Memòria d'activitats 2009 Associació Hàbitats

Page 1

memòria2009


© Memòria Anual 2009 ASSOCIACIÓ HÀBITATS c/ Guadiana, 30 baixos 08014 Barcelona. 93 421 32 16 info@projecterius.org www.projecterius.cat


EDITORIAL

4

QUI SOM

6

Què fem 8

ELS NOSTRES PROJECTES Projecte Rius Adopcions Fem Dissabte! Altres activitats

14

TEIXINT LA XARXA Xarxa Projecte Rius Presència internacional Sinergies

16

PRESÈNCIA DE L’ENTIDAD Associació Hàbitats en línia Presència als mitjans de comunicació

18

PROPOSTES PER 2010 Planta’t! Camps de treball ambiental Pla de participació

22

MEMÒRIA ECONÒMICA Com distribuïm els nostres recursos Com obtenim els nostres ingressos

24

AGRAÏMENTS

3


EDITORIAL


L'any 2009 s'ha tancat amb una excel·lent notícia per a la nostra entitat, en ser guardonada amb el XVII Premi de Voluntariat de la Secretaria d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de projecte nacional . Aquest guardó, a més de ser un reconeixement a la tasca realitzada al llarg de la nostra trajectòria, suposa una important injecció d'energia per seguir apostant pel model de participació ciutadana i conservació dels espais fluvials que, des de fa més d'una dècada impulsa l'Associació Hàbitats. Tot i que vaig ser jo qui va recollir el premi, tingueu per segur que la feina feta fins ara, sobretot pel que fa als èxits, és fruit del treball dels voluntaris i voluntàries que, d'una o altra manera, participeu en els projectes que l'entitat ha vehiculat al llarg d'aquests anys. Per això, aquest premi a la trajectòria és el vostre premi. En aquest sentit, iniciarem el 2010 amb un pla de participació per a la dinamització i implicació del voluntariat de l'Associació Hàbitats. Gràcies a l'ajuda del Departament de Relacions Institucionals i Participació, al llarg del 2010 la recerca d'espais per a la reflexió sobre l'entitat serà un dels eixos de l'activitat de la nostra associació. Aprofitarem cada punt de trobada per rebre i analitzar les inquietuds que els voluntaris i voluntàries teniu sobre l'Associació Hàbitats. Estem convençuts que podem arribar a ser una entitat de referència en gestió i treball amb voluntariat ambiental, enfocant els nostres esforços a la millora dels ecosistemes naturals. Podem avançar més, però sempre comptant amb la vostra implicació. El 2010 serà l'any de la Biodiversitat i estem convençuts que la millor manera de continuar treballant des de la participació, l'educació i la implicació ha de ser a partir dels projectes que duem a terme des de l'Associació Hàbitats. Val la pena implicar-se per a conservar la riquesa de les formes vives que tenim a la natura, preservar el tresor de la biodiversitat. El tresor de l'Associació Hàbitats sou els voluntaris i voluntàries, ànima i vida d'aquest projecte que no s'atura i que sempre vol anar més enllà. Ens acompanyeu en aquest viatge?

David Tapias Baqué President de l’Associació Hàbitats

5


QUI SOM


QUI SOM

ELS NOSTRES OBJECTIUS

L'Associació Hàbitats és una entitat creada el 1997 amb l'objectiu de fomentar l'apropament de la ciutadania a l'entorn natural, emprant eines com l'educació ambiental, el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.

Treballar per la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius, implicant a les organitzacions vinculades directament en la conservació del Patrimoni Natural i Cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general.

La Junta Directiva és l'òrgan que s'encarrega de gestionar, dinamitzar i representar a l'organització, així com de garantir que totes les actuacions que es desenvolupen es realitzen de manera coherent amb la missió i principis amb els que es va constituir l'Entitat. Els càrrecs representats a la Junta Directiva de l'Associació Hàbitats són els següents: -

Conscienciar la societat a través de l'educació ambiental de la importància d'adoptar unes actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, mitjançant l'educació i la participació ciutadana.

David Tapias Baqué, presidente Maria José Pérez Crespo, secretaria Sílvia Gili Olmeda, tresorera

Apropar a la ciutadania a través de l'educació ambiental en l'entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d'espais d'interès natural i cultural, així com de la fauna i flora.

