og inter-

mail@dahlstrom.dk

Vi har afsat en side i bladet til ”den lokale opslagstavle” – Alle er velkomne til at sende opslag om privat køb-salgbytte o. lign til:

(redaktionen forbeholder sig dog ret til at sortere i indlæggene). Alle læsere er i øvrigt velkomne

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Kære læser!

til at give gode ideer til de kom- Derfor vedlægger vi igen et mende blades indhold. girokort, og I er meget velkomne til at indbetale et valgfrit beløb Send en mail eller ring til en af som udtryk for jeres støtte til meddelerne, hvis du har en kom- bladet. mentar. Den årlige udgift til trykning og distribution af bladet er ca. 60 Ryhandis Tidende kr. for den enkelte husstand. i 2007 udkommer: 30. 8. 5. 17. 21.

maj august september oktober november

deadline 15 dage før udsendelsesdatoen. Det koster penge at lave et blad, og vi har skaffet midler til trykning og uddeling gennem reklameindtægter. Vi takker alle vore annoncører for deres støtte!

Mange har allerede indbetalt et beløb – tak for det! Til sidst en opfordring til alle læsere: Hvis I hører om nogen, der ikke har fået Ryhandis Tidende tilsendt, må I meget gerne opfordre dem til at afhente et eksemplar hos Kaj Jensen, Vester Trabjergvej 19, Ryde. Vi vil, når nogen henvender sig oprette en adresseliste, så disse husstande fremover kan få bladet tilsendt eller omdelt.

En del læsere undrede sig over det indlagte girokort, da for- Giv dine naboer og dine venner klaringen til dette var en del i lokalområdet et praj om denne af den tekst, der forsvandt ved ordning! trykningen.

Husk at kigge på : www.ryde.dk

7


Seniorklubbens Morstur Tirsdag, den 22.maj. Afgang fra Ryde skole kl.9.30, Venøbussen kører. Der køres over Struer, Vilsund til øens højeste punkt, Salgjerhøj, hvorfra en fantastisk udsigt over Nordmors og Thisted bredning kan nydes. Fra Salgjerhøj kan ses flere gravhøje og i klart vejr 22 af øens 34 kirker. Herom sagde den norske digter Bjørnstjerne Bjørnson:”Enten er morsingboerne et meget kristent folk eller også er de ukristeligt dovne. Herfra køres til Hanklit. Frokosten nydes på Gullerup Strand Kro nær Hanklit. Frokosten afsluttes med kaffe. Efter frokosten køres til Skarregård, en bevaret slægtsgård, hvor tiden er sat i stå omkring 1950. Stedet er nu et landbrugsmuseum med et moderne økologisk landbrug med dyr og planteavl. Til gården hører 365 tdr. land skov, strand, eng, hede, søer og dyrket agerland. Efter besøget på Skarregård køres til Nykøbing kirke (guide) Den afsluttende middag nydes på Pinenhus Kro. Her serveres kalvesteg med alt godt til, samt en dessert kaldet isbombe med tilbehør. Hjemkørsel finder sted over Salling, hjemkomst ca.kl.19. Alle indbydes venligst. Alle ben kan klare dagens oplevelser. Pris for turen 400 kr. betales i bussen. Tilmeldelse senest 12.maj til Mary 97 48 17 00 eller K. Jensen 97 44 00 82. På foreningens vegne, K. Jensen.

8

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Hjælp søges i Ryde! Vi i projektgruppen arbejder med tanken om et multihus og hvad det skal indeholde. DERFOR vil vi meget gerne høre borgernes/brugernes ønsker og holdninger til et sådant. Hvad er det, I går og DRØMMER om…… Klubhus, omklædning, bob/ dartlokale, cafested.. Hvilken slags mødested, er det Ryde by har brug for? Vi håber, at høre fra alle foreninger og borgere med særinteresser, så huset kan blive et FÆLLESHUS.

