Page 1

КОГА? 21.06.2013 г. ОТ КОЛКО ЧАСА? 10:30 ч. – 16:30 ч. КЪДЕ? Гранд Хотел София

ОБУЧЕНИЕ:

Успешни КСО практики от ЕС Какво е корпоративна социална отговорност и как да я приложим на практика? Какви са европейските директиви и приоритети в тази посока? Как да работим с ISO 26 000? Добрите практики в областта на КСО?


ОРГАНИЗАТОР на обучението Асоциация „Корпоративна Социална Отговорност – България” е неправителствена организация, базирана в София, която вече 6 години работи усилено за изграждане на КСО ценности сред частни и публични организации в страната. Настоящото обучение е част от CSR Academy® и е сред малкото, които насочват вниманието на специалистите в посока практическо приложение на КСО стандарти. За повече информация, посетете www.csrbg.com КСО днес

ЦЕЛ на обучението

СЪДЪРЖАНИЕ на обучението

КСО неминуемо се превръща в задължителен елемент на всяко добро управление, независимо дали става въпрос за малко, средно или голямо предприятие.

Целта на това обучение е да представи на участниците в него концепцията на КСО днес, формулирайки основните правила и осигурявайки кохерентна дефиниция на КСО. Дискусията и практическите симулации по време на обучението ще позволят на участниците да придобият знание за това как да организират по-добре социалната си отговорност, как да приложат правилно и ефективно принципите на Глобалния договор на ООН, които биха помогнали при изпълнението на целите на хилядолетието. Ще бъдат представени европейският опит и българската позиция в областта на КСО.

• • • •

Максимите за прозрачност, откритост и лоялност за добър живот, днес са напълно валидни и за бизнеса. Средата е водеща за един бизнес, за да могат продуктите и услугите му да бъдат печеливши. КСО е парчето от пъзела за добрия мениджмънт, който освен всичко останало повишава осезаемо конкурентоспособността на всяко предприятие.

5 причини да дойдеш на обучението? -

За първи път в България ПРАКТИЧЕСКО обучение по КСО 100 % възвръщаемост на инвестицията 100 % експертно обучение Придобиване на КСО сертификат Сверяване на часовника с последните новости в областта на КСО на европейско и световно ниво

• • • •

Европейски директиви и приоритети Правна рамка Стандарт ISO 26 000 Най-добрите европейски и български практики 5 причини за конкретни дейности Начини на развитие и прилагане на КСО в организациите Основни концепции в КСО Идентификация на приоритетна област за конкретни дейности във вашата структура Овладяване на методите и инструментите, свързани с КСО Стартиране на КСО стратегия във вашата организация


Флоранс Вайзбрук завършва магистратура Мениджмънт на Човешките ресурси във Франция.

За ПЪРВИ път в България, Флоранс Вайзбрук, водещ специалист по управление на КСО във Франция и Белгия.

Притежава повече от десет години опит в сферата на Човешките ресурси и КСО в резултат на работата с публични и частни организации във Франция и Белгия. Директор е на бизнес клуб FACE Somme, създаден през далечната 1993 г. от 13 водещи френски компании. Днес организацията обединява близо 4000 големи и средни компании от цял свят, работещи за облагородяване КСО средата във Франция, в частност - социална интеграция, честен труд и липса на дискриминация на работното място, едни от ключовите принципи на Глобалния договор на ООН. Флоранс Вайзбрук е работила с над 500 организации в областта на съставяне на КСО стратегии, провеждане на КСО обучения, въвеждане на КСО политики и др. В допълнение, вече 8 години Флоранс води лекции в Université de Picardie Jules Verne, Франция, където успешно завършва своята магистратура през 2007 г. Сферите на преподаване са в областта на КСО, психология на обучение през целия живот, мениджмънт на равноправните отношения и др. От години работи активно в сферата на КСО, организира различни практически ориентирани обучения за представители на публичния и частния сектор във Франция, одити в същата област, провеждане на конференции в сътрудничество с Европейската комисия и др.

В началото на 2013 г. частна консултантска компания, базирана в Ню Йорк, проведе изследване сред 47 000 потрeбители на 15 пазара, за да определи водещите 10 компании с най-добра социална репутация – всички с международно покритие и глобално представяне. Изследването установи, че 42 % от това как хората възприемат и оценяват една компания се дължи на КСО политиката, която тя провежда. ТОП 10 - Microsoft, Google, Walt Disney Company, BMW, Apple, Mercedes Benz, Volkswagen, Sony, Colgate – Palmolive, Lego Group


„ „

Възхитен съм от обучението. Смятам, че действително всеки в публичния и частния сектор има нужда от напомняне колко важно е да бъдеш лоялен и отговорен, за да си устойчив и конкурентоспособен днес. Отлична комбинация между съдържание и представяне, уникален баланс между теория и практика. Поздравления! Кийт МакАрдл, NewEdge Ltd., Великобритания Била съм и на други подобни курсове, но само тук успях действително да проумея истинския смисъл на КСО – освен на теория и на практика. Флоранс Вайзбрук е голям професионалист, винаги са ме изумявали нейните креативност, информираност и иновативност. Синция Зик, Управител на туристическа агенция, Естония

ПРОГРАМА – 21.06.2013 г.

ТАКСА и РЕГИСТРАЦИЯ

10:30 – 11:00 11:00 – 12:30

ЕЛА СЪС СВОЙ КОЛЕГА!

12:30 – 13:30 13:30 – 15:00

15:00 – 15:15 15:15 – 16:15

16:15 – 16:30

Регистрация и кафе Правна рамка на КСО • Европейски директиви и приоритети • Стандарт ISO 26 000 • Най-добрите европейски и български практики Обяд Инструменти и тънкости в КСО • 5 причини за конкретни дейности • Начини за развитие и прилагане на КСО в организацията • Основни концепции в КСО Овладяване на методите и инструментите, свързани с КСО Кафе - пауза КСО на практика • Разбиране на ключовите фактори за успех в областта • Изграждане на КСО стратегия Връчване на КСО сертификати

„ „

05.06.2013 г. 290 лв. (без ДДС) ДВАМА ЧОВЕКА - КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ до 17.06.2013 г. 370 лв. (без ДДС) ДВАМА ЧОВЕКА - РАННА РЕГИСТРАЦИЯ до

ИСКАШ ДА ДОЙДЕШ САМ?

1 човек - Ранна регистрация до 05.06.2013 г. – 190 лв. (без ДДС) 1 човек - Късна регистрация до 17.06.2013 г. – 240 лв. (без ДДС)

*Специални предложения за повече от 2-ма участници от една организация!

Попълнени формуляри за участие изпращайте на адрес: office@csrbg.com

Обучение: Успешни практики от ЕС  
Обучение: Успешни практики от ЕС  

21 ЮНИ, ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, 10:30-16:30ч., лектор Флоранс Вайзбрук, сертификати за преминато обучение. За регистрация и допълнителна информац...