En ser associació, comptem amb una Assemblea que s'organitza amb periodicitat anual. Els socis i sòcies de l'entitat poden assistir, amb veu i vot, a aquesta assemblea, podent presentar candidatura als càrrecs de la Junta Directiva i ajudant a establir les bases i línies de treball de l'entitat.

Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l'entorn natural i cultural. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l'entorn natural potenciant el treball en xarxa.

Quants som? 160 socis i sòcies 5 professionals a l’equip tècnic Més de 1.000 voluntaris i voluntàries!!

ELS SOCIS I ELS VOLUNTARIS SÓN L'ÀNIMA DE L'ENTITAT, ELS QUE GUIEN LES NOSTRES ACCIONS I ENS AJUDEN A MILLORAR

7


ELS NOSTRES PROJECTES


ELS NOSTRES PROJECTES Distribució territorial dels grups L'àmbit d'actuació del Projecte Rius són els ecosistemes aquàtics, sent un projecte que cerca la complicitat de la societat en la conservació i millora d'aquests espais a través del voluntariat ambiental.

El Projecte Rius és una iniciativa de l'Associació Hàbitats que té per objectiu principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora de l'entorn fluvial. El projecte fomenta l'apropament de les persones al riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes aquàtics, els organismes que hi viuen, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer per a millorar-los.

Estructura de funcionament El projecte s'articula en dos nivells diferents de compromís: - La inspecció de rius - L’ adopció de rius Tot seguit, es mostra de manera esquemàtica l'estructura de funcionament del Projecte Rius d'acord amb les fases abans esmentades: Difusió Primer contacte amb els grups Firma del compromís de mínims Elecció d’un tram de riu Entrega de materials

Treball de camp (1 o 2 cops l’any) Entrega de dades

Inspecció de Rius

Centralització de dades Informe anual

Adopció de Rius

Iniciatives dels grups

L'activitat principal dels grups de voluntaris que formen part de Projecte Rius és la inspecció d'un tram de riu per valorar el seu estat de salut.

Xifres del projecte 12 anys de trajectòria

Mitjançant la inspecció s'analitzen factors físics, químics i biològics del riu. A partir de la presència o absència de macroinvertebrats es determina

més de 4.000 persones conscienciades 262 punts d’inspecció 9


l'índex de qualitat de l'aigua i a partir de l'estructura, connectivitat i continuïtat del bosc de ribera es determina l'índex de qualitat del bosc de ribera. El Projecte Rius proporciona als seus voluntaris els materials necessaris per a l'anàlisi, a més de donar suport tècnic permanent i realitzar diverses activitats formatives al llarg de les campanyes d'inspecció. Els diferents grups de voluntaris fan arribar les dades recollides a la seu de L'Associació a través del formulari en línia. Seguidament, la informació és processada informàticament per tal de sistematitzar-la i integrar-la per apartats a les bases de dades que serviran per a elaborar l'Informe Anual sobre l'Estat de Salut de Rius

Aquest informe recull les observacions dels voluntaris i formula conclusions sobre l'estat, alteracions i evolució temporal dels diferents rius. L'informe es presenta als mitjans de comunicació, administracions, grups de voluntaris i altres grups d'interès a finals d'any. El document també es fa arribar a tots els grups, a les entitats col·laboradores, als mitjans de comunicació i a tothom qui ho demana, així com també està disponible a la pàgina web de l'Entitat.

Projecte Rius utilitza una metodologia de validesa científica però plenament accessible a qualsevol persona o col·lectiu, tingui o no coneixements previs sobre els rius

10


ADOPCIONS Quan detectem la inquietud d'un grup que realitza inspeccions per fer alguna cosa més per l'ecosistema que analitza, el Projecte Rius ofereix la possibilitat que el grup passi a l'etapa d'adopció d'un tram de riu. Així, els voluntaris que decideixen comprometre's més activament amb el tram de riu escollit poden iniciar un projecte de custòdia del territori per conservar i millorar de forma més exhaustiva i decidida el riu i el seu entorn, tot desenvolupant-hi diverses actuacions.

