Page 1


MEIST

1944 220 3 Aastal asutati Standard • The year Standard was founded

Töötajat • Employees

25+

40+ 5

Ekspordiriiki • Export Countries

Erinevat tooteperekonda • ͰB˒>J>GLÁHJͱ=M<LÁ?:FBEQK

Tehast Eestis • Factories in Estonia

Aastat garantiid • Years warranty on our products


ABOUT US

0Q>KA>OAĂ ÂŁĂ ?xOLLJss?IFĂ PQ>KA>OA

0Q>KA>OAĂ ÂŁĂ QEBĂ PQ>KA>OAĂ LCĂ LĚŹ@BĂ CROKFQROBĂ 

Standard on ligi 75 aastat olnud Baltimaade bßroomÜÜbli disaini

,L:G=:J=Ă A:KĂ ;>>GĂ :Ă HBÍąG>>JĂ :G=Ă =>N>EÍąH>JĂ Íą?Ă ÍąË&#x2022;<>Ă ?MJGBLMJ>Ă BGĂ LA>Ă :ELB<Ă ,L:L>KĂ ?ÍąJĂ :EFÍąKLĂ ÍŽĂ Q>:JK Ă ,L:G=:J=(Ë&#x2022;<>Ă HJÍą=M<LKĂ :G=Ă K>JNB<>KĂ ÍąË&#x2019;>JĂ KMBL:;E>Ă BGL>JBÍąJĂ KÍąEMLBÍąGKĂ ?ÍąJĂ KF:EEĂ ÍąË&#x2022;<>KĂ :KĂ

KMMG:G_BL:C:Ă C:Ă :J>G=:C: Ă ,L:G=:J=(Ë&#x2022;<>Ă L͹͹=>L>Ă C:Ă L>>GMKL>Ă valik aitab leida sobivaid interjÜÜrilahendusi nii väikekontoritele kui suurtele bĂźrookompleksidele. Tänu pidevalt uuenevale K>:=F>H:J@BE>Ă C:Ă D::K:>@K>L>E>Ă "- E:A>G=MKL>E>Ă ÍąE>F>Ă N:EFBKĂ tootma mÜÜblit nii väikestes kui ka väga suurtes kogustes. Standardi toodang valmib Eestis, kuid on oma koha leidnud

O>EEĂ :KĂ F:KKBN>Ă ÍąË&#x2022;<>Ă <ÍąFHE>P>K Ă ,L:L> Íą? LA> :JLĂ >IMBHF>GLĂ and contemporary IT solutions allow us to produce furniture in KF:EEĂ :G=Ă N>JQĂ E:J@>Ă IM:GLBLB>KĂ :EBD> Ă -A>Ă HJÍą=M<LKĂ Íą?Ă ,L:G=:J=Ă are made in Estonia, but they have found their places in many

paljudes Euroopa kontorites.

ÍąË&#x2022;<>KĂ BGĂ MJÍąH>

,L:G=:J=Ă ABG=:;Ă D>KDDÍąGG:KŐ&#x2039;;J:EBDDMKLĂ Â&#x203A;Ă A͹͹EBD:ELĂ CMABLM=Ă tootmisprotsessi ning kaasaegse ja keskkonnasäästliku tehnoloogia abil saavutatakse parimad tulemused. Standardis ÍąGĂ CMMJML:LM=Ă DN:EBL>>=B Ă C:Ă D>KDDÍąGG:CMALBFBKKqKL>>F Ă FBKĂ ÍąGĂ K>JLBË&#x201C;LK>>JBLM=Ă N:KL:N:ELĂ J:ANMKN:A>EBKL>Ă KL:G=:J=BL>Ă ",(Ă Ă C:Ă ISO 14001 nĂľuetele.

,L:G=:J=Ă N:EM>KĂ LA>Ă >GNBJÍąGF>GL ?JB>G=EQĂ :HHJÍą:<AĂ Â&#x203A;Ă LA>Ă carefully controlled production processes and the modern :G=Ă ><ÍąEÍą@B<:EEQĂ >Ë&#x2022;<B>GLĂ L><AGÍąEÍą@B>KĂ ?:<BEBL:L>Ă :<AB>N>F>GLĂ Íą?Ă LA>Ă ;>KLĂ J>KMELK Ă ,L:G=:J=Ă A:KĂ BFHE>F>GL>=Ă :Ă IM:EBLQĂ :G=Ă >GNBJÍąGF>GL:EĂ F:G:@>F>GLĂ KQKL>FĂ LA:LĂ A:KĂ ;>>GĂ <>JLBË&#x201C;>=Ă BGĂ :<<ÍąJ=:G<>Ă OBLAĂ LA>Ă J>IMBJ>F>GLKĂ Íą?Ă LA>Ă BGL>JG:LBÍąG:EĂ ",(Ă Ă and ISO 14001 standards.


4

SISUKORD TÖÖTSOONID / WORKSPACES PIANO

8

CRATE

26

TÖÖLAUDADE LISAD / WORK DESK ACCESSORIES

30

PIANO & CRATE MAHUTID / STORAGES

32

PIANO & CRATE SIRMID

36

MINU

40

SERIE

42

FE

48

TOOLID / CHAIRS

58

JUHI KABINET / MANAGER’S OFFICE PIANO GRANDE

62

ATLANTIS

68

JUHITOOLID / EXECUTIVE CHAIRS

73


TABLE OF CONTENT KOOSOLEKUTSOONID / MEETING SPACES FORUM

76

KAO

82

VÃ&#x201E;IKESED LAUAD / SMALL TABLES

82

@OFFICE

90

TOOLID / CHAIRS

92

OOTE- JA PUHKEALAD / WAITING AND LOUNGE AREAS ZEETA

96

RAHN

102

SHEFF

108

LOBBY

110

FLEXI

112

FRANK

114

KONSUL

116

HAI

118

CITY

120

POINT

122

@OFFICE

126

DIIVANLAUAD / SOFA TABLES

130

5


TÖÖ TSOON WORK 6


Ã&#x2013; N K

7


PIANO PIANO on modernse ja minimalistliku disainiga büroomööbliseeria, millel on palju võimalusi erineva funktsionaalsuse ja stiiliga töökohtade moodustamiseks. Valikus on statsionaarse kõrgusega, mehhaaniliselt ja elektriliselt reguleeritavad töölauad. Läbimõeldud tootelahendused sobivad hästi kabinettidesse kui ka avatud planeeringuga büroodesse.

Design (>QOFKà0L>KP


PIANOÁÁBKÁ:GÁͱ˕<>Á?MJGBLMJ>ÁJ:G@>ÁOBLAÁ:ÁFͱ=>JGÁ:G=Á FBGBF:EBKLÁ=>KB@GÁLA:LÁͱ˒>JKÁGMF>JͱMKÁͱHHͱJLMGBLB>KÁ?ͱJÁLA>Á <J>:LBͱGÁͱ?ÁOͱJDHE:<>KÁOBLAÁ=B˒>J>GLÁ?MG<LBͱG:EBLB>KÁ:G=ÁKLQE>K Á The range includes desks with stationary height as well as desks that are mechanically and electrically adjustable. The O>EEÁLAͱM@AL ͱMLÁHJͱ=M<LÁKͱEMLBͱGKÁOͱJDÁO>EEÁBGÁKF:EEÁJͱͱFKÁ :KÁO>EEÁ:KÁͱH>G HE:GÁͱ˕<>K


10

PIANO EL The PIANO EL product range consists of modern desks with electrically adjustable height. The height ͱ?ÁLA>Á=>KDÁKMHHͱJL>=Á;QÁ:ÁFBGBF:EBKLÁ- E>@Á?J:F>Á is easy to adjust with the attached control, a smart device or computer. Innovative solutions help the user correct their sitting habits by sending reminders to user’s device, telling them when it is time to stand up and giving feedback about results.

PIANO EL tooteperekonda kuuluvad tänapäevased, elektriliselt reguleeritavad töölauad. Minimalistliku =BK:BGBCͱͱG>@:Á- C:E:J::FBEÁE:M:ÁDՋJ@MKLÁͱGÁEBALG>Á reguleerida selle küljes oleva puldi, nutiseadme või arvuti abil. Uuenduslikud lahendused aitavad kasutajal parandada oma istumisharjumusi, saates kasutaja seadmesse meeldetuletusi, millal on aeg püsti seista ning annavad tagasisidet tulemuste kohta puldi, mobiiltelefoni või arvuti abil.


PIANO EL

11


12

PIANO U


PIANO U

13


14

PIANO A


PIANO A

15


16

PIANO K


PIANO K

17


18

PIANO EL ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD TĂ&#x2013;Ă&#x2013;LAUAD â&#x20AC;˘ DESKS WITH ELECTRICAL ADJUSTABILITY

1400x800 1600x800 1800x800

!Ă ÍŹ PALTeK1408 PALTeK1608 PALTeK1808

Baasvarustuses oleval lihtsalt kasutataval lßlitil on tÜÜlauale kaks mälupositisiooni. Lßlitiga on vþimalik tÜÜlaud Bluetooth´i abil arvutiga vþi nutiseadmega ßhendada. Basic intuitively usable control has 2 memory positions and possible to control the desk from computer or mobile devices via Bluetooth.

Lisana tellitaval LSLDPG1C lßlitil on 4 mälupositsiooni, kþrguse näidik ja meeldetuletused istumisharjumuste parandamiseks. Lisaks vþimalus Bluetooth'i kaudu laud arvuti vþi nutiseadmega ßhendada. Optional LSLDPG1C control has 4 memory positions, display with height and integrated reminders to improve your sitting habits. Also possibility to control the desk from computer or mobile devices via Bluetooth.

