Page 1

Reaktortanke til biogas


Biogastanke fra Assentoft Silo Assentoft Silo udfører biogasreaktor- og lagertanke i boltede stålplader, isoleret efter ønske. Aktiv sparring og hjælp til design af det komplette anlæg, sammen med 25 års erfaring fra biogasprojekter og større industriprojekter i hele Europa, gør Assentoft til en attraktiv partner.

Design af dit biogasanlæg I tilbuds- og designfasen udarbejder vi 3D tegning og film til illustration af anlægget.

Vi udfører ofte mange versioner af et anlæg, inden det endelige design fastlægges.

Hjælp til design af anlægget og placering af studse, komponenter og udstyr I samarbejde med vores erfarne projektledere fastlægges udformning og placering af studser og komponenter. Disse illustreres i detaljerede tegninger. 2


Vælg den rigtige reaktortank Assentoft Silos reaktortanke giver størst mulig fleksibilitet i: ■ Valg og sammensætning af materiale - glasemaljerede, rustfri, epoxy-coatede eller galvaniserede plader - samt mulighed for valg mellem isoleret ståltag eller membrantag. ■ Størrelser fra 500 m³ til 7.000 m³ med valgfri kombination af højde og diameter. ■ Egnet for centeromrører, sidemonteret omrører og gasmix. ■ Anvendes til både primære og sekundære reaktortanke samt opbevaringstanke. ■ Minimering af varmetabet ved effektiv isolering af svøbet og taget.

Dokumentation af anlægget Med alle tanke følger en udførlig statisk beregning efter gældende Eurocodes standarder, hvor lokale vindlaster, snelast, driftstryk, vakuum samt påvirkninger fra omrører indregnes. Den statiske beregning kan bruges til godkendelse af projektet ved myndigheder.

3


Hjælp til beregning af driftsog byggeomkostningerne på et anlæg I samarbejde med bl.a. de to førende producenter af isoleringsmaterialer har Assentoft Silo udviklet en beregningsmodel af varmetabet på stål- og betonreaktortanke. Bruges ved sammenligning af totalomkostningerne til et projekt.

Sammenligning af en 4030 m³ ståltank og en 4020 m³ betontank Indtast følgende:

Prisen på opvarmning i kW Pris pr. kW Rente Udgiften til tanken afskrives over Diameter Højde - tankens svøb Isoleringstykkelse: Tag Isoleringstykkelse: Svøb Isoleringstykkelse: Fundament Tankpris incl. isolering, fundament & omrører Anlægstilskud

Samlede årsudgifter for hele tanken

Stål reaktortank 0,25 kr. 0,25 kr. 6% 20 år 17,01 m 17,75 m 200 200 150 3.300.000 30%

Beton reaktortank 0,25 kr. 0,25 kr. 6% 20 år 32,00 m 5,00 m

mm mm mm kr.

Stål reaktortank Termofil Mesofil 4030 m³ 3890 m³ kr. 2.310.000,201.396 kr. 201.396 5.771 kr. 2.918 23.296 kr. 11.780 10.961 kr. 5.549 31.536 kr. 31.536

20 100 150 2.700.000 30%

mm mm mm kr.

Beton reaktortank Termofil Mesofil 4020 m³ 3620 m³ kr. 1.890.000,164.779 kr. 164.779 140.403 kr. 89.311 19.396 kr. 12.274 31.034 kr. 19.639 78.840 kr. 78.840

Volume brutto Volume netto med 0,5 m freeboard Pris fratrukket anlægstilskudet Udgift til investeringen i tanken, afskr.: 20 år kr. kr. Udgift til varmetab pr. år. Tag kr. kr. Udgift til varmetab pr. år. Svøb kr. kr. Udgift til varmetab pr. år. Fundament kr. kr. Udgift til strøm til omrøring pr. år kr. kr. Udgift til pumpning af biomassen pr. år Udgift til pumpning af gas pr. år Udgift til vedligeholdelse pr. år. Andre driftsudgifter pr. år. Årlige udgifter i alt. kr. 272.960 kr. 253.180 kr. Anm. Der skal bruges 3 omrørere til en betontank men kun en topmonteret omrører til en stål tank.

