Page 1


Deposito Legal: LU- 295 - 06


Escribindo esto a febreiro de 2006, 0 curso transcorre tranquilamente. Seguen sen embargo todas esas cousas que xa non nos sorprenden, que deixamos transcorrer sen pensar que poden ser graves. Cambio c1imatico, mais e mais contaminaci6n, aumento da violencia de xenero e xuvenil, actuaci6ns irresponsables desde alguns gobernos. Pero esta editorial non e para min 0 mesmo: esta e, meus amigos, a mina despedida. Sendo s6 a mifia segunda editorial como directora desta revista ben querida por min, constitue tamen a derradeira. Cunha pouca sorte, cando leades esto estarei preparando a selectividade ou acabando as c1ases.A menos iso espero. Por iso, quero transmitirvos un pouco do meu pensamento. Non creades que esta revista e algo que fan "outros" esta feita por v6s, por xente de aquf, e precisa de v6s. Asf que por favor, non perdades esta publicaci6n, este sfmbolo da vosa liberdade de expresi6n. Non s6 por ser vendida nun lugar tan reducido deixa de ser importante. Un ana mais, todos os redactores traballamos e esforzamonos para que hoxe a podades ter entre as vosas mans. Buscamos temas, sacrificamos horas (de estudio, de sono ...o que tocase), pero volvemos a logralo. Para non repetirnos demasiado, decidimos que este serfaxa non case un especial de musica, sen6n destinado mais ben a darvos a conecer eses seres mfticos cos que convivimos (uns mais que outros) e que tefien inspirado a tanta xente. Desde esta redacci6n, desexamos que gocedes lendo este numero da vosa revista.


Mana Jesus Abeledo Carneiro Lorena Boquete Vilarino Natalia Garcia Alonso A literatura fantastica comprende diferentes tipos de relatos nos que os elementos imaxinarios, e uns toques epicos contribuen a crear un mundo paralelo, xurdido directamente da imaxinaci6n do autor.

Anselm Audley e un autor ingles que e considerado 0 novo Tolkien. A sua obra mills famosa e a triloxia de Aquasilva, da que 0 primeiro libro ten como titulo "Herejia", 0 segundo "Inquisici6n" eo Quizais 0 libro mills conecido derradeiro "Cruzada". A historia esta deste xenero sexa 0 senor dos Aneis. ambientada en Aquasilva, un mundo .Este libro, escrito imaxinado polo autor formada por ~por JRR Tolkien, unha serie de illas, no que a autori,adquiriu moita dade principal e 0 Dominio, establecifama grazas a do como unha oligarquia relixiosa. ,pelicula dirixida Cathan, 0 protagonista, e 0 fillo do por Peter Jackson. conde da illa de Lepidor. Desctibrese Esta adaptaci6n a na illa unha mina de ferro, mineral que gran pantalla (que podia cambiar a sorte da sua terra foi a segunda, despois dunha pelicula natal. Cathan emprende unha viaxe de debuxos animados) non foi estricta- cara a Taneth, onde 0 seu pai asiste a mente fiel ao libro. Omitironse pasaxes unha reuni6n de dirixentes. Pero algo (por exemplo, a aparici6n de Tom transformara esta tranquila viaxe, troBombadil), cambiaronse personaxes, cando 0 seu destino. Cathan tera que deuselle importancia a, por exemplo, enfrontarse a grandes perigos e difiArwen, que no libro aparece poucas cultades, formando parte dunha gran veces, e na pelicula e unha das per- revoluci6n. sonaxes centrais... "En el prinClplO fue la Pero a literatura fantastica non Oscuridad" e a primeira parte da serie se nutre s6 dos libros de Tolkien. "Principe de Nada", escrita por R Numerosos escritores, moitos deles Scott Bakker. Este magnifico exemplo actuais, puxeron a sua imaxinaci6n ao de literatura fManos dunha Guerra servizo dos lectores. Por exemplo, Santa, do Segundo Apocalipsis nun George RR Martin, autor da serie mundo debuxado cunha increfble "Canci6n de Hielo y Fuego", que destreza e riqueza de detalles, desde comeza co libro "Juego de tronos", no razas como os dfulyainos, escolas de que se nos relata a historia das difer- magos, e idiomas e dialectos completaentes familias nobles que habitan os mente conformados. A historia princisete reinos, e introducenos especial- pal xira arredor de Kellhus, un monxe mente na traxica vida dos Stark, fami- que viaxa en busca do seu pai, historia lia que reina en Invemalia, e a reapari- coa que se mezclan numerosos relatos ci6n dos drag6ns, que poneran en vilo de diferentes personaxes. a rixida estructura dos sete reinos. <

â&#x20AC;˘


R. A. Salvatore e quizais un dos autores mills famosos, que realizou numerosas obras de diferentes series como os libros de "Reinos olvidados", Warhammer ... Ultimamente fillase moito de Harry Potter. Esta serie de libros, escrita pola inglesa J.K. Rowling, esta protagonizada por Harry Potter, un rapaz que un dia descobre que e mago, e debe asistir a escola Hogwarts de maxia e feiticeria. A autora pretende facer unha serie de sete libros. 0 sexto publicouse este veran no Reino Unido, ainda que en Espafta tivemos que agardar ata marzo para poder desfrutalo. Estes libros tradudronse a numerosos idiomas, facendo millonaria a sua autora. As cronicas da Dragonlance forman un amplisimo conxunto de libros de fantasia epica, na que os seres fanhlsticos campan as suas anchas, conformando historias que se mezclan. Diferentes escritores van dando forma a relatos fantasticos de heroes, traidores, guerras, amizades ... o primeiro dos libros de As cr6nicas da Dragonlance titUlase 0 retorno dos dragons, escrito por Margaret Weis e Tracy Hickman. Tad Williams e 0 autor da serie "Anoranzas e pesares", na que se narra a historia dun heroe xove que debe seguir adiante nunha epoca de guerras, problemas politicos... Pero non so de autores internacionais se nutre 0 afeccionado a literatura fantastica. Tamen en Espafta contam os con grandes artistas da imaxinacion literaria.

Quizais a escritora mills reconecida e Laura Gallego Garda, autora de Memorias de Idhun, triloxia da que xa estan publicadas a primeira e segunda parte. 0 primeiro libro titUlase La Resistencia, e 0 segundo Triada. Nel contase a historia de Jack, un rapaz normal que, sen saber exactamente como, acaba envolto nunha guerra milenaria entre duas razas polo control de Idhtin : os secks e os dragons. Esta loita resulta non ser so polo goberna, senon pola supervivencia das tres razas de animais miticos: secks ou homes serpente, dragon e unicornios. o mesmo lle sucede a Victoria, unha rapaza orfa que vive en Madrid, e que ten como refuxio Limbhad, onde a Resistencia ten a sua sede a favor dos dragon e unicornios, tentando desmoronar 0 cruel goberno dos seeks. Javier Negrete e 0 autor de La espada de fuego.N esta novel a, Zemal, a Espada de Lume, e 0 maximo simbo10 de poder e a maior aspiracion de todo guerreiro. So os Tahedoranes, os grandes mestres da espada, poden competir por ela nunha carreira sen cuartel para descubrir 0 lugar onde se agocha. Tras a morte de Hairon, 0 ultimo Zemanit, sete aspirantes disputan a espada; pero hai en xogo algo mills que a ambici6n de poder; pois estraftas forzas estan dispostas a romper a concordia entre os homes e os deuses, exiHados desde hai longo tempo de Tramorea. Aquelas unironse para espertar a Tubilok, 0 deus rebelde que durme fundido nunha roca nos abismos do Prates e os sonos do cal se converten nos pesadelos dos homes.