Desk Control rakendus vĂľimaldab lauda juhtida läbi arvuti vĂľi nutiseadme, annab tagasisidet laua kasutamise kohta ja saadab märguandeid, et kasutajal oleks meeles oma istumisharjumusi parandada. Desk Control app allows to control desk from computer or mobile devices, track usage of the desk, :G=Ă K>G=Ă GÍąLBË&#x201C;<:LBÍąGKĂ L͹à MK>JKĂ L͹à BFHJÍąN>Ă LA>BJĂ KBLLBG@Ă A:;BLK

-mmE:M=:=>Ă N͹͹EML:JN>à ͹͹L>J>Ć&#x2030;BBFBEĂ N_BDK>FĂ DMBĂ 0 Ă NBB>KĂ (ѡà >FBKKB͹͹GBĂ L:K>F>Ă FBBGBFMFBGB

,L:G=;QĂ HÍąO>JĂ <ÍąGKMFHLBÍąGĂ :KĂ EÍąOĂ :KĂ 0Ă Â&#x203A;Ă J>=M<BG@Ă (ѡà >FBKKBÍąGKĂ L͹à :GĂ :;KÍąEML>Ă FBGBFMF

Kokkupþrkekaitse sensorid seiskavad laua liikumise kui selle teekond on takistatud ja väldivad kahju esemetele ning inimestele. GLB <͹EEBKB͹Gà K>GK͹JKà KL͹Hà LA>à F͹N>F>GLà ͹?à =>KDà L͹à HJ>N>GLà =:F:@>à L͹à H>͹HE>à ͹Jà ͹;C><LK

1600x800/1000 1800x800/1000

!Ă ÍŹ

PALTeL1610AB PALTeL1810AB


PIANO EL

19


PIANO U

20

TÖÖLAUAD • DESKS . C:E:J::FBEÁJ>@ME>>JBL:N:=Áͮ ͮFFÁNՋBÁDՋJ@MK>@:ÁFFÁL_ABKÁ . KA:H>ÁE>@?J:F>ÁOBLAÁ:=CMKL:;BEBLQÁͮ ͮFFÁͱJÁA>B@ALÁFFÁF:JDÁ 1400x800 1600x800 1800x800

1600x800/1000 1800x800/1000

!ͮ ͮ

PALUK1408 PALUK1608 PALUK1808

!ͮ ͮ

PALUL1610AB PALUL1810AB

H740

PALUK1408F PALUK1608F PALUK1808F

H740

PALUL1610FAB PALUL1810FAB

H 740

PALUK1408FKP PALUK1608FKP PALUK1808FKP

PAARIS TÖÖLAUAD • BENCH DESKS

1400x1400 1600x1400 1800x1400

200 600

1400x1400 1600x1400 1800x1400

lisa vaheplaat /lk 24 • add middle top /page 24

600

690

200 690

LmmE:M:=Á. C:E:J::FBEÁDՋJ@MK>@:ÁFF =>KDKÁͱGÁ. KA:H>ÁE>@?J:F>ÁA>B@ALÁFF

H740 PALUK1414/69F PALUK1614/69F PALUK1814/69F PALUK1414F PALUK1614F PALUK1814F lisa vaheplaat /lk 24 • add middle top /page 24

ABILAUAD • ADDITIONAL TABLES

H740

PALUK1414/69FKP PALUK1614/69FKP PALUK1814/69FKP PALUK1414FKP lisa vaheplaat /lk 24 • PALUK1614FKP add middle top /page 24 PALUK1814FKP

. C:E:J::FBEÁJ>@ME>>JBL:N:=Áͮ ͮFFÁNՋBÁDՋJ@MK>@:ÁFFÁL_ABKÁ . KA:H>ÁE>@?J:F>ÁOBLAÁ:=CMKL:;BEBLQÁͮ ͮFFÁͱJÁA>B@ALÁFFÁF:JDÁ 1000x600 1200x600 1400x600 1600x600 1800x600

1000x600 1200x600 1400x600

!ͮ ͮ PALUK1006 PALUK1206 PALUK1406 PALUK1606 PALUK1806 H740

PALUK1006F PALUK1206F PALUK1406F PALUK1606F PALUK1806F

!ͮ ͮ PALUK1006KP PALUK1206KP PALUK1406KP H740

PALUK1006FKP PALUK1206FKP PALUK1406FKP

kinnitatakse töölaua külge • connected to desk


PIANO A Tร–ร–LAUAD โ€ข DESKS C:E:J::FBEรDี‹J@MK>@:รFF KA:H>รE>@?J:F>รA>B@ALรFF

1400x800 1600x800 1800x800

PALAK1408FKP PALAK1608FKP PALAK1808FKP

H740

H740

PALAK1408F PALAK1608F PALAK1808F

PAARIS Tร–ร–LAUAD โ€ข BENCH DESKS C:E:J::FBEรDี‹J@MK>@:รFF KA:H>รE>@?J:F>รA>B@ALรFF

H740 PALAK1414/69FKP PALAK1614/69FKP PALAK1814/69FKP PALAK1414FKP PALAK1614FKP PALAK1814FKP

200 690 690

200 600

lisa vaheplaat /lk 24 โ€ข add middle top /page 24

1400x1400 1600x1400 1800x1400

600

1400x1400 1600x1400 1800x1400

H740

lisa vaheplaat /lk 24 โ€ข add middle top /page 24

PALAK1414/69FKP PALAK1614/69FKP PALAK1814/69FKP PALAK1414FKP PALAK1614FKP PALAK1814FKP lisa vaheplaat /lk 24 โ€ข add middle top /page 24

ABILAUAD โ€ข ADDITIONAL TABLES C:E:J::FBEรDี‹J@MK>@:รFF KA:H>รE>@?J:F>รA>B@ALรFF 1000x600 1200x600 1400x600

H740

PALAK1006FKP PALAK1206FKP PALAK1406FKP

kinnitatakse tรถรถlaua kรผlge โ€ข connected to desk

1000x600 1200x600 1400x600 1600x600 1800x600

H740

PALAK1006F PALAK1206F PALAK1406F PALAK1606F PALAK1806F

21


PIANO K LAUAPLAADID • DESK TOPS

1400x1400 1600x1400 1800x1400

1400x600 1600x600 1800x600

200 600

690

20

1400x800 1600x800 1800x800

690

Jalaraamil, sahtliboksil või abikapil, kõrgusega 740mm On leg frame, pedestal or side cabinet, height 740mm

600

22

1400x1400 1600x1400 1800x1400 lisa vaheplaat /lk 24 • add middle top /page 24

PALPK1608LK PALPK1808LK

PALPK1608LK PALPK1808LK

PALPK1406LK PALPK1606LK PALPK1806LK ühel pool sahtliboks, teisel pool jalaraam või abikapp • pedestal on one side, leg frame or side cabinet on other

PALPK1414/69LK PALPK1614/69LK PALPK1814/69LK

PALPK1414/69 PALPK1614/69 PALPK1814/69

ühel pool sahtliboks, teisel pool jalaraam või abikapp • pedestal on one side, leg frame or side cabinet on other

PALPK1414LK PALPK1614LK PALPK1814LK

PALPK1414 PALPK1614 PALPK1814

lisa vaheplaat / lk 24 • add middle top / page 24

lisa vaheplaat /lk 24 • add middle top /page 24

ühel pool sahtliboks, teisel pool jalaraam või abikapp • pedestal on one side, leg frame or side cabinet on other


PIANO K

23

JALARAAMID • LEG FRAMES 600

PAJA06F

600

H740

800

H740

800

PAJA08F

PAJU08F

H740

H740

1400

PAJU06F

PAJA14F

1400

H740

PAJU14F

H740

SAHTLIBOKSID • PEDESTALS

424x600 PALK5

424x600

H740

H740

PLIIATSILAEGAS PENCIL TRAY PALSPLK

PALK6

CD RIIUL CD HOLDER PALSCD3

LAEKA JAGAJA DRAWER DIVIDER PALSLJ

RIIUL • SHELF 200x424

PAVR

H740 200

ABIKAPP LÜKANDUKSEGA • SIDE CABINET WITH SLIDING DOOR

1600x446 PAAK3AB Á ÁD:KML:L:NÁH:J>F:EL usable from right side H666

Á ÁD:KML:L:NÁN:K:DMEL ÁÁÁÁÁÁMK:;E>Á?JͱFÁE>˗ÁKB=>


PIANO

24

VAHEPLAADID SIRMIGA â&#x20AC;˘ MIDDLE TOPS WITH SCREEN melamiinist sirm â&#x20AC;˘ melamine screen vaheplaat valge â&#x20AC;˘ middle top white 1400x200 1600x200 1800x200

/140

0/16

00

PAVP14S12 PAVP16S14 PAVP18S16

1600x200 1800x200

450

1200

PAVP14S07 PAVP16S07 PAVP18S07

1600x200 1800x200

450

700

700

PAVP16X2S07 PAVP18X2S07

450

1600x200 1800x200

VILTPANEEL SIRMILE â&#x20AC;˘ FELT PANEL FOR SCREEN

1200x300x5 1400x300x5 1600x300x5

PALSPN12 PALSPN14 PALSPN16

SIRMIDE KATTED â&#x20AC;˘ COVERS FOR SCREENS

700x430 1200x430 1400x430 1600x430

vilt â&#x20AC;˘ felt

tekstiil â&#x20AC;˘ textile

PALSVK07

PALSKK07 PALSKK12 PALSKK14 PALSKK16

METALLRIIULID SIRMIDELE â&#x20AC;˘ METAL SHELVES FOR SCREENS 320 160

23

160

320 12

2

PALSR2

2

PALSR1

Ăźlejäänud PIANO sirmid, lisad, mahutid ja muud tooted jätkuvad peale CRATE tÜÜlaudu J>KLĂ Íą?Ă )"'(Ă K<J>>G Ă :<<>KKÍąJB>K Ă KLÍąJ:@>KĂ :G=Ă ÍąLA>JĂ BL>FKĂ OBEEĂ <ÍąGLBGBM>Ă :Ë&#x2014;>JĂ +-Ă =>KDK


PIANO VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES

LAUAPLAADID â&#x20AC;˘ TABLE TOPS I FASSAADID â&#x20AC;˘ FACADES I PEALISPLAADID â&#x20AC;˘ UPPER TOPS I ESIKILBID â&#x20AC;˘ MODESTY PANELS melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

MAHUTITE KORPUSED â&#x20AC;˘ BODIES OF STORAGES

JALARAAMID â&#x20AC;˘ LEG FRAMES

melamiin â&#x20AC;˘ melamine

pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated metal

valge white

must black

valge white RAL9016

must black RAL9005

hĂľbehall silver gary RAL9006

SIRMID â&#x20AC;˘ SCREENS melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

SIRMIDE KATTED â&#x20AC;˘ COVERS FOR SCREENS

E;:Ă B=BNB 100% PES 'Ă ÍŹ Ă Ă ÍŹ

B>KL:Ă '>NÍąL>P 100% PES 'Ă ÍŹ 

%MPMJQĂ '>NÍąL>P 100% PES 'Ă ÍŹ 

0͹͹EQà '>N͹L>P 70% wool 30% PES 'à ͏ à à ͏

+MGG>JĂ :;JB>E laimiroheline lime green

+MGG>JĂ :;JB>E helesinine light blue

+MGG>JĂ :;JB>E must black

naturaalne vilt natural felt

METALLRIIULID â&#x20AC;˘ METAL SHELVES pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated

valge white RAL9016

;>>Ć&#x2030; beige RAL1019

helesinine light blue RAL5024

punane red RAL3002

25


CRATE CRATE on ßmara vormi ja omanäolise disainiga bßroomÜÜbliseeria, mis pakub head vaheldust ßldlevinud kandilisele joonele. CRATE tootepere tÜÜlauad on elegantse N_EBFMK>@:à C:à LM@>N:Eà C:E:J::FBE à FBKà :GG:;à E:M=:=>E>à ka mobiilsuse ning vþimaluse tÜÜkohti kergelt ringi tþsta. Osad mudelid on saadaval ka elektriliselt reguleeritaval - C:E:J::FBE


