__MAIN_TEXT__

Page 1

catĂ leg 2019

catĂ leg 2019-2020 associaciĂł de professionals del circ de la Comunitat Valenciana


L’Apccv és l’associació de les companyies, artistes i professionals que entenen el circ com una forma d’expressió artística. Circ entès com art escènica sense explotació humana o animal, exhibit en carpes, teatres, sales, al carrer… Les activitats de l’Apccv s’estructuren en tres àrees: 1. REPRESENTACIÓ a nivell autonòmic dels treballadors del sector circense en els diferents àmbits: companyies, artistes, tècnics, docents, escenògrafs, empresàries, representants, gerents, directores, coreògrafs, crítics, teòriques... 2. DIVULGACIÓ I NORMALITZACIÓ del circ en totes les seues modalitats, situant-lo com un fet intrínsecament cultural, en la mateixa categoria que totes les arts escèniques. 3. CONTRIBUCIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA POLÍTICA CULTURAL basada en criteris de qualitat, diversitat, promoció autòctona, on el recolzament a les arts escèniques, generadores de reflexió i emoció en els individus i la societat, esdevinga una aposta ferma.

L’Apccv naix el 2011 amb el impuls dels membres de l’Associació Valenciana de Circ, AVC (fundada en 2003), l’Associació de Circ Donyet Ardit d’Alacant, DONYET (Fundada en 1998) i l’Associació de Malabaristes de Castelló, AMACA (fundada en 2009). * Formem part del teixit cultural juntament amb les associacions d’arts escèniques valencianes. Col•laborem i recolzem activitats i moviments que dignifiquen la cultura valenciana; treballem per millorar la política cultural actual. * Formem part del teixit social, participem dels Consells Locals dels Ajuntaments, d’altres Associacions de Circ, associacions culturals, socials i dels nostres barris i ciutats. * Formem part de CIRCORED, FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PROFESSIONALS DE CIRC. Unint els nostres esforços amb altres associacions de circ, per afavorir la representació del sector associatiu de professionals de circ en l’àmbit estatal.


La Apccv es la asociación de las compañías, artistas y profesionales que entienden el circo como medio de expresión artística. Circo entendido como arte escénico sin explotación humana o animal, exhibido en carpas, teatros, salas, plazas… Las actividades de la Apccv se estructuran en tres áreas: 1. REPRESENTACIÓN a nivel autonómico de los trabajadores del sector circense en sus diferentes ámbitos: compañías, artistas, técnicos, docentes, escenógrafos, empresarias, representantes, gerentes, directores, coreógrafos, críticas, teóricas... 2. DIVULGACIÓN Y NORMALIZACIÓN del circo en todas sus modalidades, situándolo como hecho intrínsecamente cultural, en la misma categoría que todas las artes escénicas. 3. CONTRIBUCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA CULTURAL basada en criterios de calidad, diversidad, promoción autóctona, donde el apoyo a las artes escénicas, generadoras de reflexión y emoción en los individuos y la sociedad, sea una apuesta firme. La Apccv nace en 2011 con el impulso de los miembros de: la Associació de Circ Donyet Ardit d’Alacant, DONYET, la Associació Valenciana de Circ, AVC, y la Associació de Malabaristes de Castelló, AMACA. * Formamos parte de un tejido cultural junto con las asociaciones de artes escénicas valencianas, colaboramos y apoyamos actividades y movimientos que dignifican la cultura valenciana. Nos agrupamos para trabajar en la mejora de la política valenciana actual. * Formamos parte de un tejido social, miembros de los Consejos Locales de los Ayuntamientos, de otras Asociaciones de Circo, asociaciones culturales, sociales y de nuestros barrios y ciudades. * Formamos parte de CIRCORED, FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE CIRCO. Uniendo nuestros esfuerzos con otras asociaciones de circo, favoreciendo la representación del sector asociativo de profesionales de circo en el ámbito estatal.

The Apccv is the association of companies, artists and professionals who understand the circus as a mean of artistic expression. Circus understood as a scenic art without human or animal exploitation, exhibited in circus carps, theatres, halls, streets... The activities of the

Apccv are structured in three areas:

1. REPRESENTATION at the autonomic level of circus workers in their different fields: companies, artists, technicians, teachers, stage designers, entrepreneurs, representatives, managers, directors, choreographers, critics, theorists... 2. INFORMATION AND NORMALIZATION of the circus in all its forms, placing it as an intrinsically cultural fact, in the same category as all the performing arts. 3. CONTRIBUTION TO THE CONSTRUCTION OF A CULTURAL POLICY based on quality, diversity, local promotion, giving support to performing arts and also to generate a reflection and an emotion in our society. The Apccv was born in 2011 with the encouragement of the members of: the Association of Circus Donyet Ardit of Alacant, DONYET, the Valencian Association of Circus, AVC and the Association of Jugglers of Castelló, AMACA (established in 2009). * We are part of a cultural meeting with other associations of Valencian performing arts, we collaborate and support activities and movements that dignify the Valencian culture. We work the Valencian Government : information on the field for funding bodies and policy makers. * We are members of CIRCORED Association, Spanish Circus Federation, which represents the associative sector of circus professionals in Spain. We match all our efforts working with other Spanish circus associations.


Companies, Shows

Compañías, espectáculos

Companyies, Espectacles pag 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Abraham Arzate Acrobàcia Mínima Bot Project Cia. Aérea Teatro Cia. Arritmados Cia Lucas Escobedo Cia. Pa toa la vida Cia. Patrícia Pardo Cia. Recortable Cia. Rosi Cózar Circo Gran Fele El Estrellaíto El Fedito - Federico Menini Gonzalo Santamaría Jacinto Sifón Fontana Jimena Cavalletti La Chunga Wuachosky La Círtrica La Finestra Nou Circ La Mala Le Petit Chapiteau La Trócola Circ La Troupe Malabó Les Dessous de Barbara Pimentó. Pantomimas Quique Montoya Roseta Plasencia Spinish Sputniks_Cia Subcielo Danza Aérea Trompitxols, arts escèniques aplicades Víctor Garmendia XA! Teatre


Professionals, Circus activities

Profesionales, Actividades circenses

Professionals, Activitats circenses

pag 70 72 74 76 78 79 80 81

Acierto Artistas Apec-Baraka Circ La Finestra Nou Circ Nebbulah Ángel Sánchez La Mar Salà Raúl Garbayo SM SO SL


ABRAHAM ARZATE

ABRAHAM ARZATE, es defineix com “tonto professional” i treballa per fer riure a les persones. Actor, director i formador en l’art del pallasso, va estudiar amb dos grans mestres del teatre físic: Pep Vila (Catalunya) i Mark Georges Klein (Sorbonne, París). Ha tingut la gran fortuna de participar, amb molt d’èxit, en molts dels més importants festivals de circ, teatre i comèdia del món sencer, entre els quals: Pflasterspektakel Linz (Austria), Dubai Marina Street Festival (Emiratos Arabes), Carnaval Stukmisztrzow (Polonia), Buskers Chur (Suiza), Fira Tarrega (Catalunya) , Edinburgh Fringe Festival (Escocia), Festival Aufgetischt St.Gallen (Suiza), Bergen International Festival (Noruega), Onderstoom Festival (Holanda). Dirigeix un projecte formatiu anomenat “PROYECTO COEFICIENTE CERO” destinada a l’encontre amb la nostra part més primitiva com potent ferramenta escènica.

ABRAHAM ARZATE, se define a sí mismo como "tonto profesional" y trabaja por hacer reír a las personas. Actor, director y formador en el arte del payaso, estudió con dos grandes maestros del teatro físico, Pep Vila (Catalunya España) y Mark Georges Klein (Sorbonne Paris. Ha tenido la gran fortuna de participar con mucho éxito en muchos de los más importantes festivales de circo, teatro y comedia en el mundo entero, entre los cuales mencionamos: Pflasterspektakel Linz (Austria), Dubai Marina Street Festival (Emiratos Arabes), Carnaval Stukmisztrzow (Polonia), Buskers Chur (Suiza), Fira Tarrega (Catalunya) , Edinburgh Fringe Festival (Escocia), Festival Aufgetischt St.Gallen (Suiza), Bergen International Festival (Noruega), Onderstoom Festival (Holanda). Dirige un proyecto formativo llamado "PROYECTO COEFICIENTE CERO" destinado al encuentro con nuestra parte más primitiva como potente herramienta escénica

www.elromperecords.com 04

therecordbreaker.show@gmail.com Tf (0034) 698319188 Facebook: Abraham Arzate INSTAGRAM: abraham_arzate_recordbreaker


E

The record breaker

EL ROMPE RÉCORDS somnia amb ser famós i tenir moltes fans, farà tot el possible per complir el seu somni... No és molt guapo, no és llest i no és molt fort però té alguna cosa que el fa diferent, compta amb una autoestima a proba de colps... 45 minuts d’alta energia i comèdia original caracteritzen aquesta escena... “Bots mortals”, “habilitat paranormals”, “proeses Increibles” són algunes de les coses que formen aquest espectacle. Però allò més important és que el públic no pararà de riure ni un segon.

EL ROMPE RÉCORDS sueña con ser famoso y tener un montón de fans, y hará todo lo posible por cumplir su sueño... No es muy guapo, no es nada listo y no es muy fuerte pero tiene algo que lo hace diferente, cuenta con una autoestima a prueba de todo... 45 minutos de alta energía y comedia original caracterizan esta puesta en escena... "Saltos mortales", "habilidades paranormales", "proezas increíbles", son algunas de las cosas que se podrán ver en este espectáculo, pero lo mas importante es que el www.elromperecords.com público no parara de reír ni segundo. therecordbreaker.show@gmail.com Tf (0034) 698319188 Facebook: Abraham Arzate INSTAGRAM: abraham_arzate_recordbreaker

05


ACROBÀCIA MÍNIMA

Acrobàcia Mínima és una companyia de circ alacantina que desenvolupa disciplines circenses com portés acrobàtics, equilibris i parada de mans. Paral•lelament estan en un constant desenvolupament d´altres disciplines escèniques com la dansa i el teatre. El seu treball a espais urbans i oberts els ha portat a plantejar-se diferents formes de relació amb el públic. Profunditzant en aquest concepte, aquest duo d´acrobàcia decideix donar un pas endavant i portar a terme un projecte que els permet involucrar a l´espectador a un joc que ofereix la investigació amb l’objecte i el moviment com a motor de l´acció.

Acrobàcia Mínima es una compañía de circo alicantina que desarrolla disciplinas circenses como portes acrobáticos, equilibrios y parada de manos. Paralelamente están en un constante desarrollo de otras disciplinas escénicas como la danza y el teatro. Su trabajo en espacios cercanos y abiertos les ha llevado a plantearse diferentes formas de relación con el público. Profundizando en este concepto, este dúo de acrobacia decide dar un paso adelante y llevar a cabo un proyecto que les permite involucrar al espectador en el juego que ofrece la investigación con el objeto y el movimiento como motor de la acción.

www.acrobaciaminima.com 06

info@acrobaciaminima.com Tf Elena: 617156042 - David: 606891642


Seu-te! Seu-te! és un espectacle de circ construït per a tots els públics que surt de la investigació d'objectes quotidians. Amb una taula, set cadires, 14,76 metres de corda i una botija, es creen des d'estructures en aparença insostenibles fins equilibris inesperats. L´acrobàcia i els equilibris són les disciplines que podem trobar a l´escenari i que contribuiran a generar moments de tensió i concentració a l´espectador. És una invitació a participar, col•laborar i sobretot jugar, mostrant una nova forma de relació entre l'artista i l'espectador. El públic deixa de ser un simple espectador i passa a formar part del show amb l'objectiu comú d'acompanyar l'espectacle fins al final. Seu-te! es un espectáculo de circo construido para todos los públicos que parte de la investigación de objetos cotidianos. Con una mesa, siete sillas, 14,76m de cuerda y un botijo, se crean desde estructuras en apariencia insostenibles hasta equilibrios inesperados. La acrobacia y los equilibrios son las disciplinas que podemos encontrar en el escenario, generando momentos de tensión y concentración en el espectador. Es una invitación a participar, colaborar y sobre todo jugar, mostrando una nueva forma de relación entre el artista y el espectador. El público deja de ser un mero espectador y pasa a formar parte del show con el objetivo común de acompañar el espectáculo hasta el final. Fecha estreno: Febrero 2018. Enlace online del espectáculo: https://vimeo.com/239597034

07


BOT PROJECT

La companyia es va formar al 2007 quan els seus components (Lucas i Ángel) uniren les seues aptituds interpretatives i acrobàtiques per a la creació d’un número de trampolí per a la mostra de l’Associació de Circ “Rogelio Rivel” de la Mercè, a Barcelona en 2007. El resultat obtingut va esdevenir molt satisfactori per als dos acròbates, pel que van decidir unir forces i crear una nova companyia de circ especialitzada en trampolí i acrobàcies. Junts han realitzar més de 250 representacions de “Collage” i “Espiral del Diablo”.

www.botproject.es 08

botproject@hotmail.com Tf (34) 606 508 100 hhttps://vimeo.com/192129078

La compañía se formó en el 2007 cuando sus componentes (Lucas y Ángel) unieron sus aptitudes interpretativas y acrobáticas para la creación de un número de trampolín para la muestra de la Asociación de Circo “Rogelio Rivel“ de la “Mercè” de Barcelona del 2007. El resultado obtenido resultó muy satisfactorio para los dos acróbatas por lo que decidieron unir fuerzas y crear una nueva compañía de circo especializada en trampolín y acrobacias. Juntos han realizado más de 250 representaciones de “Collage” y “Espiral del Diablo“ .


AMBAR “Senyores i senyors, Ladies and gentlemen: Benvinguts a Ambar! Un món en el que no hi ha una realitat preconcebuda, on les escales no pugen i baixen, un univers on no s’utilitza sempre el mateix curt camí, una dimensió on es permet soltar el pes entre els muscles per estendre aquestes meravelloses ales. Ens mostra el camí vivencial de dos immigrants de la València rural que troben en el món del circ la font de la seua subsistència i saviesa interior. En el transcurs del seu viatge de vida, Paco i Antonio són testimonis de l’evolució del món del circ. Viuen en primera persona la mutació en la qual s’ha convertit hui el circ. Antonio, ja en la maduresa i treballant com a mestre de cerimònies del seu propi circ, es pregunta: Què és hui el circ? En quin món ens trobem? Quin paper pot jugar?

“Señoras y señores, Ladies and gentlemen: ¡Bienvenidos a Ambar! Un mundo en el que no hay una realidad preconcebida, donde las escaleras no suben o bajan, un universo donde no se utiliza siempre el camino corto, una dimensión donde se permite soltar el peso entre los hombros para extender aquellas maravillosas alas.”. Nos muestra el camino vivencial de dos inmigrantes de la València rural que encuentran en el mundo del circo su fuente de subsistencia y de sabiduría interior. En el transcurso de su viaje de vida, Paco y Antonio son testigos de la evolución del mundo del circo. Viven en primera persona la mutación en el que hoy el circo se ha convertido. Antonio, ya en la madurez y trabajando como maestro de ceremonias de su propio circo se pregunta: ¿Qué es hoy el circo? ¿En qué mundo nos encontramos?¿Qué papel puede jugar?

09


CÍA AÉREA TEATRO

En aquest moment la Cía Aérea Teatro està formada per Claudia Zucheratto (Brasil), Elena Donzel (España) i Jimena Cavalletti (Argentina), totes pallasses professionals formades en diferents països i radicades en València. Com especialitat treballen la música com a mitjà per a fer riure. Les tres són pallasses d’hospital. Tenen un llarg recorregut de festivals de circ i teatre a nivell nacional i internacional.

En este momento la Cía Aérea Teatro se conforma por Claudia Zucheratto (Brasil), Elena Donzel (España) y Jimena Cavalletti (Argentina), todas payasas profesionales formadas en diferentes países y radicadas en Valencia. Como especialidad trabajan la música como medio para poder hacer reír. Las tres son payasas de hospital. Tienen un largo recorrido de festivales de circo y teatro a nivel nacional e internacional.

www.ciaaereateatro.es 10

info@ciaaereateatro.es Tf 617687560 https://www.youtube.com/watch?v=RR1LlfD09LU


De todas las bellas, las más BELLOTAS Las Bellotas són aquestes tres dones en brut que venen a expressar, amb la seua música, allò que les inquieta en la vida, amb la senzilla intenció de canviar el món. Un espectacle per a públic juvenil i adult, on la CÍA AÉREA TEATRO aposta una vegada més per la unió entre el humor i la música. Amb 60 minuts 100% de Carrer i 100% de Sala. Una proposta propera, carregada d’ironia, humanitat i sobre tot d’alegria.

Las Bellotas son estas tres mujeres en bruto que vienen a expresar con su música lo que les inquieta de la vida, con la sencilla intención de cambiar el mundo. Un espectáculo para público juvenil y adulto, donde la CÍA AÉREA TEATRO apuesta una vez más por la unión entre el humor y la música. Con 60 minutos 100% de Calle y 100% de Sala. Una propuesta cercana, cargada de ironía, humanidad y sobre todo alegría.

11


CIA ARRITMADOS

La companyia Arritmados és un projecte impulsat pels acròbates Héctor Rodríguez i Julia Martínez, format com artistes de circ en l’Escuela Carampa de Madrid, i posteriorment en l’Ecole de Cirque Zöfy en Sion, Suïssa. Arrtimados és una proposta de circ contemporani on la recerca de la comicitat més absurda és el camí pel que transiten les diferents tècniques circenses. Els seus dos personatges extravagants són el mitjà conductor per expressar en escena la seua veu com a creadores. Més de sis anys de recorregut artístic i dos espectacles en cartera, el premiat “Reparte Amor”, i “Menás a Truá”, amb la col•laboració de la creadora valenciana Patrícia Pardo.

www.arritmados.com 12

La compañía Arritmados es un proyecto impulsado por los acróbatas Héctor Rodríguez y Julia Martínez, formados como artistas de circo en la Escuela Carampa de Madrid, y posteriormente en L´Ecole de Cirque Zöfy en Sion, Suiza. Arritmados es una propuesta de circo contemporáneo donde la búsqueda de la comicidad más absurda es el camino por el que transitan las diferentes técnicas circenses. Sus dos personajes extravagantes son el medio conductor para expresar en escena su voz como creadores. Más de seis años de recorrido artístico, y dos espectáculos en cartera, el premiado "Reparte amor", y "Menás a truá", con la colaboración de la creadora valenciana Patricia Pardo.

arritmados@gmail.com Tf 620075133 - 679575925 www.youtube.com/watch?v=-eE2Bloa6HQ www.youtube.com/watch?v=0E_77Fap7ZE


Reparte amor “El color rosa i blau del cel que omple l’escenari sols és comparable amb la brillantor de les fruites de plàstic i al fals aroma de les flors de paper.” Dos acròbates, dos músics, dos amants, dos idiotes. Què comence l’espectacle! Espectacle de carrer per a tots els públics.

