Page 1

AstmA-Allergi DAnmArk

- vi hjælper Dig meD Allergi, AstmA, høfeber og eksem


Bekæmp din sygdom med Har du prøvet at komme hjem fra lægen med en recept i hånden og en masse bekymringer og spørgsmål omkring din sygdom, som du glemte at stille undervejs? Hos AstmaAllergi Danmark kan alle patienter og pårørende få personlig vejledning. Vi ved, hvor meget gode råd, vejledning og erfaringer betyder, når du er i en sygdomssituation. Vores professionelle rådgivere er uddannede til at hjælpe dig. Vi kan fx rådgive dig om symptomer i forbindelse med din sygdom, din kontakt med sundhedsvæsenet, forebyggelse og om hverdagen med astma, høfeber og eksem.

2

gør en forskel! Hver 4. dansker er berørt af astma, allergi, høfeber og eksem. Når du støtter Astma-Allergi Danmark, er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde, fx • sikre en ordentlig behandling for mennesker med eksem, astma, høfeber og allergi • yde hjælp og støtte til at leve bedst muligt med høfeber, eksem, astma og allergi • sætte politisk fokus på området Bliv medlem af Astma-Allergi Danmark for kun 225 kr. om året → astma-allergi.dk/blivmedlem

grAtis telefonråDgivning for Alle

net-råDgivning for meDlemmer

Ring til vores telefonrådgivning på tlf. 43 43 42 99

Send os en mail på info@astma-allergi.dk eller brug vores Net-Rådgivning.

Mandag til fredag kl. 9-12 og hver onsdag kl. 16-18

Vi svarer dig inden, der er gået fem hverdage og ofte før. Du skal bare huske at oplyse dit medlemsnummer.


med viden bliv opDAteret meD Den nYeste viDen og prAktiske råD Vi tilbyder også kurser, foredrag og aktiviteter. Alle vores kurser er kendetegnet ved høj faglighed, ny forskning og en masse praktiske råd. Desuden er kurserne altid præget af en god dialog mellem spørgelystne kursister og undervisere. Eksempler på populære kurser er:

Astmaskole for voksne med astmaprofessor Vibeke Backer fra Bispebjerg Hospital. Kurset indeholder alt fra, hvad astma er, til hvilke forskellige kombinationer af medicinsk behandling der findes, samt information om den nyeste behandling på området.

familiekursus for familier med børn mellem 0-18 år, hvoraf et eller flere af børnene har allergi, astma, høfeber eller børneeksem. Kurset er et weekendophold, og det har de seneste år været afholdt i Lalandia. Indimellem undervisning og foredrag er der også plads til samvær og erfaringsudveksling blandt deltagerne.

på eksemskolen er smøreteknik, myter om hormoncremer, livskvalitet og kløe blandt de emner, som overlæge Charlotte Mørtz og sygeplejerske Annemarie Yde-Andersen gennemgår. Det overordnede fokus er på forebyggelse, så man kan undgå udbrud. Derfor er en stor del af undervisningen meget konkret, fx hvordan man udfører de daglige rutiner omkring hudplejen

3


Vælg produkter med omta Det skal være nemt at undgå problematisk kemi i hverdagen. Både for dig, der allerede har allergi, men også for dig, der ønsker at minimere risikoen for at udvikle en livslang kontaktallergi. Desværre er det ofte svært at gennemskue indholdsstofferne i de produkter, der skal i kontakt med huden fx rengøringsmidler, hudpleje og bleer. Astma-Allergi Danmark ønsker at gøre det lettere for dig at finde produkter uden sundhedsskadelig kemi. Vi har både vores allergimærke Den Blå Krans og vores værktøj Kemilex til dig, der vil træffe det mest allergisikre valg for din hud, når du køber produkter.

kemileX Vi har udviklet Kemilex, der er et gratis onlineleksikon over indholdsstoffer, deres funktioner og allergirisiko. Kemilex er både et opslagsværk for mennesker med en kendt allergi, der vil undgå bestemte stoffer, når de leder efter plejeprodukter. Men Kemilex er også en hjælpende hånd til den bevidste forbruger, der generelt ønsker at undgå unødvendig kemi i hverdagen.

4


mtanke – tænk på din hud Den blå krAns Allergimærket er nemt at forholde sig til for dig med en travl hverdag. Du skal blot gå efter produkter med Den Blå Krans, når du køber ind. Vores allergimærke er nemlig din tryghed for, at indholdet er nøje vurderet af toksikologer og kemikere, så det opfylder vores skrappe krav, der sikrer, at produktet udgør en minimal risiko for udvikling af allergi, eksem og irritation for forbrugeren.

Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning er desuden med til at sætte skub i udviklingen af nye produkter med minimal risiko for udvikling af allergi. I dag findes over 700 produkter på hylderne med Den Blå Krans. Og vi har som mål at lave mange flere aftaler med producenterne til gavn for alle – både dig, som gerne vil mindske risikoen for at få allergi og dig, som har allergi i forvejen.

brug kemileX → →

astma-allergi.dk/kemilex Kemilex findes i App Store og på Google Play eller scan QR-koden med din smartphone

5


Lad ikke pollen styre dit liv Cirka en million danskere har pollenallergi, og tallet er stigende. Det er sjældent en livstruende sygdom, men den kan i høj grad påvirke både livskvalitet og arbejdet i skolen eller på jobbet. Astma-Allergi Danmark tager også pollenallergi alvorligt, og vi arbejder kontinuerligt med at sætte fokus på sygdommen hos læger og politikere. Vi tilbyder også nogle værktøjer til dig, der er ramt af pollenallergi. Du har nemlig mulighed for at mindske dine symptomer, hvis du er velbehandlet og opmærksom på, hvornår de relevante pollen er på deres højeste i løbet af sæsonen.

DAgens pollentAl

DAgens pollenvArsling Astma-Allergi Danmarks pollentællere og DMI udarbejder i fællesskab Dagens Pollenvarsling ved hjælp af Dagens Pollental og viden om pollenspredning og vejrforhold, fx vind og temperatur. Dagens Pollenvarsling er eksperternes forudsigelse af, hvor mange birke-, græs- eller bynkepollen, de forventer i det kommende døgn. Varslingen er vejledende, og du kan benytte den som en hjælp til din planlægning. Du finder Dagens Pollental og -varsling på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, pollenmailen og Dit Mobile Pollental.

Astma-Allergi Danmark står for at måle pollen og skimmelsvampesporer i Danmark. Et hold af pollentællere sørger for at tømme pollenfælden dagligt og rapporterer om luftens indhold af de vigtigste allergene pollen samt skimmelsvampesporer gennem hele sæsonen.

få DAgens pollentAl som App → →

6

Du finder Dit Mobile Pollental i App Store og på Google Play Scan QR-koden med din smartphone

iPhone

Android


it liv Dit mobile pollentAl Dit Mobile Pollental er en app med Dagens Pollental, pollenvarslingen og svampesporerniveauerne til din smartphone. Du kan tilvælge pushmeddelelser i app’en, hvorefter du vil være sikret Dagens Pollental på startskærmen plus vigtig information, hvis der fx kommer pludselige stigninger i pollenmængden. Dermed får du en personlig pollenalarm. I pro-udgaven kan du også holde styr på dine symptomer i funktionen symptomscore eller benytte vores rådgivningschat.

pollenmAil Alle dage i pollensæsonen udsender vi en mail, der indeholder Dagens Pollental, Dagens Svampesporerniveau, Dagens Pollenvarsling samt nyttig viden og tips til at håndtere din pollenallergi. Pollenmailen er gratis, og vi udsender den, ligeså snart vores pollentællere er klar med dagens tal.

tilmelD Dig pollenmAilen → →

hoefeber.astma-allergi.dk/pollenmail Scan QR-koden med din smartphone

7


Bliv medlem og støt vores arbejde Astma-Allergi Danmark er en medlemsorganisation, der varetager interesserne for dig med allergi, astma, høfeber og eksem. Det er vigtigt for os at hjælpe og støtte dig i din hverdag, så du er glad og tryg på trods af en kronisk sygdom. Vores indsats og viden skal bidrage til, at du bedre kan magte skole, arbejde og fritid. Vores arbejde er afhængigt af, at vi har medlemmer som DIG, der støtter vores sag. Som medlem er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde, fx • dagligt at udsende pollentallet med nyhedsbrev og app • hjælpe til at undgå allergifremkaldende kemi i forbrugerprodukter via Kemilex og Den Blå Krans • yde gratis, personlig rådgivning og tilbyde relevante kurser • sætte området på mediernes og politikernes dagsorden

meDlemsforDele AstmaAllergi Bladet 6 gange årligt Kurser om vores sygdomsområder Personlig og fortrolig Net-Rådgivning Mulighed for at søge forskellige fonde og legater Leje af røg- og dyrefri ferieboliger i Spanien Rabatordninger

melD Dig inD, AllereDe i DAg Bliv medlem af Astma-Allergi Danmark for kun 225 kr. om året. Ring på tlf.: 43 43 59 11 → astma-allergi.dk/blivmedlem

giv et biDrAg til vores sAg! Støt via SMS: SMS »astma« til 1999. Så støtter du vores generelle arbejde med 50 kr. SMS »pollen« til 1999. Så støtter du vores pollenarbejde med 50 kr. Støt via netbank: Reg. nr.: 8117 Konto nr.: 3073542 Tekst: Støtte fra »Navn«

tilmelD Dig vores nYheDsbrev Bøger til medlemspris

→ →

astma-allergi.dk/ tilmeldnyhedsbrev Scan QR-koden med din smartphone

Profile for Astma-Allergi Danmark

Præsentationsfolder 2014  

Præsentationsfolder 2014