CRATEĂ ÍąË&#x2022;<>Ă ?MJGBLMJ>Ă ?:FBEQĂ OBLAĂ BLKĂ ÍąJ@:GB<Ă KA:H>KĂ :G=Ă =BKLBG<LBN>Ă =>KB@GĂ ÍąË&#x2019;>JKĂ @͹͹=Ă :EL>JG:LBN>Ă L͹à general rectangular look. CRATE work desks stand on F>L:EĂ ?J:F>Ă OBLAĂ >E>@:GLĂ :G=Ă KL:;E>Ă KA:H>=Ă E>@KĂ LA:LĂ :EK͹à @BN>Ă BLĂ FÍą;BEBLQĂ :G=Ă HÍąKKB;BEBLQĂ L͹à J> ÍąJ@:GBR>Ă workstations very easily. Some of the models are :EK͹à :N:BE:;E>Ă OBLAĂ >E><LJB<:EEQĂ :=CMKL:;E>Ă - E>@K

Design (>QOFKĂ 0L>KP


28

CRATE

VIIMISTLUS • FINISHES LAUAPLAADID • TABLE TOPS I SERVAKANDID • EDGE BANDS melamiin • melamine

valge white

latte latte

must black

JALARAAMID • LEG FRAMES pulbervärvitud metall • powder coated metal

valge white RAL9016

hõbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005


CRATE

29

ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD TÃ&#x2013;Ã&#x2013;LAUAD â&#x20AC;¢ DESKS WITH ELECTRICAL ADJUSTABILITY

CRLTeK1608

CRLTeK1610AB

! ͬ

! ͬ

1640x700/1000

1640x800

TÃ&#x2013;Ã&#x2013;LAUAD KÃ&#x2022;RGUSEGA 740MM â&#x20AC;¢ DESKS HEIGHT 740MM 1640x800

CRLAK1608F

H740

1640x700/1000

CRLAL1610FAB

H740

1840x700/1000

CRLAL1810CFAB

1180x1008

H740

CRLAL1110F

H740

LISALAUAD TÃ&#x2013;Ã&#x2013;LAUDADELE KÃ&#x2022;RGUSEGA 740MM â&#x20AC;¢ ADDITIONAL TABLES FOR DESKS HEIGHT 740MM

70

0

700

0 70

CRLLD07AB

CRLL0707AB

ABILAUAD KÃ&#x2022;RGUSEGA 740MM â&#x20AC;¢ ADDITIONAL TABLES HEIGHT 740MM

1040x600 1240x600 H740

CRLAK1006F CRLAK1206F

1040x600 1240x600

CRLAK1006FKP CRLAK1206FKP

H740

kinnitatakse töölaua külge â&#x20AC;¢ connected to desk


30

TÖÖLAUDADE LISAD VOOL JA VÕRK • POWER AND DATA

KANDILINE AVA 375X139MM • SQUARE HOLE 375X139MM

LSR2 kaabliava kate • cable outlet

LSEL2 kaabli luuk harjastega • cable hatch with brushes

LSE2V vann pistikupesale • vessel for socket outlet

LSE2V elektrikarbik harjastega CONI • powerbox with brushes CONI

LSV2 vann lauaplaadis • vessel in desk top

LSELSP10CATUSB pistikupesa ELEVATOR USB+DATA • socket outlet ELEVATOR USB+DATA

LSE934.001 integreeritud juhtmeta laadija • integrated wireless charger

LSE922.0181 pistikupesa kaablirenni UNIVERSAL • power outlet to cable tray UNIVERSAL

LSE922.011 pistikupesa kaablirenni UNIVERSAL • power outlet to cable tray UNIVERSAL

AVA D80 • HOLE D80

LSR kaabliava kate • cable outlet

LSEPPD935PD12 LSEPPD935PD10 pistikupesa Powerdot USB+DATA • pistikupesa Powerdot • socket outlet Powerdot USB+DATA socket outlet Powerdot

LAUAPEALSED • ON TABLE TOP

LSEED3230V3VJ pistikupesa lauale • power outlet on desk

LSEDP3A1 pistikupesa lauale DESK1 • power outlet on desk DESK1

LSEDP3A2 pistikupesa lauale DESK2 • power outlet on desk DESK2


WORK DESK ACCESSORIES $%"-+/"$.Í°Ă #Ă +/.-"!("Í°#Í°Ă kĂ %Ă &' &'-Ă 'Í°Ă ).Ę&#x160;!(%Í°+,

LSKN1 kaablirenn â&#x20AC;˘ cable tray

LSKN2 kaablikorv â&#x20AC;˘ cable basket

LSKO22 / LSKO23 kaablikĂľri â&#x20AC;˘ cable channel

LSKS kaablisukk â&#x20AC;˘ cable sock

LSAH427CS35 arvutihoidja reguleeritavate rihmadega â&#x20AC;˘ ). AÍąE=>JĂ OBLAĂ :=CMKL:;E>Ă KLJ:HK

%,!ÍŹ ÍŹÍ­ arvutihoidja, reguleeritav â&#x20AC;˘ ). AÍąE=>J Ă :=CMKL:;E>

ERGONOOMIKATOOTED â&#x20AC;˘ ERGONOMIC PRODUCTS

LSSM630X420 ergonoomiline seisumatt â&#x20AC;˘ ergonomic stand mat

LSVAL810D51HB %Í°Ă E:M:N:E@MKLBĂ ., E::=BC:@:Ă k LED desk light with USB charger

GYMBA seismise laud â&#x20AC;˘ standing board

LSKH438LC15 kuvarihoidja, mehhaaniline â&#x20AC;˘ monitor arm, mechanical

LSKHMB71 kuvarihoidja, gaasiamordiga â&#x20AC;˘ monitor arm, gas spring

LSKHMB39 ÍŹ G>Ă DMN:JBAÍąB=C: Ă @::KB:FÍąJ=B@:Ă k Dual monitor arm, gas spring

31


PIANO & CRATE MAHUTID

32

SAHTLIBOKSID • PEDESTALS WITH WHEELS

547

PALK8

60

0

424

547

PALK9 faililaekaga OBLAÁ˓E>Á=J:O>J

60

0

424

PLIIATSILAEGAS STORAGE

LAEKA JAGAJA DRAWER DIVIDER

CD RIIUL CD HOLDER

PALSPLK

PALSLJ

PALSCD3

SAHTEL LAUA ALLA • DRAWER UNDER THE TABLE

150

PALSL

410

400

RIIUL LAUA ALLA • SHELF UNDER THE TABLE

370

PALSR

550

340

140

160

METALLIST KARP TÖÖLAUA KÜLJELE • METAL BOX FOR DESK SIDE

PALSK08

140

160

800

600

PALSK06


PIANO & CRATE STORAGES

665

460

ABIKAPP RATASTEL • SIDE CABINET WITH WHEELS

PAAK2

1175

KONTEINERID • CONTAINERS

1186

PAKK1A PAKK1B kasutatav paremalt usable from right side

600

424

kasutatav vasakult MK:;E>Á?JͱFÁE>˗ÁKB=>

1186

PAKK2A PAKK2B kasutatav paremalt usable from right side

800

424

kasutatav vasakult MK:;E>Á?JͱFÁE>˗ÁKB=>

SAHTLIBOKS KAPPI JA KONTEINERISSE • DRAWER UNIT FOR STORAGE

310

PALK12

340

430

33


PIANO & CRATE MAHUTID

PAK3

PAK7

Ăźlemist riiulit vĂľimalik paigaldada mĂľlemat pidi

Ăźlemist riiulit vĂľimalik paigaldada mĂľlemat pidi

upper shelf can be assembled to both directions

140

0

1190

1190

"$)"Í°Ă #Ă Ę&#x160;+"".%"Í°Ă kĂ ,"Í°Ă "'-,Ă 'Í°Ă ,!%/,

upper shelf can be assembled to both directions

800

420

420

740

PAK2

140

0

420

PAK5

PAK6

740

740

34

800

420

800

420


PIANO & CRATE STORAGES TAUSTAPANEELID â&#x20AC;˘ BACK PANELS K

akustiline paneel kangaga acustic panels with textile

M N:E@>Ă F:@G>L Ă C:Ă DBJCMLMKL:AN>EĂ

667

PAK3

428

428

PAP0704K PAP0704M

PAP0804K PAP0804M

665

magnetic writeboard

PAP0807K PAP0807M 760

PAK7

VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES FASSAADID â&#x20AC;˘ FACADES I ABIKAPPIDE PEALISPLAADID â&#x20AC;˘ UPPER TOPS OF SIDE CABINETS melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

valge white RAL9016

latte latte

;>>Ć&#x2030;Ă beige RAL1019

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

METALLIST KARP â&#x20AC;˘ METAL BOX

MAHUTITE KORPUSED â&#x20AC;˘ BODIES OF STORAGES

pulbervärvitud â&#x20AC;˘ powder coated

melamiin â&#x20AC;˘ melamine

helesinine light blue RAL5024

punane red RAL3002

valge white

must black

TAUSTAPANEELID â&#x20AC;˘ BACK PANELS

valge magnettahvel magnetic whiteboard

E;:Ă B=BNB 100% PES 'Ă ÍŹ Ă Ă ÍŹ

B>KL:Ă '>NÍąL>P 100% PES

%MPMJQĂ '>NÍąL>P 100% PES

'Ă ÍŹ 

'Ă ÍŹ 

0͹͹EQà '>N͹L>P 70% wool 30% PES 'à ͏ à à ͏

35


PIANO & CRATE SIRMID ESIKLIBID JA SIRMID • MODESTY PANELS AND SCREENS

PAEK1405 PAEK1605 PAEK1805

140

00 0/16

/180

melamiin • melamine

0 450 560

0/1

00

475

140

/18 600

75

melamiin • melamine

PAEK1406 PAEK1606 PAEK1806 kangaga polsterdatud • upholstered with textile PAEK1406K PAEK1606K PAEK1806K

melamiin • melamine

melamiin • melamine PAEK0809

450

800

PAEK1409 PAEK1609 PAEK1809

850

00 450

0/18

850

14

60 00/1

kangaga polsterdatud • upholstered with textile

kangaga polsterdatud • upholstered with textile PAEK0809K

PAEK1409K PAEK1609K PAEK1809K

PAEK1405G PAEK1605G PAEK1805G

PAEK1409G

820

420

620

820

0

820

160 PAEK1809G 450

160

180

820

0

0

820

180

LAUAPEALNE SIRM • DESK SCREEN

550x390

PASIL

PAEK1606G 560

820

450

PAEK1609G

0

0

PAEK1806G 450 560

620

140

850

820

0

450

140

PAEK1406G

450

420

00

560

0/18

850

820

/160

450

0 140

75 475

PLEKSIKLAASIST ESIKILBID JA SIRMID • PLEXIGLASS MODESTY PANELS AND SCREENS

850

36


PIANO & CRATE SCREENS

37


PIANO & CRATE SIRMID SIRMIDE KATTED â&#x20AC;˘ COVERS FOR SCREENS

570x370 800x430 1200x430 1400x430 1600x430 1800x430

vilt â&#x20AC;˘ felt

tekstiil â&#x20AC;˘ textile

PALSVK05 PALSVK08

PALSKK05 PALSKK08 PALSKK12 PALSKK14 PALSKK16 PALSKK18

VILTPANEEL SIRMIDELE â&#x20AC;˘ FELT PANEL FOR SCREENS

1200x300x5 1400x300x5 1600x300x5 1800x300x5

PALSPN12 PALSPN14 PALSPN16 PALSPN18

$!)((%'Ă /"%--,$.Ă ,"+&"Í°%Ă kĂ -0(Ę&#x160;,"Í°Í°Ă %-Ă )($-Ă (+Ă ,+',

esikilbi soonele pikkusega 620mm for modesty panel groove with length 620mm 600x350