"El color rosa y azul cielo que invade el escenario solo es comparable al brillo de las frutas de plástico y al falso aroma de las flores de papel." Dos acróbatas, dos músicos, dos amantes, dos idiotas. ¡Qué empiece el espectáculo! Espectáculo de calle para todos los públicos. Ficha artística Idea original: Héctor Rodríguez y Julia Martínez Artistas: Héctor Rodríguez y Julia Martínez Asesoramiento artístico: Gorka Ganso Escenografía: Héctor Rodríguez y Julia Martínez Fotografías: Samuel Domingo Diseño gráfico: Elisa Martínez

Menás a truá Quant estaries disposat a fer per alcançar l’èxit? Acrobàcies espectaculars i equilibris vertiginosos! Amor i desamor! Foc, travestisme, glamour i patetisme! La història de com va ser perdre-ho tot... Espectacle de carrer per a tots els públics

¿Cuánto estarías dispuesto a hacer por alcanzar el éxito? ¡Acrobacias espectaculares y equilibrios vertiginosos! ¡Amor y desamor! ¡Fuego, travestismo, glamour y patetismo! La historia de cómo fue perderlo todo... Espectáculo de calle para todos los públicos Ficha artística Idea Original: Héctor Rodríguez y Julia Martínez Artistas: Héctor Rodríguez y Julia Martínez Música: Marcos Carabante Escenografía: Taller del Lagarto y Arritmados Mirada externa: Patricia Pardo Movimiento coreográfico: Roseta Plasencia Fotografías: Elisa Martínez Diseño gráfico: Elisa Martínez

13


CIA LUCAS ESCOBEDO

La Compañía Lucas Escobedo neix en 2011, amb l’estrena de la seua primera creació en solitari, Boiiiing. El seu principal impulsor és Lucas, artista alacantí centrat en el món dels malabars, la interpretació actorial i el teatre de màscares, titelles i objectes. Lucas Escobedo inicia la seua formació artística de mans d’Andrés Hernández i Mar Navarro (discípula directa de Jacques Lecoq). D’ací passa a formar-se amb diferents mestres (Román i Cía, Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Luca Ronga, Paco Macià) continuant el seu aprenentatge en l’Institut del Teatre de Barcelona, cursant el recorregut d’Interpretació i Teatre Visual. La seu experiència professional el porta a treballar amb diferents companyies: Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Société de la Mouffette, Nueveuno Circo, Cía. La Debacle. També ha participat en distints projectes audiovisuals com El Conciertazo de TVE, Babaclub de Canal 9, Io Don Giovani de Carlos Saura, Seven Pets para Diseny Chanel. Amb aquesta experiència acumulada, en l’any 2013 decideix començar una nova etapa amb la creació del seu espectacle Habitació 801 que li ha permès treballar a nivell internacional i nacional en alguns dels principals festivals i sales. És director de diferents companyies professionals: Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobàcia Mínima o La Trócola Circ entre altres. Amb aquests darrers ha guanyat el Premio a Mejor Espectáculo de las Noches de Feten 2018 i millor Espectacle de circ dels Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2018 per a Emportats. També han estat nominats candidats als premis MAX de las Artes Escénicas com Mejor Espectáculo Revelación. En 2018 estrenen Els Manyants, espectacle d’humor físic i teatre de màscares, en la Feria de Artes de Calle Umore Azoka de Leioa. El seu darrer treball va ser YOLO, Producció del Teatre Escalante de València amb el qual guanyaren dos premis en FETEN 2019. Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato i Premio a Mejor Espacio Sonoro. Reconegut també per la Red de Teatros Española com Espectacle Recomanat.

La Compañía Lucas Escobedo nace en 2011, tras el estreno de su primera creación en solitario, Boiiiing. Su principal impulsor es Lucas, artista alicantino centrado en el mundo de los malabares, la interpretación actoral y el teatro de máscaras, títeres y objetos. Lucas Escobedo, empieza su formación artística de la mano de Andrés Hernández y Mar Navarro (discípula directa de Jacques Lecoq). De ahí pasa a formarse con diferentes maestros (Román y Cía, Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Luca Ronga, Paco Macià) y prosigue su aprendizaje en el Institut del Teatre de Barcelona, cursando el recorrido de Interpretación y Teatro Visual. Su experiencia profesional le ha llevado a trabajar con diferentes compañías como Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Société de la Mouffette, Nueveuno Circo, Cía. La Debacle. También ha participado en distintos proyectos audiovisuales como El Conciertazo de TVE, Babaclub de Canal 9, Io Don Giovani de Carlos Saura, Seven Pets para Diseny Chanel. Con esta experiencia acumulada, en el año 2013, decide empezar una nueva etapa con la creación de su nuevo espectáculo Habitación 801 que le ha permitido trabajar tanto a nivel internacional como a nivel nacional en algunos de los principales festivales y salas. Además es director de diferentes compañías profesionales como Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobàcia Mínima o La Trócola Circ entre otras. Con estos últimos, han ganado el Premio a Mejor Espectáculo de las Noches de Feten 2018 y mejor espectáculo de circo de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2018 para Emportats. También han sido nombrados candidatos a los premios MAX de las Artes Escénicas como Mejor Espectáculo Revelación. En 2018 estrenan Los Mañas, espectáculo de humor físico y teatro de máscaras, en la Feria de Artes de Calle Umore Azoka de Leio. Su último trabajo fue YOLO, Producción del Teatro Escalante de València con el que ganaron dos premios en FETEN 2019. Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro. Asimismo ha sido reconocido por la Red de Teatros Española como Espectáculo Recomendado.

www.LucasEscobedo.com 14

info@lucasescobedo.com Tf (+34) 686.62.80.75


Los Mañas – The Handimen Los Mañas han arribat al teu barri. Venen equipats amb tot allò necessari per a reparar el que faça falta. Tota una vida dedicada al manteniment d’infraestructures i a la reparació d’incidències, els ha convertit en uns vertaders “manyans”, uns professionals, un duo infal•lible forjat amb els anys d’un ofici que esgramen amb orgull. MacGyver al seu costat és tot un aficionat. Los Mañas han llegado a tu barrio. Vienen equipados con todo lo necesario para reparar lo que haga falta. Toda una vida dedicada al mantenimiento de infraestructuras y al arreglo de incidencias, les ha convertido en unos verdaderos “manitas”, unos profesionales, un dúo infalible forjado con los años de un oficio que esgrimen con orgullo. MacGyver a su lado es todo un aficionado.

YOLO. You Only Live Once; sólo se vive una vez. YOLO és un cant a la vida a través del circ. YOLO és un crit de lluita que neix per omplir el pati de butaques d’Il•lusió. YOLO és eixa espenta que necessitem per començar a construir els nostres somnis. Mitjançant les disciplines del circ, com acrobàcies, malabars, les tècniques aèries o l’humor, volem que YOLO suposa una revolució en l’espectador. YOLO és, i pretén ser, el somni d’algú fet realitat.

YOLO es un canto a la vida a través del circo. YOLO es un grito de lucha que nace para llenar el patio de butacas ilusión. YOLO es ese empujón que necesitamos para comenzar a construir nuestros sueños. Mediante el uso diferentes disciplinas de circo como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor queremos que YOLO suponga una revolución en el espectador. YOLO es, y pretender ser, el sueño de alguien hecho realidad.

15


CIA. PA TOA LA VIDA

Cia. Pa toa la vida neix en 2015 amb la finalitat de realitzar les presentacions del Cabaret del Montó amb temàtica de la Llei Mordassa. També participen presentant el Cabaret del Festival Alparc. Escollides per presentar el Festival del Cabanyal Íntim 2018 on estrenaren el seu espectacle clown itinerant “Las Marujas, varices y raíces”. La companyia està composada per Luly Folch, Isa Navas i Rosi Cózar.

Cia. Pa toa la vida nace en 2015 con el fin de realizar las presentaciones del Cabaret del Montó con temática La Ley Mordaza. También participan presentando el Cabaret del Festival Alparc. Elegidas para presentar el Festival del Cabanyal Íntim 2018 donde estrenan el espectáculo clown itinerante "Las Marujas, varices y raíces. La compañía está compuesta por Luly Folch, Isa Navas y Rosi Cózar.

cia.patoalavida@gmail.com

16

Tf 657914916 Página Facebook : Cía. "Pa toa la vida" https://www.facebook.com/C%C3%ADa-Pa-toa-la-vida-574147506266162/


LAS MARUJAS, RAÍCES Y VARICES Tres veïnes ja entrades en anys, ens conten els seus acords i desacords. La valenciana Amparín, la manxega Severiana i Antonia l’andalusa, ens obren el seu bagul dels records. Tres punts cardinals que es junten en un mateix camí, on les portarà? Espectacle itinerant, on el personatges interactuen amb el públic a través del joc teatral, les cançons, la narració d’històries i el ball. El humor està present en tota la intervenció. Tres vecinas ya entradas en años, nos cuentan sus acuerdos y desacuerdos. La valenciana Amparín, la manchega Severiana y Antonia la andaluza, nos abren su baúl de los recuerdos. Tres puntos cardinales que se juntan en un mismo camino, ¿a dónde les llevará? Espectáculo itinerante, donde los personajes interaccionan con el público a través del juego teatral, las canciones,la narración de historias y baile. Estando el humor presente en toda la intervención.

17


CIA PATRÍCIA PARDO

Companyia valenciana dirigida perla dramaturga i clown Patrícia Pardo qui, en el marc de la Cia., investiga la coexistència entre l’expressió circense tradicional i la contemporània, fent servir qualsevol ferramenta artística a l’abast, encara que no responga als paràmetres conservadors del teatre o del circ. Les tècniques que predominen en els seus muntatges son el clown gestual, la música en directe i el monòleg/diàleg delirant. En alguns espectacles s’inclouen, a més, aeris o equilibris. L’objectiu no és altre que parodiar l’egocentrisme, la debilitat i les contradiccions humanes front a la desgràcia, la desigualtat social o l’heteropatriarcat.

Compañía valenciana dirigida por la dramaturga y clown Patrícia Pardo quien,en el marco de la Cia., investiga la coexistencia entre la expresión circense tradicional y la contemporánea, haciendo servir cualquier herramienta artística al abasto, aunque no corresponda a los parámetros conservadores del teatro o del circo. Las técnicas que predominan en sus montajes son el clown gestual, la música en directo y el monólogo/diálogo delirante. En algunos espectáculos se incluyen, además, aéreos o equilibrios. El objetivo no es otro que parodiar el egocentrismo, la debilidad y las contradicciones humanas frente a la desgracia, la desigualdad social o el heteropatriarcado.

www.patriciapardo.es 18

distribucio@patriciapardo.es Tf 644 257 018


COMISSURA La pobresa però la insaciabilitat. L’impuls però la derrota. L’insitint maternal però la insaciabilitat. La traïció però el dret a la pròpia intimitat. El pesismisme i l’humor. Els afusellats i l’humor. La il·lusió però la insaciabilitat. L’obra veterana de la companyia que gira per 60 ciutats i 15 països des del 2010. EL 2017 S’ESTRENA L’ADAPTACIÓ DE L’OBRA ACCESSIBLE EN LLENGUA DE SIGNES. La pobreza pero la insaciabilidad. El impulso pero la derrota. El instinto maternal pero la insaciabilidad. La traición pero el derecho a la propia intimidad. El pesimismo y el humor. Los fusilados y el humor. La ilusión pero la insaciabilidad. La obra veterana de la compañía que gira por 60 ciudades y 15 países desde el 2010. EL 2017 SE ESTRENA LA ADAPTACIÓN DE LA OBRA EN LENGUA DE SIGNOS.

FITXA ARTÍSTICA BÀSICA guitarrista i excèntric: roge magdaleno intèrpret de signes: belén pérez clown: patrícia pardo il•luminació: luis huerta i mundi gómez dramatúrgia, texts i direcció: patrícia pardo PREMIS Rep el Premi del Públic al Festival Decorridos 2016de Múrcia. Premi a la Millor Interpretació i Menció a la Millor Obra Tragicòmica al Festival 2012 Cumbre de las Américas d’Argentina.

LA VACA QUE RIU La creativitat, la delicadesa, la cura. El poder, la tortura, la impunitat. A més d'una introducció trobadoresca que ens parla de la roda com a mètode de tortura medieval, l'obra reprodueix una persecució clàssica de clowns circenses per abordar, finalment, la vigència de la tortura institucional a l'Estat espanyol. La creatividad, la delicadeza, los cuidados. El poder, la tortura, impunidad. Además de una introducción trovadoresca que nos habla de la rueda como método de tortura medieval, la obra reproduce una persecució clàssica de clowns circenses para abordar, finalmente, la vigencia de la tortura institucional en el Estado español. Dramatúrgia i direcció Patrícia Pardo Interpretació i coreografies Joana Alfonso, Ilyá Gendler, Mónika Vázquez, Guille Zavala Intèrpret llengua de signes Belén Pérez Música i disseny sonor Eva Gómez i Laura Miñarro Escenografia Luis Crespo Vesturari Raquel Renart i Olga Osuna. Adaptació i versió original Eva Gómez i Laura Miñarro. Investigació i documentació Begoña Palazón Testimonis a partir d’entrevistes realitzades per Miquel Ramos i del documental La cifra negra, d’Ales Payá

19


CIA RECORTABLE

Sóc Txetxe Folch. Des de 2003 fins a l’actualitat treballa en Payasospital com auxiliar analista en els hospitals de la Comunitat Valenciana. Fundadora i directora artística de Hospitran, formant artísticament als pallassos. Directora artística del Festival ALPARC durant 3 anys i Fesitval Trantran en 2016. Alguns dels seus espectacle unipersonals, La Mortis, Bambalina i el Circ, acompanyada Stop Secret, Mery Chey Band, Elvis i la banda, i en direcció Misterjules en França, col•labora amb Lluerna teatre en la direcció artística entre altres. Rep els premis com a guardó en Gran Canaria per la llavor feta per a Hospitran, 1er premi teatre Radio Citu, 2on permi Cafeteatre amb Merycheyband, premi del públic festival Xirivella per Bandada... També és dedica a la pedagogia del clown.

www.payasa.es 20

Soy Txetxe Folch. Desde 2003 hasta la actualidad trabaja en Payasospital como Aux Analista en los hospitales de la C.Valenciana. Fundadora y directora artística de Hospitran, formando artísticamente a los payasos. Directora artística del Festival ALPARC durante 3 años y Festival TranTran en 2016. Algunos de sus espectáculos unipersonales, La Mortis, Bambalina i el Circ, acompañada Stop Secret, Mery Chey Band, Elvis y la banda, y en dirección Misterjules en Francia, colabora con Lluerna teatre en la dirección artística entre otros. Recibe los premios como galardón en Gran Canaria por la labor hecha para Hospitran, 1er premio teatro radio city, 2o premio Cafeteatro con Merycheyband, premio del público festival de Xirivella por Bandada… etc. También se dedica a la pedagogía del clown.

ciarecortable@yahoo.es Tf 699324622 https://www.youtube.com/watch?v=svVl0Vj4tnc


Bambalina i el circ Bambalina i el circ. Espectacle clown, carrer, per a tota la família. Una entusiasta i ingènua pallassa, desplegarà una carpa de circ des del seu xicotet carro, copiant els antics números de circ de dones... La dona barbuda, la maga enana, elasticgirl de goma, o la domadora més valenta, apareixeran per fer riure i participar al públic de forma activa. Un apoteòsic final farà que tots es moguen dels seus seients. Bambalina y el circo. Espectáculo clown, calle, para toda la familia. Una entusiasta e ingenua payasa, desplegará una carpa de circo desde su pequeño carro, copiando los antiguos números de circo de mujeres… La mujer barbuda, la maga enana, elasticgirl de goma, o la domadora más valiente, aparecerán para hacer reír y participar al público de forma activa. Un apoteósico final hará que todos se muevan de sus asientos.

STOP SECRET Espectacle per a tots els públics, gestual, sala o carrer. Dos espies intenten salvar al món d’un gran perill mundial. Clown sense paraules. Música, coreografies i aventures trepidants amb efectes especials d’última tecnologia. Espectáculo para todos públicos, gestual, sala o calle. Dos espías intentan salvar al mundo de un gran peligro mundial. Clown sin palabras. Música, coreografías y aventuras trepidantes con efectos especiales de última tecnología.

21


CÍA. ROSI CÓZAR

Pallassa formada en tallers amb Lila Monti i Nola Rae en el Festival Internacional de pallasses del Circ Cric (2018-17),amb Anton Valen (2018), amb Alex Risorio (Topaclown 2017), Luisa Guillard i Sergio Claramunt (Payasos Hospital 2016), amb Miner Montell (Entrepayasaos 2016), amb Fany Giraud en el primer mòdul de Formació Professional Al Arte del Payaso (2016), en Escuela Internacional de Comicidad (Santiago de Compostela 2012); Antón Valén, Norman Taylor i Iván Prado (Festiclown 2011-12); Eric de Bon i Encarna de las Heras (Escuela Internacional Bont´s Ibiza en 2010), Marcelo Kratz i Jesús Marco (2010-11 València); ; Lluna Albert i Jesús Jara (Escuela de Payasos “Los Hijos de Augusto” 2003-2006); Actualment realitza l’espectacle Cía. Manuela Flores per a tots els públics dirigit per Quique Montoya; Las marujas, varices y raíces dirigit per Asun Cebrián (junt a la Cía.Patoalavida) per a públic adult. I col•labora amb Payasos sin Fronteras des de 2015. Ha creat diferents números: ¡Ea! dirigit per Txetxe Folch (2012-13), “Mi jardín secreto”, dirigit per Jimena Cavalletti (2010) i creat amb Luisa Guillard (2008). I ha participat en espectacles junt a altres companyies, Sombrero Mágico (infantil-dúo clown, Cía.Riu a la Lluna 2010-14) i Cía. Solas con Narices (adultos quinteto clown, 2008-2010). Ha participat en festivals com el Festival Internacional de pallasses del Circ Cric (2017 Barcelona), Festival de Payasas con A (2013-València), Cabarets de la Asociación Valenciana de Circo (2006-2017), Payasos sin Fronteras (Zaragoza 2013).

