Asti Leku / Aldizkaria / 06 / uztaila 2020

Page 1

dizkaria

A ST I

I K U S I

6 .

L E K U

M A K U S I ,

Z E N BA K I A

/

H AU

I R A K U R R I

U Z TA I L A

/

2 0 2 0


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK 6 KLUBA IKT KOMUNITATEA

IKASTOLAREN AHOTSAK 18 BATXILERGOA HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA IKASLE TRUKEAK

ELKARREKIN IKASIZ 26 LANGILEENAK FAMILIENAK

DENBORA-PASAK 34 JOLASAK

2


3

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0


ASTI LEKU ALdizkaria

AURKEZPENA

2020KO EKAINA

IKASTURTE ARRARO BATEN AMAIERA 2019-2020 IKASTURTEA, ZALANTZARIK GABE, ESKOLA MUNDUAN IZAN DUDAN ESPERIENTZIARIK ARRAROENA, BEREZIENA, IZAN DA. IRAILEAN NORBAITEK ESKOLAN EGOERA IKARAGARRI BAT IMAJINATZEKO ESKATU IZAN BALIGU, ZIUR NAGO EZ GINATEKEELA ERREALITATEA IRITSI DEN BEZAIN URRUN IRITSIKO. Eta, zelan ez, gauza asko ikasi ditugu. Lehen, beteranooi behintzat, zail samarrak eta gogaikarriak iruditzen zitzaiz­ kigun komunikazio teknologien hainbait alderdi ez dira horrenbesterako izan eta estutasunetik atera gaituzte. Ikasleek eta familiek errealitate berrira azkar egokitzeko lezioa ere eman digute. Era berean, argi eta garbi bereizi behar izan dugu ikasleen curriculumean zer den garran­ tzitsua eta zer osagarria. Egin behar izan dugun gogoeta oinarrizkoa eta probetxugarria izan da, zalantza barik. Pandemiak, itxialdiak, gogorarazi digu hurbileko giza harremanak, bizikidetza, elkar ezagutzea eta parteka­ tzea zaintzen jarraitu behar dugun oso altxor baliotsuak direla. Geure burua konfinatuta ikusi dugunean, denok izan dugu faltan gure ohiko bizitza, ikastolara itzultzea, berriro ikasleekin, ikaskideekin eta lankideekin egotea. Baina zerbait ikasi badugu, pertsonen balioak gauza guztien gainetik daudela da. Ikasle, familia eta profesio­ nal gehienen ahalegina oso iradokigarria izan da ikas­ tolako zuzendaritzarentzat. Ezinezkoa zirudien ikasturtea aurrera ateratzea, baina azkenean egin ahal izan dugu: eskuzabaltasunaren, elkartasunaren, ikasteko umilta­ sunaren, ulermenaren, ahaleginaren, iraunkortasunaren eta lankidetzaren bitartez. 2019-2020 ikasturte honen ondoren, ezin dugu ukatu gauzak egiteko beste modu batzuk daudela eta gauzak aldatzea, berritzea eta egokitzea ez dela hain zaila. Ikusi

JESÚS BILBAO

ASTI LEKUKO ZUZENDARI NAGUSIA

da etorkizuna bat-batean datorrela eta beste era batera funtzionatzera behartzen zaituela. Gure ikasleak prota­ gonista izango dituen etorkizun hori, aldaketa azkarrez eta etengabez betetako etapa izango da, zalantza barik. Horretarako prestatu behar dira. Etorkizunari buruz ari garela, askok galdetzen diguzue ze­ langoa izango den hurrengo ikasturtea. Oraindik ez da­ kigula ziur esan behar dizuegu. Egoera ezberdinak eta malguak aurreikusi ditugu, eta, gainera, badakigu pan­ demiaren bilakaeraren arabera, horiek bat-batean alda daitezkeela. Oraingoz, hurrengo ikasturterako argibide ofizial gutxi dago, eta informazio nahasi gehiegi dago prentsan. Asti Lekun benetan zer egingo dugun jakiteko informaziorik ez dugun bitartean, ez dizuegu zalantzazko edo kontraesanezko informaziorik emango. Gure itxaro­ pena 2020-2021 ikasturtea, ohikoagoa, normalagoa, iza­ tea da, ikasleen eta familien onerako. Aldizkariko artikulu hau amaitu baino lehen, agur bero bat eman nahi diet batxilergoko bigarren mailako ikas­ leei. Hainbeste denbora partekatu ondoren ikastolako agurra merezi duzue, une honetan behar bezala ospatu ezin den agurra, hain zuzen ere. Aurrerago egin beharko dugu. Idatzita gera dadila. Azken lerroaldea eskatu daitekeenaren gainetik lan egin duten guztiei eskerrak emateko gordetzea pentsatu­ ta nuen, baina idazten dudan bitartean konturatu naiz, agian eskerrak ematea baino egokiagoa zoriontzea dela. Kiroletan, helburu bat lortzen denean garaikur bat altxatzen da, harrera bat antolatzen da, batzuetan gaba­ rra bat ere ateratzen da. Hezkuntzan ere ospatu beharko genituzke helburuak beteta amaitzen diren denboraldi zailak. Zorionak, Asti Leku. Merezi duzue.

4


AURKEZPENA

5

JUNIO DE 2020

EL FINAL DE UN CURSO EXTRAÑO EL CURSO 19-20 HA SIDO SIN DUDA EL CURSO MÁS EXTRAÑO QUE HE VIVIDO EN TODA MI EXPERIENCIA EN EL MUNDO ESCOLAR. SI EN SEPTIEMBRE ALGUIEN NOS HUBIERA PEDIDO QUE IMAGINÁSEMOS ALGÚN ESCENARIO ESCOLAR PERTURBADOR, ESTOY SEGURO DE QUE NO HABRÍAMOS LLEGADO TAN LEJOS COMO LO HA HECHO LA REALIDAD. Desde que el Gobierno Vasco decretó el final de la actividad presencial en los centros educativos han sido tantos los cambios en nuestra manera de comunicarnos, de trabajar y de aprender que sin duda hemos entrado de lleno en una nueva época para la ikastola y para todo el sector. Como no podía ser de otra manera, hemos aprendido muchas cosas. Muchos aspectos de las tecnologías de la comunicación que al menos a algunos veteranos antes nos parecían bastante difíciles y fastidiosos han resultado no serlo tanto y nos han sacado con solvencia del apuro. Los alumnos-as y las familias nos han dado también una lección de adaptación rápida a la nueva realidad. Nos hemos visto obligados también a discernir de modo muy nítido qué es lo importante y qué lo accesorio en el currículo de los alumnos-as. Esa reflexión a la que nos hemos visto obligados es, sin duda básica y provechosa. La pandemia, el encierro, nos ha recordado asimismo que las relaciones humanas cercanas, la convivencia, el conocerse y compartir es un tesoro muy muy valioso que tenemos que seguir cuidando. Cuando nos hemos visto confinados, todos hemos echado de menos nuestra vida normal, volver a la ikastola, estar de nuevo con los alumnos-as con las y los compañeros de clase y trabajo. Pero si hay algo que hemos reaprendido es que los valores de las personas están por encima de todas las cosas.

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

El esfuerzo de la inmensa mayoría de alumnos, familias y profesionales ha sido un espectáculo muy inspirador visto desde la dirección de la ikastola. Parecía imposible sacar el curso adelante pero al final se ha podido: con generosidad, solidaridad, con humildad para aprender, con comprensión, con esfuerzo, con constancia y con cooperación. Desde este 19-20 ya no podemos negar que hay otras formas de hacer las cosas y que no es tan difícil cambiar, innovar y adaptarse. Se ha visto que el futuro llega repentinamente y que te obliga a funcionar de otra manera. Ese futuro, del que nuestros alumnos van a ser los protagonistas, será sin duda una etapa de cambios rápidos y continuos. Para ello hay que prepararlos. Hablando de futuro muchos nos preguntáis cómo será el próximo curso. Tenemos que deciros que todavía no se sabe a ciencia cierta. Se manejan escenarios variados y flexibles que además podrían cambiar repentinamente dependiendo de la evolución de la pandemia. Por ahora hay pocas indicaciones oficiales para el próximo periodo escolar y demasiadas informaciones confusas en prensa. En tanto no tengamos en Asti Leku información sobre la que pisar firme no os vamos a marear con información titubeante o contradictoria. Nuestra esperanza es que 20-21 sea un curso más normal por el bien de los alumnos y las familias. Antes de terminar este artículo de la revista quisiera dedicar un saludo cariñoso a los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato. Os merecéis una despedida de la ikastola después de tanto tiempo compartido, una despedida que no se puede celebrar en condiciones en este momento. Habrá que hacerla más adelante. Que quede apuntado. Había pensado guardarme el último párrafo para dar las gracias a todos los que han trabajado por encima de lo exigible, pero según escribo me parece que quizá más que el agradecimiento, lo que procede es la felicitación. En los deportes, cuando un objetivo se consigue suele levantarse un trofeo, se organiza un recibimiento, a veces hasta se engalana una gabarra. En educación también deberíamos poder celebrar las temporadas difíciles que acaban con los objetivos cumplidos. Zorionak, Asti Leku. Lo merecéis.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KLUBA

KALTETUENEKIN SOLIDARIOA DEN ASTI LEKU TALDEAK ELIKAGAIEN BILKETA SOLIDARIOAN HARTU DU PARTE

Galkorrak ez diren produktu horiek, arroza, lekaleak eta pasta, besteak beste, Bizkaiko Elikagaien Bankura bi­ deratu dira. Bankuak, pandemiaren eragina jasan duten eta egoera zaur­ garrienean dauden herriko pertsonen eta familien artean banatuko ditu. Guztira, hamar izan dira elkartasu­ nezko kanpaina horren antolakun­ tzan lan egin duten kirol erakun­ deak: Balonmano Jarrilleras, Asti Leku Taldea, Jarrilleros Saskibaloia, Deportiva Náutica de Portugalete, Bihotz Aratz Atletismo Taldea, Oribel­ tza Saskibaloi Taldea, Portugalete Taldea, San Nicolás Arraun Taldea eta Kiribil Patinaje Taldea. Elikagai bilketa hori egin ahal izate­ ko ezinbestekoa izan da talde horie­

ASTI LEKU IKASTOLA

tako boluntarioen lana. Egun osoan lanean aritu ziren Portugaleteko Día, BM eta Eroski supermerkatuetan ja­ rritako bilketa puntuetan. Horrela, Asti Lekuko saskibaloiko nesken lan bikaina azpimarratu be­ har da. “Lehen unetik ekimen eder honetan laguntzeko erabateko prestasuna erakutsi ziguten”, adie­ razi du Luis Núñez Asti Leku Taldeko presidenteak. Pozik agertu da, Por­ tugaleteko herritarren aldetik izan duen harrera bikaina ikusita. “Ezus­ te pozgarria izan da; bagenekien gure herritarrak eskuzabalak zirela, baina emaitzak aurreikuspen guz­ tiak gainditu ditu. Egun bakarrean 15.000 kilo elikagai inguru batu ditu­ gu, eta Elikagaien Bankuaren datu ofizialek erakusten dutenez, urte