PALST06

esikilbi soonele pikkusega 820mm for modesty panel groove with length 820mm 800x350

PALST08

METALLRIIULID SIRMIDELE â&#x20AC;˘ METAL SHELVES FOR SCREENS 23

2

PALSR2

12

2

PALSR1

160

320

320 160

38


PIANO & CRATE SCREENS VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES ESIKILBID, SIRMID â&#x20AC;˘ MODESTY PANELS, SCREENS melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

latte latte

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

pleksiklaas â&#x20AC;˘ plexiglas

satiinvalge satin white METALLRIIULID â&#x20AC;˘ METAL SHELVES pulbervärvitud â&#x20AC;˘ powder coated

valge white RAL9016

;>>Ć&#x2030;Ă beige RAL1019

helesinine light blue RAL5024

punane red RAL3002

SIRMIDE KATTED â&#x20AC;˘ COVERS FOR SCREENS

E;:Ă B=BNB 100% PES 'Ă ÍŹ Ă Ă ÍŹ

B>KL:Ă '>NÍąL>P 100% PES 'Ă ÍŹ 

%MPMJQĂ '>NÍąL>P 100% PES 'Ă ÍŹ 

0͹͹EQà '>N͹L>P 70% wool 30% PES 'à ͏ à à ͏

+MGG>JĂ :;JB>E laimiroheline lime green

+MGG>JĂ :;JB>E helesinine light blue

+MGG>JĂ :;JB>E must black

naturaalne vilt natural felt

39


MINU Design (>QOFKÃ 0L>KP


41

1230

avaneb paremale opens to the right avaneb vasakule ͱH>GKÁLͱÁLA>ÁE>˗ viltpaneel felted panel

1230

470

450

540

170

riidepuu hanger 410

465


SERIE


SERIE is a functional system of cabinets that can be combined OBLAÁ:EEÁBL>FKÁ?JͱFÁLA>Á,L:G=:J=(˕<>ÁL:;E>ÁK>JB>K Á)Jͱ=M<LÁ?:FBEQÁ consists of modules that can be well combined with one another. ,+"Á@BN>KÁͱG>Á:Á<A:G<>ÁLͱÁ<ͱGKLJM<LÁN:JBͱMKÁ=B˒>J>GLÁK>LKÁ according to need.

Design (>QOFKà0L>KP SERIE ͱGÁ?MGDLKBͱG::EG>ÁD:HHB=>ÁKqKL>>F ÁFBKÁKͱ;B;ÁA_KLBÁDՋBDB=>Á,L:G=:J=(˕<>Á lauaseeriatega. Sari koosneb omavahel mugavalt kombineeritavatest moodulitest ja võimaldab moodustada vastavalt vajadusele väga erinevaid komplekte.


44

SERIE

SE3441P3D

SE3232S1L

SE3442M1L

SE3141P

SE4232M1L

SE4231M1L

SE3442M1L


DՋJ@MKÁͬͭÁFFÁ)Á•ÁA>B@ALÁͬͭÁFFÁ) DՋJ@MKÁÁFFÁ, Á& Á+Á• A>B@ALÁÁFFÁ, Á& Á+

800x420

1200x420

800x420

800x420

1200x420

1600x420

800x420

1200x420

SE2131

SE2141

SE2231

SE2431

SE2441

SE2451

SE2531

SE2541

DՋJ@MKÁͬÁFFÁ)Á•ÁA>B@ALÁͬÁFFÁ) DՋJ@MKÁͬÁFFÁ, Á& Á+Á• DՋJ@MKÁͬ  A>B@ALÁͬÁFFÁ, Á& Á+ A>B@ALÁͬÁFFÁ, Á& & Á+

800x420

1200x420

800x420

800x420

800x420

800x420

1200x420

1200x420

1600x420

SE3131

SE3141

SE3231

SE3232

SE3431

SE3432

SE3441

SE3442

SE3451

800x420

800x420

1200x420

1200x420

SE3531

SE3532

SE3541

SE3542

800x420

800x420

DՋJ@MKÁͮÁFFÁ)Á•ÁA>B@ALÁͮÁFFÁ) DՋJ@MKÁͮͮÁÁFFÁ, Á& Á+Á• A>B@ALÁͮͮÁFFÁ, Á& Á+

800x420

800x420

800x420

800x420

1200x420

1200x420

SE4431

SE4432

SE4441

SE4442

SE4131

SE4231

SE4232

SE4233

800x420 800 4220

800x420 800 420

1200x420

1200x420

SE4531

SE4532

SE4541

SE4542

800x420

800x420

800x420

800x420

800x420

800x420

1200x420

1200x420

SE5131

SE5231

SE5232

SE5233

SE5431

SE5432

SE5441

SE5442

800x420

800x420

1200x420

1200x420

600x420

800x420

SE5531

SE5532

SE5541

SE5542

SE5321

SE5331

DՋJ@MKÁͮÁFFÁ)Á•ÁA>B@ALÁͮÁFFÁ) DՋJ@MKÁͬͭÁFFÁ, Á& Á+Á• A>B@ALÁͬͭÁFFÁ, Á& Á+

printerikapp • printer cabinet

seinariiul • wall shelf

ͬPPͭÁ) ͬPPÁ, Á& Á+

11200x390x400

8 800x390x400

SE1441

SE1131 S

SE1141 S


46

SERIE PANEELID • PANELS $Á Á:DMKLBEBG>ÁH:G>>EÁD:G@:@:Á• acustic panels with textile &Á ÁN:E@>ÁF:@G>L ÁC:ÁDBJCMLMKL:AN>EÁ• magnetic writeboard

757x1512

757x744

566x744

SEP0816K SEP0816M

SEP0808K SEP0808M

SEP0608K SEP0608M

757x1130

757x360

757x744

566x1130

SEP0804K SEP0804M

SEP0808K SEP0808M

SEP0612K SEP0612M

SEP0812K SEP0812M

766x1130

566x745

566x360

SEP0912K SEP0912M

SEP0608K SEP0608M

SEP0604K SEP0604M


SERIE

47

VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES JALUSE TĂ&#x153;Ă&#x153;P â&#x20AC;˘ BASE TYPE

)Ă Ă HE::LKÍąDEB@:Ă â&#x20AC;˘ socket board

&Ă Ă Ă F>L:EEC:E@:=>@:Ă â&#x20AC;˘ metal legs valge â&#x20AC;˘ white must â&#x20AC;˘ black hĂľbehall â&#x20AC;˘ silver grey

,Ă Ă KÍąDEB@:Ă â&#x20AC;˘ with socket

+Ă Ă Ă J:L:KL>EĂ â&#x20AC;˘ wheels Ei ole saadaval käändustega ja Ăźle 1271 mm kĂľrgustel mahutitel Not available for hung doors and storages higher than 1271 mm KĂ&#x201E;EPIDEME TĂ&#x153;Ă&#x153;P â&#x20AC;˘ HANDLE TYPE

Ă Ă N:E@>Ă kĂ OABL> must â&#x20AC;˘ black hĂľbehall â&#x20AC;˘ silver grey

Í­Ă Ă N:E@>Ă kĂ OABL> must â&#x20AC;˘ black hĂľbehall â&#x20AC;˘ silver grey

ÍŹĂ Ă AŐ&#x2039;;>A:EEĂ â&#x20AC;˘ silver grey

ainult lĂźkandustega kapidel â&#x20AC;˘ only for storages with sliding doors LUKU TĂ&#x153;Ă&#x153;P â&#x20AC;˘ LOCK TYPE

%Ă Ă EBALEMDDĂ D:A>Ă NŐ&#x2039;LF>@:Ă â&#x20AC;˘ standard lock with two keys

Í°Ă Ă F>AA::GBEBG>Ă D͹͹=EMDDĂ â&#x20AC;˘ mechanical combination lock FASSAADID â&#x20AC;˘ FACADES melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

spoonitud â&#x20AC;˘ veneered

tamm+BT6 oak+BT6

pähkel walnut

TAUSTAPANEELID â&#x20AC;˘ BACK PANELS

tamm, naturaalne oak, natural

tamm+VP kask, valgendatud brich, bleached oak+VP

MAHUTITE KORPUSED â&#x20AC;˘ BODIES OF STORAGES melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge magnettahvel magnetic whiteboard

E;:Ă B=BNB 100% PES 'Ă ÍŹ Ă Ă ÍŹ

B>KL:Ă '>NÍąL>P %MPMJQĂ '>NÍąL>P 100% PES 100% PES 'Ă ÍŹ 

'Ă ÍŹ 

0͹͹EQà '>N͹L>P 70% wool 30% PES 'à ͏ à à ͏

valge white

must must


FE FE tooteperekond koosneb uuenduslikest polüestervildist ja väga heade heli neelavate omadustega põrandasirmidest, lauasirmidest, seinapaneelidest ning dekoratiivsetest puudest. FE sirmid ja paneelid vähendavad avatud büroodes mürareostust, toimivad ruumijagajatena ning on ühtaegu ka sisekujunduselemendid.


FE product family includes innovative and KͱMG=Á:;KͱJ;BG@Á˔ͱͱJÁ:G=Á=>KDÁK<J>>GK Á wall panels and decorative trees made of polyester felt. FE screens and wall panels J>=M<>ÁGͱBK>ÁHͱEEMLBͱGÁBGÁͱH>GÁͱ˕<>K ÁOͱJDÁ as room dividers and at the same time are interior design elements.