mAnUAl DO CAZADOI (ArICCIOnADO) DI VAmPIIOS filosofo romano, que viviu entre os anos 125 e 180. A sua novela De Asino Aureo conta a historia de duas irmas malignas, Meroe e Panthia, que beberon 0 sangue de Socrates (nada que ver co fil6sofo grego, a parte do nome). As irmas pecharon a ferida de Socrates cunha espede de esponxa para que el non notase a perda de sangue, pero cando ao dia seguinte Socrates se inclinou para beber auga dun rio, a esponxa caeu, e tras ela, a ultima gota de vida. As lendas que xiran arredor da figura do vampiro son unhas das mais Os vampiros son cofieddos por populares e arraigadas no seculo XX, todos nos como seres que beben pero, por que esta fascinadon? sangue para poder vivir, pero, que Quizais se deba a que unifica dous dos elementos que mais teilen fasdnado a mais sabes deles? humanidade: 0 culto 6 sangue e a A palabra vampiro yen das pa- inmortalidade. labras eslavas (do aleman vampir, que Desde hai moito tempo, 0 home se deriva do polaco vaper e este a sua considera sagrados tres f1uidos:0 Leite vez do eslavo arcaico oper; con rakes Matemo, 0 Seme e 0 sangue. 0 sangue indoeuropeas paralelas no turco e no como enerxia vital, considerado asi persa-irani). Significa a vez "ser desde quizais os primeiros tempos, nos voador", "beber ou chupar" e "lobo", que se comprobou 0 que ocorria se se ademais de facer referenda a certo tipo perdia gran cantidade, asodando esa de morcego. perda a dor. Para moitas relixi6ns, este f1uido Hila un significado espedal, Atopamos numerosas lendas en como por exemplo 0 sangue de Cristo, case todas as dvilizadons anti gas, alguns ritos pagans nos que se bebia desde a de Exipto a de Sumeria, pero a este liquido por diversas razons ... primeira referenda historica que temos A etemidade, atopar 0 modo de ser acerca dos vampiros atopamola na inmortal, eternamente mozo, sobre路 obra de ludo Apuleyo, un escritor e


vivir 6 tempo ... son anhelos que homes de diferentes culturas e periodos desenvolveron e presentaron ao mundo. Este Se queremos eliminar a un vamsoiio de lograr a inmortalidade vai Iigado non s6 ao medo a dor que sup6n piro, teremos tamen que discutir un a morte, sen6n a ese proceso de dis- pouco acerca dos diversos metodos gregaci6n, a atoparse co descofiecido. que propofien os autores. Cortamos a sua cabeza? Queimamolo? Lecci6n 2. Como poderiamos distin- Atravesamos 0 seu coraz6n cunha estaca? Disparamos contra el algo de guir un vampiro? prata? Perseguimolo con allo e auga Ainda que varian enormemente bendita? Damoslle a beber sangue dun dunha fonte a outra, podemos xene- morto? ralizar dicindo que os mais comuns son o feito de que Bram Stoker introducise seres de aparencia humana, languida, de pel extremadamente palida e fria, na sua novcon unllas longuisimas, ao igual que os ela a auga seus cairos, que son ademais, afiados. bendita eo ',crucifixo Algunha vez foron humanos vivos, pero agora estan nun estado que tampuido pouco permite dicir que estan mortos, deberse ao por iso son chamados os non-mortos. fanatismo Dependendo de que autor nos relixioso fale dos vampiros, estes poden ser que reinadestruidos pola luz do sol (0 caso dos ba no vampiros creados por Anne Rice, automomento ra da serie "Cr6nicas vampiricas"), ou en que tan s6 debilitados, como 0 Dracula de Dracula foi Bram Stoker. Ademais, 0 feito de retlec- escrito. Sen embargo, a raz6n de que tirse ou non nos espellos e un detalle Anne Rice describise 0 feito de beber que tamen varia, pois algun considera- sangue de mortos coma unha solucion nos seres corp6-reos, que terian polo para nos os vivos, e un grave problema tanto un retlexo, e outros, como enti- para os vampiros, pode ter un fundadades mais ben espirituais, a marxe das mento mais ou menos racional. Os leis da fisica (ou da optical. En Dracula vampiros conseguen os nutrientes e afirmase tamen que s6 pode entrar demais elementos a traves do sangue nun edificio se e invitado previamente que beben, polo que subministrarlles e que ten que durmir nun ataude que sangue morta, sen nutrientes, poderia contefia algo da sua terra natal. provocar 0 efecto contrario.


En consecuencia, aprendices de Alp: Este e un vampiro aleman cazador de vampiros, 0 mellor que asociado con boogeyman ou os podedes facer e levar encima alios, dis- Incubus, e habitan os sonos das parar unha bala de prata 130 vampiro, mulleres As suas manifestaci6n flsicas tirarlle auga bend ita , darlle sangue de poden ser altamente perigosas, e pormorto, cravar unha estaca no seu tan sempre un sombreiro. Os Alp son coraz6n, cortar a sua cabeza, queima- sempre relacionados cos pesadelos, e 10 e esparcir as suas cinzas. Malo sera sendo unha entidade masculina, as que despois de todo iso alnda volva veces adopta a forma dun pa-rente recentemente faJecido. Poden voar con ganas de atacar a alguen. como paxaro se gaJopar como cabalos, e beben 0 sangue dos pez6ns de home se nenos, ainda que prefiren 0 leite das Segundo a sua orixe, diferencia- mulleres, pois e a sua forma de controJar os sonos. remos os seguintes tipos de vampiros: I.- Vampiros Involuntarios. Son os fillos de vampiros ou persoas Bichohindu: Vampiro indio ou mordidas por vampiros. da zona de Panama, caracterizase por 2.Vampiros incidentais. ter un aguill6n na lingua coa que lie Son individuos que morreron prematu- quita a enerxia a mulleres. ramente deixando algo pendente neste mundo (amor, odio, rancor ...). Unha Incubus: Unha das formas mais crenza arraigada nalguns lugares indl- famosas de vampiros, e a forma mascanos tamen que se converteran en culina do Succubus. 0 Incubus visita a vampiros aqueles suxeitos que foran mulleres na noite, para facerse 0 seu here-xes, excomungados ou suicidas. amante e atormentar os seus sonos. 3.- Vampiros voluntarios. Visita t6dalas noites as suas vktimas Son os que se transformaron en vam- para drenar a sua forza vital me-diante piros a forza de vontade. o desexo sexual extremo. Vampiros semellantes tenen side atopados en Segundo as diferentes tradici6ns, comunidades xitanas e Eslavas e podemos atopar vampiros con dife- podian ser nenos. rentes caracterlsticas: lamia: Coneceronse lamias na Asanbosam: Vampiro Africano. Roma antiga e en Grecia. Son vampiros Son vampiros norma is con ganchos en femias, que a miudo aparecian metade vez de pes. Morden as suas vktimas no humano, metade animal (moitas das dedo polgar .. veces a parte inferior era unha serpe). Comen a carne das suas vktimas


gozando tanto como cando beben sangue. Varacolaci: Este vampiro Mormo: Este vampiro da rumano e considerado como un dos mitoloxia grega e servente da deusa mais poderosos. Dise que ten a capaciHecate e crese que yen do inframundo. dade de causar eclipses hmares e solares. Poden aparecer como un ser Nosferatu: Nosferatu e outro humano palido e de pel seca. Poden nome para 0 vampiro orixinal, que se transportarse astral mente. chama tamen vampire ou vampyre. Lecci6n 5. E se son mordido por un Strigoli: vampiro Rumano. vampiro? Gustalles atacar en bandadas. Unha persoa que sexa mordida Succubus: e un vampiro por un vampiro pode morrer ou coneuropeo.Tratase dun vampiro feminino verterse noutro vampiro, que tera unha que se alimentan tendo relaci6ns sexu- forte conexi6n psiquica con vampiro ais agotadoras coas suas victimas, que 0 creou. Nalguns casos, os vamdrenando a enerxia sexual. Poden asumir a aparencia dalgunhas persoas. A miudo visitaran a mesma victima mais dunha vez, visitas que seran experimentadas pola victima como sonos Tlaciques: estas bruxas vampiros foron atopadas entre os indios de Nahuatl en Mexico. Poden converterse nunha bola de lume 0 nun pavo, e nestas formas p6dense alimentar inadvertidamente.

piros chaman â&#x20AC;˘â&#x20AC;˘chiquillos" a aqueles outros vampiros que crearon. Pode darse 0 caso de que unha Upier: Vampiro polaco bastante persoa mordida por un vampiro, pouco comun, este vampiro erguese a grazas a sua forza de vontade, logre mediodia e regresa a descansar a me- non converterse nin morrer, pero e dianoite. A sua lingua ten puas, coas algo moi infrecuente. que consume unha cantidade enorme de sangue. A sua fascinaci6n polo Lecci6n 6: Tratados e Literatura sangue e moito maior que ados outros Fantastica


