Page 1

Colofon Wijkkrant Assen–Oost is een uitgave van S.C.W. Assen – Oost Verspreiding 6x per jaar. Oplage 3900 exemplaren Redactie Gerrit Dijkstra, Hilde Huizinga, Johan Jongman Eindredactie Dagelijks bestuur SCW Assen –Oost

Inhoudsopgave Voorwoord Natuur in de Buurt B.O overleg M.F.A Assen- Oost Gezond ouder worden T.T.V. Assen Wist u dat Belangrijke telefoon nr. Paramedics Sportcentr. Oosterse sfeer Paramedics Sportcentr. Buurt moestuin Wonen in Assen –Oost

blz. 2 blz. 5 blz. 9 blz. 11 blz. 14 blz. 15 blz. 17 blz. 19 blz. 21 blz. 23 blz. 25 blz. 26 blz. 27

Advertenties De Schulp Tel. 0592 313155 Bezorging Tel. 0592 313155 Druk Kon. Van Gorcum BV Inleveradres Kopij De Schulp Buizerdstraat 10 9404 BB Assen

Kopij kan aangeleverd worden per email in Microsoft-Word op A5-formaat. Dit moet uiterlijk 8 februari binnen zijn. De redactie houdt zich het recht voor teksten de redigeren of te verkorten. December 2011

Website www.assen-oost.nl E-mailadres Redactie.scw@home.nl Bankrekening nr.43.90.81.505

1


VOORWOORD December 2011, alweer de laatste wijkkrant van het jaar. De feestdagen staan voor de deur met lange avonden en veelal met dichte gordijnen. Sommigen vinden deze periode gezellig met lekker veel kaarsjes. Anderen vinden dat deze periode maar snel voorbij mag gaan. Voor sommigen van u zal het een rustig jaar zijn geweest Voor anderen een bewogen jaar, een jaar om nooit te vergeten. In de periode van de feestdagen is er meer bezinning. Met de kerstdagen zie je bijvoorbeeld volle kerken. Stil staan bij het leed van wat ons als mensen kan overkomen, maar ook de hoop op een betere wereld. Het ziet er toch naar uit dat we naar een nieuwe MFA (Multi Functionele Accommodatie) gaan. Samen met in ieder geval de scholen CBS “de Regenboog” en de katholieke “Vredeveldschool”. Zie verder op in de wijkkrant voor meer informatie. De gevolgen van de aanleg van de Florijn-As bij het station en de spoorwegovergangen zijn erg belangrijk voor Assen-Oost. Van belang vanwege de verbinding met het centrum van Assen en de spoorwegovergangen om de wijk in of uit te kunnen. Er is gekozen voor de variant “korte autotunnel”, waarbij het doorgaande verkeer het station ondergronds passeert. Het station wordt hierbij enige honderden meters naar het noorden verplaatst. Op de Europaweg-Zuid is als aanvulling nu gekozen voor een extra afslag onder het spoor door naar de Dennenweg. Het begin van de afslag is nabij het kantorenpark Mandemaat. Een verrassende wending is toch deze extra afslag waardoor het verkeer sneller en veiliger naar de zuidkant (met GGZ/VanBoeijen/Park Diepstroeten) van de wijk kan komen. De overgang van de Pelikaanstraat wordt ook aangepast, waardoor de wijkbewoners nu goede mogelijkheden krijgen om de wijk in en uit te gaan. Ik kan niet anders zeggen dat dit een heel goede aanpassing voor de wijk is. Vanuit onze wijk bijvoorbeeld via de overgang van de Spoorstraat hebben we straks een veiliger en meer overzichtelijke oversteek.

2


Daarnaast is via de afslag naar de Stationsstraat, bij het station, straks een goede en duidelijke verbinding met het centrum van de stad. We moeten als bewoners van Oost wel attent blijven op de ontwikkelingen. Daar de Gemeente ons gaat korten op de subsidie zijn wij genoodzaakt de prijzen licht te verhogen. Ingaande 1`januari a.s. Zaal 1 per dagdeel € 23,10 Zaal 2 per dagdeel € 16,80 Zaal 3 per dagdeel € 21,80 Grote zaal per dagdeel € 30,90 Vergaderruimte per dagdeel € 16,80 Biljart per dagdeel € 7,35 Mocht u activiteiten willen ontplooien in de Schulp en daarbij zelf het initiatief willen nemen dan kunt u contact op te nemen met het beheer van de Schulp (313155). Willem Veldkamp, voorzitter.