Kom med jeres ideer og vi kan arbejde videre.. På projektgruppens vegne kontakt venligst Jens Meldhede, Birke Allé 14, Ryde el. mail meldhede@cool.dk

Sæt X i kalenderen Årets sommerfest afholdes 24.-26. august 2007. Hilsen div. foreninger i Ryde, Handbjerg og Stendis. Husk at kigge på : www.ryde.dk

9


Ryde/Handbjerg Teenklub Af Lene Damgaard

Hver onsdag aften mødes ca. 20 børn og nogle ledere til Teenklub i missionshuset i Ryde, hvor vi i godt og vel to timer og et kvarter laver alle mulige former for sjov og ballade. De sidste par måneder har vi bl.a. været på by-løb, skræk-løb, bowling-tur, haft sportsaften, karaoke, hyggeaften, fastelavn og været på landet. Derudover har vi også en bibeltime i hver måned, hvor der dog ikke kun kigges i bibelen, men også bl.a. laves drama, opgaver og diskuteres vældigt! Vi har en flok meget energiske, højlydte men også dejlige drenge og piger, som gerne vil have, at der sker noget, og det prøver vi at tilrettelægge programmet efter, dog så der stadig er plads til alle aktivitetsgrupper! Teenklubben hører under KFUM-KFUK i Danmark, og et par gange om året mødes vi med andre teenklubber fra vores del af Jylland til fx weekendlejre og fredagstræf. Vi har netop sluttet vores sæson for i år, men starter igen til august, og det kan lige nævnes, at hvis nogen har lyst til en masse oplevelser sammen med unge mennesker, kunne vi godt bruge en leder mere til næste sæson ☺ Vi håber på til august at se lige så mange børn, om end ikke flere, som vi

har været i år. 10

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Skt. Hans Fester: Indre Mission i Ryde: Rettelse til tidligere udsendt program: Den annoncerede Skt. Hans fest på Rydhave er flyttet til Spejderhuset, hvor vi holder aftenen sammen med Familieklubben. Indre Mission i Handbjerg: Indre Mission i Handbjerg afholder Skt. Hans fest ved Birgith og Knud Krogh, Skovlundvej 3. Alle er velkommen til begge arrangementer!

Påskeliljer i plantekummerne Beboerforeningen har plantet påskeliljer i plantekummerne i år og derfor rykkes PLANTEDAGEN til den 12. maj 2007 og ikke som tidligere planlagt den 28/4 2007. Program for plantedagen den 12. maj 2007.: Vi mødes i RHU’s lokaler kl. 9.00 hvor Beboerforeningen er klar med kaffe og rundstykker. Der fordeles opgaver til de fremmødte i Ryde og Stendis. Vi slutter af ved Hundredemeterskoven i Stendis kl. ca. 11.30, hvor der vil være tændt op i grillen, så medbring pølser/brød. Beboerforeningen giver øl og sodavand. SÅ kom og være med til at forskønne vores by ALLE ER VELKOMMEN Venlig hilsen Ryde/Stendis beboerforening. Husk at kigge på : www.ryde.dk

11


Ryde Familieklub Vi har siden sidst været en flok på 1-dags-skitur til Norge. En rigtig dejlig oplevelse…..(kunne bogstaveligt talt mærkes flere dage efter i kroppen ☺). Vi startede i regnvejr, men solen overtog magten ved middagstid, og hele eftermiddagen havde vi et helt perfekt ski-vejr. Vi var 26 personer af sted i alle aldre – og vi kan kun anbefale andre at give sig selv sådan ”en på opleveren”.

12

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Ryde Familieklub

Weekendtur - er det noget for jer unge familier?. Vi er en gruppe familier i Ryde og omegn, som i Kristi himmelfartsferien d. 18-20. maj drager til Bjælkegaarden på weekendtur med vores børn. Bjælkegaarden ligger ved Storvorde sydøst for Ålborg på en dejlig stor naturgrund, hvor der er gode muligheder for udendørs aktiviteter. Vi har ingen kok eller tjenere med på turen og vil derfor være fælles om de praktiske ting som madlavning, oprydning og rengøring. Vi skal i løbet af weekenden hygge os, have det sjovt, spise masser af god mad og kager, have bål hvor vi bager pandekager og snobrød, synge, vise sketch, spille bold og meget mere. Vi skal tillige på bibel-o-løb og have andagter for børn og voksne. Søndag formiddag afsluttes weekendens oplevelser med minibørnegudstjeneste. Prisen for denne herlige weekend er ca.: Pr. voksen 150,00 kr. Pr. barn ml. 0-3 år 50,00 kr. Pr. barn over 4 år 100,00 kr. Alle familier er velkomne og kan deltage, weekenden vil foregå på børnenes præmisser. Hvis ovennævnte lyder spændende og sjovt, og I evt. har lyst til at deltage i denne weekendtur så kontakt Gunhild og Karsten Hansen - Tlf. 97 44 05 06. P.S. Senest tilmelding er 1. maj

