Page 1

Catàleg de Formacions JOVES - FAMÍLIES DONES - PROFESSIONALS


Continguts _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Introducció

p. 2

Fitxa tècnica dels tallers

p. 3

L’espai CJAS

p. 4

Formació a joves Desmuntant l’amor romàntic IdJoves: agents de DSiR Intervenció intercultural de DSiR Educació sexual i afectiva: joves en institucions Educació sexual i afectiva: joves que cursen ESO o Batxillerat Educació sexual i afectiva: joves que cursen PFI Educació sexual i afectiva: joves en reagrupament Visites de grups al CJAS Sexualitat, salut i drets amb grups de dones Parlem-ne Formació a famílies Educació sexual i afectiva com a part del del procés de creixement Formació a dones Drets i SSiR per a dones privades de llibertat Drets i SSiR per a dones migrants Drets i SSiR per a dones a Cases d’Acollida i pisos assistits Per garantir drets, prevenim desigualtats i violència en les nostres sexualitats

p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 p. 7 p. 8 p. 8 p. 9 p. 9 p.10 p.10 p.11 p.12 p.13 p.14 p.14 p.15 p.15

Formació a professionals Formació afectivo-sexual a equips educatius de joves en institucions Formacions a demanda: l’educació sexual i afectiva en els infants i/o joves Formació afectivo-sexual als equips educatius de PFI Curs d’atenció a l’adolescència del CJAS Formació a professionals que treballen amb dones Formació a professionals que treballen amb famílies Prevenció de la violència sexual per a professionals Materials treballats Memòria dels darrers anys Contacte

p.16 p.17 p.17 p.18 p.18 p.19 p.19 p.20 p.21 p.22 p.23


Introducció _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’àmbit formatiu és una de les columnes més importants de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i del seu Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat. En aquesta línia, els diferents tipus de tallers i activitats educatives van dirigides a quatre públics diferenciats, tal i com es presenta en aquest catàleg: joves, famílies de persones joves, dones, i professionals. Els principals eixos temàtics que es treballen als tallers són: Drets Sexuals i Reproductius, Salut Sexual i Reproductiva i Prevenció de les Violències Masclistes. Les nostres activitats formatives faciliten el treball per compartir i generar eines d’apoderament que promoguin al presa de decisions lliures, autònomes i informades i que, tinguin com a conseqüència, una vivència de la sexualitat positiva, saludable i plaentera. D’altra banda, aquesta oferta també es presenta com una oportunitat per conèixer els serveis i activitats que es porten a terme a l’APFCiB i el CJAS, fent-ne un referent al territori al qual acudir quant als temes

Glossari d’abreviatures:

treballats es refereix. En aquest sentit, s’ha pogut observar que moltes de les persones joves i de la resta de col·lectius amb qui treballem (dones,

DSiR: Drets Sexuals i Reproductius.

professionals i famílies) i que han participat als tallers conserven la

SSiR: Salut Sexual i Reproductiva.

relació i acaben acudint al servei quan sorgeix la necessitat de fer-ho.

APFCiB: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. CJAS: Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat.

Tot i que els tallers i formacions estan dirigides cap al públic jove en

IES: Instituts d’Educació Secundària.

general, així com per les persones que formen part dels seus entorns,

PFI: Programa de Formació i Inserció.

des de l’APFCiB i el CJAS es pretén fer una especial incidència en els

AMPA: Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

col·lectius de persones vulnerabilitzades o en risc d’exclusió social. 2


Fitxa tècnica dels tallers _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Característiques principals: • Tots els tallers i formacions que aquí es presenten són flexibles i adaptables a la demanda que sorgeixi. • La flexibilitat de contingut permet que les sessions siguin des de 2 hores fins a curos més estesos de fins a 20 hores. • Tot i que diverses activitats estan subvencionades per organismes

públics i són gratuïts per les entitats o persones destinatàries finals, aquestes també poden ser contractades per un preu pactat. Requisits: • Els grups amb els que es treballi no han de ser superiors a 25 persones per poder així garantir la participació de tothom i dirigir les sessions de manera efectiva. • En el cas de les formacions a persones joves, la franja d’edat màxima amb la que es treballa és fins las 30 anys. Metodologia emprada per la realització de les activitats: La nostra entitat pren com a metodologia principal en les seves intervencions tallers actius amb un enfocament fonamentalment pràctic i vivencial per tal de facilitar la participació per part dels i les assistents, alternat la informació/formació teòrica amb la pràctica mitjançant dinàmiques de grup, activitats pedagògiques i jocs de rol. Aquest format facilita l’aprenentatge ja que permet als i les persones utilitzar diferents estils tal i com es recull a la teoria dels estils d’aprenentatge de David Kolb*.

