Page 1

astma-aLLergi danmark

Vi hjælper dig i

din hverdag

Læs her om vores arbejde med poLLen, produkter og individueL rådgivning


Hos os får du individuel r Har du prøvet at komme hjem fra lægen med en recept i hånden og en masse bekymringer og spørgsmål omkring din sygdom? Hos Astma-Allergi Danmark kan alle patienter og pårørende få personlig vejledning. Vi ved hvor meget gode råd, vejledning og erfaringer betyder, når du befinder dig midt i en sygdomssituation. Hvad gør jeg? Hvad gør andre? Og hvordan gør jeg det bedst? Vores fagafdeling er uddannet til at hjælpe dig, og vi tilbyder rådgivning, kurser, foredrag og aktiviteter for dig med astma, allergi og eksem.

I vores telefonrådgivning kan du dagligt få individuel rådgivning om symptomer i forbindelse med din sygdom. Vi kan også rådgive dig om din kontakt med sundhedsvæsenet og om hverdagen med astma og allergi.

vores rådgivning kan vejLede dig • generelt om din sygdom • generelt om behandlingsmuligheder • om forebyggelse • om din bolig • om indeklima • om mulighed for støtte til udgifter i forbindelse med din sygdom

teLefonrådgivning for aLLe ring til vores telefonrådgivning på 43 43 42 99 Mandag til fredag mellem kl. 9-12 og onsdag mellem kl. 16-18. Telefonrådgivningen er gratis og for alle.

net-rådgivning for medLemmer send os en mail på info@astma-allergi.dk Hvis du er medlem, har du også mulighed for at bruge vores Net-Rådgivning. Du skal bare huske at oplyse dit medlemsnummer - så svarer vi dig, inden der er gået fem hverdage og ofte før.


uel rådgivning gØr en forskeL!

stØt os!

1,7 mio. danskere er berørt af astma, allergi og eksem. Når du støtter Astma-Allergi Danmark er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde med bl.a. at

• Støt via SMS: SMS ”astma” til 1999. Så støtter du vores generelle arbejde med 50 kr. SMS ”pollen” til 1999. Så støtter du vores pollenarbejde med 50 kr.

• Sikre en ordentlig behandling for mennesker med astma og allergi • Yde hjælp og støtte til at leve bedst muligt med astma og allergi • Sætte politisk fokus på området

• Støt via netbank: Reg. nr.: 8117 Konto nr.: 3073542 Tekst: Støtte fra ”Navn” → Støt os via astma-allergi.dk

bLiv medLem Har du spørgsmål til medlemskabet er du velkommen til at kontakte os. Ring på tlf.: 43 43 59 11 → astma-allergi.dk/blivmedlem

Se vores medlemstilbud: Scan QR-koden med din smartphone eller via astma-allergi.dk/medlemsfordele


Det skal være let at vælg Det er vanskeligt at finde vej i kemijunglen, når man skal købe produkter, der kommer i kontakt med huden fx rengøringsmidler, hudpleje og bleer. Det ved vi alt om i Astma-Allergi Danmark. Desværre kender vi også til de problemer, det giver, når indholdet i produkterne bliver skyld i en livslang kontaktallergi. Derfor har vi lavet deklarationsordningen Den Blå Krans og KEMILEX - en hjælp til alle de mennesker, der vil undgå unødvendig kemi i hverdagen.

kemiLeX Vi har udviklet KEMILEX, der hjælper dig med at træffe det sundeste valg for din hud, når det kommer til at vælge produkter i alt lige fra rengøringsmidler til hudpleje og hårprodukter.

kemiLeX er tre ting 1. et online-leksikon over indholdsstoffer, deres funktioner og allergirisiko. 2. et opslagsværk for mennesker med en kendt allergi, der vil undgå bestemte stoffer, når de leder efter plejeprodukter. 3. en hjælpende hånd til den bevidste forbruger, der vil undgå unødvendig kemi i hverdagen.

→ kemiLeX er gratis, og kan bruges direkte fra astma-allergi.dk/kemilex


ælge sunde produkter den bLå krans Astma-Allergi Danmarks deklarationsordning er med til at sætte skub i udviklingen af nye produkter med minimal risiko for udvikling af allergi. Der findes nu over 550 produkter på hylderne med Den Blå Krans. Og vi har som mål at lave mange flere aftaler med producenterne til gavn for alle – både dig, som gerne vil mindske risikoen for at få allergi og dig, som har allergi i forvejen. Vi stiller skrappe krav til producenterne, der ønsker at få Den Blå Krans på deres produkter. Det indebærer bl.a., at vores deklarationstoksikolog skal have adgang til den fulde recept for produkterne og foretager en konkret risikoberegning og vurdering.