Husk at kigge på : www.ryde.dk

13


BØRNEKLUBBEN Sidste nyt i denne sæson. Vi har mange aktiviteter i gang, og vi ”øver” os til to gudstjenester. Påskedag d. 8.4 kl.10.15 i Ryde kirke skal børnene i slutningen af gudstjenesten medvirke med en lille overraskelse for både børn og voksne. Pinsedag d. 27.5 kl. 10.15 – også i Ryde kirke – holder vi vores afslutning. Børnene vil her medvirke med en sang og efter gudstjenesten siger vi tak for i år for børneklubbens børn og deres forældre og søskende i missionshuset, hvor vi vil være vært ved et lille traktement. Datoer for resten af sæsonen: April: d. 08. kl. 10.15 - Påske – medvirker v. gudstjeneste. d. 15. kl. 10.00 – Alm. børneklub. d. 29. kl. 10.00 – Alm. børneklub. Maj: d. 06. kl. 10.00 – Alm. børneklub. d. 20. kl. 10.00 - AFLYST!! d. 27. kl. 10.15 - Pinsedag – medvirker v. gudstjenesten, derefter afslutning. NB: Bemærk forskellige klokkeslæt og aflysningen d. 20.maj (i forhold til den seddel børnene har fået med hjem)

14

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Legestuen i Handbjerg Kirkehus Onsdage fra 9.30 – 11.30 April : 11. Synge/lege 18. Bage boller til bedsteforældredag 25. Vi inviterer bedsteforældre på kaffe/ the og hjemmebagte boller Maj : 1. Tur til Rydhave skov med madpakker ( hvis det regner, spiser vi i legestuen ) 9. Vi laver solen, af en paptallerken 16. Tur til Handbjerg strand, med madpakker ( hvis det regner, spiser vi i legestuen ) 23. Vi maler på skaller vi fandt på Handbjerg strand 31. Vi laver små skibe og sejler med dem ( husk evt. en balje eller stort fad og tørt tøj ) Juni : 6. Holder vi bamse /dukkefest ( tag din bedste bamse, dukke eller krammedyr med) Ingen madpakker den dag 13. Synge/lege æggene trænger til at bli` rystede 20. Vi rydder op i legestuen og leger 27. Sidste gang inden sommerferien er hos Karen på Holstebrovej 43, vi laver bål og leger i sandkasse eller hvad vi finder på ( ingen madpakker ) Husk legestuen er for alle der har lyst og tid Hilsen og på gensyn Karen Birkedal

Husk at kigge på : www.ryde.dk

15


NYT fra Ryde Skole Forum Horsens – en fantastisk oplevelse!!! Torsdag d. 22. marts drog skolens kor samt to lærere af sted til Horsens for at være en del af ”Alle tiders børnekor fra kyst til kyst” sammen med 1000 andre børn fra Region Midtjylland. Det blev en fantastisk oplevelse. Om aftenen gav det kæmpestore kor koncert sammen med Heksen Esmaralda og Jydsk Underholdningsorkester. Der kom ca. 1500 tilskuere heriblandt også en del forældre og bedsteforældre fra Ryde, Handbjerg og Stendis. Skolefest for bh.kl-3.kl. Torsdag d. 29. marts var der skolefest for lille team. Alle elever var på scenen i forestillingen: ”På rejse med Anton Hyldebær”. Herefter var der diskotek i musiklokalet, spøgelsestunnel i gymnastiksalen og Hullet stod for salg af søde sager. Det blev traditionen tro en festlig og fornøjelig aften!!!

Forårskoncert Onsdag d. 2. maj kl. 19.00 – ca. 21.30 afholder vi forårskoncert i Ryde Sognegård. Ved koncerten optræder 3.-6.kl., skolens kor, sammenspilsholdene samt forskellige solister fra Kulturskolen. Midt i koncerten vil der være en halv times pause, hvor 7.kl. sælger kaffe/the m. brød, slik, is og sodavand. Alle er meget velkomne – gratis entré! > > > www.ryde-skole.dk < < <

16

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NYT fra Ryde Skole

Invitation til indvielse af Ryde Skoles nye aula FREDAG d. 27. april kl. 15.00 til 18.00 Den officielle indvielse starter kl. 16.00 Det vil glæde os at se børn, forældre, bedsteforældre, borgere i Ryde, Stendis og Handbjerg. Der bliver gratis kaffe og kage, sodavand til børnene og senere på dagen kan man købe pølser og forfriskninger. Skolens kor vil medvirke og Kaj Jensen vil binde trådene sammen. Overskriften er: Tradition og fornyelse. Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen Ryde Skole

Juniorklubben i Ryde afholder generalforsamling onsdag den 23. maj kl 19.00 i RHUs klubhus. Dagsorden udsendes senere

Husk at kigge på : www.ryde.dk

17


En indvandrers betydning Ved Mary Laursen Johan Clemmensen!