3


Natuur in de buurt Wintergroen De ‘woudreuzen’ van Assen-Oost (bijv. eiken, beuken, berken en linden) hebben inmiddels hun blad laten vallen. Prachtige kleuren lieten ze zien, ondersteunt door de herfstzon. Maar nu, na een paar nachtjes vorst, is het voorbij. Wat heeft de natuur in het komend jaargetijde nog te bieden? Het lijkt erop dat de kale woudreuzen op dit moment meer indruk op ons maken dan de ‘groenblijvers’ in de winter. Het is de moeite waard om de aandacht te verleggen, kijk mee wat er allemaal nog aan groen(achtig) blad aanwezig blijft komende winter. Tuingroen In de tuinen bij huis (groot en klein) is heel wat groen te vinden. Kijk eens naar de coniferen, naaldbomen, heggen, rododendrons, en hulstbomen. Ze verliezen jaarlijks een klein deel van hun blad en voor het oog blijven ze dan zomer en winter groen. Heel mooi lichtgroen blad heeft de zg. laurierboom (geen familie van het laurierblad dat we in erwtensoep gebruiken). Vooral aan deze heester kun je goed voelen en zien dat een winterblad leerachtig en dik aanvoelt. Goed bestand tegen de naderende kou. Vorst of niet, dit blad houdt z’n frisse lichtgroene kleur de hele winter door. Wie over de heg van de huistuin gluurt ziet ook allerlei kleinere planten die groen blijven en in een zachte winter gewoon in bloei komen. Parken De parken in de wijk zijn rijk voorzien van gras. Zomer en winter groen. Maar je vergelijkt eiken en beuken toch niet met gras. Maar er is meer. Kijk naar de hagen van rododendrons. Bijv. ter hoogte

4


van Denneweg. Prachtig groen de hele winter door. Her en der staan in de wijk ook hulstbomen en struiken, in diverse kleuren en bladvormen. Een hulstblad gaat plm. vier jaar mee. De bladval is geleidelijk en verdeeld over het hele jaar. In de herfst nog rijk voorzien van prachtig rode bessen waar vogels zich de komende maanden aan tegoed doen. Bossen Naast de kale eiken, beuken, berken en lariksbomen blijft er nog heel wat groen over in het bos. In het Amelterbos staat een flink aantal hulstbomen. Nu er door gericht onderhoud wat meer licht in het bos komt, lijkt het dat de hulst terrein wint. Soms in kleine groepjes, maar ook eenlingen. Ze worden een meter of vijf hoog en het geeft het bos in de winter een ander en vooral meer levendig aanzien. Het Amelterbos kent ook een paar akkertjes sparrenbomen. Ze zijn vroeger aangeplant en staan dicht op elkaar. Ze stuwen elkaar als het ware omhoog. Alleen de boomtop van hooguit een meter of vijf heeft groene naalden. Onder deze top komt te weinig licht. Stam en ook de takken blijven daar gewoon kaal. Eenzelfde beeld vinden we bij de dennenboom. Allen in de top komt licht genoeg om de grijsgroene naalden de winter door te helpen. De klimop (hedera) is in opkomst. Steeds meer bomen tooien zich met een hederamantel. De plant wortelt zich rondom de stam van de boom. Een aantal van de soepele en buigzame takken groeit langs de stam omhoog en hecht zich met kleine worteltjes aan de schors van de boom. Soms tot grote hoogte. De hechtwortels zijn in staat om water op te nemen zodat niet alles door de dunne stengels naar het blad hoeft te worden vervoerd.

5


Een ander deel van de klimopstengels vindt niet zo gauw een boomstam. Dan eerst maar horizontaal over de grond in de hoop dat er alsnog een boomstam te vinden is. En anders, jammer maar dan maken ze er met elkaar gewoon een “klimop-mat’ van. De klimop blijft in de winter prachtig groen in blad. Er wordt wel gedacht dat de boom lijdt onder de hedera-klimop. Dat valt enorm mee. De stengels gaan recht omhoog en hechten zich met hechtworteltjes aan de bast. Deze worteltjes plegen geen roofbouw op de voedingsstoffen in de boom. Ze pikken alleen het regenwater op dat langs de stam omlaag sijpelt. De hechtwortels hebben ook geen knellend effect op de stam. Al in een zachte januarimaand worden de eerste blaadjes van de kamperfoelie zichtbaar. De soepele stengels slingeren om de stam van de boom heen. Een echte slingerplant dus. Nu ontstaat wel een knellend effect die in sommige gevallen leidt tot de dood van de boom. Wandelend door het bos komen we bosbramen tegen. De bladeren op de eerste-jaars ranken blijven aanwezig. Ze kleuren in de herfst iets donkerder dan het zomerblad en er komt een rood-paarse gloed overheen. Vooral te zien wanneer een verdwaalde zonnestraal op het blad valt. Tegen de tijd dan de jonge bladknoppen zwellen laten de oude bladeren los om plaats te maken voor nieuw blad. Genoeg wintergroen om van te genieten. Veel plezier, Louis de Jong en Arie Keijzer IVN-Assen e.o.