mesura del possible, els processos d'adopció compten amb la col·laboració i complicitat del consistori local i, quan cal, l'Associació Hàbitats fa de mitjancera en la signatura de convenis de custòdia amb els propietaris dels terrenys adjacents a les zones d'actuació. L'Associació Hàbitats es compromet a realitzar el seguiment de l'adopció en forma d'assessorament tècnic i administratiu complet, ja sigui per resoldre dubtes, tramitar permisos, fer d'enllaç amb les administracions i, en definitiva, col·laborar amb el grup de voluntaris tant com sigui possible per tal d'aconseguir els objectius de "la seva" adopció de rius

Els projectes d'adopció de rius contemplen iniciatives de millora i conservació de rius i entorns fluvials per a l'ús i gaudi de la població de diversos municipis. Algunes de les activitats més comunes són: la recuperació de la vegetació de ribera per a la millora de l'hàbitat fluvial, el foment de la vegetació autòctona per a la recuperació d'espècies nidificants, la col·locació de caixes niu per a l'estudi de les poblacions d'espècies de ribera, la creació d'itineraris senyalitzats seguint el curs d’un riu o riera, les neteges periòdiques dels marges de riu, campanyes de control d'espècies exòtiques, etc.

Durant 2009 s'han dut a terme adopcions a:

Les activitats s'enfoquen sempre des del prisma del voluntariat ambiental i l'educació en el lleure. En la

Les adopcions de Bigues i Riells han estat subvencionades per la Fundación Biodiversidad.

- BIGUES I RIELLS - AIGUAFREDA - ABRERA - AMER - DOSRIUS - RIERA DE VALLVIDRERA

ELS PROJECTES I ACTIVITATS S’ENFOQUEN SEMPRE DES DEL PRISMA DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

11


FEM DISSABTE! JORNADA DE NETEJA DE RIUS La jornada de neteja de rius, anomenada Fem Dissabte!, és una activitat de conscienciació ambiental al voltant de l'estat de conservació dels rius i els entorns fluvials, i que vol donar a conèixer la situació en què es troben aquests ecosistemes a Catalunya i proposar accions de millora. El Fem Dissabte! es realitza de manera simultània i coordinada a diferents rius i rieres de Catalunya i consisteix en retirar les escombraries i residus que s'acumulen a les riberes i zones pròximes als rius. En aquest sentit, la jornada té un marcat caire participatiu, lúdic i, sobretot, educatiu, donat que fomenta la conscienciació ciutadana respecta a la necessitat de conservar els entorns fluvials.

És una activitat festiva i reivindicativa, amb un alt impacte als mitjans de comunicació, que permet augmentar la seva repercusió i incentivar l’acció directa L'any 2009 l'activitat es va dur a terme el dia 28 de març a 28 municipis catalans distribuïts al llarg de les conques hidrogràfiques del territori. Es calcula que hi varen participar vora 450 persones. La jornada va comptar amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, les empreses gràfiques Cros9 i El Tinter, els diari El Pun i Avuit i els ajuntaments dels 28 municipis participants.

12


ALTRES ACTIVITATS Cicle de conferències. Durant 2009 s'ha realitzat un cicle de xerrades sota el títol “L'aigua al món”.

Activitats de formació i educació ambiental. Tallers específics per a escolars per descobrir la biodiversitat, el valor de l'aigua i dels rius a través de contes i activitats adaptades a diferents edats.

Celebració de la Trobada de Voluntaris. És un acte anual obert a tots els ciutadans per donar a conèixer la importància que tenen els rius en la nostra vida quotidiana. Es fa un reconeixement especial a l'esforç dels centenars de voluntaris de l'entitat, convidant-los a una celebració i acte d'homenatge a la tasca que realitzen en el camp de la custòdia del territori.

Sortides formatives i naturalistes adreçades a públic divers amb l'objectiu de descobrir el riu, la seva biodiversitat, les espècies animals i vegetals que hi habiten, les principals problemàtiques que pateixen, etc. Creació de Xarxes de Conca amb la finalitat de potenciar i estimular una xarxa de treball coordinat entre els diferents grups de voluntaris d'una mateixa conca hidrogràfica.

Publicacions Espiadimonis. Es tracta d'una revista de producció pròpia i lliure subscripció en la que informem sobre diversos aspectes d'interès i novetats relacionats amb els rius i els espais fluvials, sobre les activitats previstes de Projecte Rius o d'altres relacionades amb els medi natural. A banda, de l'edició semestral en paper, també s'edita un butlletí digital de periodicitat quinzenal.