Payasa formada en talleres con Lila Monti y Nola Rae en el Festival Internacional de pallasses del Circ Cric (2018-17),con Anton Valen (2018), con Alex Risorio (Topaclown 2017), Luisa Guillard y Sergio Claramunt (Payasos Hospital 2016), con Miner Montell (Entrepayasaos 2016), con Fany Giraud en el primer módulo de Formación Profesional Al Arte del Payaso (2016) ,con en Escuela Internacional de Comicidad (Santiago de Compostela 2012); Antón Valén, Norman Taylor e Iván Prado (Festiclown 2011-12); Eric de Bon y Encarna de las Heras (Escuela Internacional Bont´s Ibiza en 2010), Marcelo Kratz y Jesús Marco (2010-11 Valencia); ; Lluna Albert y Jesús Jara (Escuela de Payasos “Los Hijos de Augusto” 2003-2006); Actualmente realiza el espectáculo Cía. Manuela Flores para todos los públicos dirigido por Quique Montoya, Las marujas, varices y raíces dirigido por Asun Cebrián (junto a la Cía.Patoalavida) para público adulto. Y colabora con Payasos sin Fronteras desde 2015. Ha creado diferentes números: ¡Ea! dirigido por Txetxe Folch (2012-13), “Mi jardín secreto”, dirigido por Jimena Cavalletti (2010) y creado con Luisa Guillard (2008). Y ha participado con espectáculos junto a otras compañías, Sombrero Mágico (infantil-dúo clown, Cía.Riu a la Lluna 2010-14) y Cía. Solas con Narices (adultos quinteto clown, 2008-2010). Ha participado en festivales como Festival Internacional de payasas del Circ Cric (2017 Barcelona),Festival de Payasas con A (2013-Valencia), Cabarets de la Asociación Valenciana de Circo (2006-2017), Payasos sin Fronteras (Zaragoza 2013).

www.rosicozar.blogspot.com 22

rosi.alalluna@gmail.com Tf 657 914 916 https://www.facebook.com/C%C3%ADaManuela-Flores-1876506509335626/ Enlace del teaser:https://youtu.be/fCw4rexZB_c


Cia. Manuela Flores Espectacle en clau clown per a tots els públics, on Manuela con tó su arte ve a presentar-nos el seu espectacle flamenc amb la seua companyia; tots els seus aires de saber-ho tot la faran endinsar-se en les mil aventures del desastre, el drama, la bogeria i l’encontre amb el públic present. La comicitat, a través de la pallassa, gestualitat i presència del personatge, la dansa, la poesia, el teatre i el joc amb el públic present. Espectáculo en clave clown para todos los públicos, donde Manuela con tó su arte viene a presentarnos su espectáculo flamenco junto a su compañía, sus aires de saberlo tó le hacen adentrarse en las mil aventuras del desastre, el drama, la locura y el encuentro con el público presente. La comicidad, a través de la payasa, gestualidad y presencia del personaje, la danza, la poesía, el teatro y el juego con el público presente.

FICHA ARTÍSTICA Nombre artístico: Rosi Cózar Navarro Dirección: Quique Montoya Revisión dramaturgia y personaje: Jimena Cavalletti Luz y sonido: Hipólito Patón Vestuario: Rosi Cózar Escenografía: Mikel Carles Mantero Diseño gráfico: Laura Marín Montaje y edición video: Inma Folch Tiempo de duración: 45 min

23


CIRCO GRAN FELE

El principal objectiu de Gran Fele és treballar en la creació d’un espectacle amb identitat pròpia. Un Circ de Direcció, on tot tinga sentit, que cada número expresse una idea, una emoció, un sentiment. Que tots i cadascun dels números vagen en funció d’una idea general... buscant sempre l’Espectacle Total i el més puc i tendre somriure del pallasso.

El principal objetivo de Gran Fele es trabajar en la creación de un espectáculo con identidad propia. Un Circo de Dirección, donde todo tenga sentido, que cada número exprese una idea, una emoción, un sentimiento. Que todos y cada uno de los números vayan en función de una idea general… buscando siempre el Espectáculo Total y la más pura y tierna sonrisa del payaso.

www.circogranfele.com 24

info@circogranfele.com Tf 963477058 hhttp://www.circogranfele.com/pla-pla-y-cia hhttps://youtu.be/Oiv8O18bAWI


EL TREN En una estació de tren, amb rumbs impossibles, partim en busca d’un viatge imaginari, on ens trobem amb personatges magnífics, esplèndids, majestuosos, opulents o pomposos amb els quals es juga a buscar els oposats. Aquesta obra, plena d’ironia, la trobem en un escenari de màgia, on tot és possible. Aquest espectacle, basat en espais imaginaris, compta amb música en directe composada especialment per a crear un ambient únic sempre lligat a l’ideari del tren i capaç d’embruixar a les ments.

En una estación de tren, con rumbos imposibles, partimos en busca de un viaje imaginario, donde nos encontramos con personajes magníficos, espléndidos, majestuosos, opulentos o pomposos con los que se juega a buscar opuestos. Esta obra plagada de ironías la encontramos en un escenario colmado de magia, donde todo es posible. Este espectáculo, basado en espacios imaginarios, cuenta con música en directo compuesta especialmente para crear un ambiente único siempre ligado al ideario del tren y capaz de embrujar las mentes.

PLA, PLA & CÍA, VK 331 Sobre la música de la partitura de Mozart, cinc artistes de circ i un tècnic de so, desubicats i perduts, intenten muntar un espectacle. Es produeixen escenes tragicòmiques, al presentar-se moments més o menys íntims en les relacions humanes. Amb una constant presència del gag. Allò còmic serveix de vehicle per a que els espectadors reflexionen sobre la condició humana. El riure permet afrontar millor els problemes quotidians.

Sobre la música de la partitura de Mozart, cinco artistas de circo y un técnico de sonido, desubicados y perdidos, intentar montar un espectáculo. Se producen escenas tragi-cómicas, al presentarse momentos más o menos íntimos en las relaciones humanas. Con una constante presencia del gag. Lo cómico sirve de vehículo para que los espectadores puedan reflexionar sobre la condición humana. La risa permite afrontar mejor los problemas cotidianos.

25


EL ESTRELLAÍTO

Juanma Requena compta amb un experiència de més de 20 anys com artista escènic, especialitzat en humor, malabarisme i equilibris. Format en Madrid i Barcelona principalment, ha anat adquirint coneixements de tots els estils del món del circ, tant clàssic com el més actual per conformar el seu propi estil.

Juanma Requena cuenta con una experiencia de más de 20 años como artista escénico, especializado en humor , malabarismo y equilibrios. Formado en Madrid y Barcelona principalmente, ha ido adquiriendo conocimientos de todos los estilos del mundo del circo, tanto clásico como el más actual para conformar su propio estilo.

www.juanmayole.es 26

juanmayole@yahoo.es Tf 619379667


Haz el humor y no la guerra El personatge “Juanma El Estrellaíto” és el protagonista del seu últim espectacle de 45 minuts, que es pot trobat tant en sala com en carrer. “Haz el humor y no la guerra”. Malabars, humor, equilibris i un missatge de fons contra les guerres. Participatiu i molt divertit.

El personaje "Juanma El Estrellaíto" es el protagonista de su último espectáculo de 45 min. que puede encontrar tanto en sala como en calle, "Haz el Humor y no la guerra". Malabares, humor, equilibrios y un mensaje de fondo en contra de las guerras. Participativo y muy divertido.

Malabarismo y flamenco “Malabarismo i Flamenco” en el seu número de cabaret de 7 minuts, en el qual combina els ritmes del flamenc amb el malabarisme i tot en clau d’humor. Rumba pilotera i “bolería” per a tots els públics. "Malabarismo y flamenco" en su número de cabaret de 7 minutos en el que combina los ritmos flamenco con el malabarismo y todo ello en clave de humor. Rumba pelotera y bolería para todos los públicos.

27


Federico Menini (El Fedito)

Federico Menini “EL FEDITO” d’origen argentí provinent del món de l’arquitectura i l’art. Havent estudiat durant anys en diversos països: Espanya, Xile, Turquia, Mèxic i Rússia, va adquirir coneixements provinents de distintes disciplines artístiques: escultura, teatre social, vídeo, gravat, fotografia, dibuix, crítica, escenografia... totes aquestes ferramentes per al circ, gran art multidisciplinar. Després de més de 20 anys assistint a innumerables congressos i convencions de circ, s’ha format en distintes tècniques circenses: malabars, funambulisme, teatre, equilibris, clown, acrobàcies, màgia còmica, dansa experimental... Al llarg dels anys, ha treballat amb varies companyies i ha creat els seus propis espectacles fruit de la investigació i barreja de disciplines artístiques. Actualment treballa amb les seues creacions pròpies i com a malabarista en l’espectacle Potted de la companyia alacantina La Trócola Circ.

www.elfedito.com 28

info@elfedito.com Tf +34639677950

Federico Menini “EL FEDITO” de origen argentino proviene del mundo de la arquitectura y el arte. Habiendo estudiado durante varios años en diversos países: España, Chile, Turquía, México, y Rusia, adquirió conocimientos provenientes de distintas disciplinas artísticas: escultura, teatro social, vídeo, grabado, fotografía, dibujo, crítica, escenografía… todas ellas herramientas para el circo, el gran arte multidisciplinar. Tras más de 20 años asistiendo a innumerables congresos y convenciones de circo, se ha formado en distintas técnicas circenses: malabares, funambulismo, teatro, equilibrios, clown, acrobacias, magia cómica, danza experimental… A lo largo de los años ha trabajado con varias compañías y ha creado sus propios espectáculos fruto de la investigación y mezcla de disciplinas artísticas. Actualmente trabaja con sus creaciones propias así como malabarista en el espectáculo Potted de la compañía alicantina La Trócola Circ.

www.vimeo.com/elfedito www.youtube.com/elfeditocirco www.instagram.com/elfedito/ www.facebook.com/elfedito


OYUN

Qui o què és l’escultura? El malabarista o l’artefacte creat? Què és l’estabilitat? Quin és el límit? Aquestes preguntes condueixen a la recerca del més difícil encara, de l’equilibri perfecte cap a l’arquitectura dels malabars, l’harmonia entre tots els elements. En “Oyun” del turc “joc” tot gira entorn a les olles, paelles, culleres i altres elements quotidians. A mesura que va construint un artefacte en equilibri, el malabarista crea l’espai, dibuixant l’aire i, sobre tot, jugant i desafiant a la gravetat, buscant l’harmonia entre tots els elements. Oyun és un espectacle molt innovador, amb una cuidada i detallista escenografia que combina humor, originalitat i depurada tècnica de malabars els quals, sense cap dubte, no deixaran indiferent a l’espectador. Aquest espectacle compta amb una versió per a carrer i altra per a sala. ¿Quién o qué es la escultura? ¿El malabarista o el artefacto creado? ¿Qué es la estabilidad? ¿Cuál es el límite? Estas preguntas conducen a la búsqueda del más difícil todavía, del equilibrio perfecto hacia la arquitectura de los malabares, la armonía entre todos los elementos. En “Oyun” del turco “juego” todo gira entorno a las ollas, paellas, cucharas y otros elementos cotidianos. A medida que va construyendo un artefacto en equilibrio el malabarista va creando el espacio, dibujando el aire, y sobre todo jugando y desafiando a la gravedad, buscando la armonía entre todos los elementos. Oyun es un espectáculo muy innovador con una cuidada y detallista escenografía que combina humor, originalidad y depurada técnica de malabares que sin duda no dejará indiferente al espectador. Este espectáculo cuenta con una versión tanto para calle como para sala.

29


GONZALO SANTAMARÍA

Showman especialitzat en malabars, equilibris i humor. Amb més de 15 anys de carrera artística, ha treballat internacionalment amb companyies de circ, teatre i dansa com Invisible Circus, Generating Company, CreArt Project, Insomnia company… i en espais como Royal Albert Hall, Adelaide Fringe Festival, National Theatre London, Toronto CNE, Dubai City Festival, Kleines Fest Hannover, Linz Pfaspestakle, Muestra de Pallasos de Cornellà, Leioa, Glastombury… Centrat en els seus espectacles “The Power of the 80’s” i “PerrAkos SoundSystem”, combina la seua passió per crear projectes que dignifiquen les arts circenses. Ha estat membre fundador de l’AVC, APCCV i co-director artístic dela Kaotic Circus i del Festival internacional de circ de la ciutat de València, Contorsions.

Showman especializado en malabares, equilibrios y humor. Con más de 15 años de carrera artística, ha trabajado internacionalmente con compañías de circo, teatro y danza como Invisible Circus, Generating Company, CreArt Project, Insomnia company… y en lugares como Royal Albert Hall, Adelaide Fringe Festival, National Theatre London, Toronto CNE, Dubai City Festival, Kleines Fest Hannover, Linz Pfaspestakle, Muestra de Pallasos de Cornellà, Leioa, Glastombury… Centrado en sus espectáculos “The Power of the 80´s” y “PerrAkos SoundSystem”, al tiempo que lo combina con su pasión por crear proyectos que dignifiquen las artes circenses. Ha sido miembro fundador de la AVC, APCCV y co-director artístico del Kaotik Circus y 1er Festival Internacional de Circ de la ciutat de València “Contorsions”.

www.gonzalosantamaria.com 30

info@gonzalosantamaria.com 0034639559723

www.perrakos.com


The Power of 80’s De pare domador de foques i mare costurera, Eddy Eighty es va criar viatjant i des de molt jove sempre va tenir un somni: Portar la música dels 80 al món del circ. Al llarg d’aquesta entranyable història, el nostre protagonista, amb tècniques com els equilibris, malabars, verticals, dansa... sorprendrà al públic creant un ambient d’humor, amor i participació.

De padre domador de focas y madre costurera, Eddy Eighty se crió viajando y desde jovencito siempre tuvo un sueño: Llevar la música de los 80 al mundo del circo. A lo largo de esta entrañable historia nuestro protagonista con técnicas como los equilibrios, malabares, verticales, danza... sorprenderá al público creando un ambiente de humor, amor y participación. https://www.youtube.com/watch?v=srWILhR0iyQ&t=1s

PerrAkos Sound System PerrAkos Sound System és una festa-espectacle en la qual es barregen dj’s, personatges, projeccions i jocs. El públic s’involucra a través de l’escenari obert, disfressant-se i participant en moments mítics com ara els concursos de coreografies, soul train, campionat de break-dance o air-guitar. Un format d’espectacle innovador que funciona de meravella en festivals de teatre i circ, així com en qualsevol esdeveniment que busque una festa divertida i diferent!!! PerrAkos Sound System es una fiesta-espectáculo en la que se mezclan dj’s, personajes, proyecciones y juegos. El público se involucra a través del escenario abierto, disfrazándose y participando en momentos míticos como los concursos de coreografías, soul train, campeonato de break-dance o air-guitar. Un formato de espectáculo innovador que funciona de maravilla tanto en festivales de teatro y circo como en cualquier evento donde se busque una fiesta divertida y diferente!!!

31


JACINTO SIFÓN FONTANA

Luí (Lluís Reche), Artista polifacètic multidisciplinari, va realitzar els seus estudis en escultura, interessant-se pel treball amb la fusta, la soldadura i el ferro, així va poder barrejar els seus coneixements de mecànica per crear els seus propis vehicles a pedals. La seva amplia formació artística, en malabars, iniciada en l’Associació de Circ d’Alacant “Donyet Ardit”, i ampliant coneixements amb Miguel Solano, Sean Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Jose Luis Ruiz; interpretació i clown: Patricia Pardo, Leo Bassi i Tom Greder. Tot aquest conjunt, amb el temps, li ha portat a unir-lo als seus coneixements musicals autodidactes, desenvolupant així un llenguatge propi, on barrejar i combinar diferents disciplines, explorant les entranyes de la comicitat i l’absurd, per connectar de manera universal amb el públic i poder portar-lo a qualsevol lloc del món com ara Turquia, Grècia, Dinamarca, Hongria o Anglaterra.

Luí (Luis Reche), Artista polifacético multidisciplinario, realizó sus estudios en escultura, interesándose en el trabajo con la madera, la soldadura y el hierro, pudiendo así, mezclar sus conocimientos de mecánica para crear sus propios vehículos a pedales. Su amplia formación artística, en malabares: iniciada en la Asociación de Circo de Alicante “Donyet Ardit”, y ampliando conocimientos con Miguel Solano, Sean Gandini, Kati Ylä-Hokkala, Jose Luis Ruiz; interpretación y clown: Patricia Pardo, Leo Bassi y Tom Greder. Todo en su conjunto le ha llevado con el tiempo a unirlo a sus dotes musicales autodidactas, desarrollando así un lenguaje propio donde poder mezclar y combinar diferentes disciplinas explorando las entrañas de lo cómico y lo absurdo, para conectar de manera universal con el público y poder llevarlo a cualquier parte del mundo como Turquía, Grecia, Dinamarca, Hungría o Inglaterra.

www.jacintosifon.com 32

jacinto.sifon.fontana@gmail.com Tf +34 662 215 885 Facebook: Jacinto Sifón Fontana


FONTANERIA, CIRCO Y POESÍA 2.0 Jacinto el fontaner, qui ha recorregut el món de l’espectacle i la performance per a fer front a la precarietat laboral, amb la seua ingènua picaresca i amb més cara que esquena, posarà en joc totes les seues estratagemes afalagadores per intentar realitzar el seu somni: ser un showman i muntar un espectacle!!! Jacinto el fontanero, quien ha recurrido al mundo del espectáculo y la performance para hacer frente a la escasez y precariedad laboral, con su ingenua picaresca y con más cara que espalda pondrá en juego todas sus artimañas zalameras para intentar llevar a cabo su gran sueño: ser un showman y montar un espectáculo!!! Actually, in this time of crisis, in Spain, many people have had to look for alternatives of work and resources, as in the case of Jacinto, the plumber with the best manner, who has had to resort to the world of enteraiment and performance to fnd a way out, and he is well prepared to unplug more than just a sink for you! With his naivety, guile and trickery and with some nerve, this humble worker will put on play all of his tricks to try to realise and carry out his big dream: to have a show and to be a performer!!

