Page 1

Organisme internaţionale de standardizare

Organisme europene de standardizare

[ Elaborare de standarde [ Consultanţă în domeniul standardizării [ Standarde străine [ Cataloage

ISO – Organizaţia Internaţională de Standardizare (înfiinţată în 1947)

CEN – Comitetul European de Standardizare (înfiinţat în 1961)

Domenii de activitate: elaborare de standarde pentru produse şi servicii în domeniul neelectric (servicii, construcţii, chimie, agricultură, standarde fundamentale, produse de uz casnic şi timp liber, inginerie mecanică, materiale metalice, materiale nemetalice, sănătate, mediu şi protecţia vieţii, transport şi ambalaje) şi tehnologia informaţiei (JTC 1) şi sisteme de certificare şi acreditare.

Domenii de activitate: elaborare de standarde pentru produse şi servicii în domeniul neelectric (servicii, construcţii, chimie şi agricultură, standarde fundamentale, produse pentru casă şi timp liber, inginerie mecanică, materiale metalice, materiale nemetalice, sănătate, mediu şi protecţia vieţii, transport şi ambalaje), sisteme de certificare şi acreditare.

CEI – Comisia Electrotehnică Internaţională (înfiinţată în 1907)

CENELEC – Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică (înfiinţat în 1973)

Număr de membri: 159 membri Număr de comitete tehnice: 209 Număr de documente de standardizare în vigoare: 18 000

ITU – Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii (înfiinţată în 1865)

[ Certificarea sistemelor de management

al calităţii [ Documentarea în orice domeniu de [ Publicaţii activitate [ Abonamente la standardele române [ Uniformizarea metodelor de încercare [ Traduceri de standarde străine utilizate în laboratoare [ Standarde române traduse în limba engleză [ Scăderea preţurilor prin eliminarea unor [ Acordarea dreptului de reproducere a stancosturi dardelor române [ Creşterea securităţii utilizării bunurilor şi [ Biblioteca electronică a standardelor serviciilor [ Asigurarea securităţii la locul de muncă, române prin eliminarea condiţiilor periculoase, [ Biblioteca standardelor internaţionale şi cu efectul reducerii cheltuielilor străine medicale cauzate de accidente [ Cursuri de formare profesională [ Certificarea sistemelor de management de [ Scăderea gradului de poluare [ Creşterea gradului de încredere a mediu utilizatorilor de produse şi servicii [ Certificarea sistemelor de management al [ Interconectarea sectoarelor, ceea ce calităţii duce la scăderea costurilor [ Certificarea de produs [ Promovarea unor sisteme globale de comunicaţii [ Modernizarea industriei şi sporirea competitivităţii produselor şi serviciilor [ Favorizarea concurenţei reale [ Colecţii de standarde pe suport electronic

Număr de membri: 31 membri, 19 afiliaţi Număr de comitete tehnice: 292 Număr de documente de standardizare în vigoare: 13 829

Domenii de activitate: elaborare de stanDomenii de activitate: elaborare de standarde pentru produse şi servicii în dodarde pentru produse şi servicii în domemeniul electric (standarde generale în niul electric (standarde generale în electrotehnică, electronică, inginerie electri- electrotehnică, electronică, inginerie electrică), sisteme de certificare şi acreditare. că), sisteme de certificare şi acreditare.

Număr de membri: 76 membri, 83 asociaţi Număr de comitete tehnice: 174 Număr de documente de standardizare în vigoare: 6 146

Avantajele utilizării standardelor

Număr de membri: 31 membri, 11 afiliaţi Număr de comitete tehnice: 72 Număr de documente de standardizare în vigoare: 6 169

Utilizarea standardelor armonizate conferă produselor prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale Directivelor Europene ale Noii Abordări.