434.453 kr.

364.842

Eksempel på en total omkostningsberegning til en kunde i Danmark.

4


Egenproduktion af komponenter til biogasanlæg Ved køb af tanke fra Assentoft Silo er du tættest mulig på tankproducenten. Derfor er kvaliteten høj, samtidig med at prisen er rimelig.

8

■ Assentoft Silo køber stålplader i stort antal, direkte ved stålværker. ■ Vinkeljern, stiger, platforme, gelænder, studse, flanger mv. produceres effektivt på eget værksted. ■ Rør og bøjninger påsvejses flanger, galvaniseres eller sandblæses og coates på eget anlæg. ■ El-styring7 designes og produceres på6 eget el-værksted.

Ved køb af ydelser fra Assentoft Silo medfølger 25 års erfaring med bygning af biogastanke, herunder Danmarks første tank fra 1988 til Nordvestjysk Folkecenter, samt mere end 30 reaktortanke i Danmark efterfølgende. 5

4

3

Reaktortanke på 2 x 1.500 m³ til demonstrationsanlægget Ringkøbing Skjern, opføres af Assentoft Silo i juni 2012 for ComBigaS.

5

asse

Silovej 1, Assentoft, DK - 8900 Tlf. 86494566 - Fax. 86494863 E-mailadr. - Info@assentoftsilo.d


Rørsystemer Rør, bøjninger, studser mv. kan vi levere efter kundeønske i alle størrelser. Produceret, sandblæst og coatet på vores fabrik i Nordjylland.

El-tavler til styring af biogasanlæg Vi har en stor produktion af el-tavler til vores siloanlæg, herunder også til industri og biogas.

Vores el-tavler er opbygget af et panel med PLC og Touch screen til styring og overvågning af biogas anlægget. Tilslutning til analoge og digitale indgangssignaler samt mulighed for tilslutning til internettet for ekstern overvågning og service. Vi kan også tilbyde GSM baseret alarmanlæg, der kalder op til flere prioritetsstyrede numre for tale- eller SMS besked. 6


Med Assentoft Silo er du sikker på et godt resultat, der holder – 500 industriprojekter og 4.000 landbrugssiloprojekter over hele Europa garanterer herfor. Reaktortanke fra Assentoft Silo er designet til 30 års drift. Med en ståltank er standard driftstryk på 0,03 mbar eller 300 mm vandsøjle, hvilket flytter gassen videre i processen, uden gasblæser. Tankene er velegnede til både termofil og mesofil drift – eller skift mellem de to typer.

Tanke, hvor diameter og højde svarer til hinanden, er billigere at omrøre og det er lettere at opnå en effektiv omrøring uden døde zoner og kanalisering. Dette giver højere gasproduktion og mere effektiv udnyttelse af tanken. Med boltede tanke opnås en hurtig opstillingstid, uden varmt arbejde på pladsen.

Reaktortank på 2.000 m³ bygget for ComBigaS øst for Berlin i 2011 (inden isolering). 7


I Danmark og det øvrige Europa leverer Assentoft Silo en effektiv og sikker projektstyring

Assentoft Silo leverer komplette tank- eller siloløsninger også til korn, kernemajs, cement, sand, bitumen, fiskeolie, fedt mv. Herudover arbejder vi som underleverandør af tanke og siloer til førende danske leverandører af bl.a. betonanlæg, asfaltfabrikker og røggasfiltre.

