Page 1

ALARMES D’INTRUSIÓ CCTV VIDEOVIGILÀNCIA CONTROL D’ACCESSOS DETECCIÓ D’INCENDIS

CONSCIÈNCIA EN PROTEGIR MÀXIMA PREOCUPACIÓ PER LA QUALITAT TREBALLEM PER PROTEGIR

SOLUCIONS SECTORIALS PER A: CASES RESIDENCIALS COMERÇOS OFICINES INDÚSTRIA MAGATZEMS AUTORITZACIÓ D.G.P. 6/2009

HOTELS I CASES RURALS MOBIL-HOMES TRASTERS COMUNITATS URBANITZACIONS

NAUS INDUSTRIALS CORPORACIONS NÀUTICA I TRANSPORTS HORTS SOLARS ARQUETES


Atenem a clients exigents en la seva seguretat amb necessitats de qualitat, professionalitat i compromís Som especialistes en Instal·lació i Manteniment de : ALARMES - CCTV - VIDEOVIGILÀNCIA - SISTEMAS PERIMETRALS - DETECCIÓ D’INCENDIS I GASOS - SALES I PUESTOS DE CONTROL (CECON) - ANÀLISI INTEL·LIGENT DE VÍDEO - AUTOMATISMES DE SEGURETAT - CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA

EN50131 Adeqüem i certifiquem la seva instal·lació al grau de seguretat requerit DECRET 82/2010 Protecció Civil, auditoria al seu centre per a complir les mesures d’autoprotecció en dispositius de vigilància i seguretat LLEI 8/2011 Protegim les Instal·lacions de les infraestructures crítiques ORDRES INT316/2011, IRP198/2010 equips i instal·lacions en compliment de la nova normativa

Instal·lacions conformes a la Ordre IRP/198/2010

Instal·lacions de videovigilància conformes a la Llei de Protecció de Dades

Instal.lacions conformes a la Orden Ministerial INT/316/2011

Si vol una alarma, hi ha moltes empreses que l’hi posaran. Però si el que vol és seguretat... ASTEIA existeix per a clients com vostè, sigueu benvinguts !


Índex

ALARMES D’INTRUSIÓ

PROTECCIÓ EXTERIOR-PERIMETRAL PROTECCIÓ INTERIOR DETECTORS CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES TRANSMISSIONS CUSTÒDIA DE CLAUS-GUARDA JURAT MANTENIMENT. SERVEI TÈCNIC LES 24H ALARMES TÈCNIQUES AUDITORIES DE SEGURETAT IN SITU NORMA UNE-EN50131

CCTV VIDEOVIGILÀNCIA

CCTV VIDEOVIGILÀNCIA CÀMERES VIDEOGRABADORS SISTEMES DE VÍDEO INTEL·LIGENT PROTECCIÓ DE DADES

DETECCIÓ D’INCENDI

DETECCIÓ DE FOC ELEMENTS DEL SISTEMA PROTECCIÓ EN COMUNITATS D’ESCAPAMENTS DE GAS

CONTROL D’ACCÉS I PRESÈNCIA

CONTROL D’ACCÉS AVANTATGES D’UN CONTROL D’ACCÉS ELECTRÒNIC

CARTA DEL CEO/MD PRESTACIONS

ASTEIA no disposa de venedors ni comercials... els nostres assessors son Directors de Seguretat titulats, amb formació tècnica especialitzada


ALARMES D’INTRUSIÓ

ALARMES D’INTRUSIÓ Un bon sistema de seguretat sempre s’adequarà a les seves necessitats: protegint-lo a vostè i tot allò que desitgi amb la millor tecnologia i fiabilitat. • Alarmes de màxima seguretat • Amb avís a la Policia • Amb avís a l’usuari sense quotes mensuals, per veu, missatges de text al mòbil, etc. • Sistemes actius: boira artificial, barrera acústica, tanques electrificades, etc. • Centraletes d’alarma d’interacció amigable i fàcils d’utilitzar, configuracions adaptades a l’usuari • Instal·lacions cablejades o mixtes per via ràdio bidireccional i doble banda de freqüència • Detecció i avís d’intent d’inhibició de ràdio