6


Wijkcentrum De Schulp Assen-Oost Zalencentrum voor:cursussen, vergaderingen,zang, yoga, etc Tafeltennisclub en Biljartclubs Wijkcentrum De Schulp Buizerdstraat 10 9404 BB Assen Telefoon 0592—313155 e-mail schulp@home.nl

7


BESTE WIJKBEWONERS VAN ASSEN-OOST, Sinds het verschijnen van het oktobernummer van de wijkkrant is het bewonersoverleg (BO) twee keer bij elkaar geweest. Op beide vergaderingen was er een spreker uit de wijk. De een had het verzoek aan het BO om een initiatief te ondersteunen van een aantal bewoners van de Speenkruidflats. Onderdeel van hun initiatief is het plaatsen van bankjes langs het schelpenpad aan de Bremstraat. Inbrenger gaat hierover nog verder in gesprek met de wijkbeheerder, Lubbo Sap. De andere spreker vertegenwoordigde de drie appartementencomplexen aan de Platolaan. Zijn inbreng betrof de verkeersveiligheid van de Platolaan. Er is besproken wat het BO kan doen en wat eventueel bij de gemeente Assen en/of de politie ligt. In ieder geval zal de werkgroep “verkeer” van het BO zich hier verder over buigen, beseffend dat het heel complex zal zijn en een kwestie is van lange adem. Het BO beschikt over een wijkbudget. Uit dat budget is een bedrag toegezegd aan de dierenweide/kinderboerderij. Dit ter ondersteuning van de nieuwe vrijwilligers. Hiervan hebben zij gereedschap gekocht. Andere aanvragen voor een bijdrage, zijn nog in beraad. Gekeken wordt naar de onderbouwing van de aanvraag. Een van de criteria is dat het ten goede moet komen aan de wijk. Een ander criterium is dat het niet tegenstrijdig mag zijn aan het gemeentelijk beleid. Tijdens de BO-vergaderingen is in principe een van de 2 wijkagenten aanwezig. Deze doen meldingen over zaken die spelen in de wijk. Dit keer onder andere dat er in Amelterhout een infoavond is geweest over de overlast die de jeugd daar geeft. Bewoners konden hun hart luchten en ideeën aandragen voor een eventuele aanpak. Een van de reeds genomen maatregelen door de gemeente is een alcoholverbod in dit gebied. De politie surveilleert

8


extra met “bikers” en gaat huisbezoeken afleggen bij de ouders van jongeren waarvan de gegevens zijn genoteerd. Vrijwilligers aan het werk op het landgoed Valkenstijn..

De vrijwilligersgroep “landgoed Valkenstijn” is afgelopen weken meerdere keren actief geweest. Er is een beukenhaag aangeplant bij de dierenweide en de meidoornhaag is flink onder handen genomen. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger dan kan dat via onderstaand adres of via de mail werkgroepValkenstijn@gmail.com Positief ‘hondenpoepnieuws’: steeds meer honden uit- laters worden gesignaleerd met plastic zakje en schepje……!  Het bewonersoverleg zou graag binnen haar geledingen een vertegenwoordiging van alle wijken van Assen-Oost hebben. Enkele wijken, te weten Oosterpark, Amelterhout en Houtlaan, zijn nog niet vertegenwoordigd. Mocht u belangstelling hebben om lid te worden, dan kunt u dit ook melden via onderstaand adres. Datum volgende overleggen van het BO in de Schulp: Ma. 19- 12- 2011 (aanvang 19.30 uur) Ma. 16- 01- 2012 (aanvang 19.30 uur) Ma. 20- 02- 2012 (aanvang 19.30 uur) Contact met het BO kan via bo@assen-oost.nl Een briefje sturen kan ook. U kunt deze in de bus doen van de Schulp, onder vermelding van BO-Assen-Oost