Números per a Gala o Cabaret

JACINTO VERSIÓ CABARET: http://jacintosifon.com/jacinto-cabaret/ MI GRAN BICI: http://jacintosifon.com/mi-gran-bici/

33


JIMENA CAVALLETTI

Actriu i directora formada en la Escuela Andamio 90, Buenos Aires. Professora Universitària d’Expressió Corporal Artística de l’ Instituto Universitario Nacional de las Artes de Argentina. La seua formació professional comença en 1993. Com a Clown va estudiar amb nombrosos mestres internacionals i diferents tècniques actorals, de posada en escena, ritme, veu i cos. Treballa com Pallassa d’Hospital amb PayaSOSpital (València) des de 2003. Co-creadora de la Cía. Mery Chey Band y Cía. Aérea Teatro, ambdues guanyadores de nombrosos premis. Gràcies a la seua profundització en la investigació del gest, del ritme i la música al servei del humor, ha actuat, dirigit i dictat cursos per molts països des del 2000 i fins a l’actualitat. Actualment en continua investigació i formació.

Actriz y directora formada en el Escuela Andamio 90, Buenos Aires, Argentina. Profesora Universitaria de Expresión Corporal Artística del Instituto Universitario Nacional de las Artes de Argentina. Su formación profesional comienza en 1993. Como Clown estudio con numerosos maestros internacionales y diferentes técnicas actorales, de puesta en escena, ritmo, voz y cuerpo. Trabaja como Payasa de Hospital en PayaSOSpital (Valencia, España) desde 2003. Co-creadora de la Cía. Mery Chey Band y Cía. Aérea Teatro, ambas ganadoras de numerosos premios. Gracias a su profundización en la investigación del gesto, el ritmo y la música al servicio del humor, ha actuado, dirigido y dictado cursos por múltiples países desde el 2000 y hasta el día de hoy. Actualmente en continua investigación y formación.

www.jimenacavalletti.com 34

info@jimenacavalletti.com Tf 617687560 https://www.youtube.com/watch?v=SwuxusAF74o


MECHA Show You Un programa televisiu d’entreteniment. Mecha està ací per ajudar-te. Una dona antidepressiva, extrema, rockerament tendra, una vida de diferents èpoques convivint amb allò més insòlit amb els seus fidels companys: una bateria, un telèfon i l’èxit. Està disposada a entregar la seua vida per l’alegria universal. Espectacle de carrer còmico-musical / 50 minuts / públic a partir dels 10 anys. Un programa televisivo de entretenimiento. Mecha esta acá para ayudarte. Una mujer antidepresiva, extrema, rockeramente tierna, una diva de diferentes épocas conviviendo en lo insólito con sus fieles compañeros: una batería, un teléfono y el éxito. Está dispuesta a entregar su vida por la alegría universal. Espectáculo de calle cómico-musical /50min/Público a partir de 10 años

35


LA CHUNGA WUACHOSKY

En un principi la idea original estava pensada per a Los Hermanos Wuachosky, i fer un teatre fresc i directe que recordara els inicis d’un grup anomenat “Pedro y Pablo” amb Pedro Reyes i Pablo Carbonell. Era un teatre de carrer, un teatre d’improvisació on el públic participava de manera directa, un teatre per a tots els públics. La Chunga Wuachosky, amb el dol per la pèrdua del seu director, decideix començar l’adaptació de l’espectacle de duo còmic a monòleg. Per treure esquetxes, dirigeix i presenta el “Kabaret Punk” a través de l’Associació Valenciana de Circ. Col•labora amb cabarets contra la llei mordassa. Presenta “kabaret a Chuparla”. Ara proposa un espectacle ella sola , La Chunga Wuachosky, amb l’esperit i el guió de Pedro Reyes i amb números i improvisació propis de l’experiència de més de 10 anys com artista de carrer.

En un principio la idea original estaba pensada para Los Hermanos Wuachosky. Era para hacer un teatro fresco y directo que recordara los comienzos de un grupo que se llamaba “Pedro y Pablo” con Pedro Reyes y Pablo Carbonell. Era un teatro de calle, un teatro de improvisación donde la gente tenía una participación muy directa, un teatro para todos los públicos. La Chunga Wuachosky, con el duelo por la pérdida de su director, decidió comenzar la adaptación del espectáculo de duo cómico a monólgo. Para sacar esquetches dirigido y presento el “Kabaret Punk” atreves de la Asociación Valenciana de Circo. Colaboro con cabarets contra ley de la mordaza, Presenta “kabaret a Chuparla”. Ahora se viene el espectáculo de ella sola , La Chunga Wuachosky, con el espíritu y guion de Pedro Reyes y con números e improvisación propios de la experiencia de más de 10 años como artista de calle.

bufoneta@gmail.com Tf 667805896/ 644522546

36

facebook: https://www.facebook.com/La-Chunga-Wuachosky-258523757972550/ youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OtmDh9PClD0&t=21s https://www.youtube.com/watch?v=h3BXCbwrW4I&t=10s


MONO KABARET PUNK

És un torrent de teatre fresc. Pallassa punk amb una vena molt freaky. Bevent a morro del teatre de la carrer, de la pantomima, de la comèdia de l’art i de l’art macarro impregnada de la moguda dels anys 80. En definitiva, un teatre ocorrent i divertit d’una Punky disposada a menjar-se el món. Murria en busca d’un destí, les rialles i l’aplaudiment del públic. La Chunga Wuachosky mescla el cabaret amb números de circ, pot marejar al públic i fer que alhora participen de l’espectacle. Festiva, marxosa, un autèntic remolí. Gamberra i atrevida. Compta amb la col•laboració de “El Pino” de “La Kadáver Band”, el qual dirigeix i toca música en directe, que l’acompanya en les seues bogeries. Fa de tot menys cantar, pot parlar de Robin Hood, d’un faquir, dels conflictes internacionals, d’Adam i Eva, de l’amor, del que siga, però sempre amb un increïble sentit d’humor. Compte perquè pot arribar en qualsevol moment. Amb tots vosaltres... La increïble “La Chunga Wuachosky”. Un espectacle camaleònic, transgressor, fresc i con sàtira, propi d’un humor bufonesc, provocador. On el públic no sols ve a veure’l sinó a passar-ho bé. Així sorgeix el nou espectacle d’Ana Sánchez Carrión.

Es un torrente de teatro fresco. Payasa punk con una vena muy freaky. Bebiendo a morro del teatro de la calle, de la pantomima, de la comedia del arte y del arte macarro impregnada de la movida de los años 80. En definitiva un teatro ocurrente y divertido de una Punky dispuestas a comerse el mundo. Pícara en busca de un destino, las risas y el aplauso del público. La Chunga Wuachosky puede mezclar el cabaret con números de circo, pueden sacar al público de sus casillas y que además participen en el espectáculo. Festiva, marchosa, un auténtico torbellino. Gamberra y atrevida. Cuenta con la colaboración colaboracion con "El Pino" de la"Kadaver band" el cual dirige y toca la musica en directo, que le suele acompañar en las locuras a la chunga. Hace de todo menos cantar, puede hablar de Robin Hood, de un faquir, de los conflictos internacionales, de Adan y Eva, del amor, vamos, de lo que sea, pero siempre con un increíble sentido del humor. Cuidado porque puede llegar de un momento a otro. Con ustedes.... La increíble “La Chunga Wuachosky”. Un espectáculo camaleónico, transgresor, fresco y con sátira propio de un humor bufonesco, por lo tanto provocador. Donde el público no solo viene a ver si no a pasarlo bien. Así surge nuevo espectáculo de Ana Sánchez Carrión. https://www.youtube.com/watch?v=OtmDh9PClD0--

37


LA CÍRTRICA

La Círtrica és una companyia unipersonal, Ana Rebenaque és el seu motor principal, en col.laboració amb altres artistes d,altres àmbits, per traslladar a escena xicotetes realitats de la seua quotidianitat. Pretenc desenvolupar el circ com un a ferramenta de comunicació i mètode de conscienciació social. Jugue amb la meua realitat, records i desitjos.

La Círtrica es una compañía unipersonal, Ana Rebenaque es su motor principal, en colaboración con otros artistas de otros ámbitos, traslada a escena pequeñas realidades de su cotidianidad. Pretendo desarrollar el circo como herramienta de comunicación y método de concienciación social. Juego con mi realidad, recuerdos y deseos. La Círtrica is a one-person company, Ana Rebenaque is its main engine in collaboration with other artists from other fields, brings to the scene small realities of her daily live. I intend to develop the circus as a communication tool and method of social awareness. I play with my reality, memories and desires.

www.lacirtrica.es 38

info@lacirtrica.es anarebenaque@lacirtrica.es Tf 628 82 58 95 https://www.youtube.com/watch?v=CvLPOH2FSQw&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=w41484J021U


LEA Lea és el viatge d’una poetessa equilibrista que venç les seues pors a través del plaer de la lectura. Un espectacle d’aspecte familiar narrat amb un dinàmic to poètic. Acompanyat de diverses disciplines circenses s’enfila una dramatúrgia amb un treball corporal molt personal. Incentivat per Cultuarts T. de la Generalitat a la sea creació 2015, i gira 2016, i per Consellería d'Educació i Cultura com a espectacle didàctic 2016.

Lea es el viaje de una poeta equilibrista que vence sus miedos a través del placer de la lectura. Un espectáculo de aspecto familiar narrado con un divertido tono poético. Acompañado de varias disciplinas circenses se enhebra una dramaturgia con un trabajo corporal muy personal. Incentivado por Cultuarts T. de la Generalitat a su creación 2015, y gira 2016, y por Consejería de Educación y Cultura como espectáculo didáctico.

Lea is the journey of a balancing poet who overcomes her fears througt the pleasure of reading. A show of a familiar aspect narrated with a funny poetic tone. Accompanied by various circus disciplines, a dramaturgy is developed with a very personal body work. Encouraged by Cultuarts Theatre of the Generalitat to its creation 2015, and tour 2016, and by Ministry of Education and Culture as a didactic show 2016.

39


LA FINESTRA NOU CIRC

LA FINESTRA Nou Circ es va fundar a mitjans de 2012 per Alberto Vidal, César García, Juan Juanín, i Olga Osuna, formant un equip heterogeni i transdisciplinar que abarca àrees de Producció d’Espectacles, Organització de Festivals (Festival de Novo Circo de Nigrán, Festival ValenCirc i Festival Contorsions en València), i Desenvolupament de Projectes Formatius i de Circ Social. La nostra missió es apropar el Nou Circ al públic de València, abarcant altres àrees més enllà de la mera producció artística.

LA FINESTRA Nou Circ se funda a mediados de 2012 por Alberto Vidal, César García, Juan Juanín y Olga Osuna, formando un equipo heterogéneo y transdisciplinar que abarca áreas de Producción de Espectáculos, Organización de Festivales (Festival de Novo Circo de Nigrán, Festival ValenCirc y Festival Contorsions en Valencia) y Desarrollo de Proyectos Formativos y de Circo Social. Nuestra misión es acercar el Nuevo Circo al público de Valencia, abarcando otras áreas más allá de la mera producción artística.

www.lafinestranoucirc.com 40

contacto@lafinestranoucirc.com Tf 606069361 https://www.facebook.com/cia.lafinestranoucirc/ https://www.youtube.com/channel/UCxy9Xfgqm9VUXKw3rjxwOHA


The Troupers

(2017)

Després d’anys d’èxits i gires amb el seu espectacle, el gran Circ Bàmbola va tancar les seues portes. Però queden ells, “The Troupers”, 3 artistes d’aquell circ clàssic i aquella peculiar venedora de crispetes que sempre va voler ser artista... buscant el seu lloc en el nou circ. Aconseguiran fer seus tots aquells números clàssics d’una manera divertida, elegant i amb una mica de locura. Tras años de éxitos y giras con su espectáculo, el gran Circo Bámbola cerró sus puertas. Pero quedan ellos, “The Troupers”, 3 artistas de aquel circo clásico y aquella peculiar vendedora de palomitas que siempre quiso ser artista... buscando su hueco en el nuevo circo. Conseguirán hacer suyos todos aquellos números clásicos de una manera divertida, elegante y con una pizca de locura.

Memphis Rock&Cirk

(2018)

Viatgem al Memphis, un mític i original bar de rock dels anys 50, on un cambrer i músic carismàtic rep a un peculiar grup d’amics. 6 personatges diferents decideixen formar el seu propi grup musical. Música en directe, malabars, acrobàcies, aeris i humor en una frenètica i divertida historia d’encontres i desencontres a ritme de Rock&Roll. Viajamos al Memphis, un mítico y original bar de rock de los años 50, donde un camarero y músico carismático recibe a un peculiar grupo de amigos. 6 personajes diferentes deciden formar su propio grupo musical. Música en directo, malabares, acrobacias, aéreos y humor en una frenética y divertida historia de encuentros y desencuentros a ritmo de Rock&Roll.

41


LA MALA

És la nova companyia amb marcada referència femenina; LA MALA neix a l’any 2019, any en que LA TROUPE MALABÓ compleix 20 anys de companyia de teatre professional. Es crea des de la inquietud de la companyia en la recerca de nous llenguatges i de la mà de SOPHIE, el seu primer espectacle. LA MALA presentarà treballs que tinguem com a requisits indispensables, la investigació en nous llenguatges, la música i la veu, la poesia i el compromís social, i que tinguen una majoria d’elenc femení, encara que també inclou la participació masculina en aquests treballs. LA MALA es presenta en societat amb el seu primer treball SOPHIE. Una obra protagonitzada per tres dones treballadores, artistes i reivindicatives. Elles són Sophie, un concepte de dona lliure, somniadora i segura. Perquè totes som Sophie.

Es la nueva compañía con marcada referencia femenina; LA MALA nace el año 2019, año en que LA TROUPE MALABÓ cumple 20 años de compañía de teatro profesional. Se crea desde la inquietud de la compañía en la búsqueda de nuevos lenguajes y de la mano de SOPHIE, su primer espectáculo. LA MALA presentará trabajos, que tengan como requisitos indispensables, la investigación en nuevos lenguajes, la música y la voz, la poesía y el compromiso social, y que tengan una mayoría de elenco femenino, aunque también se garantiza la participación masculina en estos trabajos. LA MALA se presenta en sociedad con su primer trabajo SOPHIE. Una obra protagonizada por tres mujeres; trabajadoras, artistas y reivindicativas. Ellas son Sophie, un concepto de mujer, libre, soñadora y segura. Porque todas somos Sophie

www.latroupemalabo.com 42

marisamalabo@gmail.com Tf 606 68 70 27 FACE: latroupemalabo INSTAGRAM: latroupemalabo


Sophie

SOPHIE és un espectacle de Circ líric femení per a tots els públics. La veu, l’humor, la música, el clown i la poesia es barregen en aquesta bella madeixa, carregada de bellesa i metàfora. L’obra ens conta, a través de tres dones, distintes situacions de l’univers femení: el treball, la reivindicació, la diversió, l’agermanament i la repressió; per a concloure en un cant a la LLIBERTAT. SOPHIE es un espectáculo de Circo lírico femenino para todos los públicos. La voz, el humor, la música, el clown y la poesía se entrelazan en esta bella madeja, cargada de belleza y metáfora. La obra nos cuenta a través de tres mujeres distintas situaciones del universo femenino: el trabajo, la reivindicación, la diversión, el hermanamiento y la represión; para concluir con un canto a la LIBERTAD. FICHA ARTÍSTICA: ACTRICES: SILVIA QUERALT, JARA FRANCH Y MARISA IBÁÑEZ DIRECCIÓN: CLAUDIA ZUCHERATTO Y SERGIO CHAVES

43


LE PETIT CHAPITEAU

Le Petit Chapiteau és una companyia de circ contemporani que basa el seu treball en el teatre gestual i el mim/clown, junt a les tècniques de manipulació de foc i d’objectes. Le Petit Chapiteau es una compañía de circo contemporáneo que basa su trabajo especialmente en el teatro gestual y el mimo/clown junto con las distintas técnicas de manipulación de fuego y de objetos

www.lepetitchapiteau.com 44

info@lepetitchapiteau.com Tf 699309908


El Fuego de Belénos

Espectacle de foc que narra la relació del Deu Celta del foc amb el seu element i els seus jocs amb ell mateix, des de distintes tècniques de teatre expressiu, malabars i manipulació de foc.

Espectáculo de Fuego que narra la relación del Dios Celta del fuego con su elemento y sus juegos con el mismo desde distintas técnicas de teatro expresivo, malabares y manipulación de fuego.

Ping pong fuera Espectacle circense per a tots els públic. Ping pong Fora!!! És la darrera producció de Le Petit Chapiteau. Un espectacle circense centrat en la fusió dels malabars i el clown gestual sense text, amb la dramatúrgia del teatre. Rémulo, després de descobrir els malabars en la seua darrera obra, - qui m’ha robat la canoa?!?!? Decideix tornar a l’escenari enfrontant-se a diversos conflictes que anirà resolvent... com puga. Espectáculo circense para todos los públicos. Ping Pong Fuera!!! es la última producción Le Petit Chapiteau. Un espectáculo circense basado en la fusión de los malabares y el clown gestual sin texto, con la dramaturgia del teatro. Rémulo, tras descubrir los malabares en su última obra, -quien me ha robado la canoa?!?!? Decide subirse a un escenario teniendo que enfrentarse a diversos conflictos que irá resolviendo…. como puede. www.elromperecords.com therecordbreaker.show@gmail.com Tf (0034) 698319188 Facebook: Abraham Arzate INSTAGRAM: abraham_arzate_recordbreaker

45


LA TRÓCOLA CIRC

La Trócola Circ és una companyia de circ, les produccions de la qual es fonamenten en la investigació amb objectes. Des d’una clara aposta per la innovació, exploren i posen en escena diversos llenguatges. En els darrers anys, La Trócola Circ ha realitzat nombroses funcions amb la seua primera creació, POTTET. Espectacle que els va donar a conèixer i que han presentat en importants espais i festivals nacionals i internacionals. Després d’aquest període, sentint la necessitat d’abordar diferents llenguatges, La Trócola Circ s’aventura en una segona producció y neix: EMPORTATS. La intenció de la companyia és continuar amb el seu segell, mostrant un espectacle d’alt nivell tècnic, en el qual es cuida fins el més mínim detall per a sorprendre i captivar a l’espectador. A la versalitat i descontextualització de l’objecte, es suma la música en directe, aportada per la presència de dos artistes nous. El creixement de l’equip i l’esforça col•lectiu es consoliden, així, com al seu mètode de treball.