• • • •

Sistemes bidireccionals de comunicació Videoverificació dels salts d’alarma Servei d’acuda i custòdia de claus Sistemes de control perimetral per a entorns d’alta seguretat

ASTEIA no instal·la ‘kits’: cada detector s’escolleix segons l’espai o objecte a protegir. La seguretat és com un vestit a mida, nosaltres ho sabem i així treballem


ALARMES D’INTRUSIÓ

PROTECCIÓ EXTERIOR-PERIMETRAL Detectar abans de que hagin accedit és una bona mesura per evitar situacions majors: s’adverteix a l’intrús que ha estat detectat. Es pot detectar mitjançant: • • • • • • • •

Barreres d’infraroigs i microones, actives i passives Detectors PIR de doble tecnologia antimàscara Detectors làser d’àrea Detecció per anàlisi intel·ligent de vídeo Cable microfònic per tanques i murs Sensor de fibra òptica Sensors soterrats Tanques electrificades

blindem perímetres en entorns difícils (presència d’animals i bosc, clima advers, etc.)

PROTECCIÓ INTERIOR Una detecció d’interior activarà tots els mecanismes establerts, dificultant els objectius de l’intrús, si s’escau, amb mesures actives: barreres defensives de generació de so molest, generació de boira artificial per impossibilitar la visió, tancament de portes, enregistrament i enviament d’imatges, etc. Es pot protegir: • Caixes de cabdals i armers • Quadres i objectes en exposició • Portes, finestres, armaris, parets, sostre i sòl, passadissos, trapes.. • Polsador d’alarma silenciosa de coacció/pànic • Protecció parcial-nit estant persones a l’interior • Sales de pànic • Polsadors SOS

Cable o via radio? Sàpiga que TOTS els elements via ràdio son fàcilment inutilitzables per inhibidors, sense excepcions


ALARMES D’INTRUSIÓ

DETECTORS Seleccionem la tecnologia i classe de detector més idoni per a cada necessitat: mínima possibilitat a falses alarmes i màxima dificultat a sabotatges. Detectors certificats dels millors fabricants. Supervisió constant de tots els cables de connexió, amb alarma de sabotatge i per tall del cable inclús estant el sistema no connectat. • • • • •

Detectors volumètrics antimàscara Contactes magnètics antisabotatge Detectors de trencament de vidres Detectors inercials de vibració i cops Detectors sísmics i tèrmics

• Barreres d’infraroigs, PIR, microones, antimàscara • Elements antiatracament • Detectors de doble tecnologia green mode (es desactiva la radiació de microones quan el sistema està en mode ‘desarmat’ amb presència de persones) • Detectors especials de petjada • Detectors amb videocàmera integrada • Presència i absència d’objectes a través • d’anàlisi intel·ligent de vídeo • Deteccions tècniques en sistemes aliens (confecció a mida de les interfícies necessàries)

No tots els detectors són iguals ni detecten igual de bé ... al mercat n’hi ha centenars, per alguna cosa serà...


ALARMES D’INTRUSIÓ

FOTO CEDIDA PER RECEPCION Y CONTROL DE ALARMAS, SA

CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES Per a les instal·lacions que ho desitgin, operem amb CRA per gestionar les 24H els senyals i/o vídeo provinents de la seva instal·lació, requerint a Policia, Bombers, serveis Sanitaris o actuant segons les instruccions facilitades. • Connexions segures simultànies GPRS-GSM-IP SMS-RTB-VSAT per assegurar la transmissió en cas de sabotatge de línea • Servei de recepció i verificació d’alarmes i senyals tècniques

• Enviament d’informes per Email (control d’entrades/ sortides, usuaris, etc.) • Videovigilància, recepció i anàlisi d’imatges • Revisió i desconnexió remota • Seguiment de vehicles i senyal SOS mitjançant GPS i GSM

Des de 18 € al mes amb avís a la Policia

Amb la Central Receptora tinc tranquil·litat perquè avisaran a la Policia o bombers sempre que calgui


ALARMES D’INTRUSIÓ

CUSTÒDIA DE CLAUS -GUARDA JURAT

Ràpidament una dotació de Vigilant de Seguretat es presentarà a la seva propietat per verificar el salt d’alarma, facilitant l’accés a la Policia i vetllant la propietat durant la seva absència, en el cas de ser necessari.

