Page 1

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI medical PRODUCT CATALOGUE / TOOTEKATALOOG

2012


manufacturer / tootja Assi AS Valdeku tee 109, 11216 Tallinn, Estonia tel +372 655 8950 / fax +372 655 8955 info@assi.ee www.assi.ee

distributor / esindaja AB Medical Group Eesti OÜ Reti tee 12, Peetri küla 75312 Rae vald, Harjumaa, Estonia tel +372 655 2310 / fax +372 659 3250 info@abmedical.ee www.abmedical.ee

AB Medical Group Riga SIA Gustava Zemgala 62 LV-1039 Riga, Latvia tel +371 6743 6684 / fax +371 6743 6685 mail@abmedical.lv

SWEDEN Exacta Restaurangmaskiner AB Nybohovsbacken 29, 11763 Stockholm, Sweden tel +46 8 410 207 90 / fax +46 8 410 207 99 info@exacta-ab.se www.exacta-ab.se

RUSSIA DIETA HERES / SAINT-PETERSBURG Nabereznaja Reki Volkovki 9, 192102, Saint-Petersburg, Russia tel +7 812 493 5077 / fax +7 812 493 5076 dieta.rus@dieta.fi www.DietaHeres.ru


CONTENTS 1. ABOUT THE COMPANY

/ SISUKORD

/ ETTEVÕTTEST

2. WORK TABLES AND SINK TABLES / TÖÖ- JA VALAMULAUAD 3. SHELVES

/ RIIULID

4. TROLLEYS

/ KÄRUD

5. CUPBOARDS

/ kapid

4 6 14 20 26

6. CUSTOM MADE / ERITÖÖD

30

7. STAIRS / ASTMED

31

8. ACCESSORIES

/ TARVIKUD

32

9. REFERENCES

/ TEHTUD TÖÖD

40


CE DECLARATION OF CONFORMITY We,

ASSI AS Valdeku 109, 11216 Tallinn, Estonia declare under our sole responsibility that the products

Stainless steel work tables Stainless steel sink tables Stainless steel shelving Stainless steel cabinets Stainless steel trolleys and carts Stainless steel drinking vessels to which this declaration relates are made of the following materials and specifications Stainless steel EN 1.4301 / 1.4307 (sheets) Acid proof stainless steel EN 1.4401 / 1.4404 (sheets) EN 1.4301 (tubing) EN ISO 15609-1 (welding procedures)

Tallinn 01.06.2009

_________________________

ASSI AS

We aim to be the best partner for resellers and users of professional kitchen and laboratory furniture. Meie eesmärk olla parim koostööpartner profiköögi- ja laboratooriumimööbli edasimüüjatele ning kasutajatele.

4

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


ASSI AS The high quality of our stainless steel products is well-known and appreciated. In addition to Estonia and Finland, we deliver stainless steel products to the other Baltic countries, Scandinavia and Russia.

Meie roostevabast terasest toodete kõrge kvaliteet on tuntud ja hinnatud. Lisaks Eestile ja Soomele müüme roostevabast terasest tooteid ka teistesse Balti riikidesse, Skandinaaviasse ja Venemaale.

Our broad range of products is guaranteed to conform to modern requirements due to intense cooperation with our clients and continuous production development.

Tihe koostöö klientidega ning pidev tootearendus tagavad meie laialdase tootevaliku vastavuse tänapäeva nõuetele.

Whatever the project, large or small, we will help you to find the best solution!

Olgu projekt suur või väike, aitame Teil alati leida kõige sobivama lahenduse!

The factory was founded in 2003. We specialize in manufacturing stainless steel products for catering kitchens and stores. Our broad range of products includes items for food industry and laboratory purposes.

Tehas on asutatud 2003 aastal. Oleme spetsialiseerunud suurköökide ja kaupluste roostevabast terasest inventari tootmisele. Meie laialdasse tootevalikusse kuuluvad ka tooted toiduainetööstuse ja erinevate laborite tarbeks.

The success of our company is based on long-term experience, continuing training and state-of-the-art technology, which guarantee the highest quality of steel products.

Kvalifitseeritud töötajate pikaajaline töökogemus, pidev koolitus ning uusim tehnoloogia on meie ettevõtte edukuse alus ja terastoodete kõrge kvaliteedi garantii.

AB Medical Group Estonia

Sertifikaat Välja antud

AB Medical Group Eesti OÜ Reti tee 12, Peetri küla, 75312 Harju maakond

Bureau Veritas Certification kinnitab, et eelpoolmainitud ettevõtte juhtimissüsteemi on kontrollitud ja leitud olevat vastavuses allpoolnimetatud juhtimissüsteemi standardi nõuetega STANDARD

______________________________________________

____________________________

ISO 9001:2008

AB Medical Group Estonia Ltd. is a medical equipment company with history dating back to 1995. Our main activity is sales, maintenance and repair of medical devices.

AB Medical Group Eesti OÜ on alates 1995. aastast meditsiinitehnika valdkonnas tegutsev ettevõte. Meie põhitegevuseks on meditsiinitehnika turustamine, hooldus ja remont.

Our goal is to offer our customers and partners the best solutions and create confidence in constantly high quality of our service. In ackowledgement of that we were the first company in our field of activity to receive ISO 9001:2008 certificate for sales, maintenance and repair of medical devices.

Soovime osutada oma klientidele ja partneritele parimat teenust ning tekitada kindlustunnet teenuse püsiva ja kõrge kvaliteedi osas. Selle kinnituseks saime esimese Eesti ettevõttena oma tegevusvaldkonnas ISO 9001:2008 sertifikaati meditsiinitehnika müügi, hoolduse ja remondi alal.

We offer desinfection and sterilization equipment and stainless steel furniture which is being used in most of the operating and sterilization departments and desinfection rooms of our customers.

Meie poolt pakutavad desinfektsiooni- ja sterilisatsiooniseadmed ning roostevabast terasest mööbel on leidnud kasutust enamike haiglate operatsiooni- ja sterilisatsiooniosakondades ning desinfektsiooniruumides.

