ASTRA FILM FESTIVAL 2021 CATALOGUE

Page 1

5 — 12 septembrie

www.astrafilm.ro

1


(GL‫܊‬LH HYHQLPHQW GHVIă‫܈‬XUDW ă

VXE vQDOWXO SDWURQDM DO 3UH‫܈‬HGLQWHOXL 5RPkQLHL 35(Ɇ(',17(/( 520Æ1,(,

2


ORGANIZAT DE

PARTENERI INSTITUŢIONALI

SPONSORI

3


ASTRA FILM FESTIVAL 2021 CELEBRATES LIFE IN ALL ITS DIVERSITY Over 200 cinema events, film screenings, concerts, discussions with directors, workshops and events dedicated to the film industry will take place in Sibiu, between September 5th-12th, at the Astra Film Festival - International Documentary Film Festival. The 28th edition will take place outdoors, in cinemas and online. During the eight days, 71 films from 33 countries will be screened at #AFF2021. Out of these, 46 are premieres (4 World Premieres, 4 International Premieres and 38 National Premieres) that were selected from over 3000 film productions made in the last two years worldwide. This edition is a celebration of life and a careful observation of the changes that are taking place around us, in response to recent challenges. Everything will be seen through the camera lens of documentary filmmakers around the world, who always manage to offer intimate and unfiltered perspectives of reality. “We had to choose from an abundance of productions completed probably last year. We had the privilege of observing how the world reacted to the challenges of the last period. We are talking about a multitude of topics and approaches, some more pressing, others more noisy, and others that need to be savoured quietly. And they all deserve to be on the big screen, to have our full attention. We see once again the Festival as an occasion to celebrate the mastery with which these talented filmmakers manage to unravel the reality around themselves and expose it through film”, says Dumitru Budrala, the director and founder of the Festival. The shock caused by the pandemic in the film industry was also strongly felt in film production, and the selected films are addressing the most sensitive reflections of the transformations that occur before our eyes. They are also challenging us with important questions: How do the borders between countries generate absurd situations between people, breaking ties and causing tragedies? What are the new coordinates and what are the ethical consequences of procreation through artificial insemination? How do some marriages in which the two partners become ardent adherents of diametrically opposed ideas manage to survive? What will happen after the inevitable climate collapse and to what extent will we be able to talk about “preparations for survival”? We are looking forward to an exciting fortnight of meetings with filmmakers, debates, masterclasses, performances and surprise events.

Welcome to Astra Film Festival 2021!

4


ASTRA FILM FESTIVAL 2021 CELEBREAZĂ VIAȚA ÎN TOATĂ DIVERSITATEA EI Peste 200 de evenimente cinematografice, proiecții de filme, concerte, discuții cu regizorii, workshopuri și evenimente dedicate industriei de film vor avea loc la Sibiu, în perioada 5-12 septembrie, la Astra Film Festival – Festivalul Internațional de Film Documentar. Ediția din acest an, a 28-a, se va desfășura în aer liber, în săli de cinema și online, iar timp de opt zile, la #AFF2021 vor fi proiectate 71 de filme din 33 de țări, dintre care 46 sunt premiere (4 premiere mondiale, 4 premiere internaționale și 38 de premiere naționale), selectate din peste 3000 de producții cinematografice realizate în ultimii doi ani în întreaga lume. Ediția din acest este o celebrare a vieții și o observare atentă a schimbărilor care au loc în jurul nostru, ca reacție la provocările din ultima perioadă. Totul, văzut prin obiectivul aparatului de filmat al regizorilor de film documentar din întreaga lume, care reușesc să ofere mereu perspective intime și nefiltrate ale realității. „Am avut de ales dintr-o abundență de producții finalizate probabil anul trecut. Am avut privilegiul de a observa cum a reacționat lumea la provocările din ultima perioadă. Vorbim despre o multitudine de subiecte și de abordări, unele mai arzătoare, mai zgomotoase, altele mai de savurat în tihnă. Și toate merită să fie pe marele ecran, să aibăparte de toată atenția noastră. Vedem încă o dată Festivalul ca pe o ocazie de sărbătoare a măiestriei cu care acești cineaști talentați reușesc să decupeze realitatea din jurul lor și să o expună prin film”, declară Dumitru Budrala, directorul-fondator al Astra Film Festival. Șocul produs de pandemie în industria filmului s-a resimțit puternic și în producția cinematografică, iar filmele selectate au adunat cele mai sensibile reflecții ale transformărilor care se produc sub ochii noștri și care ne propun întrebări importante: Cum ajung granițele dintre țări să genereze situații absurde între oameni, rupând legăturiși provocând tragedii? Care sunt noile coordonate și care sunt consecințele etice ale procreării prin inseminarea artificiala? Cum reușesc să reziste unele căsnicii în care cei doi devin adepții înflăcărați ai unor idei diametral opuse? Ce va urma după inevitabilul colaps climatic și în ce măsură vom putea vorbi despre „pregătiri pentru supraviețuire”? Ne așteaptă două săptămâni pline: întâlniri cu regizori, dezbateri, masterclass-uri, spectacole și evenimente-surpriză.

Bine ați venit la Astra Film Festival 2021!

5


FESTIVAL TEAM | ECHIPA FESTIVALULUI

Dumitru Budrala Astra Film Festival Director and Founder

Ciprian Anghel Ştefan CNM Astra General Director

Csilla Kató Artistic Director Adina Marin Programme Coordination Selection: Csilla Kató, Adina Marin, Dumitru Budrala

DTP: Irina Alexandru

Preselection: (New Voices of Documentary) Claudiu Doncutiu, Raluca Coman (Romania) Olimpia Colibaba (DocSchool) Dan Curean, Ion Indolean, Csibi László, Oana Ivan, Andrei Dăscălescu

Guest Department: Olimpia Colibaba Multimedia Director: Carmen Lidia Vidiu

Curatorial Themes: Csilla Kató

Editor: Cristina Nicoleta Baciu

A Life In Documentaries Liviu Tipuriță

Visual: Silviu Tomișteanu Print traffic & Online Coordinator Horia Mărginean

Submissions & Film Database Olimpia Colibaba Claudiu Doncuțiu, Bogdan Scorțea

Translation and Subtitling Empire Studio Claudiu Doncuțiu, Daniela Șerbu, Ionuț Cheran

DokTank, Astra Film Lab Raluca Iacob Adina Marin Horia Mărginean Clauciu Doncuțiu

Prints: IMagic, Print Atu

Festival Production Team: Adriana Lomnășan, Bogdan Brylynski, Melinda Gall, Horia Mărginean, Mircea Nan

Website: True Art Website Content Administration: Flavius Chirca

Communication PiArt Vision

Financial Department: Ioana Dragosin

PR Raluca Coman

Accounting & Legal Department: Daniela Bobanga, Mihaela Lucardi, Cornelia Rociu, Bogdan Turean, Mirela Oană

Parteners&Sponsorship Adriana Lomnășan, Oana Ivan Festival promotional clips, teasers & making of video: Alexandru Căpătoiu, Diana Costia, Rodica Dominteanu, Diana Iacomir, Cristi Staicu

Volunteers Coordination: Melinda Gall

Video Production Coordinator: Emilian Floareș

Projection: Filmprojektion Mondt, Set-up, Expressib

Catalogue coordinator: Ştefan Dobroiu

Ticketing: Eventbook

6


CONTENTS   Cuprins FESTIVAL JURIES Juriile Festivalului ����������������������������������������� 7

FESTIVAL

OPENING FILM Film de deschidere ��������������������������������������12

JURIES

COMPETITIONS | Competiții NEW VOICES IN DOCUMENTARY CINEMA Voci emergente ale documentarului ����������15 CENTRAL AND EASTERN EUROPE Europa Centrală și de Est ��������������������������24 ROMANIA ��������������������������������������������������� 35 DOCSCHOOL ����������������������������������������������46

COMPETITION CENTRAL AND EASTERN EUROPE

THEME SECTIONS | Secțiuni tematice CLIMATE COLLAPSE ALERT

Procreare în noile coordonate �������������������61 COUPLES IN TROUBLED WATERS Cupluri în ape tulburi ��������������������������������� 63 BORDERS Granițe ���������������������������������������������������������66 IMPROPER DEATH Moarte indecentă �������������������������������������� 68 DOCUMENTARY WORLDVIEWS

COMPETIȚIA EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

PROCREATING THE NEW WAY

COMPETIȚIA ROMÂNIA COMPETIȚIA VOCI EMERGENTE ALE DOCUMENTARULUI

COMPETITION DOCSCHOOL COMPETITION ROMANIA

Viziuni documentare �����������������������������������70

COMPETITION NEW VOICES IN DOCUMENTARY CINEMA

COMPETIȚIA DOCSCHOOL

Colapsul climatic ���������������������������������������� 59

SPECIAL PROGRAMS | Programe speciale INTERCHANGE ������������������������������������������� 74 A LIFE BEHIND THE CAMERA O viață în spatele camerei ������������������������ 80 AFF LIFEBOATS

JURIILE

Bărcile de salvare AFF ������������������������������ 82 ASTRA FILM DOK TANK ����������������������������84 STEREOTYPES AND ETHICS IN DOCUMENTARY FILMMAKING

FESTIVALULUI

Stereotipurile și etica documentarului ���� 86 INDEX ��������������������������������������������������������� 88

7


Competition NEW VOICES IN DOCUMENTARY CINEMA Competiția Voci Emergente ale Documentarului Ana Grgic Ana Grgic is a scholar of Balkan and East European cinema, with a background in the film and TV industry (HBO, CBS, Fox Productions). She is currently Associate Professor at Babeş-Bolyai University and editor of Studies of World Cinema: A Critical Journal. She has published widely on questions of identity, memory and archives in cinema, and co-edited a book titled „Contemporary Balkan Cinema”, which was published last year at the Edinburgh University Press.

Ana Grgic este expertă în cinema-ul balcanic şi est-european, iar de-a lungul carierei sale a colaborat îndeaproape cu entităţi din industria cinematografică şi de televiziune, precum HBO, CBS şi Fox Productions. În prezent este profesor asociat la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi editor la Studies of World Cinema: A Critical Journal. A publicat nenumărate articole pe diverse teme despre cinema şi a coeditat volumul „Contemporary Balkan Cinema”, publicat anul trecut la editura Universităţii Edinburgh

Laura Muşat Laura Musat graduated Film Production in London in 2015. She has worked both in commercial and film production with agencies and production companies such as Digital Spirit, deFilm and the independent producer Gabriela Suciu. Besides her work as a freelancer, she has started her own boutique production company, Castalia Pictures, and produced several shorts which were selected and/or received awards at festivals like Vila Do Conde, Sundance, and SXSW, to name a few. She is the founder of Romanian Film Development Association (ADFR), the coordinator of the short film scriptwriting residency The Script Contest and the editor-in-chief of the online film magazine Films in Frame.

Laura Mușat a terminat o facultate de producție de film la Londra în 2015. A lucrat atât în publicitate, cât și în cinema cu case de producție și/sau producători precum Digital Spirit, deFilm sau producătoarea independentă Gabriela Suciu. Pe lângă munca de freelancer, și-a lansat propria casă de producție de film, Castalia Pictures, cu care a produs filme selectate sau câștigătoare la festivaluri precum Vila do Conde, Sundance și SXSW, printre altele. Este fondatorul Asociației de Dezvoltare a Filmului Românesc (ADFR), coordonatorul rezidenței-concurs The Script Contest și redactorul-șef al revistei online de cinema Films in Frame.

Mihai Andrei Leaha Mihai Andrei Leaha is a Romanian audio-visual researcher, anthropologist, filmmaker and educator, based in Brazil. He writes articles and makes documentary films about societies that he studies and people with whom he interacts. As a member of the Commission for Visual Anthropology and other organizations, he has a long-term involvement with curating, promoting and programming ethnographic films at various conferences and festival events. He taught visual anthropology in Cluj-Napoca and São Paulo, and he organizes conferences and workshops on visual and multimodal anthropology in Romania, Brazil and Peru. He is currently doing a post-doctorate at the University of São Paulo, researching the local, DIY electronic music scene.

Mihai Andrei Leaha s-a născut în România şi este cercetător audiovizual, antropolog, regizor şi profesor. În prezent locuieşte în Brazilia. Redactează articole şi face filme documentare despre societăţile pe care le studiază sau despre oamenii cu care interacţionează. Este membru al Comisiei pentru Antropologie Vizuală şi al altor organizaţii pentru care selecţionează, promovează şi programează filme etnografice la diverse conferinţe sau festivaluri. A predat antropologie vizuală în Cluj-Napoca şi São Paulo şi în prezent organizează conferinţe şi ateliere despre antropologia vizuală şi multimodală în România, Brazilia şi Peru. Urmează şi studii postdoctorale la Universitatea din São Paulo, unde studiază comunitatea locală consumatoare de muzică electronică realizată cu mijloace improvizate.

8


Competition CENTRAL AND EASTERN EUROPE Competiția Europa Centrală și de Est

Joan Gonzàlez Joan Gonzàlez is the director of DocsBarcelona, an executive producer, filmmaker and editor. He has produced more than 150 documentary films, some of them having been awarded at the Berlinale or selected at festivals like INPUT or Sundance. Joan Gonzàlez was given the European EDN Award in 2013 for his contribution to the development of the documentary culture in the South of Europe.

Joan Gonzàlez este directorul festivalului DocsBarcelona, dar şi producător executiv, regizor şi monteur. A produs peste 150 de documentare, dintre care unele au fost premiate la festivalul de la Berlin sau selectate la festivaluri precum INPUT şi Sundance. Joan Gonzàlez a primit trofeul European EDN în 2013 pentru contribuţia sa la dezvoltarea producţiei şi consumului de documentar din sudul Europei.

Shane Smith Shane Smith is Director of Programming at Hot Docs, North America’s largest festival and market for documentary film. He previously worked at the Toronto International Film Festival as director of Special Projects and director of Public Programs. Prior to TIFF he was Director of Programming at Channel Zero Inc, Director of CFC Worldwide Short Film Festival, Short Film Programmer for Sundance Film Festival, and Programmer for Inside Out LGBT Film Festival. He has participated on juries and panels at festivals and events around the world.

Shane Smith este directorul comitetului de selecţie al Hot Docs, cel mai mare festival de documentare din America de Nord. În trecut a colaborat cu Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, pentru care a condus departamentele Proiecte Speciale şi Programe Publice. A fost selecţioner la Channel Zero Inc, directorul festivalului de scurtmetraje CFC Worldwide, selecţioner de scurtmetraje pentru Festivalul de la Sundance şi selecţioner pentru Festivalul de Film LGBT Inside Out. A făcut parte din jurii şi a participat la conferinţe la festivaluri din întreaga lume.

Constantin Pârvulescu Constantin Pârvulescu is senior researcher in film and media studies at Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca and lecturer in critical thinking at University of St. Gallen. He specializes in the relationship between audiovisual texts and politics, history and economic issues. He authored several articles on film and media, as well as the monograph „Orphans of the East: Postwar Eastern European Cinema and the Revolutionary Subject” (Indiana University Press, 2015). He edited „Recent Quality Film and the Republic of Europe” (a double special issue of Studies in European Cinema, 2018), „Global Finance on Screen: From Wall Street to Side Street” (Routledge, 2017) and „A Companion to the Historical Film” (Wiley, 2013/2015).

Constantin Pârvulescu este cercetător principal în studii filmice şi media la Universitatea Babeş-Balyai din Cluj-Napoca şi conferenţiar în gândire critică la Universitatea St. Gallen din Elveţia. Specializarea sa este relaţia dintre textul audiovizual şi politică, istorie şi economie. Este autorul a numeroase articole despre film şi media, ca şi al monografiei „Orphans of the East: Postwar Eastern European Cinema and the Revolutionary Subject” (Indiana University Press, 2015). A editat „Recent Quality Film and the Republic of Europe”, un dublu număr special din 2018 al publicaţiei Studies in European Cinema, „Global Finance on Screen: From Wall Street to Side Street” (Routledge, 2017) şi „A Companion to the Historical Film” (Wiley, 2013/2015).

9


Competition ROMANIA / Competiția România Cecília Felméri After graduating from the Sapientia University in Cluj-Napoca, Cecília Felméri followed a master program at the National Film School in Bucharest. She teaches at Sapientia University. Spirál, her first feature film is a Hungarian-Romanian co-production produced by András Muhi, Gábor Ferenczi, Mónika Mécs, Ernő Mesterházi, Oana Giurgiu and Tudor Giurgiu and starring Bogdan Dumitrache, Alexandra Borbély and Diána Magdolna Kiss. Spirál won the Special Mention of the Jury at Warsaw IFF, the Special Jury Prize at Thessaloniki IFF and Best Film at Al Este IFF in Peru. Cecilia won more than 30 awards with her shorts.

După ce a absolvit cursurile Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca, Cecília Felméri a făcut un master la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti. Predă la Universitatea Sapientia. Spirál, debutul ei în lungmetraj în care joacă Bogdan Dumitrache, Alexandra Borbély şi Diána Magdolna Kiss, este o coproducţie maghiaro-română ce-i are ca producători pe András Muhi, Gábor Ferenczi, Mónika Mécs, Ernő Mesterházi, Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu. Filmul a câştigat Menţiunea Specială a Juriului la festivalul de la Varşovia, Premiul Special al Juriului la festivalul de la Salonic şi marele premiu al festivalului Al Este din Peru. Scurtmetrajele Ceciliei au câştigat peste 30 de premii.

Dimitris Kerkinos Dimitris Kerkinos a absolvit departamentul de Studii Filmice al Universităţii canadiene Manitoba şi a urmat cursurile de doctorat ale Departamentului de Antropologie Socială al University of the Ageean, Grecia, obţinându-şi diploma cu o disertaţie pe tema „Societate şi cinema în Cuba anilor ‘90”. A intrat în echipa Festivalului Internaţional de Film de la Salonic în 1999, iar din 2002 răspunde de selecţia secţiunii Balkan Survey. A organizat retrospective şi focusuri pentru diverşi regizori şi cinematografii naţionale pentru Festivalul de la Toronto şi Festivalul de Film Documentar de la Salonic. A publicat eseuri despre cinema şi antropologie şi a montat numeroase monografii pe subiecte de film documentar şi ficţiune.

Dimitris Kerkinos studied Film Studies at the University of Manitoba, Canada, and did his PhD dissertation on “Society and Cinema in Cuba of the 90s” for the Department of Social Anthropology at the University of the Aegean. He joined the Thessaloniki International Film Festival in 1999, and since 2002 he is programming the Balkan Survey Section. He has curated retrospectives and tributes to directors and national cinemas for TIFF and Thessaloniki Documentary Festival. He has published essays on cinema and anthropology and has been the editor of many documentary and fiction film monographs.

Costi Rogozanu Costi Rogozanu s-a născut în 1977 şi este absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti. A publicat volumele „Agresiuni, digresiuni” (Polirom, 2006), „Carte de muncă” (Tact, 2013), „Epoca de mijloc” (Tact, 2019). De asemenea, a coordonat volumele colective „Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu” (împreună cu Vasile Ernu, Ciprian Şiulea şi Ovidiu Ţichindeleanu, Cartier, 2008) şi „Epoca Traian Băsescu. România în 20042014” (împreună cu Florin Poenaru, Tact, 2014). A scris texte despre cinematografia românească contemporană în volumele „Filmul tranziției” (coordonat de Gabriela Filippi și Andrei Gorzo, Tact, 2017) și „Politicile filmului” (coordonat de Andrei Gorzo și Andrei State, Tact, 2014). Este membru al grupului CriticAtac şi activează în presă de 25 de ani. În prezent, este editorialist pentru ziarul Libertatea.

Costi Rogozanu was born in 1977 and he is a graduate from the Faculty of Letters of the Bucharest University. He published several books: „Agresiuni, digresiuni” (Polirom, 2006), „Carte de muncă” (Tact, 2013), „Epoca de mijloc” (Tact, 2019). He was also the coordinator of collective works: “Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu” (together with Vasile Ernu, Ciprian Şiulea and Ovidiu Ţichindeleanu, Cartier, 2008) and „Epoca Traian Băsescu. România în 2004-2014” (together with Florin Poenaru, Tact, 2014). He wrote articles on the contemporary Romanian cinema în „Filmul tranziției” (edited by Gabriela Filippi and Andrei Gorzo, Tact, 2017) and „Politicile filmului” (edited by Andrei Gorzo and Andrei State, Tact, 2014). He is a member of the CriticAtac group and he has worked in mass-media for 25 years. He is currently an editorialist for the Romanian daily Libertatea.

10


Competition DOCSCHOOL / Competiția DOCSCHOOL

Monica Sebestyen Monica Sebestyen is the director of Cinema Arta in Cluj-Napoca, one of the few arthouse cinemas in Romania. Also, she is the co-founder and co-director of the UrbanEye Film Festival in Bucharest. She believes in the impact of culture and education on the societal and urban development. Over the last eight years she has coordinated various cultural projects focused mainly on film, but also on art, architecture and education.

Monica Sebestyen este responsabilă pentru reactivarea cinematografului Arta din Cluj-Napoca, unul dintre puținele cinematografe de artă din România. Este cofondatoare și codirectoare a Festivalului de Film UrbanEye din București. Crede în impactul pe care cultura și educația îl pot avea asupra dezvoltării societății și a orașelor, în ultimii opt ani coordonând diverse proiecte culturale axate în principal pe film, dar și artă, arhitectură și educație.

Letenyei László Letenyei László este economist şi antropolog cultural. Are un doctorat în sociologie şi este profesor asociat abilitat la Universitatea Corvinus din Budapesta, unde predă antropologie vizuală. Un îndrumar al său despre antropologia culturală a fost publicat anul acesta, cu ediţii în engleză şi germană. A realizat studii de teren în Peru, Ecuador şi Mexic şi participă frecvent la proiecte de antropologie aplicată în Europa Centrală (România, Ungaria, Serbia, Slovacia). TeTT Studio, fondat de Letenyei László în 1999, produce între zece şi 20 de documentare în fiecare an.

Letenyei László is an economist and cultural anthropologist with a PhD in Sociology. He is a habilitated associate professor at Corvinus University of Budapest, where he teaches visual anthropology. His handbook on Cultural anthropology was published earlier this year in English and German editions. He realized fieldworks in Peru, Ecuador and Mexico and also participates in applied anthropological projects in Central Europe (Romania, Hungary, Serbia, Slovakia). TeTT Studio, founded by Letenyei László in 1999, produces 10 to 20 documentaries per year.

Liviu Tipuriţă Liviu Tipuriţă este regizor şi producător şi are la activ o nominalizare la premiul BAFTA. Lucrează în televiziune de peste două decenii, colaborând cu importante entităţi media din Marea Britanie şi Statele Unite, precum BBC, Channel 4, ITV şi CNN. A câştigat numeroase premii internaţionale prestigioase, precum Premiul George Polk, Premiul Presei Străine şi Premiul Societăţii Regale de Televiziune. Născut şi crescut în Sibiu, Liviu a plecat în Marea Britanie la începutul anilor ‘90 şi a studiat regie în Newcastle şi Edinburgh. Trăieşte şi activează în Londra. Este membru al Academiei Britanice de Film şi Televiziune (BAFTA), al Directors UK şi al Societăţii Regale de Televiziune.

Liviu Tipuriţă is a BAFTA-nominated director and producer. He has worked in television for over twenty years with flagship TV documentary strands in the UK and the US – at the BBC, Channel 4, ITV and CNN. He has won numerous prestigious international awards including The George Polk Award, Foreign Press Award and The Royal Television Society Award. Born and raised in Sibiu, Liviu moved to the UK in the early 1990s and studied filmmaking in Newcastle and Edinburgh. He lives and works in London. He is a member of the British Academy of Film and Television (BAFTA), Directors UK and the Royal Television Society.

11


Opening film ONCE YOU KNOW

ACUM ŞTII

The world faces climate change induced collapse. Here is a film that may forever change what you think about the future of humanity.

Schimbările climatice vor arunca lumea în colaps. Un film care are toate şanse să-ţi schimbe părerea despre viitorul umanităţii.

Today, like a ship entering the storm, the world faces climate change induced collapse. Once You Know is a poetic and poignant exploration of how four of the world’s leading climate scientists and energy experts find truth, chaos, and hope in their work. And the hardest question is: “What is meaningful work on the way down?” This haunting question challenges everything the director Emmanuel Cappelin takes for granted, inviting the audience to do the same...

Suntem ca o corabie ce se îndreaptă spre o furtună dezlănţuită: nu va trece mult şi schimbările climatice vor arunca întreaga lume în colaps. În acest documentar poetic şi tulburător, patru renumiţi cercetători din domeniile schimbărilor climatice şi al energiei regenerabile arată cum găsesc adevăr, haos şi speranţă în munca lor. Cea mai grea întrebare? „Ce sens mai are tot ce faci când s-ar putea să fie prea târziu?” Această întrebare bântuitoare îl provoacă pe regizorul Emmanuel Cappelin să îşi reevalueze toate aşteptările despre lumea înconjurătoare, iar publicul este invitat să facă la fel...

Producer(s): Clarisse Barreau Cinematographer(s): Emmanuel Cappellin Editor(s): Anne-Marie Sangla Music: Maxime Steiner Production Company(ies): Pulp Films Sound: Virgile Van Ginneken 12


Film deschidere Emmanuel Cappellin, France, 2020, 105’

EMMANUEL CAPPELLIN After growing up between France and the USA, Emmanuel began his career working for Oscar winning Canadian film animator and environmentalist Frédéric Back. Now a regular cinematographer for French director Yann Arthus-Bertrand, Emmanuel has produced and directed several short and medium formats about global environmental issues, notably Thoughts and Reflections (2010), a feature on the current power shift from West to East. And his most recent film, Once You Know, may forever change what you think about the future of humanity.

După ce şi-a împărţit copilăria şi adolescenţa între Franţa şi SUA, Emmanuel şi-a început cariera de cineast lucrând pentru Frédéric Back, regizorul de animaţie canadian de două ori laureat cu premiul Oscar. Pe lângă colaborarea din prezent cu regizorul francez Yann Arthus-Bertrand, Emmanuel a produs şi regizat mai multe filme pe teme ecologice, cel mai cunoscut fiind poate Thoughts and Reflections (2010). Cel mai nou film al său, Once You Know, are toate şansele să schimbe părerea publicului despre viitorul umanităţii.

