Page 1


2

Standard – büroomööbli standard

Standard – the standard of office furniture

Standard - стандарт офисной мебели

Eesti kapitalil põhinev AS Standard on Baltimaade juhtiv büroomööblitootja. 1944. aastal asutatud ettevõte on olnud enam kui 70 aasta jooksul Eesti ja Baltimaade büroomööbli disaini suunaja ja arendaja. 200 töötajaga Standard pakub klientidele ergonoomiliselt disainitud interjöörilahendusi, mis on sobivad nii väikekontoritele kui ka suurtele avatud büroodele. Eesti kaasaegseim seadmepark ja paindlik teenindus võimaldavad meil toota keerukat, spetsiaalselt kliendi vajadustele ja soovidele vastavat mööblit. Standardi toodang valmib kahes tehases, millest üks asub Tallinnas ja teine Kosel. Standardi büroomööbel on oma koha leidnud paljudes Euroopa kontorites. Standardi tooted on tänu pidevale tootearendusele pälvinud rahvusvahelist tähelepanu, ettevõtte disainerid on oma tööde eest saanud rahvusvahelisi auhindu. Standardi integreeritud juhtimissüsteem vastab ISO 9001 ja ISO 14001 standardile. Standard kujundab Baltimaade büroomööbli standardit.

The Estonian company AS Standard is a leading producer of office furniture in the Baltic states. The company, founded as early as 1944, has kept a leading edge in the design of office furniture in Estonia and other Baltic states. It employs 200 people and provides its customers with integral solutions of ergonomically designed interiors, which meet the needs of both small and large offices. The best production facilities in Estonia and flexible customer service enable us to produce a complex furniture designed to suit the specific needs and wishes of our customers. Standard operates two production facilities, in Tallinn and Kose. Our products have been used to furnish offices in many European countries. Due to continuous work on product development, the Standard’s production have become internationally recognised and our designers received international awards for their creations. Standard employs an integrated management system which meets the standards ISO 9001 and ISO 14001. Standard has been shaping the standard of office furniture in the Baltics.

AS Standard – это эстонская фирма, являющаяся ведущим производителем офисной мебели в странах Балтии. Фирма была основана в 1944 году и на протяжении более 70 лет задает тон в сфере дизайна офисной мебели. В фирме работает 200 сотрудников. Standard предлагает своим клиентам комплексные решения эргономически разработанных интерьеров, которые подходят как для небольших, так и для крупных офисов. Наиболее современное в Эстонии оборудование и гибкая система обслуживания позволяют нам производить сложную мебель, специально разработанную для соответствия потребностям и желаниям наших клиентов. Продукция фирмы Standard изготавливается на двух заводах, расположенных в Таллинне и Косе. Мебель нашей фирмы использована в обстановке офисов во многих европейских странах. Благодаря постоянно ведущимся производственным разработкам, изделия Standard стали пользоваться международным признанием и наши дизайнеры получили международные призы за свои работы. Используемая в Standard интегрированная система управления соответствует стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Standard формирует стандарт офисной мебели в странах Балтии.


BÜROOMÖÖBEL OFFICE FURNITURE ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ PIANO

4

CRATE

28

SERIE

34

FORUM

42

KAO

48

PIANO GRANDE

50

ATLANTIS 54 ANTRI

58

FE 66 ACCESSORIES 76 PEHME MÖÖBEL UPHOLSTERED FURNITURE МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

3 ZEETA 78 POINT 86 SHEFF

92

HAI

96

FRANK

98

KONSUL

100

CITY

102

LOBBY

104

ROMEO

106


4

PIANO


Design Katrin Soans

5

PIANO on modernse ja minimalistliku disainiga büroomööbliseeria, kus on palju võimalusi erineva funktsionaalsusega töökohtade moodustamiseks. Lauaplaatide karkassivalik võimaldab vastavalt vajadusele kombineerida erinevas kõrguses reguleeritavusega töölaudu. U-jalaraamil töölaudade kõrgus on mehhaaniliselt muudetav vahemikus 650 – 850 mm. T-jalaraamil elektriliselt reguleeritavaid laudu on lihtne laua küljes oleva puldi abil reguleerida kõrgusele 610 – 1260 mm. Lisaks on ka statsionaarse 740 mm kõrgusega laudu. Avad tööpindades võimaldavad erinevaid funktsionaalseid lahendusi, sealhulgas elektri- ja võrguühenduse toomist lauapinnale.

PIANO is an office furniture range with a contemporary minimalist design. It offers plenty of opportunities for creating workstations with different functions. The choice of leg-frames allows you to combine different desktop heights depending on your needs. The desks supported by a U-shape leg-frame offer mechanical height adjustment between 650 and 850 mm. The desks with a T-shape leg-frame are electrically height-adjustable between 610 and 1260 mm, with the help of a switch attached to the desk. The range also includes desks with a fixed height of 740 mm. The holes in the desktops allow various functional solutions and can be used for routing power and network cables, for example.

PIANO – это серия мебели, выполненная в современном минималистском стиле и дающая большое количество возможностей для создания рабочих мест различной функциональности. Выбор каркасов для столешниц позволяет в соответствии с необходимостью комбинировать рабочие столы, регулируемые по высоте. Высота рабочих столов с ножками, выполненными в форме буквы U, регулируется механическим способом от 650 до 850 мм. Столы с ножками в форме буквы T и с электрической регулировкой можно отрегулировать с помощью имеющегося сбоку пульта на высоту от 610 до 1260 мм. Имеются также столы со стационарной высотой 740 мм. Отверстия в рабочей поверхности позволяют использовать различные функциональные решения, в том числе выводить на стол электрические и сетевые соединения.


ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD TÖÖLAUAD • DESKS WITH ELECTRICAL ADJUSTABILITY • ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ T-jalaraamil elektriliselt reguleeritavad 610-1260 mm T-shape legframe with electrical adjustability 610-1260 mm С электрорегулируемым Т-каркасом 610-1260 mm

800

võimalikud kõik avatäited • all placement possibilities of the holes in the desk • все возможности для отверстий

610-1260

1400,1600,1800

PALTeK1408 PALTeK1608 PALTeK1808

6

610-1260

800

1000

A

1600,1800

1000

800

1600,1800

B

PALTeL1610AB PALTeL1810AB


7


TÖÖLAUAD • DESKS • СТОЛЫ РАБОЧИЕ töölauad U-jalaraamil reguleeritavad 650-850mm või kõrgusega 740mm (tähis F) desks on U-shape legframe with adjustability 650-850mm or height 740mm (mark F) рабочий стол с регулируемым U-каркасом 650-850mm или высота 740мм (знак F)

töölauad A-jalaraamil kõrgusega 740mm desks on A-shape legframe height 740mm рабочий стол с A-каркасом высота 740mm

650-850 740

800

võimalikud kõik avatäited • all placement possibilities of the holes in the desk • все возможности для отверстий

1400,1600,1800

PALUK1408 PALUK1608 PALUK1808

PALUK1408F PALUK1608F PALUK1808F

PALUK1408FKP PALUK1608FKP PALUK1808FKP

PALAK1408FKP PALAK1608FKP PALAK1808FKP

1000

800

650-850 740

PALAK1408F PALAK1608F PALAK1808F

8

1000

800

1600,1800

PALUL1610AB PALUL1810AB

PALUL1610FAB PALUL1810FAB

H-740mm

H-650-850mm

H-740mm

600

740

1400 200

600

lisada juurde vaheplaat • add middle top • добавить перегородку

1400,1600,1800

PALUK1414F PALUK1614F PALUK1814F

PALAK1414F PALAK1614F PALAK1814F

PALUK1414FKP PALUK1614FKP PALUK1814FKP

PALAK1414FKP PALAK1614FKP PALAK1814FKP


9


TÖÖLAUAD • DESKS • СТОЛЫ РАБОЧИЕ

10

PALUK1414/69F PALUK1614/69F PALUK1814/69F

PALUK1414/69FKP PALUK1614/69FKP PALUK1814/69FKP

PALAK1414/69F PALAK1614/69F PALAK1814/69F

PALAK1414/69FKP PALAK1614/69FKP PALAK1814/69FKP

VAHEKILBID TÖÖLAUALE • PARTITIONS SCREENS • ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ

töölauad • desks • рабочий стол 1400mm töölauad • desks • рабочий стол 1600mm töölauad • desks • рабочий стол 1800mm