Moltes vegades per aprendre una cosa nova hem de passar per aquesta roda, és a dir, aprendre a través de les nostres pròpies experiències, observar i reflexionar, analitzar i tenir coneixements teòrics

per

entendre-ho

i

provar-ho,

experimentant-ho

directament. S’ha de valorar que el nostre cervell rep molta informació de l’entorn que l’envolta, selecciona la que li és interessant i rebutja la resta. Aquesta selecció està condicionada pel canal (visual, auditiu o cinestèsic) a través del qual rebem la informació i per l’interès que ens causa.

Per tant també en la metodologia

d’aquestes intervencions s’inclouran dinàmiques que utilitzen els diferents canals per tal de garantir que la informació pugui arribar a

tots/es

independentment

de

quin

sigui

el

seu

estil

d’aprenentatge i el canal pel qual millor li arriba la informació. Equip professional: L’equip interdisciplinar està format per professionals especialitzades i amb llarga experiència tant de l’àmbit sanitari

* Kolb. D. A. and Fry, R. (1975) Toward an applied theory of experiential learning. in C. Cooper (ed.), Theories of Group Process, London: John Wiley.

com social. 3


L’espai CJAS _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El CJAS és un servei de referència en l’atenció específica per adolescents i joves sobre sexualitat. Part de les activitats formatives que s’ofereixen s’imparteixen a la Sala Isabel Iserte, l’aula de tallers de la qual l’entitat disposa. D’aquesta manera, s’aprofita l’ocasió per què es coneguin totes les opcions del servei presencialment i, així, en puguin utilitzar en tantes ocasions com ho necessitin. Malgrat tot, les formacions del catàleg també s’ofereixen i es realitzen als espais de les organitzacions demandants.

Entrada del centre i Sala Isabel Iserte:

4


Formaciรณ a:

J

OVES


J

Desmuntant l’amor romàntic

J

IdJoves: agents de DSiR

Públic: adolescents i joves.

Públic: joves de 15 a 22 anys.

Durada: 2 hores per cada taller.

Durada: 6 sessions de 2 hores cada una.

Objectius generals:

Objectius generals:

• Promoure la presa de consciència sobre la desigualtat de gènere

Aconseguir que les persones joves promoguin processos de canvi dins dels

estructural.

• Identificar estereotips de gènere presents en les relacions amoroses i sexuals, i les seves manifestacions més comuns entre els i les adolescents. • Visibilitzar diferents estratègies per construir relacions igualitàries.

seus barris i dels seus entorns més propers, impulsant:

• Formes de viure l’afectivitat en positiu. • Una comprensió del món que els envolta, el seu entorn i de les seves vides des d’una perspectiva democràtica i paritària.

• Promoure la sexualitat plaent i saludable. • Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències.

Continguts bàsics: El programa formatiu es divideix en sis sessions que treballen els següents

Continguts bàsics:

continguts:

A través d’una metodologia activa i enfocada a la vivència i la practicitat, aquest taller es divideix en dues dinàmiques que treballen continguts

S1. El concepte de sexualitat, dret sexual i dret reproductiu.

diferents.