Festivals: Premiul juriului/ Jury Prize - Hong Kong IFF 2020 | Cel mai bun documentar/Best Documentary - Évreux International Educational FF 2021 | Premiul publicului/Audience Award - Another Way FF 2020 | Krakow Green FF 2021 | Seoul Eco FF 2021 | Watch Docs Human Rights in Film 2020 | Raindance FF 2020 | Festival CinemAmbiente 2020 | DokuFest 2020 | Edinburgh IFF 2020 | Cinema Planeta 2020 13


MA INE YC AR NT ME CU DO

VO ICE S

IN

T

CO M

PE TIT

ION

NE W

he golden age of documentary cinema is still at its peak. Every year, newcomers are adding new voices to the sparkling body of this genre, by shaping its language while diving to the depths of human nature. It is the fourth year when Astra Film Festival has redesigned the traditional international competition section to what is now called New Voices in Documentary Cinema, choosing the first, second or third films of dedicated filmmakers at the beginning of their career, who boldly experiment with the tools of their craft to tackle unusual topics from unusual angles, with subtle story-telling and highly accomplished results. Here is a hand-picked selection of eight authors from around the world, the New Voices of Astra’s 2021 edition. Each of them stands out not only thanks to the exceptional slice of reality they are highlighting, but also to the wildly varied stylistic choices of their authors. And all of them explore relevant and timely topics, which could have never been showcased more clearly than with the multitude of resources and means of documentary cinema. Our New Voices section is a celebration of the genre!

S

MP

CO

untem într -o perioadă fastă a cinemaului documentar. În fiecare an, noi autori ne surprind și ne delectează prin opțiunile stilistice cu care evocă felii din realitățile care ne înconjoară, reinventându-i limbajul în timp ce ne ghidează în profunzimile naturii umane. Este al patrulea an când Astra Film Festival dă o nouă formă tradiţionalei secţiuni competiţionale internaționale, redenumind-o “Voci emergente ale documentarului”: selectăm primul, al doilea sau al treilea film ale unor cineaşti şi cineaste la începutul carierei, dar gata să experimenteze curajos cu mijloacele de expresie ale documentarului pentru a aborda subiecte neobişnuite din unghiuri neobişnuite şi pentru a ajunge cu subtilitate la rezultate ieşite din comun. Iată o selecţie atentă a opt autori din întreaga lume, iată Vocile emergente ale ediţiei din 2021 a festivalului Astra. Fiecare dintre aceste opt filme iese în evidenţă nu doar datorită excepţionalei felii de viaţă explorate, ci şi datorită varietăţii impresionante de opţiuni stilistice ale autorilor. Toate cele opt lungmetraje prezintă subiecte relevante şi actuale ce ar fi fost imposibil de evocat publicului altfel decât prin utilizarea multitudinii de resurse ale cinema-ului documentar. Secţiunea Voci emergente este o adevărată celebrare a genului!

TE

AL ED

EN RG

OC

ME

UM

EN

IE OC AV

TA RU L

IȚI

UI

ET

14


A BLACK JESUS

UN IISUS NEGRU

NEW VOICES

ROMANIAN PREMIERE

Luca Lucchesi, Germany, 2020, 93’ For centuries, people in a small Sicilian village have worshipped a statue of a black Jesus. 19-year-old Edward from Ghana, a resident of the refugee centre which is the subject of great controversy in the village, asks to carry the statue in the annual procession and to stand next to the locals that bear its cart. The community is divided over the response... Here is a perfectly balanced documentary piece, a collective portrait of a small Sicilian town. The author showcases masterful portraits of dozens of perfectly chosen characters, revealing the colorful social fabric of the local life. The dynamic of a clear-cut storyline is underlined by an original music score.

Sunt secole de când locuitorii dintr-un sat sicilian venerează o statuie neagră a lui Iisus. Într-o zi, Edward, refugiat din Ghana în vârstă de 19 ani şi rezident în centrul de refugiaţi care provoacă mare nemulţumire în sat, cere să care statuia la următoarea procesiune anuală şi să se alăture alaiului de credincioşi. Comunitatea locală pare să nu ştie cum să răspundă la această cerere... Iată un documentar superb echilibrat, un portret colectiv al unei mici aşezări din Sicilia realizat printr-o succesiune de schiţe atente ale unor personaje excelent alese, gata să dezvăluie ţesătura socială locală. Dinamicile acestei poveşti clare sunt subliniate sugestiv de muzica originală. După studii de drept la Palermo, Luca decide să-şi combine pasiunea pentru dreptate cu cea pentru cinema şi devine cineast. Din 2009 îl ajută în diverse moduri pe cunoscutul regizor german Wim Wenders, cu care a colaborat ca regizor secund, monteur şi director de imagine. Debutează în 2011 cu scurtmetrajul Bachelor Party, parte a documentarului colectiv Istanbul Express, selectat în Săptămâna criticii la festivalul de la Cannes. A Black Jesus este primul său lungmetraj.

LUCA LUCCHESI After graduating from Law school in Palermo, Luca decided to combine his passion for justice and stories into filmmaking. Since 2009 he has been assisting German director Wim Wenders on several projects as 1st AD, editor, and cinematographer. He has also collaborated with Hella Wenders on the documentaries BERG FIDEL and SCHOOL, SCHOOL – THE TIME AFTER BERG FIDEL. BACHELOR PARTY, a short on the road documentary about love, was presented at Cannes Critics’ Week 2011 as part of the collective documentary project Istanbul Express. Luca lives in Berlin where he works as freelance director, editor and cinematographer. A BLACK JESUS is Luca’s first feature film as director.

Producer(s): Wim Wenders, Léa Germain Cinematographer(s): Luca Lucchesi Editor(s): Edoardo Morabito, Luca Lucchesi Production Company(ies): Road Movies Sound: Francesco Vitaliti

Festivals: UNAFF 2020, US | DOK Leipzig 2020, DE | This Human World FF 2020, AT | Efebo D’Oro 2020, IT | MIFF Awards 2020, IT | Filmfestival Max Ophüls Preis 2021, DE | Bolzano Film Festival 2021, IT | Visions du Réel 2021, CH | Hot Docs 2021, CA | CPH:DOX 2021, DK New Voices in Documentary Cinema

15


NEW VOICES

A MAN AND A CAMERA

OMUL CU APARATUL DE FILMAT

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Guido Hendrikx, Netherlands, 2021, 64’ An enigmatic entity roams the Dutch hinterlands, silently pointing a camera at all that it encounters. Soon it finds itself standing in front of a doorway. Met with an uninvited, inscrutable camera operator, how will the region’s inhabi­tants respond? Amusing and unsettling, mundane and other-worldly, A man and a camera is an endlessly surprising provocation: an upending of documentary power dynamics, an inquiry into human nature, a rendezvous with the real.

GUIDO HENDRIKX Guido was born in Eindhoven in 1987. After documentary directing and screenwriting at the Netherlands Film Academy, he directed two shorts, Escort (2013) and Among Us (2014), which were featured at film festivals throughout the world. His feature debut Stranger in Paradise (2016) was the opening film of IDFA 2016. It was theatrically released in cinemas in Italy, the UK, Belgium and The Netherlands and nominated for the European Film Awards. A Man and a Camera is Guido’s second feature.

O entitate enigmatică rătăceşte prin provinciile olandeze, îndreptându-şi camera de filmat spre orice întâlneşte în cale. Nu trece mult şi se trezeşte în faţa unei uşi. Dar cum reacţionează localnicii la interacţiunea cu acest videoamator neinvitat, pe faţa căruia nu se citeşte nimic? Amuzant şi neliniştitor, în acelaşi timp prozaic şi ieşit din comun, documentarul este o provocare ce nu încetează nicio clipă să surprindă: răstoarnă dinamicile familiare ale genului, sondează adânc natura umană şi, nu în ultimul rând, oferă o ataşantă întâlnire cu realitatea. Guido s-a născut în Eindhoven în 1987. După studii de regie şi scenaristică la Academia Olandeză de Film, regizează două scurtmetraje, Escort (2013) şi Among Us (2014), care vor fi proiectate la festivaluri din întreaga lume. Debutul său în lungmetraj, Stranger in Paradise (2016) a deschis festivalul de film documentar de la Amsterdam şi a fost apoi distribuit în cinematografe în Italia, Marea Britanie şi Olanda, fiind nominalizat la categoria Cel mai bun documentar a Premiilor Academiei Europene de Film. A Man and a Camera este cel de-al doilea lungmetraj regizat de Guido.

Producer(s): Jasper Boon Cinematographer(s): Guido Hendrikx Editor(s): Lot Rossmark, Rens Christiaansen, Guido Hendrikx Music: Jeanne Susin Production Company(ies): [boondocs], Aventura Sound: Tijn Hazen

Festivals: CPHDOX 2021 | DocAviv | IFFR, Millenium Festival 2021

16


FOR YOUR COMFORT AND YOUR SAFETY PENTRU CONFORTUL ȘI SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

NEW VOICES

INTERNATIONAL PREMIERE

Frédéric Mainçon, France, 2020, 60’ At the Palais de Tokyo, a major Parisian modern art center, security agents watch over the artworks, and frisk and screen the visitors. What do they notice? What are they thinking? They are all immigrants and persons of color. The slow motion long takes of familiar museum scenes are accompanied by the voice over of the guardians’ own thoughts. This unusual perspective aids the audience to rediscover the museum as a whole, as a cultural institution where access to art is only possible thanks to the faceless, voiceless guardians hailing from the third world.

La Palais de Tokyo, intens vizitatul centru de artă modernă din Paris, agenţii de pază veghea­ză asupra operelor de artă şi percheziţionează şi supraveghează vizitatorii. Ce observă ei? Şi ce cred despre ceea ce se întâmplă în jur? Sunt cu toţii imigranţi şi persoane de culoare. Cadrele lungi cu scene familiare de muzeu sunt acompaniate în voice over de gândurile gardienilor. Această perspectivă inedită ajută publicul să redescopere muzeul ca întreg, ca instituţie culturală unde accesul la artă este posibil numai datorită acestor oameni fără feţe şi fără voce veniţi din lumea a treia. Frédéric s-a născut în München în 1972. Pentru el, cinema-ul este muzică, chiar şi atunci când filmul nu are coloană sonoră. Asta pentru că imaginea delimitează, în timp ce muzica eliberează. Frédéric a lucrat mai întâi ca director de imagine, după care a trecut la regie. Filmele sale sunt despre muzică, tradiţii şi postcolonialism. La acest ultim subiect se înscrie şi cel mai recent film al său, For Your Comfort and Your Safety.

FRÉDÉRIC MAINÇON Frédéric was born in Munich in 1972. For him, cinema is music, even when there isn’t any. Because sometimes image confines where sound liberates. He first worked as a camera operator before he turned to directing. His films deal with music, parentage and post-colonialism. His most recent project, For Your Comfort and Your Safety, explores the latter.

Producer(s): Florent Verdet Cinematographer(s): Frédéric Mainçon Editor(s): Simon Backes, Frédéric Mainçon Production Company(ies): E2P / entre2prises Sound: Mathieu Farnarier

Festivals: Etats généraux du film documentaire 2020, Lussas, France

17


NEW VOICES

HANDS OF GOD

MÂNA LUI DUMNEZEU

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Barna László, Hungary, România, 2020, 71’ Csángáló, the world-famous gypsy violist of the Szászcsávás Band, lives in a remote Transylvanian village. One day his hand starts shaking uncontrollably and the diagnostic is clear: he is suffering from Parkinon’s disease. As a musician who drops the bow has no place in a band, Csángáló is expelled by his old friend, the band leader Dumnezeu. The musician’s last hope is that Bálint, his equally talented grandson, would carry on the musical tradition, which is unique in the world. When everything seems to be lost, a miracle could only come from the hands of God.

BARNA LÁSZLÓ László graduated from the Sapientia University in Cluj-Napoca in 2013. He attended the Documentary Master programme of Dunaversitas, followed by a year of studies at the Theatre and Film University in Budapest. In 2014 László finished his final exam film, Under Ice, which was screened at many short film festivals in Romania and Hungary. In 2015 he started to shoot his first feature-length documentary project, Hands of God, which was selected in the industry program of the Sarajevo Film Festival in 2017.

Csángáló, celebrul violist rom din trupa Szászcsávás, locuieşte într-un sătuc izolat din Transilvania. Într-o zi mâna începe să-i tremure şi diagnosticul este categoric: Csángáló suferă de maladia Parkinson. Şi cum un cântăreţ căruia îi cade arcuşul din mână nu are ce căuta pe scenă, Csángáló e dat afară din Szászcsávás de bunul său prieten, Dumnezeu, liderul trupei. Ultima speranţă a bătrânului este ca nepotul său Bálint, şi el foarte talentat, să facă să dăinuiască tradiţia unui stil muzical unic în lume. Şi când totul pare pierdut, doar un miracol venit direct de la Dumnezeu mai poate repara lucrurile... László a absolvit Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca în 2013. A urmat cursurile Dunaversitas, program de Master în regia de documentar, după care a studiat un an la Universitatea de Teatru şi Film din Budapesta. În 2014 şi-a terminat filmul de absolvire, Under Ice, care a fost selectat la mai multe festivaluri din România şi Ungaria. În 2015 a început producţia la Hands of God, debutul său în lungmetraj selectat în 2017 în programul Docu Rough Cut Boutique al festivalului de la Sarajevo.

Producer(s): Ágnes Sós Cinematographer(s): Barna László Editor(s): Szabolcs Kővári Olivér, András Petróczy JR Music: Milán Hodován Production Company(ies): DokuArt BT Picture Lock Coproduction SRL Sound: András Pongor

Festivals: Budapest International Film Festival (2020) | Main Premiere, DOK. Fest München (2021) Panorama Program | Krakow Film Festival 2021

18


I’LL STAND BY YOU

SUNT ALĂTURI DE TINE

NEW VOICES

ROMANIAN PREMIERE

Virginija Vareikyte, Maximilien Dejoie, Lithuana, Italy, Switzerland, 2021, 73’ O psiholoagă şi o poliţistă au o misiune dificilă: să reducă numărul record de sinucideri în orăşelul lor de provincie din Lituania. Valija şi Gintare merg din casă în casă, gata să ofere empatie şi compasiune celor pe care singurătatea extremă i-ar putea împinge spre un act definitiv. Teama că vor pierde o nouă viaţă le face pe cele două femei tot mai inventive în interacţiunile lor cu vecinii şi iată că împreună dovedesc că prevenirea sinuciderilor este posibilă. Camera observaţională oferă un acces extraordinar în vieţile acestor oameni, iar publicul înţelege cum a fost posibil ca cele două eroine să găsească soluţia unei probleme sociale complexe.

Two women, a psychologist and a police officer, engage in a challenging mission - to reduce the record suicide numbers in their rural hometown in Lithuania. Valija and Gintare provide door to door empathy and compassion, healing the loneliest members of their community. As fear of losing another life reaches its peak, the women form a resourceful friendship and together they succeed to ease the crisis and prove that suicide prevention can be effective. The observational camera makes the audience witness and finally understand how they really succeeded in tackling this complex issue.

După ce a absolvit Regie de Film şi Televiziune la Academia de Muzică şi Teatru din Lituania, Virginija a debutat în lungmetraj cu Face Behind a Voice (2012), un documentar despre o celebră cântăreaţă lituaniană de operă. Al doilea documentar al ei este When We Talk about KGB (2016), care explorează urmele lăsate de comunism şi influenţa KGB asupra societăţii. I’ll Stand By You este cel de-al treilea lungmetraj al ei.

VIRGINIJA VAREIKYTE After graduating from Film and Television directing in the Academy of Music and Theatre in Lithuania, Virginija directed her first feature documentary Face Behind the Voice (2012) about a famous Lithuanian opera singer. Her second documentary When We Talk about KGB (2016) focused on the psychological consequences that the Soviet regime and KGB violence had on society. I‘ll Stand by You is her third feature documentary as a director.

Născut în Italia în 1987, Maximilien a început să realizeze documentare de televiziune după terminarea unui master in fotografie. Primul său lungmetraj a fost The Gerber Syndrome (2011), iar în 2016 a regizat împreună cu Virginija When We Talk about KGB. I’ll Stand by You este al doilea lungmetraj pe care cei doi îl coregizează.

MAXIMILIEN DEJOIE Born in Italy in 1987, Maximilien started working as a TV documentary director after attending a master course in photography. His first feature was The Gerber Syndrome (2011). In 2016 he co-directed with Virginija the documentary When We Talk about KGB. I’ll Stand by You is his second feature documentary as co-director.

Producer(s): Lukas Trimonis Cinematographer(s): Maximilien Dejoie Editor(s): Francesca Scalisi and Virginija Vareikytė Music: Eugenio Mazzetto Production Company(ies): INSCRIPT Sound: Vytis Puronas

Festivals: Dok Munchen

19


KODOKUSHI - SINGURĂTATEA EXTREMĂ

NEW VOICES

KODOKUSHI

PICTURE EUROPEAN PREMIERE

Ensar Altay, Turkey, 2020, 85’ Norihito works for a company that specializes in cleaning the apartments of the recently deceased. The lonely deaths he encounters push him to face his own family trauma. Elderly Muramatsu spends his days in isolation, but the upcoming Sakura festival might change his fate. Can he find a reason to exist? The director interweaves with impressive subtlety the storylines of several characters gravitating towards the big question: how can one avoid a lonely death? As the film unfolds, this extreme loneliness, the existence outside the social fabric, becomes the main character of the film.

Norihito lucrează pentru o companie care face curat în apartamentele celor care au murit de curând. Lungul şir de vârstnici decedaţi fără să-i pese cuiva de ei îl determină să-şi înfrunte propria traumă familială. Bătrânul Muramatsu îşi petrece zilele în completă izolare, dar următorul festival al cireşilor înfloriţi i-ar putea schimba soarta. Poate el găsi un motiv să trăiască? Regizorul întreţese cu impresionantă subtilitate poveştile mai multor personaje preocupate de marea întrebare: cum să nu mori singur? Şi iată cum această imensă singurătate, această existenţă practic în afara societăţii, devine personajul principal al filmului.

ENSAR ALTAY

Ensar s-a născut în anul 1980 în Turcia. Mai întâi a făcut studii de economie, dar a fost dintotdeauna interesat de cinema şi în special de filmul documentar. După o diplomă în Regie de la Academia de Film din Londra, a început să lucreze ca regizor secund în 2010. În 2011 debutează cu mediumetrajul Before Sunset, iar în 2018 termină primul lungmetraj, documentarul de televiziune Guardian of Angels. Kodokushi este cel de-al doilea lungmetraj al său şi primul care va fi distribuit în cinematografe.

Ensar was born in 1980 in Turkey. He has a degree in Economics, but he has always been interested in cinema, especially the documentary genre. After earning a filmmaking degree from the London Film Academy, he started working as an assistant director in 2010. He debuted with Before Sunrise in 2011 and in 2018 he wrapped his first TV feature documentary, Guardian of Angels. Kodokushi is his second documentary feature and his first film that will be released in cinemas.

Producer(s): Ensar Altay, Abdulkadir Karakelle Cinematographer(s): Kursat Uresin Editor(s): Merve Dag, Ensar Altay Production Company(ies): TRT World Sound: Yalin Ozgencil

Festivals: IDFA 2020 | International Bosphorus FF 2020 | Shanghai IFF - selection 2021

20


NIGHT NURSERY

CREȘA DE NOAPTE

NEW VOICES

ROMANIAN PREMIERE

Moumouni Sanou, Burkina Faso, 2021, 68’ Every evening in a popular area of the city of Bobo-Dioulasso in Burkina Faso, Mrs. Coda welcomes the children of prostitutes at her home. The young women then stroll through the “Black”, a lively alley in the city center, until daybreak when they come to pick up their babies. Let’s meet Adam’s, Odile and Fatim and hear their stories. How did they get here? And do they have a chance at a better life? Night Nursery is observational cinema at its best, having the ability to teleport the audience in the middle of an unfamiliar world.

În fiecare seară, într-un cartier popular din oraşul Bobo-Dioulasso din Burkina Faso, doamna Coda primeşte copiii prostituatelor la ea acasă. Tinerele femei îşi văd de treabă pe Black, o alee animată din centru, iar în zorii zilei se întorc să-şi recupereze fiii şi fiicele. Să le întâlnim pe Adam’s, Odile şi Fatim şi să le aflăm poveştile. Cum au ajuns aici? Şi au ele vreo şansă la o viaţă mai bună? Night Nursery este cinema observaţional la cel mai înalt nivel şi are puterea de a-şi transporta publicul în mijlocul unei lumi nefamiliare. Moumouni face parte din tânăra generaţie de regizori de documentar a căror voce se face tot mai puternic auzită în Burkina Faso. A fost director de imagine pentru mai multe proiecte de cinema şi a regizat şi montat mai multe scurtmetraje. A debutat în 2014 cu Ngonifo Sekouba, the Hunters’ Spirit, iar Night Nursery este primul său lung­ metraj.

MOUMOUNI SANOU Moumouni is part of the new generation of Burkina Faso’s documentary filmmakers. He has been working as a DoP on several film projects and has also edited and directed short films. He debuted in 2014 with Ngonifo Sekouba, the Hunters’ Spirit. Night Nursery is his first feature film. Producer(s): Berni Goldblat Cinematographer(s): Pierre Maillis-Laval Editor(s): Francois Sculier Production Company(ies): Les Films du Djabadjah, VraiVrai FIlms, BLinker Filmproduktion GmbH Sound: Corneille Houssou, Ivan BrousseGoutte

Festivals: Berlinale 2021

21


COPILUL NOSTRU

NEW VOICES

OUR CHILD

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Marina Belobrovaja, Switzerland, 2021, 83’ After conceiving a child with the help of a sperm donor, filmmaker Marina Belobrovaja explores the social ideas surrounding parenthood and family. Accompanying her on her journey, we discover the multitude of notions and aspects of fatherhood: biological father, genetic father, sperm donor, progenitor, recognised father without custody rights etc.. We also discover the unexpected emotional turmoil created by the birth of a child for the men involved. Here is a journey in the belly of a new society based on unconventional families.

După ce concepe un copil cu ajutorul unui donator de spermă anonim, regizoarea Marina Belobrovaja explorează perspective sociale ale familiei şi ale statutului de părinte. Însoţind-o în iniţiativa ei, descoperim multitudinea de noţiuni şi faţete ale acestui statut: tată biologic, tată genetic, donator de spermă, progenitor, tată recunoscut, dar fără drepturi de custodie şi aşa mai departe. Descoperim şi neaşteptatul efect emoţional pe care naşterea unui copil îl are asupra unui bărbat. Iată o incursiune în sânul unei noi societăţi bazate pe familii neconvenţionale. Marina a crescut în Uniunea Sovietică şi în Israel. În 2014 şi-a lansat primul film, Warm-Glow, în care acompaniază un grup ce vizitează Cernobîlul. De mai mulţi ani realizează proiecte multimedia pe diverse teme sociopolitice şi predă la Universitatea de Arte şi Ştiinţe Aplicate din oraşul elveţian Lucerne. Our Child este cel de-al doilea film pe care îl regizează.

MARINA BELOBROVAJA Marina grew up in the Soviet Union and Israel. In 2014 she made her debut with the film WarmGlow, in which she accompanies a travel group to Chernobyl. For several years she has been working in multimedia on socio-political topics and teaches at the Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Our Child is her second film.

Producer(s): Gabriel Bussmann Cinematographer(s): Kaleo La Belle, Gabriela Betschart, Marina Belobrovaja, Sergei Freedman Editor(s): Tania Stöcklin Music: Ilja Komarov, Trixa Arnold Production Company(ies): GoldenEggProduction Sound: Guido Keller

Festivals: Visions du Réel 2021 | DOK.fest Munich 2021

22


21

ETIȚ

TRAL AND EASTER N E C N NE O I T U I

MP CO

RO P

E

years ago, Astra Film Festival launched the competitive section dedicated to documentaries focusing on what is called the Eastern Bloc. The reason for its coming into existence is linked to Astra Film’s mission of promoting the production and forming an audience for non-fiction cinema in this part of Europe, where creative documentaries can and must play an important part in revealing the particular realities of this area after the collapse of communism. Two decades and one pandemic on, the original motivation behind the selection for this section still makes sense. Although its era allegedly ended 30 years ago, echoes of communism are ever so present in the said countries as they come through in stories masterfully told by documentary filmmakers. This year’s selection paints a composite and intriguing picture of this exciting part of Europe. The films talk in fresh sometimes unexpected ways about past wars (Srebrenica, Belgrade bombing), and the conflicts of the present (Donbass); about political borders that amputate people’s lives; about ghost industrial sites once at the core of community life, and the new oligarchs; about changing mentalities and attitudes towards the church, the LGBT, the environment and animal protection movements; and about the theory of an alledged predisposition of some peoples to totalitarianism.

T

E P M O C

T

ȘI D E ES

cum 21 de ani, Astra Film Festival lansa secțiunea competițională dedicată filmelor de non-ficțiune cu teme și subiecte ancorate în spațiul așanumitului Bloc Estic. Secțiunea a apărut ca urmare a misiunii principale asumate de Astra Film, aceea de a promova în această parte a Europei producția și receptarea documentarelor creative, ale căror autori deslușesc și transpun în limbajul cinemaului de non-ficțiune realitățile atât de particulare pe care le trăiește această zonă de la căderea comunismului încoace. După două decenii și o pandemie, rațiunea care a stat la baza programării acestei secțiuni este în continuare validă. Deși numărătoarea arată 30 de ani de la căderea comunismului, ecourile lui sunt foarte prezente în această parte a lumii și continuă să îi preocupe pe cineaștii documentariști. Filmele vorbesc despre războaie din trecut (Srebrenica, bombardarea Belgradului) și conflicte din prezent (Donbass); despre granițe politice care amputează viețile oamenilor; despre fantomele giganților industriali de odinioară, car erau centrul vieții pentru comunități numeroase, și despre noii oligarhi; despre mentalități și atitudini în schimbare în privința Bisericii, a mișcărilor LGBT, eco și pentru protecția animalelor; și nu în ultimul rând despre o teorie a unei așa-numite predispoziții pe care unele popoare le-ar avea la regimurile totalitare.

OPA CENTRALĂ IA EUR

A

23


CENTRAL&EASTERN EUROPE

HOMO SOVIETICUS

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Ivo Briedis, Latvia, Lithuana, Czech Republic, 2020, 71’ Almost 30 years after the collapse of the Soviet Union the regalia and strong man rhetoric of the totalitarian era are making a comeback. Could the rise be aided by the remnants of totalitarian servility in our own heads? The director of the film, Ivo Briedis, and journalist Rita Ruduša, both born in the USSR, are going on a journey to explore the phenomenon of Homo Sovieticus and to discover whether a human being of the totalitarian mindset has specific geographical boundaries

La aproape trei decenii de la dezmembrarea Uniunii Sovietice, simbolurile erei totalitare şi retorica liderului autoritar revin în atenţie. Este această revenire ajutată de faptul că suntem încă tributari spiritului servil al acelor vremuri? Regizorul Ivo Briedis şi jurnalista Rita Ruduša, amândoi născuţi în URSS, explorează fenomenul Homo Sovieticus şi încearcă să răspundă la întrebarea dacă predispoziţia şi atracţia către mentalitatea totalitară este specifică doar anumitor regiuni geografice.