I 1924 kom en ung mand fra Trabjerg og købte gård i Ryde, ”Lille Østerskov”. Han var en dygtig landmand, men han var også mere. Han kom fra en gammel gårdmandsslægt, der havde dybe rødder i det grundtvigske miljø med foredrag, gymnastik, folkedans m.m. Ryde var særdeles præget af Indre Mission og KFUM og K. Derfor syntes Johan, der manglede noget til dem, der ville noget andet, dette noget andet ville han hjælpe med og bruge kræfter på, og derfor startede han med hjælp fra sin kone Dorthea, ”Ryde Ungdomsforening.” i 1932. I begyndelsen foregik møderne i hjemmet på ”Lille Østerskov” med foredrag og sangaftener m.m. Senere blev Rydhave samlingsstedet. Her stillede fru Skibbild og hendes mand slotssalen, slotsgården og møbler fra stuerne til fri rådighed til foredrag, gymnastik og dilettant. Nu kom der gang i mange ting, og der blev holdt fester med musik og dans. I 1938 var Poul Reumert på Rydhave, hvor han læste ”Terje Vigen”. Johans datter på 4 år overrakte ham en buket blomster. I 1942 var det Ingeborg Brams, der besøgte foreningen. Hun

18

sang og Sonja Bremby spillede til. Ingeborg Brams stammede fra Vinderup. Hendes forældre var daværende Møller Jensen, og Sonja Brembys far var redaktør ved Skive Folkeblad Der var en mejerist Grimstrup på Ryde mejeri. Han var skuespiller og betød meget for foreningen dengang. Han var måske den person, der fik to så store kapaciteter til et lille vestjysk sogn. Han var også den person, der lærte lokalbefolkningen at spille dilettant af kvalitet, så ungdomsforeningens medlemmer kunne rejse rundt og opføre gode stykker for omegnens foreninger, hvilket også gav en skilling til den ellers fattige forening. Der var også efterhånden store hold til gymnastik. De var med til de store opvisninger i Holstebro. Anders Bech, Stendis, ledede et hold i 1933, senere ledere var Mads Steffensen og Magnus Laursen.

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


En indvandrers betydning Der var også folkedans i foreningen. Det var Arne Bech, Holstebro, der startede folkedansen i 1933-34. Senere ledede Marie Clemmensen, Trabjerg, en hel del år. Hun har også ledet gymnastik i det gamle forsamlingshus. De forskellige aktiviteter samlede mange af sognets

beboere, ligeledes fra Stendis og Handbjerg, men der kom også folk fra Bjert og Vinderup, for der var ikke noget tilsvarende der. Johan var en foregangsmand, og han gjorde meget for kulturen i Ryde i ca.25 år. Mary

Det Kreative landsted Stendyssegård Stendyssevej 1 7830 Vinderup.

Vi har et lille beskyttet værksted som beskæftiger mennesker som har et handicap. 12 medarbejdere kommer hver dag og yder en indsats. Vi beskæftiger os med træarbejder ude og inde f.eks save/kløve træ for folk, lettere havearbejde og små service opgaver. Vi har også dyrehold bl.a heste og får, endvidere beskæftiger vi os med kreative opgaver inde. Nu er tiden kommet til at vi utrolig gerne vil vise værkstedet frem, så derfor inviterer vi ”folk og fæ”. Til en kop kaffe og en rundtur. Fredag den 11. maj kl. 11.00-16.00 Med venlig hilsen personale og medarbejdere Ib Iversen

Husk at kigge på : www.ryde.dk

19


Weekendtur til Nybolejren Ryde - Handbjerg spejderne var i weekenden op til palmesøndag på weekendtur til Nybolejren tæt ved Holstebro. Temaet for weekenden var ”sund spejd” med undtagelse af fredag aften, hvor weekendens usunde rationer (is, flødeboller, slik) vist så rigeligt blev fortæret sammen med hygge, spil og sang. Lørdag var der sportsformiddag for de efterhånden svedende spejdere... Eftermiddagen foregik i det indre Holstebro med et raskt byløb. Den treretters festmenu blev

