Page 1

s pat ol eperpanna

a

as pi t echs r l b SPTPAN c

as pi t echs r l


s pat ol eperpanna

c odi c e

des c r i z i one

pr ez z o

SPTPAN

s pat ol el ungheperpanna

SPTEX801 00

s pat ol eext r a80/ 1 00c m

7, 50€ 15, 00€

èpos s i bi l er i chi eder el unghezzeper s onal i zzat e,i lpr ezzo appl i cat operl es pat ol edil unghezzai nf er i or eai50cm s ar àquel l odelcor di ceSPTPAN

ar t i col icor r el at i

as pi t echs r l s t r .del l ar es i s t enza,22 43055cas al edimezzani(pr ) t el .+39340 7249542 t el .+393458640958 f ax+39052131 6037 www. as pi t ech. i t as pi t ech@as pi t ech. i t or di ni @as pi t ech. i t

Spatole per panna  
Spatole per panna  

Dati d''accesso per il download PROFILE NAME: customers.aspitech PASSWORD: aspitech