As an authorized distributor of AS ASSI we believe that we are the best partners in equipping health care facilities, laboratories and pharmaceutical companies with stainless steel products in Estonia and nearby countries.

AS ASSI toodete ametliku esindajana usume, et oleme parimad partnerid tervishoiuasutuste, laborite ning ravimitööstusettevõtete sisustamisel roostevabast terasest toodetega nii Eestis, kui ka lähiriikides.

KÄSITLUSALA

______________________________________________

____________________________

MEDITSIINISEADMETE MÜÜK, HOOLDUS JA REMONT.

Heaks kiidetud:

28 Detsember, 1999

Sertifikaadi kehtivuse tingimuseks on, et ettevõte jätkuvalt täidab heakskiidetud juhtimissüsteemi nõudeid. Sertifikaat kehtib kuni: 28 Detsember, 2014 Sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks helista (+372 6676610) Täiendavaid selgitusi antud sertifikaadi käsitlusala ja juhtimissüsteemi nõuete kohaldatavuse kohta saab küsida sertifikaati omavalt ettevõttelt.

Kuupäev: 12 Detsember, 2011

Akrediteeritud MSC004

Sertifikaadi Number: EST02711A

VÄLJAANDJA: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-24B,

10115 Tallinn, Eesti

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

5


Work & sink tables I töö- ja valamulauad

6

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Worktables & sink tables I töö- ja valamulauad

Worktables & sink tables / töö- ja valamulauad Ergonomics, hygiene and comfort while working are becoming increasingly important in the workplace. Therefore, the basis of a well-operating workplace is stainless steel equipment which is long-lasting and easy to service.

Ergonoomia, hügieen ja töötamise mugavus muutuvad töökohal üha olulisemaks. Seepärast on kergesti hooldatav ja pika kasutuseaga roostevabast terasest sisustus hästi toimiva töökoha alus.

The standard depth of the work and sink tables is 700 mm. The stainless steel working plane is made of 1.0 mm brushed steel plate with a profile ridge height of 35 mm. A stainless steel supporting frame underlies the working plane. It is possible to attach a 60–200 mm high splash back plate to the plane’s back edge.

Töö- ja valamulaudade standardsügavus on 700 mm. Roostevabast terasest töötasapind on harjatud 1,0 mm terasplaadist, profiilkandi kõrgus 35 mm. Töötasapinna all on roostevabast terasest tugikonstruktsioon. Tasapinna tagumisele servale on võimalik paigaldada 60–200 mm kõrgune pritsmekaitseplaat.

You will find a suitable sink for any purpose from our broad range of standard sized sinks. The sinks are equipped with a 1½” or 3½“ foot valve opening. Accessories such as a sedimentation container, ball valve and overflow system improve hygiene and simplify maintenance.

Standardmõõtudega valamute laialdasest tootevalikust leiate sobiva suurusega valamu igaks otstarbeks. Valamud on varustatud 1½“ või 3½“ põhjaklapi avaga. Lisavarustus, nagu settenõu, kuulkraan ja ülevoolusüsteem, parandavad hügieeni ning lihtsustavad puhastamist.

The strong frame of the work and sink tables is made of stainless steel rectangular tubes. The height of the frame’s legs can be adjusted +/- 25 mm.

Töö- ja valamulaudade tugev raam on roostevabast terasest nelikanttorudest. Raami jalgade kõrgus on reguleeritav vahemikus +/-25 mm.

Shelves, cupboards and drawers can be installed into the frames, thus allowing for a more effective use of space and improve functionality.

Tõhusat ruumikasutust ja funktsionaalsust pakuvad raami sisse paigaldatavad riiulid, kapid ja sahtlid.

Work and sink tables as well as any compatible accessories can also be made of acid resistant stainless steel AISI316.

ART OF STAINLESS STEEL

Töö- ja valamulaudu ning nendele sobivat lisavarustust on võimalik toota ka happekindlast roostevabast terasest AISI316.

ASSI MEDICAL 2012

7


Work & sink tables I töö- ja valamulauad

Work tableS töölauad

H

L

D

Dimensions (mm) Product code L D H 1000 x 700 x 900 1200 x 700 x 900 1400 x 700 x 900 1600 x 700 x 900 1800 x 700 x 900 2000 x 700 x 900 2200 x 700 x 900 2400 x 700 x 900 2600 x 700 x 900

TL100/70/90 TL120/70/90 TL140/70/90 TL160/70/90 TL180/70/90 TL200/70/90 TL220/70/90 TL240/70/90 TL260/70/90

* Work tables of different sizes are available to order / võimalik on tellida erimõõdus töölaudu

Work tableS WITH SPLASH BACK töölauad tagaservaga

H2

H1

L

D

Dimensions (mm) Product code L D H1/H2 1000 x 700 x 900/960 TL100/70/96 1200 x 700 x 900/960 TL120/70/96 1400 x 700 x 900/960 TL140/70/96 1600 x 700 x 900/960 TL160/70/96 1800 x 700 x 900/960 TL180/70/96 2000 x 700 x 900/960 TL200/70/96 2200 x 700 x 900/960 TL220/70/96 2400 x 700 x 900/960 TL240/70/96 2600 x 700 x 900/960 TL260/70/96

* Work tables of different sizes are available to order / võimalik on tellida erimõõdus töölaudu ** Height options for the back wall H2: 60 mm, 100 mm, 150 mm and 200 mm / tagaserva kõrguse H2 valikud: 60 mm, 100 mm, 150 mm ja 200 mm

8

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Worktables & sink tables I töö- ja valamulauad

SINK tableS valamulauad

Dimensions (mm) Product code L D H 1000 x 700 x 900 1200 x 700 x 900 1400 x 700 x 900 1600 x 700 x 900 1800 x 700 x 900 2000 x 700 x 900 2200 x 700 x 900 2400 x 700 x 900 2600 x 700 x 900

VL100/70/90 VL120/70/90 VL140/70/90 VL160/70/90 VL180/70/90 VL200/70/90 VL220/70/90 VL240/70/90 VL260/70/90

H

L

D

* Location of the sink as per the customer’s request / valamu asukoht vastavalt tellija soovile

