Page 1

OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

7/11/2019 COMERÇ

7/11/2019 SOCIAL

DEPENDENT/A LLIBRERIAPAPERERIA Descripció:Atenció al client, reposició, gestió comandes, manteniment. Contracte indefinit a temps parcial: de 10h a 14h de dilluns a divendres i 1 dissabte al mes, 600€ bruts al mes x 12 pagues. Perfil demanat: Experiència de 4 anys com a dependent/a de papereria-llibreria, domini de català i castellà, nivell bàsic d'anglès, domini d'eines ofimàtiques. Bona atenció al públic i ganes d'aprendre. Persona de confiança i compromesa. Contacte:https://bit.ly/33iUM8b

Tècnic/a d’inserció i itineraris laborals. Fundació Bayt al-Thaqafa Descripció: Acollir a les persones que arribin al projecte, Avaluar les necessitats i elaborar itineraris laborals, Dissenyar, avaluar e impartir formacions laborals, Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris. Jornada de 30H setmanals (matins i tardes), contracte eventual d’1 any, salari segons conveni d’Acció Social Perfil demanat: Titulació en Educació Social i/o similar, Experiència en inserció laboral, Dos anys d’experiència en lloc de treball similar. Contacte: https://bit.ly/36Ag9ng

*Compatible amb estudis *Compatible amb estudis

OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

7/11/2019 ADMINISTRACIÓ

7/11/2019 TREBALL PÚBLIC

Administratiu/va Comptable Descripció: Validar i introduir factures, abonaments, reconciliacions de comptes de proveïdors, reclamació d’abonament per la resolució de qualsevol incidència durant el procés PTP. Contracte indefinit a jornada complerta: de 9h a 18’30h, 18.200€ bruts anuals. Perfil demanat:CFGS, 1 a 3 anys d’experiència, coneixements informàtics: Excel i Sap.Anglès Avançat, Castellà - Avançat Contacte:https://bit.ly/33vsDdO

1 plaça de Titulat/da superior psicòleg a l'EAT Penal a Barcelona Descripció: Avaluació, diagnòstic psicològic i redacció d’informes pericials de menors i adults presumptesvíctimes de delictes en procediments penals. Avaluació, diagnòstic psicològic i redacció d’informes pericials d’adults investigats enprocediments penals… Perfil demanat: Llicenciatura o grau universitari en Psicologia. Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de PolíticaLingüística o equivalent. Contacte:https://bit.ly/33hX4UN *Treball públic

“OFERTES DE FEINA DEBARCELONA”


OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

7/11/2019 TREBALL PÚBLIC

7/11/2019 ADMINISTRACIÓ

1 plaça d'Administratiu/va superior TMB

Tècnic/a de comptabilitat - Ateneu Popular 9Barris

Descripció:Tràmits dels plans de pensions de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (altes, baixes,…), preparació d’expedients de tramitació de prestacions del Pla, administrar els sistemes d’informació corporatius respecte a dades rellevants en la gestió dels plans de pensions. Contracte d’obra o servei 3 anys a jornada complerta, retribució segons conveni de TMB. Perfil demanat: CFGS d’especialitats administratives, 1 any d’experiència acreditada en tasques administratives. Domini del català i castellà Contacte:https://bit.ly/2oKu5dg

Descripció::Realització de la comptabilitat de l’entitat i del projecte, clients i proveïdors, liquidació d’impostos i requeriments legals vinculats a la comptabilitat, seguiment de tresoreria i gestió del seu finançament si cal, gestió de l’auditoria. Contracte indefinit, 30h setmanals matins i tardes de reunió, salari: 1.785’80€ bruts mensuals x 12 pagues. Perfil demanat: Experiència en gestió de la comptabilitat financera d’entitats sense ànim de lucre, coneixement de la legalitat vigent en comptabilitat, experiència en seguiment de tresoreria, experiència en realització d’auditories. Contacte: https://bit.ly/2NFXJJf

*Treball públic

*Compatible amb estudis

OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

7/11/2019 ADMINISTRACIO

7/11/2019 SALUT

Bibliotecari/a-Documentalista Descripció: Assessorar l'equip docent, de recerca i els estudiants sobre l'accés i l'ús dels recursos i els serveis d'informació propis i externs, d'acord amb l'anàlisi i la interpretació de les seves necessitats informatives, per a donar-los suport i impulsar-los en l'activitat d’aprenentatge, docència o recerca. Contracte indefinit a temps complert (jornada matí i tarda), sou segons conveni UOC. Perfil demanat: Estudis en Informació, Biblioteconomia i Documentació, experiència en sistemes de gestió de biblioteques virtuals, coneixements en sistemes de gestors de continguts.

Infermer/a Descripció: Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, ordenar i anotar les dades en les històries clíniques, controlar la higiene personal dels residents, atendre les necessitats sanitàries del personal, cures residents, les pròpies d'acord amb la seva titulació. Contracte per substitució de 8 mesos a jornada complerta: de 14’15h a 21’45h, salari: 18.850€ bruts mensuals. Perfil demanat: Diplomatura (Infermeria), Imprescindible estar col·legiat/da. Contacte:https://bit.ly/2PQanIk *Substitució llarga durada

Contacte:https://bit.ly/2NNkOtE

“OFERTES DE FEINA DEBARCELONA” *Treball públic


HORARI D’ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL I GRATUÏT 2019

Es poden demanar assessories personalitzades I gratuities d’assessorament laboral amb cita prèvia als següents Punts InfoJOVE de Barcelona:

DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

DIMECRES

10-14h PIJ Paral.lel -----------------10.30-13.30h PIJ Sarrià – SantGervasi

16-20h PIJ Paral.lel

DIJOUS

10.30-13.30h PIJ NouBarris

17-20 h PIJ CiutatVella -----------------PIJ Sants – Montjuïc

17-20 h PIJ Gràcia -----------------PIJ Garcilaso

DIVENDRES

10.30-13.30h St. Martí

17-20h PIJ Les Corts -----------------PIJ HortaGuinardó

Inscripció al Coaching laboral. Troba tota la informació aquí

Tota la informació dels serveis i recursos dels Punts infoJOVE la pots trobar a: ajuntament.barcelona.cat/joves/ca

Aquest recull està elaborat amb la idea de facilitar recursos web per la recerca de feina. Consulteu les diferents Fonts utilitzades per accedir a d’altres ofertes que us puguin interessar;

Profile for Assessoria Laboral

08 11 19 Ofertes de feina  

Assessoria laboral dels Punts InfoJove de Barcelona

08 11 19 Ofertes de feina  

Assessoria laboral dels Punts InfoJove de Barcelona

Advertisement