9


M.F.A. Assen-Oost. (Multi-Functionele Accommodatie) Eind november j.l. brachten de wethouders Smit en Hoogeveen van de gemeente Assen een bezoek aan de Schulp. Naast de bestuursleden van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Assen-Oost waren ook aanwezig vertegenwoordigers van het bewonersoverleg Assen-Oost en ambtenaren van de gemeente. Het enige gespreksonderwerp van het overleg was wel of niet deel uit maken van de MFA, die gebouwd zal worden op het huidige politie-terrein aan de Tuinstraat. Als bestuur hebben we al lange tijd geworsteld met de vraag van wel of niet verhuizen naar de MFA. De tijden zijn veranderd door de crisis met als gevolg behoorlijke bezuinigingen van de gemeente, waardoor wijkcentra gekort zullen worden in hun subsidies. Vooral door deze bezuinigingsmaatregelingen is de visie versterkt dat we toch beter mee kunnen verhuizen. Andere argumenten waren onder andere: - straks centrale ligging in de wijk; - nieuw gebouw die aan de huidige tijdsnormen voldoet; - ouderdom van ons wijkcentrum met toename van onderhoudskosten; - energiekosten die maar blijven stijgen waarbij maatregelingen om duurzaamheid te waarborgen behoorlijke investeringen behoeven; - het College van de gemeente Assen heeft draagvlak (wijkvisie Assen-Oost) gepeild bij de bewoners in AssenOost en hieruit is een positief resultaat gekomen; - op Zorg en Welzijn zal de komende jaren fors bezuinigd gaan worden; - een nieuw gebouw die multifunctioneel gebruikt (o.a. sportzaal en vergaderruimtes) kan worden waardoor een behoorlijke kostenbesparing mogelijk is;

10


We beseffen terdege dat dit voor velen emoties zal of kan veroorzaken omdat de Schulp wordt gezien als vast baken in de wijk.

Voor:

Tuinonderhoud Hovenierswerk Groenvoorzieningen Haardhout Snoei – en zaagwerk Takken versnipperen

R. Lunshof Anreep 6 Assen tel: 0592-314933

Bloembinderij Bert Lubberman Verrassend Verfrissend Vernieuwend en Trendy in bloemen De Waag 10 7751 GW Dalen Tel 0524-551443 Fax 0524-553258

Nobellaan 239 9406 AH Assen Tel 0592-357326 Fax 0592-398653

www.lubberman.nl info@lubberman.nl

Bremstraat 31 9406 GA Assen Tel 0592-309371

11


We hopen dat een ieder begrip heeft voor onze niet makkelijke afweging om toch te gaan voor de MFA. De intentie is om de sfeer van de Schulp te behouden in de nieuw te bouwen MFA. We denken dat dit zal lukken mede doordat we mee mogen denken met de bouw. Tevens hebben we onze zorg over het personeel waar we zorgvuldig mee willen omgaan. De intentie is hen mee te nemen naar de nieuwe MFA. Willem Veldkamp.

Hallo beste wijkbewoners Het jaar is bijna voorbij dan beginnen we met 2012. We hopen dat voor iedereen fijne feestdagen en zien u graag volgend jaar terug. Er zijn nog veel activiteiten in De Schulp waar nog wat meer leden bij kunnen. Heeft u nog wat tijd over en wilt u ook wel eens wat andere mensen ontmoeten, u bent allemaal van harte welkom in De Schulp. Bij ons in De Schulp kun je tafeltennissen, biljarten, klaverjassen, koersballen, schilderen, er is een dames volleybal en dames gymnastiek club. We hebben het Trianthakoor en is er ook een volkszang groep. Er zijn er ook regelmatig Computer cursussen, dus heeft u nog ergens belangstelling voor neem contact op of kom langs. Nogmaals allemaal fijne feestdagen en een gezond 2012. Personeel ( De Schulp) Jannie, Ronnie, Jan en Arie.