ETSI – Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicaţii (înfiinţat în 1993)

Domeniu de activitate: telecomunicaţii Domenii de activitate: elaborare Număr de membri: 191 de state membre, de standarde pentru produse şi peste 700 de membri clasificaţi pe sectoare servicii în telecomunicaţiilor şi de activitate şi 100 de membri afiliaţi sisteme de certificare şi acreditare. Număr de membri: peste 700 din 60 de ţări Număr de comitete tehnice: 32 Număr de documente de standardizare în vigoare: 21 343

Serviciu vânzări–abonamente: Tel: 316 77 25, Fax: 317 25 14, 312 94 88 Birou Cooperare Internaţională: Tel: 316 77 26 Birou Imagine şi Relaţii Parteneriale: Tel: 312 94 89 Centrul pentru schimb de informaţii: Tel: 316 99 76 Serv. Formare profesională: Tel/Fax: 313 55 26 Organismele de Certificare: Tel: 313 55 16 Marketing-Redacţie, Drepturi de autor: Tel: 316 99 74 Biblioteca ASRO: Tel: 230 73 20; 230 36 60/1482; 314 34 00/1482 Biblioteca electronică: 316 77 25

ASRO

© ASRO 2010

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO ADRESĂ POŞTALĂ: Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA, e-mail: vanzari@asro.ro, marketing@asro.ro, www.asro.ro Secretariat Director General: Tel: 316 32 96, Fax: 316 08 70 Direcţia Standardizare: Director: Tel/Fax: 315 58 70; Tel: 310 43 08, 310 43 09, 312 47 44 Direcţia Publicaţii: Director: Tel: 316 77 24

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA Organismul naţional de standardizare


ASRO ÎN CIFRE

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

Membri ASRO

Comitetele Tehnice

Companii membre în comitetele tehnice

Specialişti membri în comitetele tehnice

Personal ASRO

Număr total de standarde ]n vigoare la 1.10.2010 1 NOTĂ: unui comitet tehnic român îi corespund unul sau mai multe comitete tehnice europene şi internaţionale

ASRO

10 91 5 48 12

Colegiul A – organismele de acreditare Colegiul B – producători Colegiul C – consumatori Colegiul D – cercetare Colegiul E – autorităţi

224

Număr total de comitete tehnice1

126 47 7 111 79

CT corespondente CEN CT corespondente CENELEC CT corespondente ETSI CT corespondente ISO CT corespondente CEI

445

Organizaţii membre în CT ASRO

40 182 27 80 1 28 35 12 40

Producători IMM Învăţământ universitar Institute de cercetare Consumatori Asociaţii Administraţie publică Patronat Altele

846

Număr total de membri în CT ASRO: care provin din: Producători IMM Patronat Învăţământ universitar Institute de cercetare Consumatori Asociaţii Administraţie publică Altele

80 204 24 68 259 2 63 95 51 87

În total

8 30 39 4 3 3

Conducere şi secretariat Direcţia Standardizare Direcţia Publicaţii Direcţia Economică Organisme de certificare Administrativ

28 062

Standarde în total, din care:

7 621 17 819

Standarde române originale Standarde române care adoptă standarde europene Standarde române care adoptă standarde internaţionale

2 622

Standarde europene adoptate până la 1.10.2010

Standarde europene traduse în limba română până la 1.10.2010 Activitatea ASRO în cadrul standardizării europene în 2009

17 819

Standarde europene:

13 294 3 921 604

Standarde CEN Standarde CENELEC Standarde ETSI

8 581 6 474 2 107

Standarde în total: Standarde CEN Standarde CENELEC

3 4 550 420

Participări la reuniuni CEN Participări la reuniuni CENELEC Voturi la CEN Voturi la CENELEC

Standarde internaţionale adoptate până la 1.10.2010

2 622

Standarde internaţionale:

2 239 383

Standarde ISO Standarde CEI

Standarde internaţionale traduse în limba română până la 1.10.2010

3 478

Standarde internaţionale traduse în limba română, din care: Standarde ISO Standarde CEI

Biblioteca ASRO– acces la informaţii

2 060 418 322 008 2 055 495 4 771

Standarde, reglementări tehnice şi alte documente provenite de la organisme de standardizare din toată lumea Numărul de cititori la Biblioteca Electronică Vizitatori ai bibliotecii tradiţionale Standarde consultate

ASRO in cifre  

CEN – Comitetul European de Standardizare (înfiinţat în 1961) CEI – Comisia Electrotehnică Internaţională (înfiinţată în 1907) Domenii de ac...

ASRO in cifre  

CEN – Comitetul European de Standardizare (înfiinţat în 1961) CEI – Comisia Electrotehnică Internaţională (înfiinţată în 1907) Domenii de ac...