Page 1

Astigarragako gaikako bilketaren bilakaera Astigarragako gaikako bilketaren eboluzioa ikusi dezakegu taula eta grafiko hauetan. Apirilean hondakina katez ate biltzen hastearen ondoriozko gorakada oso nabarmena da.

2012 Bilketa Selektiboa

Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

27,4%

29,5% 34,6%

29,9%

Iraila

Urria

Azaroa Abendua

28,1% 30,9% 29,3%

24,3%

2013 Bilketa Selektiboa

Urtarrila

Otsaila

Martxoa

Apirila

30,7%

28,1%

27,2%

85,5

Gaikako bilketaren bilakaera Astigarragan


Bilketa selektiboa 2012ko apirila Gaikako bilketa Astigarragan 4 kontenedoreen sistemarekin. 2013ko apirileko bilketaren datua:

Gaikako Bilketa - 2013ko apirila Gaikako bilketa Astigarragan atez ateko sistemarekin. 2013ko apirileko bilketaren datua:

2013ko eta 2012ko apirileko bilketen arteko diferentzia nabaria da eta Astigarragak gaikako bilketan izugarrizko aurrerapausua eman duela ikus dezakegu.


Astigarragan atez ate bildutako bildutako hondakinak, 2013/04/02tik 2013/05/01era: Organikoa

Ontzi Arinak

Papera eta kartoia

Beira

Errefusa

Karakterizazioa Azkenik, azpimarratu nahiko genuke 2013ko apirilaren 30ean Urnietako bereizte plantan egin genuen Astigarragako Ontzi Arinen karakterizazioa. Azterketa honen arabera, Astigarragan bildutako Ontzi Arin guztien %5,5 ziren `inpropioak; hau da, Ontzi Arinen %5,5 ´ soilik ez ziren Ontzi Arinekin biltzeko modukoak. San Marko mankomunitateko herrietako bataz bestekoa %12-%15 artean dagoela kontutan hartuta, Astigarragako herritarrek hondakinak ondo baino hobeto bereizten dituztela baieztatu dezakegu. Karakterizazioaren Emaitzak (2013/04/30) Inpropioen proportzioa

Astigarraga

SanMarko (media)

%5,5

%15-%20


Zorionak Astigarraga! Lehenik eta behin, astigartar guzti guztiak zoriondu behar ditugu, lortutako emaitzak ikusgarriak izan baitira eta emaitza horien atzean, dudarik gabe, herritarrak besterik ez daude. Argi dago, hondakinen bilketan errotiko aldaketa bat eman dugula eta aldaketa honi esker, hondakinen bilketa ondo baino hobeto egitera pasa garela, marka guztiak hautsiaz. Dudarik gabe, emaitzak, herritar bakoitzak egindako esfortzu txikiaren isla dira. Astigartar bakoitzaren emaitzak dira hauek. Hilabete honetan denok egokitu behar izan dugu sistema berrira. Herritarrek sistema honen inguruko mamuak uxatzeko aukera izan dute eta zenbaitek saldu zuten bezala horrenbesterainokoa ez zela egiaztatu dugu. Horrez gain, bakoitzak bere etxean egiten duen esfortzua zenbakietan islatzen dela baieztatu dugu gaurko datuekin, eta denon lanarekin gaikako bilketaren datuak irauli ditugula. Datuak erakusten digute birziklapenaren alde eta zero zabor norabidean benetan zerbait egin nahi badugu hau dela bidea. Hilabete bakar batean Astigarragako gaikako bilketako datuak irauli ditugu astigartarrok, %29tik %85,5eraino eramanaz. Hau bai dela ondo egitea. Atez ateko sistema baten alde egitearen erabakia berretsi egiten dute datuok, atez atekoa ezarri aurreko gure hipotesi guztiak konfirmatu baitira puntuz puntu: - Hondakin organikoa selektiboki biltzea eta birziklapena derrigorrezkoa izatea dira gakoak - Jatorrizko lau edukiontziei organikoarentzat beste edukiontzi bat gehitzea ez da inolaz ere irtenbide eraginkor bat. - Erraustegiaren eraikuntza ekiditeko ahalik eta hondakin gutxien bideratu behar dira zabortegietara, beraz, hondakinak gaika bilduta birziklatu ezin daitezkeen hondakinak minimizatzea beharrezkoa da. Bosgarren kontenedorea erabiltzen duten zenbait herrietako datuak Astigarragako organikoaren bilketarekin alderatuz gero diferentzia oso nabarmena da:

Biztanleak Organikoa (kg.)