3.300 m3 silo for cement, leveret i Frankrig, 2009. 8


3,87 4,64 5,41 6,18 6,96 7,73 8,50 9,28 10,05 10,82 11,60 12,37 13,14 13,92 14,69 15,46 16,24 17,01 17,78 18,55 19,33 20,10 20,87 21,65 22,42 23,19 24,74 26,29 27,83 29,38 30,92 34,02 37,11 40,20 46,39

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 60

Antal ringe Højde Diam. Plader

56 81 110 144 182 225 272 323 380 440 505 575 649 728 811 898 991 1.087 1.188 1.294 1.404 1.518 1.637 1.761 1.889 2.022 2.300 2.597 2.911 3.243 3.594 4.349 5.175 6.074 8.086

4,78

4

Volumen i svøb i m³

70 101 137 179 227 280 339 403 473 549 630 717 809 907 1.011 1.120 1.235 1.355 1.481 1.613 1.750 1.893 2.041 2.195 2.355 2.520 2.867 3.236 3.628 4.043 4.480 5.420 6.451 7.570 10.079

5,96

5

84 121 164 215 272 335 406 483 567 657 754 858 969 1.086 1.211 1.341 1.479 1.623 1.774 1.931 2.096 2.267 2.445 2.629 2.820 3.018 3.434 3.876 4.346 4.842 5.365 6.492 7.726 9.067 12.072

7,14

6

98 141 191 250 316 391 473 563 660 766 879 1.000 1.129 1.266 1.410 1.563 1.723 1.891 2.067 2.250 2.442 2.641 2.848 3.063 3.286 3.516 4.001 4.516 5.063 5.641 6.251 7.564 9.001 10.564 14.065

8,32

7

112 161 219 285 361 446 540 642 754 874 1.004 1.142 1.289 1.445 1.610 1.784 1.967 2.159 2.360 2.569 2.788 3.015 3.252 3.497 3.751 4.014 4.567 5.156 5.781 6.441 7.137 8.635 10.277 12.061 16.057

9,50

8

125 181 246 321 406 501 607 722 847 983 1.128 1.284 1.449 1.625 1.810 2.006 2.211 2.427 2.652 2.888 3.134 3.389 3.655 3.931 4.217 4.513 5.134 5.796 6.498 7.240 8.022 9.707 11.552 13.558 18.050

10,68

9

139 200 273 356 451 557 674 802 941 1.091 1.253 1.425 1.609 1.804 2.010 2.227 2.455 2.695 2.945 3.207 3.480 3.764 4.059 4.365 4.682 5.011 5.701 6.436 7.215 8.039 8.908 10.779 12.827 15.054

11,86

10

153 220 300 392 496 612 741 881 1.034 1.200 1.377 1.567 1.769 1.983 2.210 2.448 2.699 2.963 3.238 3.526 3.826 4.138 4.462 4.799 5.148 5.509 6.268 7.076 7.933 8.839 9.794 11.850 14.103 16.551

13,04

11

167 240 327 427 541 667 808 961 1.128 1.308 1.502 1.709 1.929 2.163 2.410 2.670 2.943 3.230 3.531 3.845 4.172 4.512 4.866 5.233 5.613 6.007 6.835 7.716 8.650 9.638 10.679 12.922 15.378

14,22

12

181 260 354 463 585 723 875 1.041 1.222 1.417 1.626 1.850 2.089 2.342 2.609 2.891 3.188 3.498 3.824 4.163 4.518 4.886 5.269 5.667 6.079 6.505 7.402 8.356 9.368 10.437 11.565 13.994 16.654

15,40

13

195 280 381 498 630 778 942 1.121 1.315 1.525 1.751 1.992 2.249 2.521 2.809 3.113 3.432 3.766 4.117 4.482 4.864 5.260 5.673 6.101 6.544 7.004 7.968 8.996 10.085 11.237 12.451 15.065

16,58

14

(Assento( Silo  standard  pladestørrelser  2,4288  x  1,179)

208 300 408 533 675 834 1.009 1.200 1.409 1.634 1.875 2.134 2.409 2.701 3.009 3.334 3.676 4.034 4.409 4.801 5.210 5.635 6.076 6.535 7.010 7.502 8.535 9.636 10.802 12.036 13.336

17,76

15

222 320 436 569 720 889 1.076 1.280 1.502 1.742 2.000 2.276 2.569 2.880 3.209 3.556 3.920 4.302 4.702 5.120 5.556 6.009 6.480 6.969 7.475 8.000 9.102 10.275 11.520 12.835 14.222