Tekstiiliga kaetud • Covered with textile • Обитая тканью

Melamiin • Melamine • Меламин

Pleksiklaas • Plexiglas • Оргстекло

PAEK1206K PAEK1406K PAEK1606K

PAEK1206 PAEK1406 PAEK1606

PAEK1206G PAEK1406G PAEK1606G


ABILAUAD • ADDITIONAL TABLES • СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ПРИСТАВНЫХ СТОЛОВ avade võimalus lauaplaadis puudub • no placement possibilities of the holes in the desk • отсутствует возможность для отверстий в столе U-jalaraamil reguleeritavad 650-850mm või kõrgusega 740mm (tähis F) U-shape legframe with adjustability 650-850mm or height 740mm (mark F) с регулируемым U-каркасом 650-850мм или высота 740мм (знак F)

PALUK1006 PALUK1206 PALUK1406 PALUK1606 PALUK1806

PALUK1006F PALUK1206F PALUK1406F PALUK1606F PALUK1806F

A-jalaraamil kõrgusega 740mm A-shape legframe height 740mm A-каркасом высота 740мм

PALAK1006F PALAK1206F PALAK1406F PALAK1606F PALAK1806F

fikseeritavad töölaua külge • connectable with desk • фиксируемые к рабочему столу

11 PALUK1006KP PALUK1206KP PALUK1406KP

PALUK1006FKP PALUK1206FKP PALUK1406FKP

PALAK1006FKP PALAK1206FKP PALAK1406FKP


LAUAPLAADID • DESK TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ avatäited LSV2 ja LSE2V pole võimalikud abikapi või laekakapi poolses osas • desktop elements LSV2 and LSE2V are not available where the desk has a addional cabinet or pedestal • заглушки для отверстий LSV2 и LSE2V не подходят со стороны шкафчика или со стороны верхнего ящика

PALPK1608LK PALPK1808LK

12

PALPK1608LK PALPK1808LK

PALPK1414/69LK PALPK1614/69LK PALPK1814/69LK

PALPK1608 PALPK1808

PALPK1414/69 PALPK1614/69 PALPK1814/69

lisada juurde vaheplaat • add middle top • добавить перегородку

PALPK1414LK PALPK1614LK PALPK1814LK

PALPK1414 PALPK1614 PALPK1814

avade võimalus lauaplaadis puudub • no placementy possibilities of the holes in the desk • отсустствует возможность для отверстий в столе

PALPK1406LK PALPK1606LK PALPK1806LK

ABIKAPP • ADDITIONAL CABINET • ШКАФ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

A - kasutatav paremalt usable from right side применимый справа

B - kasutatav vasakult usable from left side применимый слева


JALARAAMID • LEGFRAMES • КАРКАС PAJU06F

PAJA06F

60

60

0

0

PAJU08F

PAJA08F

80

80

0

0

PAJU14F

PAJA14F

13 14

14

00

00

LAEKAKAPID • PEDESTALS • ТУМБЫ

PALK5 60

0

PALK6

60

0

RIIUL • SHELF • ПОЛКА

PAVR


Melamiinist sirm • Melamine screen • Перегородка из меламина

PAVP14S12 PAVP16S14 PAVP18S16

14

PAVP14S07 PAVP16S07 PAVP18S07

PAVP16X2S07 PAVP18X2S07

avatäited LSV2, LSE2V pole võimalikud abikapi või laekakapi poolses osas • desktop elements LSV2 and LSE2V are not available where the desk has a additional cabinet or pedestal • заглушки для отверстий LSV2 и LSE2V не подходят со стороны шкафчика или со стороны верхнего ящика

KATTED • COVERS • ОБИВКИ

sirmile 700mm ja esikilpidele for screen 700mm and modesty panels дла ширмы 700 мм и лицевой панели PALSVK07 vilt • felt • войлок tekstiil • textile • текстиль PALSKK07 PALSVK08 PALSKK08 PALSKK12 PALSKK14 PALSKK16 PALSKK18


ESIKLIBID • MODESTY PANELS • ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ Melamin • Melamine • Меламин

Pleksiklaas • Plexiglas • Оргстекло

Tekstiiliga kaetud • Covered with textile • Обитая тканью

PAEK1405 PAEK1605 PAEK1805

1400x475x16 1600x475x16 1800x475x16

PAEK1405G PAEK1605G PAEK1805G

1400x475x8 1600x475x8 1800x475x8

PAEK1409G

1400x850x8

PAEK1406 PAEK1606 PAEK1806

1400x560x16 1600x560x16 1800x560x16

PAEK1406G

1400x560x8

PAEK1609G

1600x850x8

PAEK1406K PAEK1606K PAEK1806K

1400x560x20 1600x560x20 1800x560x20

PAEK1409 PAEK1609 PAEK1809

1400x850x16 1600x850x16 1800x850x16

PAEK1606G

1600x560x8

PAEK1809G

1800x850x8

PAEK1409K PAEK1609K PAEK1809K

1400x850x20 1600x850x20 1800x850x20

15

300

VILTPANEEL • FELT PANEL • ПАНЕЛЬ ИЗ ВОЙЛОКА

PAEK0809 PAEK0809K

800x850x16 800x850x20

PAEK1806G

1800x560x8

1200,1400,1600,1800

PALSPN12 PALSPN14 PALSPN16 PALSPN18

1200x300x5 1400x300x5 1600x300x5 1800x300x5

600

PALST06

350

350

VILTTASKU kahepoolne • FELT POCKET two-sided • КАРМАН ИЗ ВОЙЛОКА двусторонний

800

PALST08


16


1600,1800 446 900

1600

424

1600,1800 1600 1700

800

600

600

1400 200

3200

1400 200

600

600

1600

17

200

446


424

800

1600,1800

200

900

1700 1600

800

1600,1800

446

18


600 600

1400 200

19

424

1600,1800


20

PALSLJ

PALSCD3

575

PALK8

60

0

424

PALK9 575

PALSPLK

60

0

424

faililaekaga with file drawer с ящиком для файлов


655

460

ABIKAPP ratastel • ADDITIONAL CABINET with wheels • ШКАФ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ на колесах

1175

PAAK2

KONTEINERID • CONTAINERS • КОНТЕЙНЕРЫ

1186

kasutatav vasakult usable from left side применимый слева

60

0

4

42

kasutatav paremalt usable from right side применимый справа

PAKK1A PAKK1B

1186

kasutatav vasakult usable from left side применимый слева

80

0

4

42

PAKK2A PAKK2B

kasutatav paremalt usable from right side применимый справа

310

SAHTLIBOKS kappi ja konteinerisse • DRAWER UNIT for storage • ЯЩИК в шкаф и контейнер

340

PALK12

430

21


23

160

160

RIIULID SIRMIDELE JA ESIKILPIDELE • SHELVES FOR SCREENS AND MODESTY PANELS • ПОЛКИ ДЛЯ ШИРМ И ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ

2

PALSR2

12

2

320

PALSR1

140

160

KARP töölaua küljele 600mm, 800mm • BOX for desk side 600 mm, 800 mm • КОРОБКА для рабочего стола боковой стороны 600мм, 800мм

PALSK08

140

800

160

22

320

600

PALSK06


LAUAPEALNE SIRM • DESK SCREEN • НАСТОЛЬНАЯ ШИРМА

lauapealsele sirmile • for desk screen • для настольной ширмы PASIL

370

390

550

KATTED • COVERS • ОБИВКИ

570

vilt • felt • войлок tekstiil • textile • текстиль

23

370

RIIUL laua alla • SHELF under the table • ПОДВЕСНАЯ ПОЛКА для стола

PALSR

340

550

150

LAEGAS laua alla • DRAWER under the table • ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК для стола

PALSL

410

400


RIIULID/KAPID • SHELVES/CABINETS • ПОЛКИ/ШКАФЫ

PAK2

PAK3

PAK5

PAK6

PAK7

24


PANEELID • PANELS • ПАНЕЛИ K- akustilised paneelid kangaga • acustic panels with textile • акустическая панель, покрытая тканью M- valge magnet- ja kirjutustahvel • white magnet- and writeboard • белая магнитная письменная доска

