Page 1

PRESENTACIÓ El proper dijous 3 d’abril de 2014, a dos mesos del 20è aniversari de la Declaració de Salamanca, volem destinar un dia a debatre tot allò que caldria per tal de construir una escola que respongués a les necessitats d’aprenentatge de tot l’alumnat, independentment de la seva condició o discapacitat: uns principis clars i uns bons marcs d’acció, una voluntat política nítida que impulsi i lideri el procés al llarg de totes les etapes educatives, un reconeixement i una formació teòricopràctica àmplia útil pels professionals de l’educació, així com també uns bons contraforts i  suports  que sostinguin el sistema, unes  famílies implicades,  respectades i escoltades a més d’unes bones pràctiques i evidències de qualitat.  Aquesta jornada tècnica forma part del conjunt d’actes que des d’Aspasim estem organitzant amb motiu del nostre 75è aniversari, per tal d’estendre i donar a conèixer no només el nostre projecte, sinó l’univers de les persones amb unes necessitats de suport més intenses. Fins ara hem dut a terme dos grans actes de celebració i visualització del projecte inclusiu. D’una banda, la Primera Milla de Sarrià del 27 d’octubre, una cursa oberta a tothom amb més  de 1000 participants, 200 voluntaris i la col·laboració de tot un barri. D’altra banda, el 16 de novembre vam organitzar una jornada de reflexió sobre l’efectivitat de la Convenció de Drets de les persones amb discapacitat després de 5 anys d’implantació. La celebració arriba a una fita important el 3 d’abril amb unes jornadesde projecció al futur: L’Escola inclusiva a Catalunya: “el repte d’aprendre”, un acte contemplat en l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva i adherida a la Campanya Mundial pel dret a l’Educació Inclusiva. L’activitat va adreçada a docents, formadors, famílies, pedagogs, psicòlegs, educadors, treballadors socials, equips de suport específic, estudiants, alumnes i exalumnes i entitats del sector. Us hi esperem i us animem a presentar comunicacions i pòsters que evidenciïn les vostres bones pràctiques!!

Efren Carbonell i Codinach President d’ASPASIM

Auditori

comunicacions I - IV

JORNADA TÈCNiCA

18,15 a 19,15 h Moderador: Pitu Martinez. Departament d’Ensenyament. Formació TAC. I. EBM COBI. Títol: Escola inclusiva: dia a dia. Presenta: Maria Roca Parpal. Directora II. JESUITES EL CLOT. Titol: L’escola que volem: Tots hi som, Tots creixem. Tots aprenem Presenten: Meritxell Aguilà i Anna Olomí. Mestres III. Escola EE Llevant i CREE IMSP Badalona Títol: Ús de les pràctiques educatives basades en l’evidència per afavorir la inclusió escolar. Presenten : Inés Garcia mestra d’educació especial, Joan Miquel Ganau psicòleg educatiu i Núria Andreu mestra i directora del CREE. IV. Grup d’Investigació en Educació Especial (GIEE) . Títol: Aplicació del segon nivell del Suport Conductual Positiu per tractar les conductes problemàtiques de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual. Presenten: David Simó-Pinatella. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. URL. i Pilar Raja González . Escola d’Educació Especial Maregassa