20

tilberedt af de forskellige patruljer og lederne. Det var spejderne selv, der havde fastlagt menuen efter weekendens tema. De fleste følte sig vist mere end mætte, da desserten var kommet ned.. Alt i alt en vellykket middag. Søndag kom spejderne i fint selskab, da de skulle til gudstjeneste i Mejdal Kirke. Der var nemlig 25-års jubilæum og biskoppen var ”på”.. Bagefter var der kage og saftevand på p-pladsen, og vi sluttede derefter med spejderbønnen. Så var der kun at sige farvel og tak for en rigtig god, hyggelig og vellykket forårsweekend..!

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Et godt tilbud: Alle gamle spejdere og andre, der har lyst til at prøve en uges friluftsliv med oplevelser og udfordringer, er velkomne på sommerlejren d. 7 – 12. juli. Kontakt Jakob Werner 97 46 88 57 Ulvenyt Vi har haft travlt med mange forskellige ting. Efter to aftener i sløjdsalen på Rydhave havde alle ulve fået bygget en fin redekasse. Nu venter vi bare på, at fuglene flytter ind. Vi har også lavet knobtavler, så hvis I får brug for hjælp til at binde fx et råbåndsknob eller et flagknob, skal I bare finde en af de superseje ulveunger.

Hvis nogen undrer sig over de mange flettede piletræer, der er dukket op i de lokale haver, er det nok også ulve, der har været på spil. Ulveflokken har siden sidst fået et par nye medlemmer, så vi nu er 22 friske unger og 4 friske – men knap så unge - ledere, der nyder vore onsdagsaftener sammen på den dejlige grund ved Spejderhuset, men der er stadig plads til flere i flokken. Husk: Rapelling d. 28. april. Kanotur for 4. klasse d. 1. og 2. juni Vandretur for 2. og 3. klasse d. 1. og 2. juni Sommerlejr fra d. 7. – 10 juli ved Tuta Valis i Tvis.

Husk at kigge på : www.ryde.dk

21


Nyt fra Ryde sognegård. Generalforsamling 2007: Vi havde i 2006 igen en tilbagegang af medlemmer. Udlejningen i foråret 2006 var ikke tilfredsstillende, men det rettede sig heldigvis noget i sidste halvdel af året. Vi nåede dog ikke op på samme resultat som i 2005. Trods de negative tendenser kom vi ud med et overskud på 6857 kr. I 2006 har vi brugt penge til reparation af opvaskemaskine, den ene elovn og endelig har vi lakeret gulvet i store sal. Vi håber på fortsat god opbagning til sognegården både som medlem og leje af lokalerne i forbindelse med fester m. m. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: Formand: Hans Clausen, Næstformand: Karsten Hansen, Kasserer: Claus Sandgård, Sekretær: Lene Olesen. Rengøringsselskabet har pr. 1. marts hævet priserne med 5 %. De nye priser kan ses på www.ryde.dk. Da der har været problemer med rengøring af service og bestik efter nogle udlejninger har vi indført et depositum på 500 kr. som betales ved leje af sognegården. Pengene føres tilbage på en opgivet konto efter udlejningen, hvis der ikke er behov for ekstra rengøring af service, bestik, potter og pander. Efterlysning: Vi kunne godt bruge et par til at klare forefaldende arbejde i sognegården (ikke som vært!), men til lettere rengøring ud over det rengøringsselskabet skal tage sig af, til mindre kaffe- arrangementer, til kontrol af bestik og service efter en udlejning og hvad der ellers kan dukke op. Hvis det kunne have interesse hører vi gerne fra jer. Tove 97 44 00 42, Hans 97 44 01 17.

22

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Ryde Handbjerg Ungdomsforening Fodbold RHU fodbold er kommet rigtig godt i gang. Det er dejligt at se den gode opbakning. Speciel hos micro og poder afdelingen, her kan tælles hele 4 drengehold, og som noget nyt i denne alders klasse også 2 pigehold. Heldigvis er der også opbakning fra dygtige trænere og hjælpetrænere. Desuden træner et U10 drengehold tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 18.00 så med 7 friske hold på banen, er der rigtig liv og glade dage på stadion. Fra kl. 18 -19 også tirsdag og torsdag træner følgende 3 hold: et U12 drengehold samt U12 og U14 pigehold. Dameholdet har heller aldrig været bedre repræsenteret end i år. Der er både et 11-mands hold samt et 7-mandshold. Damerne træner mandag og torsdag kl. 18.30 – 20.00 Det er en fornøjelse at komme på stadion og nyde den gode stemning, så der kan kun opfordres til at møde op, hvad enten det er for at træne eller bare for at opleve aktive og glade børn og voksne. Tak for en rigtig god opstart. Fodboldudvalget