Concurs de fotografia Esquitxos. L'any 2009 s'ha celebrat la tercera edició d'aquest concurs amb el motiu “Capturem el que el riu no vol”, a mode de denúncia de l'estat de degradació que pateixen alguns rius i rieres del nostre país.

13


TEIXINT LA XARXA


XARXA PROJECTE RIUS

SINERGIES

El Projecte Rius neix a Catalunya, el 1997, de la mà d’Associació Hàbitats, però la presència del Projecte en diversos espais de reflexió i d'intervenció ha permès establir vincles amb moltes i diverses organitzacions i fundacions d'arreu del món.

Amb ànim de sumar esforços i compartir èxits, l'Associació Hàbitats forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). Precisament, a finals de 2009 es va assumir la presidència d'aquesta última entitat.

D'aquestes sinergies ha sorgit l'interès, per part de diversos grups, per establir acords que permetin adaptar el Projecte Rius en altres regions o països. Així, l'Associació Hàbitats dóna suport tècnic a totes aquelles entitats que volen adaptar la metodologia a la seva realitat.

L'Entitat també es membre del Consell Català de Comunicació Científica (C4), de l'Agenda 21 Barcelona i de la Xarxa per una Nova Cultural de l'Aigua (XNCA).

Actualment, s'ha implantat el Projecte Rius a Galícia (de la mà de l'entitat ADEGA), la conca del Xúquer (Fundació Limne), Cantàbria (CIMA), Madrid (Territoris Vius), El Bierzo-Laciana (Ciutat), Portugal (ASPE), Mèxic (Gaia) i Bòsnia i Hercegovina (Lijepa NASA i WWF). Els membres de la xarxa ibèrica es reuneixen periòdicament per coordinar accions conjuntes i intercanviar experiències. Al desembre de 2009 es presenta la xarxa al públic a una roda de premsa conjunta a Tortosa i s'obre un espai web propi: www.proyectorios.org

D’una altre banda, l'Associació manté i estableix noves sinergies amb altres entitats, com la Universitat de Barcelona (UB) o el Centre d'Estudis dels Ecosistemes Mediterranis (CERM).

El treball en xarxa facilita, potencia i millora l’intercanvi d'experiències i recursos, a més de refermar la posició de l'Associació Hàbitats al tercer sector ambiental

Xarxa Ibèrica del Projecte Rius

15


PRESÈNCIA DE L’ENTITAT


ASSOCIACIÓ HÀBITATS EN LÍNIA

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

L'Associació utilitza diverses plataformes en línia. Compta, amb un web informatiu sobre l'entitat (www.associaciohabitats.cat) i un web interactiu sobre el seu principal projecte (Projecte Rius).

Conscients del paper de l'Entitat com emissora de missatges relatius als espais fluvials, participació ciutadana i educació ambiental, emetem periòdicament notes i comunicats de premsa. Durant el 2009 l'entitat va recollir més de 100 aparicions en diaris, revistes, ràdios, televisió i diversos espais web. D'altra banda, l'Associació edita amb periodicitat semestral la revista Espiadimonis. Es tracta d'un butlletí de lliure subscripció a través del qual s'informa sobre elements relacionats amb els rius i els espais fluvials, sobre les activitats previstes de Projecte Rius o d'altres entitats que tinguin relació amb els espais naturals. A la primavera de 2009 es va editar i distribuir el volum número 18 a la tardor i el número 19 a la primavera. Tots dos exemplars consten de 24 pàgines, al llarg de les quals els voluntaris i simpatitzants poden trobar articles sobre l'entitat i sobre aspectes de les temàtiques que es tracten els projectes, a mode de complement formatiu. A més, es busca la complicitat dels lectors i s'anima als grups de voluntaris a participar i a dir la seva.

L'espai web de Projecte Rius (www.projecterius.org) es va estrenar l'any 2001. Els seus continguts informen sobre que és el projecte, objectius, missió, les activitats que es duen a terme, i notícies d'interès. Mitjançant el web, les persones poden posar-se en contacte amb nosaltres i sobretot inscriure's a les activitats que programem.