IVO BRIEDIS

Ivo este scenarist şi regizor, iar cariera sa se împarte între film şi teatru. În 2010, animaţia To Swallow a Toad, bazată pe scenariul său, a fost selectată în competiţia de scurtmetraje a festivalului de la Cannes. În 2012 proiectul său The Film a primit premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj la premiile industriei de film letone. Serialul istoric The Red Forest, bazat pe scena­ riul său, explorează mişcarea de rezistenţă letonă împotriva ocupaţiei ruseşti şi a devenit unul din cele mai populare seriale din Letonia în 2019.

Ivo is a screenwriter and director working both in film and theatre. In 2010, the animation after his script To Swallow a Toad was selected in the Cannes short film competition. In 2012 his fiction project The Film received the Best non-feature length film award in Latvia. His latest work, the script for historical series The Red Forest, about the national resistance movement in Latvia against the Russian occupation, become one of the most popular TV programmes ever in Latvia in 2019.

Producer(s): Gints Grūbe Cinematographer(s): Martins Jurevics Editor(s): Tomaš Elšik, Toms Krauklis Music: Martynas Bialobžeskis Production Company(ies): Mistrus Media Sound: Saulius Urbanavičius

Festivals: One World 2021 | Artdocfest 2021

24


LANDSCAPE ZERO

PEISAJ ZERO CENTRAL&EASTERN EUROPE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Bruno Pavić, Croatia, 2020, 71’ A small coastal area has been destroyed by the presence of industrial facilities. The film follows the lives of people who are either fighting for their survival among the dangerous facilities or coexisting with them in harmony. Everyday scenes intertwine with different art performances, depicting the adjustment of people and animals to the degraded environment. The title is a reference to ‘ground zero,’ denoting the location of a bomb explosion or the starting point of an epidemic or disaster. Or it could also serve to interpret the anthropological context of the relationship between human beings, nature and culture, industry and activist ecology. All of these themes intertwine throughout the film.

O porţiune de litoral a fost distrusă de apariţia unor clădiri industriale. Filmul prezintă vieţile localnicilor, care ori luptă pentru supravieţuire printre clădirile periculoase, ori coexistă cu ele în armonie. Scene cotidiane alternează cu performance-uri artistice variate, arătând cum oamenii şi animalele se adaptează peisajului în continuă degradare. Titlul este o referinţă la „punctul zero”, ce denumeşte locul unde a avut loc o explozie sau de unde a pornit o epidemie. Sau titlul ar putea fi punctul de pornire al interpretării contextului antropologic al relaţiei dintre om, natură, cultură, industrie şi activism ecologic. Toate aceste teme se regăsesc în film. Bruno s-a născut în 1988, în Zagreb, Croaţia. A absolvit secţia de Film şi Video a Academiei de Arte Plastice din Split şi apoi a terminat un master în departamentul de Film, Arte Media şi Animaţie din aceeaşi instituţie. Pe lângă filmul de ficţiune şi documentar, este pasionat şi de artele vizuale. A debutat în 2011 cu un scurtmetraj, Gargo, iar în 2014 şi-a lansat primul lungmetraj, Vlog. Landscape Zero este cel de-al doilea lungmetraj al său.

BRUNO PAVIĆ Bruno was born in 1988 in Zagreb, Croatia. He graduated from the Film and Video department of the Academy of Fine Arts in Split and afterwards took his master`degree at the same Academy Department of Film, Media Art and Animation. Together with fiction and documentary films he also deals with video arts. After debuting with a short film, Gargo, in 2011, in 2014 he released his first feature, Vlog. Landscape Zero is his second feature.

Producer(s): Ivan Perić Cinematographer(s): Andrea Kastelan Editor(s): Dan Oki, Dragan Dokic Production Company(ies): Kazimir Sound: Vjeran Salamon

Festivals: IDFA 2020 | Ji.hlava IDFF 2020 | DOK Leipzig 2020 | South East European Film Festival 2021

25


CENTRAL&EASTERN EUROPE

LAST KNIGHTS OF THE RIGHT SIDE ULTIMII CAVALERI AI DREPTEI

ROMANIAN PREMIERE

Michal Edelman, Poland, 2020, 67’ Although they look almost identical in black balaclavas, they have arrived at extremely right-wing views along very different paths. For six months Michał Edelman documented the activities of the National-Radical Camp brigade from Łódź ranging from propaganda events to attempts to disrupt the Gay Parade in Radomsko and a march along the streets of Warsaw. Are the nationalists really a group of friends with clear-cut views only?

Deşi arată aproape la fel când îşi pun cagulele, au ajuns la convingeri de extremă dreapta pe căi foarte diferite. Timp de şase luni, regizorul Michał Edelman a documentat activităţile brigăzii Taberei Naţional-Radicale din Łódź: de la evenimente de propagandă la încercări de subminare a paradei gay din Radomsko sau un marş pe străzile din Varşovia. Dar sunt naţionaliştii doar un grup de amici ce împărtăşesc aceleaşi opinii categorice? Michał s-a născut în 1995 în Łódź. După studii de sociologie la Universitatea din Varşovia, urmează în prezent cursurile de regie de film şi televiziune ale Şcolii Naţionale de Film din Łódź. A lucrat ca regizor secund pentru multe lungmetraje şi reclame. Regizează scurtmetraje, videoclipuri şi documentare.

MICHAL EDELMAN Michał was born in 1995 in Łódź. After social studies at the University of Warsaw. he is currently a student of the Film and Television Directing at the Polish National Film School in Łódź. He has worked as an assistant director on many feature films and commercials. He directs short films, music videos and documentaries. Producer(s): Agata Golanska Cinematographer(s): Maciej Edelman Editor(s): Sandra Ksepka Music: Michal Edelman, Maciej Edelman Production Company(ies): Polish National Film School in Lodz Sound: Aleksandra Landsmann

Festivals: Ji.hlava International Documentary Film Festival 2020 | Krakow Film Festival 2020

26


NUN OF YOUR BUSINESS

FAC CE VREAU ÎN MĂNĂSTIREA MEA CENTRAL&EASTERN EUROPE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Ivana Marinić Kragić, Croatia, Serbia, 2020, 72’ Two young nuns meet during a Catholic gathering in Croatia and fall in love. They live in two separate convents, but the spaces they once considered havens of solace and spiritual fulfilment turn out to be more earthly than expected. Disillusioned by the Church and the sexual and psychological abuse within the institution and driven by their blossoming love, they make the most difficult decision of their life: to leave the convent and start a new life together on the island of Korčula. But is the traditional local community ready to accept them?

Două tinere călugăriţe se întâlnesc la o întru­nire catolică din Croaţia şi se îndrăgostesc. Amândouă trăiesc în mănăstiri diferite şi iată că aceste locuri pe care altădată le considerau un refugiu unde poţi atinge împlinirea spirituală se dovedesc a fi mai lumeşti decât s-ar fi aşteptat. Dezamăgite de biserică şi de abuzurile sexua­le şi psihologice din mănăstire şi motivate de dragostea lor, cele două iau cea mai grea decizie din viaţa lor: să plece de la mănăstire şi să trăiască împreună pe insula Korčula. Dar este comunitatea locală pregătită să le accepte? Ivana este cofondatoare şi producătoare la Marinis Media, companie de producţie din Croaţia. Nun of You Business este primul ei lungmetraj documentar. Ivana a produs şi coprodus mai multe lungmetraje, printre care The Little Raccoon (r. Barbara Vekarić, 2013) şi Under the Surface (r. Ivan Mokrović, 2012).

IVANA MARINIĆ KRAGIĆ Ivana is a co-founder and producer at Marinis Media, a Croatian production company. Nun of Your Business is her first feature-length documentary. As a producer she is known for films such as Barbara Vekarić’s The Little Raccoon (2013), Ivan Mokrović’s Under the Surface (2012) and many others.

Producer(s): Ivana Marinić Kragić Cinematographer(s): Ivana Marinić Kragić Editor(s): Ivor Šonje Music: Filip Mitrović Production Company(ies): Marinis Media Sound: Luka Gamulin

Festivals: ZagrebDox 2020 | IDFA 2020 | One World 2021 | SEEfest 2021

27


CENTRAL&EASTERN EUROPE

RAMPART

ROMANIAN PREMIERE

Marko Grba Singh, Serbia, 2021, 62’ From an abandoned apartment in the suburbs of Belgrade, traces of the past are drawn and memories, both idyllic and tramatic, surface. A grandfather’s video recorder, pets, family gatherings and images from the uncertain years of 1998 and 1999 reveal a common life embraced by a historical event.

Într-un apartament abandonat de la periferia Belgradului, vestigii din trecut retrezesc la viaţă amintiri, unele idilice, altele traumatizante. Camera de luat vederi a unui bunic, animale de companie, reuniuni de familie şi frânturi din încercaţii ani 1998 şi 1999 aproximează viaţa unui om obişnuit ce încă resimte reverberaţiile unui eveniment istoric. Marko s-a născut în 1988 în Belgrad. În prezent urmează cursuri de doctorat în Regie de Film la Facultatea de Arte Dramatice din Belgrad. Primul său scurtmetraj, At Least We’ve Met (2012), a avut premiera la festivalul Visions du Réel şi primul mediumetraj, Abdul & Hamza (2015), a primit o menţiune specială la FIDMarseille. Din 2018 este directorul artistic al Beldocs, Festivalul Internaţional de Film Documentar din Belgrad. Rampart este primul său lungmetraj.

MARKO GRBA SINGH Marko was born in 1988 in Belgrade. He is currently pursuing a PhD in Film Directing at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. His debut short, At Least We’ve Met (2012), premiered at Visions du Réel. His first mid-length film Abdul & Hamza (2015) got a Special Mention at FIDMarseille. Since 2018 he serves as the artistic director of Beldocs, the Belgrade International Documentary Film Festival. Rampart is his first feature.

Producer(s): Marko Grba Singh Cinematographer(s): Ivan Marković Editor(s): Mina Petrović Production Company(ies): Kino Rebelde Sound: Luka Barajević

Festivals: Locarno Film Festival 2021 | Dokufest 2021

28


ROSES. FILM-CABARET

CINE-CABARET CU TRANDAFIRI CENTRAL&EASTERN EUROPE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Irena Stetsenko, Ukraine, 2021, 78’ Shot over a number of years, this pseudo-musical documentary follows the punk cabaret project The Dakh Daughters in their creative endeavours as they put their exquisit artistic talents at work. They are in turn protesters at the famous Maidan square, artists in quest of ways to express their love for tradition and concern for what is going on in the country, and extremely entertaining performers. Director Irina Setsenko did the filming herself, being also the band’s sound producer. The result is a fresh, intelligent and entertaining account of today’s Ukraine reflected by a group of powerful original female artists.

Filmat pe parcursul mai multor ani, acest documentar pseudo-muzical urmărește artistele trupei de cabaret cu accente punk The Dakh Daughters în demersurile lor creatoare de artă angajată. Le vedem cum protestează în celebrul Maidan, cum transpun sonorizări tradiționale pentru urechile publicului de azi, cum privesc cu îngrijorare la situația actuală a țării și, nu în ultimul rând, ca protagoniste ale unor show-uri electrizante. Autoarea imaginilor este chiar regizoarea Irina Setsenko, care a realizat filmările pe când însoțea trupa în calitate de producător de sunet. Rezultatul este o privire proaspătă, inteligentă și captivantă asupra situației de azi din Ucraina, reflectată de un grup de artiste puternice și originale. Irena a absolvit secţia de Regie Sunet a Universităţii Naţionale din Kiev. A fost producător de sunet şi sound designer pentru posturi TV, producţii de documentare şi muzicieni. Din 2013, colaborează cu trupa Dakh Daughters ca producător de sunet şi regizoare de video story-uri. Roses. Film-Cabaret este primul ei documentar de lungmetraj.

IRENA STETSENKO Irena graduated from Kyiv National University, receiving a diploma in Sound Directing. She worked as a sound producer and sound designer with TV stations, documentary film productions, and musicians. Since 2013, she has been fully attached to the Dakh Daughters Band as a sound producer and a director of their music documentary video-stories. Roses. Film-Cabaret is her first feature documentary.

Producer(s): Oleksandra Kravchenko, Oleg Sosnov Cinematographer(s): Serhiy Stefan Stetsenko Editor(s): Mykola Bazarkin, Irena Stetsenko, Tetyana Dorodnitsyna, Viktor Onysko Music: Dakh Daughters Band Production Company(ies): DGTL RLGN Sound: Maria Nesterenko

Festivals: Docudays UA 2021, Ukraine | Sheffield Doc/Fest 2021

29


PĂDUREA DOMESTICĂ

CENTRAL&EASTERN EUROPE

TAMING THE GARDEN

ROMANIAN PREMIERE

Salome Jashi, Switzerland, Georgia, Germany, 2021, 92’ A representative of the new post-communist elite has an unusual hobby. He buys century-old trees, some as tall as 15-story buildings, from communities along the Georgian coast and has them excavated to collect them for his private garden. In order to transplant trees of such dimensions, the landscape surrounding them is ripped apart and the people living around them are forced to adapt to the disruption. As the film follows this process, we get a glimpse of a society where the rich and powerful of the day can afford to defy not only their fellow citizens but nature itself.

Un reprezentant al noii elite post-comuniste se dedică unui hobby neobişnuit: cumpără copaci bătrâni, unii dintre ei înalţi şi de 45 de metri, de la comunităţile de pe litoralul Georgiei, îi excavează şi îi transplantează în grădina sa privată. Dar nu poţi muta copaci de asemenea dimensiuni fără să afectezi zona din jurul lor, iar comunităţile sunt nevoite să se adapteze la această schimbare drastică. Pe măsură ce documentarul detaliază întregul proces de transplantare, descoperim o societate în care puternicii zilei își permit să sfideze nu doar semenii ci însăși natura.

SALOME JASHI

Salomé s-a născut în Tbilisi, Georgia, în 1981. După studii de jurnalism a lucrat ca reporter mai mulţi ani. În 2005 câştigă o bursă British Council şi studiază regia de documentar la Royal Holloway, Universitatea din Londra. Primul ei lungmetraj, The Dazzling Light of Sunset (2016), a primit marele premiu al competiţiei Regard Neuf a festivalului Visions du Réel şi a fost proiectat la festivaluri din întreaga lume. Salomé a fondat două companii de producţie, Sakdoc Films şi Microcosmos, prin care produce atât documentar, cât şi ficţiune. Taming the Garden este al doilea lungmetraj pe care îl regizează.

Salomé was born in Tbilisi, Georgia, in 1981. After journalism studies she worked as a reporter for several years. In 2005 she received a British Council scholarship to study documentary filmmaking at Royal Holloway, University of London. Her first feature The Dazzling Light of Sunset (2016) was awarded the Main Prize at Visions du Réel’s Regard Neuf Competition, being screened at numerous festivals around the globe. Salomé is the founder of two production companies: Sakdoc Film and Microcosmos, both producing documentaries and fiction projects. Taming the Garden is her second feature.

Producer(s): Vadim Jendreyko, Erik Winker, Martin Roelly, Salomé Jashi Cinematographer(s): Salomé Jashi, Goga Devdariani Editor(s): Chris Wright Music: Celia Stroom Production Company(ies): Mira Film, Corso Film, Sakdoc Film Sound: Philippe Ciompi

Festivals: Sundance Film Festival | Berlinale | Cinéma du réel | FICUNAM | Docville | Docs Against Gravity | One World Prague | DocsBarcelona | DocAviv | Thessaloniki Documentary Festival | Crossing Europe

30


THE LAST TAPE FROM BOSNIA ULTIMA CASETĂ VHS DIN BOSNIA CENTRAL&EASTERN EUROPE

ROMANIAN PREMIERE

Albert Solé, Spain, 2021, 66’ În noiembrie 1995 s-a semnat acordul care a pus capăt Războiului din Bosnia, dar garantează acest acord ratificat de marile puteri ale lumii o pace viitoare? Este o întrebare care o preocupă şi pe Sifa Suljic, o femeie din Srebrenica care a fugit în timpul războiului şi şi-a construit o nouă viaţă în Catalonia. Se întoarce acum în oraşul de baştină pentru înmormântarea unui membru al familiei dispărut în masacru. În această călătorie menită să desluşească mistere din trecut, vedem prin ochii lui Sifa cum convieţuiesc în prezent vecinii care au crescut împreună şi cu toate acestea au ajuns să se dispreţuiască şi să se ucidă reciproc în timpul războiului.

In November 1995 was signed the Agreement that ended the Bosniac War, but is this Agreement imposed by the international community strong enough to guarantee future peace? This is the question posed by Sifa Suljic, a Bosnian from Srebrenica who ended up rebuilding her life in Catalonia. She is now returning to her country to bury the remains of her last family member to disappear in the massacre. In this journey for answers, we will see through her eyes to discover the current level of coexistence among neighbours who had grown up together and yet ended up despising and killing each other. And there is one question always on her mind: could it happen again?

Albert s-a născut în Bucureşti în 1962 şi, după o carieră de reporter de televiziune, a început să regizeze documentare TV în 2002. Debutează în lungmetraj în 2007 cu documentarul Bucharest, Memory Lost, care câştigă premiul Goya pentru Cel mai bun documentar în 2009. Revine la regie rând pe rând cu Final Escape (2011), Frozen Memories (2013), Federal (2017), Miró, the Inner Fire (2018) şi Examination of Conscience, ultimul titlu fiind un serial documentar original marca Netflix. The Last Tape from Bosnia (2020) este cel mai recent film al său.

ALBERT SOLÉ Born in Bucharest in 1962, Albert started to direct TV documentaries in 2002, after a career in TV reporting. He directed his first feature documentary in 2007, Bucharest, Memory Lost, which won the Goya Award for Best Documentary in 2009. He returned to directing with The Final Escape (2011), Frozen Memories (2013), Federal (2017), Miró, the Inner Fire (2018) and Examination of Conscience, the latter being a Netflix Original Documentary Series. The Last Tape from Bosnia (2020) is his most recent work.

Producer(s): Albert Solé, Joan Salicrú Cinematographer(s): Raúl Cuevas Editor(s): Raúl Cuevas Music: Enric Teruel Production Company(ies): Minimal Films and Clack Sound: Samir Hrkovic

Festivals: ProDocs | #DocTV 2021

31


LA CAPĂTUL LUMII

CENTRAL&EASTERN EUROPE

WHERE THE WORLD ENDS

WORLD PREMIERE

Anna Savchenko, Belgium, Norway, Lithuania, Croatia, 2021, 53’ La o oră de Vilnius, laşi în urmă „Vestul liber” pentru a te aventura în Belarus, „ultima dicta­tură a Europei”, ceea ce presupune un control de graniţă foarte strict, proces cvasiabsurd ce consumă o mulţime de timp. Dar iată că există oameni care trebuie să traverseze graniţa zi de zi, din moment ce ea trece literalmente prin curtea lor. Vizitele la rude sau prieteni şi mersul la biserică sau la cimitir sunt acum adevărate încercări ce presupun orare de funcţionare exacte, vize şi alte provocări birocratice. Iar asta doar pentru că această graniţă delimitează zona Schengen de ţara aflată încă sub controlul dictatorului Lukaşenko.

One hour away from Vilnius, everyone has to pass a strict border control when leaving the “free West” towards Belarus, “the last dictatorship in Europe”. Crossing this border is a time consuming and almost absurd process. How­ever, there are people who are confronted with it on a daily basis, as the border literally cuts through their backyard. Visiting relatives or friends and going to church or to the cemetery is now a complicated process involving cross point schedules, visas and other complicated bureaucratic procedures. And this only because the border separates the Schengen Area from the country which is still under dictator Lukashenko’s control.

Anna este o regizoare din Belarus care acum locuieşte în Bruxelles. Are o diplomă în Regie de documentar de la DocNomads. Anna a fost implicată în numeroase proiecte artistice în lumea întreagă, precum Youth Media, BBC World Service Trust, Adobe Youth Voices şi Luksuz Produkcija. Scurtmetrajele ei explorează dialogul poetic dintre documentar şi genul experimental. A coregizat şi montat God’s Mistake, film ce a câştigat premii şi a fost proiectat la numeroase festivaluri internaţionale. În prezent lucrează la primul documentar de lungmetraj, 72 Hours.

ANNA SAVCHENKO Anna is a Belarusian filmmaker currently based in Brussels. She has a degree in Documentary Film Directing from DocNomads. Anna worked in various artistic projects around the world, such as Youth Media, BBC World Service Trust, Adobe Youth Voices, and Luksuz Produkcija. Her short films explore the poetic dialog between documentary and experimental genres. She co-directed and edited the film God’s Mistake, which was screened and won awards at many international film festivals. She is currently in production with her feature documentary 72 Hours.

Producer(s): Frederik Nicolai Cinematographer(s): Tatsiana Huarylchyk Editor(s): Thomas Pooters, Pierpaolo Filomeno Music: Frédéric Vercheval Production Company(ies): Off World Sound: Rune Hansen, Jean-François Levillain

Festivals:

32


WOLVES AT THE BORDERS

NĂVALA LUPILOR CENTRAL&EASTERN EUROPE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Martin Páv, Czech Republic, 2020, 80’ Wolves are back! Having been exterminated in the Broumov region in the Czech Republic more than two hundred years ago, wolves have been slowly returning to the countryside and changing the lives of the locals. The documentary Wolves at the Borders looks at the contradictory reactions to their arrival: while for some people they offer hope of making the nature healthier, others see them only as enemies killing helpless farm animals who cannot be effectively protected. Are we able to coexist with wolves and with each other?

S-au întors lupii! După ce acum mai bine de două secole au dispărut fără urmă din regiunea Broumov din Cehia, lupii au început să-şi facă apariţia în păduri şi pe câmpuri, afectând vieţile localnicilor. Documentarul Wolves at the Borders explorează cât de polarizate sunt reacţiile la această invazie: pentru unii lupii reprezintă un motiv de speranţă şi convingerea că natura va fi mai sănătoasă, în timp ce alţii îi văd doar ca pe nişte intruşi gata să ucidă animale domestice care numai cu greu ar putea fi protejate. Putem oare să convieţuim cu lupii şi cu cei care gândesc altfel decât o facem noi? Martin a absolvit departamentul Regie de ficţiune din cadrul Facultăţii de Film şi Televiziune din Praga, dar imediat apoi s-a reorientat către documentar. Primul său film, Vote for Kibera, a câştigat Premiul Publicului la festivalul de la Ji.hlava în 2018. Culturile aflate în conflict şi modul cum ele se influenţează reciproc sunt unul din principalele sale puncte de interes. Un alt subiect important pentru Martin este relaţia oamenilor cu natura şi impactul acesteia asupra psihicului uman, subiect explorat în amănunt în cel mai recent film al său, Wolves at the Borders.

MARTIN PÁV Martin received a degree from FAMU in Directing Fiction, but soon after he started focusing on documentaries. His debut film Vote for Kibera won the Audience Award at the Ji.hlava IDFF in 2018. The issue of clashing cultures and their mutual influences is one of principal topics which Martin addresses in his work. Another important topic of his is people’s relationship with nature and its impact on the human psyche, which is thoroughly dealt with in his latest film Wolves at the Borders.

Producer(s): Zuzana Kučerová Cinematographer(s): Petr Racek Editor(s): Matěj Beran Production Company(ies): Frame Films Sound: Adam Bláha

Festivals: One World 2021 | Visions du réel 2020 | Jean Rouch 2020 | Tallinn Black Nights 2020

33


AN IA RO M TI TI ON

R

CO

M

PE

omanian documentary has come a long way from the first attempts of the1990s when filmmakers eventually broke free from the communist censorship to the double Oscar nomination of Collective in 2021. Astra Film Festival is proud to have stood by this incredible journey every step of the way. Year after year, our Romanian competitive section has selected remarkable documentaries produced in the country as well as international productions connected to Romanian issues. The 2021 selection presents ten films; eight are premieres and two of them are world premieres. It is a multifarious collection of stories told in the language of documentary cinema, about vulnerability and personal trauma; about strong characters with seemingly endless resources to fight back against a tough life; about communities undergoing change; and adventures and unknown stories from the recent past. They are surprising, touching, puzzling, sometimes amusing to watch and whatever emotion will prevail after watching them, it will most certainly not be indifference.

D

34

CO

M

PE

TI ȚI A

RO M ÂN IA

ocumentarul românesc a parcurs cale lungă de la primele încercări din anii 1990 după eliberarea de constrângeriler cenzurii comuniste până la dubla nominalizare la Oscar a documentarului Colectiv, iar Astra Film se poate mândri că a fost alături de documentarul românesc pas cu pas, de-a lungul incredibilului său parcurs. An după an, secțiunea competițională ROMANIA a crescut din punct de vedere al valorii filmelor selectate și și-a extins aria către co-producțiile internaționale cu subiecte românești. Selecția ediției 2021 prezintă zece producții și co-producții românești și internaționale. Opt sunt premiere, două dintre ele fiind premiere mondiale. Este o colecție cât se poate de variată de povești spuse pe limba documentarului, despre vulnerabilități și traume perso­ nale, despre oameni ale căror resurse de a înfrunta viața par inepuizabile, despre comunități în schimbare, aventuri și imagini neștiute din trecutul nu prea îndepărtat. Sunt filme care uimesc, cutremură, emoționează, amuză uneori, dar în mod sigur nu vor lăsa pe nimeni indiferent.


#NEWTOGETHER

ROMÂNIA

WORLD PREMIERE

Carmen Lidia Vidu, Austria, România, 2021, 54’ Soon after the entire Europe was in lockdown following the announcement by the World Health Organization that the COVID-19 outbreak is actually a pandemic, the Austrian Cultural Forum in Bucharest invited 60 artists from Austria and Romania to reflect upon their artistic future and also on how their art and our communities will be changed during and after the health crisis. The artists’ video interventions are now part of this ellaborate documentary.

În timpul perioadei de carantină instituite după declararea pandemiei de COVID-19 în Europa, Forumul Cultural Austriac București a invitat 60 de artiști din Austria şi România să reflecteze la propriul lor viitor artistic, precum și la modul în care arta lor și comunitățile noastre se pot transforma în timpul şi după finalul crizei sanitare. Intervenţiile lor video stau la baza acestui documentar de amploare. Carmen este o regizoare de teatru şi film din România. Caută poveşti, oameni şi istorii pe care le prezintă publicului său în forme artistice care generează emoţie. A debutat în regie în 2013 cu scurtmetrajul Dancing City, iar cel de-al doilea film, A Brief History – Astra Film, i-a adus premiul Gopo pentru Cel mai bun scurtmetraj documentar în 2015. Pe lângă #newtogether, cel mai recent proiect cinematografic al ei este Diary of a Revolution (2020).

CARMEN LIDIA VIDU Carmen is a theatre and documentary director based in Romania. She searches for stories, people and histories she wants to bring in front of her audience in diverse artistic endeavors meant to generate emotion. She directed her first short film, Dancing City, in 2013, and her second short film, A Brief History - Astra Film, brought her the Gopo Award for Best Documentary Short in 2015. Besides #newtogether, her most recent film is Diary of a Revolution (2020).