MANTENIMENT. SERVEI TÈCNIC LES 24H TRANSMISSIONS

La comunicació entre el Sistema d’Alarma i l’exterior és un aspecte important que requereix un adequat tractament. Quan al lloc a protegir no hi ha cobertura de telefonia o si per augmentar la seguretat convé disposar altres opcions, tenim contractes amb operadors per disposar de comunicacions a través de radioenllaços i satèl·lit, amb cost similar al d’una línea convencional. • • •

Amb el Servei de Manteniment preventiu assegurem el perfecte funcionament dels sistemes dia a dia. Prestem servei tècnic durant les 24 hores tots els dies de l’any per garantir que els seus equips estaran en perfecte funcionament al llarg del temps. Manteniment preventiu amb verificacions bidireccionals i visites periòdiques programades per personal tècnic especialitzat.

Instal·lem antena directiva per telefonia mòbil quan la cobertura és pobre o inexistent Connexions VoIP i per Internet amb radioenllaços i per satèl·lit Radioenllaços dedicats i enllaços làser

Estem autoritzats per instal·lar equips i sistemes de telecomunicacions en les classes A, B, D i E. “Li van entrar al xalet amb l’alarma connectada mentre dormien, i no va saltar !” Probablement el sistema instal·lat era sense cables i anaven amb un inhibidor... Assessori’s per tècnics competents, alguns assessors comercials no tindran com a objectiu principal la seva protecció...


ALARMES D’INTRUSIÓ

ALARMES TÈCNIQUES

AUDITORIES DE SEGURETAT

En el cas de produir-se una situació d’avís o avaria en algun aparell o procés de la seva instal·lació, aquest es comunicarà a la Central Receptora o directament als usuaris convinguts, podent automatitzar un procés de seguretat a mida en els seus equips (tancar el pas de gas, arrancar motors, etc.). La Central Receptora actuarà segons les instruccions indicades.

El seu sistema de seguretat està actualitzat amb les tecnologies de detecció actuals?. Coneix les possibilitats que ofereix l’anàlisi de vídeo intel·ligent?. Té algun problema que no li acaben de resoldre?. Som professionals per realitzar avaluacions de seguretat identificant els riscos a les seves instal·lacions, amb objectivitat i confidencialitat, en base a les legislacions, a la nostra experiència i a la dels fabricants amb els qui mantenim col·laboració. Auditem instal·lacions de seguretat que ja operin a fi de verificar la seva eficàcia i reportar-li, si s’escau, les solucions més adequades per solventar mancances o millorar la seva seguretat.

Es pot detectar: • Gasos inflamables • Incendi • Inundació • Monòxid de Carboni (CO) • Temperatura, cabal, pressió, humitat, etc. També control remot enviant missatge SMS, pel teclat del seu telèfon o Internet (control calefacció, llums, persianes, motors, etc.) Confecció a mida de les interfícies necessàries.

NORMA UNE-EN50131

Necessita adaptar la seva instal·lació a les noves normatives?. Instal·lem tots els graus de seguretat. Truqui’ns si li queden dubtes del que li hagin explicat o si desitja una auditoria de la seva instal·lació. Ara pot fer-ho GRATUITAMENT I SENSE COMPROMÍS.

Vull que m’avisin quan augmenti la temperatura: les alarmes tècniques em permeten controlar-ho tot!


