Itinerari de natura per la riera de Martinet

Page 1

El projecte de la riera de Martinet neix de l’ il·lusió compartida de veïns i amics d’ Aiguafreda i rodalies per recuperar la riera de la seva infantesa. Així va ser com l’Associació Martinet i l’Associació Hàbitats varen decidir col·laborar en un projecte comú, amb l’objectiu d’aconseguir una gestió sostenible, millora ambiental i posada en valor d’aquest espai fluvial d’elevat valor ecològic i de gran interès social. Des de finals de 2007, les dues entitats han treballat intensament, utilitzant les eines que ofereix la custòdia del territori i l’educació ambiental. Actualment també participen en el projecte la finca El Saüc, propietat d’Embotits Salgot i l’Ajuntament d’ Aiguafreda mitjançant acords de custòdia del territori. A través de la fórmula de les adopcions de riu del Projecte Rius, s’ha posat en marxa una proposta de conservació i millora ecològica de la riera de Martinet, que ha contemplat la realització d’estudis sobre la fauna i flora a la vall de Martinet i d’accions directes de millora d’hàbitats. Gràcies a tot això, ha estat possible la creació d’un itinerari didàctic i d’una guia de natura de la vall de Martinet. Moltes de les actuacions i l’edició d’aquest fulletó han comptat amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad i l’Ajuntament d’Aiguafreda. També han col·laborat en el projecte el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besò's, l’Oficina tècnica del Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona), l’empresa Embotits Salgot S.A.. Per últim, agraïm especialment la col·laboració dels simpatitzants i voluntaris que ens han ajudat.

El proyecto de la riera de Martinet nace de la ilusión compartida de vecinos y amigos de Aiguafreda y alrededores por recuperar el curso fluvial de sus recuerdos. Así fue como la Associació Martinet y Associació Hàbitats decidieron colaborar en un proyecto común, con el fin de lograr una gestión sostenible, mejora ambiental y puesta en valor de un espacio fluvial de elevado valor ecológico y de gran interés social. Desde finales de 2007, las dos entidades han trabajado intensamente, utilizando los instrumentos que ofrece la custodia del territorio y la educación ambiental. Actualmente también participan en el proyecto la finca El Saüc y el Ayuntamiento de Aiguafreda, mediante acuerdos de custodia del territorio. A través de la fórmula de las adopciones de río, se ha puesto en marcha una propuesta de conservación y mejora ecológica del espacio fluvial, que ha contemplado la realización de estudios sobre la fauna y flora del valle de Martinet y de acciones directas de mejora de hábitats. Gracias a todo ello, ha sido posible la creación de un itinerario didáctico y una guía de naturaleza del valle de Martinet. Muchas de las actuaciones y la edición de este folleto han contado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento de Aiguafreda. También han colaborado en el proyecto el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, la Oficina técnica del Parc Natural del Montseny (Diputació de Barcelona), la empresa Embotits Salgot S.A.. Finalmente agradecemos especialmente la colaboración de los simpatizantes que nos han ayudado.

Com podem col.laborar en la preservació de la vall de Martinet “Col·laborant en la conservació dels hàbitats de la vall contribuireu al manteniment de la biodiversitat” • No allibereu animals exòtics • Feu fotos en comptes d’agafar plantes • Camineu pels senders senyalitzats • Aviseu a les autoritats si detecteu alguna agressió al medi