Editor(s): Cristina Baciu Production Company(ies): The Austrian Cultural Forum Bucharest Sound: Cristina Baciu

Festivals:

35


ROMÂNIA

FRAGILE

PICTURE

Ioana Mischie, România, 2021, 60’ Fragile is an independent project showcasing stories about vulnerability. Shaped as a modular documentary, Fragile presents the stories of five women, all played by famed actress Ioana Flora. After finding themselves in vulnerable situations, these five women succeed in overcoming their challenges and moving on. The project tackles a wide spectrum of topics, from the Wonder Wo­man syndrome to mono-parental families, autism, violence against women and human trafficking.

Fragile este un proiect independent prin care povești despre vulnerabilitate prind viață în fața publicului larg. Creat sub forma unui documentar creativ modular, acesta redă, prin interpreta­rea Ioanei Flora, poveștile a cinci femei aflate în situații vulnerabile, care au reușit să treacă peste situațiile cu care s-au confruntat. Proiectul abordează un spectru larg de tematici, precum sindromul Wonder Woman, autismul, familia monoparentală, violența fizică sau traficul de ființe umane.

IOANA MISCHIE

Ioana este o cineastă transmedia din România. După ce a absolvit UNATC, proiecte scrise şi regizate de ea au fost selectate la peste 100 de festivaluri din întreaga lume. Scurmetrajul ei Cumulonimbus a fost nominalizat la categoria Cel mai bun scurtmetraj la Premiile Gopo 2018. Portofoliul extins include proiecte VR (The Wetland), poeme participative (Idonee), instalaţii transmedia şi documentare web (Unsilenced Voices). Este cofondatoarea Storyscapes, un ONG care dezvoltă, din 2012, naraţiuni trans­media.

Ioana is a Romania-born transmedia filmmaker. After graduating Romania’s National Film School, her projects as writer and director have traveled to more than 100 festivals worldwide. Her short film, Cumulonimbus, was nominated at the Gopo Awards 2018 for Best Short Film and her expanded portfolio includes cinematic VR (The Wetland), participatory poems (Idonee), transmedia installations, and web documentaries (Unsilenced Voices). She is the co-founder of Storyscapes, an NGO focusing on transmedia storytelling initiated in 2012.

Producer(s): Ioana Mischie Cinematographer(s): Ana Banu, Miruna Vasilescu Editor(s): Alina Manea Production Company(ies): Storyscapes, Black Horse Mansion, Fragile Society Sound: Ana Banu

Festivals: Ost Anders Festival 2021 ANONIMUL IFF

36


HYMN FROM THE HIVE

CÂNTECUL STUPULUI

ROMÂNIA

WORLD PREMIERE

Jacopo Marzi, România, 2021, 84’ In 1990, just after the collapse of the Ceauşescu regime, Susanna marries Udo. Their wedding is the last one to be celebrated between two Saxons in Reichersdorf, their home village. After that, the couple flees Romania for Germany like half a million of Transylvanian Saxons, leaving behind eight centuries of history. Three decades later, their relationship has gone stale and they haven’t taught their native language to their daughters, who consider themselves 100% German. This is the choral story of a family, of people who are learning to change in order not to disappear.

Anul 1990, imediat după căderea regimului Ceauşescu. Susanna se mărită cu Udo, iar nunta lor este ultimul eveniment de acest gen celebrat între doi saşi în satul lor natal, Richiş. Curând apoi, cuplul pleacă în Germania, exact cum fac sute de mii de alţi saşi transilvăneni care au lăsat în urmă opt secole de istorie. Trei decenii mai târziu, Udo şi Suzanna nu mai simt nimic unul pentru celălalt şi regretă că fiicele lor se consi­ deră 100% nemţoaice, fără să ştie o iotă din limba natală a părinţilor. Iată povestea unei familii şi a unor oameni care au fost nevoiţi să se adapteze pentru a nu dispărea. Jacopo este regizor de film şi trăieşte în Milano. După ce a colaborat mai mulţi ani cu postul TV Sky Italia, a început să regizeze documentare. A debutat cu Two Headed Mountain, un scurtmetraj difuzat pe postul National Geographic. A regizat mai multe filme de ficţiune şi documentare, printre care Le Terre Desolate, finalist în selecţia festivalului CinemAmbiente. Hymn from the Hive, documentar dezvoltat şi în cadrul Astra Film Lab, este primul său lungmetraj.

JACOPO MARZI Jacopo is a film director based in Milan. After working several years for Sky Italy as a director, he started directing documentaries. He debuted with Two Headed Mountain, a short film featured on National Geographic international. He directed many fiction and non-fiction short films, including Le Terre Desolate, which was selected as a finalist at the CinemAmbiente film festival. Hymn from the Hive, which was presented in Astra’s industry platform Astra Film Lab, is his first feature.

Producer(s): Elena Santamaria, Jacopo Marzi Cinematographer(s): Jacopo Marzi Editor(s): Emiliano Battista, Jacopo Marzi Music: Chocolope Production Company(ies): OxyGene Film Productions Ltd Sound: Lorenzo Sattin

Festivals:

37


ROMÂNIA

MY UNCLE TUDOR

NANU TUDOR

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Olga Lucovnicova, Belgium, Portugal, Hungary, 2021, 21’ Olga se întoarce în casa străbunicilor, unde şi-a petrecut copilăria. Mult-aşteptata reuniune de familie este umbrită de încercările ei de a-şi confrunta unchiul, care şi-a ascuns cu grijă personalitatea dublă. „Am decis să fac un film despre cea mai mare durere a mea - amintiri din copilărie pe care le-am ascuns zeci de ani. În filmul meu încerc să spun că nu străinii, aşa cum se crede, ci persoanele apropiate sunt mai susceptibile să traumatizeze copiii. Aceste persoane - rude, prieteni de familie, învăţători – beneficiază deja de încrederea părinţilor, care îşi învaţă copiii să aibă încredere în ele şi să le asculte, fără să ştie că poate ascund ceva.” (Olga Lucovnicova)

Olga travels back to the house of her great-grandparents, where she spent her childhood. The long-awaited family reunion interferes with her attempts to confront her uncle, who hid his double personality for decades. “I decided to make a film about my biggest pain - childhood memories that I had kept secret for decades. In my film, I tried to tell that, contrary to the stereo­type, children are more often traumatized by close people, than strangers. These are people whom parents trust, such as relatives, friends, teachers. Parents teach their children to trust and obey these people, who, sometimes, may have dual personalities.” (Olga Lucovnicova)

Olga s-a născut în Republica Moldova şi acum locuieşte în Belgia. A studiat imagine timp de şase ani la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, urmând apoi studii de regie de documentar în cadrul DocNomads, un master de doi ani organizat de facultăţi din Portugalia, Ungaria şi Belgia. Olga este interesată în special de poveşti care ar putea să genereze schimbare socială şi să devină o sursă de dezbatere. A debutat în 2013 cu scurtmetrajul O crenguţă de scoruş, iar cel mai recent film al ei, Nanu Tudor, a câştigat prestigiosul Urs de Aur anul acesta la festivalul de la Berlin.

OLGA LUCOVNICOVA Olga is a Moldovan filmmaker based in Belgium. She studied cinematography for six years at the Academy of Music, Theater and Fine Arts of Moldova, and two years of documentary film directing at DocNomads, a program delivered by three universities in Portugal, Hungary and Belgium. As a filmmaker, Olga is particularly interested in stories that can generate social changes and create a platform for discussion. She debuted in 2013 with A Little Rowan Branch. Her most recent short film, My Uncle Tudor, received the prestigious Golden Bear at this year’s Berlinale.

Cinematographer(s): Olga Lucovnicova Editor(s): Olga Lucovnicova Music: Olga Lucovnicova Production Company(ies): DocNomads Sound: Olga Lucovnicova Editing: Olga Lucovnicova

Festivals: Berlinale 2021 | Golden Bear Best Short Film | Go Short International Short Film Festival Nijmegen 2021 | Audience Award | ZagrebDox 2021 | Krakow Film Festival 2021 | HotDocs 2021

38


OCCASIONAL SPIES

SPIONI DE OCAZIE

ROMÂNIA

ROMANIAN PREMIERE

Oana Giurgiu, România, 2021, 120’ In the spring of 1944, the fate of many Allied pilots who fell in Eastern Europe was unknown. The MI9 office in Cairo decides to recruit agents from among the Zionists who had emigrated from these countries to Palestine before the war. Their mission? Find the prisoners and organize a potential escape. The occasional spies will soon find themselves caught among war, politics and personal life. Here is their story.

În primăvara anului 1944, soarta multor piloţi aliaţi căzuţi în Europa de Est era necunoscută. Biroul MI9 din Cairo a decis recrutarea unor agenţi din rândul sioniştilor care emigraseră din aceste ţări în Palestina, înainte de război. Misiunea lor? Să găsească prizonierii şi să organizeze o potenţială evadare. Spionii de ocazie s-au trezit prinşi între război, politică şi viaţa personală. Iată-le poves­ tea. Oana a regizat documentare TV înainte să facă parte din echipa de producție a filmelor Moartea domnului Lăzărescu (r. Cristi Puiu) şi Delta (r. Kornél Mundruczó), ambele premiate la Cannes. În ultimii 15 ani, a produs o serie de filme selectate și premiate la festivaluri precum Berlinale și Cannes. Primul ei documentar de lungmetraj, Aliyah Dada (2014), a fost proiectat la Astra Film Festival și în festivaluri din toată lumea, câştigând Premiul Gopo pentru Cel mai bun documentar. Spioni de ocazie este al doilea ei lungmetraj.

OANA GIURGIU Oana Giurgiu directed television documentaries before working on “The Death of Mr Lăzărescu” (d. Cristi Puiu) and “Delta” (d. Kornél Mundruczó), both award-winners at Cannes. During the last 15 years she produced a great number of films selected and awarded in festivals such as Berlinale and Cannes. Her first feature documentary, “Aliyah DaDa” (2014), was screened in Astra Sibiu and in festivals worldwide and won the GOPO Award for Best Documentary. Occasional Spies is her second feature documentary.

Producer(s): Oana Giurgiu, Tudor Giurgiu, Bogdan Crăciun Cinematographer(s): Alexandru Galmeanu Editor(s): Letiția Ștefănescu Production Company(ies): Libra Films Sound: Sebastian Zsemlye

Festivals: TiFF 2021

39


ROMÂNIA

STELA, IN THE NAME OF THE FATHER STELA, ÎN NUMELE TATĂLUI

ROMANIAN PREMIERE

Anca Hirte, România, 2021, 81’ A tramp, an ex-convict, an HIV-positive lesbian. Stela, with eyes shadowed by thick, black eyelashes and a cigarette hanging on her lips, fights since she was born because everything she was given was against her. She spent ten years in jail. After almost killing her wife while being on drugs, she got clean. She redeems her sins by dedicating herself to others: Dana, her wife, NGOs, prevention and counsel centers, anyone on the streets, anyone in need. She invests everything she has, until she’s left with nothing. And then Stela falls for Ana...

Fostă femeie fără adăpost, fostă puşcăriaşă şi lesbiană seropozitivă. Iat-o pe Stela, cu ochii ei umbriţi de gene dese şi cu o ţigară mereu atârnată la colţul gurii. Stela luptă de când se ştie pentru că tot ce i s-a oferit i-a fost de fapt împotrivă. A petrecut un deceniu în închisoare. După ce aproape că şi-a ucis soţia în timp ce se afla sub influenţa drogurilor, Stela scapă de adicţie. Îşi ispăşeşte păcatele dedicându-şi timpul tuturor celor din jur: Danei, soţia ei, ONG-urilor, centrelor de prevenţie, oricui de pe stradă, oricui are ne­ voie. Dă totul, până când nu-i mai rămâne nimic. Şi apoi Stela se îndrăgosteşte de Ana… Născută în 1967 în România, Anca a terminat Universitatea Politehnică din Bucureşti cu o diplomă de inginer chimist. Atrasă de cinema, a făcut cursuri de regie în cadrul Atelierelor Varan, regizând Venus în 1993 şi Dali şi Dali în 1994. S-a mutat apoi la Paris, unde se dedică exclusiv regiei. A regizat, printre altele, Il respire encore (2015), În numele primarului (2013) şi Păcătoasa Teodora (2011). Stela, în numele tatălui este cel mai recent lungmetraj al său.

ANCA HIRTE Born in 1967 in Romania, Anca graduated as a chemical engineer from the Polytechnic School of Bucharest. She trained in filmmaking with the Varan Workshops in Bucharest where she directed Venus in 1993 and Dali and dali in 1994. She then leaves Romania to live in Paris and direct films. She directed, among others, Il respire encore (2015), In Mayor’s Name (2013) and Theodora the Sinner (2011). Stela, in the Name of the Father is her most recent feature.

Producer(s): Alexandre Iordăchescu Cinematographer(s): Anca Hirte Editor(s): Cătălin Cristuțiu Production Company(ies): UVM - Elefant Films - Bellota films Sound: Matthieu Gasnier, Bruno Auzet

Festivals: Cinéma 2 | Centre Pompidou 2020

40


THE CERTAINTY OF PROBABILITIES CERTITUDINEA PROBABILITĂȚILOR

ROMÂNIA

ROMANIAN PREMIERE

Raluca Durbacă, România, 2021, 90’ Used as a tool of ideological dominance, language defines, describes and at times dissimulates how the social, political and economic reality of a society is actually perceived. In order to analyze the ideology of a dominant elite one must fragment and re-contextualize its discourse. The film is entirely made from materials produced by the Alexandru Sahia Studio in 1968 - the most prosperous and optimistic year of socialist rule in Romania and shows how an entire state apparatus made impressive efforts in order to maintain social stability in a society that believed it had eliminated all alienating and exploitative work relationships.

Ca instrument de dominare ideologică, limbajul definește, descrie și, deseori, disimulează moda­ litatea în care este percepută realitatea socială, politică și economică a unei societăți. Critica ideologiei unui grup dominant se face prin fragmentarea și recontextualizarea discursului acestuia. Alcătuit în întregime din materiale produse de studioul cinematografic „Alexandru Sahia“ în anul 1968, cel mai prosper și optimist an al e­pocii socialiste, filmul analizează eforturile depuse de către un întreg aparat de stat pentru a asigura stabilitatea socială într-o societate ce susținea că a eliminat relaţiile de muncă exploatative și alie­ nante. Raluca este regizoare şi critic de film. După studii de comunicare, a absolvit Facultatea de Film din cadrul UNATC. A colaborat cu revista Film Menu (2012-2016) și a publicat eseuri în mai multe volume colective despre cinema. Raluca are peste 10 ani de experiență în producția de film și a colaborat cu festivaluri de film din România în calitate de critic invitat. Certitudinea probabilităților este lungmetrajul său de debut.

RALUCA DURBACĂ Raluca is a director and film critic. After communication studies, she graduated from the Film Department of the National University of Theatre and Film “I.L. Caragiale” in Bucharest. Her articles and essays were published in the Film Menu magazine (2012-2016) and in several collective volumes on cinema. Raluca has been involved in film production for more than ten years, all the while attending film festivals as a critic. The Certainty of Probabilities is her first feature.

Producer(s): Velvet Moraru Editor(s): Letiția Ștefănescu Production Company(ies): ICON production Sound: Alex Dragomir

Festivals: One world Romania 2021

41


CEA CARE NU E AICI

ROMÂNIA

THE MISSING ONE

ROMANIAN PREMIERE

Rareş Ienasoaie, France, 2020, 88’ „După ani de zile de când ne-am văzut ultima oară, m-am hotărât să-mi vizitez sora mai mare. Locuieşte într-o dubiţă şi e dependentă de morfină. Am început să vorbim aşa cum nu am mai făcut-o până acum, până târziu în noapte.” (regizorul Rareş Ienasoaie)

„After several years apart I decide to meet up with my elder sister. She lives alone in a truck and has become addicted to morphine. We start talking like never before, deep into the dark of the night.” (Rareş Ienasoaie, the director)

După ce a studiat dramă, Rareş a colaborat cu mai multe proiecte de film independent ca inginer de sunet, operator şi monteur. A montat documentarul multipremiat Dialogas su Josefu al Elžbieta Josadė, a cărui premieră mondială a avut loc la festivalul de la Jihlava în 2016. The Missing One este primul său lungmetraj. Rareş locuieşte şi activează în Paris. RAREŞ IENASOAIE After graduating in drama studies, Rareş collaborated on independent film projects as a sound engineer, camera operator and editor. He edited the award-winning documentary Dialogas su Josefu directed by Elžbieta Josadė (Jihlava, 2016). The Missing One is his first feature film. He lives and works in Paris.

Producer(s): Lorenzo Bianchi Cinematographer(s): Rareş Ienasoaie Editor(s): Clémence Diard Music: Pierre Desprats Production Company(ies): Société Acéphale (Lorenzo Bianchi & Anthony Lapia) Sound: Rareş Ienasoaie

Festivals: Cinéma du Réel 2020 | Corsica.doc 2020 | Clermont-Ferrand 2020 | DocLisboa 2020

42


THE SHAWKAT MISTERY

UN PERSONAJ MISTERIOS

ROMÂNIA

ROMANIAN PREMIERE

Ágnes Maksay, România, 2021, 62’ Seif Eddine Shawkat was born in Cluj-Napoca in 1913 as the first born son of Ahmed D. Dzselaleddin, the Secretary of the Turkish Senate, and Hungarian actress Incze Gabriella. Shawkat directed more than 40 films in Romania, Egypt, Turkey, Lebanon, and Syria. Before 1945, Sefket`s name became known because of his novel, „Madonna from Kalotaszeg”, from which a successful Hungarian film was soon directed by Rodriguez Endre. We follow Shawkat’s life in Budapest, Egypt and Lebanon.

Seif Eddine Shawkat s-a născut în Cluj-Napoca în 1913, fiind primul fiu al consulului turc Ahmed D. Dzselaleddin şi al actriţei maghiare Incze Gabriella. Shawkat a regizat mai bine de 40 de filme în România, Egipt, Turcia, Liban şi Siria. A devenit cunoscut şi datorită romanului „Madonna din Ţara Călatei”, pe care regizorul Rodriguez Endre avea să-l transforme curând într-un film popular în Ungaria. Să-l urmăm pe Shawkat în Budapesta, Egipt şi Liban. Ágnes s-a născut în Cluj-Napoca în 1965 şi este regizoare de documentar şi jurnalistă de televiziune. A absolvit Universitatea Babeş-Bolyai cu o specializare în Filozofie, Istorie şi Psihologie. În 1990 a devenit corespondent pe Transilvania pentru televiziunea maghiară Danube Television. În 1994 a cofondat Video Pontes, o companie de producţie specializată în documentar şi producţie de televiziune. De atunci Ágnes a regizat aproape 50 de filme, cele mai multe documentare istorice ce explorează subiecte specifice Transilvaniei.

ÁGNES MAKSAY Ágnes is a documentary filmmaker and TV journalist born in Cluj-Napoca, Romania, in 1965. She graduated from the Babeş-Bolyai University with a degree in Philosophy, History and Psychology. In 1990 she became the Transylvanian correspondent for the Danube Television in Budapest. In 1994 she co-founded Video Pontes, a production company specialized in documentary and TV production. Since then she has directed nearly 50 films, most of them historical documentaries that deal with Transylvanian topics.

Producer(s): Ágnes Maksay Cinematographer(s): Filep Farkas - director of photography László Loránd - second unit camera Editor(s): Filep Farkas Music: Gherasim Emil Production Company(ies): SC VIDEO PONTES SRL Sound: Wahl Frigyes

Festivals: Duna TV 2020

43


NOI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ

ROMÂNIA

US AGAINST US

Andra Tarara, România, 2020, 74’ The director and her father take a camera in hand and film each other during interviews in which they discuss schizophrenia, their own pasts, and their personal conceptions of happiness. The film is a personal statement of two people affected by or marked by a mental disorder - a father forced to live with it and a daughter who had to grow up with a sick and often absent father. During the shoot, the two try to find understanding for each other while revealing their inner traumas.

Autoarea filmului și tatăl ei iau câte o cameră și se filmează reciproc. O serie de interviuri iau naștere, în care cei doi discută despre schizo­ frenie, propriile lor trecuturi și concepțiile lor despre fericire. Filmul este o declarație perso­nală a unui părinte ce se confruntă cu o afecțiune mintală și a unei fiice care a crescut cu un tată adesea absent. În timp ce filmează, cei doi își dezvăluie rănile cauzate în trecut și încearcă să se înțeleagă reciproc. Andra locuieşte în Bucureşti, regizează documentare şi este şi director de imagine. A absolvit secţia de Imagine a UNATC şi are şi studii de antropo­ logie vizuală la SNSPA. Primul ei scurtmetraj, O moarte în familia mea, s-a lansat în 2018, iar anul trecut Andra a coregizat primul ei lungmetraj, 23 August 1944/2019, film proiectat la ediţia anteri­ oară a festivalului Astra. Noi împotriva noastră este al doilea lungmetraj al ei.

ANDRA TARARA Andra is a documentary film director and cinematographer based in Bucharest. She graduated from the Cinematography department of Romania’s national film school. She also has studies in Visual Anthropology from The National School of Political Science and Public Administration. Andra debuted in 2018 with a short, A Death in My Family, and in 2020 she co-directed her first feature, August 23 1944/2019, which was screened at the previous edition of Astra. Us Against Us is her second feature.

Producer(s): Anamaria Antoci, Anda Ionescu Cinematographer(s): Andra Tarara, Ion Tarara Editor(s): Andra Tarara Production Company(ies): Tangaj Production Sound: Flora Pop

Festivals: Ji.hlava International Documentary Film Festival 2020 | Les Films de Cannes à Bucarest 2020 | TIFF 2021

44


Centrul de Arte și Comunicare Sri Aurobindo

FILM UNIVERSITY BABELSBERG SLOVAKIA KONRAD Universitatea Liberă Berlin WOLF

DOCNOMADS PORTUGAL, HUNGARY, BELGIUM

A ANI ROM

CO DO MP CS ETI TI C HO ON IN DI OL A

SRI AUROBINDO CENTRE FOR ARTS AND COMMUNICATION

E ATR EST R THE OF UCHA B ITY ERS GIALE” NIV A AL U .L. CAR ION I NAT FILM “ AND

Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București

THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN BRATISLAVA

THE MAALEH FILM SCHOOL

ISRAEL

Școala de film Maaleh

RO M

Scoala Nationala De Studii Politice Si Administrative

AN IA

NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE STUDIES SNSPA

45

PO CO LA DO MP ND CS ETI CH ȚIA OO L

POLISH NATIONAL FILM SCHOOL IN ŁÓDŹ

Universitatea Konrad Wolf

Școala Națională de film Łódź

G

ACADEMIC FILM CENTRE IN BELGRADE

A N Y

Centrul Academic de Film Blegrad

E R M

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN SERBIA

GERMANY

Academia de arte Bratislava


DOCSCHOOL

ATTENTION ALL PASSENGERS

ATENŢIE, PASAGERI

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Marek Moučka, Slovak Republic, 2020, 20’ A train is speeding at 100 kilometers per hour towards a suicidal person. Fractions of a second decide whether the driver pulls the brakes in time or will ever be haunted by nightmares about a traumatic event. This documentary is about coping with such a tragic experience: we meet several engine drivers who talk about the helplessness they feel when they pull the brakes, without having any idea if they managed to do so just in time...

Trenul se năpusteşte cu 100 de kilometri pe oră către o persoană care vrea să se sinucidă. Dacă frânează o fracţiune de secundă prea târziu, mecanicul locomotivei va avea pentru tot restul vieţii coşmaruri despre acest eveniment traumatizant. Documentarul explorează cum poate face cineva faţă unei astfel de experienţe: întâlnim mai mulţi mecanici care vorbesc despre neputinţa resimţită atunci când frânează, dar nu au idee dacă nu cumva a fost prea târziu... Marek s-a născut în 1995, iar în prezent studiază regia de documentar la Academia de Artele Spectacolului din Bratislava. A experimentat cu o paletă largă de tipuri de exprimare artistică, inclusiv fotografia şi teatrul. A fost implicat în realizarea mai multor scurmetraje şi piese de teatru. O constantă a artei sale este fascinaţia pentru tot ceea ce este uman, pentru diferenţele sociale şi diversitatea experienţei umane.

MAREK MOUČKA Born in 1995, Marek is a student at the Academy of Performing Arts in Bratislava, where he studies documentary directing. He has tried his hand in a wide spectrum of arts, including photography and theater. He has participated in the making of several short films and theater performances. His work is connected by the fascination towards everything human, social differences and the diversity of the human experience.

Producer(s): Tomáš Gič Cinematographer(s): Andrej Dlabáč Editor(s): Marek Bihúň Production Company(ies): The Academy of Performing Arts in Bratislava Sound: Stanislav Kubica

Festivals: ethnocineca 2021

46


DEAR DARKNESS

UNDE LUMINOASE

DOCSCHOOL

ROMANIAN PREMIERE

Samuel N. Schwarz, Germany, 2019, 17’ For 12-year-old Frida, darkness is especially pleasant because she doesn’t need to see so much. Sometimes even her eyes hurt from all the light. Frida is blind, can only see outlines, shadows and colours, but when she dreams the blurry images of the day become sharp. Precisely because she doesn’t see as much as others, she perceives the world that surrounds her very differently. And so she sees things that remain hidden to others.

Pentru Frida, o fetiţă de 12 ani, întunericul repre­ zintă confort pentru că nu simte nevoia să vadă prea multe. Uneori chiar o dor ochii de la atâta lumină. Frida este oarbă, vede doar contururi, umbre şi culori, dar atunci când visează imaginile difuze de peste zi devin cât se poate de clare. Tocmai pentru că nu vede la fel de bine ca alţii, Frida percepe lumea înconjurătoare în felul ei, iar asta o face să observe lucruri care altora le scapă. Samuel s-a născut în Berlin în 1996. A studiat istoria artei şi teatrologie la Universitatea Liberă din Berlin. Din 2018 urmează cursurile regie a Universităţii de Film Babelsberg Konrad Wolf. Şi-a regizat primul film, Matching Tones, în 2017, iar doi ani mai târziu şi-a terminat al doilea proiect, Dear Darkness.

SAMUEL N. SCHWARZ Samuel was born in Berlin in 1996. He studied art history and theatre studies at the Freie Universität Berlin. Since 2018 he has been studying directing at the Film University Babelsberg Konrad Wolf. His directed his first short film, Matching Tones, in 2017. Dear Darkness is his second short film project. Producer(s): Paula Ziemke, Hannah Liebrenz Cinematographer(s): Sophia Fenn Editor(s): Armano Forster Music: Richard Meyer Production Company(ies): Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF Sound: Larissa Kischk

Festivals: DOK Leipzig 2019 | IDFA Kids&Docs 2019 | New York International Children’s Film Festival 2020 | Docudays UA 2020

47


CE-AI FĂCUT?