Tennis Tennissæsonen starter igen. Tilmelding for både børn og voksne er mandag d.7 maj kl. 17.30 på tennisbanen. Nøgle til tennisbanen udleveres ved tilmelding mod betaling af kr. 25,- Leder/træner søges. Yderligere oplysninger kan fås hos Elsebeth Madsen tlf. 97441050 Tennisudvalget

g Husk at kigge på : www.ryde.dk

23


Ryde Handbjerg Ungdomsforening

h

Gymnastik Søndag den 11. marts sluttede gymnastiksæsonen med opvisning i Rydhavehallen. En festlig dag med stor publikumsopbakning til de 7 lokale hold og gæsteholdet fra Bøvling Idrætsefterskole. Udvalget ser tilbage på dagen som en rigtig hyggelig dag. Man bliver glad for og stolt over, at vores lokalsamfund kan samle så mange folk en søndag eftermiddag til opvisning og kaffebord. Holdene viste stor variation, og der var meget at kigge på. Bøvling leverede en meget flot opvisning. Det er godt for vores lokale ”poder” at se, hvad det kan drives til.

Vi vil i udvalget gerne rette en STOR TAK til vore dygtige frivillige trænere. Vi ved, I er en mangelvare i mange lokale foreninger. Der kører netop nu i medierne en kampagne, der skal minde os om at takke de frivillige trænere og det vil vi hermed gerne gøre. Tusind tak for jeres uundværlige indsats! ☺ I samme åndedrag synes jeg, det vil være passende at opfordre jer alle sammen derude i stuerne at overveje, hvor jeres frivillige indsats skal ligge. Vi har endnu ikke tænkt så meget på næste sæson, men i de næste par måneder begynder vi at planlægge sæsonen, der starter i september. Vi mangler desværre stadig et medlem i gymnastikudvalget, så skulle det være noget for dig, hører vi meget gerne fra dig. Bare lige for at summere op: Vi har brug for trænere og udvalgsmedlemmer!! Indtil da vil vi i gymnastikudvalget gerne ønske jer en rigtig glædelig sommer! Gymnastikudvalget 24

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Ryde Handbjerg Ungdomsforening

Motion Motionsture på 5 – 10 km. med eller uden stave i skøn natur. Mød op onsdage kl. 19.00 på Ryde Skole. Vi er startet op d. 11. april og fortsætter til d. 12 september. Ferie fra uge 27 til uge 31. Det koster kr. 100,- for hele sæsonen – stave kan lånes. Familieaften på sportspladsen mand. d. 11 juni kl. 18.30, hvor der er mulighed for at prøve forskellige aktiviteter og motionsformer. Yderlige oplysninger kan fås hos Hanne Sandgård tlf. 97440091 Motionsudvalget

Folkedans Der var mødt 47 op til folkedansernes afslutningsfest i d. 26 marts i Borbjerg Sognegård. Der var en hyggelig og god stemning. Vi startede med folkedans og sluttede aftenen af med smørrebrød og lotteri. Vi starter op igen mandag d. 1 okt. kl. 19.30 2007 i Borbjerg Sognegård. Folkedanseudvalget

Jubilæum 75 år I forbindelse med sommerfesten d. 24. -25. -26. aug. vil RHU stå for arrangementerne om lørdagen, der slutter med en jubilæumsfest om aftenen. Billeder og andre effekter fra egnens sportsliv modtages gerne Yderlige oplysninger kan fås hos Astrid Bang 97440171 Jubilæumsudvalget

Husk at kigge på : www.ryde.dk

25


Gudstjenester

15. april 1. søn. efter påske

Handbjerg kirke

Ryde kirke

ingen

kl. 10.15 konfirmation ingen

22. april 2. søn. efter påske

kl. 10.15 konfirmation 29. april 3. søn. efter påske kl. 09.00 4. maj 6. maj 13. maj 17. maj 20. maj 27. maj 28. maj 3. juni 10. juni 17. juni 24. juni 1. juli

