__MAIN_TEXT__

Page 1

01

Gener 2015

Palma Districte de Ponent Sta. Catalina i El Jonquet

L’associació GREC, l’Ajuntament de Palma

Sta. Catalina i el Jonquet

Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) C/ Juan Ramón Jiménez, 15. 07008 Palma Tel. 971.409.094

Toñi Segura: asegura@grecmallorca.org Pau Alomar: palomar@grecmallorca.org Carlos Vecina: cvecina@grecmallorca.org

Profile for GREC Associacio

Full informatiu 1  

Full informatiu nº 1 del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural. ICI. Dessenvolupat pel GREC amb el finançament de l'Obra Social d...

Full informatiu 1  

Full informatiu nº 1 del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural. ICI. Dessenvolupat pel GREC amb el finançament de l'Obra Social d...

Advertisement