Page 5

Straight edge. Detta innebär att man

”ofarliga” grupper är HBT-aktivisterna i

de flesta är ungdomar och vuxna som trivs

försöker vara så skarp renlevnadsmänniska

Pride-rörelsen och scoutgrupper.

i en roll där man inte bara är en kopia av

man bara kan; äter vegetariskt, inte dricker

Några delar av subkulturer kan vara

medelsvensson.

alkohol eller ta andra droger, inte ha

kriminella, eller ligga på gränsen av vad

sexuella utsvävningar med mera. Andra

som är tillåtet i samhället de vistas i. Men

Text & Illustration: Maria Lundby Bohlin

ASP BLADET | NUMMER 7 2012 5

Profile for ASP Bladet

ASP Bladet - Augusti 2012  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

ASP Bladet - Augusti 2012  

En tidning från Vuxenavdelningen, Karlstads Kommun

Profile for aspbladet
Advertisement