La Trócola Circ es una compañía de circo cuyas producciones se fundamentan en la investigación con objetos. Desde una clara apuesta por la innovación, exploran y ponen en escena diversos lenguajes. En los últimos años La Trócola Circ ha realizado numerosas funciones con su primera creación, POTTED. Espectáculo que les dió a conocer y que han representado en importantes espacios y festivales nacionales e internacionales. Tras este período, sintiendo la necesidad de abordar distintos lenguajes, La Trócola Circ se aventura en una segunda producción y nace: EMPORTATS. La intención de la compañía es continuar con su sello, mostrando un espectáculo de alto nivel técnico, en el que se cuida hasta el más mínimo detalle para sorprender y cautivar al espectador. A la versatilidad y descontextualización del objeto, se suma la música en directo, aportada por la presencia de dos nuevos artistas. El crecimiento del equipo y el esfuerzo colectivo se consolidan así como su método de trabajo.

www.latrocola.com info@latrocola.com Tf660771317 - 678252561

46

Facebook: https://www.facebook.com/cialatrocola.circo Potted: https://vimeo.com/75210473 Emportats: https://www.youtube.com/watch?v=lmvuz_Rycqo


POTTED El projecte Potted neix de la premissa de la innovació artística. Els quatre membres de la Companyia s’uneixen amb l’interès de crear un espectacle únic i original, basat en la investigació de l’espai, els objectes, les estructures i el ritme. La intenció és posar en crisi el sentit de l’objecte, arribant a la seua essència i mitjançant les disciplines circenses, creant una comunicació directa amb l’espectador, carregada de gran impacte visual. Aquesta ambiciosa i diferent proposta busca els punts comuns entre l’harmonia escultòrica i el caos, allò estàtic i dinàmic, l’artificialitat i l’orgànic, els límits de l’objecte i les persones, el límit o allò il•limitat... tot l’escenari, en forma d’espectacle, de poesia visual. El proyecto Potted nace de la premisa de la inovación artística. Los cuatro miembros de la Compañía se unen con el interés de crear un espectáculo único y original, basado en la investigación del espacio, los objetos, las estructuras y el ritmo. La intención es poner en crisis el sentido del objeto llegando hasta su esencia y mediante las disciplinas circenses, creando una comunicación directa con el espectador, cargada de gran impacto visual. Esta ambiciosa y diferente propuesta busca los puntos comunes entre: la harmonía escultórica y el caos, lo estático y lo dinámico, la artificialidad y la organicidad, los límites del objeto y las personas, el limite o lo ilimitado... todo en el escenario, en forma de espectáculo, de poesía visual.

EMPORTATS Emportats és un espectacle creat per aconseguir reaccions en el públic a través de l’acrobàcia, el malabarisme i la música en directe. Seguint amb el segell de la companyia, l’aposta és l’objecte, en aquesta ocasió: portes. Un espectacle dissenyat per a tots el públic i amb dues versions: una de carrer i altra de sala. Obrir, tancar, veure o no veure... són alguns dels ingredients que fan d’aquest espectacle una proposta disposada a impressionar al públic. Músics i acròbates tracten en tot moment de sorprendre, acompanyar en un viatge carregat d’humor però també, de vegades, emotiu. Risc, compenetració, previsió i neteja són alguns dels ingredients que converteixen Emportats en una proposta diferent.

Emportats es un espectáculo creado para conseguir reacciones en el público a través de la acrobacia, el malabarismo y la música en directo. Siguiendo con el sello de la compañía, la apuesta es el objeto, en esta ocasió: puertas. Un espectáculo diseñado para todos los públicos y tiene dos versiones, una de calle y una de sala. Abrir, cerrar, ver o no ver... son algunos de los ingredientes que hacen de este espectáculo una propuesta dispuesta a impresionar al público. Músicos y acróbatas tratan en todo momento de sorprender, acompañar en un viaje cargado de humor pero también, a veces, emotivo. Riesgo, compenetración, precisión y limpieza son algunos de los ingredientes que convierten Emportats en una propuesta diferente.

47


LA TROUPE MALABÓ

LA TROUPE MALABÓ, formada per Sergio Chaves i Marisa Ibáñez, és una Companyia professional de Castelló, fundada al 1999. Amb nombroses produccions teatrals, en les quals aborda el teatre i el circ, la música en directe, la màgia i la veu. La Companyia aposta per espectacles amb compromís, amb estètiques molt cuidades, per l’estudi de nous llenguatges, sempre establint el clown com arrel de la Companyia. Destaquem les últimes produccions: SONATA CIRCUS, ONÍRICUS, KLEZ 80 CIRCUS. Ha participat en nombrosos Festivals i Fires de l’estat espanyol, així com: Leioa, Tàrrega, Alcoi, Vila-Real, Burgos, Jaén, Logroño, Ávila, entre altres.

LA TROUPE MALABÓ, formada por Sergio Chaves y Marisa Ibáñez; es una Compañía profesional de Castellón, que es fundada en el año 1999. Con numerosas producciones teatrales en las que se aborda el teatro y el circo, la música en directo, la magia y la voz. La Compañía apuesta por espectáculos con compromiso, con estéticas muy cuidadas, por el estudio de nuevos lenguajes, siempre estableciendo el clown como raiz de la Compañía. Destacamos las últimas producciones: SONATA CIRCUS, ONÍRICUS, KLEZ 80 CIRCUS. Ha participado en numerosos Festivales y Ferias del estado español, así como: Leioa, Tàrrega, Alcoi, Vila-Real, Burgos, Jaén, Logroño, Ávila, entre otros.

www.latroupemalabo.com 48

ciamalabo@gmail.com Tf 658772225 FACEBOOK: latroupemalabo INSTAGRAM: latroupemalabo


ONÍRICUS Dos surrealistes i bojos mossos de circ, que somnien convertir-se algun dia en vertaders artistes, es troben amb el desnonament del circ italià per al que treballen. Sols davant la vida, decideixen fugir i rendir-se, però... i si són ells els qual decideixen assumir el paper principal? Gràcies al públic segueixen endavant amb el seu somni, perquè els somnis mai han d’abandonar-se. Ací neix un nou circ, l’espectacle ha de continuar. Circ i teatre junts, més poesia impossible. Un espectacle familiar, en el que s’aborda el circ, el teatre, la música en directe, la màgia i el clown. Dos surrealistas y alocados mozos de circo, que sueñan en convertirse algún día en verdaderos artistas, se topan con el desahucio del circo italiano para el que trabajan. Solos ante la vida, deciden huir y rendirse, pero… ¿y si son ellos los que deciden asumir el papel principal? Gracias al público siguen adelante con su sueño, porque los sueños nunca deben abandonarse. Aquí nace un nuevo circo, el espectáculo debe continuar. Circo y teatro juntos, más poesía imposible. Un espectáculo familiar, en el que se aborda el circo, el teatro, la música en directo, la magia y el clown. ONÍRICUS FICHA ARTÍSTICA: ACTORES: SERGIO CHAVES Y MARISA IBÁÑEZ DIRECTOR: JESUS MARTÍN COLABORACIÓN: JORDI PURTÍ

49


LES DESSOUS DE BARBARA

LES DESSOUS DE BARBARA neix de l’enconte de Baptiste Lhomme, Raul García i Sylvain Pascal durant la seua formació en l’escola «Le Lido» en Toulouse, en 2009, any que va començar la creació del seu primer espectacle «No te metas eso en la boca» que va participar en nombrosos festivals internacionals fins al 2015. Actualment Raúl García i Sylvain Pascal formen un duo en el nou espectacle “CRAZY SAFARI CIRCUS”. Les dessous de Barbara és un projecte basat en una idea comuna: «Res del que es fa en escena és anodí». És així, amb una intenció que va més enllà de l’estètica i els clixés del circ, que la companyia tracta de crear formats que no són solament entreteniment, busquen involucrar al públic i portar-lo més lluny del que imaginen. Sense descuidar l’extraordinari i sorprenent del circ i usant situacions, moltes vegades trivials, busquen qüestionar sobre comportaments individuals i col•lectius que trobem en exhibicions amb públic, comportament en els quals, la majoria participem sense adornar-nos.

LES DESSOUS DE BARBARA nace del encuentro de Baptiste Lhomme, Raul García y Sylvain Pascal durante su formación en la escuela de circo «Le Lido» en Toulouse, en 2009, año que comenzó la creación de su primer espectáculo «No te metas eso en la boca» que participó en numerosos festivales internacionales hasta 2015. Actualmente Raúl García y Sylvain Pascal forman un dúo en el nuevo espectáculo“CRAZY SAFARI CIRCUS”. Les dessous de Barbara es un proyecto basado en una idea común: «Nada de lo que se hace en escena es anodino». Es por lo tanto con una intención que va más allá de la estética y los clichés del circo que la compañía trata de crear formatos que no son solo entretenimiento, buscan involucrar al público y llevarlo más lejos de lo que imaginan. Sin descuidar el extraordinario y lo sorprendente del circo y utilizando situaciones a menudo triviales, buscan cuestionar sobre los comportamientos individuales y colectivos que encontramos en exhibiciones con público, comportamientos en los que la mayoría participamos sin ni siquiera darnos cuenta.

www.lesdessousdebarbara.com 50

cie.lesdessousdebarbara@gmail.com Tf 609226910 FACEBOOK @Cie.LesdessousdeBarbara


CRAZY SAFARI CIRCUS Robinson, colon anglès i Melvyn, zebra de les planes d’Àfrica ens esperen per començar el Safari més inesperat que mai ha existit, on humans i animals s’uneixen per sorprendre-nos. L’atracció que ens presenta és un joc de punteria. L’objectiu del qual és fer caure a la zebra en una piscina d’aigua, encertant en una diana amb una pilota. L’espectador és també actor de l’espectacle i el que passarà, dependrà de la seua agilitat, de la seua punteria, de la seua bona consciència o, fins i tot, de la seua cartera, perquè si hem de ser sincers... si alguna cosa no és rentable, no està en una fira! Festiu i a la vegada molest per la seua essència, el joc que ens proposa és una simple i innocent invitació a gaudir de la desgràcia aliena. En un ambient absurd i en decorat digne de les fires més cutres d’Europa, aquests personatges ens sorprendran amb contorsions impossibles, malabars, natació sincronitzada eqüestre, tir amb arc i doma contemporània.

Robinson, colono inglés y Melvyn, cebra de las llanuras de África nos esperan para empezar el Safari más inesperado que jamás haya existido, donde humanos y animales se unen para sorprendernos. La atracción que se nos presenta es un juego de puntería. El objetivo del juego: Hacer caer a la cebra en una piscina de agua acertando en una diana con una pelota. El espectador es también actor del espectáculo y lo que sucederá, dependerá de su agilidad, de su puntería, de su buena consciencia o incluso de su cartera, porque seamos sinceros... Si algo no es rentable, no está en una feria! Festivo y a la vez molesto por su esencia, el juego que se nos propone es una simple e inocente invitación a divertirse de la desgracia ajena. En un ambiente absurdo y en decorado digno de las ferias más cutres de Europa, estos dos personajes nos sorprenderán con contorsiones imposibles, malabares, natación sincronizada ecuestre, tiro con arco y doma contemporánea.

COQUELICOT Coquelicot no és res i és tot. Es una esquena amb dos braços llargs. Són cinc pilotes que es barregen amb un cos en moviments impossibles. Ell... no saben ben bé qui és, però sabem que ve per a alguna cosa, encara que en ocasions se li oblida fins i tot a ell. Un moment poèticament enredat on un personatge inquietament divertit manipula fins set pilotes usant totes les parts del seu cos i barrejant virtuosisme, humor gestual i malabars. Coquelicot no es nada y es todo. Es una espalda con dos largos brazos. Son cinco pelotas que se mezclan con un cuerpo en movimientos imposibles. El... no sabemos muy bien quien es, pero sabemos que viene para algo, aunque en ocasiones se le olvide incluso a él. Un momento poéticamente enredado donde un personaje inquietantemente divertido manipula hasta 7 pelotas utilizando todas las partes de su cuerpo y mezclando virtuosismo, humor gestual y malabares.

51


PIMENTÓ. Pantomimas

Julián José Beltrán Grau.

Julián José Beltrán Grau.

Clown dramàtic autodidacta. Desenvolupa els seus números dins les tècniques del mim i el llenguatge de gestos, exponent amb gran èmfasis i dramatisme les diferents etapes, emocions per les quals els seus personatges van experimentant. La magnificència de la bogeria, en un fum d’accidents i entrebancs que provoquen i mantenen l’atenció del públic. Rialles per a grans i menuts.

Clown dramático autodidacta. Desarrolla sus números dentro de las técnicas del mimo y el lenguaje de gestos, exponiendo con gran énfasis y dramatismo las diferentes etapas emociones por las que sus personajes va experimentando. La magnificación de la tontería, en un sin fin de accidentes y tropiezos que provocan y mantienen la atención del público. Risas para grandes y pequeños.

Espectacles per a públic familiar en sales, carrer o cabaret. Dinamitza els seus números amb música instrumental. Fundador del grup La Cometa Animación. Activitats socioculturals, lúdiques i artístiques. Participa activament en diferents esdeveniments i festivals socials de les arts escèniques valencians. Esdeveniments privats.

52

Espectáculos para público familiar en salas, calle o cabaret. Dinamiza sus números con música instrumental. Fundador del grupo La Cometa Animación. Actividades socio culturales, lúdicas y artísticas. Participa activamente en diferentes eventos y festivales sociales de las artes escénicas valencianas. Eventos privados.

julianbeltran58@hotmail.com Tf 608 011 939 Facebook: J. J. Julián José Beltrán


Pantomina. Sueños de clown Mentre el mosso de sala neteja i recull l’escenari, sona una divertida música que el porta a somniar amb ser un gran pallasso. I actua, riu, balla, juga i fantasieja amb la utilleria. Però, després de sofrir continus entrebancs i fracassos, es frustra i es planteja abandonar. Malgrat tot, gràcies a la seua gran il•lusió per triomfar, cau i s’aixeca, comprenent que el fracàs és part del preu que un artista ha de pagar i que, solament amb passió, tècnica i perseverança pot aconseguir l’èxit. Mientras el mozo de sala limpia y recoge el escenario. Suena una divertida música que le hace soñar con ser un gran payaso, Y actúa, ríe, baila, juega y fantasea con la utilería. Pero tras sufrir continuos tropiezos y fracasos, se frustra y se plantea abandonar. Sin embargo, gracias a su gran ilusión por triunfar, tras cada caída se levanta, pues comprende que el fracaso es parte del precio que un artista debe de pagar y que solo con pasión, técnica y perseverancia el éxito se puede alcanzar.

Pantomina. La Chaqueta Durant la representació d’un espectacle, el mestre de cerimònies presenta amb gran entusiasme la immediata participació d’un gran artista. Però, per alguna estranya raó, aquest es nega a actuar. Aquesta inesperada circumstància, en la que el presentador es troba en evidencia davant el públic, li genera un estat d’ansietat i desesperació que sols con ingeni i improvisació pot resoldre. Durante la representación de un espectáculo, el maestro de ceremonias presenta con gran entusiasmo la inmediata participación de un gran artista. Pero por alguna extraña razón, este se niega a actuar. Esta inesperada circunstancia, en la que presentador se encuentra en evidencia ante el público, le genera un estado de ansiedad y desesperación que solo con ingenio e improvisación puede solventar.

53


QUIQUE MONTOYA

Quique Montoya: Va començar a actuar en 1992 amb 14 anys, amb formació autodidacta i aprenent sobre tot dels xiquets i xiquetes, el públic més sincer. Pel camí es va formar com a clown amb professors i professionals com Koldo Vío, Sergio Claramunt, Ami Hattab, entre altres. Altres tècniques estudiades han estat la improvisació, mim, teatre de carrer i xanques, màscara neutra, comèdia de l’art, matx d’improvisació, cabaret, danses del món, expressió de l’espai i els objectes, construcció i manejo de titelles, etc. Ha treballat entre altres companyies amb Arenal Teatro, Teatro del Trapo, Cía Aérea Teatro y The Gordo’s. Des de 2006 treballa en l’ONG PayaSOSpital, activitat que compagina amb els seus espectacles, impartint cursos de formació i realitzant treballs de direcció

Quique Montoya: Comenzó a actuar en 1992 con 14 años, con formación autodidacta y aprendiendo sobretodo de los niños y niñas, el público más sincero. Por el camino se formó como clown con profesores y profesionales como Koldo Vío, Sergio Claramunt, Ami Hattab, entre otros. Otras técnicas estudiadas han sido improvisación, mimo, teatro de calle y zancos, máscara neutra, comedia del arte, match de improvisación, cabaret, danzas del mundo, expresión del espacio y los objetos, construcción y manejo de títeres, etc. Ha trabajado entre otras compañías con Arenal Teatro, Teatro del Trapo, Cía Aérea Teatro y The Gordo’s. Desde 2006 trabaja en la ONG PayaSOSpital, actividad que compagina con sus espectáculos, impartir cursos de formación y hacer trabajos de dirección.

http://clownevolution.blogspot.com/2018/09/tornillo-magi c-clown.html 54

Tf 654 6 8 9 6 3 0 facebook.com/tornillomagicclown/


Tornillo Magic Clown Tornillo compleix 25 anys com pallasso i mag i ho celebra presentat la remasterització del seu espectacle més longeu i a la vegada fresc. “Tornillo Magic Clown” combina l’audàcia, màgia i humor per a menuts, mitjans i grans. El seu secret està en el flow que contagia a l’instant i en un llenguatge modern i urbà, barrejat amb moooolta tonteria, fan que de tornillo un pallasso molt estimat. Encara penses que els pallassos són per als xiquets? Això és que no coneixes a Tornillo. Tornillo cumple 25 años como payaso-mago y lo celebra presentando la remasterización de su espectáculo más longevo y a la vez más fresco. “Tornillo Magic Clown” combina con audacia, magia y humor para pequeños, medianos y grandes. Su secreto reside en el flow que contagia al instante y en un lenguaje moderno y urbano que mezclado con muuucha tontería hacen de tornillo un payaso muy querible. ¿Todavía piensas que los payasos son sólo para niños? Eso es que no conoces a Tornillo.