Vampiro, de John William Polidori, este Nunha Europa consternada polo ultimo conto marca 0 punto de partida vampirismo, que foi incluso ratificado a narrativa propiamente de vampiros e pola mesma igrexa catolica, non era de yen sendo 0 pai do Vampiro arisestrafiar que aparecese abundante Ii- tocratico tal como habitual mente 0 teratura acerca deste tema, e neste temos conceptualizado. sentido apareceron unha serie de interesantes tratados acerca do tema. A aparicion do Vampiro noutras As! temos 0 Visum et Repertum manifestacions artisticas como 0 (173 I), unha investigacion sobre 0 teatro. a banda desefiada e 0 cine, caso de Arnold Paole, un campesifio pasando polas tribos urbanas, entre que ao tempo de morto foi acusado de outras, foi modificando e adaptando a vampirismo. Tamen citaremos 0 tratado De Masticatione Mortuorum in Tumulis Uber â&#x20AC;˘ publicado en leipzig en 1728 por Michael Ranft. Pero 0 mais famoso eo Traite sur les apparitons des esprits, et sur les Vampires, ou les revenants de Hongrie. de Moravie. etc.. escrito polo derigo Agustin Calmet( 1672-1757). que constitua unha obra curiosa formada por dous tomos presentando unha variedade de casos de vampirismo e aparicions. Este Imaxe do vampiro segundo a intermesmo texto fai que Voltaire se indigne pretacion dos seus autores, indepene dedique un capitulo enteiro no dente de se se axeitaban a idea orixinal. uDiccionario Filosofico". Sen 0 aporte de Calmet, as lendas populares, os ritos e supersticions non poderian ter sido concibidas obras tales como Dracula. Carmilla. Varney. lestat. Clarimonda. la novia de Corinto. A tumba de Sarah, ligeia ou 0

Despois de miles de anos de non-vivir, os vampiros seguen entre n6s. eo parecer. tefien corda e sede para rato. Animaste a impedilo?


Isabel Alonso Vicente Vialeta Nunez Martinez

DRAGOnS

o

dragon e un dos

seres

fantasticos

que

mais paixons esperta. Caracterizado como unha criatura

de

poder. grande e fera, e representante

da forza ,~ I I" 1 I

e do poderoso. A palabra

isto era ll

que lie da orixe, IIdrakos

,

significa serpe en grego anti -

0

r"

I

que se dicia de eles

para que se lies considerara un inimigocomun co que todos

go, e no seu efecto, moitos desexaran

acabar).

dragons son unha especie de Culpabaselles de plagas e de gran serpente (ou mellor dito, entre

serpe e lagarto) con tos, xa que non so podian

cabeza, curtas

epocas de carestia de alimen-

pel de escamas e atacar ffsicamente, senon que patas

acabadas

en dominaban os segredos

da

garras. .. sen contar cas as maxia coa que podian maldicir que

tenen

os

exemplares

voadores.

ou enfeitizar sen que a xente 0

notara.

Os dragons de Europa

En Asia, en cambio. era

botaban lume, envelenaban as crenza comun que os dragons augas e raptaban doncelas (ou eran

criaturas

de

inmenso


poder, si, pero xeralmente utilizaban ese poder en beneficio de todos,

pOl"

exemplo

proporcionandolles chuvia e fertilidade as terras. chegaban

a ser

Alguns

venerados

como deuses e chegaba a darse

0

nobres

caso de que alguns asiaticos

afirmaran

que sangue de dragon corria polos suas yeas e as das suas familias. Moitas veces atopamos coas que pretendian espantar figuras de dragons nos emble-

aos seus inimigos. Os romanos

mas de distintos exercitos.

xa pintaban dragons nos seus

era unha creencia extendida a estandartes de que

0

animal que acom- das

terras

e os guerreiros escandinavas,

panaba na batalla prestaba a antigamente tinan como cossua forza

aos

homes que tume adorna -Ias proas dos

loitaban nela, e esta

e

sen seus barcos - aos que cham-

dubida a razon pola que esa aban drakar- con cabezas de imaxe

e tan

comun. Os solda-

dragons, que lies prestarian a

dos persas ian 6 guerra levan-

sua forza no caso de com-

do diante dos seus exercitos

bate.

grandes figures de dragons

Sen embargo, a pesar das


boas relacions que con estes

que optaron por permanecer

seres se daban nalgunhas ter -

ocultos,

ras, sobre todo no Oriente,

noso olvido, fartos de que os

por refuxiarse

no

onde ainda se celebran moitas homes acabaran unha e outra festas

coa

dragons,

a

exhibicion realidade

de vez enzarzados nas mesmas mais batallas de sempre, eternas,

extendida foi dunha oposicion repetidas ... entre a especie dos dragons e

E ali, relegados 0 mesmo

a humana. Os homes que olvido que tantos outros seres mataban a un dragon con-

maxicos contactaron con eses

vertlanse en heroes, incluso

0

en santos, e os homes esque-

s ere

I

u- t r0s s :

.,

ceron as ocaslons nas que os 9 nom dragons

estiveran

do seu fad

0

s,

as,

lado. ASI mesmo, os dragons poderosos volveronse mais feros e houbo magos enfrontamentos

crueis...

Deixaron de batallar conxuntamente,

e

ao

final

quen,

a se

log r a ban

os fa c e r s e

dragons acabaron converten -

dig

nos

dose no que hoxe son, un mito deles e da sUa admiracion, as fantastico,

unha lenda do veces servian... amazonas sen

pasado. . . Tal vez,

inteli-

xentes e sabios como foran

medo que chegaron a cabalgar sobre

sempre, foron eles mismos os aires ...

0

seu

lombo, palos


o

nome de serea proven do termo latino siren,que a sua vez proven do termo grego seiren,da palabra seira,lazo,corda,recordando sen dubida 0 poder "cautivador" das sereas. Dificil e dilucidar 0 verdadeiro orixe das sereas. Deixando a un lade as antigas sereas con forma de mulleresave, dise que a primeira muller-peixe conecida foi Atargatis, a deusa da lua, protectora da fecundidade e do amor. Atargatis, perseguida por Mopsos, mergullouse no lago Ascal6n co seu fillo, e salvouse grazas a sua cola de peixe. Esta lenda confundese coa da deusa siria Derceto, que tamen ~e somerxeu nas augas do mesmo lago, despois de matar a un dos seus sacerdotes e abandonar a filla de ambos no deserto. Derceto recibiu a cola de peixe como simbolo do seu pecado, e a sua filla, criada polas pombas, converteuse en Semiramis, reina de Babilonia.

rior e fermoso. Os pescadores distinguena as veces no brillante sol de veran, cando unha Iixeira neboa planea sobre 0 mar: sentada na superficie das augas peiteando a sua larga cabeleira de ouro cun peite dese material, ou ben levando a pacer 0 seu gando branco como a neve sobre a orela das pequenas illas. Outras veces, aparece transida e tremendo polo frio da noite, como unha fermosa moza, achegandose aos lumes prendidos polos pescadores para seduci105. A sua aparici6n prognostica tormenta e pouco exito na pesca. Cando non son atopados os corpos da xente que afoga crese que son levados as moradas das sereas. As lendas irlandesas e inglesas fan referencia a presenza das sereas 6 longo das suas

Tamen pode atoparse unha semelIanza coas sereas na deusa Afrodita, filla do seme de Zeus convertido na escuma do mar, que foi deusa do amor e protectora dos marineiros. 0 seu espello foi herdado por toda a estirpe das sereas. Ainda que as sereas naceron da imaxinaci6n dos poetas gregos antigos, a tradici6n que estas inspiraron transformouse e desenvolveuse co paso do tempo, particularmente baixo a influencia do foldore n6rdico. Na mitoloxia n6rdica a serea (haffrue) e representada tanto como boa ou perfida. En todo caso, 0 seu exte-

costas, mentres que a mitoloxia xermanica as ve xurdir da escuma das olas. Na epoca grega,eran representadas como seres alados,con cara humana e corpo de ave como 0 proban as diferentes vasixas gregas antigas. A sua transformaci6n en cria-