PORTUGALETEKO KIROL TALDEEK EUREN INDARRAK BATU DITUZTE ELIKAGAIEN BILKETAN ELKARREKIN ARITZEKO, COVID-19AK GEHIEN KALTETUTAKOEI LAGUNTZEKO HELBURUAREKIN. EKAINAREN 12AN, OSTIRALEAN, 15.000 ELIKAGAI KILO INGURU JASOZ, GAUZATU ZEN EKINTZA SOLIDARIO HORREK ARGI ETA GARBI ERAKUTSI ZUEN GURE HERRIKO HERRITARREN ESKUZABALTASUNA.

osoan 135.000 kilo inguru batu di­ tuzte ezkerralde osoan”. Portugaleteko kirol taldeen ekimen horri, aipatutako supermerkatuez gain, Amaia eta Minuto tabernak – horietan bilketarako puntuak jarri zi­ ren– eta Mena inprenta, Andra Mari Eskaut Taldea eta Creando Futuros GKEa ere gehitu zaizkio. Guztiak ere, Luis Núñezek esan digun bezala, harrituta agertu dira Portuga­ leteko herritarrek emandako erantzun bikaina ikusita, eta asko eskertu dute guztien partaidetza. “Herri solidarioa gara, eta horrela jarraitu gura dugu. Kirolak pertsonak hurbildu eta lagun­ du behar ditu, eta horrela erakusten dute beti herriko taldeek”, adierazi dute ekimenaren antolatzaileek.

6


7

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

CLUB

EL CLUB ASTI LEKU, SOLIDARIO CON LOS MÁS PERJUDICADOS, PARTICIPA EN UNA RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS LOS CLUBES DEPORTIVOS DE PORTUGALETE HAN UNIDO SUS FUERZAS PARA TRABAJAR JUNTOS EN UNA RECOGIDA DE ALIMENTOS CON EL OBJETIVO DE AYUDAR A LOS MÁS PERJUDICADOS POR LA COVID-19. ESTA ACCIÓN SOLIDARIA, QUE SE MATERIALIZÓ EL VIERNES 12 DE JUNIO CON LA RECEPCIÓN DE ALREDEDOR DE 15.000 KILOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DEJÓ PATENTE LA GENEROSIDAD DE LA CIUDADANÍA JARRILLERA. Para poder llevar a cabo esta recogida de alimentos ha sido indispensable la labor de las y los voluntarios de dichos clubes, quienes trabajaron durante toda la jornada en los puntos de recogida de los supermercados Día, BM y Eroski de Portugalete. En este sentido hay que destacar la excelente labor de las jugadoras de baloncesto de Asti Leku. “Desde el primer momento mostraron su total disposición a ayudarnos con esta bonita iniciativa” señala Luis Núñez, presidente del Club Asti Leku, quien añadía su satisfacción por la gran acogida por parte de los portugalujos. “Ha sido una grata sorpresa; confiábamos en el carácter solidario jarrillero, pero el resultado ha sido abrumador. Hemos reunido en torno a 15.000 kilos de alimentos en tan solo un día, cuando, según datos oficiales del Banco de Alimentos, estos han obtenido a lo largo del año unos 135.000 kilos en toda la margen izquierda”.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK IKT

LAS TICS, NUESTRO GRAN ALIADO DURANTE EL CONFINAMIENTO En Asti Leku, afortunadamente, contamos con un magnífico departamento TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación,), desde el que Nerea Fernández, Endika López y Egoitz Iturrioz, trabajando como titanes, han hecho posible que las clases y el trabajo telemáticos pasaran de ser un monstruo de siete cabezas a un fiel aliado. No se lo hemos puesto fácil; todos a la vez, todos nerviosos, todos queriendo aprender lo más rápido posible, pero cada uno con diferentes niveles de conocimiento, necesidades y ritmos. Por no hablar de que las incidencias, averías, problemas de conexión… tienen la mala costumbre de amontonarse. En este artículo Nerea Fernández nos resume a modo de cuaderno de bitácora cómo se ha gestionado esta compleja situación desde el departamento que ella dirige, pero antes de ello, queremos felicitar a todo el equipo por su trabajo, por su pacien-

cia y por la tranquilidad que nos ha dado el saber que siempre estaban ahí. Eskerrik asko, Nerea, Endika eta Egoitz! Toca además, despedir A Egoitz y desearle lo mejor en su nueva andadura tras terminar su año de Formación Dual en Asti Leku, y dar la bienvenida a Asier Iturriaga, que se ha incorporado al equipo. Zorte on Egoitz eta ongi etorri Asier!

LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS HA DADO UN VUELCO DE 360º A NUESTRAS VIDAS EN MUCHOS ASPECTOS. EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA, ESTA CRISIS HA SUPUESTO, ENTRE OTRAS COSAS LA NECESIDAD DE UNA INMEDIATA ADAPTACIÓN QUE NOS PERMITIERA PODER SEGUIR ATENDIENDO A LOS ALUMNOS A PESAR DE LA DISTANCIA. HA HABIDO QUE REORGANIZARLO TODO EN TIEMPO RÉCORD, LO QUE HA SUPUESTO TENER QUE FORMARSE Y FAMILIARIZARSE CON NUEVAS HERRAMIENTAS, INTENTANDO NO PERDER EL RITMO DE TRABAJO.

8


9

KOOPERATIBAREN AHOTSAK TIC

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK IKT

ASTI LEKU Y LAS TICS DURANTE EL CONFINAMIENTO NEREA FERNÁNDEZ

HACE AÑOS COMENZAMOS A INCLUIR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO NO SOLO ADQUIRIENDO EQUIPOS SINO TAMBIÉN CREANDO Y UTILIZANDO CONTENIDOS DIGITALES Y HERRAMIENTAS DINÁMICAS. TAMBIÉN HEMOS IDO ADQUIRIENDO INFORMACIÓN EN SEMINARIOS, PRESENTACIONES Y PARTICIPANDO EN EXPERIENCIAS DE TERCEROS, TODO ELLO NOS HIZO VER LA NECESIDAD DE IR INCLUYENDO CIERTAS HERRAMIENTAS SEGURAS E INTEGRADAS QUE FACILITASE CIERTAS FUNCIONALIDADES QUE AÚN NO HABÍAMOS IMPLEMENTADO PESE A HABER CONSEGUIDO EL NIVEL AVANZADO DE MADUREZ TECNOLÓGICA HACE 3 AÑOS. Cuando, el 13 de marzo, se comunicó oficialmente el confinamiento, Dirección acudió al departamento TIC para acordar una solución al problema y conseguir que el proyecto educativo siguiese adelante pese al distanciamiento. No iba a ser fácil pero sí posible, contábamos con una parte importante del alumnado que disponía de chromebook propio y que llevaba trabajando los contenidos de forma digital desde hacía años, contábamos con portátiles que podíamos facilitar a aquellos alumnos que no dispusiesen de equipo propio, contábamos con un colectivo que se crece ante las dificultades, solo necesitábamos decidirnos por un sistema de comunicación global, seguro para nuestro alumnado y familias, fácil de usar, versátil, integrador sin coste adicional y que permitiese la puesta en marcha de forma rápida y eficaz integrando de forma ordenada a todos los colectivos de la ikastola. En el curso 2020-2021 los alumnos de 5º de primaria iban a incorporarse al proyecto EKI y con ello se les dota de una cuenta de Educamos y de drive. A primeros de año junto con Dirección y a modo de experiencia piloto, se había consensuado para el tercer trimestre de este curso el uso de una serie de herramientas para trabajar con los alumnos de cuarto de primaria de forma segura. El objetivo era formarles en la creación de claves seguras para las distintas plataformas que usarían el próximo curso (Educamos, drive, EKI…). También se incluirían nociones de navegación segura y de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para hacerles conocedores de algunos de sus posibles peligros y de cómo protegerse ante ellos. Teníamos claro que TEAMS era la herramienta a utilizar de forma troncal, y también como podíamos implementarlo

de forma rápida, segura, gratuita y fiable pese a no saber cuánto iba a durar el confinamiento. Había que presentarlo y convencer al equipo directivo y colaboradores, y eso hicimos el 16 de marzo en el salón de actos con una presentación que preparé el fin de semana donde me basé principalmente en un video de la universidad UNSW de Australia, que era un ejemplo real de lo que se pretendía conseguir a futuro. Dicha universidad cuenta con 65 mil alumnos cuyo reto era conseguir que los 500 alumnos de una clase trabajasen juntos como un solo equipo como comunidad de aprendizaje tanto si están dentro del campus como si se encuentran fuera del mismo. Eran un ejemplo perfecto de educación digital moderna para transmitir a las personas allí reunidas lo que se podía conseguir con el uso de dichas herramientas, junto con el video mostré más información que corroboraba la decisión y finalmente se decidió aceptar la propuesta. Ese mismo día comenzamos a trabajar en la implementación de dichas herramientas creando toda la estructura necesaria para poder comenzar a utilizarlas. Paralelamente facilité al equipo directivo una relación de material formativo para que fuesen probándolas y también fuimos creando guías prácticas de formación y videotutoriales dirigidos tanto a profesorado como a alumnado y familias ya que nuestro objetivo no consistía solo en que los alumnos pudiesen dar clase sino poder seguir con nuestro proyecto educativo en todos los ámbitos y a todos los niveles. Esa misma semana desplegamos la instalación de TEAMS de forma automática en todos los Chromebooks del centro. Todo estaba listo para que los alumnos de ESO y bachiller pudiesen dar sus clases, para que el equipo directivo continuase con sus reuniones semanales de coordina-