Sala 10

comunicacions V - VIII

18,15 a 19,15 h Moderadora: Teresa Canals . Mestra parvulista de l’escola NABI. V. EBM LA MAR XICA. Títol: La coordinació, eina d’inclusió. Presenten: Fina Mayol. Directora i Anna Farran. Mestre VI. ESCOLA PIA BALMES. Títol: Cada persona el seu camí Presenten: Montse Alvarez, Encarna Lupotto i Susana Del Barco . Mestres. VII. CASAL INFANTIL URGELL. Títol: Educació de ciutadans/es inclusius des del lleure. Presenten: Alícia Martínez , Laura Sanzo i Georgina Veciana. Educadores. VIII. Centre educatiu: INTEGRA - ESCOLA JOAN XXIII Títol: Contes Personalitzats. Presenten: Jordi Sunyol. Director i Anna Rodriguez. Mestra. INSCRIPCIONS AL CONGRÉS www.aspasim.es IMPORT 32 € (inclou l’esmorzar i el dinar) ——————————————————————————————— CONTACTE Efren Carbonell i Paret — aspasim@cim.es CERTIFICAT Els i les participants en aquesta Jornada rebran, una vegada finalitzi l’activitat un certificat d’assistència SECRETARIA TÈCNICA Grup congressos i incentius Legalitat, 64 - 68. 08024 Barcelona (Spain) — Legalitat Flat - Local 10 T.el.: +34 93 488 11 77 — Fax: +34 93 488 12 79 — grup@grupcongress.com RECONEIXEMENT D’ASSISTÈNCIA A LA JORNADA Acreditació de 10 hores d’activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’ESCOLA iNCLUSIVA A CATALUNYA

“el

repte d,aprendre”

DIJOUS 3 D’ABRIL DE 2014 Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 — Barcelona

Adherits a la Campanya Mundial pel dret a una educació inclusiva i a


PROGRAMA

Auditori

TAULA 3

Auditori

Moderadora

Dra. Maria Pallissera i Diaz Professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona

Hble. Sra. Irene Rigau i Oliver - Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas - Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi Sr. Efren Carbonell i Codinach - President de la Fundació ASPASIM Sr. Jordi Felius i Muñoz - President de l’AMPA Aspasim a l’Escola Ordinaria

Dr. Climent Giné i Giné — Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull Dr. Ignasi Puigdellívol i Aguadé — Catedràtic de Didàctica i Organització Educativa a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona Dr. Robert Ruiz i Bel — Professor a la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic Dr. Josep Maria Sanahuja i Gavaldà — Professor a la Facultat de Ciències de l’Educació i Coordinador del Máster en Suports per a la Inclusió Educativa y Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

Sra. Paloma Capdevila i Mas. Tècnica EAEN Equip d’Atenció Especials Necessitats de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona Sr. Joan Torrent i Marcè — Director Escola Els Xiprers Sr. Jordi Musons i Mas — Director Institut Escola Sadako Sra. Alba Cortina i Serra — Directora Escola Jeroni de Moragas d’Ampans

Sala 10

Sra. Sonia Gainza i Berenal — Comissió Escola inclusiva AMPA Ceip Lavinia Sra. Victoria Giraldo i Jiménez — Comissió Escola Inclusiva AMPA Ceip Fluvià Sr. Joaquim Delmonte i Angullo — Advocat Srs. Sheila Burgueño i Manuel Sanchez — Estudiants TVA

8-8,45 h. Recepció d’assistents i recollida de documentació

8,45 a 9,30 h

Presentació i Inauguració de la Jornada

Auditori

9,30 a 10,30 h CONFERÈNCIA INAUGURAL (amb traducció simultània) Diversitat d’alumnat i el repte d’aprendre. Missió de l’escola inclusiva. Dr. Gordon Porter — Director d’Inclusive Education Canadà 10,30 a 11 h

PAUSA | CAFÈ

Auditori

TAULA 1

11 a 12,30 h Marcs legals i plans d’acció per a impulsar l’escola inclusiva Moderadora Dra. Noemí Santiveri i Papiol — Portaveu de la Plataforma per una escola inclusiva a Catalunya i professora de la UAB I. Sra. Ramona Barrufet i Santacana — Portaveu del grup parlamentari de CiU a la Comissió d’Ensenyament i Universitats Hble. Sra. Anna Simó i Castelló — Vicepresidenta Primera del Parlament de Catalunya. Consellera de Benestar i Família (2003-2006) I. Sra. Eva Granados i Galiano — Portaveu del PSC en la Comissió de Benestar, Família i Immigració i en la Comissió d’Infància. Representant PPC per confirmar l. Sra. Dolors Camats i Luís — Portaveu d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya Representant de Ciutadans per confirmar Sr. Jordi Riera i Abad — Grup Mixt-CUP-AE

