Recuperem la tortuga de rierol a Martorell

Page 1

PROJECTE DE GESTIÓ DE TORTUGUES EXÒTIQUES I RECUPERACIÓ DE LA TORTUGA DE RIEROL AL RIU LLOBREGAT AL SEU PAS PER MARTORELL

No alliberis tortugues exòtiques! Si tens una tortuga exòtica i te’n vols desprendre, no l’alliberis. Truca als telèfons: 93 421 32 16 - Projecte Rius 93 772 63 96 - CRARC

RECUPEREM LA TORTUGA DE RIEROL A MARTORELL

93 774 22 23 - Ajuntament de Martorell Regidoria de Medi Ambient

CRARC

www.projecterius.org

Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya

COL·LABORA AMB NOSALTRES!


el riu Llobregat al seu pas pel municipi de Martorell El tram del riu Llobregat al seu pas per Martorell ha estat inclòs a la Xarxa Natura 2000. Gràcies a això es podrà dur a terme una gestió conjunta del riu Llobregat al tram que uneix els municipis de Martorell, Olesa de Llobregat i Abrera. El projecte de captura de tortugues exòtiques i de recuperació de la tortuga de rierol s'emmarca dins el projecte de recuperació dels espais fluvials a Martorell. Enguany comença aquest projecte de conservació de la tortuga de rierol al Llobregat. Encara que les tortugues d’aigua no tenen massa depredadors, en els darrers anys ha aparegut un important competidor: la tortuga exòtica, que popularment coneixem com la tortuga de Florida. La primera fase d’aquest projecte consisteix en la gestió de tortugues exòtiques mitjançant trampes. Un cop capturades, aquestes tortugues es traslladaran al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Ens cal la teva participació, implica’t amb el riu Llobregat!

les tortugues de rierol

les tortugues de florida

Als rius i estanys de Catalunya hi habiten dues espècies autòctones: la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Tant l’una com l’altra són poc abundants i, concretament en el cas de la tortuga d’estany, la distribució geogràfica que presenta és molt reduïda. La destrucció de l’hàbitat i la competència d’altres espècies exòtiques, com ara la tortuga de Florida, suposa un perill potencial per a la supervivència de les poblacions de tortugues autòctones. Les dues espècies viuen en ambients aquàtics i la seva alimentació és a base de peixos, insectes, amfibis, carronyes i matèria vegetal. Per ingerir aquests aliments s’ajuden d’una boca, que sense tenir dents, presenta un bec ben esmolat.

Aquesta tortuga exòtica fins fa poc era venuda en comerços i mercats com a mascota, fet que ha comportat que esdevingui molt comuna. A causa del seu ràpid creixement moltes d’aquestes tortugues, comprades quan eren petites, han acabat essent alliberades de manera incontrolada i furtivament pels seus propietaris en esdevenir un problema domèstic. Les zones humides de Catalunya, com ara el Llobregat, també han rebut aquests nous inquilins indesitjables. Actualment, la comercialització d’exemplars de tortuga de Florida està prohibida, tot i que es continua permetent la venda d’altres espècies exòtiques que també suposen un problema ambiental.