Urnieta 6.214 19.940

Azpeitia 14.513 22.080

Azkoitia 11.466 19.180

Astigarraga 5.305 39.160


Grafikoan ikus daitekeen moduan, Astigarragak Urnietaren organikoaren bikoitza jasotzen du 909 biztanle gutxiago edukita. Atez atekoak martxan hilabete honetan, beraz, Urnietak baino ia 20.000 kg. hondakin organiko gutxiago bidali ditugu zabortegira.

Beraz, esperientzia honek, argi uzten digu zein izan daitezkeen udalen alternatibak: arduraz ala utzikeriaz jokatzea. Arduraz jokatu nahi badugu, herritarrei baliabideak eman behar zaizkie hondakinen banaketa ondo egin dezaten, hala denean, emaitzak berehalakoak dira, Astigarragan frogatu dugun moduan. Zoritxarrez, gaur arte, udal askok ez dute inolako prestutasunik adierazi hondakinen arazoari zuzenean eta arduraz heltzeko eta ondorioz, gaur arte, gai honetan utzikeria nabarmena izan da, baita Astigarragan ere. Astigarragan, 2008an Udal batzarrak EAJ, H1! Eta EBko bozkekin eta PSE eta PPren abstentzioarekin atez atekoa ezartzea erabaki zuen. Orduztik hona, gaur, birziklapenaren defendatzaile sutsu hauek, ez dute neurri bat bera hartu ere. Nola liteke birziklapenaren alde egon eta 8 urteko gobernuan, neurri bat bera hartu ez izana? Zergatik? Ez dira gai izan ezta orain hain sutsuki defendatzen duten 5. edukiontzia ezartzeko. Berriz ere, Zergatik? Bestalde, balorazioan aurrean eginez, esan, atez ateko sistemaren ibilbidea oso ona izan dela eta aurreikuspenak betetzen ari garela. Sistema berri baten ezartzeak sor ditzakeen ustekabeko jakin batzuez gain, bilketa normaltasunez burutzen da egunero, aparteko arazorik gabe. Bideragarritasun plana vs. Bilketaren errealitatea


Grafikoan bilketaren datu errealak bideragarritasun planaren aurreikuspenekin alderatuta ikus ditzakegu. Esperotakoa baina hondakin gehiago biltzen ari gara, baina aipagarriena, aurreikusita zegoena baina errefus gutxiago jasotzen ari garela da, beraz uste genuena baina hondakin gutxiago ari gara zabortegira bideratzen, tratamendu kostuetan oraindik gehiago aurreztuz. Astigarragako errefusaren bilakaera

Astigartarrok, berriz ere, frogatu dugu, benetan birziklapenaren alde bagaude eta arduraz jokatzeko asmoa baldin badugu, errausgailua bideraezina dela, ez Zubietan eta ez inon. Astigarragako Udaletik dei egiten diegu hondakinen kudeaketan arduraren bat duten erakunde guztiei, benetan birziklapenaren alde lan egiten has daitezela. Bukatzeko, berriz ere zoriondu nahi ditugu astigartarrak hilabete eskasean lortutako emaitza paregabeengatik. Bide egokian goaz, eta astigartar guztien esfortzu txikiari esker emaitzak hala izaten jarraituko dutela ziur gaude. Edozein zalantza edo arazoren aurrean gogorarazi nahi dugu Udalean laguntzeko eta irtenbideak bilatzeko gaudela. Astigarragako herritarrei aurrerantzean Atez ateko sistema berriaren lehenengo hilabetetean bezala jarraitzera animatu nahi ditugu, hori baita Astigarraga hobe, ederrago eta osasuntsuagoa lortzeko bidea, baina baita Gipuzkoa hobe, ederrago eta osasuntsuago bat lortzeko. Gure ondorengoek eskertuko dute. Zorionak!