S2. El concepte de sexe i gènere. Estereotips i rols de gènere. S3. Salut sexual i reproductiva (I): la prevenció dels embarassos no

Per una banda, la dinàmica de ‘Dones i homes: iguals però diferents’ posarà

planificats i les ITS.

l’atenció en: la diferència entre sexe i gènere; i en els estereotips i rols de

S4. Salut sexual i reproductiva (II): la prevenció de l’abús i la violència.

gènere existents a la societat actual, així com els condicionaments que

S5. El treball de l’agent de salut al barri.

suposen. En la segona part, anomenada ‘Centres concèntrics’, es treballaran

S6. Recursos al nostre abast. Conclusions i avaluació del curs.

els tòpics referents a l’amor romàntic i les relacions afectivo-sexuals, així com desenvolupar el sentit crític respecte dels models afectius predominants a dia

Altres aspectes:

d’avui.

Aquestes formacions són la primera part d’un projecte més ampli en el qual el públic objectiu acaba convertint-se en agent de canvi dins de les seves comunitats pel que fa als temes treballats.

6


J

Intervenció intercultural de DSiR

J

Educació sexual i afectiva: joves en institucions

Públic: joves d’entre 15 i 18 anys d’IES.

Públic: joves d’entre 12 i 18 anys residents de CRAEs, cases d’acollida i

Durada: 2 sessions d’entre 1,5 i 2 hores.

pisos assistits. Durada: 4 sessions de 2 hores cada una.

Objectius generals: • Informar i sensibilitzar sobre els Drets Sexuals i Reproductius a la població jove de diverses procedències.

• Promoure els coneixements sobre la salut sexual, els recursos i els serveis relacionats, a fi de millorar la capacitat de decisió, l’accés i el seu ús. • Promoure la participació d’aquest col·lectiu i la seva formació com agents actius de la seva salut.

Objectius generals: Aconseguir que les persones joves promoguin processos de canvi dins dels

seus barris i dels seus entorns més propers, impulsant: • Formes de viure l’afectivitat en positiu. • Una comprensió del món que els envolta, el seu entorn i de les seves vides des d’una perspectiva democràtica i paritària.

Continguts bàsics:

Continguts bàsics:

A través d’aquestes sessions es treballen els següents continguts:

El programa formatiu es divideix en sis sessions que treballen els següents continguts:

o Els valors i les actituds implícites en els Drets Sexuals i Drets Reproductius amb perspectiva de gènere i interculturalitat

S1. Presentació de conceptes: sexualitat, desig, plaer, afectivitat i auto-cura.

o La Salut Sexual i Reproductiva en la població jove

Auto-coneixement del propi cos. Drets sexuals i reproductius.

o Les relacions afectives per a una major igualtat i respecte en relació al

S2. La construcció del gènere: estereotips i rols de gènere; relacions

gènere, l’orientació sexual i les diferències culturals

o Recursos i serveis existents a la xarxa pública que estan relacionats amb la salut sexual i reproductiva

desiguals i relacions abusives.

S3. Salut sexual i reproductiva (I): la prevenció dels embarassos no planificats. S4. Salut sexual i reproductiva (II): pràctiques sexuals i prevenció d’ITS.

7


J

Educació sexual i afectiva: joves que cursen ESO o Batxillerat

J

Educació sexual i afectiva: joves que cursen PFI

Públic: adolescents i joves.

Públic: joves estudiants de PFI o grups potencials de risc d’exclusió social.

Durada: flexible segons la necessitat dels centres. Mínim un taller de 2 hores.

Durada: 2 sessions de 2h cada una.

Objectius generals:

Objectius generals:

Aquest taller permet ampliar els coneixements del jovent en DSiR i SSiR i

• Conèixer les diferents activitats i serveis que ofereix el CJAS per

resoldre els dubtes que hi estiguin associats. No obstant, donat que són

adolescents i joves.

serveis ‘a la carta’, els objectius es pactaran amb les persones professionals

• Conèixer els diferents participants.

de cada centre en funció de les necessitats específiques detectades.

• Reconèixer i desmitificar alguns mites sobre sexualitat • Millorar la informació i la imatge que tenen sobre el preservatiu masculí i

Continguts bàsics: Tot i que els tallers o sessions formatives treballen entorn a les principals

femení. • Aprofundir en la informació que tenen sobre l’Anticoncepció d’Urgència.

temàtiques aquí exposades, aquestes són adaptables a les necessitats específiques de cada grup.