55


ROSETA PLASENCIA

Graduada en 2005 en Art Dramàtic, licenciada en Coreografia i tècniques de la interpretació en el Conservatori Superior de València i The Royal Conservatoire de Antwerp, Bélgica. Formada en arts circenses, essent la seva especialitat el trapeci. Ha treballat en el Circo Gran Fele, Palau de les Arts Reina Sofia, The Vlaamse Opera, Ell Circo del Fuego, Antwerp, i diversos projectes de dansa, circ i teatre de carrer. Al llarg de la seua vida ha desenvolupat la seua creativitat en moltes direccions, tant de les arts plàstiques com escèniques. El seu recorregut transcendeix disciplines i oficis dispars, com el disseny i confecció de vestuaris, vidrieres inspirades en quadres surrealistes, el dibuix, la pintura, l’escultura, el collage. En la seua trajectòria, evoluciona des de l’art dramàtic a la dansa contemporània i a les arts circenses, apostant per la transdisciplinarietat com mètode de treball i via d’expressió. Des de 2015 està submergida en el treball escènic amb la companyia Fil d’Arena i paral•lelament es desenvolupa en l’àmbit de la pedagogia. Fil d’Arena sorgeix en 2011, com un espai on materialitzar les inquietuds que sorgeixen com a grup. És un col•lectiu de dones format per Isabel Abril, Clara Crespo, Irene Ballester i Roseta Plasencia. El seu llenguatge és el moviment i la seua ferramenta el cos. La seua pràctica s’ubica en els límits de diferents disciplines, utilitzant la dansa, el teatre, el circ i la música en directe com ferramentes al servei de l’expressió escènica

Graduada en 2005 en Arte Dramático, licenciada en Coreografía y técnicas de la interpretación en el Conservatorio Superior de València y The Royal Conservatoire de Antwerp, Bélgica. Se ha formado en artes circenses, siendo su especialidad el trapecio. Ha trabajado en El Circo Gran Fele, Palau de les Arts Reina Sofía, TheVlaamse Opera, El Circo del Fuego (Antwerp) y diversos proyectos de danza, circo y teatro de calle. A lo largo de su vida ha desarrollado su creatividad en múltiples direcciones tanto de las artes plásticas como escénicas. Su recorrido transciende disciplinas y oficios dispares, tales como el diseño y confección de vestuarios, vidrieras inspiradas en cuadros surrealistas, el dibujo, la pintura, la escultura, el collage. En su trayectoria evoluciona desde el arte dramático, a la danza contemporánea y a las artes circenses, apostando por la transdisciplinariedad como método de trabajo y vía de expresión. Desde 2015 está sumergida en el trabajo escénico con la compañía Fil d´Arena y paralelamente se desarrolla en el ámbito de la pedagogía. Fil d' Arena surge en 2011, como un lugar donde materializar las inquietudes que les surgen como grupo. Es un colectivo de mujeres formado por Isabel Abril, Clara Crespo, Irene Ballester y Roseta Plasencia. Su lenguaje es el movimiento y su herramienta el cuerpo. Su práctica se ubica en los límites de diversas disciplinas, utilizando la danza, el teatro, el circo y la música en directo como herramientas al servicio de la expresión escénica.

www.fildarena.wix.com/fildarena 56

roseta.plasencia@gmail.com Tf 665639295 La Sal que ens ha parit: https://www.youtube.com/watch?v=vuPuZqQUHr0 Train&Play: https://www.youtube.com/watch?v=3AEzwtqWg7I


La sal que ens ha parit

Estrenat al 2015 com una proposta en la que s’uneix la dansa, el teatre i l ’ e s c e n o g r a f i a practicable.

Estrenado en 2015 como propuesta en la que se unen danza, teatro y escenografía practicable.

Train&Play Programa d’Acro-dansa que consisteix tant en classes regulars com en intesius de Dansa Contemporània amb incursions en les acrobàcies i les verticals. Fort entrenament físic, material en moviment molt dinàmic, centrat en el treball al terra, moviments cap per avall, xicotetes i accessibles acrobàcies, verticals, impro, ritme, musicalitat i qualitats. El treball es centra en la relació amb el terra, entrades i sortides, recepcions, la suavitat i la integració de les xicotetes acrobàcies en les seqüències de moviment, la fluïdesa en els canvis de pla. La combinació de qualitats i el com fer nostre el material alié. La metodologia sorgeix de tècniques com el Release, el ContactImpro, el FlyingLow, el Partnering i la Acrobàcia.

Programa de Acro-danza que consiste tanto en clases regulares como enintensivos de Danza Contemporánea con incursiones en las acrobacias y las verticales. Fuerte entrenamiento físico, material de movimiento muy dinámico, centrado en el trabajo de suelo, movimientos cabeza abajo, pequeñas y accesibles acrobacias, verticales, impro, ritmo, musicalidad y cualidades. El trabajo se centra en la relación con el suelo, entradas y salidas, recepciones, la suavidad y la integración de las pequeñas acrobacias en las secuencias de movimiento, la fluidez en los cambios de plano, La combinación de cualidades y el como hacer nuestro el material ajeno.La metodología parte de técnicas como el Release, el ContactImpro, el FlyingLow, el Partnering y la Acrobacia.

57


SPINISH

SPINISH és una companyia de circ contemporani que ofereix espectacles de circ, animacions en esdeveniments i en la seu línia pedagògica ofereix tallers i cursos de circ. Edu Martínez, fundador i artista de circ, provinent de l’àmbit de l’esport i de l’educació. Després de llicenciar-se en FCAFE, emprèn un viatge a Nova Zelanda on descobreix la Cyr Wheel amb un camí lligat a l’escenari. Des d’aleshores no ha deixat de formar-se, créixer i innovar en les arts escèniques i circenses. Les seues creacions es caracteritzen per la varietat de les tècniques i disciplines que es barregen en escena; buscant històries que mantinguen a l’audiència involucrada. La companyia ha participat en festivals i esdeveniments internacionals com ara HJC 2015 Budapest, 2016 Circall Madrid, EAAC 2017 Edinburgh, EJC 2018 Açores, entre altres.

58

SPINISH es una compañía de circo contemporáneo que ofrece espectáculos de circo, animaciones en eventos y en su línea pedagógica ofrece talleres y cursos de circo. Edu Martínez, fundador y artista de circo, proviene del ámbito del deporte y de la educación. Tras licenciarse en FCAFE, emprende un viaje a Nueva Zelanda donde descrube la Cyr Wheel junto con un camino ligado al escenario. Desde entonces no ha dejado de formarse, crecer e innovar en las artes escénicas y circenses. Sus creaciones se caracterizan por la variedad de técnicas y disciplinas que mezclan en escena; buscando historias que mantengan a la audiencia involucrada. La compañía ha participado en festivales y eventos internacionales como HJC 2015 Budapest, 2016 Circall Madrid, EAAC 2017 Edinburgh, EJC 2018 Açores, entre otros.

SPINISHCIRCO@GMAIL.COM Tf 625291632 https://www.facebook.com/Spinish-1764497677115890/


Objetos Perdidos Un espectacle per a tots els públics on es barregen el circ, el teatre i el ball. Objectes Perduts ens conta una història captivadora, còmica i entrellaçada en la qual tres mims van a la recerca del seu objecte personal perdut. Malabars, acrobàcies, aeris, ball i molta diversió mantenen al públic dins d’aquesta peculiar història. Aconseguirà cada mim el seu objecte?

Un espectáculo para todos los públicos donde se mezclan el circo, el teatro y el baile. Objetos Perdidos nos cuenta una historia cautivadora, cómica y entrelazada en la que tres mimos van en la búsqueda de su objeto personal perdido. Malabares, acrobacias, aéreos, baile y mucha diversión mantienen al público dentro de ésta peculiar historia. ¿Conseguirá cada mimo su objeto?

RITUAL Espectacle de Foc, amb distintes disciplines de circ, manipulacions i efectes visuals. RITUAL és una veneració al foc; RITUAL ens exposa a tots a un viatge ancestral, navegant a través de tantes generacions que han mirat a les flames d’un foc buscant un sentit a través d’aquestes. RITUAL hipnotitza i transcendeix.

Espectáculo de Fuego, con distintas disciplinas de circo, manipulaciones y efectos visuales. RITUAL es una veneración al fuego; RITUAL nos expone a todos a un viaje ancestral, navegando a través de tantas generaciones que han mirado a las llamas de un fuego buscando un sentido a través de ellas. RITUAL hipnotiza y trasciende.

59


SPUTNIKS_CIA

Neix des de tres línies d'inquietud. 1. Foment del món del Circ a través de tallers. El Circ és una eina psicomotriu i lúdica, plena de POSSIBILITATS. Partim del Circ Social com a eix de transformació social. 2. Ganes de crear, d’actuar, de poder explicar alguna cosa i passar-ho bé. Ganes de formar-nos i donar-li una direcció ARTística a tot aquest aprenentatge. Expressar i compartir les emocions que tenim a dins. 3. Viatjar fent CIRC, compartir art i somriures, humanitat. Hem viatjat a Cuba (Amèrica Central), Bolívia, Perú, Xile, (Llatinoamèrica), Uganda (Àfrica).. passant per projectes de Circ i Camps de Refugiades compartint dies, tallers, actuacions,... Evadint, per un minut, d'on venim, on som i qui som. Aquest 2019... Cap a Grècia!

60

Nace desde tres líneas de inquietud. Fomento del mundo del circo a través de talleres. 1. El Circo es una herramienta psicomotriz y lúdica, llena de POSIBILIDADES. Partimos del Circo Social como eje de transformación social. 2. Ganas de crear, de actuar, de poder explicar algo y pasarlo bien. Ganas de formarnos y darle una dirección ARTística a todo este aprendizaje. Expresar y compartir las emociones que llevamos dentro. 3. Viajar haciendo CIRCO, compartir arte y sonrisas, humanidad. Hemos viajado a Cuba (América Central), Bolivia, Perú, Chile (Latinoamérica), Uganda (África)… pasando por proyectos de Circo y Campos de Refugiadas, compartiendo días, talleres, actuaciones… evadiendo, por un minuto, de dónde venimos, dónde estamos y quienes somos. Este 2019… hacia Grecia!

circ.i.mes.ml@gmail.com 635 168 503 Lara - 617 98 44 33 Miki Instagram: @sputniks_cia Facebook: Sputniks_Cia https://www.facebook.com/Sputniks_Cia


inSÒLit

15min

Quan ens sorprèn un contratemps: una lesió, el nostre dia a dia canvia... Però no vol dir que deixem de construir. I... potser, pel camí, trobar-te l’ajuda d’algú que sempre hi és, tot i no adonar-nos. El refugi que troba M en un llibre serà el detonant perquè descobreixi la seva compi, L, invisible però present, i llavors començaran a jugar, incorporant aquestes “limitacions” per tornar-les potencial.

Cuando nos sorprende un contratiempo: una lesión, nuestro día a día cambia… Pero no quiere decir que dejemos construir. Y… quizá, por el camino, encontrar ayuda de alguien que siempre está, aunque no nos demos cuenta. El refugio que encuentra M en un libro será el detonante para que descubra a su compi, L, invisible pero presente, y entonces comenzarán a jugar, incorporando estas “limitaciones” para convertirlas en potencial.

Quelcom Nostre

20min

Juguem per divertir-nos, per distreure'ns, per riure. Ens trobem en el joc, i ho fem la nostra manera de relacionar-nos. Maikol i Lala s'entenen en la quotidianitat. Ell té un ritme molt tranquil, ella sempre té ganes de més. L’Acrobàcia en Parella i la tècnica de Trapezi Fix s'uneixen per explicar com pot ser divertida i absurda la quotidianitat. Però, quan ella tremola, ell li agafa molt fort els peus. No caurà, són les normes del joc. Jugamos para divertirnos, para distraernos, para reír. Nos encontramos en el juego, y lo convertimos en nuestra manera de relacionarnos. Maikol y Lala se entienden en lo cuotidiano. Él tiene un ritmo muy tranquilo, ella siempre tiene ganas de más. La acrobacia en pareja y la técnica de Trapecio fijo se unen para explicar cómo puede ser de divertida y absurda la cotidianidad. Pero, cuando ella tiembla, él la agarra muy fuerte por los pies. No caerá, son las normas del juego.

61


SUBCIELO DANZA AÉREA

Subcielo és una companyia de dansa aèria resident en Espanya, fruit de l’encontre creatiu d’artistes de diferents disciplines, tots amb un objectiu comú: VOLAR! Entrenen i treballen en la investigació artística que uneix la dansa contemporània amb les acrobàcies aèries del nou circ. El resultat creatiu són espectacles innovadors que conten històries a partir de cossos expressius en l’aire i el terra; sempre amb un tractament dramàtic, estètic i emotiu.

Subcielo es una compañía de danza aérea residente en España, fruto del encuentro creativo de artistas de diferentes disciplinas, todos con un objetivo común: ¡VOLAR! Entrenan y trabajan en la investigación artística que une la danza contemporánea con las acrobacias aéreas del nuevo circo. El resultado creativo son espectáculos innovadores que cuentan historias a partir de cuerpos expresivos en el aire y suelo; siempre con un tratamiento dramático, estético y emotivo.

Web: https://subcielo.wordpress.com/

62

+34 620 180 649 subcielodanzaaerea@gmail.com

Flickr: https://goo.gl/Gni3im Vimeo: https://vimeo.com/user10612331


El vuelo da Vinci L’obra recrea a Leonardo en un moment creatiu del seu atelier, el qual, inspirat en l’observació de les aus, inventa dispositius per a volar. Després intentarà provar els seus dissenys, animant a dos desconeguts personatges a experimentar les seves noves creacions. Els estimularà a enfrontar les seues pors i arriscar-se a volar. Per a fer-ho, Leonardo descobreix teles, cèrcols, cordes, bungees, ales i altres artefactes lúdics als quals sotmetrà als personatges. Poc a poc, deixaran el seu temor i la desconfiança per entregar-se al vertigen de volar i gaudir dels seus invents. Les acrobàcies aèries es fusionen en moments teatral, sempre mesclats amb la dansa contemporània. Les vídeo-projeccions acompanyen l’escena creant paisatges diversos que, amb la música original i al vestuari, creen una atmosfera màgica i de somni. Un viatge oníric al món dels cels i les aus. Una fàbula humana viable que evoca la fantasia col•lectiva de poder volar algun dia. La obra recrea a Leonardo en un momento creativo de su atelier que, inspirado en su observación de las aves, inventa dispositivos para volar. Luego intentará probar sus diseños, animando a dos personajes desconocidos a experimentar sus nuevas creaciones. Les estimulará a enfrentar sus miedos y arriesgarse a volar. Para esto, Leonardo descubre telas, aros, cuerdas, bungees, alas y otros artefactos lúdicos a los que serán sometidos estos personajes. Poco a poco irán dejando el temor y la desconfianza para entregarse al vértigo de volar y disfrutar de sus inventos. Las acrobacias aéreas se fusionan con momentos teatrales, siempre atravesados por la danza contemporánea. Las video-proyecciones acompañan la escena creando diferentes paisajes que, junto a la música original y al vestuario, crean una atmósfera mágica y de ensueño. Un viaje onírico al mundo de los cielos y de las aves. Una fábula humana viable, que evoca la fantasía colectiva de algún día poder volar. Duración: 55 min. Formato: Sala. Apto para todos los públicos. Video: https://vimeo.com/134485790

Célula És una peça de tango sobre paret, una obra de dansa que inverteix l’escenari i s’atreveix a volar. D’una cèl•lula que es divideix, neixen dos éssers que exploren l’espai i les seues possibilitats; juguen en una atmosfera fraternal. Inesperadament es separen... es busquen, es necessiten i es retroben de forma passional. Novament junts s’alimenten, enforteixen i tornen a separar-se en una continua cerca de transcendir. Canvien de pell, però la vida els retroba en un cicle continu. Sempre condemnats a l’amor etern i perfecte... a l’amor platònic.

Es una pieza de tango sobre pared, una obra de danza que invierte el escenario y se atreve a volar. De una célula que se divide, nacen dos seres que exploran el espacio y sus posibilidades; juegan en una atmósfera fraternal. Inesperadamente se separan… se buscan, se necesitan y se reencuentran de forma pasional. Nuevamente juntos se alimentan, fortalecen y vuelven a separar en una continua búsqueda de trascender. Cambian de piel, pero la vida los reencuentra en un ciclo continuo. Siempre condenados al amor eterno y perfecto…al amor platónico. *Finalista en el Certamen Internacional coreográfico Burgos-NY. Duración: 20 min.

Formato: Calle. Apto para todos los públicos.

Video: https://vimeo.com/114990271

63


TROMPITXOLS arts escèniques aplicades

Laudelí Arnau, lidera els projectes teatrals de l'entitat amb vocació social que treballa per a la promoció de les arts escèniques i de la seua revaloració, per al desenvolupament integral de la persona, per mitjà d'eines artisticoeducatives, concentrant-se en la pedagogia. Trompitxols realitza projectes de creació pròpia i projectes personalitzats, sempre amb especial atenció a l’ús social de la nostra llengua i cultura, des de la tradició popular. Laudelí Arnau és membre fundador, director artístic i part de l’equip pedagògic de l'entitat Trompitxols arts escèniques aplicades, de la que és actor i creador. És Llicenciat en Art Dramàtic, i Tècnic Superior en Integració Social.