SINK tableS WITH SPLASH BACK valamulauad tagaservaga Dimensions (mm) Product code L D H1/H2 1000 x 700 x 900/960 VL100/70/96 1200 x 700 x 900/960 VL120/70/96 1400 x 700 x 900/960 VL140/70/96 H1 1600 x 700 x 900/960 VL160/70/96 1800 x 700 x 900/960 VL180/70/96 2000 x 700 x 900/960 VL200/70/96 2200 x 700 x 900/960 VL220/70/96 2400 x 700 x 900/960 VL240/70/96 2600 x 700 x 900/960 VL260/70/96

H2

L

D

* Location of the sink as per the customer’s request / valamu asukoht vastavalt tellija soovile ** Height options for the back wall H2: 60 mm, 100 mm, 150 mm and 200 mm / tagaserva kõrguse H2 valikud: 60 mm, 100 mm, 150 mm ja 200 mm

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

9


Work & sink tables I töö- ja valamulauad

CUPBOARDS WITH SLIDING DOORS

lükandustega töölaud

Dimensions (mm) L

800 x 700 x 900/1100 1000 x 700 x 900/1100 1200 x 700 x 900/1100 1400 x 700 x 900/1100 1600 x 700 x 900/1100 1800 x 700 x 900/1100 2000 x 700 x 900/1100 2200 x 700 x 900/1100 2400 x 700 x 900/1100

H2

H1

L

Product code

D H1/H2

D

TLK2-80/70/90 TLK2-100/70/90 TLK2-120/70/90 TLK3-140/70/90 TLK3-160/70/90 TLK3-180/70/90 TLK4-200/70/90 TLK4-220/70/90 TLK4-240/70/90

* Height options for the back wall H2: 60 mm, 100 mm, 150 mm and 200 mm / tagaserva kõrguse H2 valikud: 60 mm, 100 mm, 150 mm ja 200 mm

CUPBOARDS WITH SLIDING DOORS AND DRAWERS

lükandustega töölaud sahtlitega

Dimensions (mm) L

H2

H1

L

D

Product code

D H1/H2

800 x 700 x 900/1100 1000 x 700 x 900/1100 1200 x 700 x 900/1100 1400 x 700 x 900/1100 1600 x 700 x 900/1100 1800 x 700 x 900/1100 2000 x 700 x 900/1100 2200 x 700 x 900/1100 2400 x 700 x 900/1100

TLK2L4-80/70/90 TLK2L4-100/70/90 TLK2L4-120/70/90 TLK3L4-140/70/90 TLK3L4-160/70/90 TLK3L4-180/70/90 TLK4L4-200/70/90 TLK4L4-220/70/90 TLK4L4-240/70/90

* Height options for the back wall H2: 60 mm, 100 mm, 150 mm and 200 mm / tagaserva kõrguse H2 valikud: 60 mm, 100 mm, 150 mm ja 200 mm

WORK TABLE ON WHEELS töölaud ratastel H

L

10

ASSI MEDICAL 2012

D

Dimensions (mm) Product code L D H

1000 x 700 x 900

TLR-100/60/90

1200 x 700 x 900

TLR-120/60/90

1400 x 700 x 900

TLR-140/60/90

ART OF STAINLESS STEEL


Worktables & sink tables I töö- ja valamulauad

Smooth lower shelf for work and sink tables alumine sile riiul töö- ja valamulaudadele Product code D

T500

L

* Length and depth as per dimensions of the work table / pikkus ja sügavus vastavalt töölaua mõõtudele

lower GRID shelf for work and sink tables alumine lamellriiul töö- ja valamulaudadele Product code D

L500

L * Length and depth as per dimensions of the work table / pikkus ja sügavus vastavalt töölaua mõõtudele

SINKS

Dimensions (mm) Product code L D H 150 x 300 x 150 180 x 400 x 200 340 x 300 x 200 400 x 400 x 200 420 x 200 x 200 500 x 300 x 300 500 x 400 x 200 500 x 500 x 250 512 x 406 x 300 600 x 450 x 250

V50/30/50 V18/40/20 V34/30/20 V40/40/20 V42/20/20 V50/30/30 V50/40/20 V50/50/25 V51/40/30 V60/45/25

valamud

H

1 1/2” / 3 1/2”

D

* The range of AISI 316 sinks is limited. Ask regarding availability. AISI 316 valamute valik on piiratud. Küsi pakkumist.

L ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

11


Work & sink tables I töö- ja valamulauad

Drawers FOR WORK AND SINK TABLES sahtlid töö- ja valamulaudadele

H

L

D

Dimensions (mm) Product code L D H 400 x 560 x 210

L1-6170

Drawers FOR WORK AND SINK TABLES sahtlid töö- ja valamulaudadele H

L

Dimensions (mm) Product code L D H 400 x 560 x 600

L2-6202

D

Drawers FOR WORK AND SINK TABLES sahtlid töö- ja valamulaudadele H

L

12

ASSI MEDICAL 2012

Dimensions (mm) Product code L D H 400 x 560 x 600

D

ART OF STAINLESS STEEL

L3-6203


Worktables & sink tables I töö- ja valamulauad

Drawers FOR WORK AND SINK TABLES sahtlid töö- ja valamulaudadele

Dimensions (mm) Product code L D H 400 x 560 x 600

H

L4-6212 L

D

L

D

Cupboards with a door and shelf kapid ukse ja vaheriiuliga töö- ja valamulaudadele

Dimensions (mm) Product code L D H

400 x 560 x 600

H

K1-6123

* saadaval nii parema-, kui vasakukäelisena /

Cupboards with a door and shelf kapid ukse ja vaheriiuliga töö- ja valamulaudadele

H

Dimensions (mm) Product code L D H

800 x 560 x 600

K2-6140 L

ART OF STAINLESS STEEL

D

ASSI MEDICAL 2012

13


Shelving I riiulid

14

ART OF STAINLESS STEEL


Shelving I riiulid

Shelves / riiulid The heavy-duty stainless steel shelves with a strong construction can be easily cleaned. The product line contains shelves with ceiling, table, wall and floor mounts. Both full and vented shelves are used.

