Page 1


Tr ys esminiai klausimai: 

Ko mes siekiame?

Koks geriausias būdas organizuoti mokymąsi?

Iš kur žinosime, kad mokymasis yra veiksmingas?


Planas:  ko siekiame? (uždaviniai) ką turime daryti, kad pasiektume? (veiklos)

Įsivertiname:  ką turėtume daryti kitaip?

Bendroji programa:  ugdymo programa

Vertiname: ką pasiekėme?  Iš kur žinome?


   

Turi būti nustatyti konkretūs laukiami rezultatai. Konkretumas. Aiškumas ir glaustumas. Jie turi būti išmatuojami. Jie turi būti konstatuojami kaip rezultatas (vartokite žodžius išreiškiančius veiksmus).


Mokymosi uždavinių komponentai:   

atlikimas (ką mokiniai gebės padaryti, svarbiausias ketinimas); kokiomis sąlygomis (tinkamas kontekstas); kokiais kriterijais bus remiamasi ver tinant ( su kokiu standartu lyginti sėkmę).


UŽDAVINIO PAVYZDYS 

Mokinys, naudodamas pieštuką ir skriestuvą, 3 mm tikslumu sąsiuvinio lape nubraižys duoto spindulio apskritimą ir per centrą nubrėš skersmenį.

Sąlyga - naudodamas pieštuką ir skriestuvą, sąsiuvinio lape. Veikla - nubraižys duoto spindulio apskritimą ir per centrą nubrėš skersmenį. Kriterijus (tikslumo) - 3 mm tikslumu.


UŽDAVINIO PAVYZDYS 

Perskaitę duotą tekstą, be klaidų suskirstys jį į tris pagrindines pasakojimo dalis.

Sąlyga – perskaitę duotą tekstą. Veikla - suskirstys jį į tris pagrindines pasakojimo dalis. Kriterijus (taisyklingumas) - be klaidų.


UŽDAVINIO PAVYZDYS 

Dalimis sukarpyto ir išmaišyto teksto korteles, grupelėse, per 10 min sudėlios iš eilės pagal tris pagrindines pasakojimo dalis ir užrašys tų dalių pavadinimus.

Sąlyga – dalimis sukarpyto ir išmaišyto teksto korteles, grupelėse. Veikla - sudėlios iš eilės pagal tris pagrindines pasakojimo dalis ir užrašys tų dalių pavadinimus. Kriterijus (laikas) - per 10 min.


Užrašykite savo pamokos uždavinį pagal visus uždavinio komponentus. Porose apsikeiskite ir pažymėkite visus tris uždavinio komponentus. Sąlyga – Veikla – Kriterijus -

Patrauklus mokymasis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you