Voor een kerstboom ga je naar R. Lunshof Anreep 6 Assen Tel: 0592-314933 12


Themabijeenkomst 24 januari FinanciĂŤn en belasting Wilt u meer weten over de financiĂŤn en belasting waar u vandaag de dag mee te maken heeft? Dan mag u deze themabijeenkomst zeker niet missen! Deze zal plaatsvinden op 12 januari 2012. Tijd: 9:30 tot 11:00 uur. Locatie: Bremstraat 21 (winkelcentrum Vredeveld). Kosten: gratis met gratis koffie/thee en koek. Cursus valpreventie succes! De cursus valpreventie van geriatrie fysiotherapeute Malgosia Kondak is een succes. De deelnemers krijgen niet alleen theorie over veiligheid in en om huis, maar ook doen ze oefeningen om meer kracht en stabiliteit te krijgen. In 2012 zal er opnieuw een cursus gestart worden. Wilt u meedoen of kent u iemand voor de cursus geschikt is, hou dan de website cgowassen.nl in de gaten voor de nieuwe data. Samenwerking Hanzehogeschool Groningen Om een specifiek aanbod van ouderen en senioren te kunnen geven werkt het CGOW samen met studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Door middel van een door hen opgestart onderzoek wil het CGOW meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van senioren. De komende periode zullen meer mensen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Senior Fit nog enkele plaatsen vrij Elke woensdagochtend is er in de trainingszaal bij Sportcentrum Valkenstijn de les Senior Fit.

13


Onze fitheidsinstructeur Martin Veenhuizen doet dan samen met de aanwezigen oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de fitheid. De oefeningen zijn gericht op kracht, coĂśrdinatie en stabiliteit.

Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost Gratis probeerochtend tafeltennis overdag. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de vrijdagochtendgroep. De bijdrage hiervoor is 30 euro per halfjaarseizoen. U hoeft hiervoor geen lid te worden van onze vereniging, dus deze mogelijkheid staat voor iedereen open. Er wordt recreatief gespeeld. Binnen de groep is nu al veel deskundigheid en kan er in overleg gezorgd worden voor persoonlijke begeleiding en advies. Wie interesse heeft kan telefonisch of per email contact opnemen met Roelof Meijering (0592-542 889 –

roelof.meijering@home.nl) of zich op een vrijdagochtend bij hem melden in de sportzaal van De Schulp voor een gratis probeerochtend. Dat kan tussen 8.30 uur en 11.15 uur. Iedereen is van harte welkom!!!

Avondtafeltennis. De sportzaal van De Schulp is op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur voor onze club beschikbaar. Dan wordt er getraind onder deskundige leiding en de rest van de avond is er vrije training. De thuiswedstrijden voor de competitie zijn op dinsdagavond. 14


Uitwedstrijden vinden voor een deel op andere doordeweekse dagen plaats. Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar kunnen lid zijn om in competitieverband of recreatief bij onze vereniging te tafeltennissen. Belangstelling? Kom eens bij ons kijken in De Schulp of kijk op www.ttv-oost.nl. Albert Eleveld

LICHT EN KLEUREN HELPEN ! praktijk kleuren(acu)punctuur – diagnose d.m.v. kirlianfotografie met kleuren werken aan uw gezondheid

Tuinstraat 81, 9404 KK, tel 0592 268855, mschone@kpnplanet.nl zie ook: www.kleurenpunctuur.nl

15


WIST U DAT ? ………… er in Assen-Oost een klussenhulpdienst is ? deze bedoeld is voor personen van 55 jaar en ouder ? individuele gevallen van deze leeftijdsgrens kan worden afgeweken? deze service gedaan wordt door vrijwilligers ? u rekening moet houden met enige wachttijd, voordat een afspraak met u gemaakt wordt door de vrijwilliger ? het om kleine klussen gaat , dit ter beoordeling van de medewerker en/ of vrijwilliger ? deze voorziening gratis is ? u op woensdagmorgen van 10-12 uur kunt bellen naar de Schulp ? het telefoonnummer van de Schulp 313199 is ? onder meer de vraag wordt gesteld of u zelf gereedschap en andere benodigdheden hebt of niet ? u ook kunt mailen: deschulp@home.nl ? te denken valt aan de volgende klusjes ?