Roostevabast terasest tugeva konstruktsiooniga riiulid on väga vastupidavad ja kergesti puhastatavad. Tootevalikusse kuuluvad nii lae-, laua-, seina- kui ka põrandakinnitusega riiulid. Kasutatakse kas plaat- või lamellriiuleid.

It is easy to match wall mount shelves with the needs of different rooms. Easily adjustable shelf girders and wall grooves are made of anodised aluminium, the space between the girders is 1200 mm. Wall shelves are made of 1.0 mm stainless steel and they can be either full or vented shelves. The bearing capacity of the shelves is 100–150 kg, dependent on the length. Standard depths are 300, 400 and 500 mm.

Seinariiuleid on lihtne sobitada erinevate ruumide vajadustega. Sujuvalt reguleeritavad riiulikandurid ja seinasiinid on anodeeritud alumiiniumist, kandurite vahe on 1200 mm. Seinariiulid on 1,0 mm paksusest roostevabast terasest ning need võivad olla kas plaat- või lamellriiulid. Riiulipindade kandevõime on sõltuvalt pikkusest 100–150 kg. Standardsügavused on 300, 400 ja 500 mm.

The floor shelves have legs with an adjustable length. The tiers are either adjustable (in 50 mm steps) or fixed. Standard depths are 400, 500 and 600 mm.

Põrandariiulitel on reguleeritava kõrgusega jalad. Vaheriiulid on kas reguleeritava kõrgusega (samm 50 mm) või fikseeritud. Standardsügavused on 400, 500 ja 600 mm.

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

15


Shelving I riiulid

4 tier floor shelving with fixed solid shelves

põrandariiul 4 siletasapinnaga fikseeritud riiulitega

H

L

D

L

D 400 mm

D 500 mm

600 PR60/40-4TF 800 PR80/40-4TF 1000 PR100/40-4TF 1200 PR120/40-4TF 1400 PR140/40-4TF 1600 PR160/40-4TF 1800 PR180/40-4TF 2000 PR200/40-4TF 2200 PR220/40-4TF 2400 PR240/40-4TF

PR60/50-4TF PR80/50-4TF PR100/50-4TF PR120/50-4TF PR140/50-4TF PR160/50-4TF PR180/50-4TF PR200/50-4TF PR220/50-4TF PR240/50-4TF

D 600 mm PR60/60-4TF PR80/60-4TF PR100/60-4TF PR120/60-4TF PR140/60-4TF PR160/60-4TF PR180/60-4TF PR200/60-4TF PR220/60-4TF PR240/60-4TF

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

4 tier floor shelving with fixed GRID shelves

põrandariiul 4 lamelltasapinnaga fikseeritud riiulitega

H

L

D

L

D 400 mm

600 PR60/40-4LF 800 PR80/40-4LF 1000 PR100/40-4LF 1200 PR120/40-4LF 1400 PR140/40-4LF 1600 PR160/40-4LF 1800 PR180/40-4LF 2000 PR200/40-4LF 2200 PR220/40-4LF 2400 PR240/40-4LF

D 500 mm PR60/50-4LF PR80/50-4LF PR100/50-4LF PR120/50-4LF PR140/50-4LF PR160/50-4LF PR180/50-4LF PR200/50-4LF PR220/50-4LF PR240/50-4LF

D 600 mm PR60/60-4LF PR80/60-4LF PR100/60-4LF PR120/60-4LF PR140/60-4LF PR160/60-4LF PR180/60-4LF PR200/60-4LF PR220/60-4LF PR240/60-4LF

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

16

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Shelving I riiulid

4 tier floor shelving with adjustable solid shelves põrandariiul 4 siletasapinnaga reguleeritavate riiulitega

L

D 400 mm

600 PR60/40-4TR 800 PR80/40-4TR 1000 PR100/40-4TR 1200 PR120/40-4TR 1400 PR140/40-4TR 1600 PR160/40-4TR 1800 PR180/40-4TR 2000 PR200/40-4TR 2200 PR220/40-4TR 2400 PR240/40-4TR

D 500 mm PR60/50-4TR PR80/50-4TR PR100/50-4TR PR120/50-4TR PR140/50-4TR PR160/50-4TR PR180/50-4TR PR200/50-4TR PR220/50-4TR PR240/50-4TR

D 600 mm PR60/60-4TR PR80/60-4TR PR100/60-4TR PR120/60-4TR PR140/60-4TR PR160/60-4TR PR180/60-4TR PR200/60-4TR PR220/60-4TR PR240/60-4TR

H

L

D

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

4 tier floor shelving with adjustable GRID shelves põrandariiul 4 lamelltasapinnaga reguleeritavate riiulitega

L

D 400 mm

600 PR60/40-4LR 800 PR80/40-4LR 1000 PR100/40-4LR 1200 PR120/40-4LR 1400 PR140/40-4LR 1600 PR160/40-4LR 1800 PR180/40-4LR 2000 PR200/40-4LR 2200 PR220/40-4LR 2400 PR240/40-4LR

D 500 mm PR60/50-4LR PR80/50-4LR PR100/50-4LR PR120/50-4LR PR140/50-4LR PR160/50-4LR PR180/50-4LR PR200/50-4LR PR220/50-4LR PR240/50-4LR

D 600 mm PR60/60-4LR PR80/60-4LR PR100/60-4LR PR120/60-4LR PR140/60-4LR PR160/60-4LR PR180/60-4LR PR200/60-4LR PR220/60-4LR PR240/60-4LR

H

L

D

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

17


Shelving I riiulid

Single solid wall shelf

seinariiul 1 siletasapinnaga / h300 H

L

D 300 mm

D 400 mm

D 500 mm

600 SR60/30-1T SR60/40-1T SR60/50-1T 800 SR80/30-1T SR80/40-1T SR80/50-1T 1000 SR100/30-1T SR100/40-1T SR100/50-1T 1500 SR150/30-1T SR150/40-1T SR150/50-1T 2000 SR200/30-1T SR200/40-1T SR200/50-1T 2500 SR250/30-1T SR250/40-1T SR250/50-1T