10


11

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

TIC

ción de forma virtual, para que el personal de administración y servicios trabajaba con conexiones remotas a los equipos del centro y pudiesen comunicarse entre ellos, Y por supuesto creamos un canal de comunicación desde el que enviábamos notificaciones e información vital para la implementación de las TICs. El lunes 23 de marzo las etapas de ESO y bachiller estaban funcionando con TEAMS. Otro tema que nos preocupaba era la seguridad del uso de internet desde casa de nuestros alumnos, ya que no estaban fuera del control que tenemos en la ikastola y hubo que conseguir una plataforma de control parental gratuita que garantizase que nuestro alumnado en internet fuera del recinto educativo. Junto con ello y para poder atender los problemas que se presentaban a los alumnos y profesores de forma adecuada, hubo que desplegar en los Chromebook las aplicaciones Chrome Remote Desktop y Anydesk, gracias a lo cual nos podíamos conectar de forma remota a los quipos de nuestros alumnos y familiar para ayudar a solucionar los problemas que nos trasmitían desde la distancia, facilitando mucho nuestra labor y mejorando la calidad del servicio prestado. Aún faltaba desplegar la herramienta en las etapas de primaria e infantil, tras la grata experiencia de las etapas de ESO y bachiller donde utilizaban los contenidos digitales de EKI y Moodle a través de TEAMS complementando la impartición de las clases con videollamadas y otras herramientas, se creó la estructura de TEAMS para estas etapas y se procedió al uso de las misma ero de forma diferenciada en función de la edad del alumnado y de las necesidades de cada nivel. Evidentemente en este proceso se han presentado diversos problemas que hemos intentado resolver a medida

que se nos notificaban, siempre hemos intentado estar cerca y dar la solución más adecuada dentro de nuestras posibilidades, si bien en algunos como cuando la conexión de internet en lugares remotos era deficiente no ha sido posible. Por último y coincidiendo con el fin de curso hemos tenido que implementar de forma digital muchos de los procesos como la compra de libros de texto del próximo curso o la hoja de verificación de datos que hasta ahora se venían haciendo por el método manual o presencial en papel. No voy a extenderme más, pero sí quisiera recalcar que todo ello no habría sido posible sin la colaboración, esfuerzo y compromiso de todos los miembros de la ikastola, me refiero no solo a los alumnos y trabajadores, sino a las familias y como no, a nuestros aliados que de forma gratuita han puesto a nuestra disposición todo tipo de recursos y incluso sin restricciones horarias y facilitando siempre la consecución de nuestro principal objetivo, continuar con nuestro proceso educativo desde la distancia. Esperamos haber dado una respuesta satisfactoria a todo el colectivo de la ikastola y nuevamente agradecer su paciencia e implicación en estos tiempos tan peculiares.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KOMUNITATEA

COVID 19/BERROGEIALDIA 6 GALDERATAN COVID 19AK ERAGINDAKO ALARMA EGOERAK ETA KONFINAMENDUAK GUZTION BIZITZA ERALDATU DUTE, GURE EGUNEROKO JARDUERAK, PORTAERAK, AZTURAK ETA HARREMAN MOTAK HANKAZ GORA JARRI ETA BESTE JOKABIDE BERRI BATZUEKIN ORDEZKATZERA BEHARTU GAITUZTELARIK. ASTI LEKU IKASTOLA

EL ESTADO DE ALARMA Y EL CONFINAMIENTO CAUSADOS POR LA COVID 19 HAN TRANSFORMADO LA VIDA DE TODOS NOSOTROS, OBLIGÁNDONOS A CAMBIAR NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS, COMPORTAMIENTOS, FORMA DE RELACIONARNOS HÁBITOS…, HABIÉNDONOS VISTO OBLIGADOS A REEMPLAZARLOS POR OTROS NUEVOS. PARA AVERIGUAR CÓMO HAN VIVIDO ESTA SITUACIÓN EXCEPCIONAL Y EN QUE HA CAMBIADO SUS VIDAS, HEMOS HABLADO CON VARIAS PERSONAS DE ASTI LEKU, HECHO, Y LES HEMOS PEDIDO QUE CONTESTEN A UN BREVE CUESTIONARIO.

Asti Lekuko zenbait lagunekin hitz egin dugu ezagutzeko zernolako eragina izan duen berrogeialdiak haiengan. Horretarako sei galdera laburrez baliatu gara: • Norekin igaro duzu konfinamendua? • Zer izan zen berrogeialdiaren hasieran gehien kostatu zitzaizuna? • Zein ohitura berri hartu zenituen? Haietatik zeintzuk mantentzen dituzu itxialdia bukatutakoan?

MAITE CARO, IRAKASLEA • Nire familiarekin. • Lana berrantolatzea. Eta umeen ikasketak eta nire lana aldi berean egin behar izatea. • Saiatu gara ohiturak ez aldatzen. Hasieratik ordutegia eta pautak ezarri genituen.

• Ikastola bota al duzu faltan? Zertan?

• Umeak etxean izatea egun osoa eta aita eta ama izateaz gain euren irakaslea izatea oso gogorra egin zaigu gurasoei.

• Ezer berririk egiten ikasi al duzu?

• Zure ustez, zer izan da itxialdi honetan ikusi, ikasi edota bizi izandako onena? Eta txarrena? Hona hemen Esti Alda Asti Lekuko langilea eta ikasle baten amak, Elena San Miguel, Xabier Etxegarai, Maite Caro, Eider Urrutia, Egoitz Hormes, Ander Casas eta Ro­ berto Fernández irakasleek, Leire López, ikastolako ama eta Eskola Kontseiluko kideak eta Jon Eneko Echeandia batxilergoko ikasleak kontatu digutena konfinamen­ duan bizi izandakoari buruz.

Umeak triste egon dira, lagunak faltan botatzen zituzten eta.

• Familia oso garrantzitsua dela. Eta zaindu behar dugula. Ikasi dudana niretzat gordetzen dut. • Lan karga itzela izan da. Etengabeko laneguna. Goizean goizetik altxatu eta ordenagailuaren aurrean gauera arte.

Familiarekin egoteko hainbat momentu galdu ditut lanagatik.

12


13

KOOPERATIBAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

COMUNIDAD ELENA SAN MIGUEL, IRAKASLEA • Nire bikotekidearekin igaro dut. • Lanera ez joatea, horrek errutinatik kanpo gelditzea zekarrelako; egunean 8 ordu beste “lan mota” batekin bete beharko genuen, eta hori oso zaila izan zen.

Horrez gain, kalera ez irteteak egoera latzagoa bihurtu zuen, lan orduetatik kanpo etxean jarraitu behar genuelako eta horren ondorioz nire zaletasun asko bertan behera gelditu ziren.

• Ohitura berri gutxi hartu nituen, bakarra izan zela esango nuke, kirola egitea, besteak banituen. Oso pertsona aktiboa naiz, ez dut gustuko geldi egotea eta etxea txiki gelditzen zitzaidan, baina halabeharrez hor egon behar genuenez, kirola etxean egiten hasi nintzen. Ez dut uste kirolaria naizenik, baina egunero ordu bat mugitzeak lagundu zidala uste dut, psikologikoki batez ere. Zoritxarrez, ez dut ohitura hori mantendu itxialdia bukatu eta gero. • Bai, hasieran egun gutxi batzuk baino ez zirela izango pentsatzen nuen eta ez nion garrantzi handirik eman. Baina egoera luzatuko zela ikusi nuenean, ohartu nintzen ikastolan pasatzen ditugun orduak asko direla eta bertako gauza asko botako nituela faltan. Gehien bota dudana faltan lankideekiko harremana eta ikasleekin egunero egotea izan da. • Kozinatzen “ikasi” dut. Sukaldean egitea ez zait batere gustatzen eta ezin dut esan sukaldari bikaina naizenik, baina egunero bazkaria prestatu behar izateak derrigortzen zaitu horretan interes apur bat jartzera eta gutxi izan den arren zerbait ikasteko aukera izan dut. Eskerrak ikastolan bazkaltzeko aukera daukagula… • Batetik, niretzat latzena kasu batzuetan gizartearen zentzugabekeria ikustea izan da. Leihotik begiratu eta ikusteak kalean pertsona batzuk ezer gertatuko ez balitz bezala zeudela gu etxean sartuta geunden bitartean amorru itzela ematen zidan. Ez dut ulertzen hain egoera larriaren aurrean ba­ tzuen arduragabekeria edo are txarragoa, zuzenean osasun neurrien kontran joatea.

Eta bestetik, bizi izandako onena izan da zera izan da: baieztatu ahal izan dudala, eta uste dut honen ostean inoiz ez zaidala ahaztuko, zorionekoak garela. Ez dakigu zer dakarren etorkizunak, baina bitartean bizitzaz gozatzen harrapatu gaitzala.


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KOMUNITATEA

EGOITZ HORMES, IRAKASLEA • Nire familiarekin. • Lana eta familia uztartzea oso zaila egin zitzaidan eta oraindik ere oso zaila egiten zait. • Ez dut ohitura berririk hartu, ezohiko egoera berri honetara moldatu behar izan naiz ezinbestean.

XABIER ETXEGARAI • Etxekoekin: emaztea, alaba biak eta laurok egon gara etxean. • Familiako egoera aurrera eramatea gure lanarekin uztartuz.

• Bai, ikastola faltan bota dut. Ikasleekiko harremanak, haiekin irakaskuntza zuzena izatea eta lankideekin lan egitea. Azken batean, egunerokoa arruntasunez eraman ahal izatea. • Lanari lotutakoaz aparte, ez dut ezer berririk ikasi. • Onena, egoera honen ondorioz sortu den elkartasunezko giroa lana aurrera eramateko orduan. Txarrena aldiz, telelanaren gabeziak sortzen duen ezintasuna. Argi dago baliabide teknologikoek ezin dutela irakaskuntza zuzena ordezkatu.

Alaba biek eskolako lanak zituzten eta oraindik txikiak direnez laguntza behar dute horiek egiteko. Emaztea eta biok irakasleak izanda telelana etxetik egiten genuenez ordutegi antzekoarekin ezin dena aurrera eraman. Arratsaldera arte gure etxeko giroa zoramena zen!

• Herri txiki batean bizi gara eta itxialdia bera ere beste era batekoa izan da. Hasiera batean tarteak, lagunarteko kopuruak... zaintzen genituen. Baina orain, itxialdia bukatutakoan, mantentzen dugun bakarrenetakoa eskuak sarri garbitzea da. • Bai, eta asko! Bertan errutina, ordutegia, jantoki zerbitzua, toki fisikoa, elkarrenganako hurbiltasuna... finkatuak dauzkagu eta horrek asko lagun­ tzen nau nire eginkizunetan. Gainera, nire kasuan etxean umeekin, beraiek lagundu beharrarekin... nire lanean zentratzeko zailtasunak izaten nituen sarritan. • Teams plataforma erabiltzen, eskatutako lanak edota zereginak ordenagailuz zuzentzen... Bereziki, ikasleekin urrunetik arloa emateko baliabideak erabiltzen.