Sala 10

11 a 11,30 h 11,30 a 12 h 12 a 12,30 h

Consideracions del Síndic de Greuges entorn de l’educació inclusiva Dra. Maria Jesús Larios i Paterna Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents Estat de l’Escola inclusiva a Catalunya Representant del Departament d’Ensenyament Indicadors i evidències en l’àmbit europeu Sra. Anabel Corral Granados — European Agency for Special Needs and Inclusive Education

12,30 a 14 h Formem en Educació Inclusiva. Formació de Grau i Continuada. Present i futur

TAULA 4 12,30 a 14 h Funció dels Centres d’Educació Especial com a centres de referència i recursos a les Escoles Ordinàries. Moderadora Dra. Susana Rojas i Pernia - Professora de Didàctica i Organitza ció Escolar a la Facultat d’Educació de la Universitat de Cantàbria Sra. Núria Capellas i Micó — Coordinadora Servei de suport a Escola Ordinària Centre d’Educació Especial concertat ASPASIM Sr. Jordi Escoin i Homs — Director Centre d’Educació Especial El Pont del Dragó Sr. Enric Font i Estruch . Director Centre d’Educació Especial Públic Vil.lajoana Sra. Lydia Magdaleno i Bassas. Fundació EIR - El NIU 14 a 15 h DINAR Auditori

TAULA 5

15 a 16,30 h Recursos i Suports del Servei públic d’educació d’atenció a la diversitat. Moderador Sr. Jaume Miró i Cabrero Inspector del Departament d’Ensenyament i Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Sra. Maria Reyes de Villalonga i Flores i Sr. Albert Míguez i Betriu Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic a Sarrià — Sant Gervasi Sra. Rosa Artigal i Valls — Directora Institut Escola Costa i Llobera Sra. Montserrat Galí i Izard — Directora Escola Sant Gregori Sra. Maite Roca — Directora Escola Tàber

Sala 10

TAULA 6

15 a 16,30 h Etapes educatives i formatives: de l’Escola Bressol a l’Ensenyament Post obligatori. Moderador Sr. Julio Aviñoa i Pérez — EAP Les Corts i Coordinador del Màster en suports per a la inclusió educativa i social de la UAB

Auditori

TAULA 7 — DE FAMÍLIES I TESTIMONIS

16,30 a 18 h

Moderador: Sr. Francesc Mateu i Hosta, metge. Director d’Oxfam Intermon a Catalunya

Sala 10

TAULA 8 — DE FAMÍLIES I TESTIMONIS

16,30 a 18 h

Moderador: Sr. Víctor Saura i Estapà, periodista i historiador.

18 a 18,15 h

PAUSA

Sr. Jordi Felius i Muñoz — President de l’AMPA Aspasim a l’Escola Ordinaria Sra. Ester Coma — Mestra | Sra. Marta Clotet i Planas — Directiva | Sr. Adrià Alonso — Estudiant de 4t d’ESO

18,15 a 19,15 h COMUNICACIONS: Simultàniament a l’Auditori i la Sala 10 Les 10 comunicacions previstes es distribuiran en 2 espais Es podran presentar comunicacions i Pósters entorn dels eixos de la Jornada.

Auditori 19,15 a 20 h

CONFERÈNCIA DE CLOENDA Una altra visió de l’escola inclusiva Dr. Xavier Melgarejo i Draper — Psicòleg, pedagog i docent.

20 h

CONCERT pels alumnes de violoncel de l’Escola de Música de Manlleu — Professora: Eulàlia Subirà

20,30 h

CLOENDA Dra. Carme Sala Schnorskowsky Vicepresidenta de la Fundació aspasim

Escola inclusiva prog definitiu  

El proper dijous 3 d’abril de 2014, a dos mesos del 20è aniversari de la Declaració de Salamanca, volem destinar un dia a debatre tot allò q...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you