Page 1


0


Jerzy Dyko Mayday! Mayday! Mayday!

© Copyright by Jerzy Dyko Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie oraz odsprzedaży.

korekta: Marzena Jaguszewska opracowanie graficzne: Jerry William

Wydanie I

1


Jerzy Dyko

Mayday! Mayday! Mayday!

2


Spis treści: 1. Cieśnina Hecate 2. Cieśnina Johnston 3. Mayday! Mayday! Mayday 4. Miss Margarita

4 103 157 202

3


Cieśnina Hecate

4


840  
840  

http://ksiegarnia.publikatornia.pl/book/reader/bookId/840.pdf

Advertisement