Continguts bàsics: Tot i que als tallers sempre s’intenta treballar la temàtica que s’exposa a

o Drets Sexuals i Reproductius. L’educació sexual i afectiva.

continuació, es procura que aquests també estiguin adaptats a les

o Riscos associats a les pràctiques sexuals: infeccions de transmissió sexual,

característiques específiques de cada un dels grups que acudeixen.

mètodes anticonceptius, embarassos no planificats, avortament o Desigualtat de gènere i prevenció de la violència.

o Concepte de sexualitat des d’una visió pluridimensional. o Potenciar l’autoestima, i el respecte cap a un mateix i els altres.

o Entendre les relacions sexuals d’una manera amplia, no només com a sinònim de relacions coitals o basades en la reproducció. o L’orientació del desig i les primeres relacions compartides. o Mites i falses creences en relació a la sexualitat i el gènere. o Les relacions afectives de parella, els estereotips de gènere i les desigualtats. o Anatomia i fisiologia dels genitals masculins i femenins. o VIH i les ITS 8


J

Educació sexual i afectiva: Joves en reagrupament

J

Visites de grups al CJAS

Públic: població jove recent migrada a Barcelona en context de reagrupament

Públic: persones joves en general (instituts, centres oberts, etc.)

familiar.

Durada: 1h

Durada: 4 hores. Es fa al CJAS. Objectius generals: Objectius generals:

Donar a conèixer l’espai del CJAS, així com la cartera de serveis que

Dotar de coneixements bàsics en salut i drets sexuals i reproductius a la

ofereix.

població objectiu, així com fer-la coneixedora de la xarxa de serveis existents al territori.

Continguts bàsics: o Visita als diferents espais del CJAS.

Continguts bàsics:

o Explicació dels diferents serveis que s’ofereixen.

La formació pot fer-se en català, castellà o anglès i treballa els següents

o Resolució de dubtes i inquietuds que les persones assistents puguin

continguts:

tenir.

o Què és la sexualitat. o Context de Catalunya i Barcelona en relació a la sexualitat. On estem? o Xarxa de serveis existents o Treball en grup sobre ITS; embaràs i IVE; i anticoncepció. o La dimensió del plaer. o Utilització del preservatiu.

o Consultes individualitzades.

9


J

Sexualitat, salut i drets amb grups de dones.

J

Parlem-ne.

Públic: dones entre 16 i 25 anys.

Públic: joves d’IES

Durada: 6 sessions de 2 hores cada una.

Durada: 4 sessions de 2 hores cada una.

Objectius generals:

Objectius generals:

Capacitar a les dones formades per actuar coma a referents de Salut Sexual,

• Potenciar les actituds positives i responsables en la sexualitat i les

Salut Reproductiva i Drets en els seus grups d’iguals. A cada una de les

relacions compartides.

sessions es treballa amb objectius específics lligats a la comprensió del

• Apropar i facilitar l’accés dels i les adolescents als serveis.

contingut impartit.

• Prevenir embarassos no planificats. • Prevenir el VIH/Sida i altres ITS.

Continguts bàsics: El programa formatiu es divideix en sis sessions que treballen els següents

Continguts bàsics:

continguts:

o Concepte de sexualitat des d’una visió pluridimensional. o Potenciar l’autoestima, i el respecte cap a un mateix i els altres.

S1. El concepte de sexualitat, dret sexual i dret reproductiu. S2. El concepte de sexe i gènere. Estereotips i rols de gènere.

o Entendre les relacions sexuals d’una manera amplia, no només com a sinònim de relacions coitals o basades en la reproducció.

S3. Salut sexual i reproductiva (I): la prevenció dels embarassos no planificats

o L’orientació del desig i les primeres relacions compartides.

i les ITS.

o Mites i falses creences en relació a la sexualitat.

S4. Salut sexual i reproductiva (II): la prevenció de l’abús.

o Anatomia i fisiologia dels genitals masculins i femenins.

S5. Salut sexual i reproductiva (III): Drets Sexuals i Drets Reproductius.

o Habilitats en l’ús correcte del preservatiu i l’anticoncepció d’urgència.