Paral·lelament, l'Entitat també edita una versió reduïda de l'Espiadimonis, anomenada Espiadimonis digital. Aquest butlletí té periodicitat quinzenal i arriba als socis i persones vinculades a l'entitat a través de correu electrònic.

El web del Projecte Rius està concebut com una de les eines comunicatives més importants de l’entitat L'espai web és fonamental per als voluntaris del Projecte Rius, que poden accedir a l'apartat d'intranet gestionant els resultats de les inspeccions de riu que realitzen, gràcies al nou sistema de georeferenciació de trams de riu. La georeferenciació de dades fa que, un cop introduïdes les dades, els voluntaris les puguin veure en un mapa en línia que els permetrà efectuar un seguiment del rius que analitzen, alhora que poden consultar les dades dels voluntaris de tot Catalunya. Aquesta innovació facilita el flux de dades entre l'Entitat i el públic, alhora que fomenta el sentiment de pertinença a una xarxa d'inspectors territorials.

17


PROPOSTES PER L’ANY 2010


PLANTA’T! JORNADA PEL BOSC DE RIBERA En aquesta jornada es preveu que hi participin uns 10 municipis de manera simultània, la qual cosa pot suposar un conjunt de 300 persones.

!

Per mitjà d’aquest tipus de jornades s'aconsegueix una forta repercussió mediàtica, fent possible que el missatge arribi a molta gent, incrementant la seva sensibilitat i compromís cap al medi ambient

L'any 2010 l'Associació Hàbitats realitzarà una nova jornada de conscienciació ambiental que durà el nom de Planta't!

Aquest projecte, d'altra banda, uneix esforços de les administracions i la ciutadania en la millora dels ecosistemes aquàtics. Un dels punts clau que marca la Directiva Marc de l'Aigua és, precisament, la participació ciutadana en la consecució del bon estat ecològic. Recordem que aquesta directiva obliga els estats membres de la Unió Europea a aconseguir el bon estat ecològic de les seves aigües el 2015. Aquest projecte de plantacions compleix amb les directrius de la normativa, establint una millora de l'estructura del bosc de ribera i sent una activitat de difusió i educació ambiental.

L'objectiu fonamental és implicar a la població en la conservació del medi natural, tot efectuant accions directes de millora del bosc de ribera. Per aquest motiu, la jornada comptarà amb l'extracció d'espècies vegetals invasores i, seguidament, es procedirà a la plantació d'espècies pròpies del bosc de ribera. La jornada tindrà un marcat caire participatiu, essent l'educació en el medi ambient un dels eixos principals de la programació.

LA RECUPERACIÓ DEL BOSC DE RIBERA ÉS FONAMENTAL EN LA CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES FLUVIALS

19


EL CAMP DE TREBALL REFORÇARÀ EL PROJECTE D’ADOPCIÓ QUE ES DESENVOLUPA A BIGUES I RIELLS

CAMPS DE TREBALL AMBIENTAL L'Associació Hàbitats, conscient de la necessitat de plantejar nous reptes i objectius als nostres voluntaris engega al 2010 camps de treball ambiental. Es preveu que aquestes jornades de treball tinguin una durada setmanal i s'hi duguin a terme accions directes i participatives de conservació i millora d'un espai fluvial, el riu Tenes, alhora que també s'impartiran sessions formatives de coneixement del bosc de ribera i les principals espècies que hi habiten. Entre les actuacions previstes s'inclouran censos de fauna i flora, construcció de caixes niu, recuperació de valors patrimonials, i neteja de camins i zones properes al riu. D'altra banda, s'aprofitaran els camps per a realitzar activitats de difusió i sensibilització, que hauran de servir per dignificar i posar en valor el patrimoni natural i cultural del terreny en custòdia que té l'entitat en el municipi de Bigues i Riells.

20


PLA DE PARTICIPACIÓ L'Associació Hàbitats ha aprovat la realització d'un pla de participació conduït per un equip assessor extern. Els objectius principals del Pla són copsar les inquietuds i aportacions de la base social de l'entitat, per tal de fer que l'Associació Hàbitats esdevingui una entitat de referència en l'àmbit del voluntariat ambiental i la participació social i ciutadana.