Finalmente, 0 barco pasa e os heroes escapan ao funesto destino de tantos outros marineiros. Sen embargo, Ulises non e 0 unico en enfrontarse as sereas. 0 poeta mitico Orfeo, que acompana a Jason na sua busca do vellocino de oro, logra tamen resistir 0 seu fatal encanto. No instante no que Jason e os seus homes, os argonautas, son atraidos polas melodiosas voces, cambian 0 rumbo e dirixense perigosamente cara aos arrecifes da ilia, Orfeo toma a sua lira e entoa un canto tan sublime que cobre as melopeas das sereas e salva os marineiros da sua mortal contemplacion. As representacions das sereas multiplicanse durante a Idade Media e transformanse nun dos temas favoritos da decoracion dos manuscritos. Cara 0 ana 1200, 0 cronista ingles Ralph de Coggeshall escribe: "Durante 0 seculo pasado, baixo 0 reinado do rei Enrique II, uns pescadores de Oxford capturaron no CanIe da Mancha a un home desnudo, que nadaba con soltura baixo as augas. Encerrado durante varios dias, este alimentouse principalmente de peixe. Non pronunciaba a mais minima palabra, ainda baixo as peores torturas e tina a pel como escamada na zona das pernas. Devolto a auga, rompeu a rede que 0 retina e conseguiu facerse mar adentro. Tapa os oidos dos seus homes con Mentres se encontraba fronte as cera despois de terlles pedido ser 50- Antillas, Cristobal Colon ere divisar lidamente atado 0 mastil. Asi podera tres destas criaturas que bailan na saciar a sua curiosidade de escoitar 0 auga. Son feas e mudas, pero el canto das sereas, sen ceder ao seu descobre na sua mirada una certa encantamento. Este canto revelase "nostalxia de Grecia". melodioso e desgarrador, e esta colEn 1869, nas Bahamas, seis homes mado de fermosas promesas. Ulises que se dirixian en canoa cara a unha berra os seus companeiros que 0 baia divisan unha serea de incrible desaten, pero por suposto estes per- beleza, cos cabelos azuis f1otando manecen xordos aos seus berros. sobre os seus ombros e as mans hen-

turas metade muller, metade peixe, coa parte inferior recuberta de escamas, remontase aparentemente a Idade Media e as lendas celtas e xermanicas. Pero, xa baixo 0 Imperio Romano, son confundidas coas Nereidas, as cincuenta fillas de Nereo, deus marino, e de Doris, descendente do Titan Oceano. Na mitoloxia grega, as sereas viven nunha ilia do Mediterraneo. 0 seu canto e tan fermoso que os marineiros que as escoitan non poden resistirse e chocan coas suas naves contra os arrecifes. Os superviventes son asasinados sen piedade. Cando Ulises abandona a morada da feiticeira Circe, sabe que debe pasar preto da ilia das sereas. Seguindo os consellos da feiticeira, 0 astuto heroe recorre a unha estrataxema que lie permitira oir e non obstante salvar a nave e os seus companeiros.


didas. Esta emite un gritino de sorpresa ao ver aos marineiros e desaparece pouco despois, sen deixar que se lie acerquen. "Encantan aos mortais que se lies acercan. Pero e ben tole 0 que se detivese a escoitar os seus cantos! Nunca volvera a ver a sua muller nin aos seus fillos, pois coas suas voces de lirio as sereas encantano, mentres que a ribeira vecina esta chea de osamentas branqueadas e de restos humanos de carnes corrompidas ..." Este texto escrito hai 2.800 anos e probablemente a orixe da mais antiga e conecida das lend as: das sereas que atraen aos marineiros coas suas voces maxicas, e fan encallar os barcos e afogarse aos tripulantes.

Homero imaxinouno contou na Odisea.

asi, e asi nolo

TRITONS Ainda que pareza mentira, no nose pais as tradici6ns sobre trit6ns acuaticos son as menos abundantes en relaci6n co resto dos personaxes que aparecen nos libros. A presencia de entidades marinas quedouse moi diluida co paso dos anos e a penas quedan marineiros que recorden algunha historia longa e saborosa sobre estes "homes marinos", a diferencia das sereas, na que 0 mito per-

petuouse moito mais no tempo. A pesar desta escaseza de noticias, puidemos recoller algunhas referencias a espiritos masculinos do mar, sempre considerandoos como seres de antano, sen a penas lend as na actualidade, anque si adquiren novas mutaci6ns e novos aspectos ante os olios dos humanos. Na tradici6n maxica europea hai unha considerable diferencia entre os elementais de auga salgada (habitantes de mares e oceanos) e os de auga doce (habitantes de rios e lagos) tanto no caracter como no aspecto. Os que habitan os lagos son fermosos, de aparencia moza e seductora, os marinos son serios, de pel engurrada, de rostro envellecido e locen largos cabelos enmaranados. Soamente naquelas rexi6ns dos paises nos que a diferencia entre 0 mar e os rios non e moi acusada (como nos Pafses Baixos, Noruega ou Islandia, terras de rfas e fiord os) , os elementais de auga adquiren moitas mais semellanzas. 6 contrario das mulleres marinas, os seus conxeneres masculinos son menos abundantes (ou iso parece) en canto a cuesti6n demografica, 0 que tal vez explicarfa que as ninfas e as sereas estean en continua busca e captura de fermosos mortais humanos para seus devaneos amorosos. Hai anos cando as naves que recorrian os mares dependian dos elementos c1imatol6xicos para alcanzar 0 seu destino, todo capitan que tivese unha boa relaci6n cos "xenios do mar" era respectado pola tripulaci6n ao completo e se lie concedia respectuosamente o poder de mando absoluto. Todos os marineiros eran conscientes do risco que representaba estar a mal cos trit6ns. Non s6 0 barco, sen6n tamen as suas vidas corrfan un serio perigo.


Non temian tanto ao triton como ao que representaba, e dicir, as forzas incontroladas das augas e das ondas, moitas veces precedidas por algun comportamento irreverente dos marineiros cara 0 mar. Saben perfectamente que estes seres son os xenios responsables das tormentas e galernas no oceano, da forza dos furacans, e poden incluso

influir nos ventos. Cremos que todo esto son poderosas razons para estar a ben con eles. En canto a aparencia que mostran, segundo se recollen en decenas de historias, os homes marinos do norte de Europa e dos mares frios son altos, con longas barbas de cor branca, aspecto de ancians e dentes verdes (ou iguais aos dos peixes). a exemplo prototipico constitueno os mer rows de Irlanda, que, ao igual que os nosos duendes, levan sempre posto un gorro de cor vermella. Como elementais que son, os homes marinos cambian de forma con frecuencia e poden aparecer transformados en cabalos, touros ou persoas. En Noruega aparecen convertidos en ocasions en centauros, e en Escocia, onde soen ter aparencia humana, son autenticos xigantes. De entre todos eles destacariamos os seguintes: as daoine-mara de Escocia, peludos, con barba, de nariz chata e aplastada, cor amarela e brazos longos e

simiescos. as mermen, de Suecia, Noruega e Dinamarca, de cor verde e aspecto de peixes, pero con barba e longos cabelos. as havmand, de Noruega, son de aspecto xuvenil, en contra do habitual, e tenen cola de peixe, polo que se asemellan aos do mar Mediterraneo. as noke diferencianse dos seus conxeneres porque somente tenen un buraco no nariz e usan sombreiros verdes. En Holanda habitan os neckers que son dun tamano moi pequeno. as homes mannos do mar Mediterraneo tenen colas de peixe, como as sereas, usan tridentes (simbolo maxico asociado sempre os tritons) e cabalgan sobre os golfinos, cos que se comunican sen problemas nun mesmo idioma. Habitan en cavernas e covas no fondo do oceano e alguns son capaces de construir marabillosas cidades. Normalmente levan vida familiar (coa excepcion dos "Homes dos fiordos", en Noruega, que viven sos e os seus motivos teran). Disto deducese que existen dous tipos de homes marinos: aqueles que tenen cola de sereos (os tritons da mitoloxia clasica, companeiros masculinos das sereas) e aqueles outros que tenen extremidades perfectamente humanas, pero revestidos cunha especie de escamas por toda a sua pel e que saben nadar as mil marabillas. Estes ultimos son os mais estranos, como ocorre co caso do "home-peixe de Lierganes", do Pece Nicolas ou do Veil Mari, personaxes que se distancian moito dos tritons, porque uns entran de cheo no mundo dos "seres elementais" e outros no mundo das anormalidades fisicas, e deben ser estudiados baixo outro prisma.


Laura Abeledo Lameiro Ana Maria Lopez Neira

Un demo (do grego 'espirito, xenio') e un ser mitoloxico de diferente natureza segundo a cultura de que se trate. Demo tamen e un sinonimo de diano. Da rafz do verbo grego diaballo, que significa, entre outras cousas: "calumniar, falsear, mentir". Descrici6n A concepcion mais estendida en Occidente e a xudeo-cristia, segundo a cal os demos son espiritos do mal coa potestade de posuir aos seres humanos. Para 0 cristianismo, en particular, os demos son espiritos inmundos, vale dicir, esbirros de Satanas, principe deste mundo e inimigo decla-

rado de Deus e dos seus anxos, cuxa morada e 0 regnum caelorum [reino

dos ceos]. E identificado co Anxo caido, que se rebelou contra Deus.