16


• • • • • • •

het ophangen van wanddecoratie of een lamp het instellen van tv zenders eenvoudige problemen met computer werkzaamheden in de tuin van beperkte omvang klein schilderwerk eenvoudig elektra kleine herstelwerkzaamheden aan kleding

EN de klussenhulpdienst nog steeds vrijwilligers kan gebruiken, in het bijzonder personen die tuinwerkzaamheden kunnen doen ? echter ook vrijwilligers met andere vaardigheden welkom zijn ? aanmelding van vrijwilligers kan plaatsvinden op woensdagmorgen via telefoon van de Schulp, persoonlijk of via mailadres hansuurmeijer@ziggo.nl ? in het Noorderpark ook een klussenhulpdienst is ? dit project een gezamenlijk initiatief is van de stichting Welzo i.s.m. met wijkagenten en opbouwwerkers en bewoner overleggen ? er ondersteuning wordt gegeven door en of samengewerkt wordt met de Vrijwilligerscentrale, het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, Actium en de gemeente Assen ?

17


Ploeg Rijwielcentrum Narcisstraat 20 0592-301682 Openingstijden tijdens verkoopdagen: Don 29 dec. 9.00 - 18.00 uur Vrij 30 dec. 9.00 - 20.00 uur Zat. 31 dec. 9.00 - 17.00 uur Tijdens de vuurwerkverkoop is de werkplaats niet bereikbaar

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS etc. Politie, Brandweer, Ambulance Alarm (politie , brandweer, ambulance) 112 (spoed) Politie 0900-8844 (niet dringend) http://twitter.com/#!/PolitieAssen

Centrale Huisartsendienst Drenthe, Huisartsenspoedpost Assen Centrale huisartsen dienst Drenthe 0900-1120112 (voor spoedgevallen buiten kantoortijden) 0592-391900 (kantoor), website www.chd.nl

Ziekenhuizen Wilhelmina Ziekenhuis Assen: 0592 325555

Meldpunt Openbare Ruimte Gemeente Assen meldpunt@assen.nl , tel.140592 Voor zaken die U in Uw woonomgeving signaleert en om een oplossing vragen: losse stoeptegels, overhangend groen, kapotte straatverlichting, zwerfvuil, volle containers, etc.

BUURTZORG ASSEN-OOST Tuinstraat 83: 06-23902510

Meldpunt Huiselijk Geweld Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op 0900-3 711 711. Van 09.00-16.30 uur. Na 16.30 uur is er een antwoordapparaat waarop doorverwezen wordt naar de politie en crisisopvang.

Gas & Stroom, Nationaal Storingsnummer 18


0800-9009, meldpunt voor storingen in de gas- en stroomlevering tot en met de meter

Water Komt er bij u minder of geen water uit de kraan? De WMD verhelpt storingen altijd zo spoedig mogelijk. Storing melden? (0592) 854 545 (dag en nacht bereikbaar)

Dierenhulpdiensten Dierenambulance Noord en Midden Drenthe Het Sticht 81 9405 NT Assen tel: 0592-399099 of 06-2121417

Kindertelefoon tussen 14.00 en 20.00 uur 0800-0432 www.kindertelefoon.nl

Nu ook aan de Tuinstraat 2 in AssenOost met voor-, tussen- en naschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar. •

Open van 7.00 tot 18.30 uur; flexibele opvang is mogelijk.

Een sfeervolle locatie met veel speelruimte rondom.

Naast buiten spelen, knutselen, koken en muziek maken is er een uitgebreid aanbod van sport- en spelactiviteiten door het Pinokkio Sportteam.

19


• •

Avontuurlijk spelen tijdens de naschoolse opvang in de Pinokkio Jungle & het Klimpark aan De Lauwers 6. Zwemles tijdens de naschoolse opvang, bij Pinokkio is het mogelijk! Gratis tussenschoolse opvang op de dag dat u bij ons ook naschoolse opvang afneemt (deze actie geldt voor het schooljaar 2011/2012). Ga voor meer informatie of een aanmelding naar onze website www.pinokkio.nu . U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.

Kinderdagverblijf Pinokkio

info@pinokkio.nu

0592- 46 10 11

Paramedics & Sportcentrum Nieuw aanbod voor indoor fietsliefhebbers! Om aan alle extra vraag naar spinning te kunnen voldoen start Sportcentrum Valkenstijn met Ultimate Indoor Cycling. Vijftig minuten lang indoor fietsen maar met de beleving van buiten. Het is de optimale training waarin prestaties en motivatie samenkomen met videobeelden en een virtual trainer. Beleef het fietsen, zoek je grenzen op en haal je doelstellingen! Op woensdag 7, 14 en 21 december van 19:30 tot 20:30 zijn er extra spinninglessen en starten we met Ultimate Indoor Cycling. Opgave kan via telefoon (311161) of mail: info@sportcentrumvalkenstijn.nl. Meer informatie over de lessen is ook te vinden op: www.gettheoutdoorin.com. Wetswijziging abonnementen Op 1 december 2011 treedt het wetsvoorstel 'stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen' in. Voor de jaarabonnementen bij Sportcentrum Valkenstijn verandert er verder niets, de jaarabonnementen kunnen nog steeds na het eerste jaar per maand worden gestopt. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met de receptie of een van onze instructeurs.