DOCSCHOOL

DID YOU DO IT?

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Aditi Bhande, India, 2020, 25’ „Un loc care nu e nici urban şi nici rural, la peri­ feria capitalei Indiei. Filmul încearcă să exploreze dinamicile dintre resursele naturale şi intervenţia omului în acest loc care pentru mine înseamnă acasă. Cine e de vină? Ei, tu, eu, noi toţi?” (regizoarea Aditi Bhande)

„A place that is neither urban nor rural, on the fringes of the capital of India. The film attempts to explore the dynamics between natural resources and human intervention in this place that is my home. Who is responsible - they, you, me - all of us?” (Aditi Bhande, the director)

De cinci ani, Aditi lucrează cu copii şi luptă pentru ca drepturile lor să fie respectate. Din această perspectivă percepe diversele forme de expresie ale artei drept un mijloc de informare a opiniei publice. Aditi nu se poate rezuma la unul sau două domenii de interes, prin urmare speră ca prin cinema să ajute diverse cauze sociale şi să exploreze domenii precum arta, istoria, cultura şi tradiţiile. ADITI BHANDE Aditi has worked with children and child rights for five years and it was here that she realized how art forms could be used as a tool to create awareness. Since she finds it difficult to narrow her interests down to one or two, she hopes that filmmaking will act as a medium through which she can engage with various social causes as well as art, history, culture and heritage.

Cinematographer(s): Aditi Bhande Editor(s): Aditi Bhande Production Company(ies): Sri Aurobindo Centre For Arts And Communication (SACAC) Sound: Aadya Pandey, Neelansh Mittra, Purandhya Sharma; Grace Mary Sukanya

Festivals: 9th Bangalore Shorts Film Festival Winner | SiGNS 14TH EDITION

48


DUSK

ASFINŢIT

DOCSCHOOL

ROMANIAN PREMIERE

Bálint Bíró, Hungary, Portugal, Belgium, 2020, 21’ Sandor, a father of eight, has taken up a job as a landguard to protect the small community where his family lives. He patrols the border with his car and night vision goggles, assisted by his eldest son, on the lookout for anything suspicious. Although we don’t actually see any intruders and they are only spoken about in veiled terms, the threat always feels tangible, especially for the children.

Sandor are opt copii şi a preluat postul de paznic pentru a apăra comunitatea unde locuieşte cu familia sa. Însoţit de fiul mai mare, Sandor patrulează graniţa dintre Ungaria şi Serbia cu maşina, cercetând depărtările cu ochelarii cu vedere nocturnă pentru a se asigura că nimic suspect nu se petrece în zonă. Chiar dacă nu vedem intruşi, iar aceştia sunt pomeniţi în termeni voalaţi, ame­ ninţarea este palpabilă, mai ales pentru copii. Bálint vine din Ungaria şi este regizor. A absolvit Universitatea de Arte Bournemouth din Anglia în 2018 şi în acelaşi an a primit o bursă pentru a studia regia de documentar în cadrul programului DocNomads. A debutat în 2018 cu scurtmetrajul Isle of Muck, iar anul trecut a lansat Salt and Bread. Dusk este cel mai recent scurtmetraj al său.

BÁLINT BÍRÓ Bálint is a filmmaker from Hungary. He graduated from Arts University Bournemouth in England in 2018, in the same year he was granted a scholarship by the DocNomads International Master’s Course in Documentary Film Directing. He debuted in 2018 with Isle of Muck and a year later he released Salt and Bread. Dusk is his newest short film documentary. Producer(s): Bálint Bíró Cinematographer(s): Ezequiel Salinas Editor(s): Marianna Rudas Production Company(ies): DocNomads Sound: Federico Disandro

Festivals: IDFA 2020 | FipaDoc 2020 | BIDF 2021

49


FAMILIA²

DOCSCHOOL

FAMILY²

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Yifan Sun, Poland, 2020, 25’ Lola was adopted into a Belgian family eleven years ago when she was an infant. Over the years, she has been imagining the reunion with her birth family in China. This summer, her dream finally comes true. When Lola’s two families finally meet for the first time, how will they spend the time together? What will Lola’s birth parents tell her?

Au trecut unsprezece ani de când Lola a fost adoptată de o familie belgiană pe când era doar un bebeluş. În tot acest timp şi-a imaginat cum ar fi să-şi întâlnească părinţii biologici din China. Vara aceasta, visul ei se împlineşte în sfârşit, căci cele două familii ale ei se vor întâlni pentru prima dată. Ce vor face împreună? Şi ce îi vor spune Lolei părinţii ei adevăraţi? Yifan s-a născut în Hohhot, capitala Mongoliei Interioare, în 1988. A urmat cursurile Academiei de Film din Beijing şi a obţinut o diplomă în Studii Cinematografice în 2009. În prezent face un master în Regie la celebra şcoală de film din Łódź, Polonia. Family², primul ei scurtmetraj, a fost selectat la mai bine de zece festivaluri din întreaga lume.

YIFAN SUN Yifan was born in Hohhot, Inner Mongolia, in 1988. Having attended Beijing Film Academy and received a B.A. in Film Studies in 2009, she decided to continue her adventure with cinema. As of now, she is pursuing her M.A. in Film Directing at The Polish National Film School in Łódź. Family², her first film, has been selected at more than ten film festivals around the globe. Cinematographer(s): Alicia Devaux Editor(s): Dorota Roś Music: Agata Golańska Production Company(ies): Polish National Film School in Łódź Sound: Ewa Bogusz

Festivals: 46th Student Academy Awards | Docu Days UA 2019 | DocuSpace 2020 Docu/Short | Cleveland IFF | Thessaloniki IFF 2020 | FIDBA2020

50


FLIGHT PLAN

PLANUL DE ZBOR

DOCSCHOOL

Gabriel Durlan, Romania, 2020, 46’ Ovidiu are şaisprezece ani şi îşi ocupă timpul cu două mari pasiuni: columbofilia și muzica. Adolescentul pendulează între complicatul proces de pregătire a porumbeilor voiajori pentru competițiile de zbor și repetițiile la saxofon.

Ovidiu is 16-year-old teenager who has two passions: pigeons and music. He divides his time between training his pigeons in the countryside and saxophone lessons in the city. A balancing act in between two worlds.

Gabriel este regizor, scenarist, monteur şi fotograf. În 2012 a absolvit Regie de Film la Universitatea Media din Bucureşti. Filmele sale documentare, de ficţiune şi experimentale au fost proiectate la mai multe festivaluri din România şi de peste hotare. În 2020 a absolvit programul de master Documentary Filmmaking al UNATC. În 2021 a regizat două filme, documentarul FAR şi filmul experimental Ship of Fools. GABRIEL DURLAN Gabriel is a director, screenwriter, editor and photographer from Romania. In 2012 he got his Film Directing degree from the Media University. His documentary, fiction and experimental films have been screened at several festivals in Romania and abroad. In 2020 he got a post-graduate degree in Documentary Filmmaking from Romania’s National Film School in Bucharest. In 2021 he directed two films, FAR, a documentary, and the experimental film Ship of Fools.

Producer(s): Iulia Stoianovici Cinematographer(s): Gabriel Durlan Editor(s): Diana Crăciunescu, Gabriel Durlan Music: Alexandru Arcus Production Company(ies): UNATC Sound: Cătăin Vrânceanu

Festivals: Buzău International Film Festival 2020 | IPIFF 2021

51


FĂRĂ LAPTE

DOCSCHOOL

MILKLESS

PICTURE WORLD PREMIERE

Lidia Ilie, Romania, 2021, 31’ A massive emigration phenomenon as seen through the eyes of Aurica Matei, an 83-year-old woman who lives in a Romanian village with her 91-year-old husband, Costică. They, like too many other Romanian families, had to raise their grandson from a very early age, as his mother went to Italy for work. After 20 years, she hasn`t yet returned home and the grandparents now have to face the biggest dilemma of their generation: whether to sell their cow, as they are not physically able to milk it anymore. Somehow, Grandma Aurica’s last hope for keeping the cow is the return of her daughter–in–law from Italy, for good.

O perspectivă asupra masivului fenomen de emi­ grare văzut prin ochii Auricăi Matei, o femeie în vârstă de 83 de ani care locuieşte într-un sat cu soţul ei şi mai în vârstă. Ca multe alte fami­ lii din ţară, cei doi soţi au fost nevoiţi să-şi crească nepoţelul de la o vârstă fragedă, după ce mama lui a plecat la muncă în Italia. După două decenii, ea încă nu s-a întors, iar bunicii se confruntă cu o dilemă chinuitoare: dacă să-şi vândă sau nu vaca pe care acum sunt prea bătrâni să o mai mulgă. Ultima speranţă a bunicii Aurica săşi păstreze sursa de lapte e reîntoarcerea acasă, o dată pentru totdeauna, a norei sale. Lidia are studii în jurnalism şi producţia multimedia şi audiovizuală, locuieşte în prezent în Bucureşti şi este regizor de documentare. Documentarul ei observaţional Senza Latte este primul film pe care l-a regizat. În prezent dezvoltă alte proiecte de documentar prin noua ei companie de producţia abia înfiinţată.

LIDIA ILIE Lidia, has a background in journalism and multimedia/audio-video production, is a documentary filmmaker based in Bucharest. Her observational documentary Milkless is her directorial debut. Lidia is currently developing several other documentary film projects through her recently founded production company.

Producer(s): Lidia Ilie Cinematographer(s): Lidia Ilie Editor(s): Vadim Severin, Lidia Ilie Music: Aurica Matei Production Company(ies): UNATC Sound: Ștefan Puia

Festivals:

52


MOTELS

MOTELURI

DOCSCHOOL

ROMANIAN PREMIERE

Claudia Quigua, Colombia, 2019, 28’ Motels is an ethnographic film that explores a significant yet overlooked aspect of Colombian culture, the country’s motel network. We witness the experiences of its occupants, all the while the film also tries to capture and understand the characterization and organization of these spaces, the types of practices that take place in them, and the relationship with the themes of sexuality and gender.

Moteluri este un film etnografic care exploreză un aspect relevant, dar adesea trecut cu vederea al culturii columbiene: reţeaua locală de moteluri. Suntem martorii diverselor experienţe ale clienţilor, în timp ce documentarul încearcă în acelaşi timp să surprindă şi să explice cum sunt organizate aceste spaţii, ce tipuri de practici se desfăşoară aici, dar şi relaţia motelurilor cu teme universal valabile legate de sexualitate şi gen.

CLAUDIA QUIGUA

Claudia este din Columbia şi îşi împarte timpul între New York şi Berlin. Explorează lumea artistică din mai multe perspective, precum cea de cercetător, regizor, producător şi artist vizual. După studii cinematografice în Massachusetts, obţine o diplomă în Antropologie Vizuală şi Media la Universitatea Liberă din Berlin. Filmele ei reflectă pe seama unor teme precum identitate, memoria colectivă şi intimitate. Claudia a debutat în 2009, cu Boom!, iar Motels este cel mai recent scurtmetraj al ei.

Claudia is a Colombia-born artist based in New York and Berlin. Her work expands on the notion of the artist as researcher, filmmaker, producer and media artist. After film studies in Massachusetts, she got master’s degree in Visual and Media Anthropology from Freie Universität Berlin. Lately, she’s been experimenting with cinema reflecting on the themes of identity, collective memory and intimacy. She debuted in 2009 with Boom! and Motels is her most recent short film.

Producer(s): Claudia F. Quigua Cinematographer(s): Claudia F. Quigua, Carlos H. Tofiño, Nelson A. Gomez. Editor(s): Claudia F. Quigua, Production Company(ies): Freie Universität Berlin Sound: Alvaro Bueno

Festivals: RAI Film Festival 2021 Shorts | GIEFF 2020 Student Film

53


DOCSCHOOL

POST MORTEM BERLIN

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Anton von Heiseler, Germany, 2019, 27’ Post Mortem Berlin shows the choreography of a body’s last journey. We experience the process of a cremation: from the arrival of the coffin to the filling of the ash capsule. The technically and hygienically perfected process of cremation renders the deceased person’s last encounter into an industrialized ritual.

Post Mortem Berlin înfăţişează coregrafia ulti­ mului drum făcut de trupul nostru. Experimentăm procesul incinerării de la sosirea sicriului până la transferul cenuşii în urnă. Acest proces igienic şi mecanizat transformă ultima experienţă a unei persoane decedate într-un ritual industrial. Anton s-a născut în 1994 în Berlin. După studii la Universitatea Tehnică din Berlin, în 2018 a început să urmeze cursuri despre artă şi media la University of the Arts din acelaşi oraş, ca şi cursuri de regie la Film University Babelsberg Konrad Wolf. A debutat cu un scurtmetraj de ficţiune, Premedicated Murder, în 2015, iar în 2018 şi-a regizat primul documentar, The Black Mountain. Post Mortem Berlin este al doilea film de scurtmetraj pe care îl regizează.

ANTON VON HEISELER Anton was born in 1994 in Berlin. After studies at the Technical University, in 2018 he started to study art and media at the University of the Arts in Berlin. Since the same year he studies directing at the Film University Babelsberg Konrad Wolf. He debuted with a fiction short film, Premedicated Murder, in 2015, and in 2018 he directed his first documentary, The Black Mountain. Post Mortem Berlin is his second documentary project. Producer(s): Sarah Dreyer & Malte Kutz Cinematographer(s): Anastasia Gavrilova Editor(s): Merit Giesen Production Company(ies): Film University Babelsberg KONRAD WOLF, Cristina Marx Sound: Lukas Zepf

Festivals: Festival Tous Courts 2019 | Landshuter Short FF 2020 21 | Visionär FF Berlin 2020 | Busan Short FF 2020

54


THE BEARS

URȘII

DOCSCHOOL

Alin Duruian, România, 2020, 22’ Director Alin Duruian returns to Rucăr, the village where he grew up, to explore a disturbing phenomenon that deeply affects the local life: the increasing number of bears prone to leaving the forests, destroying the households and attacking the villagers. And what is there to be done? The villagers cannot take the matter into their own hands, as killing the bears is illegal, and as soon as there is a conversation about sacrificing or relocating the wild beasts environmental NGOs react vehemently...

Regizorul Alin Duruian se întoarce în satul în care a copilărit, Rucăr, pentru a explora un fenomen ce îi afectează pe localnici: numărul tot mai mare de urşi care vin din păduri, le distrug gospodăriile şi le pun vieţile în pericol. Şi ce e de făcut, când oamenii obişnuiţi nu pot lua problema în propriile mâini fără a fi pedepsiţi de lege, iar ONG-urile de mediu reacţionează vehement la orice propunere de ucidere sau relocare a animalelor sălbatice? Alin s-a născut în Câmpulung, petrecându-și copilăria la țară, în Rucăr. Încă de mic, a început să lucreze în programe de editare video, încercând să reproducă atmosfera din diferite filme sau vi­ deoclipuri muzicale. A absolvit Regie de Film la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” în 2021. Documentarul său Urşii a câștigat premiul Victor Iliu pentru cel mai bun documentar la ediţia de anul trecut a festivalului Cinemaiubit.

ALIN DURUIAN Alin was born in Câmpulung and spent his childhood in the village of Rucăr. Since very young, he tried his hand with various editing software, making videos that reproduced the atmosphere in his favorite films and music videos. This year, Alin got his degree in Film Directing from Romania’s National Film School in Bucharest. His short form documentary, The Bears, won the Victor Iliu Award for Best Documentary at the 2020 edition of the Cinemaiubit film festival.

Producer(s): Alin Duruian Cinematographer(s): Victor Acsani Editor(s): Rareș Lupu Production Company(ies): UNATC Sound: Rareș Lupu

Festivals: Cinemaiubit ISFF 2020 | Pula Film Festival 2021

55


DOCSCHOOL

THE DISTANCE TO YOU

DISTANȚA PÂNĂ LA TINE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Rivka Fertig, Israel, 2020, 14’ A window into the world of four ultra-Orthodox Jewish women: the conflicts, the dilemmas, the dreams and the dangerous balancing act on a knife edge between God and art, between the demands of the ultra-Orthodox world and the women’s innermost desires. This is a lyric documentary about the tentative first steps in a painful journey towards truth and self-realization.

O fereastră în lumea a patru femei evreice ultra­ ortodoxe: iată-le conflictele, dilemele şi visele, dar şi periculoasa echilibristică între Dumnezeu şi artă, între aşteptările comunităţii ultraortodoxe şi dorinţele cele mai ascunse ale acestor femei. The Distance to You este un documentar liric despre primii paşi şovăielnici pe durerosul drum spre adevăr şi împlinirea de sine. Rivka este o regizoare ultraortodoxă cu studii la două instituţii de învăţământ ultraortodoxe, Beit Yakov şi Seminarul de Fete Ofakim, unde a aflat o mulţime de lucruri despre design şi multimedia. În 2020 a absolvit un program de un an la Şcoala de Film Ma’aleh, unde s-a specializat în regie şi imagine. The Distance to You este filmul ei de absolvire. În prezent, Rivka montează două noi proiecte de documentar.

RIVKA FERTIG Rivka is an ultra-Orthodox filmmaker who was educated at the ultra-Orthodox institutions of Beit Yaakov and the Ofakim Girls’ Seminary, where she specialized in design and multimedia. In 2020, she graduated a one-year programme at the Ma’aleh Film School, where she specialized in directing and cinematography. The Distance to You is her graduating film. As of today, Rivka is in the editing room with two new documentaries.

Producer(s): Rivka Fertig Cinematographer(s): Rivka Fertig, Clelia Bertrand, Josh Trachtman Editor(s): Rivka Fertig, Omar Schuster Music: Omar Schuster Production Company(ies): The Maaleh Film School Sound: Omar Schuster

Festivals: Solidarity Human Rights Festival, Tel Aviv 2020 | EPOS Arts Festival, Tel Aviv 2021 | WRPN Women’s Festival, USA, 2021

56


THEN COMES THE EVENING

ŞI APOI SE LASĂ SEARA

DOCSCHOOL

ROMANIAN PREMIERE

Maja Novaković, Serbia, Bosnia, 2020, 28’ In the lush pastoral hills of Eastern Bosnia, two lonely, old women keep each other company. The care they have for each other is not composed of words, but rather every small gesture carried throughout the day. They are in a conversation with the land, welcoming the voices of nature, and the songs of a memory that is dying out.

Printre dealurile cu vegetaţie luxuriantă din Bosnia de Est, două femei în vârstă îşi ţin una alteia companie. Grija pe care şi-o poartă nu se exprimă în cuvinte, ci în fiecare gest făcut de-a lungul zilei. Amândouă se află în continuă conversaţie cu ceea ce le înconjoară, binecuvântând vocile naturii şi cântecele unor amintiri ce vor dispărea curând. Maja s-a născut în 1987 în Srebrenica, Bosnia şi Herţegovina. A absolvit departamentul de Istoria Artei al Facultăţii de Filozofie din Belgrad. După studii de regie, lucrează acum la teza de doctorat despre opera lui Serghei Parajanov. Face parte din echipa de cercetare a Centrului de Muzeo­ logie şi Heritologie al Universităţii din Belgrad şi este asistentă la Institutul de Matematică al Aca­ demiei de Ştiinţe şi Arte din Serbia. Scurtmetrajul ei Then Comes the Evening a fost selectat la zeci de festivaluri din întreaga lume.

MAJA NOVAKOVIĆ Maja was born in 1987 in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina. She has a degree in Art History from the Faculty of Philosophy in Belgrade. After studies in film directing, she is now working on her PhD thesis on the works of Sergei Parajanov. She is a researcher at the Centre for Museology and Heritology at the University of Belgrade, and a research assistant at the Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts. Her short Then Comes the Evening has been selected at dozens of festivals around the globe.

Producer(s): Maja Novaković, Milan Milosavljević Cinematographer(s): Jasna Prolić Editor(s): Marija Kovačina Production Company(ies): Students’ City Cultural Centre – Academic Film Centre in Belgrade Sound: Luka Barajević

Festivals: Visions du Reel 2019 | Hot Docs 2019 | Sarajevo IFF 2019 | Reykjavik IFF 2019 | DokuBaku IDFF 2019 | Entrevues Belfort IFF 2019 | Camerimage Torun 2019 | Bogoshorts Bogota 2019 | Cinema Verite IDFF Tehran 2019 | Doc en courts, Lyon 2019

57


DOCSCHOOL

TRIPLEX CONFINIUM

PICTURE WORLD PREMIERE

Maria Bălănean, România, 2021, 23’ The absurdity of borders, as seen through the eyes of an old man who lives in Beba Veche, where Romania touches both Hungary and Serbia. Once a year, when the triple border opens, people are reminded how alienating the regulations imposed by the European Union can be.

Absurdul graniţelor, văzut prin ochii unui bărbat în vârstă din Beba Veche, locul unde România, Ungaria şi Serbia se ating. O zi pe an această graniţă întreită se deschide, iar localnicii reali­ zează încă o dată cât de alienante pot fi regulile impuse de Uniunea Europeană. Maria a absolvit în 2014 departamentul de Montaj şi Sound Design al UNATC. A montat documentare care au fost ulterior selectate la festivaluri precum Visions du Réel, Entrevues Belfort şi Astra. În timpul călătoriilor sale a des­coperit noi culturi, ceea ce a determinat-o să-şi dorească să înţeleagă oamenii mai bine, aşa că în 2018 a început un master de antropologie vizuală. În timpul acestui master şi-a regizat primul documentar, Triplex Confinium.

MARIA BĂLĂNEAN Maria graduated in 2014 from Film Editing and Sound Design at Romania’s National Film School in Bucharest. She edited documentaries that were screened at festivals such as Visions du Réel, Entrevues Belfort or Astra Film Festival. Discovering new cultures throughout her travels made her want to understand humans better, so in 2018 she joined a master program in visual anthropology, during which she directed her first documentary, Triplex Confinium.

Producer(s): Maria Bălănean Cinematographer(s): Maria Bălănean Editor(s): Maria Bălănean Production Company(ies): National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) Sound: Maria Bălănean, Andrei Boanță

Festivals:

58


CLIMATE COLLAPSE ALERT

THEMATIC PROGRAMME

PROGRAM TEMATIC

C

oncerns about the damages some human activities cause to the environment are not new. For more than a century, issues have been raised, environmental laws passed, and more and more movements engaged in activism related to environmental issues appeared on the scene. Under the pressure of the ever increasing number of whistleblowers, some measures have been taken. But now it is not climate change we are talking about, it is the climate collapse. Which means we have entered a state of climate emergency. How did we come so far? The films in this section look at our overpopulated, energy-depleted, climate-disrupted world that is, according to some of the world’s leading climate scientists, on the brink of collapse. The films also seek answers to questions of responsibility for this state of affairs, and introduce the new generation of activits who will not be easily shut up.

COLAPSUL CLIMATIC

Î

ngrijorările cu privire la răul pe care unele activități umane îl produce asupra mediului înconjurător nu sunt noi. De mai bine de un secol, problemele au fost ridicate, s-au dat legi de mediu și au intrat în scenă tot mai multe mișcări angajate în activismul pentru protecția mediului înconjurător. S-au luat și câteva măsuri, sub presiunea semnalelor de alarmă care au fost trase. Dar azi am ajuns să nu mai vorbim doar despre schimbările climatice, ci de-a dreptul despre un colaps climatic. Ceea ce înbseamnă că am intrat într-o situație de urgență. Cum s-a ajuns aici? Filmele acestei secțiuni sunt priviri asupra lumii noastre de azi, suprapopulată, cu rezerve energetice epuizate și un sistem climatic bulversat, o lume aflată în pragul colapsu­ lui, conform părerii unor climatologi renumiți. De asemenea, filmele caută răspunsuri la întrebări legate de responsabilitatea stării în care ne aflăm și prezintă noua generație de activiști, care nu se vor lăsa prea ușor reduși la tăcere.

59


DRAGI COPII DIN VIITOR

CLIMATE COLLAPSE

DEAR FUTURE CHILDREN

ROMANIAN PREMIERE

Franz Böhm, Germany, UK, Austria, 2021, 89’ With global protests on the rise, Dear Future Children is a film about the new generation at the heart of this seismic political shift. We will watch as Rayen protests for social justice in Chile, Pepper fights for democracy in Hong Kong and Hilda battles the devastating consequences of climate change in Uganda. Facing almost impossible odds and grappling with the staggering impact of their activism on their personal lives, we will be asking these three young women why they keep fighting.

Cu atâtea proteste organizate peste tot în lume, Dear Future Children este un film despre noua generaţie aflată în epicentrul unei schimbări politice impresionante. Rayen manifestează pentru dreptate socială în Chile, Pepper luptă pentru democraţie în Hong Kong, iar Hilda se opune devastatoarelor consecinţe ale încălzirii globale din Uganda. Au şanse minime de reuşită, iar activismul politic le afectează vieţile din temelii, dar aceste tinere femei nu se lasă şi a venit vremea să ne spună de ce. Franz este din Stuttgart, Germania. La doar 16 ani, când deja lucra ca asistent de regie, şi-a regizat primul scurtmetraj, Harmonie der Ande­ren. Primul său documentar, Christmas Wishes, a fost filmul de deschidere al German Youth Film Awards în 2018. Colaborarea sa cu Şcoala Naţională de Film şi Televiziune din Londra l-a determinat să se mute în capitala Angliei, unde dezvoltă acum noi proiecte cu compania de producţie 1185 Films. Dear Future Children este primul său lungmetraj.

FRANZ BÖHM Franz hails from Stuttgart, Germany. At 16, after working his way up to first Assistant Director, he made his first solo film, Harmonie der Anderen. His first documentary, Christmas Wishes, was selected as the opening film for the German Youth Film Awards. Following his work for the National Film & Television School and the documentary production company, 1185 Films, Franz is currently developing new projects in London. Dear Future Children is his debut feature film.