D

L

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

2 tier wall shelving, solid shelves

seinariiul 2 siletasapinnaga / h600 L D 300 mm D 400 mm D 500 mm

H

600 SR60/30-2T SR60/40-2T SR60/50-2T 800 SR80/30-2T SR80/40-2T SR80/50-2T 1000 SR100/30-2T SR100/40-2T SR100/50-2T 1500 SR150/30-2T SR150/40-2T SR150/50-2T 2000 SR200/30-2T SR200/40-2T SR200/50-2T 2500 SR250/30-2T SR250/40-2T SR250/50-2T

D

L * Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

3 tier wall shelving, solid shelves seinariiul 3 siletasapinnaga / h900 H

D

600 SR60/30-3T SR60/40-3T SR60/50-3T 800 SR80/30-3T SR80/40-3T SR80/50-3T 1000 SR100/30-3T SR100/40-3T SR100/50-3T 1500 SR150/30-3T SR150/40-3T SR150/50-3T 2000 SR200/30-3T SR200/40-3T SR200/50-3T 2500 SR250/30-3T SR250/40-3T SR250/50-3T

L

D 300 mm

D 400 mm

D 500 mm

L 18

ASSI MEDICAL 2012

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

ART OF STAINLESS STEEL


Shelving I riiulid

Single grid wall shelf seinariiul 1 lamelltasapinnaga / h300

L

D 300 mm

D 400 mm

H

D 500 mm

600 SR60/30-1L SR60/40-1L SR60/50-1L 800 SR80/30-1L SR80/40-1L SR80/50-1L 1000 SR100/30-1L SR100/40-1L SR100/50-1L 1500 SR150/30-1L SR150/40-1L SR150/50-1L 2000 SR200/30-1L SR200/40-1L SR200/50-1L 2500 SR250/30-1L SR250/40-1L SR250/50-1L

P

L

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

2 tier wall shelving, grid shelves seinariiul 2 lamelltasapinnaga / h600

L

D 300 mm

D 400 mm

H

D 500 mm

600 SR60/30-2L SR60/40-2L SR60/50-2L 800 SR80/30-2L SR80/40-2L SR80/50-2L 1000 SR100/30-2L SR100/40-2L SR100/50-2L 1500 SR150/30-2L SR150/40-2L SR150/50-2L 2000 SR200/30-2L SR200/40-2L SR200/50-2L 2500 SR250/30-2L SR250/40-2L SR250/50-2L

D

L

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

2 tier wall shelving, grid shelves seinariiul 3 lamelltasapinnaga / h900

L

D 300 mm

D 400 mm

D 500 mm

H

600 SR60/30-3L SR60/40-3L SR60/50-3L 800 SR80/30-3L SR80/40-3L SR80/50-3L 1000 SR100/30-3L SR100/40-3L SR100/50-3L 1500 SR150/30-3L SR150/40-3L SR150/50-3L 2000 SR200/30-3L SR200/40-3L SR200/50-3L 2500 SR250/30-3L SR250/40-3L SR250/50-3L

D

* Shelves with different dimensions are available to order / võimalik on tellida erimõõdus riiuleid

L ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

19


Trolleys I k채rud

20

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Trolleys I kärud

Trolleys / kärud Our range of products includes durable trolleys that have been created in cooperation with the users. With the help of trolleys, work runs smoothly on various tasks. The trolleys have four rotary wheels and two of them can be easily locked. Trolleys with antistatic wheels are available to order.

Meie tootevalikusse kuuluvad kärud on vastupidavad ja loodud koostöös nende kasutajatega. Kärude abil sujub töö erinevatel objektidel kergesti. Kärudel on neli pöörduvat ratast, millest kaks on jalgpiduriga kergesti lukustatavad. Võimalik on tellida kärusid antistaatiliste ratastega.

A single plane of a trolley has a bearing capacity of 100 kg. The planes have a useful profile ridge. For example, it is easy to transport big boxes to the warehouse.

Tasapindadega kärude ühe tasapinna kandevõime on 100 kg. Tasapindadel on praktiline profiilkant. Kaubaaluste käruga on kerge ka suuremaid kaste näiteks lattu viia.

The product line is complemented by trolleys for tools and instruments and warehouse trolleys.

Tootevalikut täiendavad töövahendite ja instrumendikärud ning laokärud.

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

21


Trolleys I k채rud

Trolley for tools instrumendik채ru

H

D

Dimensions (mm) Product code L D H

600 x 400 x 800

IK2-60/40/80

800 x 500 x 800

IK2-80/50/80

1000 x 600 x 800

IK2-100/60/80

L

Trolley for tools

H

instrumendik채ru

D

Dimensions (mm) Product code L D H

600 x 400 x 800

800 x 500 x 800

IK3-80/50/80

1000 x 600 x 800

IK3-100/60/80

IK3-60/40/80

L

Trolley sack holder ulatajalaud H

Dimensions (mm) L D H 400 x 600 x 800/1200 500 x 700 x 800/1200

Product code UL-40/60/80-120 UL-50/70/80-120

D L

22

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Trolleys I kärud

Trolley for tools with handlebar instrumendikäru käepidemega

H2

H1

Dimensions (mm)

600 x 400 x 800/900

IK2K-60/40/90

800 x 500 x 800/900

IK2K-80/50/90

1000 x 600 x 800/900 IK2K-100/60/90

Product code

L D H1 / H2

D

L

Trolley for tools with handlebar instrumendikäru käepidemega

H2

H1

Dimensions (mm)

600 x 400 x 800/900

IK3K-60/40/90

800 x 500 x 800/900

IK3K-80/50/90

1000 x 600 x 800/900 IK3K-100/60/90

Product code

L D H1 / H2

D

L

TRANSPORTATION TROLLEY transpordikäru

H2

H1

Dimensions (mm)