Design (>QOFKà0L>KP


50


FE

51


FE

52

00/1

800 140

0/16

00/1

800

800

0/16

450

140

FEVK140545 FEVK160545 FEVK180545

140

FEEK080845 FEEK140845 FEEK160845 FEEK180845

800 0 140

800

140

800 130

450

LAUASIRMID â&#x20AC;¢ DESK SCREENS

0

0 130

0

0 130

0

1190

450

FEVK121345

800

130

0

0 130

0

1190

140

600

/180

0 0/1 140

450

0/1 140

FEEK140545L FEEK160545L FEEK180545L

140

0

800

FEVK0605

600x450

600

/180

0

FEEK080845L FEEK140845L FEEK160845L FEEK180845L

0

800

600x450

0

450 550 800

800

180

0

FEVK131245L

395 450

130

140

FEVK0605L

140

140

0

0


FE

0/12

800

1700

FEVS0813 FEVS1013 FEVS1213

00 800

1300

PÕRANDASIRMID • FLOOR SCREENS

200

/100

0/12

FEVS0817 FEVS1017 FEVS1217

FEVS0817VT

00

1145

/100

745

800

00/1

1700

/10 800

FEVS0813L FEVS1013L FEVS1213L

1300

/10

0

1300

800

20 00/1

FEVS0813P FEVS1013P FEVS1213P 600x350

PALST06

vilttasku kahepoolne • felt pocket double sided

0

000

/120

0

1545

/1 800

FEVS0817P FEVS1017P FEVS1217P

1700

FEVS0817L FEVS1017L FEVS1217L

%.ʊÁ#Á)֦+'Ͱ,"+&"ͰÁ[!'Ͱ.,Ͱ-"%"ͰÁkÁͰ,$Á'ͰÁ%((+Á,+'Á(''-(+,

FEYT

FEYI

FEYX FEYL

RIIULID • SHELVES

320

320

FELSR1

FELSR2

135 160

220 160

/120

1145

000

1700

/1 800

53


54


FE

PUUD • TREES

0

1430

110

FEPUU1

FEPUU2

FEPUU3

FEPUU4

FEPUU5

õunapuu • apple tree

kask • birch

vaher • maple

pihlakas • rowan

tamm • oak

55


56


FE SEINAPANEELID â&#x20AC;¢ WALL PANELS 450x450

FEPPOP

450x450

FEPPOP3D

450x450

FEPETNO1

450x450

FEPETNO13D

450x450

FEPETNO2

450x450

FEPETNO23D

450x1390

FEP0514

920x920

FEP0909

450x450

FEPK

57


58

TÖÖTOOLID

%'Á-ͱHEMP

"ͰÁ:N:E>LLB

)",(ÁÁ!Ǝ 

)+(Á'-Á-ͱHEMP


TASK CHAIRS

,-+&Á%ͰÁ,>:LBG@

-!(Á%ͰÁ,>:LBG@

%(($Á%ͰÁ,>:LBG@

,ͱMEÁ&>KAÁ,:Nͱ

59


JUHI MÖÖB MANA


PIANO GRANDE Design (>QOFKÃ 0L>KP


PIANO GRANDE is a simple but elegant F:G:@>J KÁͱ˕<>Á?MJGBLMJ>ÁK>JB>KÁLA:LÁ˓LKÁ H>J?><LEQÁ:EKͱÁLͱÁ:ÁKF:EE>JÁͱ˕<> ÁͰ>KDÁ<:GÁ also be with ergonomic electrically height :=CMKL:;E>Á- E>@Á?J:F>

PIANO GRANDE on lihtne ja soliidne juhimööbel, mis sobib ideaalselt ka väiksematesse kabinettidesse. Kollektsiooni DMMEMN:=ÁD:Á- C:E:J::FBEÁ>E>DLJBEBK>ELÁ reguleeritavad juhilauad.


64


PIANO GRANDE

65


66

PIANO GRANDE LAUAD â&#x20AC;˘ DESKS

1848

H740

PGL1AB

H740

PGL2

! ÍŹ

PGLTe3

1600

900

400

100

446 1848x900

vĂľimalik kasutada erinevaid tÜÜlaudade lisasid â&#x20AC;˘ HÍąKKB;BEBLQĂ L͹à MK>Ă =BË&#x2019;>J>GLĂ =>KDĂ :<<>KKÍąJB>K

60

0

800

420

424

420

120

0

420

160

0

PG206S

PG208S

PG212S

PG206STP

PG208STP

PG212STP

kapi tagapaneel â&#x20AC;˘ back panel for cabinet

kapi tagapaneel â&#x20AC;˘ back panel for cabinet

kapi tagapaneel â&#x20AC;˘ back panel for cabinet

2039

2039

PGLK8

887 60

887 60

575

887 60

KAPID â&#x20AC;˘ CABINETS

420

800

420

PG505S

600

PG507SAB

VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES LAUAPLAADID â&#x20AC;˘ TABLE TOPS

JALARAAMID â&#x20AC;˘ LEG FRAMES

melamiin â&#x20AC;˘ melamine

pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated metal

saar, valgendatud ash, bleached

valge white RAL9016

pähkel walnut

hĂľbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005


PIANO GRANDE

67


melamiin • melamine pähkel • walnut

kask • birch must • black valge • saar valgendatud white • ash, bleached

ATLANTIS

FORUM

Design (>QOFKà0L>KP

lauaplaadid• table tops pulbervärvitud metall • powder coated metal

RAL9016

RAL9005

RAL9006

kroomitud • chromed

kroom

ATLANTIS on massiivse vormiga soliidne ja ajatu tammespooniga mööblisari, mis sobib suurepäraselt tippjuhi kabinetti. Erinevad jalaraamid• K:ALEB= ÁE:>D:= ÁBGL>@J>>JBLM=ÁNͱͱEM ÁC:Á leg frames võrguühendused ning juhtmeta mobiililaadija

lisavad juhi lauale ka praktilist väärtust. ei ole saadaval CRATE laudadele • not available for CRATE tables

latte • latte

punane • red


spoonitud • veneered pähkel • walnut

kask • birch tamm naturaalne• oak natural

matt melamiin • PerfectSense :GLB ˓G@>JHJBGLÁF:LÁ melamine tamm • oak tamm • oak must • black valge • white +BT6 +VP

Kõrgusurve laminaat :BGMELÁN:A>HE::=BE>ÁkÁ High pressure laminaate ͱGEQÁ?ͱJÁFB==E>ÁLͱH alumiinium • aluminium

ATLANTIS is a strong and solid furniture range with timeless oak veneer that is H>J?><LÁ?ͱJÁLA>Áͱ˕<>Áͱ?Á:ÁLͱHÁ>P><MLBN> Á Various drawers, integrated power and data connections and a wireless mobile phone charger also add practical value to the desk.


70


ATLANTIS LAUAD â&#x20AC;˘ DESKS

H750

H750

1450

1000

2000

550 2300x1900

2300x1900

2200x1215

ATL1A ATL1AX2

ATL1B ATL1BX2

ATML2

KAPID â&#x20AC;˘ CABINETS

1000

1000

H1300

2300x2900

2300x2900

2400x450

ATL3A ATL3AX2

ATL3B ATL3BX2

ATK22

H815

H1871

2300x2900

2300x2900

1202x450

1202x470

1202x470

ATL3KLA ATL3KLAX2

ATL3KLB ATL3KLBX2

ATK2

ATK5

ATK5RK riidekapp â&#x20AC;˘ wardrobe

klaasist koosolekulauad â&#x20AC;˘ glass meeting table

LISAD â&#x20AC;˘ EXTRAS

-+Ă Ă EBK:E:>@:KĂ :;BD:HHĂ â&#x20AC;˘ additional drawer

%,*"Ă Ă LmmE:M=:Ă BGL>@J>>JBLM= juhtmevaba mobiililaadija â&#x20AC;˘ wireless charger integrated in to tabletop

1ÍŹĂ Ă >E>DLJBD:J;BDMĂ :N:Ă â&#x20AC;˘ hole for built in frame

71


72

ATLANTIS

VIIMISTLUS • FINISHES LAUAPLAADID • TABLE TOPS / FASSAADID • FACADES / KORPUSED • BODIES spoonitud • veneered

tamm+VP oak+VP

tamm+BT6 oak+BT6

ESIKILP JA DEKORATIIVSED DETAILID MODESTY PANEL AND DECORATIVE DETAILS

alumiinium • aluminium

KLAASLAUD JA RIIUL • GLASS TABLE AND SHELF klaas • glass


JUHITOOLID / EXECUTIVE CHAIRS

,BLBEͱÁͰ>EMPÁ!B@AÁ-ͱHEMP

$ͱKFͱÁ$,&ͭÁ$:KL>E

!:JFͱGQÁ%ͰÁ,>:LBG@

&>Eͱ=QÁͰ>KB@GÁ%ͰÁ,>:LBG@

73


74


KOOS OLEKU MEETI 75


FORUM FORUM nõupidamislaudade süsteemi kuulub palju >JBG>N:ÁHBDDMK>ÁC:Á˓@MMJB@:ÁE:M=M Á'ՋMHB=:FBKE:M:=ÁͱGÁ selgepiirilise disainiga ja sobivad teiste tooteseeriatega. /BBFBKLEMKL>G:ÁͱGÁNՋBF:EBDM=ÁGBBÁKHͱͱG ÁDMBÁ melamiinlahendused. Laudade metallkarkass on saadaval pulbervärvituna ja kroomituna. Vajadusel K::;ÁE:M=MÁN:JMKL:=:ÁBGL>@J>>JBLM=Á>E>DLJB ÁC:Á võrguühendussüsteemiga. Emotsionaalsust pakub laudadesse paigutatud lillevann.


The FORUM conference tables system includes many tables OBLAÁ=B˒>J>GLÁE>G@LAÁ:G=Á˓@MJ> Á-A>Á<ͱG?>J>G<>ÁL:;E>KÁA:N>Á:Á <E>:J <MLÁ=>KB@GÁ:G=Á:J>ÁKMBL:;E>ÁOBLAÁͱLA>JÁHJͱ=M<LÁJ:G@>K Á ͱJÁ˓GBKABG@ÁO>Áͱ˒>JÁN>G>>JÁ:KÁO>EEÁ:KÁF>E:FBG>ÁKͱEMLBͱGK Á The metal base of the table is available in powder coated as well as chromed versions. If necessary, the tables can be >IMBHH>=ÁOBLAÁBGL>@J:L>=Á>E><LJB<BLQÁ:G=ÁG>LOͱJDÁ<ͱGG><LBͱGÁ KQKL>F ÁFͱLBͱG:EBLQÁBKÁ:==>=ÁLͱÁLA>ÁL:;E>KÁLAJͱM@AÁ:Á˔ͱO>JÁ vessel installed into the tables.