20


SkiFit bij Sportcentrum Valkenstijn Het skiseizoen komt er weer aan. Speciaal voor de sneeuwliefhebbers start Sportcentrum Valkenstijn weer met SkiFit, een programma waarbij men oefeningen doet die gericht zijn op de spieren en gewrichten die bij het skiën het meest worden belast. Prijzen: € 6,- per week voor minimaal 10 weken. Bel of mail ons voor een afspraak. Gezond op Gewicht In 2012 starten we weer met een programma Gezond op Gewicht, een programma dat gericht is op gezond bewegen en verantwoord eten! U gaat onder begeleiding sporten met een programma op maat en daarbij krijgt u persoonlijke voedingsadviezen via het lifestyle programma Finally. Gezond op Gewicht duurt drie maanden en kost € 16,- per week. Op 4 januari is er een informatiebijeenkomst om 19:30 uur bij Sportcentrum Valkenstijn. Gewijzigde openingstijden tijdens feestdagen Rond de feestdagen zijn er aangepaste openingstijden. Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december geopend van 8:00 tot 11:30 uur en 16:30 21:00 uur. ’s Middags gesloten. Maandag 2 t/m vrijdag 6 januari reguliere openingstijden: 8:00 tot 11:30, 13:00 tot 14:30 en van 16:30 tot 21:00 uur. Op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn we gesloten. Het team van Sportcentrum Valkenstijn en Paramedics wenst u fijne feestdagen en een gezond 2012

21


TabAktief T abak & kansspelen

T.N.T.POST EN KIALA PUNT BREMST RAAT 27

( 0592-315730)

Oosterse sferen in obs de Valkenhorst Assen oost Ni haĹ?

22


Dinsdagavond was obs Valkenhorst slechts gehuld in het zachte licht van honderden lampions en minilichtjes. Chinese muziek klonk op de achtergrond. Elke groep had zijn eigen ambiance gecreÍerd waarin de thema’s herfst en China onlosmakelijk verbonden waren.

Bij binnenkomst waanden bezoekers zich even in een ander werelddeel. Valkenhorst was voor een uurtje veranderd in museum Valkenhorst town. Vol trots stelden de leerlingen hun kunstwerken ten toon. Lampionnen in de vorm van draken, sierknipsels, drakenboten, Chinese tekens en mensen. Egels gemaakt van boeken, klei en kastanjes. Tekeningen, waaiers en nog veel meer. De kinderen hadden de afgelopen weken hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Het resultaat mocht er wezen!

23


www. Ploeg Rijwielcentrum .nl een goede stap naar fiets plezier Fietsverkoop Fietsreparatie Sleutelservice Graveerservice Vuurwerk Maandags gesloten

Narcisstraat 20

Dinsdag t/m Donderdag 8.30-18.00 Zaterdag 9.00-17.00

9404 RK Assen

Vrijdag 8.30-20.00

tel/fax: 0592-301682

24


Paramedics & Sportcentrum

Geen centje pijn in 2012? Verzeker u van genoeg fysiotherapie! Hieronder vindt u de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Volwassenen: Uit de bas isverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Het hangt af van de uitgebreidheid van uw aanvullende verzekering hoeveel behandelingen fysiotherpaie u vergoed krijgt. Dit is per verzekeraar en per pakket zeer uiteenlopend. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar): geen veranderingen. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Zijn er meer behandelingen nodig dan is de vergoeding ervan afhankelijk van het aanvullend pakket. Vergoeding fysiotherapie voor sommige chronische aandoeningen stopt binnen de basisverzekering en vallen daarmee onder de aanvullende verzekering. Dit betreft m.n. reumatische- en hartaandoeningen. Een volledige lijst kunt u vinden op http://www.defysiotherapeut.com/schrapping-chronische-lijstper-2012.pdf of loop bij ons binnen. Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Ook kunt u kijken op de website kiesbeter.nl

Paramedics Menzis Topzorg Praktijk

25


Zorgverzekeraar Menzis heeft Paramedics het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiĂŤnt. Paramedics was eerder ook al door Achmea benoemd tot Achmea Plus Praktijk.