PAP0704K PAP0704M

PAK3

PAP0807K PAP0807M

PAP0804K PAP0804M

PAK7

25


AVADE VÕIMALUSED TÖÖLAUAS • PLACEMENT POSSIBILITIES OF THE HOLES IN THE DESK • ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В РАБОЧЕМ СТОЛЕ

X00

X20

X02

LSR2 ROSETT • CABLE OUTLET • РОЗЕТКА

LSE2B ELEKTRIKARBIK • BUILT IN FRAME • ЭЛЕКТРОКОРОБКА

LSE2V VANN elektripistikule • VESSEL for socket outlet • ВАННОЧКА для электрической розетки

LSV2 VANN • VESSEL • ВАННОЧКА

26

X22


JALAD kliendilaudadele PAKLP0606, PAKLPD08 • BASES for client tables PAKLP0606, PAKLPD08 • ОПОРЫ для столов посетителя PAKLP0606, PAKLPD08

600

KLIENDILAUAPLAADID • CLIENT TABLE TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ СТОЛОВ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ

600

PAKLP0606

PAKLPD08

LIFT A

INOX 4410

INOX 4420

1020

JALG kliendilauale PAKLPD08 • BASE for client table PAKLPD08 • ОПОРА стола для посетителя PAKLPD08

900

PAKLP4

PAKLPD12

FLEXI 450

JALG kliendilauale PAKLP4, PAKLPD12 • BASE for client table PAKLP4, PAKLPD12 • ОПОРА стола для посетителя PAKLP4, PAKLPD12

27

INOX 4430


Valgusti Hektor Light

28

CRATE


29

Design Katrin Soans

CRATE on ümara vormi ja omanäolise disainiga büroomööbliseeria, mis pakub hea vahelduse üldlevinud kandilisele joonele. CRATE tootepere töö- ja nõupidamislauad on elegantse välimusega ja tugeval A-jalaraamil, mis annab laudadele ka mobiilsuse ning võimaluse töökohti kergelt ringi tõsta.

CRATE office furniture family with its organic shapes and distinctive design offers good alternative to general rectangular look. CRATE work desks and meeting tables stand on metal frame with elegant and stable Ashaped legs that also give it mobility and possibility to re-organize workstations very easily.

CRATE – это серия офисной мебели с округлыми формами и своеобразным дизайном. Хорошее решение для тех, кто хочет разнообразить общераспространенные прямоугольные формы. Рабочие столы и столы для совещаний из семейства CRATE отличаются элегантностью и снабжены прочной А-образной рамой, придающей столам мобильность и позволяющей с легкостью перемещать рабочие места.


TÖÖLAUAD kõrgusega 740mm • DESKS height 740mm • СТОЛЫ РАБОЧИЕ высота 740мм

800

740

1640

CRLAK1608F

740

1000

700

1640

1000

700

1640

CRLAL1610FAB

740

1000 700

1840 1000

CRLAL1810CFAB

Võimalik kasutada Piano vahekilpe, esikilpe, ratastel laekakappe, aksessuaare ja FE lauasirme Possibility to use Piano partition screens, modesty panels, pedestals with wheels, accessories and FE desk screens Возможно использовать перегородки, тумбы на колёсах, аксессуары Piano и перегородки FE

AVADE VÕIMALUSED TÖÖLAUAS • PLACEMENT POSSIBILITIES OF THE HOLES IN THE DESK • ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В РАБОЧЕМ СТОЛЕ

ABILAUAD kõrgusega 740mm • ADDITIONAL TABLES height 740mm • СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ПРИСТАВНЫХ СТОЛОВ высота 740мм

CRLAK1006F CRLAK1206F

CRLAK1006FKP CRLAK1206FKP

740

600

1040, 1240 740

1040, 1240 600

30

700

1840


LISALAUAD TÖÖLAUDADELE kõrgusega 740mm • ADDITIONAL TABLES for DESKS height 740mm • ПРИСТАВНЫЕ СТОЛЫ для РАБОЧИХ СТОЛОВ высотой 740мм

740

1008

1180

CRLAL1110F

70

0

700

0

70

CRLLD07AB

CRLL0707AB

31


NÕUPIDAMISLAUAD kõrgusega 740mm • CONFERENCE TABLES height 740mm • СТОЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ высота 740мм

740

CRNLA1809F

740

780 900

1840

CRNLA1809FX3

780 900

1840

32


Metall • Metal • Металл CRATE

Valge White Белый

Must Black Черный

Latte Latte Латте

Valge White Белый RAL9016

Hõbehall Silver grey Cеребряный RAL9006

Must Black Черный RAL9005

Lauaplaadid • Table tops • Столешницы столы

Lauad Tables Столы

Kandid lauaplaatidele, Edges for table tops, Кромка для столешницы столы: Valge kant • White edge • Белый кромка Must kant • Black edge • Черный кромка Latte kant • Latte edge • Латте кромка Jalad • Bases • Опоры

w

33 Valge White Белый

Must Black Черный

Latte Latte Латте


34

SERIE


35 Design Katrin Soans

SERIE on kappide süsteem, mis sobib kõikide Standardi büroomööbli lauaseeriate ja teeninduslettidega. Sari koosneb omavahel hästikombineeritavatest moodulitest ja võimaldab moodustada vastavalt vajadusele väga erinevaid komplekte. Kappe saab valida sokliga ja metalljalgadega, väiksem moodulite valik on võimalik ka ratastel. Viimistluse valik on kooskõlas erinevate lauaseeriate viimistlustega.

SERIE is a system of cabinets that can be combined with all items from the Standard’s office furniture table series and counter tables. This consists of modules that can be well combined with one another. SERIE gives one a chance to construct various different sets according to need.

SERIE - это система шкафов, подходящая ко всем рабочим столам серий офисной мебели Standard. Серия состоит из прекрасно комбинируемых между собой модулей и позволяет составлять различные комплекты, в зависимости от потребностей.

The cabinets are available with a socket and a metal foot, a smaller range of modules is also available with wheels.

Шкафы можно выбирать с цоколями и металлическими ножками, несколько меньше выбор модулей на колесах.

The choice of finishing is in accordance with various table series finishing options.

Выбор отделки соответствует отделке различных столовых серий.


RIIULID/KAPID sokliga /S/, metalljalgadega /M/ ja ratastega /R/ sügavus 420 mm SHELVES/CABINETS with sockle /S/, metal legs /M/ and wheels /R/ depth 420 mm ПОЛКИ/ШКАФЫ с цоколем /S/, металлическими ножками /M/ и роликами /R/ глубина 420 мм

36

SEINARIIULID • WALL UNITS • ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ

PRINTERIKAPP sügavus 600 mm CABINET FOR PRINTER depth 600 mm ШКАФ ДЛЯ ПРИНТЕРА глубина 600 мм


SE321M

SE314S

SE301S

SE308S

SE308M

37

SE308M

SE321M

SE510M

SE506S

SE308S

SE308M

SE419M


38


PANEELID • PANELS • ПАНЕЛИ

K- akustilised paneelid kangaga • acustic panels with textile • акустическая панель, покрытая тканью M- valge magnet- ja kirjutustahvel • white magnet- and writeboard • белая магнитная письменная доска

SEP0816K SEP0816M

SEP0808K SEP0808M

SE403

SE405

SEP0812K SEP0812M

SE305

SEP0912K SEP0912M

SE322

SEP0608K SEP0608M

SE409

SE411

SEP0804K SEP0804M

SE306

SEP0808K SEP0808M

SE315

SEP0608K SEP0608M

SE321

SEP0604K SEP0604M

SEP0612K SEP0612M

SE307

SE308

39


Melamiin • Melamine • Меламин

PIANO SERIE

Töölauaplaadid • Desk tops • Столешницы для рабочих столов Abilauaplaadid • Additional table tops • Столешницы для приставных столов Jalakilbid • Leg panels • Боковые панели Jalaraamid • Legframes • Каркасы

Laekakapid konteinerid, laegas PALSL Pedestals, containers, drawer PALSL Тумбы, , контейнеры, ящик PALSL

Esikilbid, sirmid • Modesty panels, screens • Лицевые панели, ширмы Lauapealne sirm PASIL • Screen PASIL • Ширма PASIL

Korpus • Body • Корпус Fassaadid • Surfaces • Лицевые поверхности Pealisplaadid • Upper tops • Cтолешницы

Korpus • Body • Корпус Fassaadid • Surfaces • Лицевые поверхности Pealisplaadid • Upper tops • Cтолешницы

