Page 1


GRZEGORZ WAWRZYŃSKI

Bzdurobajka i inne scenariusze NIE TYLKO DLA SZKOLNYCH KABARETÓW

Newry 2013 www.dablju.pl


Grzegorz Wawrzyński Bzdurobajka i inne scenariusze Copyright © by Grzegorz Wawrzyński 2013 SELF-PUBLISHING www.dablju.pl

All right reserved Wszelkie prawa zastrzeżone

Ten utwór nie może być kopiowany, sprzedawany powtórnie, rozpowszechniany w częściach lub w całości bez zgody autora. Zakup legalnej kopii książki upoważnia jej nabywcę do niekomercyjnego wykorzystania jej zawartości w pracy z amatorskimi grupami teatralnymi i kabaretowymi. W przypadku chęci komercyjnej realizacji scenariuszy prosi się o kontakt z autorem niniejszego zbioru.

WYDANIE I cyfrowe Newry, 2013

e-mail: grzegorz@wawrzynski.pl


WSTĘP

Wśród zajęć pozalekcyjnych, które prowadziłem jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum, było też zawsze miejsce dla kółek teatralnych lub teatralno-filmowych. Najczęstszymi efektami pracy z dziećmi i młodzieżą były przedstawienia, wśród których dominowały widowiska kabaretowe. Wykorzystywaliśmy gotowe teksty innych kabaretów lub na swój sposób dokonywaliśmy scenicznych interpretacji utworów literackich. Jednak w programie przedstawień były też skecze mojego autorstwa, które postanowiłem wydać w niniejszym zbiorze. Moje scenariusze powstawały okazjonalnie w latach 1996–2006 i w kilku przypadkach nadal są wykorzystywane, najczęściej przez inne szkolne zespoły kabaretowe w Polsce i za granicą. Pierwszym zespołem, którym kierowałem był Kabaret Brzdęk!, który działał przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu w latach 1995–1999. Przez te kilka lat bawił przede wszystkim młodzież szkolną, chociaż zdarzyło mu się też występować przed szerszą publicznością. Wystawiliśmy kilka przedstawień. Były to: O zwierzakach i dzieciakach w roku 1996 (oryginalna interpretacja wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima), Z kamerą wśród ludzi w 1996, School show w 1997, Ogniem i skeczem w 1998 i Bzdurobajka w1999. Kabaret KDi to doraźna formacja tworzona przez uczniów klasy dziennikarsko-informatycznej z Gimnazjum nr 4 w Mielcu w latach 2001–


2003. Wystąpił między innymi ze skeczami Aurelio (2001), Bitwa pod Grunwaldem jako marketing bezpośredni Krzyżaków (2001), Akwizytor (2001), oraz Kawa (2002) – największy przebój grupy. Próbą kontynuacji kabaretu były zajęcia

w klasie medialno-

informatycznej (2004–2006), ale działalność grupy w tym zakresie ograniczyła się do jednego publicznego występu (wyróżnienie w konkursie Teatr Jednego Wiersza za adaptację utworu O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci) i przygotowaniu kilku filmików wideo (Balladyna - śmierć w malinach, JasKiMowcy, Jasio z G4).


Książkę tę dedykuję wszystkim moim byłym uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Mielcu, z którymi współpracowałem przy przygotowywaniu przedstawień kabaretowych. Grzegorz Wawrzyński


656  
656  

http://ksiegarnia.publikatornia.pl/book/reader/bookId/656.pdf

Advertisement