Ontspanningscursus Voelt u zich gestresst? Of wilt u weten hoe u ontspanningstechnieken toe kunt passen? Op woensdag 8, 15 en 22 januari is er een ontspanningscursus van 10.30 tot 12.00 uur. De cursus heeft een theorie- en een praktijkdeel. De kosten hiervoor â‚Ź 20,-. U kunt zich tot 6 januari opgeven aan de balie of via info@paramedics.nl.

Een buurtmoestuin in Assen-Oost?

26


Steeds meer mensen vinden het leuk om te moestuinieren in de eigen woonomgeving. Dat kan natuurlijk in de achtertuin (als je die hebt), maar het is veel gezelliger om dat met buurtgenoten te doen. Door zelf groenten te (leren) telen, ontdek je waar de groente op je bord eigenlijk vandaan komt. Je gaat zo ook vanzelf anders koken. Zelf tuinieren betekent besparen op het huishoudgeld, zeker als je liever biologische groenten wilt kopen. Gezonder én goedkoper dus. Samen tuinieren in een buurtmoestuin betekent helpen en geholpen worden. Niet iedereen heeft groene vingers, maar met elkaar lukt het altijd om de tuin netjes en productief te houden. Ook in de vakanties. Misschien iets voor Assen-Oost? Heeft u belangstelling, meldt u dan aan bij onze initiatiefgroep. Nog beter: werf extra buurtbewoners om zo’n buurtmoestuin op te zetten. U krijgt daarbij ondersteuning van onze tuindersgroep Moestuinkollektief ‘De Witte Vlieg’ met 15 jaar ervaring in biologisch moestuinieren en veel leuke groene ideeën. Meer informatie: Gerard Wezenberg, tel. 0592-340872

Wonen aan de oostkant van Assen-Oost . Na bijna een jaar geleden te zijn verhuisd, van de westkant van Assen-Oost naar de oostkant, hebben mijn vrouw en ik er nog geen minuut spijt van gehad. Als nieuwe bewoners van de blauwe flat aan de Speenkruidstraat hebben wij een uitzicht op ‘de achtertuin’ van Assen. Vanaf de zevende etage een uitzicht waar je u tegen zegt . De bewoners, allemaal vriendelijke mensen, hebben ons in hun midden opgenomen. Als hondenbezitter kan ik zeggen, je bent binnen twee minuten zo buiten de stadsgrenzen. Daar begint de rust van de natuur. Als je wilt zou je er uren kunnen dwalen, tussen allerlei bloemen, vogels, en wat de natuur nog meer te bieden heeft. Vanuit ons raam hebben we uitzicht op het schelpenpad, de weilanden, met dertien paarden . Daarvan zes veulens en een hengst. Geweldig zoals deze hengst zijn

27


kudde bewaakt en rond laat draven. Dat is genieten. Wat zou het mooi zijn als er twee bankjes geplaatst zouden worden, en wel een tussen de Blauwe en Gele flat, en tussen de Gele en Rode om dit alles rustig te overzien. Ook twee afvalbakken, op het begin en eind van het pad zou prettig zijn . Bij de laatste vergadering , van het B-O ASSEN-OOST in oktober jl., heb ik de ingezamelde handtekeningen hiervoor bij de heer Sap ingediend. En ook het verzoek, om langs het pad, verschillende soorten bloembollen te planten. Wat zou dat mooi zijn in het voorjaar! Wiebe Kors sr .

Compleet, gezellig en gratis parkeren

28


wegpijn.info Oud-fysiotherapeut Snoeijing geeft op uw verzoek betreffende lichamelijke ongemakken als: Rugklachten Nekklachten Hoofdpijnklachten Schouderklachten Hyperventilatie Informatie is bedoeld om snel via een vaak huis- tuin en keukenmiddel en houdings-of bewegings -gedragsaanpassingen snel resultaat te behalen!! (Meestal het zogenaamde “het ei van Columbus-effect” of “dat had ik eerder moeten weten-effect”) € 12,50 / telefonisch consult

Informatie via: Tel: 06-21874060 site: wegpijn.info

29

Wijkkrant Assen-Oost december 2011  

Wijkkrant Assen-Oost, editie december 2011

Wijkkrant Assen-Oost december 2011  

Wijkkrant Assen-Oost, editie december 2011

Advertisement