S6. Recursos al nostre abast. Conclusions i avaluació.

10


Formaciรณ a:

F

AMรLIES


F

Educació sexual i afectiva com a part del procés de creixement

Públic: AMPAs de centres educatius, espais familiars, grups de criança o grups de pares i mares. Durada: 3 sessions de 2 hores cada una. Objectius generals: • Presentar un concepte ampli de la sexualitat.

• Oferir informació i eines als pares i mares per educar la sexualitat i afectivitat dels seus fills i filles en funció del nivell de desenvolupament i comprensió dels i les joves i infants. Continguts bàsics: Els continguts de les sessions estan adaptats, en cada cas, a cada una de les etapes educatives en la que es troben els fills/es del grup demandant. Així, els continguts treballats a cada estadi són: o Escoles bressol: sexualitat i sexualitat infantil; el meu cos i la relació amb ‘l’altre’; i sexualitat, salut i drets. o Educació infantil: sexualitat i sexualitat infantil; jo i el meu entorn; i sexualitat, salut i drets.

o Educació primària: educació afectiva i sexual; jo i la meva relació amb l’entorn; i sexualitat, salut i drets. o Educació secundària: educació afectiva i sexual; qui sóc jo? Què vull?; sexualitat, salut i drets.

12


Formaciรณ a:

D ONES


D

Drets i SSiR per a dones privades de llibertat

D

Drets i SSiR per a dones migrants

Públic: dones a centres penitenciaris.

Públic: dones migrades al territori català.

Durada: 12 hores distribuïdes en sessions d’1’30 – 2 hores.

Durada: set sessions de dues hores cada una, tot i que es poden adaptar a les necessitats del grup i fer-ho en més o menys sessions.

Objectius generals: • Oferir activitats educatives i formatives que trenquin amb el model determinat de gènere.

Objectius generals: • Facilitar informació i coneixements a la població migrada sobre SSiR i

• Oferir un espai on es mostri les diverses formes de viure la sexualitat.

DSiR amb el fi que disposin d'eines per prendre decisions sobre la seva

• Facilitar informació i coneixements a la població interna sobre la salut i els

vida sexual i reproductiva de la manera més lliure possible .

drets sexuals i reproductius.

• Conformar un grup de dones vinculat a diverses entitats i associacions de barri que desenvolupin activitats adaptades culturalment per les seves

Continguts bàsics:

comunitats sobre aquells temes relacionats amb el gènere, la salut i els

A través de diverses dinàmiques participatives en grup es tractaran els

DSiR que considerin importants.

següents temes:

• Facilitar i potenciar la participació de les dones adultes i joves als barri.

o Conceptes generals: sexualitat, diferències entre sexe/gènere, diversitat

Continguts bàsics:

sexual i desigualtats. o Salut sexual i reproductiva: mètodes anticonceptius, infeccions de transmissió sexual i violències de gènere. o Drets sexuals i reproductius: quins són i com exercir-los.

El projecte es divideix en en dues activitats. La primera és la part formativa on es treballen els continguts que es mostren a continuació, mentre que la segona consisteix en l’elaboració d’activitats de sensibilització cap a la comunitat dissenyades i liderades per el mateix grup de dones.

S1. Constitució del grup. A més, al final del taller es contempla un espai per que les dones puguin fer

S2. Què ens uneix i què ens separa.

consultes individualitzada.

S3. Diferències, desigualtats i discriminació. S4. Salut i gènere. S5. Salut sexual i salut reproductiva. S6. Drets sexuals i drets reproductius. S7. Recursos i treball en xarxa al barri.

14


D

Drets i SSiR per a dones a Cases d’Acollida i pisos assistits.

D

Per garantir drets, prevenim desigualtats i violències en les nostres sexualitats.

Públic: dones residents a les cases i/o pisos d’acollida.

Públic: grup de dones.

Durada: cinc sessions de 2 hores cada una.

Durada: 5 sessions de 2 hores cada una.