Satanas Satanas ou Satan e unha entidade mitol6xica que en moitas relixi6ns actuais representa a encarnaci6n suprema do Mal. Na mitoloxia xudiocristia e musulma e chamado 0 Principe dos Demos. a termo proven do laUn satana, e este do arameo shatan ('adversario, inimigo, acusador'). Probablemente 0 nome proven da traducci6n grega do termo biblico hebreo ha-shatan, entidade mencionada como un espia errante do deus lahveh sobre a Terra. Aamon No estudo dos demos, Aamon e un dos axudantes de Astaroth. Conece 0 pasado e 0 futuro, outorgando ese conecemento a aqueles que tenen pactado con Satan. Dacordo con alguns autores, ten corenta lexi6ns de demos baixo 0 seu mando, ostentando o titulo de "principe". Non hai acordo en canto a sua representaci6n, aparecendo a veces como un home con cabeza de curuxa, e outras como un home con cabeza de lobo y cola de serpe. as estudiosos dos demos asociaron 0 seu nome co do deus exipcio Amun 0 co deus Ba'al Hammon dos cartaxineses.


Asmodeo (ou Asmodai) E un demo eonecido comunmente por aparecer no Libra de Tobias do Antigo Testamento. Tamen mencionado no Talmud e nos tratados de estudos de demos. 0 seu orixe esta na relixi6n mazdiana (zoroastriana) dos persas. Probablemente, durante 0 tempo no que neste pobo estivo baixo a dominaci6n persa pasou ao xudaismo, e mais tarde, ao cristianismo. No Libro de Tobias, Asmodeo nam6rase de Sara, filla de Raquel, e cada vez que aquela contrae matrimonio, mata ao marido da noite de vodas. Asi chega a matar a sete homes, impedindo que consumen 0 matrimonio. Mais tarde, Sara prametese a un mozo ehamado Tobias. Este recibe a axuda do anxo Rafael, 0 cal lie ensina c6mo librarse do demo. Oeste modo, Tobias colle un peixe e arrincalle 0 coraz6n e 0 ffgado, colocandoos sobre brasas. Asmodeo non pode soportar os vapores asi desprendidos, e fuxe a Exipto, onde Rafael 0 encadea. Non se sabe mais da sorte que corre este demo, pero aqui e presentado como simbolo do desexo carnal. Asmodeo e Samael "0 Veleno de Deus" son dous dos nomes que se lie da a Lucifer tras tentar a Eva coa maza da arbore prohibida, tras a sua caida emparellouse con Lilith, a primeira muller de Adan y con ela tivo miles de demos.

e

Astaroth Dacordo con certos autores, Astaroth e 0 rei do Inferno, sendo Lucifer 0 Emperador e Satanas 0 seductor de mulleres; os seus principais axudantes son tres demos

chamados Aamon, Pruslas e Barbatos. Na arte, no Dictionnaire Infernal, Astaroth a debuxado como un home nu con as, mans e pas de drag6n e un segundo par de as con plumas baixo 0 principal, levando unha coroa, sostendo una serpe eunha man e cabalgando sobre un lobo ou un can. Dacordo con Sebastian Michaelis e un demo de primeira xerarquia, que seduce por medio da pereza e a vaidade e 0 seu adversario e San Bartolome, que se pode protexer contra el porque venceu as tentaci6ns de Astaroth. Para outros, ensina matematicas e artesania, pode volver invisibles aos homes, guiaos ata tesouros ocultos e contesta a calquera pregunta que se lie formule. Dacordo con Francis Barret, Astaroth e 0 principe dos acusadores e inquisidores. Segundo alguns autores do seculo XVI, os ataques deste demo contra os humanos son mais fortes durante 0 mes de agosto. 0 seu nome pareee vir do da deusa AshtartlAstarte. Azazel Azazel a 0 nome dunha entidade demoniaca. 0 seu orixe hebreo e signifiea "a cabra de emisario", 0 "cabr6n expiatorio" exposta en Levitico 16:8-10, e que non volve ser mencionada en ningunha parte mais da Biblia hebrea. Orixinase de duas palabras de raiz, "aze", significando "a cabra", e "azel", significando "a saida". Outro posible orixe do nome e que sexa un derivado das palabras hebreas -azaz-, que significa veleno, e -el-, resplandecente ou luminoso (hai que indicar que este sufixo se aplica a case todos os anxos e a boa parte dos

e


Baphomet Baphomet (tamEm Bafomet, Bafometo ou Baffometo) Simbolo utilizado polas hostes dos Cabaleiros da Orden do Temple. A orixe desta lenda e a sua relaci6n cos templarios e, con todo, escura e incerta, pero sabese que 0 seu uso foi dado en representaci6n a Humanidade, a sua cabeza representaba a parte animal da humanidade, a lapa ao tope da sua cabeza representa a iluminaci6n que debemos alcanzar por riba da nosa forza animal (dada a conecer pola cabeza barbada de cabra).. As imaxes que son reveladas concedenlle a Baphomet unha estrela de cinco puntas apuntando cara arriba na sua fronte, 0 que significa na arte da maxia que ten 0 poder de atraer a luz, pero existen ocasi6ns nas que se lie representa a cabeza coa forma dunha estrela de cinco puntas volteada cara abaixo, 0 que significa que busca a escuridade, aqui se demostra claramente que 0 home foi concebido co poder da dualidade, e n6s escollemos o camino que mais nos convena a seguir, ademais demostrando que temos a capacidade de concibir 0 ben onde as demais persoas s6 senten rancor. Barbatos Barbatos foi un demo de pouca importancia, un dos axudantes de Astaroth. Pero dacordo coa maioria de fontes tratase do Conde-Duque do Inferno. Barbatos goberna trinta lexi6ns de demos e ten catro reis como sequito para mandar as suas lexi6ns. Outorga

o entendemento das voces dos animais, conece 0 pasado e 0 futuro, pode ganarse amigos e gobernantes, e pode conducir aos homes a tesouros escondidos que foronocultados por feitizos de magos. o seu nome parece derivar do Latin barbatus, barbudo, ancian, fil6sofo. Behemot Behemot e un monstro mitico, seguramente asociado ao hipop6tamo ou ao elefante, que aparece no Libro de Job (40,15-24) xunto a outro monstro, Leviatan, que representa ao cocodrilo, para aludir a Exipto. A caza de hipop6tamos e cocodrilos foi un perigoso deporte practicado con certa frecuencia pola realeza exipcia, como pode contemplarse nalguns frescos e releves desa cultura. A descrici6n mais completa de Behemot at6pase sen embargo no Libro de Xob. Belcebu Belcebu ou Beelzebub (mas adecuadamente, Ba'al ZebOb 0 Ba'al ZbOb)era 0 nome dunha deidade filistea adorada en epocas biblicas na cidade de Ekron. Na literatura xudia e cristia usouse para designar un demo, dacordo a costume de representar deidades alleas en forma maligna. o nome do que se deriva Belcebu e Baal Zabut, que significa literalmente "0 Senor das Moscas" e cuxa aparencia e a veces colosal; de rostro inchado, coroado cunha cinta de lume, cornudo negro e ameazante, peludo e con as de morcego. Lamashtu Lamashtu (Lamamu) ou Labartu


(nomes acadios), chamada tamen Dimme (na mitoloxia sumeria) era un demo feminino na mitoloxia dos pobos mesopotamicos. Era un demo especialmente maligno, e por tanto moi temido. Alimentabase de nenos lactantes, aos que raptaba mentres durmian as suas nais para comerse a sua carne e beberse 0 seu sangue. Tamen era responsable dos abortos, que provocaba tocando sete veces 0 ventre da nai, e da morte dos nenos no berce. Tamen eran as suas potenciais victimas as nais e, ocasionalmente, homes adultos aos que devoraba. Era filla do deus An, e moi poderosa tamen por dereito propio. 0 unico ser capaz de actuar contra ela era Pazuzu, 0 seu consorte. Por iso, para evitar 0 seu ataque, nos nenos recen nacidos e nas suas nais colocabanse amuletos coa imaxe de Pazuzu.

realidade era un colectivo. Lilith seria un demo nocturno mesopotamico con tendencia a asasinar nenos. A orixe da lenda hebrea de Lilith como primeira muller de Adan proven dunha interpretacion de Xenese 1, 27. Antes de explicar que 0 deus Yahve deu a Adan unha esposa chamada Eva a partir da sua costela, 0 texto di: "Creou, pois, Deus ao home a sua imaxe; a imaxe de Deus 0 Creou; home e muller os creou". Se ben esto pode ser debido a que 0 Xenese explica duas veces a creacion do home (a segunda en Xenese 2:4-25). En calquera caso, a presencia de Lilith na mitoloxia hebrea queda demostrada pola tradicion xudia de poner un amuleto arredor do pescozo dos nenos recen nacidos, co nome de tres anxos que os protexen das lilin, fillas mitoloxicas de Lilith eAdEm e sucubos asasinos de nenos.