Evolución de la Recogida Selectiva en Astigarraga En esta tabla y en el gráfico podemos ver la evolución de la recogida selectiva en Astigarraga, y como a raíz de la implantación del sistema puerta a puerta se produce una gran subida en este dato.

2012 Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Recogida Selectiva 27,4% 29,5% 34,6% 29,9%

28,1%

30,9%

29,3%

2013 Recogida Selectiva

Enero

Febrero

Marzo

Abril

30,7%

28,1%

27,2%

85,5

Evolución de la Recogida Selectiva en Astigarraga

24,3%


Recogida Selectiva en Astigarraga: abril 2012 Dato de la recogida selectiva en Astigarraga en abril del 2012 con el sistema de 4 contenedores:

Recogida Selectiva en Astigarraga: abril 2013 Dato de la recogida selectiva en Astigarraga en abril del 2013 ya con el sistema puerta a puerta:

La diferencia entre los datos de recogida selectiva 2012 y 2013 es rese単able. Podemos apreciar el gran paso adelante que ha dado Astigarraga en materia de recogida selectiva.


Residuos recogidos en Astigarraga con el sistema puerta a puerta

desde el 02/04/2013 hasta el 01/05/2013: Orgánico

Envases ligeros

Papel y cartón

Vidrio

Rechazo

Caracterización Por último querríamos subrayar los datos del estudio de caracterización de los residuos de Astigarraga que se realizo en la planta de separación de envases ligeros de Urnieta. Esta caracterización se produjo el día 30 de abril de 2013 y dio como resultado que el 5,5% de los envases ligeros recogidos en Astigarraga eran impropios; es decir, solo el 5,5% del total de envases recogidos no eran clasificables como envase3s ligeros. Teniendo en cuenta que la media de impropios de los municipios de la mancomunidad de San marcos está entre el 12%-15%, podemos afirmar que los astigartarras están separando sus residuos excelentemente.

Resultados de la caracterización (30/04/2013) Proporción de impropios

Astigarraga

Media de San Marcos

%5,5

%15-%20


Zorionak Astigarraga! Antes de nada debemos felicitar a todos/as los/as astigartarras, ya que los resultados obtenidos han sido espectaculares y detrás de esos resultados, sin duda, está la labor de los/as ciudadanos/as. Está claro, que hemos dado un giro radical en la recogida de residuos y gracias a este giro hemos logrado realizar de forma inmejorable la recogida de residuos, rompiendo todas las marcas hasta la fecha. Estos resultados son el reflejo del pequeño esfuerzo particular de cada ciudadano/a; estos son los resultados de todos/as los/as astigartarras. Durante este primer mes de funcionamiento todos/as hemos tenido que adaptarnos al nuevo sistema. Los/as ciudadanos/as han tenido la ocasión de apartar los temores en torno al puerta a puerta y han comprobado que este sistema no era tan negativo como trataron de hacernos creer algunos/as. Además, también hemos comprobado que el pequeño esfuerzo que hacemos todos/as en nuestros domicilios y comercios se ve reflejado en los datos y que de esa manera todos/as contribuimos a revolucionar los datos de la recogida selectiva. Los datos nos demuestran que éste es el camino que hay que tomar si queremos realizar algo importante en favor del reciclaje y en la dirección Zero Zabor. En un solo mes hemos revolucionado el dato de recogida selectiva del 29% del pasado año hasta el 85,5% de este primer mes de funcionamiento. Estos datos que presentamos hoy han refrendado nuestra decisión de optar por un nuevo sistema, y se han confirmado todas nuestras razones punto por punto: - La recogida aparte de los residuos orgánicos y la obligatoriedad del reciclaje son las claves. - Sumar otro contenedor para los residuos orgánicos a los otros 4 no es una solución efectiva. - Para evitar la incineradora, la única vía es minimizar al máximo posible los residuos que derivamos a los vertederos. Si comparásemos los datos de recogida de residuo orgánico de algunos municipios que utilizan el 5º contenedor, comprobamos que la diferencia con los datos de recogida del orgánico de Astigarraga es realmente considerable:

Habitantes Orgánico (kg.)