Objectius generals:

Objectius generals:

El programa educatiu dirigit té com a finalitat última la de compartir

Promoció i la defensa de la salut i els drets sexuals i reproductius, així com

coneixements i eines per a l’apoderament relacionat amb la seva salut sexual i

contribuir a la reducció de les desigualtats i les violències que les dones

reproductiva. El treball en grup facilita la reflexió i el debat envers a l’autocura,

viuen en l’àmbit de la salut sexual atent a diverses categories que les

permetent veure els diferents posicionaments davant la salut sense oblidar la

travessen.

perspectiva de gènere, i afavorint la comprensió de la relació existent entre la prevenció i l’estat de salut en general.

Continguts bàsics: El temari impartit estarà repartit en les cinc sessions de la següent manera:

Continguts bàsics: A cada una de les sessions de la formació es treballen diferents temàtiques

S1. El concepte de sexualitat. La perspectiva dels Drets Sexuals i

que es distribueixen de la següent manera:

Reproductius.

S1. Introducció de conceptes: salut, sexualitat, auto-cura, drets sexuals i

S2. El concepte de sexe / gènere i els estereotips i rols de gènere.

reproductius.

S3. Salut sexual i salut reproductiva (I): prevenció de les violències de

S2. Autoconeixement del propi cos; comunicació verbal i no verbal; i

gènere.

presentació de la dimensió reproductiva i del plaer.

S4. Salut sexual i reproductiva (II): el cos i el seu funcionament.

S3. Els òrgans genitals de la dona i el cicle menstrual; introducció als mètodes

S5. Recursos i serveis al territori. Compartint coneixements: experiències

anticonceptius i formes de negociació.

personals de resistència i lluita quotidiana. Les xarxes de dones i el

S4. Les ITS: informació general, vies de transmissió i símptomes. Estils de

feminisme: experiències col·lectives.

comunicació en la negociació. S5. Repàs dels continguts, avaluació i consultes individuals.

15


Formaciรณ a:

P

ROFESSIONALS


P

Formació a equips educatius de joves en institucions

P

Formacions a demanda: l’educació sexual i afectiva en els infants i /o joves

Públic: equips de professionals que treballen amb joves institucionalitzats

Públic: professionals que treballen amb joves i/o infants.

(CRAE, centres d’acollida, centres oberts, etc.)

Durada: depenent de la demanda poden ser sessions de 2 hores, cursos de

Durada: dues sessions de 3 hores cada una.

20 hores o jornades intensives.

Objectius generals:

Objectius generals:

• Proporcionar un espai per a la reflexió i l’intercanvi dels i les professionals,

Donat que la formació està pensada per ser feta a mida en funció de les

sobre el que suposa l’abordatge de l’educació afectiva-sexual amb els i les

necessitats del col·lectiu demandant, els objectius es planegen amb aquest

adolescents amb qui treballen.

de manera conjunta.

• Oferir eines que facilitin la intervenció educativa en l’àmbit de la sexualitat i l’afectivitat.

Continguts bàsics: Els continguts oferts en aquestes jornades giren entorn les següents

Continguts bàsics:

temàtiques:

A la primera sessió de formació es treballarà: o L’adolescència situada. o L’afectivitat i la sexualitat, i la seva vivència en l’etapa adolescent. o Aspectes bàsics a tenir en compte en el treball de l’educació afectiva-sexual en població vulnerable. o La funció de l’equip educatiu.

o Què és la sexualitat. o La sexualitat a la infància i l’adolescència. o Salut sexual i reproductiva amb treball de casos. o Salut i Drets Sexuals i Reproductius.

A la segona sessió, el temari tractarà sobre:

o Intervenció educativa i DSiR.

o La construcció del gènere i la desigualtat amb treball de casos. o Importància de la prevenció i la promoció de la salut en els i les joves. Detecció i gestió de situacions no desitjades (ITS, l’embaràs, …). o Prevenció, detecció i intervenció de relacions desiguals de poder (i violència) dins la parella. Relacions afectives i rols de gènere. o Recursos de suport en el territori.

o Violències de gènere: violència masclista i violència LGTBI amb treball de casos. o Protocols d’intervenció i bones pràctiques. o Recursos pedagògics.

