Page 1

Atez ateko hondakin bilketaren 1go urteurrena 2013ko apirilak 2/2014ko apirilak 2

Astigarragako Udala


Gaikako Bilketa batazbeste • 2012ko apiriletik 2013ko apirilera

• 2013ko apiriletik 2014ko apirilera

%29,16 %82,95 4 kontenedore

Atez ate


Gaikako bilketa Astigarragan 4 kontenedore/Atez ate konparaketa 90,00%

84,72% 80,49%

81,94%

82,39%

83,57%

81,93%

83,19%

82,45%

84,57%

84,46%

85,55%

79,81%

80,00%

Gaikako bilketa %

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

34,57% 29,21%

27,41%

29,92%

29,54%

28,13%

30,94%

30,71%

29,28% 24,27%

28,06%

27,22%

20,00% 10,00% 0,00% Apirila

Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

Iraila

Urria Azaroa Abendua Urtarrila 4 kontenedore (2012ko apiriletik 2013ko apirilera) Atez ate (2013ko apiriletik 2014ko apirilera

Otsaila

Martxoa


4 kontenedore/Atez ate konparaketa 2013ko Apiriletik 2014ko Martxora

2012ko Apiriletik 2013ko Martxora Autokonposta; 1,04%

Autokonposta; 5,94%

Papera eta Kartoia; 9,73% Ontzi Arinak; 4,31%

Beira; 9,22%

Errefusa; 17,05% Besteak; 4,93% Organikoa; 34,01%

Besteak; 4,85%

Beira; 15,25% Errefusa; 70,84%

Papera eta Kartoia; 13,12% Ontzi Arinak; 9,69%


Organikoa eta autokonposta 60000 47020

50000 39160 40380

40000

42740

39080

53040

37180 39840 40220

38740 39940

42960

Kg. 30000

20000 10000

7440 7440 7200 7440 7200 4410 6188 7128

9058 8203 8203 7409

Az ar oa Ab en du a Ur ta rri la Ot sa ila M ar tx oa

ria Ur

ila Ira

Ek ain a Uz ta ila Ab uz tu a

Ap i ri la M aia tza

0

Autokonposta Organikoa Iturria: Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK)


Beira, papera eta kartoia eta ontzi arinak 30000 25000 20000 15000 10000

22768

21747

20460 17382 15583 17100 17269 18693 15906 17260 12900 14620 18160 1557115480 12880 1557916240 13860 14760 12480 11960 12780 11680 11920 12020 12500 112401252010620 10560 12320 19300 1831617888

5000 0

Ap iri l M a ai at za Ek ai na Uz ta i Ab la uz tu a Ira ila Ur ria Az ar Ab oa en du Ur a ta rri la Ot sa i M la ar tx oa

Kg.

27616

Papera eta Kartoia Ontzi Arinak Beira

Iturria: Ontzi Arinak: Urnietako Ontzi Arinen sailkatze planta (ECOEMBES) Papera eta Kartoia: Saica Natur Norte Beira: SanMarko Mankomunitatea


Errefusa eta kale garbiketa 25000

21840

20000

18120 17740 14440

18360 15940

16280 16560

15020

16100 14480 14340

15000 Kg.

10000 5000

7560 2640

1860

3440 3660 2880

7280 5160 4780

3700

Az ar o Ab a en du a Ur ta rri la Ot sa i la M ar tx oa

Ur ria

Ira ila

Ap iri la M ai at za Ek ai na Uz ta ila Ab uz tu a

0

5140

Errefusa Kale Garbiketa Iturria: SanMarko Mankomunitatea

3500


Hondakinen karakterizazioa: KARAKTERIZAZIOA: Ontzi arinak 30/04/2013; 5,57%

6,00% 5,00% 4,00%

05/11/2013; 4,79% 10/02/2014; 4,31%

30/08/2013; 2,45%

3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 1 Inpropioak


5. edukiontzia vs. Atez ate Urnietako eta Astigarragako bilketa datuen alderaketa

Datuak: Kilo/biztanle/urteko


5. edukiontzia vs. Atez ate Organikoa/OrgĂ nico 120,0 100,0 80,0

Organikoa Urnieta

60,0

Organikoa Astigarraga

40,0 20,0

Datuak: Kilo/biztanle/urteko

0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12


5. edukiontzia vs. Atez ate Errefuxa/Rechazo 400,0 350,0 300,0 250,0

Urnieta

200,0

Astigarraga

150,0 100,0

Datuak: Kilo/biztanle/urteko

50,0 0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12


BILKETA SISTEMAREN DEFIZITA: • 2012

• 2013

• 2014 (aurreikuspena)

%35

%42

%36

4 edukiontzi

4 edukiontzi (3 hilabete)

Atez ate

Atez ate (9 hilabete)


BILKETA SISTEMAREN DEFIZITA: Hondakin tasaren bilakaera vs. Defizitaren bilakaera 120

100,00%

110

100,0

100

102,5

102,5

92,4

80,00%

84,0

90

70,00%

80

60,00%

70 57,31% 60 50 37,7 40 30

53,8 39,2

42,3

56,5

50,00%

50,61% 51,33%

44,9

43,00%

36,73% 34,91% 33,76% 33,13%

42,87%

40,00% 30,00% 35,39%

34,62%

20,00% 10,00%

10 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TASAK DEFIZITA 1

48,25%

20

0 2003

102,5 90,00%

2011

2012

2013

0,00% 2014


Zorionak Astigarraga!! 2014ko apirilak 2

Atez ate urtebete  

Atez ateko bilketa sistemak urtebete bete du. Hona hemen urte honetako datuak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you