JON ENEKO ECHEANDIA, IKASLEA • Nire gurasoekin igaro dut konfinamendua. • Familia eta lagunak ez ikustea gogorra egin zitzaidan hasieran, ikastolara ez joatea faltan bota dut, izan ere, errutina bat izatea asko gustatzen zait. • Konfinamenduan zehar hirurok hartutako ohitura aipagarrienak bi dira, alde batetik ostiralero familia guzti-guztia elkartzen ginen skyp-en bidez, pizza bana egiteko, bestalde, arratsaldero kirola egiten genuen egongelan. Itxialdia bukatutakoan lehenengo ohitura mantendu dugu, posiblea denean astero nire izekoren etxean elkartzen gara lehengusu-lehengusin guztiak elkarrekin afaltzera. • Lehen aipatu dudan moduan asko bota dut faltan, baina ez lehen aipatutakoagatik bakarrik, ikaskideak ez ikustea zaila egin zait. • Etxean hainbeste denbora pasa ostean, denbora hobeto aprobetxatzen ikasi dut. • Gizarte guztia elkartzen garenean elkarrekin geldiezinak garela ikasi dut, oso hunkigarria iruditu zitzaidan txaloen ekimena. Hala ere, deskonfinamenduaren hasieran zenbait jarrerak asko mindu ninduten, jendeak arauak ez errespetatzea eta besteen bizitzak arriskuan ipintzea ez zitzaidan batere gustatu.

• Konturatzea gure etapan zein garrantzitsua den umeekiko hurbiltasuna, haiek beraien lagunekin aurrez aurre erlazionatzea; eduki edo ikasgai-zerrendaz gain beste zenbait kontu bereganatzen dituzte ikasleek ikastolako eguneroko hartu-emanetan...

Bestalde, txarrena ezintasuna: ezin hainbat ikaslerengana heldu, ezin lortu ikasleak konektatzea, ezin beraiekin harremanetan jarri, ezin ikusi beraien aurpegiera...

14


KOOPERATIBAREN AHOTSAK

15

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

COMUNIDAD EIDER URRUTIA • Bikotekidearekin (eta txakurrarekin) • Etxetik ez irtetea, eguneroko ohitura hori hartzea eta ez jakitea zenbat iraungo zuen. • Etxean gimnasia egitea eta telelana aurrera eramatea. Telelanarekin soilik jarraitzen dut (gimnasia ahaztuta). • Bai, lankideekin egotea eta partekatzea eguneroko gauzak, zalantzak, etab. Eta ikasleekin errazagoa delako aurrez aurreko klase bat burutzea online klaseak baino, harremana hurbilagoa baita. • Baliabide digitalekin erraztasun handiagoz lan egitea. • Ikustea gizakiek edozein ezustekoren aurrean daukaten egokitzapen maila. Batzuetan egunak berdinak izan direla, bazirudien behin eta berriro errepikatzen zela egun bera, nahiz eta orokorrean asteak oso azkar pasatu diren.

ESTI ALDA, ASTI LEKUKO LANGILEA ETA IKASLE BATEN AMA • Konfinamendua nire alaba eta senarrarekin igaro dut. • Hasieran gehien kostatu zitzaidana nire alabari online eskolekin laguntzea izan zen, guretzako dena berria zen eta. • Egunero arratsaldeko 8.00etan balkoira ateratzen ginen eta gure harremanak indartu ditugu.

Orain, ordurarte harremanik izan ez genuen auzokideekin hitz egiten dugu.

• Bai izugarri bota dut faltan. Jantoki eta buseko lana, ikastolako giroa, lankideak, umeak, irakasleak... • Niri sukaldean egitea ez zait batere gustatzen eta konfinamendu honetan denetarik egiten ikasi dut. Batzuetan liburu batekin, beste batzuetan amarekin bideodei baten bidez. • Onena: familiarekin etxean gozatu dut. Gure harremanak indartsuagoak dira orain. Konturatu naiz gauza materialak ez direla hain garrantzi­ tsuak.

Txarrena: ama, ahizpa, ilobak, lagunak ez ikustea oso gogorra izan da niretzat.

LEIRE LÓPEZ, IKASTOLAKO AMA ETA ESKOLA KONTSEILUKO KIDEA • Nire bizitza oso normala izan da. Astelehenetik ostiralera lan egiten egon naiz, erizaina naiz eta. Ez dut konfinamendurik egin. • Jendearekin eta lagunekin ez egotea, egunero lan egitea, nire familiari ez kutsatzen saiatzea eta batez ere laneko estresarekin bizitzea... Oso gogorra izan da. • Etxean kirol desberdinak egiteko ohitura hartu dut, adibidez: kardioa yoga…, eta denak nire familiarekin. Oso gustura egon naiz. Dibertigarria izan da eta ohitura gaur egun mantentzen dut. • Noski baietz!!!! Batez ere semeek bota dute faltan, lagunekin egotea, andereñoekin ikastea, eta batez ere galdu genituen errutinak: ordutegiak, otorduak... • Guztiok, familia osoak, postreak, janari berriak... kozinatzen ikasi dugu. • Onena: nire familiarekin egoteko denbora eduki­ tzea, gauzak egiteko presarik ez izatea, nire semeekin gauza desberdinak egitea...

Txarrena: egunero lan egitea, nire seme nagusiarekin etxerako lanik ezin egin, nire familiari kutsa­ tzeko beldurra, lagunekin ezin egon, aiton-amamak semeekin ere ez...


ASTI LEKU ALdizkaria

KOOPERATIBAREN AHOTSAK KOMUNITATEA

ROBERTO FERNÁNDEZ, IRAKASLEA • Nire ohiko etxebizitzan igaro dut, nire emaztearekin. • Nahi nuen momentuan kalera irten ezina. Egunak, batez ere jai egunak, luze egin zaizkit eta, batzuetan, ibiltzeko behar fisikoa somatzen nuen. Azkenean hainbeste ordu betetzea ez da erraza izan. • Ni, betidanik, ohitura daukat kirola eta ariketa fisikoa egiteko. Kalera irten ezin horrek eta kiroldegia itxita egoteak behartu nau aukerak bilatzen eta sekula egin ez dudana egin dut: ariketa fisikoa (ez dut kirola esango) etxeko egongelan. Nire­tzat etxea, batez ere, atsedenerako lekua da, a­ tsedenerako. Egoera honetan txip hori aldatu eta “kiroldegitzat” ere hartu dut. Gainera, lagun batek bultzatuta, istorio laburrak idazten eman dut denbora. Ohiko bizimodura, bete-betean, itzultzen garenean ez dakit bigarrenari eutsiko diodan, saiatu egingo naiz. Lehenengoa ez, kirola horretarako diren esparruetan egingo dut berriro ere. • Asko, egia esan, nik uste nuena baino gehiago. Batez ere umeekiko kontaktua, irakaskuntza eta hezkuntza jardun zuzena, bertatik bertakoa, hurbilpen fisikoak errazten duena. Afektibitatearen beroa ezin da era telematikoan helarazi eta, nire lana egiten dudan mailetan, hori ezinbestekoa da. Pantaila baten aurrean irakatsi leike? Baliteke, baina hezi ez.

Lankideekiko harremana ere falta izan dut.

• Egia esan ez dut uste trebetasun berririk garatu dudanik. Lehen esan dudan bezala, zertxobait idazten ari izan naiz eta, horretan, jariotasuna hobetu dut, baina berri-berria ez nuke nik esango. • Onena gizartearen zenbait sektoreren inplikazioa, guztion onerako, batere interesik gabe egindako lana, boluntarioak, babes zibilean diharduten gizon-emakumeak… nola eman duten barruko guztia, sarri haien buruaren gainean arriskurik hartuz, gizartearen onerako. Txarrena txanpon beraren atzealdea izan daiteke: gutxi batzuren (gutxi, hori azpimarratu nahi dut) solidaritate falta, edozein aitzakia hartuta kaleratzeko aukerarik galdu ez duen zenbait auzokiderena. Zorionez askoz ere gehiago izan dira behar bezalako jarrerari heldu diotenak, besteak baino. Umeen erantzuna eta ahalegina ere aipatu behar da; askotan ardura­ tsuago jokatu dute txikiek, adinez helduek baino.

ANDER CASAS, IRAKASLEA • Bikotearekin, biak bakarrik. • Hasieran gauean lo egitea, asko kostatzen zitzaidan loa hartzea eta oso berandu lokartzen nin­ tzen. • Astean birritan edo hirutan ordu beteko kirol saioak egitea, egun osoa sofan etzanda egotea ezinezkoa izaten zen. Asteko bazkari guztiak programatzea, guk ez dugu inoiz etxean bazkaltzen gure lanean bazkaltzen dugulako eta bakarrik afariak egiten genituen, konfinamendua eta gero ohitura hau mantentzen dugu. • Bai, asko. Umeekin eta kideekin kontaktu zuzena edukitzea. Etxetik askotan gauza asko bidetik gal­ tzen dira eta “erraza” den gauza bat zaila bihurtzen da. Baita nabaritu dut ume askok gure beharra izan dutela, eta momentu askotan ezin izan diegu eman behar zuten erantzuna; horrek momentu askotan frustrazioa eragin dit. • Existitzen ez zen sistema batetik klaseak bidera­ tzea. Oso zaila izan da klase sistema bat etxetik sortzea. Baina ekinez eta guztion laguntzarekin (langile eta familiena) lan errutina bat sortu dugu. Baita teknologia berriak hobeto menperatzen ere lagundu dit. • Gure egunerokotasunean genituen gauza txikiak baloratzea. Adibidez: paseo bat ematea, familiarekin bazkaltzea, lagunekin terraza baten egotea... Gauza horiek “kendu” dizkigutenean hasi gara gauza horiek guztiak baloratzen. Gertatu zaidan gauzarik onena, nire urtebetzea izan zen, aurten inoiz baino dei eta mezu gehiago jaso ditut, eta egun horretan nire gelako ume guztiek ere bideo bat egin zidaten zoriontzeko; oso hunkigarria izan zen. Txarrena seguraski, arratsaldeak izan dira, luze-luzeak izaten baitziren eta pentsa­ tzeko denbora gehiegi izaten genuen; momentu ba­tzuetan bazirudien honek ez zuela irtenbiderik izango gero eta txartoago geundelako; horrek ere ez zuen laguntzen…

16


17

KOOPERATIBAREN AHOTSAK COMUNIDAD

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK BATXILERGOA

ASTI LEKU IKASTOLA

BATXILERGOKO ERRONKA

GAINDITUTA! COVID-19AREN ONDORIOZ HEZKUNTZA SAILBURUAK AURREZ AURREKO ESKOLAK BERTAN BEHERA UZTEKO AGINDUA EZAGUTZERA EMAN ZUENETIK “KALTE HANDIENA JASOKO DUTENAK BATXILERGOKO IKASLEAK IZANGO DIRA, BATEZ ERE SELEKTIBITATEA EGIN BEHAR DUTEN 2. MAILAKOAK” BEZALAKO IRUZKINAK IRAKURRI ETA ENTZUN DITUGU SARRITAN.

