Associació Hàbitats

Associació Hàbitats

Barcelona, Spain

Associació Hàbitas és una entitat social que treballa per apropar el medi natural al conjunt de la societat, mitjantçant l'educació, el voluntariat i la participació social.

www.associaciohabitats.cat