Laudelí Arnau, lidera los proyectos teatrales de la entidad con vocación social, que trabaja por la promoción de las artes escénicas y de su revalorización, para el desarrollo integral de la persona, mediante herramientas artístico-educativas, concentrándose en la pedagogía. Trompitxols realiza proyectos de creación propia i proyectos personalizados, siempre con especial atención al uso social de nuestra lengua y cultura, desde la tradición popular. Laudelí Arnau es miembro fundador, director artístico y parte del equipo pedagógico de la entidad Trompitxols arts escèniques aplicades, de la que también es actor y creador. Es licenciado en Arte Dramático, y Técnico superior en Integración Social.

www.trompitxols.com 64

trompitxols@trompitxols.com Tf 686545685


Pallasso amb corda Espectacle de pallasso, amb entrades i rutines de màgia còmica, acompanyat d'un piano amb música en directe; habilitats i efectes màgics amb corda, amb materials senzills i sense preparació, en què el públic és testimoni d'una successió d'efectes que són veritablement incomprensibles. Espectáculo de payaso, con entradas y rutinas de magia cómica, acompañado de un piano con música en directo; habilidades y efectos mágicos con cuerda, con materiales sencillos y sin preparación, en que el público es testigo de una sucesión de efectos que son verdaderamente incomprensibles.

ÀNIMA Espectacle de carrer i/o espai no convencional, en codi màscara neutra, amb manipulació d’objectes, plàstica i imatge visual; s’explora al voltant de l’univers del somni, amb un estil oníric i lúdic, remetent-nos a l’obra de René Magritte. Espectáculo de calle y/o espacio no convencional, en código máscara neutra, con manipulación de objetos, plàstica e imagen visual, en el que se explora alrededor del universo del sueño, con un estilo onírico y lúdico, remitiéndonos a la obra de René Magritte.

65


VICTOR GARMENDIA "Victortor.com"

Cia Victortor: ( creador escènic, malabarista, clown ...ballarí gestual...) representa un ofici mil•lenari molt important i poc valorat en aquests temps que corren... ha escollit les seves ferramentes, ha escollit la senda de les arts malabars, la manipulació d’objectes i els seus equilibris, la senda del malabarista... ummm un agent de la provocació. Un viatger, descobrint els diferents malabars de l’univers i inventant els seus propis... Un “uniforme” que clarament cride al diàleg internacional, local (pel seu color) i pacífic amb el seu estic renaixental clownesc del seteampunk modern (“Temps moderns” Chaplin o “Històries Oníriques”)... unes tècniques malabars que, al servei del compromís escènic, es convertiran en instruments de provocacions massives... Les tècniques són científiques o artístiques, solament segons la nostra pròpia ètica. Des del seu espectacle d’una hora “Espirals 2.0.com) fins al seus diversos números de cabaret, amb la seua última creació “Horitzons” o formats de 20 minuts com “El Ritual del Foc”

www.victortor.com 66

Cia Victortor: ( creador escénico, malabarista, clown ...bailarín gestual...) representa un oficio milenario muy importante y poco valorado en estos tiempos que corren... ha escogido sus herramientas, ha elegido la senda de las artes malabares, la manipulación de objetos y sus equilibrios, la senda del malabarista... hummm un agente de la provocación. Un viajero, descubriendo los diferentes malabares del universo e inventando los suyos propios... Un ”uniforme” que claramente llame al diálogo internacional, local (por su colorido) y pacífico con su estilo renacimental clownesco del steampunk moderno (“Tiempos modernos” Chaplin o “Historias Oníricas”)... unas técnicas malabares que al servicio del compromiso escénico... se convertirán en instrumentos de provocación masivas.... Las técnicas son científicas o artísticas solo según nuestra propia ética. Desde su espectáculo de una hora (Espirales 2.0.com) a sus diferentes números de cabaret, como su última creación "Horizontes" o formatos de 20 minutos "Como el ritual del fuego".

vicvaporups@gmail.com Tf +34 629824976 https://www.facebook.com/Victortor.com instagram: vicvaporups


ESPIRALES 2.0.com "La Senda del malabarista" “La Senda del Malabarista” és un viatge al llarg de les tècniques malabars de tot el món, a la recerca de tècniques escèniques i les seues expressions artístiques que descobreixen la capacitat humana de manipular objectes, no solament de manera virtuosa, sinó amb maneres estètiques, rítmiques, crítiques i líriques. Tot un entramat que envolta a les arts malabars guiades per un explorador feréstec, un malabarista, un bufó.

“La Senda Del Malabarista” es un viaje a lo largo de las técnicas malabares de todo el mundo, a la búsqueda de técnicas escénicas y sus expresiones artísticas que descubren la capacidad humana de manipular objetos, no solo de manera virtuosa, sino maneras estéticas, rítmicas, críticas y líricas… Todo un entramado que rodea a las artes malabares guiadas por un explorador montaraz, un malabarista, un bufón. (espectáculo de 45-55 minutos)

HORIZONTES: "malabares horizontales de calle"

67


XA! Teatre

XA! Teatre XA! Teatre és una jove companyia creada per dos artistes amb una dilatada experiència: Xavi Castelló i Alba Blanco. Aquests dos artistes es van conèixer cap a l’any 2010 en una producció titulada “Words of Love” dirigida per Mima Jankovic. Arran d’aquesta experiència van decidir començar a treballar junts i crear “Sabates en l’aire”, espectacle basat en un conte original d’Antoni Castelló. Després de la bona acollida d’aquest espectacle, la parella aposta per l’humor amb The Audition, un espectacle premiat amb el que es confirma la internacionalització de la companyia, recollint grans èxits i molt bones crítiques de part del públic i dels professionals del sector. Fruit de tot el treball realitzat sorgeix la invitació per a coproduir un nou espectacle anomenat “Aigua”, que es presenta com un repte molt especial: un espectacle eminentment poètic que aborda una temàtica de caràcter social. XA! Teatre crea els espectacles des d’un llenguatge gestual fàcilment comprensible a tot arreu, barrejant tècniques de circ i teatre de carrer, i conta històries per a tots els públics que fascinen els espectadors de qualsevol part del món.

LA XA! Teatre es una joven compañía creada por dos artistas con una dilatada experiencia: Xavi Castelló y Alba Blanco. Estos dos artistas se conocieron el año 2010 en una producción titulada “Words of Love” dirigida por Mima Jankovic. A raíz de esta experiencia decidieron empezar a trabajar juntos y crear “Zapatos en el Aire”, espectáculo basado en un cuento original de Antoni Castelló. Tras la buena acogida de este espectáculo romántico, la pareja apuesta por el humor con The Audition, un espectáculo premiado con el que se confirma la internacionalización de la compañía, recogiendo grandes éxitos y muy buenas críticas tanto por parte del público como de los profesionales del sector. Fruto de todo el trabajo realizado surge la invitación para coproducir un nuevo espectáculo junto a 23Arts, una de las más reputadas distribuidoras de teatro-circo con carácter internacional, además del Institut Valencià de Cultura, Institut d’Estudis Baleàrics i el festival FitCarrer de Vila-real. El espectáculo cuenta nada menos que con Biel Jordà, fundador del Centro de Investigación Escénica de Mallorca, como director. “Aigua” se presenta como un reto muy especial: un espectáculo eminentemente poético que aborda una temática de calado social. XA! Teatre crea espectáculos combinando diversos lenguajes escénicos fácilmente comprensibles, como teatro gestual, teatro de calle y circo, y cuenta historias para todos los públicos que divierten y conmueven a espectadores de todo el mundo.

http://xateatre.com/ 68

xateatre@gmail.com Tf 658 77 22 27

Facebook : @xateatre Instagram : @xateatre Youtube: Zapatoz en el aire: https://youtu.be/n81ok5gNRS8 The Audition: https://youtu.be/RMU8AJRoFXo


Sabates en l’aire Res és impossible per a dos amants encara que habitin en mons paral•lels: Ella, somiadora, temorosa de conservar els peus en terra i ell un obcecat sabater que mai va mirar cap amunt. Els enamorats hauran d’unir, a través de la dansa i el circ, la terra amb el cel si desitgen crear el seu propi món. Sabates en l’aire és una metàfora circense sobre l’amor i com superar les grans incompatibilitats que tenim les persones. Un poema visual sobre el cel i la terra.

Nada es imposible para dos amantes aunque habiten en mundos paralelos: Ella, soñadora, temerosa de mantener los pies en el suelo y él un obcecado zapatero que jamás miró hacia arriba. Los enamorados deberán, a través de la danza y el circo, juntar la tierra con cielo si desean crear su propio mundo. Zapatos en el Aire es una metáfora circense sobre el amor y como superar las grandes incompatibilidades que tenemos las personas. Un poema visual sobre el cielo y la tierra.

The Audition És qüestió de vida o mort. Es fa un càsting per al Llac dels Cignes trobem i dues aspirants disposades a tot. Aquestos cignes poden ser molt antipàtics. Ballar o morir, aquesta és la qüestió No imagines fins on estàs disposada a arribar per a aconseguir el que vols, fins que et poses el tutú. Quan dos són multitud… si la teva rival és una ballarina, no hi ha compassió possible.

Es cuestión de vida o muerte. Hay un casting para El Lago de los Cisnes y dos aspirantes dispuestas a todo. Estos cisnes pueden ser muy antipáticos. Bailar o morir, esa es la cuestión. No imaginas hasta dónde estás dispuesta a llegar para conseguir lo que quieres, hasta que te pones el tutú. Cuando dos son multitud y tu rival es una bailarina, no hay compasión posible.

69


ACIERTO ARTISTAS

Acierto Artistas, marca comercial de Lomi Szil: Artista i gestor cultural amb més de 20 anys d’experiència en el món del circ i les arts escèniques. Realitza projectes comptant amb una amplia xarxa de col•laboradors independents segons les necessitats, permetent personalitzar cada projecte. Amb catorze anys s’inicia en el món del circ i dos anys després actua per primera vegada. Amb disset decideix dedicar-se professionalment a les arts escèniques i comença el seu camí de quatre anys per diverses escoles de circ europees. Acaba residint en València, on, entre 2002 i 2014 treballa professionalment com a malabarista i actor gestual en diferents espectacles de producció pròpia, privada i pública. Forma part de l’equip fundador de l’Espai de Circ i l’APCCV. En 20017 crea Acierto Artitas i comença a treballar com gestor de projectes i esdeveniments culturals. Actualment dirigeix el Festival de Circ Contemporani Circarte i és assessor i gestor de programacions de circ contemporani en la província d’Alacant.

70

Acierto Artistas, marca comercial de Lomi Szil: Artista y gestor cultural con más de 20 años de experiencia en el mundo del circo y las artes escénicas. Realiza Proyectos contando con una amplia red de colaboradores independientes según las necesidades, lo que permite personalizar cada proyecto. Con catorce años se inicia en el mundo del circo y dos años después actúa por primera vez. Con diecisiete decide dedicarse profesionalmente a las artes escénicas y empieza su andadura de cuatro años por diversas escuelas de circo europeas. Acaba residiendo en València, donde entre 2002 y 2014 trabaja profesionalmente como malabarista y actor gestual en una gran variedad de espectáculos, de producción propia, privada y pública. Forma parte del equipo fundador del Espai de Circ y la APCCV. En 2007 crea Acierto Artistas y comienza a trabajar como gestor de proyectos y eventos culturales. Actualmente dirige el Festival de Circo Contemporáneo Circarte y es asesor y gestor de programaciones de circo contemporáneo en la provincia de Alicante.

www.aciertoartistas.com www.circarte.com lomi@aciertoartistas.com Tf 656 666 310


Festival Circarte Festival de Circ Contemporani creat en 2009 per Lomi Szil. Al setembre del 2019 celebra la seua 10a edició en diferents municipis d’Alacant, El Campello, Sant Joan d’Alacant i Sant Vicent del Raspeig.

Festival de Circo Contemporáneo creado en 2009 por Lomi Szil. En septiembre 2019 celebra su 10a edición en los municipios de Alicante, Dénia, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant y San Vicente del Raspeig.

Galas de circo Gales de Circ. Gran experiència en la direcció i producció de gales de circ contemporani amb la possibilitat d’artistes locals, nacionals i internacionals. Assessoria i programació Si necessites ajuda per trobar els espectacles de circ contemporani ideals per al teu espai i públic, t’ajudem a trobar-lo!

Galas de Circo Gran experiencia en la dirección y producción de galas de circocontemporáneo con posibilidad de artistas locales, nacionales e internacionales. Asesoría y programación Si necesitas ayuda para dar con los espectáculos de circo contemporáneo ideales para tu espacio y público, ¡te ayudamos a encontrarlo!

71


APEC – BARAKA CIRC

APEC entitat associativa sense ànim de lucre. Apec agrupa professionals de les Arts Escèniques. Organitza la Fira Cultural i Festival de circ de carrer en València ciutat, CIRC VORAMAR. Desenvolupa projectes de circ social des del seu centre de formació circenses, en el barri del Cabanyal de València ciutat, treballant en base al Circ Social com intervenció innovadora que ajuda a joves i adolescents a ocupar el seu lloc com a membres de la comunitat, actuant com un poderós trampolí de transformació social. BARAKA CIRC entitat professional dedicada a la producció i distribució d’espectacles i animacions de circ contemporani. Les nostres propostes inclouen totes les tècniques de circ, acompanyades en molts casos, amb música original en directe. En la nostra web presentem els nostres espectacles, animacions i tallers destinats a estimular, divertir i cultivar la imaginació de totes les edats i en tot tipus d’esdeveniments. Oferim professionalitat i cura en cadascuna de les seues creacions.

APEC entidad asociativa sin ánimo de lucro Apec agrupa profesionales de las Artes Escénicas. Organiza la Feria Cultural y Festival de circo de calle en Valencia ciudad, CIRC VORAMAR. Desarrolla proyectos de circo social desde su centro de formación circense, en el barrio del Cabanyal de Valencia ciudad trabajando en base al Circo Social como una intervención innovadora que ayuda a jóvenes y adolescentes a ocupar su lugar como miembros de la comunidad, actuando como un poderoso trampolín de transformación social. BARAKA CIRC entidad profesional dedicada a la producción y distribución de espectáculos y animaciones de circo contemporáneo. Nuestras propuestas incluyen todas las técnicas de circo, acompañadas en muchos casos con música original en directo. Nuestro trabajo se caracteriza por la gran interacción con el público. En nuestra web presentamos nuestros espectáculos, animaciones y talleres destinados a estimular, divertir y cultivar la imaginación de todas las edades y en todo tipo de eventos. Ofrecemos profesionalidad y cuidado en cada una de sus creaciones.

barakacirc@barakacirc.com Tf 622 445 155

72

APEC http://www.apeccv.es/ BARAKA CIRC http://barakacirc.com/ CIRC VORAMAR http://circvoramar.com/


Arte Pro Entendimiento Cultural Circo Valenciano (APEC)

Arte Pro Entendimiento Cultural Circo Valenciano (APEC) és l’associació sense ànim de lucre d’artistes d’arts escèniques en particular de nou circ. Professionals que utilitzen el seu art com a ferramenta d’inclusió social. L’associació dedica gran part dels ingressos a la realització de projectes de Circ Social i en CIRC VORAMAR, esdeveniment lliure de barreres. APEC treballa pel foment de la participació de la societat en una activitat què és sinònim de progrés i riquesa cultural i social. Arte Pro Entendimiento Cultural Circo Valenciano (APEC) es la asociación sin ánimo de lucro de artistas de Artes Escénicas en particular de Nuevo Circo. Profesionales que utilizan su arte como herramienta de inclusión social. La asociación dedica gran parte de los ingresos, a la realización de proyectos de Circo Social y en CIRC VORAMAR, evento libre de barreras. APEC trabaja por el fomento de la participación de la sociedad en una actividad que es sinónimo de progreso y enriquecimiento cultural y social.

BARAKA CIRC BARAKA CIRC, especialistes en Nou Circ Contemporani i espais escènics no convencionals. Empresa professional que entén el Nou Circ com art sense explotació humana ni animal. Un mitjà d’expressió, de fusió d’arts escèniques, cultures i persones amb la qual poder arribar a totes les persones des de qualsevol tipus d’escenari. Amb aquests valors produeix, distribueix espectacles professionals de circ contemporani. Ambdues des de l’any 2011, amb una gran consistència i interès cultural en les seues activitats. BARAKA CIRC, especialistas en Nuevo Circo Contemporáneo y espacios escénicos no convencionales. Empresa profesional que entiende el Nuevo Circo como un arte sin explotación humana ni animal. Un medio de expresión, de fusión de artes escénicas, culturas y gentes con el cual poder llegar a todas las personas desde cualquier tipo de escenario. Con estos valores produce, distribuye espectáculos profesionales de circo contemporáneo. Ambas desde el año 2011, con una gran consistencia e interés cultural en sus actividades

73


LA FINESTRA NOU CIRC

LA FINESTRA Nou Circ es va fundar a mitjans de 2012 per Alberto Vidal, César García, Juan Juanín, i Olga Osuna, formant un equip heterogeni i transdisciplinar que abarca àrees de Producció d’Espectacles, Organització de Festivals (Festival de Novo Circo de Nigrán, Festival ValenCirc i Festival Contorsions en València), i Desenvolupament de Projectes Formatius i de Circ Social. La nostra missió es apropar el Nou Circ al públic de València, abarcant altres àrees més enllà de la mera producció artística.