Itinerari de natura per la riera de Martinet

Punt d’informació del Parc de la Carretera a Aiguafreda. Envieu-nos fotos, comenteu la vostra experiència a

rierademartinet.blogspot.com rierademartinet@gmail.com Extracte de la Declaració Universal dels Drets dels Animals 1 Tots els animals neixen iguals davant la vida i tenen els mateix dret a l’existència. 2 A) Tot animal té dret al respecte. C) Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà. 4 A) S’estableix el dret a la llibertat dels animals salvatges i el dret dels domèstics a viure i créixer al ritme i en les condicions pròpies de la seva espècie, i a viure en el seu medi natural, ja sigui terrestre, aeri o aquàtic, a reproduir-se i a poder complir el seu cicle natural de vida. B) Tota privació de llibertat, encara que sigui amb finalitats educatives, és contrària a aquest dret. 5 A)Tot animal que pertanyi a una espècie que visqui tradicionalment en l’entorn humà, té dret a viure i créixer al ritme i en les condicions de vida i de llibertat que són pròpies de la seva espècie. B) Tota modificació d’aquest ritme o condicions que sigui imposada per l’home amb finalitats mercantils, és contrària al susdit dret. 12 A) Tot acte que provoqui la mort d’un gran nombre d’animals salvatges és un genocidi, és a dir , un crim contra l’espècie. B) La contaminació i la destrucció de l’ambient natural conduiran cap al genocidi.

Amb la col·laboració de:

A S S O C I A C I Ó

martinet grup de defensa fluvial

Diputació Barcelona xarxa de municipis

Ajuntament d’Aiguafreda


L’Afrau

Itinerari de natura per la riera de Martinet

Urb.Perafita

DADES DE L’ITINERARI/DATOS DEL ITINERARIO

4

LONGITUD/LONGITUD: 3,2KM.

Informació 1

DURADA APROX./DURACIÓN APROX.: 45MIN.

Les Feixes

DIFICULTAT/DIFICULTAD: BAIXA/BAJA

Us convidem a conèixer la vall de Martinet a través d’un itinerari circular i didàctic, començant per la Font dels Enamorats d’Aiguafreda, de fresques i netes aigües carbonatades. Gaudirem d’un paisatge canviant amb una rica i diversa fauna i flora i descobrirem el sorprenent patrimoni cultural d’aquest indret, tot passejant entre alzinars, rouredes i boscos de ribera, vora les cristal·lines aigües de la riera de Martinet i als peus del massís del Montseny, declarat Parc Natural i Reserva de la Biosfera (UNESCO).

itinerari llarg / itinerario largo itinerari curt / itinerario corto

Pont Resclosa

Informació 2

3

Una de taurons les singularitats d’aquesta vall és la diversitat d’hàbitats, que Pescant fa possible la presència d’espècies animals i vegetals adaptades a diferents condicions ambientals. Als boscos podrem observar rastres de senglars, picots i esquirols, però també s’hi amaguen la rata cellarda i la geneta entre les branques de roures i alzines. El toixó és un altre dels habitants de la vall i sota les aigües de la riera, entre les rogenques arrels dels verns la serp d’aigua s’hi esmuny per atrapar amfibis i larves d’altres animals aquàtics.

Urb.El Pinós

Informació 3

El Saüc

Resseguint el curs fluvial hi podem trobar verneda, bosc de ribera on l’arbre dominant és el vern, acompanyat d’altres arbres que aprofiten l’elevada disponibilitat d’aigua i la frescor per formar petites o grans Mira que la té llarga comunitats, a diferent distància de l’aigua. Així, a la riera de Martinet hi conviuen arbres de ribera com el freixe, l’àlber o l’avellaner, però també aurons blancs i arbustos com el saüc, els barretets o l’arç blanc. També podrem gaudir d’espectaculars roques cobertes de molses i hepàtiques i de falgueres com la falzia o la llengua de cérvol.

PARC NATURAL DEL MONTSENY

Informació 4 En els roquissars i clarianes més assolellades de la vall i també les antigues feixes de conreu, on abans es cultivava vinya, cereals o fins i tot oliveres i ara convertits en prats de dall, podrem observar una extraordinària diversitat d’herbes i invertebrats, amb un esclat de colors i olors a la primavera. Algunes de les plantes aromàtiques que delectaran el nostre olfacte són la farigola i el romaní. A les feixes, nombroses orquídies floreixen entre plantatges centàurees i algun ginebró.

2

Font dels Enamorats

1

Aiguafreda de Dalt