26

Bededag 4. søn. efter påske 5. søn. efter påske Kristi himmelfartsdag 6. søn. efter påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis søndag 1. søn efter trinitatis 2. søn efter trinitatis 3. søn efter trinitatis 4. søn efter trinitatis

kl. 10.15

kl. 10.15 kl. 09.00 kl. 10.15 ingen

kl. 09.00 kl. 10.15 ingen kl. 10.15

kl. 10.15 kl. 09.00 kl. 10.15 kl. 09.00 kl. 10.15

kl. 09.00 kl. 10.15 kl. 09.00 kl. 10.15 kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.15

kl. 10.15

kl. 09.00

kl. 09.00

kl. 10.15

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Referat af generalforsamling i Handbjerg Beboerhus. På Beboerhusets generalforsamling berettede formanden Annie Højbjerg, om det forgangne år. Det har været et praktisk år, hvor en del malerarbejde er kommet fra hånden. Maling indvendigt er opstartet, det gøres færdigt til efteråret. Bestyrelsen har for at følge den alm. prisudvikling hævet priserne pr.1. januar 07, således at det nu koster hhv. 1000 kr. 1200 kr. og 1400 kr. at leje huset desuden er timeprisen sat til 125 kr. Som afslutning på sin beretning rettede Annie Højbjerg en stor tak til den lille flok af frivillige, som varetager de forskellige praktiske opgaver omkring huset, uden deres hjælp var det ikke muligt at bevare husets standard. Der har været et lille fald i lejeindtægterne, dette sammenholdt med rimeligt store reparations- og vedligeholdelsesudgifter medfører et mindre underskud på ca.500 kr. Da det er frivillige, der har ansvaret for nøgleudlevering, er det vigtigt, at dette kan foregå uden ulejlighed for disse. Derfor forudses udgifter til en form for automatisk låsning af døren. Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer samt deres suppleanter. Konstitueringen gav ingen ændring i bestyrelsens sammensætning. Aktuelt er Handbjerg Beboerhus ikke at finde på Holstebro kommunes hjemmeside, idet den ikke er færdigopdateret efter kommunesammenlægningen. Men under www.handbjergstrandby.dk findes husets hjemmeside.

Husk at kigge på : www.ryde.dk

27


Bogsalg Et godt, billigt bogkøb. En god bog venter på dig! Ryde Seniorklubs bøger sælges, mindstepris 5 kr. Indtægterne går til arbejdet blandt ældre i Ryde. Kartotek, bogliste kan udleveres til indkøb. Bøger fra Isabel Allende over Karen Blixen til Ib Michael. Gode skildringer af dansk landboliv fra Niels Anesen, Marie Bregendahl, Sigurd Elkjær, Gudrun Gregersen, Lars Nielsen, Morten Korch, Moberg, Thomas Olesen Løkken, Karen Aabye, Jane Aamund m.fl. Humor: Knud H. Thomsen Spænding: McLean og Deforges: ”Pigen med den blå cykel m.fl.” Gode rejseskildringer/faglitteratur.

Åbent hus: Tirsdag 24.april kl.10-12, kl.15-18 og kl.19-21 Bag scenen i sognegården, Tirsdag 1.maj kl.10-12, kl.15-18 og kl.19-21

Kaj Jensen vil være til stede.

28

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


Aktivitetskalender. April 2007 Dato

KlokkenTors 19

Arrangement

Sted

Arrangør

Ryde skole

Ryde skole

Ryde missionshus

Indre mission

Konfirmation i Handbjerg

Handbjerg kirke

LaustenThomsen

Forældresamtaler (- børnehaveklassen) Familieaften v/Ejgild Nielsen, Holstebro

Fre 20

19:00

Søn 22

10:15

Tors 26

19:00

Anemonetur i Rydhave skov. Afslutning i Vinderup

Lisbeth og Karlo Søndergård, Voldgade 2

Indre mission

Fre 27

15:0018:00

Indvielse af ny aula

Ryde skole

Ryde skole

Børnepasning under Gudstjeneste + kirkekaffe

Ryde miss.

Ryde familieklub

Forårskoncert. NB: Dato rettet!

Ryde sognegård

Ryde skole

Store Bededagsaften. Tale v/Stefan Winter, Borbjerg.

Ryde missionshus

Indre mission

Møde. Tale v/Finn Andersen fra Gidionitterne

Ryde missionshus Mødes ved Ryde miss.