CCTV – VIDEOVIGILÀNCIA

CCTV – VIDEOVIGILÀNCIA Càmeres de seguretat i vídeo vigilància per veure i escoltar des de qualsevol lloc tot el que està succeint. • Amb gravació de vídeo 24H • Visualització del vídeo o imatges en el seu mòbil 3G/4G i via web • Alta qualitat d’imatges • Integració de diferents tecnologies, fabricants i protocols amb el sistema d’alarma d’intrusió, control perimetral, etc

• Vídeo intel·ligent: comptatge de persones, reconeixement de matrícules, detecció de presència i absència d’objectes, seguiment automàtic de persones en moviment • Solucions CCTV per la supervisió de processos productius per aplicacions industrials • Càmeres camuflades, industrials, tèrmiques, submergibles, antivandàliques, antideflagrants, amb posicionador, etc. • Manteniment preventiu i correctiu opcionals

Videoverificació d’ alarmes: si es produeix alarma, la CRA rebrà un vídeo contenint des dels moments previs fins als posteriors al salt d’alarma per la seva verificació


CCTV – VIDEOVIGILÀNCIA

CCTV VIDEOVIGILÀNCIA Transmetre en temps real a qualsevol part del món el que estigui succeint permet prendre les decisions correctes. Tenir enregistrat un fet delictiu permet detectar debilitats i prevenir la seva repetició. Disseny i implantació a mida de la solució més eficaç amb la qualitat que ens caracteritza, detectant les seves necessitats, podent realitzar grans obres i instal·lacions. Compromís de satisfacció garantida en la qualitat d’imatges obtinguda.

• Càmeres analògiques d’altes prestacions • Càmeres IP, Mpixel, HD, Full HD • Càmeres fixes, minidomos, amb moviment, ocultes, etc • Càmeres amb infraroigs recanviables • Càmeres nocturnes de visió tèrmica • Càmeres d’ús industrial, microcàmeres, inspecció visual • Focus d’infraroig Per tota classe d’ambients i aplicacions: antivandàliques, trànsit, nàutica, ignífugues, submergibles, ATEX, forns, cambres refrigerades, etc

VIDEO VERIFICACIÓ Central Receptora d’Alarmes

Usuari

GPR S/G SM/ ADS L

PANEL VIDEO VERIFICACIÓ

MS S/S MM

CÀMERES Estudiem en detall les condicions ambientals i lumíniques de les ubicacions de les càmeres per tal d’escollir les adients per obtenir la millor qualitat i rendiment a la seva inversió.

Detectors amb càmera

La CRA rebrà les imatges prèvies fins a les posteriors quan s’hagi produït un salt d’alarma, podent visualitzar l’instant precís del salt.

Vull descobrir qui és !.... necessito una instal·lació discreta amb alta qualitat d’imatge


CCTV – VIDEOVIGILÀNCIA

VIDEOGRAVADORS

Monitorització, gravació digital i transmissió de les imatges les 24 hores • Gravadors híbrids (suporta càmeres digitals i analògiques simultàniament), màxima optimització • Gravadors expansibles modularment • Gravadors especials per a vehicles i transports • Enviament d’imatges a Central Receptora d’Alarmes per verificació d’alarmes • Gravadors dual stream per adequar la transmissió de vídeo a la velocitat d’Internet / telèfon mòbil • Gravació redundant per alta seguretat • Avisos per Email/SMS en temps real dels esdeveniments produïts • Vigilant virtual de rondes des de CRA

SISTEMES DE VÍDEO INTEL·LIGENT

El videoanàlisi es una important eina d’ajuda al personal encarregat de la vigilància de qualsevol espai. Estalvia costos i es guanya eficàcia. Anàlisi de vídeo en temps real per millorar la seguretat a les instal·lacions. Permet fer el seguiment automàtic de persones en moviment, vehicles i objectes. Les aplicacions més habituals son: protecció d’espais interiors i perimetrals, comptatge de persones i de successos, detecció de la presència i absència d’objectes, reconeixement de matrícules i de patrons, etc.

PROTECCIÓ DE DADES

Les instal·lacions es fan conforme a la Llei de Protecció de Dades. Assessorem al client en aquesta matèria i realitzem els tràmits de legalització. Per instal·lació de càmeres als espais públics, l’assessorarem seguint el tràmit davant la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC).