Korpus • Body • Корпус Fassaadid • Surfaces • Лицевые поверхности

Sahtliboks kappi, konteinerisse PALK12, riiul PALSR, riiul PAVR Drawer unit for storage PALK12, shelf PALSR, shelf PAVR Ящик для шкафа, контейнеры PALK12, полка PALSR, полка PAVR

Kliendilauad Client tables Столы для посетителя

Kliendilauaplaadid • Client table tops • Столешницы столов для посетителя Jalg FLEXI 450 • Base FLEXI 450 • Опора FLEXI 450 Jalg LIFT A • Base LIFT A • Опора LIFT A Jalad INOX4430,INOX4410,INOX4420 Bases INOX4430,INOX4410,INOX4420 Опоры INOX4430,INOX4410,INOX4420 Elektrikarbik LSE2B • Built in frame LSE2B • Электрокоробка LSE2B Rosett ja vannid avadesse • Cable outlet and vessels into the holes • Pозетка и ванночки для отверстий Karp PALSK08,PALSK06 • Box PALSK08,PALSK06 • Коробка PALSK08,PALSK06 Riiulid PALSR1,PALSR2 • Shelves PALSR1,PALSR2 • Полки PALSR1,PALSR2

Aksessuaarid Accessories Aксессуары

Vilttasku, viltpaneel • Feltpocket, feltpanel • Карман и панель из войлока

SERIE Riiulid, kapid Shelves, cabinets Полки/шкафы

40

PIANO Riiulid, kapid Shelves, cabinets Полки, шкафы

Abikapid, laekakapid ratastel Additional cabinet, pedestals with wheels Шкафы вспомогательные, тумбы на колесах

Lauad Tables Столы

Vaheplaadid, riiul PAVR • Middle tops, shelf PAVR • Промежуточные панели, полка PAVR

Katted sirmile, vahe- ja esikilpidele • Covers for screens, partitions screens and modesty panels • Обивки для ширм, лицевых и боковых панелей Tekstiilist vahekilbid • Partitions screens covered with textile • Панели с текстильным покрытием Paneelid • Panels • Панели Tiibuksed, lükanduksed • Doors, sliding doors • Двери, раздвижные двери Korpus • Body • Корпус Metalljalad • Metal legs • Ножки металлические

Latte Pähkel Saar, Kask Valge Must Latte Walnut valgendatud Birch White Black Орех Ash, Береза Белый Черный Латте bleached Ясень, беленый

Punane Red Красный


Valge White Белый RAL9016

Kroom Chrome Хром

Hõbehall Silver grey Серебряный RAL9006

Must Black Черный RAL9005

Beež Beige Бежевый RAL1019

Pleksiklaas • Plexiglas • Оргстекло Helesinine Light blue Голубой RAL5024

Punane Red Красный RAL3002

Satiinvalge Satin white Сатин белый

Melamiin • Melamine • Меламин

Metall • Metal • Метал

Pähkel Walnut Орех

Saar, valgendatud Ash, bleached Ясенъ, беленый

Kask Birch Береза

Must Black Черный

41 Valge White Белый

Punane Red Красный

Latte Latte Латте


42

FORUM


43 Design Katrin Soans

FORUM nõupidamislaudade süsteemi kuulub palju erineva pikkuse ja figuuriga laudu. Nõupidamislauad on selgepiirilise disainiga ja sobivad teiste tooteseeriatega.

The FORUM conference tables system includes many tables with different length and figure. The conference tables have a clear-cut design and are suitable with other product ranges.

Viimistlustena on võimalikud nii spoon- kui melamiinlahendused. Laudade metallkarkass on saadaval pulbervärvituna ja kroomituna. Vajadusel saab laudu varustada integreeritud elektri- ja võrguühendussüsteemiga. Emotsionaalsust pakub laudadesse paigutatud lillevann.

For finishing we offer veneer as well as melamine solutions. The metal base of the table is available in powder coated as well as chromed versions. If necessary, the tables can be equipped with integrated electricity and network connection system. Emotionality is added to the tables through the flower vessel installed in the tables.

К системе столов для совещаний FORUM относятся много столов различной длины и формы. Дизайну столов для совещаний характерны четко выраженные формы, столы отлично комбинирующиеся с другими изделиями серии. В качестве отделки можно использовать шпон или меламин. Металлический каркас столов продается в окрашенной порошковой краской или хромированном виде. При необходимости столы могут быть оснащены интегрированными электрическими и сетевыми системами. Эмоциональности столам добавляет встроенная в них цветочная ванна.


2400

44

3300

3300

FMK3312 FMK3312X0110 FMK3312X1001 FMK3312X1111

1200

FMF2412 FMF2412X010 FMF2412X101 FMF2412X111

1200

FMK2412 FMK2412X010 FMK2412X101 FMK2412X111

1000 1300

2400

1200

1000

1200

H - 740mm

FMF3313 FMF3313X0110 FMF3313X1001 FMF3313X1111

1800

FMK1812 FMK1812X1


NÕUPIDAMISLAUAD ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD • CONFERENCE TABLES WITH ELECTRICAL ADJUSTABILITY • ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

780 900

FMELF1809

780 900

H=610-1260 mm

FMELF1809X3

1840

1840

45


46

FMD1600

FMD1600X1

FMK1810

FMK2410

FMK3310

FMK1212


Spoon • Veneer • Шпон

Pähkel, naturaalne Walnut, natural Орех, натуральный

FORUM

Tamm, naturaalne Oak, natural Дуб, натуральный

Tamm Oak Дуб + VP

Metall • Metal • Металл

Laminaat Laminate Ламинат

Tamm Oak Дуб + BТ6

Tamm Oak Дуб + BТ7

Alumiinium Roostevaba Kroom Aluminium teras, harjatud Chrome Алюминий Stainless steel, Хром brushed Сталь нержавеющая, шлифованная

Hõbehall Silver grey СеребРяный RAL9006

Must Black Черный RAL9005

Valge White Белый RAL9016

Lauaplaadid Table tops Столешницы Vaheplaadid Middle tops Промежуточные панели Metalljalad Metal legs Опоры металлические Elektriliselt reguleeritavad jalaraamid Legframes with electrical adjustability Каркасы с электрорегулируемым

Alumiinium Aluminium Aлюминий

Elektrikarbik Built in frame for socket outlet Электрокоробка Vann Vessel Bанна

Pähkel Walnut Орех

Tamm, naturaalne Oak, natural Дуб, натуральный Melamiin • Melamine • Меламин

FORUM

Pähkel Walnut Орех

Latte Saar, Kask Must Latte valgenda- Birch Black tud Береза Черный Латте Ash, bleached Ясень, беленый

Tamm Oak Дуб + VP

Tamm Oak Дуб + BT6

Tamm Оak Дуб +BT7

Metall • Metal • Металл

Laminaat Laminate Ламинат

Alumiinium Roostevaba Kroom Hõbehall Punane Valge Red White Aluminium teras, Chrome Silver Красный Белый Алюминий harjatud Хром grey Stainless Серебsteel, Ряный brushed RAL9006 Сталь нержавеющая, шлифованная

Must Black Черный RAL9005

Valge White Белый RAL9016

Alumiinium Aluminium Aлюминий

Lauaplaadid Table tops Столешницы Vaheplaadid Middle tops Промежуточныe панели

Valge White Белый

Metalljalad Metal legs Опоры металлические Elektriliselt reguleeritavad jalaraamid Legframes with electrical adjustability Каркасы с электрорегулируемым

Punane Red Красный

Elektrikarbik Built in frame for socket outlet Электрокоробка Vann Vessel Bанна

Pähkel Walnut Орех

Saar, valgendatud Ash, bleached Ясенъ, беленый

Kask Birch Береза

Must Black Черный

Latte Latte Латте


48

KAO


49

Design Katrin Soans KAO on naturaalsest tammepuidust jalgadel mitmeotstarbeline laud. Sobib nõupidamislauaks aga ka töölauaks ja söögilauaks. Lauaplaat võib olla keskel asetseva avaga elektrimooduli või mitmesuguste esemete paigutamiseks mõeldud anumaga.

KAO is a multi-functional table on legs made of natural oak. It works well as a meeting room table, but also as a working or dining table. You can order the table top with a power module or a container in the centre, intended for keeping various items in order.