El Pla es desenvoluparà en diferents fases, que inclouran: entrevistes en profunditat als membres antics i als actuals de la junta directiva i de l'equip tècnic, socis, voluntaris i col·laboradors; reunions territorials amb els grups de socis i voluntaris per generar espais de reflexió conjunts; i un formulari online que permeti que aquelles persones que no puguin participar a les activitats presencials puguin oferir les seves idees i opinions.

El Pla de Participació es desenvoluparà durant 2010 i, basant-se en les coclusions d’un diagnosis de participació realitzat al 2009, permetrà definir de manera conjunta amb totes les persones implicades, quines estratègies emprendre per seguir conjugant de manera efectiva la conservació del medi natural amb la vessant social que ens caracteritza.

Després de tretze anys treballant per l'entorn natural i cultural és necessària una reflexió interna en companyia dels nostres socis i voluntaris

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA ARTICULA EL TREBALL DE L’ ENTITAT, TANT ALS SEUS PROJECTES COM A NIVELL INTERN


MEMÒRIA ECONÒMICA


COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES RECURSOS Despeses 2009 Estructura 48.146,58 € Inspeccions 24.590,44 € Trobada de voluntaris 9.876,75 € Fem Dissabte! 13.389,49 € Concurs de fotografia 2.669,56 € Cultura i difusió 37.200,43 € Adopcions 25.488,95 € Xarxa Projecte Rius 12.452,26 € -------------------------------------------------TOTAL DESPESES 173.814,46 €

7% 27%

15%

21% 14%

2%

8%

6%

Estructura

Inspeccions

Trobada de voluntaris

Fem Dissabte!

Concurs de fotografia

Cultura i difusió

Adopcions

Xarxa Projecte Rius

COM OBTENIM ELS NOSTRES INGRESSOS Ingressos 2009 Subvencions públiques 123.655,62 € Subvencions privades 83.582,33 € Donacions 1.900,00 € Prestació de serveis 17.064,15 € Quotes socis 5.942,00 € -------------------------------------------------TOTAL INGRESSOS 232.144,10 €

7%

3%

1%

53% 36%

Subvencions públiques

Subvencions privades

Donacions

Prestació de serveis

Quotes socis

23


AGRAÏMENTS


El treball de l’Associació Hàbitats no seria possible sense el compromís i la col·laboració dels milers de persones que integren els grups de voluntaris de l'entitat. El seu compromís amb el medi ambient en general, i amb els rius en particular, que els mou a investigar l'estat de salut del seu riu, a netejar i millorarlo, és el nostre motor. Sense aquesta energia, la nostra tasca no seria possible. A tots ells: moltes gràcies. També hem d'agrair a tots els nostres socis i sòcies el seu esforç i recolzament any rere any. Com associació, el nostre treball no té sentit sense la nostra base social. La seva confiança ens dóna forces per continuar treballant. De la mateixa manera, l'entitat agraeix encaridament la tasca d'organismes públics i privats que donen suport a l'estructura de l'Associació.

25


Si vols col·laborar amb Associació Hàbitats i iniciar els teus passos en el terreny del voluntariat ambiental o establir un compromís ferm amb el medi ambient no ho dubtis: CONTACTA AMB NOSALTRES FES-TE’N VOLUNTARI

Participa com a voluntari en les activitats que et proposem, apropa't al teu entorn d'una altra manera, coneix i col·labora en el seu futur. Pots inspeccionar la qualitat dels rius o participar en alguna altra activitat de les que realitzem al llarg de l'any.

FES-TE’N SOCI

Fent-te soci d'Hàbitats contribuiràs a fer un món més sostenible, potenciant la valoració i reconeixement del nostre patrimoni natural com a pilar del desenvolupament humà. Decideix apostar per una associació compromesa i on els seus membres són el principal actiu. Com a sòcia o soci, rebràs informació de les activitats, butlletins i podràs participar en les assemblees anuals. A més, podràs aprofitar les ofertes exclusives que ofereixen les empreses que col·laboren amb l'Associació Hàbitats.

COM EMPRESA COL·LABORADORA

Si ets una organització, contacta amb nosaltres, junts trobarem la millor manera de col·laborar. Podeu patrocinar activitats o bé desenvolupar un pla de voluntariat per a empresa, fomentant així la Responsabilitat Social Corporativa amb el Medi Ambient.

www.projecterius.org