Design (>QOFKà0L>KP


78

FORUM


FORUM

79

NÕUPIDAMISLAUAD • CONFERENCE TABLES

2400x1200

2400x1000/1200

H740

H740

X010 X101 X111

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

FMUK2412 FMUK2412X010 FMUK2412X101 FMUK2412X111

FMAK2412 FMAK2412X010 FMAK2412X101 FMAK2412X111

FMUF2412 FMUF2412X010 FMUF2412X101 FMUF2412X111

FMAF2412 FMAF2412X010 FMAF2412X101 FMAF2412X111

3300x1200

3300x1000/1300

H740

H740 X0110 X1001 X1111

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

FMUK3312 FMUK3312X0110 FMUK3312X1001 FMUK3312X1111

FMAK3312 FMAK3312X0110 FMAK3312X1001 FMAK3312X1111

FMUF3313 FMUF3313X0110 FMUF3313X1001 FMUF3313X1111

FMAF3313 FMAF3313X0110 FMAF3313X1001 FMAF3313X1111

1800x1200

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

H740

FMUK1812 FMUK1812X1

FMAK1812 FMAK1812X1

X1

1600x1600

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

H740

FMUD1600

FMAD1600

FMUD1600X1

FMAD1600X1

1800x1000

2400x1000

3300x1000

1200x1200

H740

H740

H740

H740

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

. C:E@ÁkÁ.ʊleg

 C:E@ÁkÁʊleg

FMUK1810

FMAK1810

FMAK1810

FMAK2410

FMUK2410

FMAK2410

FMUK1212

FMAK1212


80

FORUM MINI


FORUM MINI ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD NĂ&#x2022;UPIDAMISLAUAD â&#x20AC;˘ CONFERENCE TABLES WITH ELECTRICAL ADJUSTABILILY

1840x780/900

FMELF1809

! ÍŹ

1840x780/900

FMELF1809X3

! ÍŹ

NĂ&#x2022;UPIDAMISLAUAD â&#x20AC;˘ CONFERENCE TABLES 1840x780/900

FMAF1809

H740

1840x780/900

FMAF1809FX3

H740

VIIMISTLUS â&#x20AC;˘ FINISHES LAUAPLAADID â&#x20AC;˘ TABLE TOPS melamiin â&#x20AC;˘ melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

spoonitud â&#x20AC;˘ veneered

tamm+BT6 oak+BT6

pähkel walnut

tamm, naturaalne oak, natural

DŐ&#x2039;J@KMJN>Ă E:FBG::LĂ :BGMELĂ N:A>HE::=BE>Ă kĂ AB@AĂ HJ>KKMJ>Ă E:FBG::L>Ă ÍąGEQĂ ?ÍąJĂ FB==E>Ă LÍąH

tamm+VP kask, valgendatud oak+VP brich, bleached

PerfectSense näpujäljevaba matt melamiin â&#x20AC;˘ )>J?>L<,>G<>Ă :GLB Ë&#x201C;G@>JHJBGLĂ F:LĂ F>E:FBG>

alumiinium aluminium

valge white

must black

JALARAAMID â&#x20AC;˘ LEG FRAMES pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated metal

valge white RAL9016

hĂľbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005

kroomitud â&#x20AC;˘ chromed

ei ole saadaval FORUM MINI laudadele â&#x20AC;˘ not available for FORUM MINI tables

81


KAO Design (>QOFKà0L>KP

KAO on stiilne naturaalsest tammepuidust jalgadel laud, mis sobib ideaalselt nõupidamislauaks või söögilauaks. Valikus on nii kandilised kui ümmargused lauad, nii istumiskõrgusega kui tänapäevased seisulauad. Lauaplaadile võib vajadusel lisada HBKLBDMH>K:=ÁNͱͱEM ÁC:ÁFMELBF>>=B:qA>G=MKL>@:


KAO is an elegant table on natural oak legs, suitable for usage as a meeting or a dining table. Collection consists of rectangular and round tables, either sitting or modern standing height versions. Tops can be complemented with power outlets and multimedia sockets.


84

KAO NÕUPIDAMISLAUAD • MEETING TABLES

avaga LSE3B elektikarbikule • with hole for LSE3B power box

X303

X3

X0

1600x900 2000x900

KAO1609/74 KAO2009/74

1600x900 2000x900

KAO1609/74X3 KAO2009/74X3

KAO1609/74KP KAO2009/74KP KAO1609/74KPX3 KAO2009/74KPX3

H740

H740

2400x1000

KAO2410/74

2400x1000

KAO2410/74X3

KAO2410/74KP KAO2410/74KPX3 KAO2410/74KPX33

H740

H740

avaga LSE3B elektikarbikule • with hole for LSE3B power box

X0

X1

1600x900

KAO1609/110

1600x900

H1100

KAO1609/110X3

H1100

KAO1609/110KP KAO1609/110KPX3


KAO

85


86 NÕUPIDAMISLAUAD • MEETING TABLES

D1200

H740

KAOD12/74

D1200

KAOD12/74TW

H740 avaga TWIST elektikarbikule • with hole for TWIST power box

D1000

H1100

KAOD10/110


87 VIIMISTLUS • FINISHES LAUAPLAADID • TABLE TOPS spoonitud • veneered

tamm, naturaalne oak, natural

tamm+BT6 oak+BT6

melamiin • melamine

valge white

latte latte

must black

PerfectSense näpujäljevaba matt melamiin • )>J?>L<,>G<>Á:GLB ˓G@>JHJBGLÁF:LÁF>E:FBG>

valge white

must black

JALARAAMID • LEG FRAMES täispuit • solid wood

tamm, naturaalne oak, natural


88

VĂ&#x201E;IKESED LAUAD INOX D800

PAKLPD08 INOX 4410

D800

H752

D1200

H752

PAKLPD12 INOX 4430

900x1020 PAKLP4 INOX 4430

H752

H752

pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated metal

valge white RAL9016

hĂľbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005

LIFT A

D800

PAKLPD08 LIFT A

!ÍŽ 

pulbervärvitud metall â&#x20AC;˘ powder coated metal

valge white RAL9016

PAKLPD08 INOX 4420

hĂľbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005

kroomitud chromed

harjatud teras brushed RST


SMALL TABLES TOP GAASIAMORDIGA KÃ&#x2022;RGUSES REGULEERITAV RATASTEL LAUD â&#x20AC;¢ TABLE WITH WHEELS AND ADJUSTABLE BY GAS LIFT

1600x800

TOP pulbervärvitud metall powder coated metal

! 

valge white RAL9016

FT 4 KOKKUKLAPITAV RATASTEGA SEMINARILAUD â&#x20AC;¢ FOLDABLE SEMINAR TABLE ON WHEELS

1400x700

FT 4 pulbervärvitud metall â&#x20AC;¢ powder coated metal

H734

valge white RAL9016

must black RAL9005

OMICRON KOKKUKLAPITAV SEMINARILAUD â&#x20AC;¢ FOLDABLE SEMINAR TABLE

OMICRON

kroomitud chromed

1400x700

H720

VIIMISTLUS â&#x20AC;¢ FINISHES LAUAPLAADID â&#x20AC;¢ TABLE TOPS melamiin â&#x20AC;¢ melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

89


@OFFICE meeting on heade akustiliste omadustega

@OFFICE

privaatne koosolekuruum. Lahendus sobib hästi just avatud planeeringuga büroodesse, fuajeedesse ja teistesse mürarikastesse ruumidesse, kus läheb vaja eraldatud nurgakest nõupidamiseks. Koosolekuboksile on soovi korral võimalik lisada pistikupesasid, ekraani või tahvlit oma ideede paremaks seletamiseks.

@OFFICE meeting is a private meeting room with good acoustic properties. This solution is ideal for open ͱ˕<>K ÁEͱ;;B>K Á:G=ÁͱLA>JÁGͱBKQÁHE:<>KÁLͱÁ<J>:L>Á:ÁKF:EEÁ isolated space for meetings. The meeting room can ;>Á>IMBHH>=ÁOBLAÁKͱ<D>LK ÁK<J>>GKÁͱJÁ:ÁOABL>;ͱ:J=ÁLͱÁ present your ideas even better.

Design (>QOFKà0L>KP


@OFFICE MEETING

91

NÕUPIDAMISBOKS • MEETING BOX külgvaade • side view

440

1480

eestvaade • front view

2380

pealtvaade • top view

1600 elektrikarbik X3 • built in frame X3 LSE3B

katus roof

1600

tagantvaade • rear view

lauaplaat desk top

2380

@ONB

@ONBK

@ONBX3 avaga LSE3B elektrikarbikule • with hole for LSE3B power box

@ONBKX3 katusega • with roof avaga LSE3B elektrikarbikule • with hole for LSE3B power box

katusega • with roof

LISAD • ACCESSORIES

TV moodul LSTV TV module LSTV

kirjutustahvel LST whiteboard LST

• LED monitor 24´ • lisada: kaablikõri LSK022 add: cable channel LSK022

550x450

LAUAPLAADID • TABLE TOPS melamiin • melamine

valge white

latte latte

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

LAUAJALG JA MUUD METALLDETAILID TABLE LEGS AND OTHER METAL DETAILS

KIRJUTUSTAHVEL WHITEBOARD

pulbervärvitud metall • powder coated metal

valge magnettahvel • magnetic whiteboard

must black RAL9005


92

KOOSOLEKU JA KLIENDITOOLID

WEB 950

"%Á)>=J:EB

,0"' ÁÁ%ͰÁ,>:LBG@

%2+Á'-Á%ͰÁ,>:LBG@


MEETING AND SIDE CHAIRS

$%Á$:KL>E

$"Á+Á$:KL>E

,'Á%ͰÁ,>:LBG@

(,%(Á%ͰÁ,>:LBG@

93


OOTE PUHKE WAITIN


ZEETA

Z E E T A

Design (>QOFKà0L>KP

ZEETA kollektsiooni kuulub suur valik selge ja lihtsa disainiga =BBN:GB ÁC:ÁHBG@BFͱͱ=ME>B= Á/ՋBF:EBDÁͱGÁFͱͱ=MKL:=:ÁEՋHMLMB=Á kombinatsioone nii suurte kui väikeste ootealade sisustamiseks. Lisaks ühetoonilistele diivanitele pakub põnevaid võimalusi ka erivärviliste kangaste kombineerimine. Kõikidele Zeeta istmetele on võimalik lisada ka elektriühendusega moodul, millest saab lihtsa vaevaga näiteks sülearvutit või telefoni laadida. Tooteperekonda kuulub ka suur valik erineva mõõdu, kuju ning materjalivalikuga diivanilaudu.


ZEETA collection consists of module sofas and benches with clear and minimalistic design. It is possible to form endless <ͱF;BG:LBͱGKÁ?ͱJÁO:BLBG@Á:J>:KÁOBLAÁN:JBͱMKÁKA:H>KÁ:G=ÁKBR>K Á -OͱÁ=B˒>J>GLÁ<ͱEͱMJKÁͱ?Á<ͱN>JÁL>PLBE>Á<:GÁ;>ÁMK>=ÁLͱÁ@BN>ÁKͱ?:KÁ more exciting appearance. All Zeeta modules have possibility to add socket outlets for charging laptops or mobiles. -A>J>Á:J>Á:EKͱÁN:JBͱMKÁKͱ?:ÁL:;E>KÁOBLAÁ=B˒>J>GLÁKA:H>K ÁKBR>KÁ and materials in Zeeta collection.