KAO - это многофункциональный стол на ножках из натурального дуба. Подходит в качестве стола для совещаний или рабочего стола, может использоваться и как обеденный стол. Столешницу можно заказать с электрическим модулем, располагающимся в центре стола, или с емкостью, предназначенной для хранения различных вещей.

AVAGA • WITH HOLE • С ОТВЕРСТИЕМ avatäited • hole accessories • аксессуары для заполнения отверстия LSE2B, LSV2, LSE2V

KAO1409X2 KAO1609X2 KAO1809X2

1400x900 1600x900 1800x900

KAO1409 KAO1609 KAO1809

1400x900 1600x900 1800x900


Valgusti Hektor Light

50

PIANO GRANDE


51

Design Katrin Soans

PIANO GRANDE on lihtne aga soliidne juhimööbel, mis sobib ideaalselt ka väiksematesse kabinettidesse. Kollektsiooni kuuluvad ka T-jalaraamil elektriliselt kõrguses reguleeritavad juhilauad.

PIANO GRANDE is a simple but elegant manager’s office furniture series that fits perfectly also to a smaller office. Desk can also be with ergonomic electrically height adjustable T-leg frame

PIANO GRANDE – простая, но вместе с тем солидная мебель для кабинета руководителя, идеально подходящая для небольших помещений. В коллекцию входят эргономические столы на Т-образной ножке с электрической регулировкой высоты.


TÖÖLAUAD • DESKS • СТОЛЫ РАБОЧИЕ 1848

740

666

1600

900

400

100

PGL1AB

446

740

900

1848

PGL2

610-1260

900

1848

PGLTe3

AVADE VÕIMALUSED TÖÖLAUAS • PLACEMENT POSSIBILITIES OF THE HOLES IN THE DESK • ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕРСТИЙ В РАБОЧЕМ СТОЛЕ

60

0

424

PGLK8

42

0

0

80

887

887

887

2039

2039

60

60

60

PEDESTAL, CABINETS, PANELS for cabinets

575

52

42

0

00

12

42

0

00

16

PG206S

PG208S

PG212S

kapi paneel 850x800mm panel for cabinet 850x800mm панель для шкафа 850x800mm

kapi paneel 850x1200mm panel for cabinet 850x1200mm панель для шкафа 850x1200mm

kapi paneel 850x1600mm panel for cabinet 850x1600mm панель для шкафа 850x1600mm

PG206STP

PG208STP

PG212STP

42

0

0

80

PG505S

42

0

0

60

PG507SAB


53

Saar, valgendatud Ash, bleached Ясенъ, беленый Melamiin • Melamine • Меламин PIANO GRANDE

Töölauad, töölauad abikapiga, kapid, kappide paneelid • Desks, desks with additional cabinet, cabinets, panels for cabinets • Рабочие столы, рабочие столы со шкафы вспомогательные, шкафы, панели для шкафов Jalad • Bases • Опоры

w

Saar, valgendatud Ash, bleached Ясенъ, беленый

Pähkel Walnut Орех

Pähkel Walnut Орех Metall • Metal • Металл

Valge White Белый RAL9016

Hõbehall Silver grey Cеребряный RAL9006

Must Black Черный RAL9005


Valgustid Hektor Light

54

ATLANTIS


55

Design Katrin Soans

ATLANTIS on arhitektuurse vormiga soliidne ja ajatu juhikabineti mööbel kuhu nüüd on lisandunud ajakohaseid täiendusi nagu vaikseltsulguvad laekad, lisalaegas abikapis, elektri- ja võrguühenduse võimalus abikapi pinnal, töölaua sisse integreeritud juhtmevaba mobiiltelefonilaadija QI.

ATLANTIS is a furniture for the executive’s office, characterised by architectural forms, timeless and reputable design, which now also includes some modern additions, like soft-close drawers, additional drawer in side cabinet, power supply and data connections to the top of side cabinet and wireless QI cell phone charger integrated into the worktop.

ATLANTIS – это обладающая архитектурными формами солидная и неустаревающая мебель для кабинетов руководителей, дополненная современными деталями, такими как бесшумно закрывающиеся шкафчики, дополнительные шкафчики во вспомогательном шкафу, возможность вывода электрических и сетевых соединений на поверхность вспомогательного шкафа, интегрированное в рабочий стол беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона QI.


TÖÖKOHAD • WORKING STATIONS • МЕСТА РАБОЧИЕ

ATL1A ATL1AX2

NÕUPIDAMISLAUD • CONFERENCE TABLE • СТОЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

ATML2

ATL1B ATL1BX2

KAPID • CABINETS • ШКАФЫ

ATL3A ATL3AX2

ATL3B ATL3BX2

ATK22 RK - riietekapp • wardrobe • шкаф для одежды

56

ATL3KLA ATL3KLAX2

ATL3KLB ATL3KLBX2

ATK2

ATK5

ATK5RK

ATR - LISALAEGAS ABIKAPPI • ADDITIONAL DRAWER • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК

X2 - ELEKTRIKARBIKU AVA • HOLE FOR BUILT IN FRAME • ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРКОРОБКА LSQI

X2

LSQI – TÖÖLAUDA INTEGREERITUD JUHTMEVABA MOBIILILAADIJA • WIRELESS CHARGER INTEGRATED IN TO TABLETOP • ИНТЕГРИРОВАННАЯ В СТОЛ БЕCПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА QI ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА


Spoon • Veneer • Шпон Tamm Oak Дуб + VP

Tamm Oak Дуб + BT6

Tamm oak дуб +BT7

Alumiinium Aluminium Алюминий

57 Spoon • Veneer • Шпон

ATLANTIS

Töölauad koos abilaua ja laekakapiga, nõupidamislauad Desks with lowered return and pedestal, conference tables Столы рабочие вместе со вспомогательным столом и тумбой, столешницы столов для совещаний Lisalauaplaadid Additional table tops Столешницы приставного стола

Kapid Cabinetes Шкафы

Lauad Tables Столы

Esikilbid Modesty panels Лицевые стенки Nõupidamis- ja lisalaudade metallkarkass Conference and additional tables metal base Oпора металлическая столов для совещаний и для приставных столов Fassaadid, korpused Facades, bodies Лицевые поверхности, корпусы Riiul kapile ATK22 Shelf for cabinet ATK22 Полка для шкафа АТК22

Tamm Oak Дуб + VP

Tamm Oak Дуб + BT6

Tamm Oak Дуб + BT7

Klaas • Glass • Стекло Kirgas Transparent Прозрачное

Laminaat • Laminate • Ламинат Alumiinium Aluminium Алюминий

Metall • Metal • Металл Roostevaba teras, harjatud Stainless steel, brushed Сталь нержавеющая, шлифованная


58

ANTRI


59

ANTRI on lihtne ja praktiline büroomööbli sari. Tööpindu erinevaid külgipidi liites on võimalik luua hulgaliselt erinevaid komplekte. Tööpinnad on kaetud melamiinkattega. Värvitoonide valik on lai. Kompaktse ja mugava tervikuna sobib nii väikestesse ruumidesse kui ka suurtesse kontoritesse.

ANTRI is a series of simple and functional office furniture. It enables you to create numerous different furniture sets by mere joining of different edges of work surfaces.

ANTRI - это простая и практичная серия офисной мебели. Составляя разные стороны рабочих поверхностей можно создать множество различных комплектов.

Work surfaces are covered with melamine finish. The choice of finish colours is wide.

Рабочие поверхности покрыты меламином. Широкий выбор цветов.

As a compact and convenient solution, it fits well in either small spaces or big offices.

Как компактное и удобное завершённое решение подходит как для маленьких помещений, так и в большие офисы.