Lilith Lilith e unha figura lendaria da mitoloxia xudia: a primeira esposa de Adan, anterior a Eva, e como un demo que raptaba aos nenos nos seus berces pola noite, nai dos sucubos. Era representada co aspecto de muller moi fermosa, co pelo largo e rizado, xeralmente rubia, e as veces alada. Poderia ser unha interpretacion metaforica sobre a existencia do primeiro grupo de novos humanos Homo sapiens sapiens, que a lenda nomea como Adan e Eva, pero que en

Pazuzu Pazuzu e 0 rei dos demos do vento, fillo do deus Hanbi, na mitoloxia sumeria, asiria e acadia. Para os sumerios, tamen representaba 0 vento do sudoeste, que traia as tormentas, e tamen 0 portador da peste e as plagas, do delirio e da febre. Semyazza Semyazza e un anxo caido, xefe dos douscentos anxos caidos, pertencentes aos Grigori. Dise que esta colgada entre a Terra e 0 Ceo, e forma a constelacion de Orion.


As Ninfas, na mitoloxia grega e romana, eran divinidades menores ou espiritos da natureza. Vivian nas arbores, fontes, bosques, pradeiras, rios e no mar, e eran representadas como x6venes e fermosas doncelas as que lies gustaba a musica e danzar. Ademais, adoitaban acompanar a varios deuses e deusas, e eran con frecuencia os obxectos dos satiros luxuriosos.

Oceanides (fillas do Oceano; carquer tipo de auga, pero salada), Nereidas (fillas de Nereo, do mar Mediterraneo), Nayades (de auga fresca), Creneas ou crenides (fontes), Limnades ou limnatides (Iagos e lagoas), Pegeas (manantiais), Potamides (rios) Eleionomae (pantanos).

As ninfas distinguense segundo a parte da natureza que personifican. Hesperides (alguns consideranas as ninfas do ocaso). Agr6nomos (campos), Aiseides (florestas), Antriades (covas), Auloniades (pastizais), Coricides, coricianas au coricias (covas, son as musas clasicas), Driades (bosques), Hamadriades (arbores), Meliades ou melias (freixos) Lim6nides (prados) Napeas ou napias (vales de montanas) Oreades (montanas, montes; forman 0

Perimelides (gando menor). Epimelides (ovellas). Do lume.


As ninfas da auga viven en todos os lagos, mares, rios e fontes. Pero hai que saber chamalas e non aparecen asi como asi. Agora s6 aparecen en poucos lugares, e s6 en resposta a fortes plegarias dos mozos que sucumbiron aos seus encantos. As ninfas acuaticas tenen tanto poder de atracci6n que mais dun mozo ten afogado tratando de tocalas entre as xanelas pola noite. As ninfas de lume son as mais perigosas. Atraen as suas victimas cara a elas e cando as tenen ao seu alcance son consumidos polas lapas. Estan en todos os lumes e adoi-

ci6n cara ao sol e provocan que as arbores precisen do sol. Son as ninfas que mais saen, sobre todo de noite e fan formas caprichosas coas arbores. A varios homes que cortaron moitas

arbores ao longo da sua vida estas ninfas adoitan facelos tolear con sonos diab6licos. As ninfas do vento son as mais xoguetonas e as mais inocentes. Son amigas de todas as ninfas (avivan 0 lume, xogan coa auga, mecen as follas...) Non adoitan causar dano ainda que de vez en cando causan furacans, inmensas ondas e fan que as arbores caian. Soen estar de b6 humor e xogan a dicir cousas ao oido da xente e cantan. tan deixarse ver, pero s6 durante periodos curtos de tempo, asi que a maioria creen que foi unha i1usi6n. Case todos os incendios son causados por estas ninfas, xa que son moi celosas, sobre todo coas ninfas das arbores, que estan a desaparecer pola sua culpa. As ninfas dos bosques son as mais serias de todas. Cada planta, arbore ou arbusto ten a sua propia ninfa que o protexe. Tenen unha grande devo-


Sara Perez Cruz coa colaboraci6n de

Tania Rocha Mayo

Seguramente, todos v6s escoitastes falar dunhas mulleres belisimas e encantadas que habitan nas fontes, fragas, penedos ... Estas curiosas doncelas son as chamadas mouras, noutros idiomas chamadas "fairies" ou "hadas" pero no noso reciben 0 nome de moura xa que a palabra "fada" (que se emprega incorrecta mente), non e sen6n un sino que vai coas persoas durante toda a vida. Pois ben, neste pequeno apartado falaremos das mouras moi brevemente para os que lies interesen estas miticas criaturas.

Desde 0 comezo dos tempos, os homes e mouras compartiron un mesmo medio ata que chegaron os avances tecnicos, a contaminaci6n, 0 ruido ... Pouco a pouco 0 home foise alonxandose da natureza e tamen das mouras. Mentres os homes se pecharon a calquera vida que non fose a sua propia, as mouras segui-ron coa sua caracterizante ledicia, facendo das suas e agochandose dos homes nos seus reinos. Deste xeito, 0 mundo dos homes foise separando dese mundo maxico co que tantos lazos entablaran e rompendo paulatinamente toda a comunicaci6n. Ainda asi, dise que nalguns lugares maxicos ,como 0 reino de Galiza, ainda quedan alguns destes misteriosos seres tan nobres e ledos. Nalgunhas ocasi6ns, trala mesta neboa das fragas, ag6chanse festas e bailes aos que acoden as mais fer-


A Sombra da Muralla

mosas mouras do lugar mentres se escoitan as suas doces melodias. Debese saber que as mouras so se He presentan a xente que, segundo elas, 0 merecen e 0 desexan de verdade, rexeitan aos cobizosos, aos debiles, aos egoistas... Noutras palabras, aos humanos de hogano.

Dum. 14

podian acceder OS heroes, como o Rei Arturo, e mais, moitos dos episodios arturicos estan situados all, no mitico pais das mouras. Sexa onde sexa que este situado 0 fogar das mouras asegurase que e un lugar idilico, onde 0 dima e temperado, 0 que propicia unha vexetacion variada: arbores frondosas e cheas de froitas dodsimas, xardins con flores de todalas cores e cun aroma suave e delicado, dise que de dia 0 sol luce de modo abraiante e de noite a lua desprende un fulgor prateado que enfeitiza. Ali podense ver animais moi

o FOGAR DAS MOURAS Existen lendas celtas dunha ilia mitica chamada Avalon, para os celtas esta era unha ilia paradisiaca e invisible para os olios dos simples homes e onde non existia 0 tempo, a enfermidade, 0 frio, a dor ou 0 sufrimento. Nembargantes a esta ilia

ben conecidos por todos nos neste recuncho do planeta e animais cos que nin sequera poderiamos sonar, ainda que 0 predilecto delas e, sen dubida, 0


cabalo, mais non 0 cabalo tal como 0 conecemos nos claro, senon cabalos brancos cunha pelaxe que parece relucir coma

elas as encargadas de coidar a natureza, ocupandose de que cada flor conserve intacto 0 seu perfume orixinal, soprando as sementes das prantas para que xerminen e, por suposto, arreglando todo 0 que os homes destruen mais non son tan poderosas como para veneer 0 mal que causan .

Segundo os catro elementos da terra (terra, auga, aire e o nacar cando a luz do Sol se lume), as mouras poden ser clasificadas da seguinte forma: reflicte nel.

As mouras son mortais pero a sua vida e moito mais longa ca nosa. Dise que un anD na vida dun ser humano e un dia na vida dunha moura. As mouras non tenen alma e apenas pensan, so se rixen por unhas normas impostas por elas mesmas. Non tenen preocupacions nin planteamentos, tan so se dedican a xogar, bailar, cantar ou traballar sen mais. E importante destacar que as mouras traballan decote, son

Son as mais antigas,caracterizanse pola sua bondade e polos seus poderes capaces de controlar 0 mais denso de todolos elementos. Moitas delas vis-


ten de verde, unha cor caracteristi~ ca da Terra e vlven nos castros, nas fragas ou penedos.

mouras que ainda axudan aos seres humanos xa que tenen salvado a moitos mariileiros en Mar Aberto. Non adoitan levar roupa, mais cando a levan, lucen traxes prateados, dourados ou de tons azuis. Caracterizanse por emparellarse e seren capaces de namorarse.

Moura do aire.

Mouras do Aire Controlan 0 aire polo que posuen unha gran inteli~xenda e mentalidade e poden voar. Son das que mais facilmente se poden ver e son as mais fermosas de todas, moi semellantes as doncelas humanas. Mouras da Auga Encarganse do control das co- Moran nas fontes, nos rios, nas rrentes acuaticas. Son as (micas cascadas, etc.