Product code

L D H1 / H2

600 x 400 x 700/900

TK2-60/40/90

800 x 500 x 700/900

TK2-80/50/90

1000 x 600 x 700/900 TK2-100/60/90

D

L

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

23


Trolleys I k채rud

Universal trolley for transportation of tools and supplies universaalne k채ru instrumentide ja tarvikute tranpordiks H

L2

L2

Dimensions (mm)

800/333 x 610 x 1400

Product code

L1/L2 D H

UIK-80/61/140

D

L1

Shelved trolley with detachable shelves riiulk채ru eemaldatavate riiulitega H

L

D

Dimensions (mm) Product code L D H 600 x 600 x 1500 800 x 600 x 1500 1000 x 600 x 1500 1200 x 600 x 1500

RKM-60/60/150-4T RKM-80/60/150-4T RKM-100/60/150-4T RKM-120/60/150-4T

Shelved trolley with detachable GRID shelves riiulk채ru eemaldatavate lamellriiulitega H

L

24

ASSI MEDICAL 2012

D

Dimensions (mm) Product code L D H 600 x 600 x 1500 800 x 600 x 1500 1000 x 600 x 1500 1200 x 600 x 1500

RKM-60/60/150-4L RKM-80/60/150-4L RKM-100/60/150-4L RKM-120/60/150-4L

ART OF STAINLESS STEEL


Trolleys astmed I kärud jms

Platform trolley platvormkäru

Dimensions (mm) Product code L D H

510 x 890 x 875

1818

660 x 1020 x 875

2969

H

L

D

Trolley for lead aprons röntgenipõllede käru

Dimensions (mm) Product code L D H 1200 x 550 x 1800

H

RPK-120/55/180

L

D

Transportation and storage trolley

transpordi- ja ladustamise käru Dimensions (mm) Product code L D H 600 x 400 x 1800 600 x 600 x 1800 800 x 400 x 1800 800 x 600 x 1800 1000 x 400 x 1800 1000 x 600 x 1800 1200 x 400 x 1800 1200 x 600 x 1800

TK-60/40/180-5T TK-60/60/180-5T TK-80/40/180-5T TK-80/60/180-5T TK-100/40/180-5T TK-100/60/180-5T TK-120/40/180-5T TK-120/60/180-5T

H

L ART OF STAINLESS STEEL

D ASSI MEDICAL 2012

25


Cupboards I kapid

26

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Cupboards I kapid

Cupboards / kapid We manufacture cupboards for the different needs of hospitals and laboratories. Standard production includes floor cupboards with shelves, cupboards for cleaning equipment and wall-mounted cupboards.

Valmistame haiglate ja laboratooriumide jaoks erinevatele vajadustele vastavaid kappe. Standardtoodete hulka kuuluvad põrandal seisvad riiulitega kapid ja koristusvahendite kapid ning seinakapid.

The tiers of cupboards with shelves can be adjusted in 50 mm increments. The tiers can easily be removed for cleaning.

Riiulitega kappide vaheriiulite kõrgus on reguleeritav sammuga 50 mm. Vaheriiulid saab puhastamiseks kergesti eemaldada.

Cupboards with 1 or 2 doors have 1–3 shelves.

1 või 2 uksega seinakappides on 1–3 riiulit.

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

27


Cupboards I kapid

WALL MOUNTED CUPBOARDS seinakapid H

L

D

L

D

400 x 300 400 x 400 600 x 300 600 x 400

H 600 mm

H 700 mm

SK-40/30/60 SK-40/40/60 SK-60/30/60 SK-60/40/60

SK-40/30/70 SK-40/40/70 SK-60/30/70 SK-60/40/70

WALL MOUNTED CUPBOARDS seinakapid

H

L

D

L

D

800 x 300 800 x 400 1000 x 300 1000 x 300

H 600 mm

H 700 mm

SK-80/30/60 SK-80/40/60 SK-100/30/60 SK-100/40/60

SK-80/30/70 SK-80/40/70 SK-100/30/70 SK-100/40/70

Lockable medicine cupboard with glass doors klaasustega lukustatav ravimikapp

H

L

28

ASSI MEDICAL 2012

L

D

400 x 300 400 x 400 600 x 300 600 x 400 800 x 300 800 x 400 1000 x 300 1000 x 300

H 600 mm SK-40/30/60 SK-40/40/60 SK-60/30/60 SK-60/40/60 SK-80/30/60 SK-80/40/60 SK-100/30/60 SK-100/40/60

D

ART OF STAINLESS STEEL

H 700 mm SK-40/30/70-K SK-40/40/70-K SK-60/30/70-K SK-60/40/70-K SK-80/30/70-K SK-80/40/70-K SK-100/30/70-K SK-100/40/70-K


Cupboards I kapid

Floor cupboard with one door and four internal shelves p천randakapp 체he ukse ja nelja siseriiuliga

H

Dimensions (mm) Product code L D H

400 x 600 x 1800

PK-40/60/180

500 x 600 x 1800

PK-50/60/180

600 x 600 x 1800

PK-60/60/180

L

D

L

D

Floor cupboard with TWO door and four internal shelves p천randakapp kahe ukse ja nelja siseriiuliga

Dimensions (mm) Product code L D H

800 x 600 x 1800

PK-80/60/180

900 x 600 x 1800

PK-90/60/180

1000 x 600 x 1800

PK-100/60/180

H

Closed transportation trolley kinnine tranposrdik채ru H

Dimensions (mm) Product code L D H

760 x 560 x 1365

TKK-76/56/136

D

L ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

29


Custom made I eritööd

Fume cupboard with raiseable glass front panel tõmbekapp ülestõstetava klaasist esipaneeliga

* Dimensions and build of the product as per customer’s specifications / toote mõõdud ja konstruktsioon vastavalt tellija poolt esitatud spetsifikatsioonile

Preparation table with ventilation and lighting prepareerimislaud ventilatsiooni ja valgustusega