PÕHILAUAPLAADID • MAIN DESK TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ ОСНОВНЫХ СТОЛОВ 700

800

700

1100

700

400

400

ANLL2SCA

1100

ANLL2SCB

ANLL8RSCA

ANLL5SC

ANLL8RSCB

ANLL9RSCA

ANLL9RSCB

1700

1700

400

1200

1200

750

780

1500

750

1500

780

1100

700

800

400

400

400

1200 1400

ANLL6RA

ANLL6RB

ESIKILBID • MODESTY PANELS • СТЕНКИ ЛИЦЕВЫЕ

765

800

0

130

500

ANEL1

800

700

ANLL7R

PEALEPANDAVAD PLAADID • ONSET TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ

ANES08 ANES12 ANES14

1200 1400

835

900 1200

700

500

ANLL3R

1200

400

KLIENDILAUAD • CLIENT TABLE • СТОЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ

900

1400 700

800 1000

400 602 802

1204

ANPP44 ANPP64 ANPP84 ANPP124 ANPP164

1604

JALAD • LEGS • НОЖКИ

JALAD • LEGS • НОЖКИ

laua kõrgus 740 mm desks height 740 mm высота стола 740 мм

laua kõrgus reguleeritav 650-850 mm desks height adjustable 650-850 mm высота стола регулируемая 650-850 мм

ANJ

ANJR1

ANJR

718

ANJ1

ANJR2 550 mm ANJR3 680 mm ANJR5 880 mm ANJR7 1080mm

628-828

ANJ2 550 mm ANJ3 680 mm ANJ5 880 mm ANJ7 1080 mm

200

550,680,880,1080

LAUARIIUL • DESK SHELF UNIT • ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ

SARJAD • BEAMS • ОСТОВЫ

300

800

700 340

ANK463S

LETT • COUNTER • ПРИЛАВОК

ANS475 ANS875 ANS1075

ANLR7E

LETI ESIKLIBID • COUNTER MODESTY PANELS • ЛИЦЕВЫЕ СТЕНКИ ПРИЛАВКА

800 1000 1200 1400 1600

215

475,875,1075,1275,1475,1675

ALEK08 ALEK10 ALEK12 ALEK14 ALEK16

ANS1275 ANS1475 ANS1675

ANS215

LETIPLAADID • COUNTER TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ ПРИЛАВКА

300

ANK493S

340

1034

800

213

786

50

SEINARIIULID • WALL UNITS • ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ

50

215

402

60

400

ANTLP47 ANTLP87 ANTLP107 ANTLP127 ANTLP147

400

700

ABILAUAPLAADID • ADDITIONAL TABLE TOPS • СТОЛЕШНИЦЫ ПРИСТАВНЫХ СТОЛОВ

800

1000

1200 1400 1600

ALEP08 ALEP10 ALEP12 ALEP14 ALEP16


61

H-740mm

H-650-850mm


ANK401017 400x2007x356

ANK403017 800x2007x356

ANK4013217 400x2007x356

ANK4033217 800x2007x356

ANK401118 400x2007x356

ANK403118 800x2007x356

62

ANK46117+ANPP44

ANK46317+ANPP84

ANK461+ANPP44

ANK463+ANPP84

ANK41315+ANPP44

ANK41515+ANPP84

ANK413+ANPP44

ANK414+ANPP64

400x910x400

400x740x400

ANK425118 800x2007x356

800x910x400

800x740x400

ANK604118 800x2007x596

400x910x400

400x740x400

ANK401

400x2007x340

800x910x400

600x740x400

ANK403

800x2007x340

ANK415+ANPP84 800x740x400


63

ANL550P+ANPP64 ANL550PL+ANPP64 ANL550PM+ANPP64 400x740x600

ANL450 ANL450L ANL450M

400x560x500

ülemise laeka lukuga with lock of first drawer с замком верхнего ящика kesklukuga with central lock с центральным замком


AN1

AN5

2000

1900

AN3

AN6

1700

2000

AN9

AN7 1800

1700

64

AN4

AN13

AN14


Melamiin • Melamine • Меламин Kask Birch Береза

Valge White Белый

Latte Latte Латте

Tsementhall Cement grey Cерый цемент

Punane Red Красный

65 Melamiin • Melamine • Меламин

ANTRI

Põhilauaplaadid Main table tops Столешницы основных столов Abilauaplaadid, kliendilaud, lauariiul Additional table tops, client table, desk shelf unit Столешницы приставных столов, стол для посетителя, полка настольная

Lauad Tables Столы

Laudade esikilbid Modesty panels for tables Лицевые стенки столов Metallkarkass Metal base Опора металлическая

Letid Counters Прилавки

Kapid, riiulid, laekakapid Cabinetes, shelves, pedestals Шкафы, полки, тумбы

Fassaadid Facades Лицевые поверхности Ülemised uksed kappidele ANK4013217 ja ANK4033217 Upper doors for cabinets ANK4013217 and ANK4033217 Верхние двери для шкафов ANK4013217 и ANK4033217 Pealepandavad plaadid Onset tops Столешницы накладные Korpus Body Корпус Letiplaadid Counter tops Столешницы прилавка Leti esikilbid Modesty panels for counter Лицевые стенки прилавка

Kask Birch Береза

Valge White Белый

Latte Latte Латте

Punane Red Красный

Klaas Glass Стекло Tsementhall Cement grey Cерый цемент

Kirgas Transparent Прозрачное

Metall Metal Металл Hõbehall Silver grey Серебряный RAL9006


FE 66


67

Design Katrin Soans

FE tooteperekond koosneb uuenduslikest polüestervildist ja väga heade heli neelavate omadustega põrandasirmidest, lauasirmidest, seinapaneelidest ning dekoratiivsetest puudest. FE sirmid ja paneelid vähendavad avatud büroodes mürareostust, toimivad ruumijagajatena ning on ühtaegu ka sisekujunduselemendid.

FE product family includes innovative and sound absorbing floor and desk screens, wall panels and decorative trees made of polyester felt. FE screens and wall panels reduce noise pollution in open offices, work as room dividers and at the same time are interior design elements.

В семейство продуктов FE входят напольные ширмы, настольные ширмы, стеновые панели и декоративные деревья из инновационного полиэстерного войлока, обладающие отличными звукопоглощающими свойствами. Ширмы и панели FE сокращают шумовое загрязнение офисов открытого типа, выполняют функцию разделителей пространства и одновременно играют роль элементов внутреннего оформления.


LAUASIRMID • DESK SCREENS • ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ РАБОЧИХ СТОЛОВ 00

450

0,18

,160

0 140

FEVK140545 FEVK160545 FEVK180545 140

0 800

8

450 800

00,1

0,16

40 00,1

FEEK080845 FEEK140845 FEEK160845 FEEK180845

800

68

140

0

800

140

00

0,18

,160

0 140

395 450

0

FEVK140545L FEVK160545L FEVK180545L 140

00

0,18

,160

0 140

450 550 800

0

800

FEEK080845L FEEK140845L FEEK160845L FEEK180845L

140

0

140

800

0

FEVK0605

395 450

600

450

600

FEVK0605L


130

1190

450

0

FEVK131245

800

130

0 130

0

140

0

130

1190

395 450

0

800

FEVK131245L 130

0 130

0

140

0

69


PÕRANDASIRMID • FLOOR SCREENS • НАПОЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

70 ,

0 ,100 800 200 1

800

1700

1700

0, ,100 800 200 1

FEVS0817 FEVS1017 FEVS1217

FEVS0813 FEVS1013 FEVS1213

,

FEVS0817VT

VILTTASKU kahepoolne 600x350mm

0, ,100 800 200 1

1145 1300

1300

745

0 ,100 800 200 1

FEVS0813L FEVS1013L FEVS1213L

FEVS0813P FEVS1013P FEVS1213P

0, ,100 800 200 1

1700

1545 1700

1145

0, ,100 800 200 1

FEVS0817L FEVS1017L FEVS1217L

PALST06

FEVS0817P FEVS1017P FEVS1217P


LAUA- ja PÕRANDASIRMIDE ÜHENDUSDETAILID • DESK and FLOOR SCREEN CONNECTORS • СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ И НАПОЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

FEYI

FEYT

FEYL

FEYX

71

160

160

RIIULID • SHELVES • ПОЛКИ

220

320

FELSR1

135

320

FELSR2


72


73

PUUD • TREES • ДЕРЕВЬЯ

FEPUU1

ÕUNAPUU APPLE TREE ЯБЛОНЯ

FEPUU2

KASK BIRCH БЕРЕЗА

FEPUU3

VAHER MAPLE КЛЕН

FEPUU4

PIHLAKAS ROWAN РЯБИНА

1430

0 110

1430

0 110

1430

0 110

1430

0 110

1430

0 110

FEPUU5

TAMM OAK ДУБ


74

450

450

FEPPOP

450

450

FEPPOP3D


SEINAPANEELID • WALL PANELS • СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

450

450

FEPETNO1

450

450

FEPETNO13D

450

450

FEPETNO2

450

450

FEPETNO23D

75

1390

450

FEP0514

920

920

FEP0909

450

450

FEPK


Aksessuaarid Accessories Aксессуары

LSKH438LC50

LSKH438LC15

76

LSAH427CS35

LSAH427-1203

LSKO22

LSL810D51H

OKA

Z-NAGI


LSKN4294001

LSKN1

LSEQI1001

77

LSE1B

LSE3B

DESK 2

TWIST

ELEVATOR

LSEPPD935PD10

LSK436MX140

LSPLK4354490


78

ZEETA


Design Katrin Soans

79

ZEETA kollektsiooni kuulub suur valik selge ja lihtsa disainiga diivani- ja pingimooduleid. Võimalik on moodustada lõputuid kombinatsioone nii suurte kui väikeste ootealade sisustamiseks. Lisaks ühetoonilistele diivanitele pakub põnevaid võimalusi ka erivärviliste kangaste kombineerimine. Kõikidele Zeeta istmetele on võimalik lisada ka elektriühendusega moodul, millest saab lihtsa vaevaga näiteks sülearvutit või telefoni laadida. Tooteperekonda kuulub ka suur valik erineva mõõdu, kuju ning materjalivalikuga diivanilaudu.