Tenen 0 control absoluto do (ume, elemento tanto de cread6n coma de destrucci6n. Adoitan vestir de vermello, laranxa, granate ... Moita xente afirmou velas nas mesmas fogueiras de San Xoan ainda que iso haberia que comprobalo por un mesmo.


Todos somos conscientes de que a xaponesa e unha cultura bastante diferente da nosa. Arnda que saibamos moi pouco deste pafs, moitos dos seus aspectos nos parecen estranos e sorprendentes. Os chindogus son un elemento a ter en conta nestas diferencias. A definici6n de chindogu ben poderfa ser "invento inutil ou case inutil". Este tertno foi inventado polo c6mico xapones Kenji Kawakami, sendo "dogu" unha palabra xaponesa que significa "ferramenta" e "chin", "raro". Basicamente estouvos a falar de aparellos inventados cunha misi6n clara, pero dun absurdo total ou polo men os parcial. P6dese pensar que e unha actividade minoritaria, s6 de frikis sen algo mellor que facer, pero 0 caso e que existe a Sociedade Internacional de Chindogus, co cal parece que esta actividade tan peculiar vai en serio, ou ao menos, tan en serio como pode. Calquera persoa pode inventar un chindogu, pero ha de ter en conta os dez mandamentos do chindogu:

Con isto querese dicir que todo chindogu debe ser (case) totalmente inutil. Se 0 chindogu en cuesti6n se pode utilizar constantemente, 0 inventor tera fracasado no seu obxectivo.

inutil,

0

Afnda que non se poda utilizar un chindogu, debes poder fabricalo, xa que para ser primeiro paso e, evidentemente, ser.

3. 0 chindogu teni

0

espirito da Anarquia.

Un chindogu esta creado por unha persoa liberada das cadeas da sociedade. Representa a Iiberdade de pensamento e de acci6n: a liberdade de desafiar 0 dominie hist6rico exercido pola utilidade conservadora. A liberdade de ser (practicamente) inutil.

4.Atoparas

0

teu chindogu nos obxectos cotidians.

o chindogu

e considerado unha forma de comunicaci6n non verbal comprendido por todos en todas partes. Non seran considerados chindogus aqueles inventos que por exemplo s6 un mecanico, un trsico, un fontaneiro ... comprenda.

Un chindogu non e un obxecto que poida venderse. Se acepta difieiro 0 cambio dun Chindogu, este perde a sua pureza. Non se pode tampouco vendelo para gastar unha broma.

A creaci6n dun chindogu e unha medida encamifiada a aportar soluci6ns a unha situaci6n. 0 humor que xurda destas soluci6n deberase simplemente a unha medida desproporcionada a un problema que quizais non era tan complicado.

7.Non poderas facer ningun tipo de propaganda cun chindogu. Un chindogu e inocente. Esta feito para ser utilizado, afnda que non poida ser utilizado. Non pode ser credo coa unica finalidade de facer unha crftica ir6nica ou perversa acerca da humanidade.


strucci6n de chindogus. Non se utilizaran as bromas sexuais, 0 humor vUlgar e as bromas perversas ou crueis que ataquen 0 caracter sagrado dos seres vivos.

Un chindogu e un regalo para monopolizar ou poseer.

0

resto do mundo. Por iso, non

e unha

idea que poida patentarse,

Un chindogu non pode privilexiar en ningun caso ninguna raza ou relixi6n por encima doutra. Vellos e mozos, homes e mulleres, ricos e pobres, todos deberfan ter a mesma oportunidade de gozar de cada chindogu. Como todos ben sabemos que unha imaxe vale mais que mil palabras, e a falta de palabras para describirvos estes estrarios e (case) inutiles inventos, aqui tedes algun exemplo

Canso de ter que cargar a todas partes con numerosos paquetes de panos de papel cando sofres un catarro? A soluci6n a este engorroso problema e este chindogu. Consiste non soporte adaptable a ma cabeza para que poidas levar papel hixienico co que desfacerte de todas as mas molestas mucosidades. Esa sensa cIOn de picor horrible, cando a xente non acerta no lugar exacto da ma espalda onde debe rascar? Esta camiseta resolve 0 problema: en vez de dicir "un pouco mms abaixo, por favor" e que rasquen mms abaixo, s6 terfas que pedir que rascaran por exemplo en "D9", as! non haberfa confusion posible.

Para os que teften que desprazarse en metro para chegar ao seu lugar de traballo, a falta de sono pode ser un problema, a non ser que dispoftan deste chindogu. Grazas a el, durmir no metro sen caer e posible. A sua potente ventosa permite viaxar durmido sen caer do teu sitio, e ademais dispon dun cartel no que podes escribir a parada na que desexas baixarte.


Para os que saben que masticar demasiado nipido e malo para a sande, 0 mastic6metro conta ca.ntasveces masticamos

E certo que as mascotas adoitan lixar 0 chan, asi que, por que non facer que sexan elas as que 0 limp en? Dotando 0 teu animal con este chindogu 0 teu chan estara mills limpo! (Tamen dispofiible 0 modelo para bebes que gatean.)

Odias as tecnoloxias? Aborreces as calculadoras? Tranquilo, xa non teras que contar cos dedos das mans de cinco en cinco. Gracias a este chindogu disporas de mans abondo para contar cos dedos cantidades que normalmente non poderias.

Para os que gustan de almorzar tostadas con manteiga, xa non sera un problema que a maior parte desta subs- : tancia quede pegada ao coitelo: a barra de manteiga, a' modo de pegamento, permitenos botar a manteiga sen desperdiciala ou manchar as mans.

Odias mollar os pes por culpa dos chaf(~osou cando chove? A soluci6n e este chindogu, consistente nun par de paraugas tamafio mini para colocar nos teus zapatos.


Os Bardos, nos antigos tempos celticos eran homes de gran importancia. Eles eran os encargados de amenizar as festas e celebraci6ns recitando, en prosa ou en verso, as proezas dos guerreiros e de cantar aos deuses. Posuian a destreza case maxica de facer ver a outras persoas, e mais que ver, sentir, 0 que estaban contando.

Desde ten路as xermanas chegou ata nos a musica duns peculiares bardos

chamados

Guardian.

Eles son os Bardos

Hans~Peter

Frey na bateda,

e

teda un maior acollemento.

Blind En 1987, a banda, que pasara a chamarse Blind Gua.rdian, fir-

do Metal.

mada A historia dos Bardos comeza

cun

chamado

selo No

independente

Remorse.

Para

no ano de 1985 na cidade de

enton xa contaban con Marcus

Krefeld

Sieten

(Alemana) onde Hansl

Kilrsch e Andr' diron

formar

Olbrich

unha

deci-

banda

metal. Escolleron por nome Lucifer's

Heritage.

coa que grabaron demo titulado baixo,

of

como voz e na

Theissen

e Thomas

guitarra,

retomando as baquetas.

o primeiro

LP oficial da banda

levou

0

nome de Bat.IUons

bu.

Nesta albume estan pre-

mtura de corte fantastico como a obra de Tolkien

tarra e Thomas

King.

conecido

como

(mais

Thomen)

e de Steven

na

bateda. A demo pasa inadvertida e Hansi e Andr'

of

sentes os temas basados na lite-

Marcus D6rk como segunda guiStauch

Stauch

de

seu primeiro

Symphonies

Andre

0

A alinacion

0

Doom foi: Hansi

de

en lugar de Christoff

non perden a

A sua segunda albume, Follow the

BUnd, que se lanzada

en

esperanza e gravan outm demo,

1989 contada

isto xa para

de Kai Hansen (nese entonces

0

ano 1987. A nova

demo, chamada Battalions Fear)

contaba

Theissen

con

Of

Christoff

na segunda guitarra e

coa colaboracion

guitarra de Helloween) en temas como Valhalla, Hall Of The King y Banished From Sanctuary.

Ao


igual que no anterior, a referencia

a

fantasia

esta

presente,

xico e melodico. Pero sen ditbida o tema que se converteda

no

agora aludindo a obra de Michael

favorito dos Cans e que seguida

Moorcock nalgunhas

sendoo ata agora e The Bard's

das sitas

Song (in the forest), balada de

cancions.

inmellorable letra e que os Caria Para

mediados

de

1990

a

gaiiarse

0

nome de Bardos. Cabe

banda lanzaria a albume que os

mencionar que Kai Hansen Caia

consolidada

sita

dentro

da escena

ultima

colaboracion

coa

metalera alemana, falo do Tales

banda no tema The Quest

From

Tanelorn.