Producer(s): Johannes Schubert Cinematographer(s): Friedemann Leis Editor(s): Daniela Schramm Moura Music: Hannes Bieber, Leonard Küßner Production Company(ies): Nightrunner Productions, Schubert Film in co-production with Lowkey Films, Übergrafisch Sound: Volker Armbruster, Marco Schnebel, Marc Lehnert

Festivals: Max Ophüls Preis, Germany (2021) | IFDH Switzerland (2021) | CPH:DOX, Denmark (2021)

60


THEMATIC PROGRAMME

PROGRAM TEMATIC

W

PROCREATING THE NEW WAY

e can admit, that traditional nuclear family model in our European society grounded in basic Christian moral values and has been constructed incorporating many centuries of experience of earlier societies. As for example in order to reduce the haos produced by the possibility of incest, with which communities were confronted and we can see in the Old Testament stories, we can speculate that the public aspect of weddings, where the groom and the bride are presented in public the community, could be part of the regulations taken to avoid incest. Traditional, nuclear family model with all its problematic aspects, it was the one on which a large part of mankind relied on for hundreds, thousands of years in Europe and beyond. Ideally, nuclear family is seen as a loving community of a couple, where the procreation, and upbringing of children happens, it is also an economic community which creats everyday life conditions and framework for a group of people closely related with family ties. One of the major transformations in our contemporary society is taking place on the terrain where the action from Our children and Seeds of deceit films happen: the new territories of procreation, the ones outside the traditional family model, using artificial insemination. As it happens at the beginning of a new process, there are still many experimental aspects, and unknown, sometimes painful consequences, unexpected switches, mixed with all the good things and emotions which are related to the birth of a human being. One of the major ethical and practical problems appeared in the early days of artificial insemination, was when the doctors abused over their power of the manipulation of the origin of the sperm. Most of the time they used their own fertilizing cell. Seeds of Deceit tells the complicated story that shocked the world in 2017 of the Dutch Dr. Karbaat, who clandestinely used his own semen to inseminate over 65 of his patients. What are the bioethical, socioethical, emotional, practical consequences of such cases when the doctor uses his own sperm in the in-vitro fertilization act, without the consent of the parents? The unknown origin of the fertilizing cell in case of artificial insemination can cause incest problems as well. Similar cases are being reported in other countries, like for example Dr. Bernard Norman Barwin or Dr. Quincy Fortier in the US. Our children opens up another set of questions related to artificial insemination, when the sperm donors are well known friends of the future mothers, the couple who is going to raise the child. In this particular case how will the couple deal with the friend - donor? Is he going to play a father role in the life of the future child? How are these terms negotiated? Fatherhood has to be defined in this case considering with a huge amount of notions and possibilities: biological or genetically father, sperm donor, „the man who helped me to have you”, he might appear in the birth certificate, but at the same time without any physical involvement in child’s growth, etc. The film also reveals an important, often overlooked question: how to deal with the emotional involvement of the man which thus becomes father? Although some aspects concerning the new ways of procreating are clearly revealed while watching these films, still as it happens with complex issues related to the human existence, we are overwhelmed by the number of other questions raised as we touch the unknown territory of procreation.

P

PROCREARE ÎN NOILE COORDONATE

utem admite că modelul familiei nucleare tradiționale din societatea noastră europeană, bazat pe valorile morale creștine de bază, a fost construit încorporând multe secole de experiență în societățile anterioare, așa cum putem vedea în Vechiul Testament. Societățile antice au avut de multe ori de-a face cu incestul, de aceea putem specula că aspectul public al nunților, în care mirele și mireasa sunt prezentați în comunitate, ar putea face parte din reglementările luate pentru a evita incestul. Modelul tradițional de familie nucleară, cu toate aspectele sale problematice, a fost cel pe care s-a bazat o mare parte a omenirii de sute, mii de ani în Europa și nu numai. În mod ideal, familia nucleară este văzută ca o comunitate iubitoare, unde se produce procreația și creșterea copiilor, este o comunitate economică care a creat condiții și cadru de viață de zi cu zi pentru un grup de oameni strâns legați de legăturile familiale. Una dintre transformările majore ale societății noastre contemporane are loc pe terenul în care se întâmplă acțiunea din Our children și Seeds of deceit: noile teritorii de procreație, cele din afara modelului familial tradițional, folosind inseminarea artificială. Așa cum se întâmplă la începutul unui nou proces, există încă multe aspecte experimentale și consecințe necunoscute, uneori dureroase, schimbări neașteptate, amestecate cu toate lucrurile bune și emoțiile care sunt legate de nașterea unei ființe umane. O problemă majoră de natură etică și practică a apărut în primele zile ale inseminării artificiale, când medicii s-au bucurat de puterea lor cu privire la informațiile de bază, datele și manipularea originii spermei, identitatea celulei fertilizante. În unele cazuri, identitatea necunoscută a tatălui, proprietarul celulei fertilizante, poate duce la incest, o problemă cu care societățile au trebuit să se confrunte. Seeds of Deceit spune povestea complicată care a șocat lumea în 2017 a doctorului olandez Karbaat, care și-a folosit în mod clandestin propria spermă pentru a insemina peste 65 de pacienți. Care sunt consecințele bioetice, socio-etice, emoționale, practice ale acestor cazuri când medicul și-a folosit propria spermă în actul de fertilizare in vitro, fără acordul părinților? Cazuri similare sunt raportate în alte țări, cum ar fi Dr. Bernard Norman Barwin sau Dr. Quincy Fortier în SUA. Our children deschide un alt set de întrebări legate de inseminarea artificială, când donatorii de spermatozoizi sunt prieteni cunoscuți ai viitoarelor mame, cuplul care urmează să crească copilul. În acest caz particular, cum se va descurca cuplul cu prietenul-donator? Va avea acesta rolul de tată în viața viitorului copil? Cum se negociază acești termeni? Paternitatea este definită în acest caz de o sumă imensă de noțiuni și posibilități: tată biologic sau genetic, donator de spermă, „omul care m-a ajutat să te am”, ar putea să fie trecut în certificatul de naștere, dar în același timp să nu fie implicat fizic în creșterea copilului etc. Filmul dezvăluie, de asemenea, o întrebare importantă, adesea trecută cu vederea: cum să abordăm implicarea emoțională a omului care devine tată în acest fel? Deși unele aspecte referitoare la noile moduri de a procrea sunt clar dezvăluite în timp ce vizionăm aceste filme, suntem copleșiți de numărul de alte întrebări ridicate când atingem teritoriul necunoscut al procreației.

61


COPIII AMĂGIRII

PROCREATING

SEEDS OF DECEIT

INTERNATIONAL PREMIERE

Miriam Guttmann, Netherlands, 2021, 134’ The story of the most renowned fertility doctor in the Netherlands during the 70s and 80s, Dr. Karbaat, who clandestinely used his own semen to impregnate over 65 of his patients. At the time, Dr. Karbaat was regarded a progressive pioneer, as he not only helped heterosexual couples, but also gay couples and single mothers. Now former patients, mothers of “Karbaat children”, discuss their longstanding wish for a child, and how it made them close their eyes to an often horrific and unbearable insemination treatment, which in cases included sexual intimidation and even abuse...

Iată povestea celui mai renumit specialist în fertili­ tate al Olandei în anii ‘70 şi ‘80, doctorul Karbaat. Neştiut de nimeni, acesta şi-a folosit propria spermă pentru a-şi lăsa însărcinate peste 65 dintre paciente. În epocă, medicul era considerat o emblemă a progresismului, pentru că ajuta nu doar cupluri heterosexuale, ci şi cupluri gay sau mame singure. A venit vremea ca aceste paciente, cunoscute acum sub numele generic de mame ale „copiilor lui Karbaat”, să dezvăluie cum dorinţa lor de a avea un copil le-a determinat să suporte fără să crâcnească oribilul tratament al medicului care folosea, în unele situaţii, intimidarea sexuală şi chiar abuzul... Miriam vine din Olanda şi este regizoare de documentar. A absolvit Academia Olandeză de Film în 2018 cu scurtmetrajul Seeds of Deceit, care a câştigat mai multe premii internaţionale şi a fost selectat la peste 20 de festivaluri. Miriam a început apoi să adapteze acelaşi subiect într-o miniserie omonimă în trei părţi. Aceasta a devenit prima miniserie olandeză selecţionată la festivalul de la Sundance.

MIRIAM GUTTMANN Miriam is a Dutch documentary filmmaker. She graduated from the Netherlands Film Academy in 2018 with the short film Seeds of Deceit, which won her several international prizes after being screened at more than 20 festivals. Soon afterwards, Miriam started to develop the same topic intro a three-part series with the same title that became the first Dutch mini-series to be selected at Sundance Film Festival.

Producer(s): Monique Busman & Michiel van Erp: De Familie Film & TV Cinematographer(s): Sjors Mosman & Niels van Koevorden Editor(s): Xander Nijsten Sound: Koos van der Vaart Directed by: Miriam Guttmann

Festivals: Sundance 2021

62


COUPLES IN TROUBLED WATERS

C

inema is full of great love stories of all kinds, most of them showing the first part of the love encounter; love at first sight is one top choises for movie makers. The films in this section offer a rare occasion to reflect on the nature of long term marriages.

THEMATIC PROGRAMME

PROGRAM TEMATIC

Radiograph of a family tells the story of a marriage where, throughout the years, both the husband and the wife changed on a personal level, so much that this change led them to the opposite sites in the political belief spectrum. The husband, a swiss trained doctor remains a fan of the european secular, art loving person, while the wife becomes a fervent believer-activist of the movement which led to Islam revolution and the Islamic Republic of Iran. The film Between us, basically follows the quest: How couples are dealing on the long run with the initial, essential attachment and love? Screening complex, long relationships is a dense, sometimes painful experience for married couples. The film uses a set of carefully selected questions as a guide to make a 10 years check-up of their relationship. These are questions which couples avoided to ask as it might have lead to uncomfortable talks: How do you remember our first meeting? What gestures best show my love to you? What do you value the most about me? What do you think it gives me more joy? What do you think my greatest dreams are? Do you like my smell? What subject feels hard for you to talk about? Why are you most afraid? What would change totally the relationship? How do you imagine yourself in old age? The film invites us to be part of hard talks, an intimate journey in the cine-reflection process of 3 couples. The determination of the author and of the couples to go as deep as possible with the answers, the spontaneous, subtle reactions, the faces of the couples, the half stories, the hints and the chemistry between them, brings the audience to a valuable journey which takes us to face the hardships, the humour, the pain, the absurd aspects of mature love relationships.

CUPLURI ÎN APE TULBURI

L

umea filmului este plină de mari povești de dragoste de tot felul, cele mai multe dintre ele prezentând prima parte a întâlnirii de dragoste; dragostea la prima vedere este printre primele alegeri pentru realizatori de filme. Filmele din această secțiune oferă o ocazie rară de a reflecta asupra naturii căsătoriilor pe termen lung. Radiograph of a family spune povestea unei căsnicii în care, de-a lungul anilor, atât soțul, cât și soția s-au schimbat la nivel personal, atât de mult încât această schimbare i-a determinat să ocupe locuri opuse din spectrul credințelor politice. Soțul, un medic elvețian, rămâne un fan al gandirii seculare europene, iubitoare de artă, în timp ce soția devine un credincios-activist înfocat al mișcării care a dus la Revoluția Islamică și la Republica Islamică Iran. Filmul Between us urmează în esență căutarea: Cum se confruntă cuplurile pe termen lung cu atașamentul inițial, iubirea? Analizarea unor relații complexe și lungi este o experiență densă, uneori dureroasă, pentru cuplurile căsătorite. Filmul folosește un set de întrebări atent selectate ca ghid pentru a face o verificare de 10 ani a relației lor. Acestea sunt întrebări pe care cuplurile au evitat să le pună, deoarece ar fi putut duce la discuții incomode: Cum îți amintești prima noastră întâlnire? Ce gesturi arată cel mai bine dragostea mea față de tine? Ce prețuiești cel mai mult la mine? Ce crezi că îmi dă mai multă bucurie? Care crezi că sunt cele mai mari vise ale mele? Îți place mirosul meu? Despre ce subiect ți se pare greu să vorbești? De ce te temi cel mai mult? Ce ar schimba total relația? Cum vă imaginați la bătrânețe?

Filmul ne invită să facem parte din această discuție grea, o călătorie intima, o reflecție-cinema a 3 cupluri. Determinarea autorului / regizorului și a cuplurilor de a merge cât mai adânc posibil cu răspunsurile, reacțiile spontane, subtile, fețele cuplurilor, jumătățile de poveste, indiciile și chimia dintre ele, poartă publicul într-o călătorie valoroasă care ne ajută să gestionăm greutățile, umorul, durerea, aspectele absurde ale relațiilor amoroase mature.

63


ÎNTRE NOI FIE VORBA

COUPLES

BETWEEN US

ROMANIAN PREMIERE

Dorota Proba, Poland, 2020 53’ Is there a recipe for a successful relationship? Can love withstand the test of time? Three couples, which differ in terms of their age and experience, reveal their fears and dreams related to their life together in front of the camera. Dorota Proba approaches her protagonists with great sensitivity, and they respond with total frankness. The result is a very intimate and warm film, not without some difficult questions, surprising answers, intense emotions and humor, just like life itself.

Care sunt ingredientele unei relaţii împlinite? Poate dragostea să reziste timpului? Trei cupluri cu vârste şi experienţe diferite îşi mărturisesc în faţa camerei temerile şi visurile legate de viitorul lor împreună. Regizoarea Dorota Proba îşi abordează protagoniştii cu imensă sensibilitate, iar ei răspund cât se poate de sincer. Rezultatul este un film intim şi cald care nu evită întrebările dificile şi care oferă răspunsuri surprinzătoare, emoţii intense şi umor, exact ca viaţa însăşi. Dorota s-a născut în 1989 în Montreal, Canada. A studiat scenografie la Academia de Arte din Varşovia şi a absolvit un curs de regie de documentar la Şcoala Wajda. Realizează clipuri video, documentare şi animaţii şi a colaborat ca scenograf cu mai multe teatre din Polonia. Filmul ei Between Us a primit trofeul pentru Cel mai bun film polonez la ediţia de anul trecut a festivalului Docs Against Gravity.

DOROTA PROBA Dorota was born in 1989 in Montreal. She studied scenography at the Warsaw Academy of Arts and completed a documentary film course at the Wajda School. She is the creator of video clips, documentaries, and animated films and has worked as a set designer with a number of Polish theatres. Her film Between Us was awarded Best Polish Film at the 2020 Docs Against Gravity film festival in Warsaw.

Producer(s): Wojciech Marczewski, Karolina Mróz Cinematographer(s): Weronika Bilska Editor(s): Katarzyna Orzechowska Production Company(ies): Munk Studio - Polish Filmmakers Association Sound: Krzysztof Janus

Festivals: Krakow Film Festival, Poland (2020) | Millenium Docs Against Gravity, Poland (2020) | Jihlava IDFF, Czechia (2020)

64


RADIOGRAPH OF A FAMILY

RADIOGRAFIA UNEI FAMILII

COUPLES

PICTURE

Firouzeh Khosrovani, Iran, Switzerland, Norway, 2020, 82’ „I am the product of Iran’s struggle between secularism and the Islamic ideology. My parents’ love story takes us from the Shah era to the Islamic Revolution and the hardships during the Iran-Iraq War, up to the present day – all in our home in Tehran. In my childhood, I was constantly forced to choose between my parents; each day, I endured imposition from one side and acceptance from the other.” (director Firouzeh Khosrovani)

„Sunt rezultatul direct al conflictului dintre secu­ larism şi ideologia islamică din Iran. Povestea de dragoste a părinţilor mei a început în timpul domniei ultimului şah şi a supravieţuit Revoluţiei Islamice şi atotdistrugătorului război dintre Iran şi Irak. Când eram copil, trebuia să aleg între părinţii mei. În fiecare zi, unul mă întâmpina doar cu critici şi observaţii, iar celălalt îmi oferea acceptarea sa necondiţionată.” (Firouzeh Khosrovani, regizoa­ rea) Născută în Teheran, Firouzeh s-a stabilit în Milano pentru a studia la Academia de Arte Plastice Brera. A absolvit în 2002 şi s-a întors în Iran, unde a făcut un master în Jurnalism. Acum Firouzeh îşi împarte timpul între capitala Iranului şi Roma. Şi-a regizat primul film, Life Train, în 2004, iar câţiva ani mai târziu, al doilea film, Rough Cut, a fost recompensat cu 13 premii la festivaluri internaţionale. Proiectul său anterior, Fest of Duty, a primit trofeul Oxfam la IDF Amsterdam în 2014.

FIROUZEH KHOSROVANI Born in Tehran, Firouzeh settled in Italy to pursue her artistic studies at the Accademia di Belle Arti di Brera. After graduating in 2002 she returned to Iran and acquired her Master’s degree in Journalism. She now lives between Tehran and Rome. She directed her first film, Life Train, in 2004, and a few years later her second film, Rough Cut, brought her 13 international awards. Her previous project, Fest of Duty, won the Oxfam Award at IDFA in 2014.

Producer(s): Fabien Greenberg Cinematographer(s): Mohammad Reza Jahanpanah Editor(s): Farahnaz Sharifi, Rainer Maria Trinkler, Jila Apachi Music: Peyman Yazdanian Production Company(ies): Antipode Films Sound: Alireza Nekulal

Festivals: IDFA | DocPoint Tallinn | Doc Point Helsinki | FIPADOC Biarritz | Goteborg IFF | Dublin IFF

65


B

ranițele au un rol definitoriu în societatea contempărană și devin, pe zi ce trece, tot mai complexe, pentru că sunt locul unde se intersectează interese politice, economice, sociale și culturale. Pentru reprezentanții puterii, granițele sunt doar linii trasate pe o hartă. Dar liniile respective sunt însoțite de un întreg arsenal de legi și reguli cu efect devastator asupra vieții oamenilor. Dum pot niște limii abstracte să provoace atâta suferință și uneori chiar moarte? Această secțiune tematică este despre impactul pe care îl pot avea granițele asupra vieții oamenilor obișnuiți.

66

PROGRAM TEMATIC

G

THEMATIC PROGRAMME

orders have a defining role in contemporary societies and they are becoming ever more multifaceted and complex, representing intersections of political, economical, social, and cultural interests. For those in positions of power, borders are as impersonal as the lines they draw on a map. But those lines come with a set of laws with a devastating impact. How can an abstract line inflict so much suffering, and even death? This thematic section looks at the life-changing effect of borders on people’s lives.


THE BORDER OF DEATH

GRANIȚA MORȚII

BORDERS

PICTURE

Cătălin Apostol, România, 2020, 104’ A shocking testimony of the times when Romania was a giant prison fenced with barbed wire and guarded by indoctrinated border guards ready to machine-gun the dream of freedom of any reckless person who would dare to escape the absurdity of communist dictatorship. Some managed to escape. Others ended up shot near the border or drowned in the Danube. Some survived the border crossing attempts, but were left broken, traumatized and mutilated for life. This is their true story.

Mărturii zguduitoare despre vremurile când România era o gigantică pușcărie îngrădită cu sârmă ghimpată și păzită de grăniceri gata oricând să mitralieze visul de libertate al oricărui nechibzuit care îndrăznea să evadeze din absurdul dictaturii comuniste. Unii au reușit să fugă. Alții au sfârșit împușcați ori înecați în Dunăre. Unii au supraviețuit tentativelor de trecere a frontierei, dar au rămas traumatizaţi şi mutilați pe viață. Iată-le povestea. Cătălin Apostol este regizor de film, scenarist, realizator TV și jurnalist. După studii de regie la Universitatea Hyperion, a regizat peste 100 de filme documentare pentru Televiziuna Naţională. Scurtmetrajul său O zi bună a fost selectat la Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste din Mons, Belgia, iar debutul în lungmetraj, Umilinţa, a avut premiera mondială în cadrul festivalului de la Cairo.

CĂTĂLIN APOSTOL Cătălin is a film director, screenwriter, TV director and journalist. He studied Directing at the Hyperion University in Bucharest and then he went on directing more than 100 documentaries for the Romanian National Television. His short film A Good Day was selected at the Mons International Love Film Festival in 2009 and his first feature Humility premiered at the Cairo International Film Festival.

Producer(s): Marius Th. Barna, Avram Iclozan Cinematographer(s): Mihai Pătrașcu Editor(s): Ela Ștefănescu Music: Petru Mărgineanu Production Company(ies): Paradox Film Sound: Mihai Orășanu

Festivals: Transilvania IFF 2021

67


A

IMPROPER DEATH

68

PROGRAM TEMATIC

L

MOARTE INDECENTĂ

a început, individualismul, ca produs secundar al sistemului capitalist, a fost întâmpinat cu aplauze. Indivizii independenți au fost favorizați ca unitate de bază a societății capitaliste, indivizi care își pot gestiona autonom viața și sunt mai eficienți singuri decât indivizii cu legături familiale strânse. Doar pentru a menționa două consecințe majore ale spiritului individualist e numarul tot mai mare de persoane care își petrec cea mai mare parte a vieții singuri: numărul de persoane singure (singles) și moartea solitară sunt în creștere. Umbrele viziunii individualiste asupra lumii și principiile care ne guvernează viețile sunt rareori expuse așa cum sunt în aceste documentare, iar susținătorii individualismului nu ar dori niciodată să se confrunte, să privească aceste umbre. Documentarul Teoria suedeză a iubirii, citează statisticile din Suedia, unde fiecare a patra persoană moare singură, oameni care mor neobservați, a căror lipsă nu este simțită de nimeni. Acest lucru înseamnă că un sfert din populație moare singură. De-a lungul secolelor, culturile umane au dezvoltat practici care au subliniat importanța iertării, necesitatea liniștii înainte de a muri și a prezenței persoanelor apropiate care se roagă în timpul agoniei și în momentul morții, precum și mai multe practici legate de gestionarea cadavrului și amintirea persoanei moarte. Există un consens în multe practici, toate bazându-se pe un principiu fundamental, acela că muribundul ar trebui să fie ajutat să treacă în celălalt tărâm și cel mai bun mod de a-l ajuta este să onorezi corpul și memoria persoanei. Dacă afirmăm că existența umană este îmbunătățită de experiența comunitatii, atunci traiul și moartea solitară este viața lipsită de această experiență. Moartea improprie este o consecință directă a vieții sociale improprii. Persoana care moare singură, neobservată luni de zile de nimeni, este deja moartă social mult timp. O societate formată din indivizi autonomi, neconectați, alcătuiesc un țesut social nesănătos. Perspectiva lui Altay urmărește exact urmele modului în care aceste consecințe apar ca parte a unei normalități în viața protagoniștilor filmului Kodokushi. În acest film putem asista atât blocaje extreme de comunicare în cadrul unei familii, care aruncă indivizii într-o singurătate izolată, cât și la urmele și consecințele acesteia în cazul morții solitare. Urmând aceeași abordare, în filmul Post Mortem putem asista la modul în care factorul uman lipsește complet în manipularea cadavrelor dintr-un crematoriu metropolitan din Berlin. Ambele filme din acest program lovesc puternic, ca un diagnostic nemilos, care trage un semnal de alarmă pentru a regândi și a implementa noi tehnici de vindecare socială.

THEMATIC PROGRAMME

t the begining, individualism, as the by product of capitalist system, was welcomed with ovations. Independent individuals were favoured as basic unit of capitalist society, individuals who can autonomously manage their life, and they are more eficient by themselves than individuals with close family ties. Just to mention two major consequences of the individuals spending most of their life time alone: the increasing number of singles and alone deaths. The shadows of individualist worldview and the principles which govern our lives are rarely exposed as they are in these documentaries and the prophets of individualism would never want to face, to watch these shadows. The documentary The Swedish theory of love quotes the statistics in Sweden, every fourth person dies alone there, people who die unnoticed, missed by no one. This means, a quarter of population dies alone. Throughout the centuries, human cultures have developed practices which stressed the importance of forgiveness, peacefulness before dying, and the presence of close persons praying during agony and in the moment of death, as well as several practices related to the management of dead body, and the remembrance of the dead person. There is a consensus in many practices, all have an underlying principle that the dying person should be helped to pass into the other realm and the best way to help is to honour the body and the memory of the person. If we state, that human existence is enhanced by communal experience, then living and dying alone it is bereaved life without it. Improper death is a direct consequence of improper social life. The person, who dies alone, unnoticed for months by anybody, is already socially dead for a long time. A society made up of autonomous, unconnected individuals make up an unhealthy social fabric. Altay’s perspective follow exactly the traces of how this consequences appear as part of a normality in the life of the protagonists of the film Kodokushi. In this film we can witness both extreme blockages of communication within a family, which throws individuals in isolated loneliness, as well as the traces and consequences of that in the case of lonely death. Following the same approach, in the film Post Mortem we can witness how human agency is completely missing in handling dead bodies in a metropolitan crematoria from Berlin. Both films from this program hit hard, as a pitiless diagnosis, which alarms to rethink and embrace techniques of social healing.


DOCUMENTARY WORLDVIEWS

VIZIUNI DOCUMENTARE

69


ALL-INCLUSIVE

VIZIUNI DOCUMENTARE

ALL-IN

ROMANIAN PREMIERE

Volkan Üce, Netherlands, Belgium, France, 2021, 80’ Two innocent boys, a Turk and a Kurd, start to work in an all-inclusive hotel in Turkey. A new world opens up to them and they will never be the same again. Ismail is 17 and dropped out of school to earn money for his family. Hakan is 25 and the youngest of 12 children. Both have come to the hotel business to move ahead in life and to learn English. Soon, Ismail and Hakan will change. Initial kindness turns into indifference. While losing all the values they have been brought up with, they find ways to no longer serve, but to be served.

Doi băieţi inocenţi, unul turc şi celălalt kurd, se angajează la un hotel all inclusive din Turcia. Li se deschide în faţă o nouă lume, iar asta îi va schimba o dată pentru totdeauna. Ismail are 17 ani şi a renunţat la şcoală ca să-şi întreţină familia. Hakan are 25 de ani şi e cel mai mic din 12 fraţi. Amândoi visează să înveţe engleză şi să-şi facă un rost în viaţă. Dar Hakan şi Ismail se vor schimba curând. Amabilitatea înnăscută de la început devine indiferenţă şi, în timp ce renunţă la valorile cu care au crescut, amândoi caută moduri să nu mai servească, ci să fie serviţi.

VOLKAN ÜCE

După ce a absolvit Ştiinţe Politice şi Sociale la Universitatea din Antwerp, Volkan a început să lucreze pentru această instituţie. Primul său lungmetraj, Displaced, a avut premiera mondială în selecţia ediţiei din 2017 a DOK Leipzig şi a fost primit cu entuziasm de critici şi de publicul din Belgia. Volkan consideră că documentarele sale trebuie să fie mai mult decât poveşti exotice şi, pe lângă efortul de a informa şi crea empatie pentru protagoniştii săi, speră şi să provoace într-un mod subtil publicul să-şi pună întrebări.

After obtaining his master’s degree in Political and Social Sciences at the University of Antwerp, Belgium, Volkan started to work at the same university. His first full-length documentary Displaced had its world premiere at DOK Leipzig in 2017 and was received with enthusiasm by both the international and the Belgian public. As a filmmaker, Volkan makes sure that his films are more than just an exotic story. Besides informing and creating empathy for his protagonists, he also strives, in a subtle way, to confront the audience with themselves.

