Associació Hàbitats

Barcelona, ES

Associació Hàbitas és una entitat social que treballa per apropar el medi natural al conjunt de la societat, mitjantçant l'educació, el voluntariat i la participació social.

http://www.associaciohabitats.cat