18


19

IKASTOLAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

BACHILLER Egia da erronka handia izan dela, eta, gainontzeko eta­ petan bezala, hain ezustean harrapatu gintuen ezohiko egora honek, non ez genekien ikasturtea aurrera erama­ teko gai izango ginen. Baina egia da ere, ezjakintasunak eta ziurgabetasunak eragindako beldurrak berehala kendu genituela gainetik, jorratzen hasi behar genuen bide berrirako, indargabetuko gintuen zama besterik ez baitziren. Etxetik lan egiten hasteko ezinbestekoak izan dira ba­ liabide digitalak eta behin erabakita ikasleekin era telematikoan lan egiteko Teams plataforma erabiliko genuela, zenbait profesionalek prestakuntza jaso eta gainontzeko irakasleei azaldu genien funtzionamendua; honen ostean nork bere ikasleei irakatsi zieten tutoreek. Jarraian taldeak eta kanalak sortu genituen irakasgaika Teams-en, eta abian jarri ginen. Hastapena gogorra egin zitzaigun guztioi, baliabide eta tresna berriak erabiltzen ikasi behar izan baikenuen, es­ kolak antolatu eta ematen genituen bitartean. Denboran eta eskarmentuan aurrera egin ahala, eta batez ere ikasleekiko feedback-ari esker, edukien, bideo­ dei bidezko eskolen eta etxerako lanen banaketa ego­ kitu eta hobetzen hasi ginen. Bideodeien eta etxerako lanen arteko oreka lortzeko jarduera hauei ematen ge­ nien denbora erdibanatu genuen: eskolen erdia bideo­ dei bitartez eta beste erdia etxerako lanen bidez. Komunikazioak oso garrantzi handia izan du itxialdian, zentzu guztietan eta esparru guztietan. Irakasle eta ikas­ leen arteko feedbacka (ikasketaburu eta gelako or­ dezkarien arteko bideodeiez lortutakoa) ezinbestekoa izan da eskolak -unean uneko egokitzapenak eginezgero eta hobeto garatu ahal izateko. Era berean, eta ai­ patu helburu berbera izanik, irakasleek ere etengabeko komunikazioa mantendu ahal izan dute bilera telemati­ koei esker. Hau guztia gauzatzeko ezinbestekoa izan dugu IKT de­ partamentuko lankideek egindako lan bikaina. IKASLEEN ITZULERA ARAZORIK GABE BURUTU ZEN Ekainaren 1ean batxilergoko zenbait ikasle itzuli ziren Asti Lekura, haien ostean batxilergoko beste batzuk eta DBHko zenbait neska-mutil ere bertaratzen hasi zirelarik. Ikasleen portaera eta erantzukizuna eredugarriak izan direla aipatzekoa da; arazorik gabe egokitu dira Asti Le­ kuk ezarritako kontingentzia planera. Guztion ahaleginei esker lortu dugu ikasturte berezi hau aurrera eramatea, ikasle, langile eta familiak elkarla­ nean jo eta su aritu gara eta. Erronka, bada, gaindituta dagoela esan dezakegu! Zorionak! Orain, gehienoi atseden hartu eta oporretan ondo pa­ satzea dagokigularik, joan bedi gu guztion indarra sele­ ktibitate azterketa (USE) egingo dutenengana. Zorte on!

SACAR ADELANTE EL CURSO EN BACHILLERATO HA SIDO UN GRAN RETO Desde el primer instante en que la consejera de Educación del País Vasco anunció la suspensión de las clases presenciales, espezamos a escuchar y leer comentarios del tipo “los más perjudicados serán los estudiantes de bachillerato, especialmente los de segundo curso, ya que tienen que examinarse de selectividad”. Es cierto que ha sido un gran desafío y, como en el resto de las etapas, esta anómala situación nos cogió tan por sorpresa, que no sabíamos si seríamos capaces de superarlo. Pero también es cierto que rápidamente nos sacudimos nuestros miedos, producto lógico del desconocimiento y la incertidumbre ante el nuevo camino que se abría ante nosotros, a sabiendas de que solo supondrían una carga de negatividad que nos impediría avanzar. LA VUELTA A LAS AULAS TRANSCURRIÓ SIN INCIDENCIAS El 1 de junio, algunos estudiantes de bachillerato regresaron a Asti Leku. A estos se unirían semanas después el resto de compañeros junto con algunos alumnos de 4º de secundaria. En este sentido, hay que destacar que el comportamiento y la responsabilidad de los estudiantes han sido ejemplares y se han adaptado sin problemas al plan de contingencia establecido por Asti Leku. Gracias al esfuerzo de todos nosotros, familias, estudiantes, docentes y demás personal de la ikastola, y trabajando en equipo, hemos logrado sacar adelante este complicado curso. ¡Podemos decir, pues, que el reto ha sido superado! ¡Zorionak!


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK HAUR HEZKUNTZA

EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA PROPAGACIÓN EXPONENCIAL DEL COVID 19, SUPUSO PONER PATAS ARRIBA TODO LA ESTRUCTURA DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO. EN TODAS LAS ETAPAS, DE UN DÍA PARA OTRO, UN CAOS, A MEDIDA QUE PASARON LOS DÍAS, NOS FUIMOS SERENANDO, Y ORGANIZAMOS UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA ATENDER A TODO EL ALUMNADO DE 2 A 18.

JOSUNE L. DE VERGARA

Cada etapa educativa tiene sus especificaciones, los niños y niñas de Educación Infantil, aprenden experimentando, manipulando, jugando, interactuando con otros niños y niñas, interactuando con otros adultos de la comunidad educativa, todo eso desapareció y todas estas herramientas de aprendizaje, estaban prohibidas. Nos confinaron en casa y teníamos que continuar con el curso, con todo lo que ello conlleva. El equipo de Educación Infantil tuvimos que reinventarnos. Nosotros para conseguir la atención de nuestros alumnos y alumnas utilizamos todo el cuerpo, la modulación de la voz, los gestos, la mirada, una caricia, es una educación piel con piel, y la pantalla de un ordenador, no nos permitía nada de esto, así que nos pusimos a la tarea y el resultado ha sido satisfactorio.

20


21

IKASTOLAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

INFANTIL

Nuestro trabajo ha estado dividido en dos grandes bloques, las videollamadas, que nos han dado la posibilidad de hablar con ellos a tiempo real, y una propuesta didáctica para toda la semana (una actividad por día). Las primeras videollamadas eran de contacto, para ver cómo estaban, cómo vivían el confinamiento, posteriormente y depende de la circunstancia, hemos hecho videollamadas grupales, haciendo juegos, para impulsar el euskera. Como se ha dilatado mucho en el tiempo, estas videollamadas han fluctuado bastante, debido a son niños y niñas muy pequeños y a medida que desaparecía el factor sorpresa y novedad, su interés ha sido en algunos casos disminuyendo. Las propuestas didácticas, han ido mejorando cada semana. Los primeros días nuestro objetivo fue enviar a las familias una serie de recursos, para atender la necesidad de saber, hacer y moverse de los niños y niñas de esta etapa educativa. Después, las actividades que proponíamos eran mucho más elaboradas e iban alineadas con los objetivos para cada nivel de nuestra etapa. Han sido actividades muy variopintas, cuentos, juegos con letras, con números, retos divertidos, actividades de movimiento, canciones, rutinas, experimentos, actividades y juegos en inglés, un poco de todo. Otro handicap que hemos tenido que salvar, es que todas las actividades tenían que ser con materiales de los que las familias disponían en las casas, y a veces ha sido complicado. La valoración general es positiva, todos hemos aprendido mucho, los alumnos, las alumnas y todo el equipo docente. Pero sin lugar a dudas, los más pequeños de la ikastola necesitan tocar, manipular, reir, sentir, llorar, correr y saltar para aprender. Ellos y ellas tiene un poder increíble de adaptación a las nuevas situaciones, y una vez más, nos lo han demostrado, pero cuando mejor aprenden es ensuciandose las manos.

COVID 19AREN HEDAPEN ESPONENTZIALAREN ONDORIOZ AURREZ AURREKO KLASEAK ETETEAK GURE HEZKUNTZA SISTEMAREN EGITURA OSOA HANKAZ GORA JARRI ZUEN. ETAPA GUZTIETAN, EGUN BATETIK BESTERA, KAOSA. EGUNAK IGARO AHALA, LASAITZEN JOAN GINEN, ETA 2 ETA 18 URTE BITARTEKO IKASLE GUZTIEI ARRETA EMATEKO EGITURA BERRIA ANTOLATU GENUEN. Hezkuntzako etapa bakoitzak bere espezifikazioak ditu, Haur Hezkuntzako umeek esperimentatzen, manipu­ latzen, jolasten, beste ume batzuekin eta hezkuntza ko­ munitateko beste heldu batzuekin elkarrekintzan aritzen ikasten dute. Hori guztia desagertu egin zen eta ikasteko tresna horiek guztiak debekatuta geratu ziren. Etxean konfinatu gintuzten eta ikasturtearekin jarraitu behar izan genuen, horrek dakarren guztiarekin. Balorazio orokorra positiboa da, denok asko ikasi dugu, ikasleek eta irakasle talde osoak. Baina, zalantzarik gabe, ikastolako txikienek ukitu, manipulatu, sentitu, eta barre, negar, korrika eta salto egin behar dute ikasteko. Berriro ere erakutsi digute egoera berrietara egokitzeko ahalmen izugarria dutela, baina ikasteko modurik one­ na eskuak zikintzea da.


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK LEHEN HEZKUNTZA

UN CURSO QUE NUNCA OLVIDAREMOS ¡ENHORABUENA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! ESTE HA SIDO UN CURSO TAN DIFERENTE A LOS VIVIDOS HASTA AHORA QUE NO LO OLVIDAREMOS NUNCA. CUANDO CAMBIAMOS AL AÑO 2020, ESE NÚMERO TAN ESPECIAL, SEGURO QUE MÁS DE UNO DIJO QUE ESTE IBA A SER NUESTRO AÑO. ¡Y VAYA SI LO HA SIDO!

A nivel personal cada compañero y compañera de la etapa de Educación Primaria habrá vivido el confinamiento de una manera distinta por su momento vital y su situación familiar. Unos con familiares mayores a su cargo, otros con hijos/as pequeños, otros familiares a los que el estado de alarma ha cogido fuera del país estudiando o trabajando, … En fin, una casuística muy variada. En lo referido a la experiencia profesional, creo que estamos más unificados. De un día para otro anuncian que no volvemos a las aulas, pero que el curso debe seguir adelante. Y la pregunta general fue: ¡¿Cómo lo hacemos?! Gracias al buen hacer de Nerea Fernández Astorkiza, responsable del Servicio de Informática, en la ikastola se puso en marcha un dispositivo sin precedentes que nos ha permitido dar las clases de forma telemática y hacer nuestras reuniones y tutorías con las familias de una manera cómoda.

AINHOA RUEDA Y SUSANA VILLAR

22


23

IKASTOLAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

PRIMARIA

INOIZ AHAZTUKO EZ DUGUN IKASTURTEA

ZORIONAK LANKIDEOK!