ZEETA collection consists of module sofas and benches with clear and minimalistic design. It is possible to form endless combinations for waiting areas with various shapes and sizes. Two different colours of cover textile can be used to give sofas more exciting appearance. All Zeeta modules have possibility to add socket outlets for charging laptops or mobiles. There are also various sofa tables with different shapes, sizes and materials in Zeeta collection.

ZEETA – в эту коллекцию входит большой выбор модулей диванов и скамеек. Дизайн модулей прост, из них можно создавать бесконечные комбинации как для больших, так и для маленьких комнат ожидания. В дополнение к однотонным диванам, предлагаются возможности комбинирования тканей различных цветов. Ко всем изделиям серии ZEETA можно добавить электрический модуль, который дает возможность подключить ноутбук или зарядить мобильный телефон. В серию также входят журнальные столики различных размеров, форм и материалов.


DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ

80

ZED2A

ZED2B

ZED2

ZED3AB

ZED3A

ZED3B

ZED3

ZED4AB

ZED4A

ZED4B

ZED4

ZESP3

ZESP4

PINGID • BENCHES • СКАМЕЙКИ

ZESP1

ZESP2

VAHEPLAADID • MIDDLETOPS • РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

ZEVP1

ZEVP2

ZENL

nurgalaud • corner table • угловая панель


81


DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ VANN pistikupesale • VESSEL for socket outlet • ВАННОЧКА для электрического модуля metall • metal • металл RAL9005 must • black • черный

ZEEV ZEDK

ZEDKS

ZEDKA

LILLEVANN • VESSEL for flowers • ВАННОЧКА для цветов metall • metal • металл RAL9005 must • black • черный

ZEV ZEDKB

ZEDP2

ZEDP1 60

82

140

LSK1

MOODULITE ÜHENDUS • LINKING DEVICE • СОЕДИНЕНИЕ для модулей plastik • plastic • пластик


TUGITOOLID • ARMCHAIRS • КРЕСЛА

83

ZETTLA

ZETTLB

ZETTAB

ZETT


84


DIIVANILAUAD • klaas, spoon, melamiin SOFA TABLES • glas, veneer, melamine СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ • стекло, шпон, меламин

ZEDL01

ZEDL02

ZEDLD6

ZEDLD8

ZEDL03

ZEDL04

ZEDL05

ZEDL07

85


86

POINT


Design Katrin Soans

POINT kollektsiooni kuuluvad kõrge seljatoega tugitoolid ja diivanid, mis tänu oma heli summutavatele omadustele sobivad hästi telefonitoolideks, koosolekunurkade moodustamiseks või lihtsalt vaikse koha loomiseks mürarikkasse keskkonda. Akustilised seinad ei lase liigsel müral sisse ega välja pääseda, mistõttu on neid ideaalne kasutada just avatud planeeringuga kontorites, fuajeedes või raamatukogudes.

POINT collection armchairs and sofas with their high sound absorbing shell are perfect for telephone chairs, can be used for combining small meeting rooms or just to create a quiet space in a noisy place. The sound absorbing shell keeps the excessive noise getting in and out and therefore is ideal for usage in open offices, lobbies or libraries.

POINT – В коллекцию POINT вошли кресла с высокими спинками и диваны, которые благодаря звукопоглощающим свойствам хорошо подходят для разговоров по телефону, для создания уголка для совещаний или просто тихого оазиса в шумной среде. Aкустические стенки не пропускают лишний шум, поэтому они идеально подходят для использования именно в офисах с открытой планировкой, фойе или библиотеках.

87


PUITJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH WOODEN LEGS • КРЕСЛА И ДИВАНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ НОЖКАХ

88

naturaalne tamm • oak, natural • дуб, натуральный

katusega • with roof • с верхней панелью

POTTPJ

POTTPJK

PODPJ

PODPJK

pistikupesaga TWIST • with socket outlet TWIST • с электрическим модулем TWIST

katusega ja pistikupesaga TWIST • with roof and socket outlet TWIST • с верхней панелью и электрическим модулем TWIST

POTTPJEAB

POTTPJKEAB

PODPJEAB

PODPJKEAB

katusega ja LED valgustiga • with roof • с верхней панелью и LED-лампой

katusega, pistikupesaga TWIST ja LED valgustiga • with roof, socket outlet TWIST and LED lamp • с верхней панелью, электрическим модулем TWIST и LED-лампой

POTTPJKV

POTTPJKEVAB

PODPJKV

PODPJKEVAB


89


90

METALLJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH METAL LEGS • КРЕСЛА И ДИВАНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖКАХ katusega • with roof • с верхней панелью

POTTMJ

PODMJ

POTTMJK

PODMJK


ZEEV - VANN pistikupesale • VESSEL for socket outlet • ВАННОЧКА для электрической

katusega ja LED valgustiga • with roof • с верхней панелью и LED-лампой

91

POTTMJKV

PODMJKV

POKT - käetugi • armrest • подлокотник


92

SHEFF


Design Katrin Soans

SHEFF on mugav üksik tugitool, mida saab ühendada ka diivaniks ning pikaks riviks. Sobib kasutamiseks ootealadel ja büroodes, kindlasti võib ta leida koha ka kodus. Tool on painutatud metallkarkassil, nähtav jalaraam on viimistletud musta mati ja struktuurse värviga. Lisaelementideks on väikesed funktsionaalsed lauapinnad kohvitassile, lilledele, ajakirjadele jne. Lauad on liidetavad tooli käetoega. Materjaliks on kerge painutatud lehtalumiinium, mis on stiliseeritud rahvusliku motiiviga.

SHEFF is a comfortable single armchair which can be used for combining a sofa or a longer row. While the armchair fits well into waiting areas and offices, it can be used just as well in home. The chair has a bent metal frame and the visible foot frame is finished with black matte and structural paint. SHEFF has some useful extra elements – functional small table surfaces for coffee cups, flowers, magazines, etc. The tables can be mounted to the armrest of the chair. The material is light bent sheet aluminium which is decorated with national motifs.

SHEFF - комфортное кресло, которое можно объединить в диван или выстроить в длинный ряд. Подходит для использования в залах ожидания и офисах, и, конечно, дома. Кресла на металлической раме. Рама оформлена с помощью черного матового и структурного цвета. Дополнительные элементы – это маленькие функциональные поверхности в виде столиков для чашки, цветов, газет и т.д. Столики можно присоединять к ручке кресла. Материал – легкий плетеный листовой алюминий, стилизованный народными мотивами. Отделка столиков сочетается с отделкой рамы.

93


2400

1000

94

TUGITOOL • ARMCHAIR • КРЕСЛО SHTTA 400 740

SHTTB

2000

VAHEPLAADID MIDDLE TOPS КРЫШКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ SHLP1 SHLP2

SHLP3

SHLP4

SHLP5


2400

1000

95

2400

DIIVANILAUD SOFA TABLE СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ SHDL


96

HAI


Design Katrin Soans

97

HAI is a single high-backed armchair which can be used to make sofas or placed in rows. The modules come in two widths: 90cm and 65cm. The wider chair can also be fitted with an armrest. The armrest and headrest are separate parts, allowing a more flexible choice of cover materials.