ZEETA

440 740

TUGITOOLID â&#x20AC;¢ ARMCHAIRS

800

670

900

ZETT

440 740

ZETTAB

670

800

260 995 ZETTLA

A ZETTA

900

B ZETTB

670

900

440 740

440 740

ZETTLB

670

98


ZEETA

440 740

DIIVANID â&#x20AC;¢ SOFAS

670

1300

ZED2B

ZED2

ZED3A

ZED3B

ZED3

ZED4A

ZED4B

ZED4

440 740

ZED2A

670

1600

440 740

ZED3AB

670

2225

440 740

ZED4AB

670

1620

ZEDKS

ZEDKA

440 740

ZEDK

1736

670 ZEDKB

ZEDP2

670

670

870

1620

670 ZEDP1

99


ZEETA

440

PINGID • BENCHES

1300

1600

2225

670

800

ZESP1

ZESP2

ZESP3

VAHEPLAADID • MIDDLETOPS 650

ZEVP1

nurgalaud • corner table

650

400 650

100

ZEVP2

ZENL

VANN PISTIKUPESALE • VESSEL FOR SOCKET OUTLET 496x80x70 ZEEV

LILLEVANN PISTIKUPESALE • VESSEL FOR FLOWERS 180 D380 ZEV

MOODULITE ÜHENDUSED • LINKING DEVICE

140x60 ZSK1

JALARAAMID • LEG FRAMES pulbervärvitud metall • powder coated metal

valge white RAL9016

hõbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005

ZEETA diivanilauad lk 132 • ZEETA sofa tables page 132

ZESP4


ZEETA

101


RAHN

RAHN

Design (>QOFKÃ 0L>KP


RAHN on erinevatest moodulitest koosnev istemööbli perekond, mis sobib suurepäraselt ootealadele, fuajeedesse ja muudesse avalikesse ruumidesse. Tumbadest on võimalik moodustada lõputult erinevaid kombinatsioone ja istumisalasid. Valida saab ka erinevate lisade vahel nagu lauakesed ja käetoed, mida võib täiendada elektripesade ja ., E::=BC:L>@: Á/_BDK>F:L>EÁqFF:J@MKL>EÁLMF;:=>EÁͱGÁ küljes käepärane sang, millest neid on lihtne kanda ja ühest kohast teise liigutada.

RAHN is a modular seating system ideal for waiting areas, lobbies and other public places. Modules can be combined in =B˒>J>GLÁO:QKÁ:G=Á<ͱFHͱK>ÁN:JBͱMKÁK>:LBG@Á:J>:K Á,>:LKÁ<:GÁ be complemented with tablets or armrests, power outlets and USB chargers can be added as an extra option. Smaller round poufs have leather handle to make them easy to carry around from one place to another.


RAHN

420

RA1005

500

500

700

RA1005V viltkatte ja taskuga â&#x20AC;˘ felt cover and with pocket

RA0705

420

1000

RA0705V viltkatte ja taskuga â&#x20AC;˘ felt cover and with pocket

450

RA0404 RA0404V viltkattega â&#x20AC;˘ felt cover

440

450

RAD04 RAD04V viltkattega â&#x20AC;˘ felt cover

440

390

RAN

680

590

500

RANL plaadiga â&#x20AC;˘ with table top

390

104

680

590

RANLE plaadiga, pistikupesaga PowerDot >E>DLJBHBKLBD Ă ., Ă -Ă kĂ OBLAĂ L:;E>Ă top, socket outlet PowerDot @>JF:GĂ LQH>Ă >E><LJB<Ă KÍą<D>LĂ ÍąMLE>L Ă ., Ă -


RAHN

105


106

RAHN LISAD • ACCESSORIES

RAPL kirjutusplaat • writing table

RAST seljatugi • backrest

RAKTD26 käetugi • armrest

RAKT käetugi • armrest RAKTE käetugi pistikupesaga PIX • armrest with socket outlet PIX RAKTEUSB D_>LM@BÁHBKLBDMH>K:@:Á)"1ÁͬÁPÁ.,ÁkÁ :JFJ>KLÁOBLAÁKͱ<D>LÁͱMLE>LÁ)"1ÁͬÁPÁ.,

LSK1 moodulite ühendus • linking device


RAHN

VIIMISTLUS • FINISHES LAUAPLAADID • TABLE TOPS melamiin • melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

spoonitud • veneered

kask, valgendatud brich, bleached

tamm+VP oak+VP

tamm, naturaalne oak, natural

pähkel walnut

tamm+BT6 oak+BT6

KIRJUTUSPLAAT JA SELJATUGI • WRITING TABLE AND BACKREST

spoonitud • veneered

tamm, naturaalne oak, natural

107


SHEFF on mugav tugitool, mida saab ühendada ka diivaniks ning pikaks istumisriviks. Sobib kasutamiseks nii ootealadel, kabinettides kui ka koosolekualadel. Lisaelementideks on väikesed funktsionaalsed lauapinnad kohvitassile, ajakirjadele

SHEFF

jne., materjaliks on kerge painutatud lehtalumiinium, mis on stiliseeritud rahvusliku motiiviga.

SHEFF is a comfortable armchair which

Design (>QOFKà0L>KP

can be used for combining a sofa or a EͱG@>JÁK>:LBG@ÁJͱO Á-A>Á:JF<A:BJÁ˓LKÁO>EEÁ BGLͱÁO:BLBG@Á:J>:K Áͱ˕<>KÁ:G=ÁF>>LBG@Á areas. SHEFF has some useful extra >E>F>GLKÁ›Á?MG<LBͱG:EÁKF:EEÁL:;E>ÁKMJ?:<>KÁ ?ͱJÁ<ͱ˒>>Á<MHK ÁF:@:RBG>K Á>L< Á-A>Á material is light bent sheet aluminium, which is decorated with national motifs.


SHEFF 109

1000

800

SHTTA

400 740

400 740

SHTTB

1000

800

VAHEPLAADID • MIDDLE TOPS

SHLP1

SHLP2

SHLP4

SHLP5

SHLP3

DIIVANILAUD • SOFA TABLE

1000x400x500

SHDL


LOBBY Design (>QOFKà0L>KP

LOBBY tugitoolid sobivad nii kabinetti kui koosolekuruumi. Kõrgemad tugitoolid on disainitud stiilse kaheosalise õmblusega, mis annab võimaluse moodustada huvitavaid värvi ja mustrikombinatsioone. Madalamat ratastel tugitooli on kontoris mugav liigutada ja ringi paigutada.

LOBBY :JF<A:BJKÁ:J>ÁKMBL:;E>Á?ͱJÁͱ˕<>KÁ and meeting rooms. The design of the higher :JF<A:BJKÁBG<EM=>KÁ:ÁKLQEBKAÁLOͱ H:JLÁK>:F Á which makes it possible to create interesting colour and pattern combinations. The lowed armchairs have wheels and are easy to move :JͱMG=ÁBGÁLA>Áͱ˕<>


650

LOTTM

700

650

LOTTK

750

400 750

980

LOBBY

720

650

LOTTMR

700

111


FLEXI

Tuntud Itaalia disainibüroo Orlandini Design poolt loodud FLEXI pehmemööblisari koosneb skandinaavialiku disainiga kõrge ja madala seljatoega tugitoolidest, järist ja diivanilaudadest. Valikus on ka samas stiilis koosolekulaudade toolid. Istmed on pehmendatud kõrge kvaliteediga külmvalu polüuretaanvahuga, mis tagab õhulise disaini, suurepärase istumismugavuse ja vastupidavuse ka väga suure koormuse puhul. Erilist tähelepanu on pööratud ka õmbluste kvaliteedile, et saavutada ideaalne lõpptulemus.

Scandinavian style FLEXI lounge chair family is =>KB@G>=Á;QÁO>EE DGͱOGÁ"L:EB:GÁ<ͱFH:GQÁ(JE:G=BGBÁ Ͱ>KB@G Á:FBEQÁ<ͱGKBKLKÁͱ?ÁEͱO Á:G=ÁAB@A ;:<DÁ armchairs, footrest and sofa tables. There are also =B˒>J>GLÁF>>LBG@Á<A:BJKÁOBLAÁLA>ÁK:F>ÁKLQE>ÁBGÁLA>Á collection. ,>:LÁBKÁF:=>Áͱ?ÁAB@AÁIM:EBLQÁ<ͱE=Á?ͱ:FÁLA:LÁ@BN>KÁLA>Á chair sleek design, comfortable feeling and guarantees very good durability even in heavy usage areas like Eͱ;;B>K Á,H><B:EÁ:LL>GLBͱGÁBKÁH:B=ÁLͱÁIM:EBLQÁͱ?ÁLA>ÁK>OBG@Á to achieve perfect end result.

Design ->LILà,OI>KAFKF


FLEXI XL

670

860

FLEXI L

750

370

450

370

400 780

113

850

1100

FLEXI

470

FLEXI D80

%1"Á- '

VIIMISTLUS • FINISHES JALG • BASE ploeeritud alumiinium • polished aluminium

pulbervärvitud metall • powder coated metal

valge white RAL9016

hõbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005


FRANK Design (>QOFKà0L>KP

FRANK with clear lines and timeless design goes well into many public rooms. The legs of the armchair, small sofa and table are of natural oak with beautiful dovetail joints. The same products are available also with elegant metal legs.

Selge joone ja ajatu disainiga FRANK sobib paljudesse avalikesse ruumidesse. Tugitooli, väikese diivani ja laua jalad on naturaalsest tammepuidust, kauni tappühendusega. Samad tooted on võimalikud ka elegantse joonega metalljalgadel.


FRANK

puitjalgadega • with wooden legs tamm, naturaalne • oak, natural

430 720 780

1420 FRD2PJ

2020

765

FRD3PJ

Metalljalgadega with • metal legs RAL9005, must • RAL9005, black • RAL9005

430 720

FRTTPJ

780

1420

FRTTMJ

115

FRD2MJ

2020

765

FRD3MJ

470

klaas, spoon, melamiin • glas, veneer, melamine

65

0

780

780

470

DIIVANILAUAD • SOFA TABLES

FRDLPJD78

FRDLPJK65

FRDLMJD78

FRDLMJK65


KONSUL Soliidne ja stiilne KONSUL sobib ideaalselt juhi kabinetti. Metallraamil, kandilise kujuga D:A> ÁC:ÁDͱEF>DͱA:EBK>=Á=BBN:GB=ÁGBG@Á LM@BLͱͱEB=ÁͱGÁD:>LM=ÁD:G@:@: ÁDMGKL ÁNՋBÁ naturaalse nahaga. Pehmenduseks on kasutatud porolooni.