Producer(s): Emmy Oost, Magalie Dierick Cinematographer(s): Joachim Philippe Editor(s): Els Voorspoels Production Company(ies): Cassette for Timescapes Sound: Gedeon Depauw, Mark Glynne

Festivals: CPH DOX

70


FAITH AND BRANKO

FAITH ŞI BRANKO VIZIUNI DOCUMENTARE

PICTURE ROMANIAN PREMIERE

Catherine Harte, Serbia, UK, 2020, 83’ In 2011, Faith travels from England to Serbia to learn gypsy accordion. She meets Roma violinist Branko and despite language barriers, they fall in love through music and spontaneously decide to marry. Faith adapts to life in Branko’s village, learning Serbian, music and housewife skills. After a while, they decide to move to the UK for better opportunities. As time passes, their differences emerge and they each miss aspects of their culture. Is love and music enough to keep them together?

In 2011, Faith pleacă din Anglia în Serbia pentru a învăţa să cânte la acordeon în stilul fanfarelor ţigăneşti. Îl întâlneşte pe violonistul rom Branko şi, deşi niciunul nu vorbeşte limba celuilalt, cei doi tineri se îndrăgostesc şi decid să se căsăto­ rească. Faith rămâne în satul lui Branko, îi învaţă limba, studiază muzica locală şi are grijă de casă. După o vreme, cuplul pleacă în Marea Britanie în căutare de noi oportunităţi. Dar, pe măsură ce trece timpul, diferenţele dintre ei devin tot mai pregnante şi fiecăruia îi e tot mai dor de propria cultură. Sunt dragostea şi muzica suficiente pentru ca ei să rămână împreună? Catherine este din Irlanda şi a absolveit departamentul de Regie de film documentar la Şcoala Naţională de Film şi Televiziune (NFTS) din Londra. Are şi studii de antropologie vizuală. Filmul ei de absolvire, Professional Foreigner, a fost selectat la festivalul Sheffield Doc în 2017. Catherine este atrasă de teme precum experienţa imigrantului, perspective paralele şi modul cum ne raportăm la celălalt. Pe lângă cariera de cineast independent, Catherine colaborează cu posturi de televiziune precum BBC şi Channel 4. Faith şi Branko este debutul ei în lungmetraj.

CATHERINE HARTE Catherine is an Irish director who completed an MA in Documentary Directing at NFTS. She also has a background in Visual Anthropology. Her graduation film Professional Foreigner was selected at the Sheffield Doc Fest in 2017. Catherine is drawn to themes such as the immigrant experience, parallel perspectives and perceptions of the other. Apart from directing independently, Catherine works for TV broadcasters such as BBC and Channel 4. Faith and Branko is her first feature.

Producer(s): Catherine Harte, Snezana Van Houwelingen Cinematographer(s): Catherine Harte Editor(s): Dragan Von Petrovic and Ljubodrag Starovlah Music: Faith and Branko Production Company(ies): This and That Productions and Cathartic Films. Sound: Zoran Maksimovic

Festivals: Sheffield Doc Fest 2020 | Dok Leipzig 2020 | In-Edit Barcelona 2020 | Hot Docs 2021 | Millenium Docs Poland 2021

71


CETĂȚEAN DE PRIM RANG

VIZIUNI DOCUMENTARE

FIRST CLASS CITIZEN

WORLD PREMIERE

Diana Maria Olsson, Sweden, Lithuana, 2021, 57’ When director Diana Maria Olsson survives violence in an intimate relationship she wants to encourage other women to leave their violent spouses. She discovers the system in Sweden and her film turns from a journalistic investigation into a personal tragedy. The judicial process transforms her intimate story from a personal struggle into a geopolitical thriller. Systematically removed children, hierarchies, aggressive silence, structural violence, the violation of fundamental human rights are all part of the exposure of the dark unknown scandal in Sweden.

După ce regizoarea Diana Maria Olsson supravieţuieşte violenţei conjugale, ea vrea să încurajeze şi alte soţii abuzate să-şi părăsească par­ tenerii. Dar iată că descoperă treptat sistemul din Suedia, filmul ei se transformă din investigaţie jurnalistică în tragedie personală, iar procedurile judiciare schimbă o lupta unei femei într-un thriller geopolitic. Copii luaţi abuziv în grija statului, ierarhii, tăcerea neînduplecată, violenţa funciară şi violarea sistematică a unor drepturi fundamentale, toate fac parte din expunerea acestui sumbru scandal suedez. Diana este regizoare şi jurnalistă ce a colaborat cu televiziunile naţionale din Lituania şi Suedia. Are diplome în regie, jurnalism, relaţii publice şi cultură vizuală de la Universităţile din Vilnius şi Lund. Diana are şi experienţă în politică, lucrând pentru un timp pentru Parlamentul din Lituania. Este fondatoarea companiei de producţie suedeze Zen Division şi preşedinta organizaţiei Child and Family in Focus.

DIANA MARIA OLSSON Diana is a director and a journalist who has worked for both Lithuanian and Swedish National Televisions. She has degrees in directing, journalism, public relations, and visual culture from the Vilnius University and Lund University in Sweden. Diana also has experience in politics as she worked for the Lithuanian Parliament. She is the founder of Swedish production company Zen Division and the president of the Child and Family in Focus organization.

Producer(s): Diana Maria Olsson, Rasa Miskinyte Cinematographer(s): Hampus Linder and Diana Maria Olsson Editor(s): Diana Maria Olsson and Armas Rudaitis Animator :Vykintas Labanauskas Production Company(ies): ZenDivision and ERA FILM Sound: Lina Semaškaitė

Festivals :

72


THE BUBBLE

VIAȚA ÎN BULĂ VIZIUNI DOCUMENTARE

PICTURE INTERNATIONAL PREMIERE

Valerie Blankenbyl, Austria, Switzerland, 2020, 93’ Welcome to Florida’s Friendliest Hometown. The Bubble explores senior citizen life within The Villages, America’s largest retirement community; a 32-square mile, sun-drenched, beautifully maintained, gated Floridian paradise housing over 150,000 retirees. Retired life beneath the yearround Floridian sunshine however, is not perhaps as idyllic, or as welcomed, as many ageing Villagers and viewers may imagine. The Bubble offers viewers an engaging, provocative yet compassionate contemplation of American ways of life, ageing, and death.

Bun-venit în cel mai prietenos oraş din Florida! The Bubble explorează viaţa vârstnicilor locuitori din The Villages, cea mai mare comunitate de pensionari din SUA. O suprafaţă de 83 de kilometri pătraţi, perfect îngrijită şi scăldată în soare tot timpul anului, înseamnă acasă pentru 150.000 de rezidenţi de vârsta a treia. Dar este viaţa lor atât de idilică şi demnă de invidiat cum pare la prima vedere? The Bubble oferă o incursiune captivantă, provocatoare şi plină de compasiune într-un aspect al vieţii americane, fără să ocolească subiecte precum îmbătrânirea şi moartea. Valerie este regizoare de film documentar şi vine din Austria. După studii de graphic design şi advertising în Viena şi o rezidenţă artistică de doi ani în programul italian Fabrica, face un master în regie în Elveţia. Primul ei film, I Am Jesus, a avut premiera în selecţia festivalului de la Varşovia în 2011. Al doilea film, A Mother’s Dream, a câştigat premiul Docu/Rights la ediţia din 2014 a festivalului Docudays. The Bubble este cel de-al treilea film al ei.

VALERIE BLANKENBYL Valerie is an Austrian documentary filmmaker. After studying graphic design and advertising in Vienna and being an artist in residence at Fabrica in Italy for two years, she graduated from a master degree in filmmaking in Switzerland. Her first feature, I Am Jesus, premiered at the 2011 Warsaw film festival. Her second feature, A Mother’s Dream, won the Docu/Rights Award at the 2014 Docudays IDFF. The Bubble is her third feature.

Producer(s): Dario Schoch, Rajko Jazbec Cinematographer(s): Joe Berger Editor(s): Nela Marki Production Company(ies): EAVE Programme/Creative Europe Media Sound: Jacques Kieffer

Festivals: Visions du Réel 2021 | Sarasota IFF 2021 | Diagonale IFF 2021 | Thessaloniki IDF 2021

73


74


This year we launch the programme Interchange, presenting films picked by international European film festivals from their national selections. Our first partner is Thessaloniki Documentary Festival in Greece. The three Greek award-winning documentaries they have proposed tell us that human stories worth hearing are to be found everywhere: in the fabric or urban everyday life, in the passion people put into their work, and even in the eyes of stray dogs.

INTERCHANGE Anul acesta lansăm Interchange, un program care prezintă filme propuse de festivaluri internaționale europene, alese din selecțiile lor naționale. Primul partener este Festivalul filmului documentar din Thessaloniki. Colegii noștri din Grecia propun trei documentare laureate, care ne spun că poveși umane demne de a fi auzite pot fi găsite pretutindeni: în țesătura cotidianului urban, în pasiunea cu care oamenii se apleacă asupra unor activități și chiar în ochii câinilor de pripas.

75


THE FOURTH CHARACTER

AL PATRULEA PERSONAJ

PICTURE

Katerina Patroni, Greece, 2020, 81’ The parallel monologues of three strangers bring to light issues such as loss, guilt, faith and the pursuit of atonement. Their stories, almost confessions are intertwined with the urban fabric, in a cinematographic arrangement of the characters’ inner world with the city’s landscape. Our heroes wander, performing their little rituals, revealing unexpected facets of Athens.

Trei monologuri urmărite în paralel dezvă­ luie experiențe personale ale unor necunos­ cuți: pierderea cuiva drag, sentimentul de vină, credința și speranța ispășirii. Poveștile lor se insinuează în țesătura urbană ateniană, într-un demers cinematografic care suprapune lumea interioară a personajelor pe fundalul metropolitan. Periplul și micile ritualuri ale vieții lor cotidiene relevă dimensiuni noi și neașteptate ale Atenei. Katerina Patroni a studiat sociologie și film în Atena și și-a continuat studiile de cinema în Ma­ rea Britanie, la London International Film School și National Film and TV School. Primul documentar l-a făcut în 1996, iar de atunci a realizat peste zece documentare, pentru care a primit o serie de premii internaționale și naționale.

KATERINA PATRONI Katerina Patroni studied sociology and film directing (Hatzikos Film School) in Athens, then continued her studies in filmmaking at the London International Film School, and directing at the National Film and TV school. She made her first short film in 1996, and since then has directed more than ten films for which she has received several Greek and international awards. Producer(s): ELENI CHANDRINOU for STEFICON SA Cinematographer(s): DIMITRIS KORDELAS Editor(s): EVGENIA PAPAGEORGIOU Production Company(ies): STEFICON SA Sound: TASSOS GIKAS

Festivals: Thessaloniki Documentary Festival - Woman in Film and Television GR Award | Sarajevo Film Festival

76


THE UNKNOWN ATHENIANS

ANONIMII ATENIENI

Angeliki Antoniou, Greece, Germany, 2020, 76’ The documentary follows the daily routine of stray dogs struggling in the center of Athens. A hidden world emerges from the routes of the unknown Athenians and unveils the unexpected face and the heart of Athens, a city in the midst of change. “Stray animals taught me everything people failed to teach me. Patience, tolerance, stoicism and adaptability to the unexpected. I literally realized what it means to be thrown out in the streets or be dumped as if you’re trash. It was an important life lesson and a major weapon to face the pandemic that followed.” (director Angeliki Antoniou)

Urmărind viața zilnică a câinilor vagabonzi din centrul Atenei, acești atenieni anonomi, documentarul descoperă aspecte necunoscute ale orașului în plin proces de schimbare, ascunse chiar în centrul metropolei. “Animalele fără adăpost m-au învățat tot ceea ce oamenii n-au fost în stare să mă învețe: răbdarea, toleranța, stoicismul și aptitudinea de a te adapta la situații neașteptate. Am înțeles ce înseamnă să fii aruncat în stradă ca un gunoi. A fost o lecție de viață importantă și mi-a fost de folos în timpul pandemiei”. (regizoarea Angeliki Antoniou) Angeliki Antoniou s-a născut la Atena, a studiat arhitectura în Grecia și regia de film în Germania, la Academia de film și televiziune din Berlin. Lucrează ca scenarist, regizor și producător, atât în Grecia cît și în Germania. A realizat scurtmetraje și lungmetraje de ficțiune și filme documentare. Filmele ei au câștigat premii internaționale și au fost distribuite în toată lumea.

ANGELIKI ANTONIOU Angeliki Antoniou is a Greek film director and screenwriter. She studied architecture in Greece and film direction at the German Film and Television Academy in Berlin. She works as scriptwriter and director in Greece and in Germany. In 2006 she taught film direction at the Film School of University in Thessaloniki.

Research: Achileas Adam, Nikos Karagiannakis, Producer(s): Angeliki Antoniou Katerina Kastanara, Pavlos Gianopoulos, Spyros Production Company(ies): Aspiotis Angeliki Antoniou Filmproduktion (Berlin)

Sound: Angeliki Antoniou, Costas Fylaktidis Editing: Chronis Theocharis

Festivals: Thessaloniki Documentary Festival 2020 | Los Angeles Greek Film Festival (LAGFF), 2021 | AegeanDocs International Documentary FF 2021 - IRIS Award for Best Documentary | Hellenic Film Academy Awards 2021 - Orpheus Award Nominee

77


THE MUSIC OF THINGS

MUZICA LUCRURILOR

Menios Carayannis, Greece, 2020, 90’ What might a musician, a carpenter, and a photographer have in common? All of them are completely absorbed and dedicated to what they do and a look into their world reveals the most sensitive aspects of their work up to myriads of details we have never thought about. In the absence of words, images and sounds acquire new different meanings, while music becomes an offspring of togetherness. The film takes us on a journey with no destination, to a haven of details where the universe hives in.

Ce ar putea avea în comun un muzician, un tâmplar și un fotograf? Toți trei sunt complet absor­ biți de pasiunea pentru ceea ce fac, în asemenea măsură încât o privire în lumea lor dezvăluie o multitudine de detalii la care nici nu ne-am fi gândit. În absența cuvintelor, imaginea și sunetul capătă semnificații noi, iar muzica devine un catalizator al apropierii de celălalt. Filmul ne poartă într-o călătorie fără o destinație precisă, unde universul trăiește în detalii. Menios Carayannis s-a născut în Karditsa, Grecia. A făcut studii de film în Suedia la Stockholm, unde a lucrat mai mulți ani ca regizor și scena­rist, atât pentru filme de ficțiune cât și documentare. În prezent trăiește în Grecia și realizează lungmetraje documentare.

MENIOS CARAYANNIS Menios Carayannis was born in Karditsa, Greece. He studied film in Stockholm, where for several years he worked as a film director and scriptwriter, for both documentaries and fiction films. He now lives in Greece, directing feature documentaries. Producer(s): Menios Carayannis Cinematographer(s): Menios Carayannis Editor(s): Menios Carayannis Music: Yiorgos Katsanos Production Company(ies): Skapeta Films Story: Menios Carayannis

Festivals: Thessaloniki Documentary Festival - FIPRESCI Award for Best Greek Film

78


79


GARY CLARKE A LIFE BEHIND THE CAMERA

O VIAȚĂ ÎN SPATELE CAMEREI

“A Life in Documentaries”, the series launched by Astra Film Festival in 2019, continues this year with a very special guest, one of Britain’s best Directors of Photography, Emmy-nomi­ nated Gary Clarke.

Seria “Viața în documentar”, lansată de Astra Film Festival în 2019, continuă în acest an cu un invitat foarte special, Gary Clarke, unul dintre cei mai buni directori de imagine din Marea Britanie, nominalizat la Premiile Emmy.

Gary Clarke has worked in film and television for over twenty years, on a variety of documentaries, dramas, commercials, and indie features, many of which have won prestigious awards. His award-winning films include the documentary feature 37 uses for a Dead Sheep directed by Ben Hopkins (The Nine Lives of Tomas Katz, Simon Magus) Countdown to Zero, Lawrence Bender’s follow up to his Oscar winning documentary An Inconvenient Truth directed by Lucy Walker, and Letters from Baghdad, a feature length drama documentary on the life of Gertrude Bell, all cinema releases.

Gary Clarke este activ de mai bine de două decenii în cinema și televiziune, în producții de documentar, ficțiune, publicitate și filme independente. Numeroase producții pe care le-a filmat au câștigat premii prestigioase. Dintre documentarele laureate pentru care a lucrat fac parte lungmetrajul 37 uses for a Dead Sheep în regia lui Ben Hopkins (The Nine Lives of Tomas Katz, Simon Magus), Countdown to Zero regizat de Lucy Walker, o continuare a filmului câștigător de Oscar An Inconvenient Truth și Letters from Baghdad, un lungmetraj dramatizat despre viața Gertrudei Bell.

He has shot over one hundred documentaries in as many countries for the BBC, the Discovery Channel, Amazon Studios, Netflix, National Geographic, the History Channel, PBS, ITV, ZDF and RTL.

Gary a realizat imaginea pentru peste o sută de documentare în tot atâtea țări pentru BBC, Discovery Channel, Amazon Studios, Netflix, National Geographic, History Channel, PBS, ITV, ZDF și RTL.

Gary has also successfully transitioned into the drama world having been recently nominated for a Canadian Screen Award for Best Photography in a drama or drama series for Gangland Undercover a Cineflix series for The History Channel US. He also shot second unit on The Aeronauts (for Amazon Studios, budget 40 mil USD) and The Last Letter From Your Lover (International Box Office USD 959,147), currently in cinemas.

Gary Clarke a pătruns cu succes în lumea artei dramatice și a fost nominalizat recent la Canadian Screen Award pentru Cea mai bună ima­ gine într-o dramă sau serial dramatic pentru Gangland Undercover, un serial Cineflix pentru canalul History US. A filmat pentru The Aeronauts (pentru Amazon Studios, buget 40 mi­ lioane de dolari) și The Last Letter From Your Lover (International Box Office 959,147 dolari), în prezent distribuite în cinematografe.

At Astra Film Festival ’21, Gary gives a Master­ class on Looking for the Real: The Ethics of the Drama Documentary and discusses his prestigious career and visual storytelling philosophy with Bafta-nominated director Liviu Tipurita in a hybrid session with both on site and online audiences having the oportunity to ask their questions.

La Astra Film Festival ‘21, Gary susține un masterclass cu titlul În căutarea realului: Etica documetarului dramatizat și discută despre prestigioasa lui carieră cu regizorul nominalizat BAFTA Liviu Tipuriță într-o sesiune hibridă în cadrul căreia atât publicul prezent fizic cât și cei conectați online vor avea posibilitatea de a pune întrebări. 80


MASTERCLASS GARRY CLARKE, DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Looking for the Real: The Ethics of the Drama Documentary Throughout its long history, drama documentary has been one of film and television’s most popular, but also most controversial forms. Film and programme makers are attracted to its combination of the languages of drama and documentary either to dramatize real events, thereby stimulating interest in issues through empathy with characters and narrative, or to apply documentary style to fictional content, thereby making it feel more ‘real’. Critics and theorists, however, continue to debate the extent to which these techniques ‘blur the boundaries’ of fact and fiction, ‘dupe’ viewers and sacrifice factual accuracy to dramatic story telling. This masterclass will take the form of a debate, with audience participation into the ethics of this genre. From Robert Flaherty’s staging of Eskimo life in ‘Nanook of the North’ (1926), Peter Watkins ‘Culloden’ (1964), Errol Morris’s ‘Thin Blue Line’ (1988) through to a Netflix series ‘I am a Killer’ which I myself have recently completed.

MASTERCLASS GARRY CLARKE, REGIZOR DE IMAGINE În Căutarea Realului: Etica Documetarului Dramatizat Pe parcursul lungii sale istorii, documentarul dramatizat a fost una din cele mai populare dar si cele mai controversate forme de documentar. regizorii de film si televiziune sunt atrasi de aceasta combinatie de forme – cea dramatica si cea a documentarului - fie pentru a dramatiza evenimente reale, si in acest fel stimuland interes in subiecte prin empatia cu persoane si poveti reale, fie aplicand stil documentaristic unui continut fictive, pentru a-l face mai “real”. Cu toate acestea , criticii și teoreticieni continuă să dezbată măsura în care aceste tehnici “estompează limitele dintre faptul real și ficțiune” și sacrifică acuratețea factuală pentru spunerea unei povești într -un mod dramatic. Acest Masterclass este prezentat sub forma unei dezbateri despre etica acestui gen, cu implicarea participanților. Subiectul se extinde de la dramatizarea vieții eschimoșilor de către Robert Flaherty în “Nanook of the North” (1926), la filmul lui Peter Watkins ‘Culloden’ (1964), la ‘Thin Blue Line’ (1988) a lui Errol Morris și seria Netflix “I am a Killer” (Sunt un ucigaș) a cărei filmare am finalizat-o de curând.

81


AFF LIFEBOATS AFF LIFEBOATS continues last year’s AFF WAVES. It is a new challenge for the festival audiences who are called to unlikely venues for new and exciting cinema experiences. This year the Festival offers you seats in “lifeboats”, because we believe that documentaries have the power to make a contribution if we want to escape disasters brought about by criminal human interventions on nature. AFF LIFEBOATS are also a metaphor for the uncertainty we are experiencing in terms of climate change. The programme invites its audiences to a different kind of screening. Be prepared to change the confy cinema theatre seating for a place in a boat. Be prepared to row towards an un forgettable cinema experience on the lake lying at the heart of the charming Astra Museum. Theft and greed spell natural disaster! We need healthy forests! Our survival as humans and as a planet depends on them. The importance of the forests is paramount: they purify the environment, they are home for over half of the species living on the planet, and they can slow down global warming. So what can we do against wildfires and deforestations conducted by the very people who are supposed to protect the forest? These are some of the issues tackled in the films in the programme. This year’s programme is the result of our partnership with PRO TV - Team Romania, I Love You! and RECORDER.

BĂRCILE DE SALVARE AFF este o continuare a programului VALURI, care a debutat anul trecut la Astra Film Festival. Spectatorii sunt chemați în bărcile de salvare pentru a urmări filme și anchete despre cum mâna criminală a omului poate crea dezechilibre în natură. În același timp, BĂRCILE DE SALVARE AFF sunt o metaforă pentru vremurile incerte în care se află planeta noastră din punct de vedere climatic. Programul invită la un alt fel de proiecție. În loc de fotoliul din sala de cinema, spectatorii își ocupă locul în barcă sau hidrobicicletă, gata să vâslească sau să pedaleze către o experiență de neuitat pe lacul din inima Muzeului Astra din Sibiu. Hoția și lăcomia pot duce la dezastre naturale! Avem nevoie de păduri sănătoase! Depindem de ele pentru a supraviețui, pentru a păstra echilibrul ecosistemului nostru. Pădurea planetară are rolul de a purifica mediul ambiant, aici trăiesc peste jumătate din speciile de animale de pe pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale. Dar ce poți face atunci când pădurea ia foc sau când este furată ca-n codru chiar de cei care ar trebui să o îngrijească? La această întrebare vom încerca să răspundem cu ajutorul celor trei reportaje prezentate Programul BĂRCILE DE SALVARE AFF. Anul acesta, programul este realizat în parteneriat cu PRO TV, echipa România, te iubesc! și RECORDER, care vor prezenta anchete și reportaje despre fenomene îngrijorătoare precum defrișatul ilegal sau incendiile de păduri.

82


RECORDER Presents “Genocide Of The Ancient Oaks: How We’re Being Robbed Of Our Last Lowland Forests”

RECORDER prezintă “Genocidul stejarilor seculari: Cum ni se fură ultimele păduri de câmpie”.

If all the tooting of car horns stopped suddenly in Romania’s capital city, one could hear the sound of chain saws. In the area near Bucharest and in most of the Southern part of Romania, the last remains of the forests designed to supply oxygen to the cities in the plain are being methodically destroyed. Forestry companies have their eyes set particularly on centuries old oaks which they fell hiding behind permits allowing them to remove trees declared dead for an alledged sanitisation of the forest. Alex Nedelea and David Muntean have covered on foot forests under the jurisdiction of the Muntenia Forestry Agency collecting evidence and confronting those involved. During all this time, they had the feeling that nobody had any interest in stopping the illegal forest cuttings, but they are determined to go all the way.

Dacă toate claxoanele mașinilor s-ar opri dintr-o dată, în capitala României s-ar putea auzi zgomot de drujbe. Pentru că în apropierea Bucureștiului – și în mare parte din jumătatea de sud a României – sunt decimate sistematic ultimele rămășițe ale pădurilor care ar trebui să asigure oxigenul orașelor așezate în mijlocul câmpurilor. În pădurile de câmpie, firmele de exploatare vânează cu precădere stejarii seculari, arbori extrem de valoroși pe care îi doboară cu acte de „igiena pădurii”, adică o pretinsă operațiune de curățare a pădurii de arbori uscați. Aex Nedelea și David Muntean au luat la pas pădurile din mai multe județe administrate de Ocolul Silvic Muntenia, au adunat dovezi și i-au confruntat pe toți cei implicați în acest fenomen. Pe tot parcursul documentării au trăit cu senzația că nimeni nu are interesul să oprească tăierile ilegale, dar s-au încăpățânat să meargă până în pânzele albe.

ROMANIA I LOVE YOU Presents Under The Sign of the Red Code. The Vilent Wildfires in Greece

ROMÂNIA, TE IUBESC prezintă În zodia codului roșu. Incendiile violente din Grecia.

Investigation bt Alex Nedelea and David Muntean, 41'

Documentary by Paul Angelescu, 40'

PREMIERE

Investigație de Alex Nedelea și David Muntean, 41'

Reportaj de Paul Angelescu, 40'

PREMIERĂ

The Greeks are choking with grief. Our lives depended on what the forest gave us, on the olive groves and on tourism. Everything is gone now. This is the cry of defeat of the people on the island of Evia, traumatised by the ongoing wildfires. The Greek Prime minister apologized for the unsucessful intervention against the 500 wildfires that burned down tens of thousands of hectars of forest and forced the authorities to evacuate dozens of villages. On the other hand, Greece’s Attorney General ordered a criminal investigation of the cause of the wildfires. Because of their number, syncronisation and spreading area, an organised criminal activity is not ruled out. Three people have already been arrested under the suspicion of arson.

O jale apăsătoare îi sufocă pe greci. Trăiam din ce produceau pădurea, livezile de măslini și turismul. Nu ne-a rămas nimic. Este strigătul deneputință al locuitorilor de pe insula Evia, traumatizați de incendiile care nu le dau o clipă de răgaz. Premierul a prezentat scuze pentru deficienţele intervenţiei împotriva celor 500 de focare care au mistuit zeci de mii de hectare şi au impus evacuarea a zeci de sate.Pe de altă parte, procurorul general al Greciei a ordonat o anchetă penală legată de cauza focurilor. Numărul mare, mărimea, și sincronizarea acestora, creează suspiciuni privind o activitate infracțională organizată.Trei persoane au fost deja arestate, fiind suspectate că au pus focul intenţionat.