HAI – это отдельное кресло с высокой спинкой. Объединяя такие кресла, можно собирать диваны и придумывать другие рядные решения. Модули производятся двух размеров по ширине: 90 см и 65 см. Более широкое кресло можно дополнить подлокотником. Подлокотник и подголовник – отдельные элементы, позволяющие более гибко подходить к выбору обивочных материалов.

TUGITOOL • ARMCHAIRS • КРЕСЛО

900

380

380 980

HATT90 + HAPT + HAKT

900

HATT65 + HAPT

650

380

380 980

HAI on kõrge seljatoega üksik tugitool, millest saab moodustada ka diivaneid ja rivilahendusi. Moodulid on kahes laiuses: 90cm ja 65cm. Laiemale toolile saab liita ka käetoe. Käe- ja peatugi on lahtised elemendid, mis annavad võimaluse paindlikumalt valida kattematerjale.

900

HAPT - PEATUGI • HEADREST • ПОДГОЛОВНИК HAKT - KÄETUGI • ARMREST • ПОДЛОКОТНИК


FRANK 98

Selge joone ja ajatu disainiga FRANK sobib paljudesse avalikesse ruumidesse. Tugitooli, väikese diivani ja laua jalad on naturaalsest tammepuidust, kauni tappühendusega. Samad tooted on võimalikud ka elegantse joonega metalljalgadel.

FRANK with clear lines and timeless design goes well into many public rooms. The legs of the armchair, small sofa and table are of natural oak with beautiful dovetail joints. The same products are available also with elegant metal legs.

Мебель FRANK, характеризующаяся простотой линий и нестареющим дизайном, подходит для большинства помещений общего пользования. Ножки кресла, небольшого диванчика и столика изготовлены из натурального дуба и красиво присоединяются на шип. Эти же изделия могут быть выполнены с элегантными металлическими ножками.


PUITJALGADEGA • WITH WOODEN LEGS • С ДЕРЕВЯННЫМИ НОЖКАМИ tamm, naturaalne • oak, natural • дуб, натуральный DIIVANILAUAD • klaas, spoon, melamiin SOFA TABLES • glas, veneer, melamine СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ • стекло, шпон, меламин

DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ

470

430 720

TUGITOOL • ARMCHAIRS • КРЕСЛО

780

1420

FRD3PJ

65

0

780

0

FRD2PJ

65

FRTTPJ

765

METALLJALGADEGA • WITH METAL LEGS • С МЕТАЛИЧЕСКИМИ НОЖКАМИ RAL9005, must • RAL9005, black • RAL9005, черный

470

FRD3MJ

65 0

FRD2MJ

765 780

FRTTMJ

1420

0 65

780

FRDLPJK65

DIIVANILAUAD • klaas, spoon, melamiin SOFA TABLES • glas, veneer, melamine СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ • стекло, шпон, меламин

DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ

430 720

TUGITOOL • ARMCHAIRS • КРЕСЛО

FRDLPJD78

FRDLMJD78

Design Katrin Soans

FRDLMJK65

99


100

KONSUL


101

Soliidne ja stiilne KONSUL sobib ideaalselt juhikabinetti. Metallraamil, kandilise kujuga kahe- ja kolmekohalised diivanid ning tugitoolid on kaetud kangaga, kunst- või naturaalse nahaga. Pehmenduseks on kasutatud porolooni.

Impressive and stylish KONSUL is the perfect match for the office of the executive manager. On metal frame, the square-shaped two and threeseat sofas and armchairs are covered with fabric, artificial or real leather. Porolone is used for the upholstery.

KOTT

KOD2

880

700

1600

670

670

KOD3 400

670

DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ

400

TUGITOOL • ARMCHAIRS • КРЕСЛО

Солидная и стильная мебель серии KONSUL идеально подходит для кабинета руководителя. Углообразные двух- и трехместные диваны и кресла на металлической раме обиты тканью, кожзаменителем или натуральной кожей. В качестве набивки использован поролон.

700

2150

700


102

CITY


Design Katrin Soans Stiilne CITY on modernse disainiga puhkemööbel, mis sobib nii koju kui kontorisse.

Stylish CITY is recreational furniture with contemporary design, suitable for both home and office.

Luksuslikud tugitoolid ja diivanid on hõbehallidel metalljalgadel või peitsitud tammespooniga puitjalgadel. Vedruplokkide kasutamine tagab pehmuse ja mugavuse. Kangaste valik on suur, eriti elegantne on nahkkattega City.

Luxurious armchairs and sofas stand on silver grey metal legs or on wooden legs with oak veneered stain. Using spring boxes ensures softness and comfort. The range of selectable fabrics is wide, leather-covered City is especially elegant.

Стильная мебель серии CITY - это мебель для отдыха современного дизайна, которая хорошо подходит как для дома, так и для офиса. Роскошные кресла и диваны на серебристо-серых металлических ножках или же на деревянных ножках со шпоном из мореного дуба. Благодаря пружинным блокам мебель CITY мягкая и удобная. Выбор тканей широк, особенно элегантны диваны и кресла CITY, обитые кожей.

430

METALLJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH METAL LEGS • КРЕСЛА И ДИВАНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖКАХ

CYTTMJ

CYD2MJ

CYD3MJ

PUITJALGADEGA TUGITOOLID JA DIIVANID • ARMCHAIRS AND SOFAS WITH WOODEN LEGS • КРЕСЛА И ДИВАНЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ НОЖКАХ

CYTTPJ

CYD2PJ

CYD3PJ

200

1400

700

DLGR1400V

380

380

DIIVANILAUAD • SOFA TABLES • СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

200

1000/1200

1000/1200

DLGR1000V

103


104

LOBBY


105 Design Katrin Soans

LOBBY puitraamil tugitoolid sobivad koju ja kontorisse. Seljatoed on kahe kõrgusega. Kattematerjal on kangas või nahk, pehmendusmaterjal poroloon, puitjalad värvitud.

TUGITOOL • ARMCHAIR • КРЕСЛО

450

LOTTM

LOTTK

LOBBY armchairs on wooden frame are suitable for home and office. The armchairs come in two different backboard lengths. Furniture is covered with fabric or leather, porolone for upholstery, and with painted wooden legs.

Кресла LOBBY на деревянном каркасе подходят для использования дома и в офисе. У спинки кресел два варианта высоты. Обивочный материал - текстиль или кожа, набивка - поролон, деревянные ножки окрашены.


106

ROMEO


107 Ajatud ROMEO diivanid ja tugitoolid sobivad salongidesse ja puhketubadesse. Puitraamil Romeo pehmendusmaterjal on poroloon, kattematerjal kangas või kunstnahk, puitjalad värvitud.

TUGITOOL • ARMCHAIR • КРЕСЛО

440

ROTT

DIIVANID • SOFAS • ДИВАНЫ ROD3

440

ROD2

Elegant ROMEO sofas and armchairs are suitable for parlours and common rooms. Romeo is on wooden frame, its upholstery material is porolone; the furniture is covered with fabric or artificial leather, wooden legs are painted.

Элегантные диваны и кресла на деревянном каркасе и с поролоновой набивкой из серии ROMEO подходят для использования в салонах и комнатах отдыха. Обивка мебели из текстиля или кожзаменителя, деревянные ножки окрашены.


HEAD OFFICE Standard AS Marja 9, 10617 Tallinn ESTONIA Tel. +372 650 9300 standard@standard.ee www.standard.ee

SHOWROOMS TALLINN, ESTONIA Standard AS Pärnu mnt. 139C, 11317 Tallinn Tel. +372 650 9457 sales@standard.ee

TARTU, ESTONIA Standard Tartu OÜ Riia 24, 51010 Tartu Tel. +372 738 4910 tartu@standard.ee

RIGA, LATVIA Standard Latvia SIA Kr. Barona iela 130/7, LV-1012 Riia Tel. +371 675 06683 standard@standard.lv

VILNIUS, LITHUANIA LT.PROJECT P. Lukšio g. 32, 08222 Vilnius Tel. +370 687 10619 info@ltproject.lt

108

WWW.STANDARD.EE

WWW.STANDARD.LV

WWW.STANDARD.LT


StandardOffice Collection 2016/2  

StandardOffice 2016/2 office furniture collection

StandardOffice Collection 2016/2  

StandardOffice 2016/2 office furniture collection

Advertisement