Al principio el sentimiento fue de temor, lo desconocido siempre da miedo. Pero con unas pocas directrices y unas ganas grandes de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, fuimos familiarizándonos con la herramienta y pudiendo seguir adelante con el curso. La colaboración entre el profesorado ha sido fundamental tanto en el manejo del nuevo aplicativo como en la preparación de las clases telemáticas. Gracias a esa cooperación, se fueron diseñando por ciclos y niveles, los objetivos, contenidos y la metodología que se ha empleado en las videollamadas. Pero, a la vez, se ha tenido la suficiente libertad para que cada ciclo pudiera organizar su actuación de la forma más adecuada a la edad del alumnado con el que trabaja. Así, se han realizado tele-sesiones individuales o en pequeño y medio grupo. Las clases on-line no son comparables a las presenciales; requieren de un mayor grado de atención y carecen de la cercanía de los compañeros y compañeras, de quienes también se aprende. Por ello, la duración de dichas sesiones se ha ajustado a la capacidad de resistencia a la fatiga de niños y niñas ante la pantalla del ordenador.

IKASTURTE HAU ORAIN ARTE BIZI IZAN DITUGUN GUZTIETATIK HAIN DESBERDINA IZAN DENEZ, EZ DUGU INOIZ AHAZTUKO. HAIN ZENBAKI BEREZIA DEN 2020. URTEAN SARTU GINENEAN, BATEK BAINO GEHIAGOK HAU GURE URTEA IZANGO ZELA ESAN ZUEN. ETA HORRELA IZAN DA, BAI HORIXE! Maila pertsonalean, Lehen Hezkuntzako lankide bakoi­ tzak modu desberdinean bizi izan du konfinamendua, euren bizitzako unearen eta familiako egoeraren ara­ bera. Batzuek adineko senideak dituzte euren kargura, beste batzuek seme-alaba txikiak, beste batzuek, alarma egoerak ikasten edo lanean atzerrian harrapatu dituzten senideak… hau da, oso kasuistika anitza. Esperientzia profesionalari dagokionez, uste dut elkar­ tuago gaudela. Egun batetik bestera ez garela ikasgele­ tara itzuliko baina ikasturteak aurrera jarraitu behar dela iragarri ziguten. Eta denon galdera hau izan zen: Eta ze­ lan egingo dugu?!

El alumnado de necesidades educativas especiales también ha tenido su tiempo de atención por parte de las PTs y de las EAEs. Han organizado un horario para darles respuesta de manera individual, por parejas o en grupo pequeño. También los han acompañado en las clases de su grupo de referencia.

Nerea Fernández Astorkiza Informatika Zerbitzu buruaren lan bikainari esker, aurrekaririk gabeko dispositiboa jarri zen martxan ikastolan. Horri esker, klaseak modu telema­ tikoan eman ditugu, eta gure bilerak eta familiekin izan ditugun tutoretzak ere modu erosoan egin ahal izan di­ tugu.

Para las familias, desde el Departamento de Orientación, se han creado diversos power points en los que se les daban consejos y sugerencias que les ayudasen a llevar mejor el día a día durante la cuarentena. Igualmente, todas las semanas, se les han ido enviando tres ideas para reflexionar y poner en práctica en familia valores y emociones. Estas ideas les han ido acompañando durante todo el confinamiento y la desescalada hasta llegar las tan esperadas y merecidas vacaciones.

Familiei dagokienez, Orientazio Sailetik zenbait power point sortu dira, berrogeialdiko eguneroko jarduera ahalik eta modu egokienean egiteko aholkuekin eta ira­ dokizunekin. Era berean, astero hiru ideia bidali zaizkie, gogoeta egiteko eta familian balioak eta emozioak lan­ tzeko. Ideia horiek konfinamendu osoan eta deseskala­ dan izan dituzte eurekin, hainbeste itxaron eta merezi izan dituzten oporrak heldu arte.

Con todo ello, y una vez superada el desconcierto y el miedo inicial, podemos decir con satisfacción que hemos sido capaces de llevar adelante el curso 2019/2020, un curso que permanecerá en nuestra memoria para siempre. ¡ENHORABUENA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!

Horrekin guztiarekin, eta hasierako zalantzak eta bel­ durra gainditu ondoren, harrotasunez esan dezakegu 2019/2020 ikasturtea, inoiz ahaztuko ez dugun ikasturtea, aurrera ateratzeko gai izan garela. ZORIONAK, LANKI­ DEOK!


ASTI LEKU ALdizkaria

IKASTOLAREN AHOTSAK IKASLE TRUKEAK

IKASLE-TRUKEAK

BESTE ERA BATEAN

COVID-19AK ERAGINDA BERRANTOLATU BEHAR IZAN DIREN EKINTZETARIKO BAT, ASTI LEKUKO IKASLE-TRUKEEI DAGOKIENA DA. GAINONTZEKO ESPARRUETAN BEZALA, HONETAN ERE EZIN IZAN DITUGU AURREIKUSITA GENITUEN JARDUERA GUZTIAK AURRERA ERAMAN. Bergeneko ikasle-trukeari dagokionez, joaneko bidaia egin ahal izan zuten Asti Lekuko batxilergoko 1. mailako 23 ikas­ lek, otsailaren 12tik 19ra bitartean burutzeko antolatuta ze­ goen eta. Ekintza honen bigarren zatia, aldiz, hau da, Bergeneko ikas­ leak hona etortzea, ezin izan dugu burutu, norvegiarrak martxoaren 28tik apirilaren 3ra bitartean gurean egotekoak zirelako. Hasieran ekainean egitea posiblea izango zela pentsatu genuen, baina berehala jakin genuen bidaia ber­ tan behera utzi beharko genuela. Bidaia bai, baina ez ikasleen arteko kontaktua. Harremane­ tan jarraitu zezaten Norvegiako familiei zuzendutako bideo labur bana egiteko eskatu genien gure ikasleei. Bertan au­ rrez aurre ezagutu ezin izan dutena aurkeztu behar zieten: norberaren familia, herria, ohiturak, inguruko leku enblema­ tiko eta deigarriak… Esan eta egin. Gure ikasleen bideoak helarazi genizkien Ber­ geneko ikasleei, eta familiei erakusteaz gain, ikastetxean ere erabili zituzten gaztelania ikasten ari diren ikaskideekin. Au­ rreikusita geneukan bideokonferentzia, ordea, atzeratu be­ har izan dugu Norvegiakoek, euren egutegiarekin bat etor dadin, irailerako uzteko eskatu digute eta. Alemaniako ikasle-trukeari dagokionez, kontrakoa egin dugu. Bertara joatekoak gure ikasleak zirenez, alemanei egokitu zaie aurkezpen bideoa prestatu eta Asti Lekukoei bidaltzea. Lehen Hezkuntzan ere bazeukaten bidaia bat antolatu­ ta Londres ezagutzeko. Kasu honetan ez zen ikasle-trukerik egingo, ikasleen egonaldia besterik ez izango. Edonola ere, ekintza hau ere bertan behera utzi behar izan dugu, eta ikas­ le nagusiek egiten duten antzera, bidaia egingo ez bada ere, berari lotutako ekintza pare bat egin dute online. Batetik, ikasle bakoitzak bisitatuko zituzten tokietatik bat hartuta, ho­ nen inguruko informazioa batu eta bideo labur baten bidez gainontzeko ikaskideekin partekatu du. Bestetik, bideodei bitartez agur esan diote ikasturteari, da­ torren ikasturtean atzeratutakoa berreskuratu ahal izango delako itxaropenaz.

24


25

IKASTOLAREN AHOTSAK

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

INTERCAMBIOS

UNOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES “SUI GENERIS” UNA DE LAS ACCIONES QUE SE HAN TENIDO QUE REORGANIZAR POR EL COVID 19 ES LA CORRESPONDIENTE A LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ASTI LEKU. AL IGUAL QUE EN EL RESTO DE LOS ÁMBITOS, EN ÉSTE TAMPOCO HEMOS PODIDO LLEVAR A CABO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE TENÍAMOS PREVISTAS. En cuanto al intercambio de alumnado con Bergen, 23 alumnos de 1º de bachillerato de Asti Leku pudieron realizar el viaje de ida, ya que estaba organizado para llevarse a cabo del 12 al 19 de febrero. Los estudiantes noruegos, en cambio, no han podido venir, ya que hubo que cancelar su viaje. El viaje sí, pero no el contacto entre los estudiantes. Pedimos a nuestros alumnos y alumnas que realizaran vídeos cortos dirigidos a las familias noruegas para que siguieran en contacto. En ellos tenían que presentarles lo que no han podido conocer en persona: su familia, su pueblo, sus costumbres, los lugares emblemáticos y llamativos de su entorno… En cuanto al intercambio de estudiantes con Alemania, hemos hecho lo contrario. Como quienes tenían que desplazarse eran nuestros alumnos y alumnas, a los alemanes les ha tocado preparar el vídeo de presentación y enviarlo a Asti Leku. En Primaria también tenían organizado un viaje para conocer Londres. En este caso no se iba a realizar ningún intercambio de alumnos, únicamente una estancia para conocer el lugar y practicar el idioma. En cualquier caso, también hemos tenido que suspender la actividad, y al igual que han hecho los alumnos mayores, aunque no han podido viajar, han realizado un par de acciones online relacionadas con ella. Por un lado, cada alumno ha recogido información de uno de los lugares que iban a visitar y lo ha compartido con el resto de sus compañeros y compañeras a través de un breve vídeo. Por otro lado, se han despedido del curso a través de videollamada, con la esperanza de que el curso que viene se pueda recuperar lo planificado.

