Síntesis de la monografia del programa ICI

Page 1

SÍNTESI DE LA MONOGRAFIA COMUNITÀRIA SANTA CATALINA I ES JONQUET, 2015

EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL El Projecte d’intervenció comunitària intercultural (ICI) impulsat per l’Obra Social “la Caixa” a 39 territoris de 31 municipis de tot Espanya, caracteritzats per la seva elevada diversitat cultural, a Palma es desenvolupa als barris de Santa Catalina i el Jonquet, per l’associació GREC amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma. Aposta pel foment de la convivència i la cohesió social, afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de totes les persones que viuen al territori. Aquesta intervenció es desenvolupa des de juliol de 2014, període en el

que s’ha anat teixint una xarxa de relacions el resultat de la qual és la realitat actual, amb aproximadament 60 entitats i serveis del territori treballant conjuntament al procés comunitari. Des d’aquesta xarxa s’han impulsat diverses iniciatives: la Festa per la Convivència; el programa d’activitats d’estiu amb cinema a la fresca, contacontes interculturals i altres activitats, una guia que aglutina les diverses entitats i recursos del territori i l’elaboració de la Monografia comunitària, una aproximació al territori en el qual han participat en col·loquis sobre els barris aproximadament 150 perso-

nes, juntament amb grups de treball per a compartir el contingut i començar a concretar tres eixos sobre els quals es reagrupen el potencial i els reptes de la comunitat amb vistes a continuar el procés. El següent document presenta una síntesi de la Monografia, tres eixos en què s’agrupen les seves conclusions convertides en potencialitats i reptes de la comunitat, per a posteriorment plantejar el següent pas del procés. També inclou una llista d’entitats i recursos del territori.

PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LA MONOGRAFIA Història i descripció general Santa Catalina i el Jonquet han estat barris de pescadors, lligats a la cultura marinera, a l’artesania i als primers assentaments industrials de la ciutat. Aquest origen encara pot apreciar-se en alguns dels seus carrers i edificis. Ambdós barris, situats fora de les murades que protegien la ciutat, eren banyats per la mar i era habitual veu-

re com des de el Jonquet sortien carros carregats de peix cap a la Llotja. Al llarg dels anys 60 i 70 el Jonquet es va degradar urbanísticament i socialment, abandonat per l’Administració i es convertí en un barri multiproblemàtic, amb greus necessitats. El 1985 hi havia unes 30-40 famílies d’ètnia gitana que vivien a cases se-

miderruïdes i amb prou feines en condicions d'habitabilitat. Aquell any fou aprovat un PERI que afavorí obres de millora i la situació actual, tot i que encara queden reclamacions formulades des de fa anys per la ciutadania, com la rehabilitació dels molins del Jonquet i l’aprovació

Autors: Carlos Vecina, Pau Alomar i Toñi Segura Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.