allergitjekliste Vi har samlet en liste over de mest allergifremkaldende parfumestoffer og konserveringsmidler. Scan koden med din smartphone eller se listen på astmaallergi.dk Producenterne skal betale for at få Den Blå Krans på deres produkter. Pengene går ubeskåret til Astma-Allergi Danmarks arbejde, bl.a. information om allergi og KEMILEX m.m. → se alle produkter med den blå krans og læs mere på astma-allergi.dk/den-blakrans


Vi hjælper dig i pollensæ Cirka en million danskere har pollenallergi, og tallet er stigende. Det er sjældent en livstruende sygdom, men den påvirker i høj grad både livskvalitet og produktivitet i skolen eller på arbejdspladsen. Astma-Allergi Danmark tager også pollenallergi alvorligt, og vi arbejder løbende på at sætte fokus på sygdommen hos læger og politikere. Og så hjælper vi dig, der er ramt.

HOS OS fåR Du: dagens poLLentaL Astma-Allergi Danmark står for at måle pollen og svampesporer i Danmark. Lederen af pollenarbejdet er Astma-Allergi Danmarks biolog Janne Sommer, der er Danmarks førende ekspert i pollen. Sammen med et hold af pollentællere sørger hun for at udsende en daglig melding om luftens indhold af de vigtigste allergene pollen samt svampesporer gennem hele sæsonen.

dagens poLLenvarsLing Astma-Allergi Danmarks pollentæller og DMI’s meteorolog udarbejder i fællesskab Dagens Pollenvarsling ved hjælp af Dagens Pollental og viden om pollenspredning og vejrforhold, fx vind og temperatur. Dagens Pollenvarsling er eksperternes forudsigelse af, hvor mange birke-, græs- eller bynkepollen, de forventer i det kommende døgn. Varslingen er vejledende og er en hjælp til din planlægning.

poLLenmaiL Alle dage i pollensæsonen udsender vi en mail, der indeholder Dagens Pollental og Dagens Svampesporeniveau samt Dagens Pollenvarsling krydret med gode råd og info, som du kan bruge i din daglige kontrol af din pollenallergi. Servicen er gratis, og vi sender dig mailen ligeså snart vores pollentællere er klar med dagens tal. Du finder Dagens Pollental på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside, Dagens pollenmail og Dit Mobile Pollental.


nsæsonen tiLmeLd dig dit mobiLe poLLentaL Med Dit Mobile Pollental får du Dagens Pollental og din egen personlige pollenalarm direkte på mobiltelefonen med den nyeste mobilteknologi. Du kan også få Dagens Pollental og Pollenvarsling direkte på din mobiltelefon via datatrafik. Send en sms med teksten MOB POL til 1969 og hent programmet ”Dit Mobile Pollental” til din telefon.

Har du en iPhone kan du gratis få Dit mobile Pollental - Scan QR-koden med din mobiltelefon eller skriv pollental i søgefeltet i app-store.

tiLmeLd dig poLLenmaiLen → hoefeber.astma-allergi.dk/pollenmail


Bliv medlem og støt vores arbejde Astma-Allergi Danmark er en medlemsforening. Vi modtager kun ganske få offentlige tilskud og vores arbejde er derfor helt afhængig af, at vi har medlemmer som DIG, der støtter vores sag. Som medlem er du med til at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde med bl.a. pollentallet, at undgå unødig og allergifremkaldende kemi i forbrugerprodukter og at give gratis, personlig rådgivning til alle.

meLd dig ind, aLLerede i dag Bliv medlem af Astma-Allergi Danmark for kun 225 kr. om året, eller det der svarer til 18,75 kr. om måneden! Pengene går direkte til vores arbejde med at forbedre vilkårene for de 1,7 mio. danskere, der lider af astma, allergi og eksem. Har du spørgsmål til medlemskabet er du velkommen til at kontakte os. Ring på tlf.: 43 43 59 11 → astma-allergi.dk/blivmedlem

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Scan QR-koden med din mobiltelefon eller besøg astma-allergi.dk/tilmeldnyhedsbrev.

medLemsfordeLe •

6 gange om året vil du modtage AstmaAllergi Bladet

Kurser til alle sygdomsområder og aldersgrupper

Personlig og fortrolig Net-Rådgivning, når du har tid

Mulighed for at søge forskellige fonde og legater

Rabat på røg- og dyrefri ferieboliger i Danmark og Spanien

Særtilbud, konkurrencer og rabatordninger på forlystelser, kunstmuseer m.m.

Bøger og pjecer til medlemspris

Profile for Astma-Allergi Danmark

Præsentationsfolder  

Hvem er Astma-Allergi Danmark

Præsentationsfolder  

Hvem er Astma-Allergi Danmark