ASTI LEKU IKASTOLA


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ LANGILEENAK

HEZIKETA FISIKOA ETXETIK IRAKASTEA AITOR VILLAR

Edukien berrantolaketa izan zen gure lehenengo erronka. Gorputz Heziketako beste irakasleekin harremanetan ja­ rri eta adostu ikasleei jarriko genizkien erronka guztiak. Erronka guztiak lehen hilabeterako jarri ziren, ikastolara etorri gabeko denbora-tartea horrenbestekoa izango ze­ lakoan... Baina guztiok dakigunez, ez zen horretan geratu konfinamendua luzatzen joan zen eta. Ikasleen kezkak hasi ziren, beste edonorenak beza­ lakoak, etxeko familiekin eta bideodeien bidez besterik ez baitzeukaten jendearekin kontaktatzeko aukerarik. Hori dela eta gu Gorputz Hezkuntzako irakasle izatetik, psikologo, motibatzaile eta ‘kontzientziatzaile’ izatera pa­ satu ginen. Ikasleen kezkak entzuteko eta kontrolatzeko orduak eta orduak eman ditugu: autokontrolerako ari­ ketak, kexak alde batera uzteko hitzaldiak eta gure alde onak azaleratzeko ekintzak baita ere. Hau guztia pasatu dugu, baina esan bezala, guk hezike­ ta fisikoa garatzea daukagu helburu eta konfinamendu garaian ariketa fisikoa egitearen beharra handia zen, ez fisikoki ekartzen dituen onurengatik bakarrik, alde psiko­ logikoan ere izugarri laguntzen digu eta. Horregatik, ikas­ leak aktibo mantentzen saiatu gara eta ahal izan den heinean, etxeko jendea ere inplikatuta. Erronka kolekti­ boak jarri ditugu horretarako, non talde lana zein fami­ liarena erronkaren funtsezko atala izan diren. Denbora pasa ahala, ikastola bueltatzeko itxaropena desegiten joan da, izan ere, bueltatuz gero, ez genekien

BERROGEIALDIAK ASKO ALDATU DU GURE BIZIMODUA, IRAKASLEOK ALDAKETA HORREN PARTE IZAN GARELARIK. BADA, PENTSA EZAZUE KONTAKTUA ETA ELKARREKIKO INTERAKZIOA EZINBESTEKOTZAT DAUKATEN IKASGAIETARAKO, ESATE BATERAKO, GORPUTZ HEZIKETARAKO. GURE MINTEGIKO PLANTEAMENDUARI DAGOKIONEZ, BURURA ZETORKIGUN GUZTIA ERRONKA BEZALA IKUSTEA IZAN ZEN. KIROLARIONTZAT EZ DAGO EZER HOBERIK, ERRONKA BAT AURRERA ERAMATEA BAINO. zein baldintzatan eraman genezaken gure ikasgaia au­ rrera… Kontakturik ez, aldagelak erabili ezina, gimna­ sioak agian gela bihurtuko ziren… Honekin guztiarekin erronken bidaltzea are zailagoa izaten zen; ikasleak as­ pertzen hasiak zeuden eta ariketa fisikoa egitearen bal­ dintza garrantzitsuenetarikoa da, gogotsu egitea. Hortik, nire ukitua ematea erabaki nuen eta online egi­ teko entrenamendu saioak prestatu nituen. “Patri Jor­ dan”en antzera, logelan ordenagailuaren kamera piz­ tu eta ikasleekin aurrez aurreko ariketa fisikoak egiten nituen. Ikasleen erantzuna bikaina izan zen, elkarrekin entrenamendu horiek aurrera eramatea esperientzia izu­ garria izan da. Teknologiekin arazoak izan ditugu baita, hemendik eske­ rrak eman behar dizkiogu ikastolari egoera berezi honen aurrean egindako ahaleginengatik . Bai teknologiari da­ gokion jasotako prestakuntzagatik (Nerea Fernadezek eta bere ekipoak zerikusi handia izan dute honetan), bai irakasleei eskainitako baldintzengatik gure lana aurrera eramateko. Bukatzeko, irakasleok “Teknologia Masterra” gainditu du­ gula esan dezakegu. Nahiz eta irakasleon lana bikoiztu­ ta edo hirukoiztuta eduki (bai, lanak bidaltzeaz aparte, aurretik prestatu, gidatu eta zuzendu ditugu), itzela izan da bizipena eta ikasleekin izandako lotura. Berrogeial­ diak hobetu gaitu, bai arlo profesionalean bai eta per­ tsonalean ere.

26


27

ELKARREKIN IKASIZ

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

TRABAJADORES LA CUARENTENA HA CAMBIADO MUCHO NUESTRA FORMA DE VIDA, Y LOS PROFESORES Y PROFESORAS HAN SIDO PARTE DE ESE CAMBIO. PUES PENSAD EN AQUELLAS MATERIAS EN LAS QUE EL CONTACTO Y LA INTERACCIÓN SON IMPRESCINDIBLES, COMO POR EJEMPLO LA EDUCACIÓN FÍSICA. EN LO QUE RESPECTA AL PLANTEAMIENTO DE NUESTRO SEMINARIO, TODO LO QUE NOS VINO A LA CABEZA FUE VERLO COMO UN RETO. PARA LOS DEPORTISTAS NO HAY NADA MEJOR QUE ENFRENTARNOS A UN RETO.

Nosotros tenemos como objetivo, además, desarrollar la educación física y en época de confinamiento la necesidad de hacer ejercicio era grande, no solo por los beneficios que aporta físicamente, sino porque también nos ayuda mucho en el aspecto psicológico. Por eso, hemos intentado mantener activos a los alumnos y alumnas y en la medida de lo posible, hemos implicado también al resto de los de casa. Para ello, hemos establecido retos colectivos, en los que tanto el trabajo en equipo como en familia han sido parte fundamental. Para terminar, podemos decir que las y los profesores hemos superado el “Máster Tecnológico”. A pesar de haber visto nuestro trabajo duplicado o triplicado (sí, aparte de enviar los trabajos, previamente los hemos preparado, guiado y dirigido), la vivencia y el vínculo con el alumnado ha sido enorme. La cuarentena nos ha mejorado tanto en lo profesional como en lo personal.


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ LANGILEENAK

JARA BARRERAS

LHKO MUSIKA IRAKASLEA

BIZITZA BURUZ BEHERA GOIZ BATEAN ESNATU ETA GURE BIZITZA GOITIK BEHERA ALDATU ZEN. EGUN BATETIK BESTERA EZIN GINEN IKASTOLARA JOAN, EZIN GENITUEN GURE PERTSONA BEREZIAK BESARKATU, EZTA IKASLEAK UKITU ERE… BAT BATEAN GENEUZKAN PLAN, PROGRAMAZIO ETA EGINKIZUN GUZTIAK BERTAN BEHERA GERATU ZITZAIZKIGUN. “ZER EGINGO DUGU ORAIN????” PENTSATU GENUEN…

Goiz batean esnatu eta gure bizitza goitik behera alda­ tu zen. Egun batetik bestera ezin ginen ikastolara joan, ezin genituen gure pertsona bereziak besarkatu, ezta ikasleak ukitu ere… Bat batean geneuzkan plan, progra­ mazio eta eginkizun guztiak bertan behera geratu zitzaiz­ kigun. “Zer egingo dugu orain????” Pentsatu genuen… Zuk, ezer espero gabe, ordenagailuaren aurrean jarri eta zure ikasgaia aurrera eramateko beharra daukazu. Teams zabaldu eta zer egin???nola irakatsi???? Nola mo­ tibatu ikasleak??? Zelako presioa eta erantzukizuna! Zure etxean, umeak ukitu gabe, batzuetan ikusi gabe ere. Ko­ nexio arazoak, mikroak amatatuta, kamera gabe… zen­ bat gauza gure kontran! Pentsamendua atzera eramanda, buruan neukan proie­ ktu bat berreskuratzea otu zitzaidan. Gure proiektuaren barruan, tailer batzuetan musika tesnak sortuko geni­ tuen. Egia esanda, inoiz ez naiz ausartu ekintza hau aurre­ ra eramatera, baina agian horixe zen garaia. Ikastolan, hainbeste etxerako lanekin, beste ariketak eta gauzak

28


ELKARREKIN IKASIZ

29

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

TRABAJADORES egiteko nituenez, proiektu hori alde batera utzita neukan. Eta argi ikusi nuen, orain momentua zela martxan jartze­ ko. Pentsatu nuen LHko 3. mailan lan bat aurrera erama­ tea zaila izan zitekeela, baina hau proiektu polita iruditu zitzaidan. Beraz… aurrera!!!!

turatu nintzen, baina ez nuen espero izango genuen arrakasta lortzea. Ikasleek gogo guztiarekin izugarrizko musika tresnak sortu zituzten, gitarrak, txirula bereziak, bateriak… oso tresna politak eta bikain eginda. Liluratu­ ta utzi ninduten!

Haiekin Teams-en bitartez konektatu eta egin beharre­ koa azaldu nien. Birziklatzeko materialarekin musika tres­ nak sortu beharko zituzten, etxeko edozein gauzarekin, brikak, botilak, lastotxoak, kartoiak…

Ikasleek irudimenari hegan egiten utzi zioten eta… Sor­ presa!!!

Hasieratik haien aurpegietan gogotsu hartu zutela kon­

IA

LER ZKI GA

ARGA

Egia esan oso pozik nago emaitzarekin, nire ikasleak ARTISTA itzelak direlako. Argi daukat hurrengo urteetan proiektuarekin aurrera jarraituko dudala!


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ LANGILEENAK

LO QUE HEMOS APRENDIDO YO NUNCA HABÍA IMAGINADO QUE UNA SITUACIÓN PARECIDA PODRÍA SUCEDER FUERA DE UNA PANTALLA DE CINE. NO AL MENOS EN EL MUNDO EN EL QUE TENEMOS LA SUERTE DE VIVIR. PERO, A VECES, LA VIDA NOS LANZA MENSAJES MUY CLAROS DE QUE ALGO HAY QUE CAMBIAR SI QUEREMOS PERMANECER COMO HASTA AHORA. Y HA DADO UN GOLPE MUY FUERTE SOBRE MESA PARA ADVERTIRNOS DE LO FRÁGILES QUE SOMOS Y DE QUE LA HUMANIDAD PUEDE DESAPARECER SIN GUERRAS TERRIBLES. EVIDENTEMENTE, LA TIERRA PERMANECERÁ, SE REGENERARÁ Y SEGUIRÁ SIN NOSOTROS. SOLO NOS HA DADO UN TOQUE DE HUMILDAD, NO SOMOS INVENCIBLES. SUSANA VILLAR

El silencio en la calle me llamó muchísimo la atención fue. Por eso salía al balcón cada noche y escuchaba los olores de la naturaleza en el aire, los ruidos distantes y miraba mi vecindario y las montañas a lo lejos. Me daba mucha paz. Todavía mantengo esa costumbre. También nos ha enseñado que debemos ser conscientes de que no todas las personas han vivido el confinamiento de la misma manera. Ha habido familias que lo han pasado realmente mal y que han estado al borde de la crisis o que están dentro de ella. De una crisis no solo laboral debido a los ERTEs, sino también crisis personal producida por la soledad, el miedo, la enfermedad y la muerte. Pero he visto la capacidad de las personas por sacar lo mejor de una situación nueva, extraña y llena de miedo. He visto la solidaridad no solo en los profesionales de la salud, de la seguridad o de la alimentación. Ha

habido muchos voluntarios que han vencido el miedo y han salido a ayudar a los mayores que vivían solos, a conducir taxis con enfermos de COVID, a llevar comida a hospitales o centros de acogida para los más desfavorecidos… Ciudadanos de a pie que conversaban desde las ventanas con los vecinos para animarles, que les felicitaban en sus cumpleaños que se celebrarán otro año,… Hemos sido capaces de quedarnos en casa y seguir las directrices que nos iban marcando y que ahora no debemos olvidar. Y hemos salido adelante a pesar de todo. Hemos seguido con nuestros quehaceres en el día a día, la máquina debía ralentizarse, pero no pararse. Una tarde, después de las vacaciones de Semana Santa, llamaron a la puerta de casa. Abrí y vi que alguien había dejado una caja grande de cartón decorada con dibujos pintados por niños. Miré hacia el descansillo de