Mobile sink teisaldatav valamukäru

* Dimensions and build of the product as per customer’s specifications / toote mõõdud ja konstruktsioon vastavalt tellija poolt esitatud spetsifikatsioonile

30

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Stairs I astmed

DOUBLE STEP H

astmed

Dimensions (mm) Product code L D H

600 x 650 x 440

D

AS-60/65/44-2L

L

* Single steps with different dimensions are available to order / võimalik tellida erimõõdus astmeid

SINGLE STEP aste

H

Dimensions (mm) Product code L D H

600 x 350 x 130

AS-60/35/13-1L

600 x 350 x 220

AS-60/35/22-1L

600 x 350 x 350

AS-60/35/35-1L

D

L

* Single steps with different dimensions are available to order / võimalik tellida erimõõdus astmeid

STEP OVER BENCH pink

H

Dimensions (mm) Product code L D H

800 x 300 x 200

P-80/30/20

800 x 400 x 300

P-80/40/30

D L

* Step over benches with different dimensions are available to order / võimalik tellida erimõõdus pinke ja astmeid

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

31


Accessories I tarvikud

Accessories / tarvikud

32

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Accessories I tarvikud

Our comprehensive range of stainless steel trays and baskets forms an essential part of complete disinfection and sterilization systems. Easy to handle, easy to clean, and perfectly adapted to the demands of modern hospitals and laboratories. They are designed for flexibility. This means that our trays and baskets fit many different sterilizers, washer-disinfectors, trolleys etc.

Meie roostevabast terasest restide ja korvide laialdane valik moodustab olulise osa terviklikest desinfektsiooni- ja sterilisatsioonisüsteemidest. Lihtne käsitleda, lihtne puhastada ning täidavad ideaalselt moodsate haiglate ja laborite vajadusi. Toodete kavandamisel on silmas peetud erinevaid kasutusvõimalusi. Seega sobivad meie restid ja korvid paljudesse erinevatesse sterilisaatoritesse, pesur-desinfektoritesse, kärudesse jne.

The task of packing sterile goods places special demands on the selection of packing equipment. They must be ergonomically designed to reduce the risk of injuries; and they must fulfill strict hygiene requirements.

Steriilsete toodete pakkimine esitab kasutajale mitmeid erinõudeid pakkimisseadmete valikul. Seadmed peavad olema ergnoomilise disainiga vähendamaks vigastuste ohtu, ning vastama rangetele hügieeninormidele.

A range of convenient and flexible stainless steel storage trolleys suitable for every facility. Each trolley can be tailor-made to suit every special need, yet with flexibility to adapt as needs change. Simply choose one of the trolley models, then select any of the many optional accessories from the range and hook them on the trolley. You can now load the trolley to serve as convenient, dustfree storage or wheel it to the point of use.

Valik mugavaid ja kohandatavaid roostevabast terasest ladustamiskärusid erinevatesse ruumidesse. Iga käru on võimalik valmistada tellimisel, sobimaks konkreetsetesse tingimustesse või kohandamaks käru vastavalt teie muutuvatele vajadustele. Tuleb lihtsalt valida üks käru mudelitest ja seejärel sobiv, paigaldatav lisavarustus. Käru on võimalik kasutada materjali mugavaks, tolmuvabaks ladustamiseks või transpordiks kasutuskohta.

The task of cleaning puts special demands on the cleaning equipment and cleaners. Our cleaning products can be used in various cleaning areas of hospital departments and laboratories.

Puhastamise protsess esitab erinevaid nõudeid puhastusseadmete ja -ainete valikul. Meie puhastustooteid on võimalik kasutada erinavates haigla osakondades ja laborites.

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

33


Accessories I tarvikud

Instrument trays with handles instrumentide korvid k채epidemetega

240 x 250 x 50 mm 240 x 250 x 70 mm 480 x 250 x 50 mm 480 x 250 x 70 mm 480 x 250 x 100 mm 510 x 254 x 50 mm 540 x 255 x 60 mm

7500053 7500046 7500059 7500048 7500049 7500065 7500070

lockable lids for instrument trays Lukustatavad kaaned instrumentide korvidele 240 x 250 mm 480 x 250 mm

7500912 7500911

Fine mesh baskets with cover peene v천rega korvid koos kaanega

80 x 40 x 30 mm 80 x 80 x 40 mm 220 x 140 x 50 mm 275 x 175 x 35 mm 210 x 150 x 40 mm 310 x 210 x 40 mm

7501282 7501132 7501133 7501135 7501161 7501162

Endoscope baskets with removable cover and silicone clamps endoskoopide korvid eemaldatava kaane ja silikoonist klambritega

baskets for 1 endoscope korvid 1-le endoskoobile 290 x 80 x 52 mm 460 x 80 x 52 mm 670 x 80 x 52 mm 640 x 150 x 77 mm

34

ASSI MEDICAL 2012

baskets for 2 endoscopes korvid 2-le endoskoobile 7500479 7500475 7500508 7500849

290 x 80 x 52 mm 460 x 80 x 52 mm

ART OF STAINLESS STEEL

7500831 7500830


Accessories I tarvikud

Sterile goods baskets, stackable ½ STU 575 x 280 x 135 mm 600 x 300 x 150 mm 600 x 400 x 150 mm wire partition for baskets võrest vahesein korvidele 278 x 118 mm 298 x 126 mm 398 x 121 mm

7500016 7500021 7500625

7500218 7500220 7500517

steriilsete materjalide korvid, üksteise peale laotavad

1 STU 575 x 280 x 265 mm 600 x 300 x 300 mm

7500017 7500020

2STU 575 x 560 x 265 mm 600 x 400 x 300 mm

7500019 7500626

278 x 241 mm 298 x 271 mm

7500219 7500221

Sterile goods baskets, stackable, with access steriilsete materjalide korvid, üksteise peale laotavad, avaga ½ STU 575 x 280 x 135 mm 600 x 300 x 150 mm wire partition for baskets võrest vahesein korvidele 255 x 120 mm 282 x 141 mm