17


P

Formació afectivo-sexual a equips educatius de PFI

P

Curs d’Atenció a l’Adolescència del CJAS

Públic: equips de professionals que treballen amb joves de PFI.

Públic: professionals que treballen amb col·lectius adolescents i joves de

Durada: 4h

l’àmbit sanitari, psicològic i social. Durada: 30 hores (Curs anual)

Objectius generals: • Augmentar coneixements i sensibilitzar als professionals sobre el comportament adolescent, salut sexual i detecció de riscos associats.

Objectius generals: Obrir un espai de reflexió i disposar d’eines per treballar amb la població

• Oferir un espai de reflexió, posada en comú d’experiències i debat.

jove aspectes relacionats amb la SSiR i els DSiR.

Continguts bàsics:

Continguts bàsics: El contingut de la sessions es modifica lleugerament any rere any en funció

o L’afectivitat i la sexualitat, i la seva vivència en l’etapa adolescent.

de l’actualitat de les temàtiques a impartir així com també del perfil de les

o Aspectes bàsics a tenir en compte en el treball de l’educació afectiva-sexual

diverses persones que imparteixen els seminaris. No obstant, com a eixos

en població vulnerable.

troncals del curs es treballa entorn a les següents temàtiques:

o La funció de l’equip educatiu. o Importància de la prevenció i la promoció de la salut en els i les joves. Detecció i gestió de situacions no desitjades (ITS, l’embaràs, …). o Prevenció, detecció i intervenció de relacions desiguals de poder (i violència) dins la parella. Relacions afectives i rols de gènere. o Recursos de suport en el territori

o Drets sexuals i reproductius i drets dels/les menors. o Prevenció de les violències de gènere. o Com viuen la sexualitat les persones joves. o L’atenció ginecològica, l’avortament i les ITS. o Les situacions d’embaràs.

o El consum de drogues. o El treball amb les famílies. o Adolescents a les xarxes socials i en context d’oci nocturn. o L’entrevista a l’adolescent i les intervencions educatives grupals.

18


P

Formació a professionals que treballen amb dones

P

Formació a professionals que treballen amb famílies

Públic: equips de professionals que treballen amb dones a l’àmbit sanitari,

Públic: equips de professionals que treballen amb famílies de joves.

social, educatiu, de seguretat, etc..

Durada: : adaptable de 4 a 20 hores

Durada: adaptable de 4 a 20 hores. Objectius generals: Objectius generals: • Proporcionar un espai per a la reflexió i l’intercanvi dels i les professionals,

sobre el que suposa l’abordatge de l’educació afectiva-sexual amb les dones que treballen. • Oferir eines que facilitin la intervenció educativa en l’àmbit de la sexualitat i l’afectivitat.

• Presentar les característiques específiques de la sexualitat a l’adolescència

• Oferir una visió holística de la sexualitat dins el marc dels Drets Sexuals i Reproductius • Facilitar elements per la comprensió de les violències de gènere • Facilitar informació i eines per l’educació afectiva i sexual adequades a cada etapa del desenvolupament dels i les menors.

Continguts bàsics:

• Presentar els Estàndards d’Educació Sexual per Europa de l’Organització Mundial de la Salut

o El concepte de sexualitat. La perspectiva dels Drets Sexuals i Reproductius. o Aspectes bàsics a tenir en compte en el treball de l’educació afectiva-sexual

Continguts bàsics:

en dones. o La funció de l’equip educatiu.

o Conceptes i marc general sobre l’adolescència i la sexualitat.

o Importància de la prevenció i la promoció de la salut. Detecció i gestió de

o Estàndards d’educació sexual per Europa.

situacions no desitjades (ITS, l’embaràs, …).

o El concepte de sexe / gènere i els estereotips i rols de gènere. Prevenció,

o La construcció del gènere i les violències de gènere.

o Recursos pedagògics per al treball amb les famílies.

detecció i intervenció de relacions desiguals de poder (i violència). o Protocols d’intervenció i bones pràctiques. o Recursos pedagògics

19


P

Prevenció de la violència sexual per a professionals

Públic: professionals que treballen amb adolescents i/o joves. Durada: adaptable de 4 a 20 hores. Objectius generals: • Fer visible l’impacte de la desigualtat de gènere estructural en els cossos i experiències sexuals de les noies adolescents/joves