18,94

16

236 340 463 604 765 944 1.143 1.360 1.596 1.851 2.125 2.417 2.729 3.059 3.409 3.777 4.164 4.570 4.995 5.439 5.901 6.383 6.883 7.403 7.941 8.498 9.669 10.915 12.237 13.635

20,11

17

250 360 490 640 810 1.000 1.210 1.439 1.689 1.959 2.249 2.559 2.889 3.239 3.609 3.998 4.408 4.838 5.288 5.758 6.247 6.757 7.287 7.837 8.407 8.996 10.236 11.555 12.955 14.434

21,29

18

264 380 517 675 855 1.055 1.276 1.519 1.783 2.068 2.374 2.701 3.049 3.418 3.808 4.220 4.652 5.106 5.581 6.076 6.593 7.131 7.691 8.271 8.872 9.495 10.803 12.195 13.672

22,47

19

278 400 544 711 899 1.110 1.343 1.599 1.876 2.176 2.498 2.842 3.209 3.597 4.008 4.441 4.896 5.374 5.874 6.395 6.939 7.506 8.094 8.705 9.338 9.993 11.370

23,65

20

291 420 571 746 944 1.166 1.410 1.679 1.970 2.285 2.623 2.984 3.369 3.777 4.208 4.663 5.141 5.642 6.166 6.714 7.285 7.880 8.498 9.139

24,83

21

Udsnit af størrelsesskema med tanke

9


Svejste siloer og tanke Rationel opbevaring og håndtering af tørre tilslagsprodukter/restprodukter samt flydende råvarer for biogasproduktionen. Svejste tanke og siloer fra 10 m³ og op til 150 m3 designes, produceres og leveres færdig på pladsen. På egen fabrik i Nordjylland producerer 15 certificerede svejsere tanke, siloer og rørsystemer. Tankene sandblæses og epoxybehandles på eget malerværksted samt isoleres, hvis det ønskes.

Tankene udføres som standardprodukter – med mulighed for bestykning efter behov. Diametre fra 2.546 – 4.500 mm.

10


Eksempel på udstyr og bestykning af helsvejst silo

OPTION:

6

5

4

3

2

1 WAM SILOTOPFILTER MED FILTERFLANGE

D

ALUMINIUMS MANDELUGE

D

D

1200

OVER-/UNDERTRYKS VENTIL

TAGGELÆNDER

H svøb

SVEJST STIGE

NIVEAU INDIKATOR STÅLMANDELUGE C

H total

C

2920

KEGLE MED VIBRATIONSBUND

1000 1500

DREJESPJÆLD KALKSNEGL

B

KAPACITIVFØLER B STYRESKAB

SVØB TIL JORD MED DØR

åbybro maskinfabrik

A

m³ 13,8 19,4 25,0 48,0

Silo for kalk

H tag H svøb H kegle D ø2.198 90 3.000 1.665 ø2.198 90 4.500 1.665 ø2.198 90 6.000 1.665 ø2.546 100 9.000 1.780 6

5

A Date

Name

Tegnet af H total Limfjordsgade 61, Gjøl, Anette 07-12-2009 6,225 DK - 9440 Åbybro Tlf. 98277800 - Fax. 98277807 Sælger/ 7.755 PDN Projektleder 9.255 COPYRIGHT: Denne tegning er vor ejendom og må ikke forevises, overlades til uved12.380 kommende, kopieres eller på anden måde anvendes uden vor tilladelse.

4

Projekt nr.:

Matr.:

3

SILO FOR KALK ø2198/ø2546 13,8 m³, 19,4m³, 25m³, 48m³ 2010014-25 2

A

1

11


DEVISION 155008

Silovej 1, Assentoft · 8960 Randers SØ Tlf.: +45 86 49 45 66 Fax: +45 86 49 48 63 Email: info@assentoftsilo.dk www.assentoftsilo.dk

Tanke for biogas  

Biogastanke