30


31

ELKARREKIN IKASIZ

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

TRABAJADORES NIK INOIZ EZ NUEN PENTSATUKO HORRELAKORIK GERTA ZITEKEENIK ZINE-PANTAILETATIK KANPO. EZ, BEHINTZAK, GURE ZORIONEKO BIZIMODUAN. BAINA, BIZITZAK NOIZBAIT GOGORARAZTEN DIGU ORAIN ARTE BEZALA JARRAITU NAHI BADUGU ZERBAIT EGIN BEHAR DUGULA. ETA ORAINGOAN KOLPE EDERRA EMAN DIGU, HAUSKORRAK GARELA ETA GURE MUNDUA GERRARIK GABE ERE SUNTSITU DAITEKEELA OHARTARAZI GAITEZEN. LURRA LEHENERA ETORRIKO DA ETA, ZALANTZARIK GABE, GU GABE JARRAITUKO. UKITU BATEN BIDEZ, GARAIEZINAK EZ GARELA ERAKUTSI NAHI IZAN DIGU. Egoera berezi honek pertsonok itxialdia era ezberdine­ tan bizi izan dugula ere irakatsi digu. Familia batzuek oso txarto pasatu dute, haietako zenbait krisi handian sartu direlarik. Ez ekonomiari dagokionez bakarrik, baita sen­ timenduei dagokienez: beldurragatik –bakardadeari, gaixotasunari, heriotzari…-, senide bat galdu izanaren tristuragatik… Baina, gizakiok, oso ikaratuta egon arren, egoera latz baten aurrean gure onena emateko daukagun gaita­ suna ere ikusi dut. Solidaritatea, osasun eta elikagintza arloetako langileen­ gan ezezik, boluntario askori ere antzeman diet, beldurra alde batera utzita, jendea laguntzera irten direnenei, ale­ gia: covid 19-ak jotako gaixoak eraman dituzten taxistei, bakarrik dauden zaharrei lagundu dietenei, behartuta dutenei janariak eraman dizkietenei… arriba y estaba la familia del 7º al completo. Un matrimonio joven con dos hijos de 3 y 5 años sonriéndome desde la distancia de seguridad. Yo miraba la caja y los miraba a ellos sin entender. Llamé a mi marido para que lo viera. Los niños nos dijeron que era un regalo para nosotros. Querían agradecernos nuestra paciencia por el ruido que hacían en casa cuando corrían, jugaban o lloraban. En la caja había un pan y un bizcocho que habían hecho aquella mañana y una botella de vino. Estuvimos charlando un rato. Me emocioné muchísimo, creo que nunca lo olvidaré. Una semana después quisimos mostrarles nuestro agradecimiento. Queríamos darles algo proprio, hecho por nosotros, así que, les hice unos dibujos de unos dinosaurios. Se los dejé en el plato del bizcocho con mi caja de pinturas y rotuladores para que los coloreasen. Su sonrisa al abrir la puerta lo convirtió en el regalo más bonito del mundo.

Balkoi eta leihoetan sortu den giroari esker ere, persona asko elkartuak, babestuak, maitatuak eta zainduak sen­ titu dira.


ASTI LEKU ALdizkaria

ELKARREKIN IKASIZ FAMILIENAK

AMA BATEN SENTIMENDU ETA SENTSAZIOAK KONFINAMENDU GARAIAN HASIERA BATEN, HAU GUZTIA HASI ZENEAN, EZJAKINTASUNA ETA BELDURRAREN SENTSAZIOAK IZAN NITUEN, BATEZ ERE SEMEEKIKOAK. GERO ETXEAN SARTUTA GELDITU BEHAR IZAN GENUENEZ, BESTE ERA BATEAN ERAMATEN HASI NINTZEN, AGIAN GURE ETXEA BABESLEKU HARTU NUELAKO. LEHENENGO HAMABOSTALDIA, ASKOK BEZALA, ETXEA GARBITZEKO ETA GAUZAK BERRANTOLATZEKO EGUNAK IZAN ZIREN. UMEAK POZIK ZEBILTZAN NAHIZ ETA KALERA ATERATZERIK EDUKI EZ.

Hamabostaldi horretatik aurrera gauzak zeharo aldatu ziren. Telelanean hasi nintzen, senarrak ere bere lanean ziharduelarik, bi semeei etxerako-lanekin laguntzen nien bitartean. Batek 4 lau eta besteak zazpi urte izateak haie­ kin une ezberdinetan egotera behartzen nuen. Baten etxerako-lanak guztiz dinamikoak ziren, besteare­ nak, aldiz, azaldu beharreko gauzak ziren eta berarekin denbora luzea eman behar izaten nuen birpasatu eta errepikatzen. Bien arteko lanak guztiz desberdinak, eta ama, ezin erdi­ bitu ezta bikoiztu ere! Txikiak, dinamikak zituen egunero, eta nagusiak, azalpenak irakurmena, batuketak… etab. Hasiera batean, lehenengo bi hiru egunetan, errutinak hartu arte, zoramena izan zen. Kartulina batean ordute­ giak ipini eta… lanean hasteko prest geunden guztiok. Baina guztiei gertatu zaigun bezala, nire uste apalean, planifikatzen diren gauzak ez dira beti nahi dugun beza­ la ateratzen, eta markatutako ordutegi hori dantzan hasi zen. Baten korreoak ez zirela heltzen, besteak EGUNEROKO di­ namikak zituela…, eta tartean, telelana. Nire ordutegia gutxi gorabehera berrantolatuta eta prest zegoelako sentsazioa izan nuenean, zas!, zer eta bideo­ deiak!!! Ordutegi desberdinetan, ume bakoitza bere ge­ lakideekin, egunak ere bat etorri gabe… Eta bitartean… telelana! Egunak pasa ahala, kalera joateko aukera izan genuen, desiratzen ari ginen momentua heldu zen! Baina, kale­ ra atera eta berriro beldur madarikatu hori bueltatu zen, berriz ere egoera berri horretara moldatu arte. Denbora aurrera zihoan heinean, errutinak gero eta ho­ beto eramaten genituen, elkarrekin ariketa fisikoa egiten genuen, kozinatzen eta, batez ere, naturarekin kontak­ tuan egon gara ahal izan dugun momentu guztietan. Laburbilduz, nahiz eta tiobibo baten antzera sentitu, go­ rabeherekin, beti mantendu dugu birmoldatzeko gogoa. Semeak zelan egokitu diren ikusita, haien urtebetetzeak konfinamenduan izanda, gehiegi kexatu gabe egonda, gurasoek esandako guztia txintxo-txitxo onartuta… Ho­ rrek indarrak eman dizkit aurrera gogotsu jarraitzeko.

NEREA MUGIDA

ASTI LEKUKO NUTRIZIONISTA

32


33

ELKARREKIN IKASIZ

6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

FAMILIAS EN UN PRINCIPIO, CUANDO EMPEZÓ TODO ESTO, SENTÍ INCERTIDUMBRE Y SENSACIÓN DE MIEDO, SOBRE TODO POR MIS HIJOS. COMO LUEGO TUVIMOS QUE QUEDARNOS METIDOS EN CASA, EMPECÉ A LLEVARLO DE OTRA MANERA, QUIZÁ PORQUE ACEPTÉ NUESTRA CASA COMO REFUGIO. En un principio, los dos primeros días, hasta adoptar rutinas, fue una locura. Todos estábamos dispuestos a poner horarios en una cartulina y… empezar a trabajar. Cuando tuve la sensación de que mi horario estaba más o menos reorganizado y listo, ¡zas!, ¡¡¡comienzan las videollamadas!!! En diferentes horarios, cada niño con sus compañeros y compañeras de clase, sin coincidir ni siquiera los días… ¡Y mientras tanto… el teletrabajo! Con el paso del tiempo, llevábamos cada vez mejor las rutinas, hacíamos ejercicio juntos, cocinábamos y, sobre todo, hemos estado en contacto con la naturaleza en todos los momentos que hemos podido. En resumen, aunque nos hemos sentido como en un tiovivo, con altibajos, siempre hemos mantenido las ganas de readaptarnos. Viendo cómo se han adaptado mis hijos, cumpliendo los años durante el confinamiento, sin quejarse demasiado, aceptando todo lo que les han dicho sus padres… Todo ello me ha dado fuerzas para seguir adelante con ganas.


ASTI LEKU ALdizkaria

DENBORA-PASAK JOLASAK

DENBORAPASAK

ZURE EUSKARA MAILA HOBETZEN ALDIZKARIAREN ATAL HONETAN ERA LUDIKOAN ETA ENTRETENIGARRIAN ZURE EUSKARA MAILA HOBETZEN LAGUNTZEN SAIATUKO GARA. HORRETARAKO EUSKARA LANTZEKO INTERNETEN DAUDEN JOLASAK, HITZ JOKOAK, ESAMOLDEAK… HONA EKARRIKO DITUGU ZUEKIN PARTEKATZEKO.

EN ESTA SECCIÓN DE LA REVISTA INTENTAREMOS AYUDARTE A MEJORAR TU NIVEL DE EUSKERA DE UNA MANERA LÚDICA Y DIVERTIDA. PARA ELLO TRAEREMOS AQUÍ ENLACES DE JUEGOS, PASATIEMPOS, REFRANES… DISPONIBLES EN INTERNET PARA COMPARTIRLOS CONTIGO.

BATZUETAN NAGUSIEI ZUZENDUTAKOAK IZANGO DIRA ETA BESTE BATZUETAN FAMILIA OSOA ELKARREKIN JOLAS DADIN.

HABRÁ PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES DE EUSKERA Y PARA QUE PODÁIS DISFRUTARLOS EN FAMILIA.

34


6. ZE N BA K I A UZTAILA / 2 0 2 0

35

EUSKALJAKINTZA Euskera maila hobetu nahi dutenentzat aurreko aleetan bezala, Euskaljakintzak eskaintzen dituen jokoetatik ba­ tzuk ekarri dizkizuegu oraingo honetarako, hiztegia, orto­ grafia eta sinonimoak lantzekoak, hain zuzen ere.

IKASBIL/HELDUAK ERE JOLASEAN

ORTOGRAFIA

2

JOLASAK

4

5

11

12

13

ARAU OROKORRAK

10

ONLINE JOKOAK

3


IKASTOLA KOOPERATIBA

IKASTOLA Grumete Diego 19 48920 Portugalete HAUR ESKOLA Miguel de Unamuno 33-35 48920 Portugalete 944 937 020 www.astileku.eus astileku@ikastola.eus


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.