7500148 7500301

1STU 575 x 280 x 265 mm 600 x 300 x 300 mm

7500018 7500022

7500149 7500516

wire partition for baskets võrest vahesein korvidele 598 x 126 mm 600 x 300 mm

7502949 7502950

Sterile goods baskets, slide in and stack up steriilsete materjalide korvid, üksteise sisse ja peale laotavad ISO system 600 x 400 x 100 mm 600 x 400 x 130 mm 600 x 400 x 150 mm 600 x 400 x 180 mm

7214005 7214015 7214016 7214006

SPRI system / with handles 585 x 395 x 100 mm 585 x 395 x 195 mm

7593507 7593508

STU / with handles 600 x 292 x 97 mm, 1/3 StU 7501365 600 x 292 x 138 mm, 1/2 StU 7501165 600 x 300 x 138 mm, 1/2 StU 7500012 600 x 292 x 150 mm, 1/2 StU 7501163 600 x 292 x 260 mm, 1/1 StU 7501164 600 x 300 x 260 mm, 1/1 StU 7500011

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

35


Accessories I tarvikud

Decontamination container made from polypropylene designed for all our baskets for instruments, washer resistant, not suitable for sterilisation saastunud materjali konteiner, valmistatud plastikust, kasutatav k천ikide instrumendi korvidega, masinpestav, mitte steriliseeritav

600 x 300 x 200 mm, container + cover

7500882

Decontamination container made from polypropylene or stainless steel designed for all our baskets for instruments, washer resistant, polypropylene containers are not suitable for sterilisation saastunud materjali konteiner, valmistatud plastikust v천i roostevabast terasest kasutatav k천ikide instrumendi korvidega, masinpestav, plastikkonteinerid on mitte steriliseeritavad

polypropylene plastik 530 x 325 x 100 mm 13,5l 530 x 325 x 150 mm 20,5l 530 x 325 x 200 mm 27l

stainless steel roostevaba teras 7500083 7500247 7500084

cover kaas 530 x 325 mm

36

ASSI MEDICAL 2012

0130632H 0130642H 0130652H

cover kaas 7500085

drainable stainless steel container 채ravooluga roostevaba konteiner 530 x 325 x 200 mm 27l

530 x 325 x 100 mm 13,5l 530 x 325 x 150 mm 20,5l 530 x 325 x 200 mm 27l

530 x 325 mm

0131642H

leak-tight cover for containers made from stainless steel only lekkekindel kaas, sobib ainult roostevabadele konteineritele 7505199

530 x 325 mm

0132252HD

ART OF STAINLESS STEEL


Accessories I tarvikud

Used instruments basket stainless steel and polypropylene container kasutatud instrumentide korv roostevabast terasest ja plastikkonteiner basket / korv 245 x 175 x 90 mm

7500075

container / konteiner 300 x 225 x 125 mm, with simple cover 7500076 300 x 225 x 125 mm, with slotted cover 7500077

Decontamination container trolley, stainless steel saastunud materjali konteinerite k채ru, roostevabast terasest 610 x 470 x 1097 mm

7500472

Roll holder with cutter, stainless steel rullihoidja l천ikuriga, roostevabast terasest

630 x 373 x 294 mm 1510 x 373 x 294 mm

7507012 7507009

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

37


Accessories I tarvikud

Packaging paper trolley, stainless steel pakkepaberi käru, roostevabast terasest 1410 x 725 x 995 mm

7500371

lower wire shelf 7500372 alumine võreriiul

Hook trolley for baskets and containers, double sided, with a central compartment provided to receive Sterile goods baskets and containers 600 x 300 mm. Equipped with Ø 100 mm wheels. Made from stainless steel. konksudega käru korvidele ja konteineritele, kahepoolne käru koos keskmise osaga, mis mahutavad erinevaid steriilsete materjalide korve ja konteinereid mõõduga 600 x 300 mm. Varustatud Ø 100 mm ratastega. Valmistatud roostevabast terasest.

To complete Hook trolley, please contact to seller / Käru komplekteerimisel palun kontakteeruge müüjaga kood: 7500801

38

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Accessories I tarvikud

Shoe trolley and holder, fits max. 48 pairs of shoes, washable, made from stainless steel jalatsite käru ja hoidja, mahutab max. 48 paari jalatseid, pestav, valmistatud roostevabast terasest.

trolley käru

holder hoidja

610 x 680 x 1620 mm, 8 hooks / konksu 7500093

600 x 263 x 180 mm

7500452

Neoblank spray, stainless steel cleaner, prevents fingerprints neoblank pihusti, roostevabast terasest pindade puhastusvahend, aitab ära hoida sõrmejälgi.

750ml 330359 400ml 330990

Spray gun rinser

Võimas mitmeotstarbeline pihustav suruõhu- ja veepüstol Selecta on äärmiselt kasulik igal pool, kus efektiivne loputamine on kohustuslik. Sobib kasutamiseks veega või suruõhuga. Vee/õhu survet saab reguleerida ja täielikult juhtida pihusti päästiku abil. Komplektis on 8 otsikut ja käepärane seinakinnitus.

pihustav suruõhu- ja veepüstol

8 nozzles included 470 25 90-01 Pihustav suruõhu-ja veepüstol 8 otsikuga

Gun with hose

Püstol koos voolikuga

470 25 90-03

ART OF STAINLESS STEEL

The powerful, multi-purpose spray gun rinser Selecta is an extremely useful wherever effective rinsing is a must. For use with water or compressed air. The water/air pressure is released, regulated and fully controlled by the spray-gun trigger. Delivered with a set of 8 nozzles and a wall-mounted rack for storage of nozzles within easy reach.

ASSI MEDICAL 2012

39


Reference I tehtud tööd

40

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Reference I tehtud tööd

ART OF STAINLESS STEEL

ASSI MEDICAL 2012

41


Reference I tehtud tööd

ASSI MEDICAL 2012

ART OF STAINLESS STEEL


Profile for Arno Remmelgas

ASSI_2012_medical  

ASSI medical catalogue 2012

ASSI_2012_medical  

ASSI medical catalogue 2012

Profile for assi_as
Advertisement