• Oferir eines per realitzar un treball grupal amb noies adolescents/joves enfocat a la prevenció de l’abús i la violència sexual • Oferir un espai per a la reflexió i intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb noies adolescents/joves entorn la prevenció de situacions d’abús i violència sexual Continguts bàsics: o Formes de violència masclista: la violència sexual. o Àmbits i formes de la violència sexual. o Situacions d’abús i violència sexual en les realitats de les noies adolescents/joves. o Presentació del treball que APFCIB realitza amb grups de noies adolescents/joves en el marc dels projectes de promoció de la salut sexual i

reproductiva i prevenció de l’abús i la violència sexual. o Presentació de diferents dinàmiques pel treball grupal amb noies adolescents/joves o Facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements dels i les professionals o Recursos pedagògics per a la prevenció de l’abús i la violència sexual

20


Materials treballats _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’APFCIB és autora de diversos materials específics per al treball amb

SEX-CRETS, Els secrets d’un aprenentatge. Material elaborat per

dones, joves, professionals i famílies que són utilitzats en gran part de les

professionals del CJAS on es recullen dinàmiques a treballar amb joves

nostres intervencions. Projecte de formació per a la prevenció d’abusos sexuals entre DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS. Material didàctic adreçat a

iguals adolescents. Material didàctic. Aquest material el vam

grups i entitats de DONES i a professionals que treballen amb

elaborar en el marc d’un projecte d’intervenció per a la prevenció

JOVES. Aquest material didàctic va ser elaborat sota la direcció de la

d’abusos sexuals entre iguals adolescents en Centres Residencials

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb el suport d’un

d’Acció Educativa, i sota la direcció de l’Institut Català de les Dones.

important Grup de persones expertes d’entitats socials, professionals i societats científiques relacionades.

21


Memòria dels darrers anys _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les diferents enquestes de satisfacció que entreguem al final de les

I per acabar, us deixem amb algunes cites per la reflexió:

formacions ens mostren que any rere any els resultats són millors. Això ens legitima a ampliar, cada vegada més, la oferta formativa i accedir a públics més diversos. Pel que fa al volum d’activitats formatives impartim, s’ha de dir que en els darrers tres anys s’ha aconseguit:

La primera tasca de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure per a què es desenvolupi. Maria Montessori.

...Portar a terme al voltant de 250 tallers per any amb persones joves.

Això vol dir , entorn les 5.000 persones.

Malgrat la força aclaparadora dels tants per cent i

...Cada anys, hem format a més de 300 professionals que treballen

de les estadístiques, els costums trontollen i es

amb els nostres col·lectius diana.

modifiquen gràcies a l’empenta de les excepcions.

...S’han impartit, de mitjana, mig centenar d’activitats per a dones a

Maria Aurèlia Capmany.

l’any, el que implica gairebé unes 500 persones. ...Ens hem adreçat a més de 300 familiars de joves en una trentena de tallers impartits cada any.

Ensenyar no és transferir coneixement, si no crear

En cas de voler tenir més informació sobre l’activitat anual de l’entitat,

les possibilitats per la seva pròpia producció o

així com de la resta de serveis que ofereix, a continuació es faciliten els

construcció.

enllaços de les darreres memòries:

Paulo Freire. Memòria del 2015 Memòria del 2014 Memòria del 2013 Memòria del 2012 Memòria del 2011

22


CONTACTE: ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA Y BALEARS

CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT C/ La Granja, 19, baixos

(seu i domicili social) Hotel d’Entitats La Pau C/ Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1

08024 Barcelona 934 151 000 correu@centrejove.org

08020 Barcelona 933 055 322 / 663917 170 cordinacioprojectes@apfcib.org administracio@apfcib.org www.apfcib.org

Gestió i administració: 934 157 539

cjas@centrejove.org www.centrejove.org

www.observatori.apfcib.org

Última actualització: desembre 2016 23

Catàleg de formacions 2017  
Catàleg de formacions 2017  
Advertisement