Page 1

Manualul utilizatorului de standarde


UN CURS PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIILOR ASRO vă propune un curs destinat atât managerilor şi persoanelor care trebuie să asigure, total sau parţial, standardizarea din cadrul firmei, cât şi persoanelor care utilizează standardele:

„PROCESUL DE STANDARDIZARE ÎN ORGANIZAŢIE” Cele două module ale cursului cuprind: MODULUL I

MODULUL II

A. Standardizarea naţională, europeană şi internaţională 1. Cadrul legal al activităţii de standardizare în România. Principiile standardizării, drepturi, obligaţii şi exclusivităţi în activitatea de standardizare 2. Organismul naţional de standardizare, ASRO, membru CEN/CENELEC şi ISO/CEI. Activitatea comitetelor tehnice (CT) naţionale, europene şi internaţionale 3. Adoptarea standardelor europene şi internaţionale 4. Tipuri de publicaţii CEN, CENELEC, ISO, CEI, ASRO 5. Clasificarea internaţională a standardelor, clasificarea alfanumerică, utilizarea catalogului standardelor române

1. Procesul de standardizare în organizaţii a. Definiţii. Documente de standardizare b. Standardizarea, componentă a strategiei organizaţiei c. Supraveghere tehnologică şi supraveghere în domeniul standardizării. Structuri, mijloace, metode 2. Informaţii în domeniul standardizării şi nivelul tehnic a. Serviciul de standardizare în organizaţie b. Studiu de caz

B. Reglementări şi standarde 1. Notificarea standardelor şi reglementărilor naţionale • UE – Directiva 98/34/CE – HG 1016/2005 • WTO – Acordul TBT 2. Prevenirea obstacolelor în calea comerţului pe piaţa internă UE 3. Rolul standardelor ca suport în legislaţie - Standardele europene armonizate – preluarea lor în legislaţia naţională 4. Referirea la standarde în reglementările tehnice şi în legislaţie. Referirea la standarde în documentaţii tehnice sau în alte documente de standardizare (specificaţii tehnice, rapoarte tehnice, standarde de firmă etc.) 5. Standardizarea în domeniul reglementat şi în domeniul nereglementat 6. Ordonanţa 20 din 2010 7. Utilizarea standardelor în activitatea de acreditare şi certificare 8. Utilizarea standardelor în achiziţiile publice 9. Rolul standardelor în supravegherea pieţei 10. Declaraţia de conformitate 11. Drepturi de proprietate intelectuală. Avantajele respectării drepturilor de autor ale organismelor naţionale, europene şi internaţionale din perspectivă legislativă 12. Produsele şi serviciile oferite de organismul naţional de standardizare 13. Standardizarea naţională, europeană şi internaţională. Câteva întrebări în loc de concluzii

Modulul II are la bază standardele: SR 13542:2009, Procesul de standardizare în organizaţie. Linii directoare pentru implementarea sa (corespunzător cu standardul francez NF X 50-710) SR 13543:2009, Procesul de standardizare în organizaţie. Inventarul şi descrierea instrumentelor (corespunzător cu standardul francez NF X 50-711)

Standardizarea trebuie să constituie una dintre componentele strategiei unei organizaţii. Implementarea procesului de standardizare într-o organizaţie oferă o funcţionare sigură pentru serviciile din cadrul organizaţiei: marketing, serviciul comercial, proiectarecercetare şi dezvoltare, achiziţie-aprovizionare, producţie, încercare, calitate, logistică. Elaborarea standardelor, achiziţia, gestionarea şi aplicarea lor nu ar putea fi efectuate decât dacă aceste misiuni sunt asigurate de activităţi specifice de standardizare atribuite unor persoane instruite din cadrul organizaţiei.

Manualul utilizatorului de standarde  

Manualul utilizatorului de standarde ASRO vă propune un curs destinat atât managerilor şi persoanelor care trebuie să asigure, total sau par...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you