LA FINESTRA Nou Circ se funda a mediados de 2012 por Alberto Vidal, César García, Juan Juanín y Olga Osuna, formando un equipo heterogéneo y transdisciplinar que abarca áreas de Producción de Espectáculos, Organización de Festivales (Festival de Novo Circo de Nigrán, Festival ValenCirc y Festival Contorsions en Valencia) y Desarrollo de Proyectos Formativos y de Circo Social. Nuestra misión es acercar el Nuevo Circo al público de Valencia, abarcando otras áreas más allá de la mera producción artística.

www.lafinestranoucirc.com 74

contacto@lafinestranoucirc.com Tf 606069361

VALENCIRC https://youtu.be/dObf6TzMnWQ FINESTRA INCLUSIVA https://www.youtube.com/watch?v=E2kbnbZpC60&t=8s


Festival ValenCirc El Festival ValenCirc sorgeix al 2013 amb la voluntat d'oferir una programació al voltant del Nou Circ a la ciutat de València. Des del seu inici el nostre festival s'ha caracteritzat pel treball en xarxa amb altres entitats i esdeveniments, com l'Associació de Veïns de Patraix, i la col•laboració amb el Festival de Cinema Mostra Viva. Les activitats són en obert i gratuïtes, reivindicant l'espai públic per a l'exhibició d'espectacles i altres manifestacions culturals. El festival està centrat en espectacles per a tots els públics, amb un alt valor artístic i cultural. El Festival ValenCirc surge en 2013 con la voluntad de ofrecer una programación entorno al Nuevo Circo en la ciudad de Valencia. Desde su inicio nuestro festival se ha caracterizado por el trabajo en red con otras entidades y eventos, como la Asociación de Vecinos de Patraix, y la colaboración con el Festival de Cine Mostra Viva. Las actividades son en abierto y gratuitas, reivindicando el espacio público para la exhibición de espectáculos y otras manifestaciones culturales. El festival está centrado en espectáculos para todos los públicos, con alto valor artístico y cultural.

Finestra Inclusiva. Un projecte de circ social FINESTRA INCLUSIVA és una Intervenció Socioeducativa de CIRC SOCIAL en el qual joves en risc d'exclusió i persones amb diversitat funcional han creat un espectacle circense. El projecte funciona des de 2014 ininterrompudament i hem col•laborat amb més de 20 entitats. Els nostres participants són de diferents perfils: persones amb diversitat funcional, addictes, joves en risc d'exclusió social, persones amb malaltia mental, etc... Utilitzem el circ no com un fi en si mateix sinó com una eina de treball en l'àmbit social i de la joventut. Contribuïm al desenvolupament personal d'aquests col•lectius, treballant valors com l'empatia, el treball en equip, la projecció artística, el compromís, la disciplina, l'autoestima, l'afany de superació, etc.

FINESTRA INCLUSIVA es una Intervención Socioeducativa de CIRCO SOCIAL en el que jóvenes en riesgo de exclusión y personas con diversidad funcional han creado un espectáculo circense. El proyecto funciona desde 2014 ininterrumpidamente y hemos colaborado con más de 20 entidades. Nuestros participantes son de distintos perfiles: personas con diversidad funcional, adictos, jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con enfermedad mental, etc... Utilizamos el circo no como un fin en sí mismo sino como una herramienta de trabajo en el ámbito social y de la juventud. Contribuimos al desarrollo personal de estos colectivos, trabajando valores como la empatía, el trabajo en equipo, la proyección artística, el compromiso, la disciplina, la autoestima, el afán de superación, etc.

75


NEBBULAH

Nebbulah és el nom artístic d’Ana Llàcer. Als 7 anys comença la seua carrera esportiva amb la modalitat de gimnàstica artística. En l’any 2008 descobreix el circ contemporani i, rebent formació de diverses disciplines circenses, consolida la seua professionalització com artista de circ en l’escola “El Circ Petit” (Pineda de Mar, Barcelona) al 2011. Es constitueix com associació al 2017. Ofereix: . Formació en acrobàcia aèria (Trapezi, teles, cèrcol aeri), tallers puntuals, cursos intensius i classes regulars . Lloguer d’estructures d’aeris, autònoma i homolagada (Pòrtic) . Espectacles (creacions artístiques multidisciplinars) Nebbulah fusiona les seues especialitats per oferir creacions artístiques que s’adapten als diferents esdeveniments culturals (fires, gales, performances...), celebracions de caràcter públic o privat (festes patronals, fires medievals, bodes, comunions, finals de curs escolars) obres de teatre...) en carrer o sala.

Nebbulah es el nombre artístico de Ana Llácer, a los 7 años empieza su carrera deportiva en la modalidad de gimnasia artística, en el año 2008 descubre el circo contemporáneo, y tras recibir formación de varias disciplinas circenses, consolida su profesionalización como artista de circo en la escuela “El Circ Petit” (Pineda de Mar, Barcelona) en el año 2011. Se constituye como Asociación en 2017. Sus especialidades y herramientas profesionales son: acrobacia aérea (trapecio, telas, aro aéreo), danza acrobática, y manipulación con fuego (Abanicos y bastón) Ofrece: . Formación en acrobacia aérea (Trapecio, telas, aro aéreo), talleres puntuales, cursos intensivos y clases regulares. . Alquiler de estructura de aéreos, autónoma y homologada (Pórtico). . Espectáculos (creaciones artísticas multidisciplinares): Nebbulah fusiona sus especialidades para ofrecer creaciones artísticas que se adaptan a distintos tipos de eventos culturales (ferias, galas, performances…) celebraciones de carácter público o privado (fiestas patronales, ferias medievales, bodas, comuniones, fin de curso escolar, obras de teatro…) en calle o sala.

www.nebbulah.com 76

666 26 01 77 nebbulah@gmail.com

Facebook: Ana Nebbulah, https://www.facebook.com/ana.nebbulah Instagram: Nebbulah, https://www.instagram.com/nebbulah/


Formación en acrobacia aérea y Espectáculos

FORMACIÓ EN ACROBÀCIA AÉREA - Trapezi, teles i cèrcol aeri - Classes regulars - Cursos intensius - Tallers puntuals FORMACIÓN EN ACROBACIA AÉREA - Trapecio, telas y aro aéreo - Clases regulares - Cursos intensivos - Talleres puntuales

ESPECTACLE Creacions artístiques varies i/o multidisciplinàries - Acrobàcia Aérea - Dansa i acrobàcia - Foc - Performance / multidisciplinar ESPECTÁCULO Creaciones artísticas varias y / o multidisciplinares - Acrobacia aérea - Danza y acrobacia - Fuego - Performance / multidisciplinar

Alquiler de estructura de aéreos

Estructura autònoma i homologada (Pòrtic) Estructura autónoma y homologada (Pórtico)

77


ÁNGEL SÁNCHEZ

Neix i creix en la capital de la Comunitat Valenciana. Ángel sempre va mostrar interès per les activitats acrobàtiques i a l’edat de set anys descobreix la gimnàstica artística gràcies a l’emissió televisiva de les Olimpíades de Barcelona 92. Amb 16 anys rep una beca acadèmica-esportiva per part del Consell Superior d’Esports per a entrar a formar part de l’equip nacional junior de gimnàstica artística masculina, en la ciutat de Madrid. Tres anys després decideix abandonar la capital espanyola i la seua carrera esportiva i centrar-se en els seus estudis; és aleshores quan inicia la Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en la Universitat de València. Al mateix temps descobreix la companyia Cirque du Soleil, despertant en ell el desig d’unir-se a aquesta en els seus espectacles. En 2007, en l’equador de la seua carrera universitària, Ángel té l’oportunitat de participar en unes audicions de Cirque du Soleil en la ciutat de Lille (França). Causant una fort impressió en els jutges, rep i accepta una oferta de treball per a formar part en un dels seus espectacles permanents (‘Zed’), en la ciutat de Tokio (Japó), on actuarà fins al 2009. Després de dos anys, carregat d’emocions i experiència, Ángel torna a València a acabar els seus estudis i amb una llicenciatura i un títol de postgrau finalitzats, s’uneix a una altra gran companyia canadenca de circ contemporani: Cirque Éloize. Amb ells realitza gira mundial des de 2012 fins 2017 on desenvolupa diferents especialitats circenses i la seua passió per les arts escèniques.

www. 78

Nace y crece en la capital de la Comunidad Valenciana. Ángel siempre mostró interés por las actividades acrobáticas y a la edad de siete años descubre la gimnasia artística mediante la emisión televisiva de las Olimpiadas de Barcelona 92. A la edad de 16 años recibe una beca académico-deportiva por parte del Consejo Superior de Deportes para entrar a formar parte del equipo nacional junior de gimnasia artística masculina, en la ciudad de Madrid. Tres años más tarde decide abandonar la capital española y su carrera deportiva y centrarse así en sus estudios; es cuando inicia la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Valencia. Al mismo tiempo descubre la compañía Cirque du Soleil, despertándose en él el deseo de unirse a dicha compañía de espectáculos. En 2007, en el ecuador de su carrera universitaria, Ángel tiene la oportunidad de participar en unas audiciones de Cirque du Soleil en la ciudad de Lille (Francia). Causando una fuerte impresión en los jueces, recibe y acepta una oferta de trabajo para formar parte en uno de sus espectáculos permanentes (‘Zed’), en la ciudad de Tokio (Japón), donde actúa hasta 2009. Después de dos años, cargado de emociones y experiencia, Ángel vuelve a Valencia a acabar sus estudios y con una licenciatura y un título de postgrado finalizados, se une a otra gran compañía canadiense de circo contemporáneo; esta vez Cirque Éloize. Con ellos realiza gira mundial desde 2012 hasta 2017 donde desarrolla diferentes especialidades circenses y su pasión por las artes escénicas.

angelotiss@gmail.com Tf 675946055 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Vk0OOaAhtRc


LA MAR SALÁ PAYASAS

Les dues persones que integren La Mar Salá i que realitzen les intervencions Coloclown, venen avalades per un extens currículum en el que es donen la mà experiències professionals tan diverses com la Psicologia, el Treball Social, la Pedagogia, l’Art Dramàtic, l’Animació Sociocultural i l’Art en general. Aquestes professionals tenen una llarga i ampla formació en l’art del Clown : Le Bataclown, Leo Bassi, Los Colombaioni, Eric de Bont, Avner Eisenberg…, no solament en la seua faceta artística i teatral, sinó també en el seu aspecte social. I és aquesta nova vessant la qual defenen en el seu treball, més enllà del món del circ i de l’àmbit teatral. La Mar Salá en les seues intervencions Coloclown ofereix la figura del clown com a nou agent social, aliè i excèntric, però alhora espill i reflexe de les diferents relacions que es creen dins l’entramat social.

Las dos personas que integran La Mar Salá y que llevan a cabo las intervenciones Coloclown, vienen avaladas por un extenso currículum en el que se dan la mano experiencias profesionales tan diversas como la Psicología, el Trabajo Social, la Pedagogía, el Arte Dramático, la Animación Sociocultural y el Arte en general. En estas profesionales confluye una larga y amplia formación en el arte del Clown : Le Bataclown, Leo Bassi, Los Colombaioni, Eric de Bont, Avner Eisenberg…, no sólo en su faceta artística y teatral, sino también en su aspecto social. Y es esta nueva vertiente la que defienden en su trabajo, más allá del mundo del circo y del ámbito teatral. La Mar Salá en sus intervenciones Coloclown ofrece la figura del clown como un nuevo agente social, ajeno y excéntrico, pero a la vez espejo y reflejo, de las diferentes relaciones que se crean dentro del entramado social.

www.lamarsalapayasas.blogspot.com.es lamarsala@yahoo.es Tf 679177563

79


RAÚL GARBAYO

Inicialment em forme en Ciencies de l’Activitat Física i l’esport, on ja comence a fer els meus primers aparells de medició i preparació física. Mentre estudie aquesta llicenciatura, m’inicie en el món del circ com a malabarista i promotor, i comence a interessar-me per les cartes, els trapezis i aparells de circ en general. Així, una vegada finalitzada la meua carrera, decideix formar-me en les estructures metàl•liques i estudie el Mòdul Superior d’Estructures Metàl•liques, formant-me en Treballs verticals i Rigging. Amb la companyia TITOLA TEATRE, que vaig fundar al 1996, a més d’actuar, m’encarregue de la realització de totes les escenografies, utilleria i demés elements que utilitzem en els espectacles (bicicletes rares, elements de màgia...). Posteriorment, i gràcies a la crisi, m’introdueix en el món de la construcció com a soldador muntador d’estructures, treballs verticals i sol•lucions creatives, fruite de l’ampli bagatge de disciplines, que em proporciona el món de les arts escèniques. El meu interès pel coneixement de diferents matèries com el moviment mecànic, electrònica i electricitat, i el proposar-me nous reptes, em porta a començar a col•laborar amb el món de les Falles, realitzant moviments en falles infantils.

Inicialmente me formo en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte donde ya comienzo a hacer mis pinitos contruyendo aparatos de medición y de preparación física. Mientras estudio esta licenciatura me inicio en el mundo del circo como malabarista y promotor y comienzo a interesarme por las carpas, los trapecios y aparatos de circo en general. Así pues, una vez finalizada la carrera decido formarme en las estructuras metálicas y estudio el Módulo Superior de Estructuras Metálicas, asdemás de formarme en Trabajos Verticales y Rigging. Con la compañía de circo que fundo en 1996 (titola teatre), además de actuar, me encargo de la realización de todas las escenografías, utillería y demás elementos que utilizamos en los espectáculo (bicicletas raras, elementos de magia….) Posteriormente y gracias a la crisis decido introducirme en el mundo de la construcción, como soldador montador de estructuras, trabajos verticales y soluciones creativas fruto del amplio bagaje de disciplinas que me proporciona el mundo de las artes escénicas… Mi interés por el conocimiento de diferentes materias como el movimiento mecánico, electrónica y electricidad, y el proponerme nuevos retos, me lleva a empezar a colaborar con el mundo de las fallas, realizando movimientos en fallas infantiles… Construcción de todo tipo de artilugios. Barras de Danza Estructura Vértigo Diseño de Estructura Pole Dance Instalación de aéreos Aparátos aéreos Trípode Circo Luna para aéreos

www.solucionesgarbayo.com 80

info@solucionesgarbayo.com 665978952


SM SO SL

Empresa fundada por Vicent Salom i Miquel Bella als anys 80. Realitzant gires de diversos artistes, (Plablo Abraira, Roque Narvaja, Lucía, diversos grups de ROCK i FOLK). A finals dels 80 comencem a diversificar activitats, per una part espectacles musicals de directe, per altra en el món del teatre. Treballs realitzats com a col•laboradors en festivals i amb artistes: Trobada de música del Mediterrani, Musicat, Festacarrer, MIM Sueca, Música al Castell, Xabia Jazz, Xabia Folk, Ovidi, Paco Muñoz, Aitana Ferrer, Lluís Miquel Campos, Patxinguer Z, Intocablues Band, Baron Rojo. Altra de les nostres activitats és la gestió tècnica i manteniment d’equips il•luminació i so per a companyies, orquestres, i Teatres.

Empresa fundada por Vicent Salom y Miquel Bella en los años 80. Realizando giras de diversos artistas, (Plablo Abraira, Roque Narvaja, Lucía, diversos grupos de ROCK y FOLK). A finales de los 80 empezamos a diversificar actividades, por una parte espectáculos musicales de directo, por otra en el mundo del teatro. Trabajos realizados como colaboradores con distintos festivales y artistas: Trovada de música del Mediterrani, Musicat, Festacarrer, MIM Sueca, Música al Castell, Xabia Jazz, Xabia Folk, Ovidi, Paco Muñoz, Aitana Ferrer, Lluís Miquel Campos, Patxinguer Z, Intocablues Band, Baron Rojo. Otra de nuestras actividades es la gestión técnica y mantenimiento de equipos iluminación y sonido tanto con compañías, orquestas, como Teatros.

www.smso.es 962431478 - 962460801

81


Sòcies i socis, Socias y socios. Partners

c

ABRAHAM ARZATE ACIERTO ARTISTAS ACROBACIA MÍNIMA AIR SHOW ANGEL SÁNCHEZ APEC-BARAKACIRC ASOCIACIÓN PAYASOSPITAL BICICÒMIC CLOWN BOT PROJECT CIA AÉREA TEATRO CIA ARRITMADOS CIA JACINTO SIFON FONTANA CIA LUCAS ESCOBEDO CÍA PA TOA LA VIDA CIA PATRÍCIA PARDO CIA QUIQUE MONTOYA CIA RECORTABLE CIRCO GRAN FELE S.L. CIRCOLIO CIRCUMFERENCE DECOPIVOLTA TEATRE DINO EL ESTRELLAITO EL FEDITO ESCOLA DE CIRC “ELS BABAROTS” GASTON PÁRRAGA GONZALO SANTAMARÍA JIMENA CAVALLETTI LA CHUNGA WUACHOSKY LA CÍRTRICA LA FINESTRA NOU CIRC LA MALA LA MAR SALÀ LA TRÓCOLA CIRC LA TROUPE MALABÓ LE PETIT CHAPITEAU LES DESSOUS DE BARBARA NEBBULAH PURPURINA CIRCUS ROSETA PLASENCIA ROSI CÓZAR SE ME VA LA BOLA CIRKUS SM SO S.L. SPINISH SPUTNIKS_CIA SUBCIELO DANZA AÉREA TROMPITXOLS, ARTS ESCÈNIQUES APLICADES VICTOR GARMENDIA XA! TEATRE


La promoció del circ valencià és una de las tasques principals de l’Apccv i es canalitza, a través de distintes línies per tal d’apropar el treball dels nostres socis i sòcies a programadors i altres entitats demandants de serveis culturals en l’àmbit circense. Es difon en festivals, mostres i fires d’arts escèniques i de carrer. El disseny i impressió anual d’aquest Catàleg inclou informació de las companyies associades, dels seus espectacles i activitats circenses.

La promoción del circo valenciano es una de las tareas principales de la Apccv y se canaliza, a través de distintas líneas para acercar el trabajo de nuestros socios y socias a programadores y otras entidades demandantes de servicios culturales en el ámbito circense. Se difunde en festivales, muestras y ferias de artes escénicas y de calle. El diseño e impresión anual de este Catálogo incluye información de las compañías asociadas, de sus espectáculos y actividades circenses.

The promotion of the Valencian circus is one of the main tasks of the Apccv. We want to show the work of our partners to the cultural organizers and other entities which demanding cultural services in the circus area. It’s spread in festivals, shows and fairs of scenic and street arts. The annual design and printing of this Catalogue includes information about the associated companies, their shows and circus activities.

associació de professionals del circ de la comunitat valenciana www.apccv.org info@apccv.org +34634570522 C/Lepanto 40-16. 46008 València.


www.apccv.org info@apccv.org +34 634 570 522

València, juny 2019 - Copyright @apccv - design @mariacreat

Profile for APCCV

CATÀLEG APCCV 2019  

Catálogo de espectáculos, compañías y profesionales de la Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana

CATÀLEG APCCV 2019  

Catálogo de espectáculos, compañías y profesionales de la Associació de Professionals del Circ de la Comunitat Valenciana

Advertisement