Page 1

MATERIALE DE SUTUR{ PENTRU CHIRURGIE BUCO MAXILO FACIAL{ ±I PENTRU STOMATOLOGIE Materiale de sutur[ neresorbabile POLYPROPILENE • monofilament albastru ce asigur[ o excelent[ sus\inere a \esutului, fiind foarte u§or de îndep[rtat ulterior; • nod sigur; trecere u§oar[ prin \esuturi; • nu prezint[ capilaritate §i nu determin[ reac\ie inflamatorie ini\ial[. LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

7/0

45 cm

blue

505 1512

6/0

45 cm

blue

507 1512

5/0

45 cm

blue

510 1512

4/0

75 cm

blue

515 1512

6/0

45 cm

blue

507 1516

5/0

45 cm

blue

510 1516

4/0

75 cm

blue

515 1516

3/0

75 cm

blue

520 1516

6/0

75 cm

blue

507 1519

5/0

75 cm

blue

510 1519

4/0

75 cm

blue

515 1519

3/0

75 cm

blue

520 1519


DACLON (Nylon) • monofilament negru ce asigur[ o sus\inere îndelungat[ a \esutului, fiind foarte u§or de `ndep[rtat ulterior; • nod sigur; trecere u§oar[ prin \esuturi; • nu prezint[ capilaritate §i nu determin[ reac\ie inflamatorie ini\ial[. LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

7/0

75 cm

black

905 1512

6/0

75 cm

black

907 1512

5/0

75 cm

black

910 1512

4/0

75 cm

blue

915 1512

6/0

75 cm

black

907 1516

5/0

75 cm

black

910 1516

4/0

75 cm

blue

915 1516

5/0

75 cm

black

910 1519

4/0

75 cm

blue

915 1519

SILK • fir negru de m[tase `mpletit[, `nvelit `ntr-o c[ma§[ de cear[ §i silicon; • foarte flexibil §i rezistent, realizeaz[ nod sigur; • prezint[ capilaritate redus[.

LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

7/0

45 cm

black

805 1512

6/0

45 cm

black

807 1512

5/0

45 cm

black

810 1512

4/0

75 cm

black

815 1512

3/0

75 cm

black

820 1512

6/0

75 cm

black

807 1516

5/0

75 cm

black

810 1516

4/0

75 cm

black

815 1516

3/0

75 cm

black

820 1516

2/0

75 cm

black

830 1516

6/0

75 cm

black

807 1519

5/0

75 cm

black

810 1519

4/0

75 cm

black

815 1519

3/0

75 cm

black

820 1519

2/0

75 cm

black

830 1519


Materiale de sutur[ resorbabile SURGICRYL PGA (Acid poliglicolic) • multifilament violet, `mpletit, `nvelit `n c[ma§[ de policaprolacton[ §i stearat de calciu; • resorb\ie total[ `n 60-90 de zile; • dup[ 21 de zile de la implantare, p[streaz[ 50% din puterea tensil[; • nu determin[ reac\ie inflamatorie ini\ial[. LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

6/0

45 cm

violet

1107 1512

5/0

45 cm

violet

1110 1512

5/0

75 cm

violet

1110 1516

4/0

75 cm

violet

1115 1516

3/0

75 cm

violet

1120 1516

5/0

75 cm

violet

1110 1519

4/0

75 cm

violet

1115 1519

3/0

75 cm

violet

1120 1519

SURGICRYL RAPID (Acid poliglicolic) • multifilament incolor, `mpletit, `nvelit `n c[ma§[ de policaprolacton[ §i stearat de calciu; • resorb\ie total[ `n 42 de zile; • dup[ 7 zile de la implantare, p[streaz[ 50% din puterea tensil[; • nu determin[ reac\ie inflamatorie ini\ial[. LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

6/0

75 cm

undyed

1407 1512

5/0

75 cm

undyed

1410 1512

4/0

75 cm

undyed

1415 1512

3/0

45 cm

undyed

1420 1516

4/0

75 cm

undyed

1415 1519

3/0

75 cm

undyed

1420 1519


SURGICRYL MONOFILAMENT (polidioxanona) • monofilament violet ce asigur[ sus\inerea `ndelungat[ a \esutului; • resorb\ie total[ `n aproximativ 180-210 de zile; • dup[ 42 de zile de la implantare, p[streaz[ 50% din puterea tensil[. LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

6/0

45 cm

violet

1307 1512

5/0

45 cm

violet

1310 1512

5/0

45 cm

violet

1310 1519

4/0

75 cm

violet

1315 1519

3/0

75 cm

violet

1320 1519

SURGICRYL 910 (poliglactin 910) • multifilament împletit, violet; • resorb\ie total[ `n aproximativ 56-70 de zile; • dup[ 21 de zile de la implantare, p[streaz[ 40-50% din puterea tensil[.

LUNGIME AC

USP

LUNGIME FIR

COD PRODUS

6/0

45 cm

violet

1507 1512

5/0

45 cm

violet

1510 1512

5/0

75 cm

violet

1510 1519

4/0

75 cm

violet

1515 1519

3/0

75 cm

violet

1520 1519

Dac[ prefera\i alte tipuri de materiale de sutur[ sau alte tipuri de ace, acestea sunt disponibile. Pentru consiliere, achizi\ie sau pentru a vedea catalogul complet v[ rug[m s[ ne contacta\i la: office@astramed.ro Tel/fax 021 231 53 03; Mob 0725 214 644/ 0722 235 966 Str. Finlanda, nr. 2, apt. 4, sector 1, Bucure§ti www.astramed.ro

Catalog SMI - materiale sutura stomatologie  

Materiale de sutura pentru chirurgie buco maxilo faciala, implantologie, stomatologie

Advertisement