Urnieta 6.214 19.940

Azpeitia 14.513 22.080

Azkoitia 11.466 19.180

Astigarraga 5.305 39.160


Tal y como podemos apreciar en el gráfico, Astigarraga recoge el doble de cantidad de orgánico pese a tener 909 habitantes menos, por lo que en solo un mes de funcionamiento del sistema puerta a puerta hemos enviado 20.000 kg. menos de residuo orgánico al vertedero.

Esta experiencia nos demuestra cuales pueden ser las alternativas de los Ayuntamientos: actuar con responsabilidad o con desidia. Si actuamos con responsabilidad deberemos dar a los/as ciudadanos/as herramientas para que puedan realizar adecuadamente la separación de residuos, y cuando se actúa así, los resultados son inmediatos como hemos demostrado en Astigarraga. Por desgracia muchos Ayuntamientos todavía no han mostrado una voluntad clara para solucionar el problema de los residuos de manera directa y responsable. Por consiguiente, hasta hoy en día la dejadez en este tema ha sido evidente; también en Astigarraga. El Pleno del Ayuntamiento de Astigarraga aprobó en 2008 con los votos a favor de PNV, H1! y EB, y con la abstención de PSE y PP, implantar un sistema puerta a puerta en el municipio. Desde entonces hasta hoy, estos actuales ardientes defensores del reciclaje no tomaron una sola iniciativa en este sentido pese a que han estado 8 años gobernando Astigarraga. ¿Por qué no se tomó una sola medida en este asunto? No fueron capaces ni de implantar ese 5º contenedor que ahora defienden acaloradamente, ¿Por qué no lo hicieron? Volviendo a la valoración de los datos, queremos subrayar que el primer mes de funcionamiento del sistema puerta a puerta ha transcurrido por los cauces adecuados y que estamos cumpliendo las previsiones. Han existido algunos fallos de coordinación normales ante un cambio de sistema de esta magnitud, pero la recogida se ha realizado con normalidad. Plan de viabilidad vs. Realidad de la recogida


En este gráfico se comparan los datos reales de la recogida de este primer mes con las previsiones del plan de viabilidad. Estamos recogiendo mas residuos de los previstos, pero lo más reseñable es que estamos recogiendo menos rechazo del que estaba previsto. Por lo tanto, derivamos menos residuos de los previstos al vertedero y ahondamos en el ahorro de los gastos de gestión de los residuos. Evolución recogida de rechazo en Astigarraga

Los/as astigartarras hemos demostrado una vez más que si estamos a favor del reciclaje y actuamos de manera responsable, la incineradora es inviable, en Zubieta y/o en cualquier otro municipio. Realizamos un llamamiento a todas las instituciones que tienen alguna responsabilidad en materia de residuos a que actúen responsablemente en favor del reciclaje. Para finalizar, queremos volver a felicitar a todos/as los/as astigartarras por los resultados obtenidos en este primer mes de funcionamiento. Estamos en el buen camino y esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos/as los/as astigartarras. Queremos recordarles que ante cualquier duda o problema, pueden acudir o ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Estamos a su disposición para buscar soluciones o colaborar en este sentido. Queremos animar también a todos/as los/as ciudadanos/as de Astigarraga para que continuen igual que en este primer mes de funcionamiento del sistema puerta a puerta, ya que éste es el camino para que entre todos/as construyamos una Astigarraga mejor, mas atractiva y mas saludable. Nuestro descendientes lo agradecerán. Zorionak!

Atez ate datuak  

Atez ateko 1go hilabetearen balorazioa//valoracion del primer mes del sistema puerta a puerta

Atez ate datuak  

Atez ateko 1go hilabetearen balorazioa//valoracion del primer mes del sistema puerta a puerta