Page 1

ASRO vă oferă un nou produs: traducerea standardelor europene/internaţionale care s-au adoptat ca standarde române prin publicarea versiunii în limba engleză Calitatea de membru al Uniunii Europene conferă României o serie de avantaje, dar şi de obligaţii, printre acestea se numără şi adoptarea standardelor europene ca standarde române în cel mult şase luni de la publicarea lor ca standarde europene. Adoptarea standardelor europene ca standarde române se poate face prin una din metodele următoare:  publicarea versiunii române (traducerea versiunii oficiale);  publicarea prin reproducere a versiunii oficiale (filă de confirmare): publicare fără traducerea textului din versiunile oficiale ale standardului (engleză, franceză sau germană) ;  metoda confirmării adoptării (anunţ): fără traducerea textului din versiunile oficiale ale standardului (engleză sau franceză). Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră ASRO oferă traducerea legală a standardelor europene adoptate prin filă de confirmare sau anunţ la preţuri minime. Pachetul oferit va conţine: - standardul adoptat, în limba engleză (prin filă de confirmare sau anunţ), - traducerea legală, efectuată de specialiştii ASRO, în limba română.

NU UITAŢI, NUMAI ASRO ESTE ABILITAT DE LEGE SĂ TRADUCĂ STANDARDELE EUROPENE (EN) ŞI INTERNAŢIONALE (ISO, CEI)!

Fără acordul prealabil expres al ASRO, standardul nu poate fi reprodus în alte documente sau multiplicat pentru difuzare către terţi, standardul sau părţi ale acestuia nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public sau pentru a se constitui parte a unor opere derivate, cum ar fi cursuri de formare profesională, baze de date, publicaţii şi documentaţii de specialitate.

Achiziţionaţi pachetul oferit şi veţi beneficia de experienţa în standardizare, competenţa profesională şi cunoştinţele de terminologie ale experţilor ASRO! Achiziţionaţi pachetul oferit şi veţi beneficia de protecţia legii în cazul în care veţi fi în litigiu cu o terţă parte pe contractele sau documentaţiile dumneavoastră la care aţi utilizat terminologia din standardele europene sau internaţionale.

Traducerea standardelor  
Traducerea standardelor  

Calitatea de membru al Uniunii Europene conferă României o serie de avantaje, dar şi de obligaţii, printre acestea se numără şi adoptarea st...