Estalviar costos i guanyar eficàcia amb anàlisi de vídeo intel·ligent ? Si, pregunti’ns i li podrem explicar les funcionalitats disponibles


DETECCIÓ D’INCENDI

DETECCIÓ D’INCENDI Plans, disseny i instal·lacions conformes a la normativa vigent i específiques. • • • • • • • • • •

Detecció convencional Detecció analògica Detectors intrínsecament segurs Detecció gasos explosius Detecció CO i altres residus de combustions Detecció en zones ATEX Extintors Senyalització Instal·lacions homologades via ràdio, cablejades i mixtes Comunicació a Central Receptora d’Alarmes, telèfon mòbil, SMS, etc. • Actuació d’electrovàlvules i dispositius • Projectes complexos o amb normatives específiques

Ha de renovar la llicencia de l’establiment i li demanen mesures contra el foc? Truqui’ns sense compromís


DETECCIÓ D’INCENDI

DETECCIÓ DE FOC Instal·lacions i projectes de mesures de detecció d’incendis segons normativa vigent. Equips homologats EN54 i convencionals. Entre altres, es pot detectar mitjançant: • • • • • • • • •

Detector de calor Detector de fum Detector de flama Detector de gasos Detectors combinats Detector precoç per aspiració Detector per Fibra Òptica Detector per barreres d’infraroig Detector per cable tèrmic de polímer sensible

ELEMENTS DEL SISTEMA A part dels elements sensors, un sistema de detecció contra incendi pot estar format per: • • • • •

Centraleta de foc Senyalització òptica i acústica Polsadors manuals Retenidors electromagnètics Comunicadors

Detectar a temps la presència de fum o fuites de gasos, pot salvar vides


DETECCIÓ D’INCENDI

PROTECCIÓ EN COMUNITATS D’ESCAPAMENTS DE GAS Un sistema de prevenció per a protegir llars contra escapaments de gas natural, butà o propà, ens aportarà la tranquil·litat de que mai es produiran accidents per utilització inadequada o descuits. A l’instant de detectar concentracions de gas en els punts designats, el sistema mitjançant una electrovàlvula instal·lada a l’entrada del domicili, tallarà el subministrament de gas, evacuarà a atmòsfera segura el gas acumulat en els conductes i avisarà al responsable. Alimentació elèctrica

Vàlvula de tancament

LPG, LNG, PROPÀ. METÀ I BUTÀ

A vegades no prevenir és lamentar


CONTROL D’ACCÉS I PRESÈNCIA

CONTROL D’ACCÉS I PRESÈNCIA Els punts d’accés tenen una importància singular per a totes les organitzacions. Dotar amb tecnologia que aporti seguretat i eficàcia a la tasca de controlar els accessos, representa un estalvi i tenença d’informació essencials.

• Amb integració en el sistema de seguretat i de videovigilància • Sistemes de lectura biomètrics i tradicionals • Sistema de reconeixement de matrícules • Actuació sobre portes, barreres, accés a rescloses, cambra cuirassada, caixes de cabdals, etc. • Solucions obertes per a integració en bases de dades i aplicatius de gestió de personal, nòmines, etc. • Control d’assistència laboral

Una clau bioelectrònica és incopiable i permet tenir el control de qui i quan ha accedit, així com autoritzar o denegar l’accés a l’instant sense risc ni despeses addicionals


CONTROL D’ACCÉS I PRESÈNCIA

AVANTATGES D’UN CONTROL D’ACCÉS ELECTRÒNIC • • • •

CONTROL D’ACCÉS Facilita l’accés únicament a determinades persones i vehicles podent prefixar restriccions per calendari i horaris, amb registre de tots els moviments realitzats. La identificació es duu a terme per varis sistemes, entre altres: • Lectors biomètrics per empremta dactilar i reconeixement facial • Lectors de proximitat RFID (i de proximitat de gran abast) • Calling-id: trucada sense cost des del telèfon mòbil • TAGS actius • Teclat amb codi personal • Reconeixement de matrícules • Radiocomandaments de codi dinàmic (rolling code)

• • • • • • •

Les targes són difícils de copiar La pèrdua no implica el canvi de panys Autentificació real de l’usuari pel reconeixement dactilar Registre de totes les transaccions disposant historial complert Retirada i acreditació immediats dels privilegis d’accés Vinculació automàtica a aplicatius de gestió Accés únicament segons horaris i calendari programats Impossibilitat a fraus en entorns laborals Conèixer la localització exacta de cada treballador Sistema automatitzat que evita errors de computació d’hores als treballadors Es pot integrar en altres sistemes per aconseguir estratègies de vigilància més invulnerables

Amb un sistema de control de presència i horaris, els treballadors tindran la informació de les seves jornades realitzades de forma autònoma, sense cap error!