ROMANIA I LOVE YOU Presents Watch Me Rob You Blind,

ROMÂNIA, TE IUBESC prezintă “Ca-n codru”,

Investigation by Alex Dima, 45'

The robbery goes on. Alex Dima’s investigation points at the outcome of theft and greed. The forests are being cut by irresponsible criminals and they are not being replaced. How can over one thousand trucks loaded with illegal wood drive along the roads without anyone noticing? This investigation reveals the culprits of the massive deforestations of the last years while the only reaction of those who should be responsible for this situation is just a shrug.

Ancheta de Alex Dima, 45'

Jaful din pădurile patriei continuă. Alex Dima ne arată într-o anchetă marca România te iubesc care sunt rezultatele hoției și lăcomiei. Încă ne tăiem pădurile cu o inconștiență criminală și, din păcate, nu prea putem pune nimic în loc. Cum să cobori peste o mie de camioane încărcate cu lemn tăiat ilegal și nimeni să nu te vadă? Reportajul ne arată cine sunt vinovații defrișărilor masive din ultimii ani, dar și cum ridică din umeri cei implicați în aceste povești

83


Astra Film DokTank, Astra Film Festival’s industry program, mirrors the Festival’s ambitious mission to explore and understand the human condition through portrayals of culturally diverse contemporary societies and presents a favourable environment for a range of networking and project development opportunities. The aim of the program is to encourage the development and growth of Romanian and European documentary industry. Since 2016 Astra Film Festival has taken a proactive role not only in presenting to audiences diverse and exciting experiences of immersive – real and virtual – reality, but also in the development of projects, and the productive encounters between filmmakers, both established and emerging, film students, producers, distributors and buyers, festival representatives, or other industry experts from Europe and beyond. Each Astra Film DokTank edition selects and promotes projects in all stages of development, providing a platform for filmmakers to interact with industry experts and potentially find partners for their work. Besides the focus on projects in development, the program also includes a variety of talks, presentations and roundtables on current conditions of production and distribution of documentary formats. In 2020, Astra Film DokTank moved online. For the current edition we have prepared a hybrid format. Most of the activities in the Astra Film Lab are still to happen online, but there are also a number of physical industry events happening in Sibiu. The importance of the physical get togethers can’t be stressed enough and we are learning as we go make them happen.

Astra Film DokTank, programul de industrie Festivalului de Film Astra, reflectă misiunea ambițioasă a festivalului de a explora și înțelege condiția umană prin reprezentarea contemporană a unor comunități diverse cultural și care creează un mediu favorabil pentru o întreagă gamă de oportunități de networking și dezvoltare de proiecte. Programul are ca scop încurajarea dezvoltării și creșterii industriei documentare românești și europene. Din 2016, Astra Film Festival, pe lângă prezentarea unor experiențe captivante ale realității – reale sau virtuale – a adoptat un rol proactiv în susținerea dezvoltării de proiecte și a întâlnirilor productive între realizatori de documentar, consacrați dar și cei la început de drum, studenți, producători, distribuitori, festivaluri, sau alți experți din industrie, din Europa și nu numai. Fiecare ediție a Astra Film DokTank selectează și promovează proiecte în toate etapele dezvoltării, oferind o platformă pentru regizorii de film documentar să interacționeze cu experți din industrie și să găsească potențiali parteneri pentru proiectele lor. Pe lângă accentul pus pe proiecte în dezvoltare, programul include și o varietate de discuții, pre­zentări și mese rotunde despre condițiile actuale de producție și distribuție de formate documentare. În 2020, programul DokTank s-a mutat în totalitate online. Pentru ediția din acest an, am pregătit un format hibrid. O mare parte din activități, în special cele legate de Astra Film Lab, se desfășoară online, dar există și evenimente fizice în locații din Sibiu. Importanța întâlnirilor fizice nu poate fi subliniată îndeajuns și învățăm din mers să facem lucrurile să se întâmple. 84


ASTRA FILM LAB Astra Film Lab is a project development program for filmmakers to develop and strengthen their creative documentaries. It is a four-day project-based intensive program, taking place concurrently with Astra Film Festival, consisting of workshops, mentoring from industry experts, one-to-one meetings and a public pitch to an audience of industry representatives. Astra Film Lab emphasizes projects and teams from the region, aiming to facilitate exchanges within Europe and beyond. The goal of the program is to offer an auspicious platform to filmmakers currently developing internationally relevant stories that originate in countries belonging to what has been described as the “Eastern Bloc” to present their work and develop professional networks. The Lab is tailored for professional director/ producer teams. During the Lab, tutors give advice and feedback specially tailored for the directorial and production aspects of each participant project. This can include, but is not limited to the following topics: narrative structure, character development, project budgeting, and how to structure a project presentation to ensure maximum efficiency. Following the workshops, each project will be presented in a public pitch to an audience of industry experts of producers, distributors, festival representatives, commissioning editors, or sales agents.

Astra Film Lab este un workshop intensiv de patru zile, bazat pe proiecte, ce are loc în același timp cu Festivalul Astra Film din Sibiu, România și constă în programe de mentoring, discuții, întâlniri one-to-one și un pitch public în fața unei audiențe constituite din reprezentanți ai industriei. Astra Film Lab pune accent pe proiecte și echipe din regiune, cu scopul de a facilita schimburi în Europa și nu numai. Scopul acestui program este să ofere o platformă favorabilă regizorilor care în prezent dezvoltă povești cu relevanță internațională, care au originea în țările din fostul bloc comunist, pentru a-și prezenta munca și pentru a-și dezvolta contactele din industrie. Lab-ul este conceput pentru echipe de regizori/ producători. În timpul Astra Film Lab, tutorii oferă sfaturi și feedback, special adaptate pentru nevoile fiecărui proiect participant, pentru aspectele de regie și producție. Aceste sfaturi pot include, dar nu sunt limitate la următoarele subiecte: structura narativă, dezvoltarea personajelor, cum să organizezi bugetul proiectului, cum să prezinți proiectul pentru a asigura eficiență maximă. După pregătire, fiecare proiect va fi prezentat într-un pitch public în fața unei audiențe formate din producători, distribuitori, reprezentanți ai festivalurilor de profil, reprezentanți ai posturilor de televiziune. Fiecare proiect are, de asemenea, ocazia de a participa la întâlniri individuale cu experții participanți.

Astra Film Lab is organised in collaboration with Pitch the Doc.

85


STEREOTYPES AND ETHICS IN DOCUMENTARY FILMMAKING Presentation by Oana Ivan, PhD

Social media has been invaded in the past years with what is called now a world phenomenon of “fake news” and dramatic distortion of the “truth”. But what about documentary film? This is a visual anthropology presentation of a very brief history of documentary filmmaking, discussing some ideas that have been present ever since the first moving pictures and still shape the visual productions up to this day. Subjectivity and objectivity: whose “truth” is presented in the film and how? In the early 1920s, the local people were mostly presented by the Western European filmmakers as “savages and exotic”. How they are seen today? What changed over the past decades? Ethics: ever since the dawn of filmmaking, it has been obvious that “having a camera”=”having the power” of representation. How do we use this power? Besides complying with general rules of ethics, how can we film “the other” without turning their lives upside down and triggering unintended, but possibly harmful consequences? By means of examples from the history of documentary filmmaking, this presentation invites the audience to an open discussion on subjectivity, cultural and visual stereotypes and professional ethics. OANA IVAN is assistant professor at “Documentary filmmaking” master program at Faculty of Theatre and Film, Babes-Bolyai, Cluj Napoca. She teaches classes of anthropology and visual anthropology, while she collaborates on various projects with National Geographic, World Bank and academic institutions. Oana Ivan made a documentary film about the fishermen’s life in the Danube Delta, participating to their daily activities and filming their lives over a period of 7 years. “Vieti intre ape” (Lives among Waters) 2016

STEREOTIPURILE ȘI ETICA DOCUMENTARULUI Prezentare de Dr. Oana Ivan

În ultimii ani, media de socializare au fost invadate de ceea ce numim azi fenomenul universal “fake news” și de o distorsionare substanțială a “adevărului”. Unde se situează filmul documentar în acest context? Această prezentare ne poartă printr-o scurtă istorie a documentarului și pune în discuție câteva idei care au făcut obiectul dezbaterilor de la realizarea primelor imagini în mișcare și continuă să influențeze producțiile vizuale în zilele noastre. Subiectivitate și obiectivitate: al cui este “adevărul” reprezentat în film și cum se realizează reprezentarea? La începutul anilor 1920, cineaștii occidentali îi prezentau pe băștinași ca “sălbatici și exotici”. Cum sunt ei priviți astăzi? Ce s-a schimbat în decursul ultimelor decade? Etica: încă din zorii cinematografului, un lucru a fost cât se poate de evident: “a deține camera = a deține puterea” de reprezentare. Cum folosim această putere? Dincolo de respectarea regulilor etice de bază, cum îl putem filma pe “celălalt” fără a-i bulversa întreaga viață și fără a declanșa, chiar neintenționat, eventuale consecințe negative? Recurgând la exemple din istoria documentarului, această prezentare invită publicul la o discuție deschisă despre subiectivitate, stereotipuri culturale și vizuale și etica profesională a documentaristului. OANA IVAN este profesor asistent al programului de master în film documentar al Facultății de teatru și film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. Predă cursuri de antropologie și antropologie vizuală și colaborează cu National Geographic, Banca mondială și o serie de instituții academice pentru varii proiecte. Oana Ivan a realizat un documentar despre pescarii din Delta Dunării, “Vieți între ape” (2016), proiect la care a lucrat timp de 7 ani.

The poster for the documentary film “Les mangeurs d’homme” (The man eaters) by Andre-Paul Antoine and Robert Lugeon (1930): the first ethnographic film hoax

Afișul documentarului “Mâncă­ torii de oameni” de Andre-Paul Antoine și Robert Lugeon (1930): prima farsă a cinemaului etnografic

Oana Ivan fishing with the locals of Danube Delta, while filming for her documentary

86

Oana Ivan la pescuit cu localnicii din Delta Dunării în timpul filmărilor pentru documentarul “Vieți între ape”


SHOOTING AND

POST-PRODUCTION

IN ROMANIA CINELABS

Cinelabs Romania “Film & Digital”; Digital Dailies on Set; Kodak film representative; Color Film proccessing 16 mm/35 mm; Telecine Dailies SD/HD; Baselight/Da Vinci 2K&4K; Arri laser 2K/4K transfer to film; 16 mm/35 mm Scanning 2K, 2,5 K, 3K, 4K; Cinevator–Direct to Print 35 mm; Theatrical delivery; Digital Distribution; Digitization; Restoration; Preservation; Co-production; Co-Finance; Film–Digital–Film New: Digital-Film-Digital

www.cinelab.ro

For more information please visit:

87


a ALL-IN / ALL INCLUSIVE

pag. 70

ATTENTION ALL PASSENGERS / ATENŢIE, PASAGERI

pag. 46

A BLACK JESUS / UN IISUS NEGRU

pag. 15

A MAN AND A CAMERA / OMUL CU APARATUL DE FILMAT

pag. 16

Two boys start to work in an all-inclusive hotel. A new world opens up to them and they will never be the same again. Doi băieţi se angajează la un hotel all inclusive. Li se deschide în faţă o nouă lume, iar asta îi va schimba o dată pentru totdeauna.

Trenul se năpusteşte cu 100 de kilometri pe oră către o persoană care vrea să se sinucidă. Dar dacă mecanicul nu frânează la timp? A train is speeding at 100 kilometers per hour towards a suicidal person. What happens if the driver pulls the brakes too late?

Villagers in Sicily worship a statue of a black Jesus. One day, a refugee from Ghana asks to carry the statue in the annual procession... Locuitorii unui sat sicilian venerează o statuie neagră a lui Iisus. Într-o zi, un refugiat din Ghana cere să care statuia la următoarea procesiune anuală... Ordinary people suddenly find themselves face-to-face with a mysterious, silent camera operator. Oameni obişnuiţi se trezesc pe neaşteptate faţă în faţă cu un bărbat misterios şi tăcut care îi filmează.

B

BETWEEN US / ÎNTRE NOI FIE VORBA

pag. 64

Care sunt ingredientele unei relaţii împlinite? Trei cupluri răspund cât se poate de sincer la această întrebare complicată. Is there a recipe for a successful relationship? Three couples answer with total frankness this complex question.

D DEAR DARKNESS / UNDE LUMINOASE

pag. 47

DEAR FUTURE CHILDREN / DRAGI COPII VIITORI

pag. 60

DID YOU DO IT? / CE-AI FĂCUT?

pag. 48

DUSK / ASFINŢIT

pag. 49

12-year-old Frida is blind. But what she doesn’t see she can smell, hear and feel. A contemplation of perception and fantasy. Frida are 12 ani şi este oarbă. Dar ce nu vede poate mirosi, auzi şi atinge. O contemplare asupra percepţiei şi a imaginaţiei.

Three young women in Hong Kong, Chile and Uganda cope with the staggering personal impact of their political activism. Trei tinere din Hong Kong, Chile şi Uganda înfruntă impactul dureros pe care activismul lor politic îl are asupre vieţii personale. Natura şi omul, în conflict la periferia metropolei New Delhi. Nature and human intervention, in conflict on the fringes of New Delhi. A landguard and his son go on patrol in a border area, where an invisible danger looms. Un paznic şi fiul său patrulează o zonă de graniţă unde bântuie un pericol invizibil.

F FAITH AND BRANKO / FAITH ŞI BRANKO

Faith and Branko is a love story about two musicians from very different worlds. Faith şi Branko este o poveste de dragoste despre doi muzicieni ce provin din lumi foarte diferite.

FAMILY² / FAMILIA²

pag. 71 pag. 50

Lola was adopted into a Belgian family when she was an infant. After eleven years she is going to realize her dream to meet her birth parents in China. Lola a fost adoptată de o familie belgiană pe când era doar un bebeluş. După 11 ani, visul de a-şi întâlni părinţii biologici din China se împlineşte.

FIRST CLASS CITIZEN / CETĂŢEAN DE PRIM RANG

pag. 72

Sometimes you should be careful not of your enemies, but of those who say „I love you”. Uneori trebuie să te fereşti nu de duşmani, ci de cei care îţi spun „Te iubesc”.

FLIGHT PLAN / PLANUL DE ZBOR

pag. 51

Ovidiu is 16-year-old teenager who has two passions: pigeons and music. Ovidiu are şaisprezece ani şi îşi ocupă timpul cu două mari pasiuni: columbofilia și muzica.

FOR YOUR COMFORT AND YOUR SAFETY / PENTRU CONFORTUL ŞI SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ

pag. 17

Palais de Tokyo, the major Parisian modern art center. What if the access to art is made possible exactly by the persons you least expect? Palais de Tokyo, importantul centru de artă modernă din Paris. Dar ce-ar fi dacă accesul la artă este posibil exact datorită celor la care te-ai aştepta mai puţin?

88


FRAGILE

pag. 36

The stories of five women in vulnerable situations. Will they succeed in overcoming their challenges? Poveştile a cinci femei aflate în situații vulnerabile. Reuşesc ele să depăşească aceste situaţii?

H HANDS OF GOD / MÂNA LUI DUMNEZEU

pag. 18

A musician who drops the bow has no place in a band: the story of Csángáló, the world-famous gypsy violist who suffers from Parkinson’s. Un cântăreţ căruia îi cade arcuşul din mână nu are ce căuta pe scenă: povestea lui Csángáló, celebru violist rom suferind de Parkinson.

HOMO SOVIETICUS

pag. 24

Could a human being have a totalitarian mindset? And if so, does this mindset have specific geographical boundaries? Este cineva predispus la atracţia pentru o mentalitate totalitară? Şi, dacă da, această predispoziţie se regăseşte în regiuni geografice specifice?

HYMN FROM THE HIVE / CÂNTECUL STUPULUI

pag. 37

Hundreds of thousands of Transylvanian Saxons fled Romania. Here is the story of a family forced to change in order not to disappear. Sute de mii de saşi transilvăneni au plecat din România. Iată povestea unei familii nevoite să se schimbe pentru a nu dispărea.

I I’LL STAND BY YOU / SUNT ALĂTURI DE TINE

pag. 19

In a country with a suicide epidemic, the power of human connection becomes lifesaving. Într-o ţară unde numărul sinuciderilor creşte îngrijorător, puterea conexiunii umane se dovedeşte a fi salvatoare.

K KODOKUSHI / KODOKUSHI - SINGURĂTATEA EXTREMĂ

pag. 20

If you are still alive, open your window. Dacă mai eşti în viaţă, deschide fereastra.

L LANDSCAPE ZERO / PEISAJ ZERO

pag. 25

A small coastal area has been destroyed by the construction of industrial facilities. Let’s meet the locals, who are either fighting the intrusion or co-exist with it. O porţiune de litoral a fost distrusă de construcţii industriale. Să facem cunoştinţă cu localnicii, care ori se opun cu îndârjire intruziunii, ori preferă să o accepte.

LAST KNIGHTS OF THE RIGHT SIDE / ULTIMII CAVALERI AI DREPTEI

pag. 26

Six months in the midst of a far-right group in Łódź: how did its members internalize the same values? Şase luni în mijlocul unei grupări extremiste din Łódź: cum au ajuns membrii grupării să împărtăşească aceleaşi valori?

M MILKLESS / SENZA LATTE

pag. 52

An elderly woman’s last hope for not being forced to sell her cow is the hypothetical return of her daughter-in-law from Italy. O femeie în vârstă are o singură şansă să-şi păstreze vaca din bătătură: posibila reîntoarcere acasă a norei stabilite în Italia.

MOTELS / MOTELURI

pag. 53

An exploration of Colombian motels, an universe explored from point of views connected with the themes of sexuality and gender. O incursiune în universul motelurilor din Columbia, univers explorat şi din perspectiva unor teme legate de sexualitate şi gen.

MY UNCLE TUDOR / NANU TUDOR

pag. 38

A poetic journey into the past, where nostalgic memories of a happy childhood are shattered by deep-rooted trauma. O călătorie poetică în trecut, unde descoperim că amintirile nostalgice ale unei copilării fericite sunt adânc înecate în traumă.

N #NEWTOGETHER

pag. 35

NIGHT NURSERY / CREŞA DE NOAPTE

pag. 21

60 artists from Romania and Austria tell the audience how they faced the lockdown and how they were changed by it. 60 de artişti din România şi Austria povestesc cum au făcut faţă carantinei şi cum au fost schimbaţi de aceasta. The evening is near and three prostitutes from Burkina Faso will soon go to work. But who is taking care of their children? Se lasă seara şi trei prostituate din Burkina Faso vor pleca în curând la treabă. Dar unde-şi lasă copiii?

89


NUN OF YOUR BUSINESS / FAC CE VREAU ÎN MĂNĂSTIREA MEA

pag. 27

Two young nuns meet during a Catholic gathering and fall in love. But is there any chance for their love to survive in a convent? Două tinere călugăriţe se întâlnesc la o întrunire catolică şi se îndrăgostesc. Dar poate dragostea lor să reziste la mănăstire?

o OCCASIONAL SPIES / SPIONI DE OCAZIE

pag. 39

1944. Young men from Palestine are sent into their countries or origin in Eastern Europe, now under German occupation. These occasional spies have an extraordinary mission. 1944. Tineri din Palestina sunt trimişi în ţările lor de origine din Europa de Est aflate sub control german. Misiunea spionilor de ocazie este ieşită din comun.

ONCE YOU KNOW / ACUM ŞTII

pag. 12-13

The world faces climate change induced collapse. Here is a film that may forever change what you think about the future of humanity. Schimbările climatice vor arunca lumea în colaps. Un film care are toate şanse să-ţi schimbe părerea despre viitorul umanităţii.

OUR CHILD / COPILUL NOSTRU

pag. 22

After concieving a child with the help of a sperm donor, the filmmaker explores the social ideas surrounding parenthood and family. După ce concepe un copil cu ajutorul unui donator de spermă, regizoarea explorează perspective sociale ale familiei şi ale statutului de părinte.

P POST MORTEM BERLIN

pag. 54

A meditation on death and the only life we have: a choreography of the body’s last journey. O meditaţie pe tema morţii şi a singurei vieţi de care avem parte: o coregrafie a trupului pe ultimul său drum.

R RADIOGRAPH OF A FAMILY / RADIOGRAFIA UNEI FAMILII

pag. 65

A love story, two different beliefs, a family in the turmoil of Iran’s modern history. O poveste de dragoste, două perspective diferite asupra vieţii şi o familie prizonieră în încercata istorie recentă a Iranului.

RAMPART / REFUGIUL

pag. 28

Marko spends time in the abandoned apartment of his childhood in Belgrade. He soon feels the reverberations of a complicated past. Marko se întoarce în apartamentul din Belgrad unde şi-a petrecut copilăria: reverberaţiile unui trecut complicat îşi vor face curând simţită prezenţa.

ROSES. FILM-CABARET / CINE-CABARET CU TRANDAFIRI

pag. 29

A cinematic cabaret show starring Ukraine’s internationally famous multilingual and multi-instrumental punk female band The Dakh Daughters. Un cabaret cinematografic în multe limbi și cu multiple instrumente de celebra trupă feminină uncraineană punk Dakh Daughters.

S

SEEDS OF DECEIT / COPIII AMĂGIRII

pag. 62

For decades, Jan Karbaat was the most renowned fertility doctor in the Netherlands. But his career hid a sinister secret. Decenii întregi, Jan Karbaat a fost cel mai renumit specialist în fertilitate al Olandei. Dar cariera sa ascundea un secret sinistru.

STELA, IN THE NAME OF THE FATHER / STELA, ÎN NUMELE TATĂLUI

pag. 40

An ex-convict and an HIV-positive lesbian. Meet Stela and her extraordinary story. Fostă puşcăriaşă şi lesbiană seropozitivă. Ea e Stela şi povestea ei e cu totul ieşită din comun.

T

TAMING THE GARDEN / PĂDUREA DOMESTICĂ

pag. 30

THE BEARS / URŞII

pag. 55

THE BORDER OF DEATH / GRANIŢA MORŢII

pag. 67

A powerful man indulges in an unusual hobby. But who is more powerful, man or nature? Un bărbat puternic se dedică unui hobby neobişnuit. Dar cine are putere mai mare, omul sau natura?

În comuna Rucăr, oamenii se confruntă cu problema urşilor care vin din păduri şi le distrug gospodăriile. In the village of Rucăr, people are dealing with the problem of the bears that come from the woods and damage their households. In a not very distant past,those who crossed the Romanian national borderwere puttingtheir lives on the line. Până acum nu foarte mulți ani, românii care încercau să treacă granița își puneau viața la bătaie.

90


THE BUBBLE / VIAŢA ÎN BULĂ

pag. 73

The Villages, America’s largest retirement community. But is retired life as idyllic - or as welcomed - as we may imagine? The Villages, cea mai mare comunitate de pensionari din SUA. Dar este viaţa de pensionar atât de idilică - sau dorită - pe cât ne aşteptăm?

THE CERTAINTY OF PROBABILITIES / CERTITUDINEA PROBABILITĂŢILOR

pag. 41

THE DISTANCE TO YOU / DISTANŢA PÂNĂ LA TINE

pag. 56

THE FOURTH CHARACTER / AL PATRULEA PERSONAJ

pag. 76

THE LAST TAPE FROM BOSNIA / ULTIMA CASETĂ VHS DIN BOSNIA

pag. 31

1968, the most prosperous year of socialist rule in Romania. Yet, the state apparatus makes impressive efforts to maintain social stability. 1968, cel mai prosper și optimist an al epocii socialiste. Iată eforturile depuse de aparatul de stat pentru a asigura stabilitatea socială. Four ultra-Orthodox Jewish women make the tentative first steps in a painful journey towards truth and self-realization. Patru femei evreice ultraortodoxe fac primii paşi pe durerosul drum spre adevăr şi împlinirea de sine. Myriad private stories make up the urban fabric of Athens. Let’s get to know some of them. Milioane de povești personale sunt prinse în țesătura urbană a Atenei. Să cunoaștem câteva dintre ele.

Sifa returns to Bosnia to try to bury the remains of her older brother, the last member of her family to identify those who died in Srebrenica. Sifa se întoarce în Bosnia pentru a încerca să-şi înmormânteze fratele, ultimul membru al familiei care ar mai fi putut identifica victimele masacrului de la Srebrenica.

THE MISSING ONE / CEA CARE NU E AICI

pag. 42

After six years apart, the director meets up with his sister, now a drug addict. How did their lives end up so differently? La şase ani de la ultima întâlnire, regizorul îşi vizitează sora dependentă de droguri. Cum au ajuns vieţile lor să fie atât de diferite?

THE MUSIC OF THINGS / MUZICA LUCRURILOR

pag. 78

A cinematic journey with no destination, to a haven of details where the universe hives in. O călătorie cinematografică fără o destinație precisă, către un spațiu unde universul trăiește în detalii.

THE SHAWKAT MISTERY / UN PERSONAJ MISTERIOS

pag. 43

An exploration of Seif Eddine Shawkat’s life and career. A Hungarian-Turkish writer and director, he directed more than 40 films in several countries. O incursiune în viaţa lui Seif Eddine Shawkat, scriitor şi regizor maghiaro-turc care a regizat 40 de filme în mai multe ţări.

THE UNKNOWN ATHENIANS / ANONIMII ATENIENI

pag. 77

Sometimes stray dogs can teach us life lessons better than humans. Uneori învățăm mai multe de la câinii vagabonzi decât de la oameni.

THEN COMES THE EVENING / ŞI APOI SE LASĂ SEARA

pag. 57

Two old women welcome the voices of nature and the songs of a memory that is dying out. Două femei în vârstă ascultă vocile naturii şi cântecele unor amintiri ce vor dispărea curând.

TRIPLEX CONFINIUM

pag. 58

Beba Veche, the meeting point of Romania, Hungary and Serbia. Once a year, the locals are reminded the peculiarities of their position. Beba Veche, punctul unde România, Ungaria şi Serbia se întâlnesc. O dată pe an, localnicii realizează ciudăţeniile generate de această poziţie.

u

US AGAINST US / NOI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ

pag. 44

Two screens. A father and his daughter are filming each other. He suffers from schizophrenia, she grew up without him. Două ecrane. Un tată și fiica lui se filmează unul pe celălalt. El are schizofrenie, ea a crescut fără el.

W WHERE THE WORLD ENDS / LA CAPĂTUL LUMII

pag. 32

The border between Lithuania and Belarus used to be a fluid border between Soviet republics. Now it divides communities, families and lives. Graniţa dintre Lituania şi Belarus era pe vremuri o graniţă fluidă între două ţări sovietice. Acum separă comunităţi, familii şi vieţi.

WOLVES AT THE BORDERS / NĂVALA LUPILOR

pag. 33

They have returned. They steal and kill. They bring fear to some and hope to others. They divide our society. Wolves are back! S-au întors. Fură şi sfârtecă. Îi înspăimântă pe unii şi dau speranţă altora. Ne divizează societatea. S-au întors lupii!

91


92


PARTENERI MEDIA

PARTENER DE COMUNICARE

93


94