Søn 29

Maj 2007 Ons 02

19:00

Tors 03

19:30

Tors 10

19:30

Fre 11

18:00

Tirs 15

19:00Fre 18 Tors 24

19:30

Tors 24

19:30

Tirs 29 Tirs 29 Tors 31

Familie-cykeltur. 2 ruter

7. klasse møder nye kammerater på Realskolen Realskolen Weekendtur for hele familien. Bjælkegården Program kan fåes ved Gunhild & ved Storvorde Karsten Hansen Gunhild og Bibeltime. Emne: Joh., 22-31. Karsten Hansen, Hvolbækvej 23 Anne og Hartvig Bibeltime kreds 2 Clausen, Vesterlund 55 7. klasse: Lejrskole på Bornholm indtil lørdag Forældresamtaler i børnehaveklasRyde skole sen Forældresamtaler i børnehaveklasRyde skole sen

Indre mission Ryde familieklub Realskolen Ryde familieklub Indre mission Indre mission Ryde skole Ryde skole Ryde skole

Juni 2007 Man 04 Ons 06 Fre 08

19:30

Sommermøde

Rydhave

Ryde skole på hyttetur indtil fredag Ydre missions bazar med mange spændende aktiviteter (se annonce i Vinderup Avis)

Indre mission Ryde skole

Ryde missionshus

Husk at kigge på : www.ryde.dk

Ryde familieklub/Indre mission

29


CYKLER

VINDERUP

Tidsbestilling pĂĽ:

Tlf. 97 44 00 37 Tilskud fra offentlig sygesikring og Sygesikringen Danmark.

www.nkcykler.dk

97 44 14 30

Statsautoriseret fodterapeut

ASTRID BANG Søndergade 53 (v/Statoil) 7830 Vinderup

Gavekort udstedes

30

97 46 82 23 E-mail: finn.frederiksen@lite.dk

Kontaktperson til aktivitetskalenderen: Hans Clausen 97 44 01 17


NØRREGADE 7 • 7830 VINDERUP Telefon 97 44 10 40 • 97 44 17 10 Telefax 97 44 32 40 Medlem af:

Zeuthen

x Briller x Ure x Guld-sølv Søndergade 10-12, Vinderup, tlf. 97 44 16 85

VINDERUP BANK - stærk og lokal

Skivevejs Autohandel v/ Svenning Knudsen Skivevej 193, Hvam 7830 Vinderup Tlf. 97 46 15 80, Bil 40 19 15 80

DK-

Skave

v/Eigil Bech Viborgvej 256 . Skave . Tlf. 97 46 85 07

Borbjerg Mølle Kro Vil du svinge snøren, gaflen eller køllen - så er du velkommen på møllen www.borbjergmill.dk tlf. 9746 1010

Skave Købmand v/ Kristian Svensgaard Viborgvej 234 B . 7500 Holstebro . Tlf. 97 46 80 11 . Fax 97 46 81 30

god og lokal Søndergade 5 - 7830 Vinderup - tlf. 9744 3600 - www.sparbankvest.dk Husk at kigge på : www.ryde.dk

31


Vinderup Radio & TV Nørregade 5, 7830 Vinderup, tlf.: 97 44 11 00

CVR nr.: 75 60 48 15, www. 2tal.dk/vinderup.radio

Rema 1000 Vinderup Tingsholm Gartneri Søndergade 7 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 14 22 Stil krav. Det gør vi

V./ Thomas Trabjerg Holstebrovej 49 Tlf.: 97 46 12 12

Vinderup Auto Aps Bøgevej 6 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 19 92

x x x x

E-mail: auto@vinderupauto.dk

BORBJERG v Hanne og Bjørn Jacobsen, Naltoftevej 27 7500 Holstebro, Tlf. / Fax 97 46 10 11 Til din fest kan vi hjælpe med: Åbningstider: Alle dage: 07.00 - 19.00 • Pyntning - fadøl - slush ice Vareudbringning • Telt - pølsevogn alle ugens dage, primært torsdag Vi tager uåbnede varer retur

• og mange andre ting.

Reparation af skader Service Klargøring til syn Køb - salg af biler

Blomsterbinding... f

Kirkepynt ● Kistepynt ● Kranse ● Båredekorationer ● Bryllupspyntning ● Borddekorationer ● Brudebuketter ●

Totalløsninger til en fornuftig pris..!

2007-02  

Ryhandis Tidende Ryhandis Tidende April 2007 Kontakt os, og få et konkurrencedygtigt tilbud… Åbningstider: Hverdage: 9 - 17 Lørdage: 9 - 17...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you