S

eria meravellós que no haguessin d’existir empreses de seguretat.... Però la naturalesa humana fa que sempre existeixin unes quantes persones que fan justificar l’existència de mètodes de protecció, vigilància i control. Es per això que des de l’inici fem bé les coses. ASTEIA significa en sànscrit no apropiarse del que no és d’un. Quan les paraules son importants, s’han d’escollir les millors... Un nom sota el qual l’equip de professionals que formem ASTEIA Seguridad, oferim la solució més eficaç, segura i fiable a cada necessitat, compromesos amb la qualitat de tots els serveis. Consciència en protegir.

CEO/MD Empresa de Seguretat autoritzada per la Direcció General de Policia des de 2009 per a la instal·lació i manteniment d’aparells, dispositius i sistemes de seguretat


PRESTACIONS

ATENCIÓ PERSONAL

Estem a la seva disposició per ajudar-li en les consultes que ens vulgui formular i pugui prendre les seves decisions amb la més absoluta confiança i seguretat.

ATENCIÓ QUALIFICADA SERVEI POSTVENDA

La instal·lació del sistema de seguretat més rentable i adequat a la necessitat particular de cada client, es només el primer dels nostres compromisos. En Asteia també ens encarreguem de que sempre estigui en perfecte funcionament. Independentment de si desitja el servei de Central Receptora, li oferim un servei post-venda fonamentat en un servei preventiu desenvolupat per Asteia i ajustat a la demanda particular de cada client. Disposem d’un equip tècnic en servei permanent.

AMPLI CATÀLEG DE PRODUCTES

Treballem amb els fabricants i distribuïdors més representatius del sector de la seguretat per poder oferir i disposar una extensa gama de productes, cercant la solució més favorable per a vostè, amb la millor tecnologia, independentment del tamany de la seva instal·lació o de les seves necessitats.

Qualsevol de les persones que li atendrà és personal qualificat propi, altament format i amb experiència en les diferents rames del sector de la seguretat, per lo que la seva consulta serà resolta amb la màxima garantia professional.

MIGRACIONS

L’article 43 Apartat Primer del Reglament de Seguretat Privada(RD2364/1994), permet al titular d’una instal·lació de seguretat que pugui contractar el seu manteniment amb qualsevol Empresa de Seguretat. Podem mantenirli el seu actual sistema de seguretat, prèvia auditoria.

SERVEI DE COMPROVACIÓ D’INHIBIDORS

Destinat a propietaris i usuaris de sistemes d’alarmes que desitgin comprovar com es comportarà el seu sistema davant d’una inhibició per via ràdio. Auditem el seu sistema i l’assessorem per millorar-lo. La seguretat comença amb la prevenció, pregunti’ns. http://www.asteia.es/inhibidores

L’empresa que va instal·lar-me el sistema d’alarma no em tracta com jo desitjo i vull canviar... Contacti amb nosaltres, l’atendrem professionalment


ASTEIA Seguridad es una marca registrada d’ ASTEIA Sistemas, S.L., Tarragona, España

PER CLIENTS

Plaça Ponent, 5 Planta 7 - 43001 Tarragona WGS84 - Latitud: N 41.1148 , Longitud: E 1.24736

SERVEI TÈCNIC PERMANENT

INFORMACIÓ:

977 248 000

No tots els detectors són iguals ni detecten igual de bé... al mercat n’hi ha centenars, per alguna cosa serà...

asteia@asteia.es www.asteia.es

ALARMES I SISTEMES DE SEGURETAT CCTV - VIDEOVIGILÀNCIA ANÀLISI INTEL·LIGENT DE VÍDEO DETECCIÓ D’INCENDIS I GASOS CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA CONNEXIÓ A CRA AUTOMATISMES DE SEGURETAT MANTENIMENTS

AUTORITZACIÓ D.G.P. 6/2009

Portfolio d'ASTEIA Seguridad  

Presentació dels Serveis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you