Impressive and stylish KONSUL is the H>J?><LÁF:L<AÁ?ͱJÁLA>Áͱ˕<>Áͱ?ÁLA>Á>P><MLBN>Á F:G:@>J Á(GÁF>L:EÁ?J:F> ÁLA>ÁKIM:J> KA:H>=ÁLOͱÁ:G=ÁLAJ>> K>:LÁKͱ?:KÁ:G=Á :JF<A:BJKÁ:J>Á<ͱN>J>=ÁOBLAÁ?:;JB< Á:JLB˓<B:EÁ or real leather. Porolone is used for the upholstery.


400 670

400 670

KONSUL

880

KOTT

700

1600

KOD2

700

2150

KOD3

700

117


HAI

HAIÁBKÁ:ÁKBG@E>ÁAB@A ;:<D>=Á:JF<A:BJÁOAB<AÁ can be used to make sofas or placed in rows. The modules come in two widths: 90cm and 65cm. The wider chair can also ;>Á˓LL>=ÁOBLAÁ:GÁ:JFJ>KL Á-A>Á:JFJ>KLÁ:G=Á headrest are separate parts, allowing a FͱJ>Á˔>PB;E>Á<AͱB<>Áͱ?Á<ͱN>JÁF:L>JB:EK

HAI on kõrge seljatoega üksik tugitool, millest saab moodustada ka diivaneid ja rivilahendusi. Moodulid on kahes laiuses: 90cm ja 65cm. Laiemale toolile saab liita D:ÁD_>Lͱ> Á$_> ÁC:ÁH>:LM@BÁͱGÁE:ALBK>=Á elemendid, mis annavad võimaluse paindlikumalt valida kattematerjale.

Design (>QOFKà0L>KP


900

HATT90 + HAPT + HAKT

!$-Á ÁD_>LM@BÁkÁ:JFJ>KL

380 980

380 980

HAI HAI

900

650

HATT65 + HAPT

!)-Á ÁH>:LM@BÁkÁA>:=J>KL

900

119


CITY Design (>QOFKà0L>KP

Stiilne CITY on modernse disainiga puhkemööbel, mis sobib nii koju kui kontorisse. Luksuslikud tugitoolid ja diivanid on hõbehallidel metalljalgadel või peitsitud tammespooniga puitjalgadel. Vedruplokkide kasutamine tagab H>AFMK>ÁC:ÁFM@:NMK> Á$:G@:KL>ÁN:EBDÁͱGÁKMMJÁ Á eriti elegantne on nahkkattega City.

Stylish CITY is recreational furniture with contemporary design, suitable for both home :G=Áͱ˕<> Á Luxurious armchairs and sofas stand on silver grey metal legs or on wooden legs with oak veneered stain. Using spring boxes >GKMJ>KÁKͱ˗G>KKÁ:G=Á<ͱF?ͱJL Á-A>ÁJ:G@>Áͱ?Á K>E><L:;E>Á?:;JB<KÁBKÁOB=>Á ÁE>:LA>J <ͱN>J>=Á City is especially elegant.


CITY

121

430 700

METALLJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH METAL LEGS

1050

1940

CYTTMJ

2240

CYD2MJ

920

CYD3MJ

430 700

PUITJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH WOODEN LEGS

1050

1940

2240

CYD2PJ

CYTTPJ

920

CYD3PJ

380

DIIVANILAUAD • SOFA TABLES

1400

700

1000

200 200 DLGR1400V

DLGR1000V

1000


POINT kollektsiooni kuuluvad kõrge

POINT

POINT

Design (>QOFKà0L>KP

seljatoega tugitoolid ja diivanid, mis tänu oma heli summutavatele omadustele sobivad hästi telefonitoolideks, koosolekunurkade moodustamiseks või lihtsalt vaikse koha loomiseks mürarikkasse keskkonda. Akustilised seinad ei lase liigsel müral sisse ega välja pääseda, mistõttu on neid ideaalne kasutada just avatud planeeringuga kontorites, fuajeedes või raamatukogudes.


POINT

440

1430

METALLJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID â&#x20AC;˘ ARMCHAIRS AND SOFAS WITH METAL LEGS

800

1660

POTTMJ

740

PODMJ

katusega â&#x20AC;˘ with roof

440

1475

3/Ă Ă /''Ă HBKLBDMH>K:E>Ă â&#x20AC;˘ VESSEL for socket outlet

800

1660

740

POTTMJK

PODMJK

POTTMJKV

PODMJKV katusega ja LED valgustigaâ&#x20AC;˘ with roof and LED lamp

)($-Ă Ă D_>LM@BĂ â&#x20AC;˘ armrest

123


POINT Design (>QOFKà0L>KP

POINT collection armchairs and sofas with their high sound absorbing shell are perfect for telephone chairs, can be used for combining small meeting rooms ͱJÁCMKLÁLͱÁ<J>:L>Á:ÁIMB>LÁKH:<>ÁBGÁ:Á noisy place. The sound absorbing shell keeps the excessive noise getting in and out and therefore is B=>:EÁ?ͱJÁMK:@>ÁBGÁͱH>GÁͱ˕<>K Á lobbies or libraries.


POINT WOOD

125

PUITJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH WOODEN LEGS

440

440

1475

1475

katusega • with roof

860

1660

POTTPJ

740

PODPJ

1660

860

POTTPJK

PODPJK

POTTPJKV

PODPJKV

1475 440

1430 440 POTTPJEAB

katusega ja LED valgustiga• with roof and LED lamp

katusega ja pistikupesaga TWIST • with roof and socket outlet TWIST

pistikupesaga TWIST • outlet TWIST

965

740

1765

PODPJEAB

740

965

1765

740

POTTPJKEAB

PODPJKEAB

POTTPJKEVAB

PODPJKEVAB katusega, pistikupesaga TWIST ja LED valgustiga • with roof, socket outlet TWIST and LED lamp


@OFFICE Design (>QOFKà0L>KP

@OFFICE tugitoolide ja diivanitega saab moodustada heade akustiliste omadustega nurgakesi, kuhu kärarikkas avatud büroos on mõnus peitu pugeda. Nendes saab vaikselt tööd teha, lugeda või telefoniga rääkida ilma, et jutt ümbritsevaid inimesi segaks. Toodetele saab lisada ka pistikupesad, mis võimaldavad telefoni ja arvutit laadida.


@OFFICE :JF<A:BJKÁ:G=ÁKͱ?:KÁ:J>ÁIMB>LÁ cocoons with excellent acoustic properties, OA>J>ÁLͱÁAB=>ÁBGÁ:ÁGͱBKQÁͱH>GÁͱ˕<> Á-A>QÁ :J>ÁH>J?><LÁLͱÁMK>Á?ͱJÁ:ÁIMB>LÁOͱJDHE:<> Á reading or making phone calls, without disturbing the surrounding people. Products <:GÁ;>Á>IMBHH>=ÁOBLAÁ:ÁKͱ<D>LÁ?ͱJÁ<A:J@BG@Á your phone or laptop.


@OFFICE

280

400

1440

TUGITOOLID • ARMCHAIRS DIIVANID • SOFAS

1600

790

@OTT

@OD

@OTTE

@ODE

770

420

pistikupesaga PIX • with socket outlet PIX

@OTTPL

kirjutusplaadiga • with writing board

@OTTPLE

kirjutusplaadi ja pistikupesaga PIX • with writing board and sockte outlet PIX

280

400

1480

TUGITOOLID JA DIIVANID KATUSEGA • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH ROOF

1600

790

@OTTK

@ODK

@OTTKE

@ODKE

420

770

katusega ja pistikupesaga PIX • with roof and socket outlet PIX @ODKEV katuse, pistikupesa PIX ja LED valgustusega • with roof, sockte outlet PIX and LED lighting

400

1440

PÖÖRDTOOLID • SWIVEL CHAIR

770

280

790

@OPT

420 @OPTPL

1480

kirjutusplaadiga • with writing board

770

280

790

420 @OPTK katusega • with roof

katuse ja kirjutusplaadiga • with roof and writing board @OTTKPLE katuse, kirjutusplaadi ja pistikupesaga PIX • with roof, writing board and sockte outlet PIX @OTTKPL

400

128

@OPTKPL kirjutusplaadi ja katusega • with writing board and roof


@OFFICE

129


DIIVANLAUAD

380

ZEETA

700

1300

1600

ZEDL02

650

ZEDL03

630

380 540

ZEDL01

1300

700

ZEDL04

650

ZEDL05

D600

D780

ZEDLD6

ZEDLD8

0Ì&#x17E;1 )Ã&#x;Ã DLST 300

800

350

ZEDL07

380

380 540

130

! 

450


SOFA TABLES

470

FRANK

65

0

700

FRDLPJK65

470

FRDLPJD78

65

0

700

FRDLMJD78

FRDLMJK65

VIIMISTLUS • FINISHES LAUAPLAADID • TABLE TOPS melamiin • melamine

valge white

latte latte

punane red

must black

pähkel walnut

saar, valgendatud ash, bleached

kask birch

spoonitud • veneered

tamm+BT6 oak+BT6

pähkel walnut

tamm, naturaalne oak, natural

tamm+VP kask, valgendatud oak+VP brich, bleached

DE::K Á>BÁͱE>ÁK::=:N:EÁ, L:;E>ÁFM=>EBE>ÁkÁ@E:KKÁGͱLÁ:N:BE:;E>Á?ͱJÁ, L:;E>

läbipaistev transparent

Planibell hall Planibell grey

JALARAAMID • LEG FRAMES pulbervärvitud metall • powder coated metal

valge white RAL9016

hõbehall silver gary RAL9006

must black RAL9005

131


HEAD OFFICE Standard AS Marja 9, 10617 Tallinn ESTONIA Tel. +372 650 9300 standard@standard.ee www.standard.ee

SHOWROOMS TALLINN, ESTONIA

TARTU, ESTONIA

RIGA, LATVIA

Standard AS Pärnu mnt. 139C, 11317 Tallinn Tel. +372 650 9400 sales@standard.ee

Standard Tartu OĂ&#x153; Riia 24, 51010 Tartu Tel. +372 738 4910 tartu@standard.ee

Standard Latvia SIA $J Ă :JÍąG:Ă B>E:Ă Í­ Ă %/ ÍŹĂ +BB:Ă Ă Tel. +371 675 06683 standard@standard.lv

VILNIUS, LITHUANIA LT.PROJECT P. LukĹĄio g. 32, 08222 Vilnius Tel. +370 687 10619

HELSINKI, FINLAND Modeo Oy Hämeentie 157, 00560 Helsinki Tel. +358 207 920 270 BG?ÍąFÍą=>Íą Ë&#x201C;

SAINT PETERSBURG, RUSSIA ProExpert LLC ,:FHKÍąGB>NKDBQĂ HJ

Ă ÍŹ ÍŹ Ă Saint Petersburg Tel. +7 812 448 6874 info@theexpert.pro

info@ltproject.lt

STANDARDOFFICE.EU


StandardOffice collection 2018  
StandardOffice collection 2018  
Advertisement