The TwiU,ht

partir

dese

Guardian

entonces

non

inadvertido.

World. A

0

Blind

podeda disco

for

pasar mostra

unha gran evolucion tanto musical como tirica Crente aos seus dous

anteriores

traballos,

os

coros e as segundas voces convertedanse

entonces nunha das

principais banda.

caractedstica

da

De novo reCerencias a

Tolkien e a Steven King nas

A banda empezada a traballar

letras e de novo a colaboracion

xa

can

do xenial Kai Hansen (para ese

(Flemming Rasmussen)

entonces Gamma Ray) en Lost

seda

In The Twilight Hall.

estudio desde mediados de 1994

Somewhere

far

Beyond

productor

a sita quinta

a Marzo

o

novo

de

1995

no que

aIbume en no

Sweet

Silence Studios. 0 primeiro sin-

gravadase a mediados do 1992 e

gle da banda seda a balada A

saida a venda ese mesmo ano.

past and Future

Non hai moitos

marabillosa cancion con un aire

cambios

con

respecto 0 Tales Crom Twilight

mitico e

Hall, salvo algunhas

Abril de 1995

que mostran

cancions

a inclinacion

da

banda polos temas con aire ma-

0

Secret,

unha

toque bardo. Xa en 0

LP estada

a

venda, chamado Imalinations from the Otherside.

Sons mais


mellor voz, mellor

os coros ainda mais notables, a

bate ria e guitarra. Non hai can-

musicalizacion lograda e perfec-

cion que se descarte.

ta para dar vida a tal historia.

traballados,

1996

seria

Forlotte.

do 11Ml

ano

0

Tal§§, un disco de

En

Bi,htfall

Earth,

Hansl

in deixa

Middlebaixo e

0

rarezas, onde se incluen algiins

Oliver Holzwarth substituiriao.

covers

Viria outra xira, esta vez mais

cancions

alternativas

en versions

ou

aciisticas.

Previamente lanzarase do

single

0

titulado

Sandman,

ampla que calquera outra que

segunMister

unha vella cancion

que seria

cover mais estraiio

0

gravado polos Bardos.

fixeran,

chegando

incluso

a

Sudamerica. Encerrados no seu novo estudio,

0

Twilight Hall Studios, tra-

ballarian de Outubro do 2000 a

Chegaria 1998 e este seria

0

Decembro

do

2001

na

sua

ano en que Blind Guardian sor-

ilbume que teria como titulo A

prenderia

Blah at th§ 0J§ra.

ao mundo Metaleiro

con algo que non se vira ata a data,

dedicar

unha

albume

Ao A RiCh at th§ 0J§ra cedeuno

single And then there

0

enteira a obra literaria de J.R.R

was Silence, que incluia

Tolkien.

homonimo

Mirror

0 single seria Mirror e

0

LP

chamariase

Bi.htfaU in Middle-Earth. albume

e

unha viaxe mwco I

musical

pOl'

un

me-

dos

llores de

Esta

de 14 minutos

ballo enorme, maxestosos coros e arreglos

orquestrais

0

a axenda do grupo

0

seu novo LP

deberia estar na riia en Abril ou Maio,en Xuiio sairian

pos, 0 Silmarillion. 0 cambio

para promocionar

seria notable con respecto

traballo.

zadores

e

facian

single Fly. Segundo

todos os tem-

from 0

de

duracion. A albume seria un tra-

publicaron

de

Qtherside,

tema

En Febreiro do presente ana

fantasia

Imacinations

0

deste disco toda unha opera.

libros

epica

pre-

ao the

uso dos sinteti-

mais predominante. e

Entre

0

de xira seu novo

outras

cousas

mencionase que un segundo single sera sacado entre Setembro e Outubro de 2006.


Nunca sentiches curiosidade por eses papeis que penduran dos taboleiros de cortiza que hai no corredor diante de secretarla? A min non me chaman moito a atenci6n, pero hai algOn certamente interesante de vez en cando. Foi un deses papeis 0 que me deu a oportunidade de ir a Irlanda un mes, pedindo unha beca de estudio de lingua estranxeira. Admltoo, querla ir a Irlanda, pero tocoume a Inglaterra. Xa que me concederan a axuda, porque non marchar, alnda que non fose a Irlanda? ASI que aceptei esa beca. 0 meu destino era Hereford, cidade da que s6 sabIa que estaba preto de Gales. Busquei unha pouca informaci6n en internet, pero non me aclarou moito as ideas... A primeira paxina que encontrei (e a maiorla das seguintes) falaba sobre vacas! Si, eses anima~Iinos tan simpaticos que vemos a miOdo. 0 resto dicfa que era u n h a cidade pequena atravesada polo rlo Wye, cunha catedral moi bonita.

Total, que marchei ao aeroporto de Madrid cunha vaca na mina mente, e 0 apelido da familia que debla acollerme en Hereford durante todo 0 mes de Xullo. Ben, e unha maleta a rebentar de roupa, Iibros, regalos para a familia, e demais obxectos. No aeroporto, tras esperar case unha hora, apareceron os organizadores, repartiron os billetes de avi6n, e dixeronnos a que aeroporto chegariamos cada un. E para al6 marchei, cunha maleta que excedia 0 limite de peso marcado nos billetes, e a dubida de se serla capaz de entenderme cos ingleses. Xa en Hereford, despois de case tres horas de viaxe en autobus desde Birminghan, descubrln que non teria problemas de comunicaci6n coa familia que me asignaran, xa que marcharan de vacaci6ns antes de que eu chegase. E aSI case a metade das familias. Nin que fuxiran dos espanois! o caso e que a pesar de que nas cartas informativas que me mandaron desde a empresa organizadora, que dicfan que non haberla mais dun estudiante espanol por cada familia, al estaba eu, cunha rapaza murciana simpatiquisima, preparada para vivir un mes nunha casa cun unico cuarto. A muller que nos acollfa durmla no sal6n, e n6s no cuarto. Resultou ser


unha muller moi agradable, atenta, sempre pendente de n6s, preocupada por se a comida non nos gustaba... Falaba moi a modo se via que non a entendiamos, asi que non houbo problemas de linguaxe, de feito era bastante facHentenderme con ela.

o que me inquietaba un pouco agora eran as clases, pero resultou todo moito mais sinxelo do que cria. Primeiro fixeronnos un exame de nivel, tanto escrito como oral, e separaronnos en tres niveis. A min mandaronme a c1ase dos Upper, e comezamos as lecci6ns... nun hotel. Resulta que 0 colexio no que tinamos que dar as clases ainda estaba ocupado polos estudiantes ingleses, asi que durante duas semanas 0 "Green Dragon" converteuse na nosa escola improvisada. As c1aseseran bastante amenas, e eran s6 tres horas ao dia.

Acababamos as doce, hora a que xantabamos (0 tipico "packed lunch", ou sexa, bocadillo de algo con manteiga, unha froita e algo de postre), e pola tarde, tinamos tempo libre ou algunha actividade programada (deportes, karaoke, boleira...). Nese sentido, a organizaci6n era un desastre. As actividades nunca se facian no dia previsto, cambiaban 0 programa cada pouco tempo...Pero 6 final, fixemos deporte, cantamos, xogamos 6s bolos... Quizais un dos aspectos mais divertidos e interesantes do mes foron as excursi6ns, a cidades tan dispares como Ludlow, Oxford, Worcester, Cardiff... Nesta cidade, xa en Gales, visitamos un museD que reproducia a vida tradicional galesa. Moita xente atopouno novo, interesante... as galegas (cinco rapazas da provincia de


Lugo)

atopamolo

familiar:

Campos

con Lugo era 0 enramado de lend as

verdes, vacas pacendo, pallozas nas

que existian.

que habia

tamen Terra de Meigas, ao igual que a

aldea,

lareiras ... Vamos, a nosa

pero

en

gales.

Foi

nese

momento no que me din conta de que debe haber algo de comun no nose pasado. Os nosos devanceiros tecian lino,

criaban

animais,

E a historia, pois foi

nosa Galiza. Todo isto fixe que a morrina fose moito menor do que esperaba, pero ainda asi, ai estaba.

preparaban Cando xa nos atopamos

comida e vivian do mesmo xeito que

con

os galeses, a pesar da distancia. De

algun problema foi a hora de sair pola

feito, 0 pouco que vin de Gales foi dun

noite. Onde se viu que os bares sexan

parecido sorprendente con Galiza.

pubs a partires

das 8 da noite, e

pechen as 11 ou 12? Claro, as 8 E non s6 Gales se parecia. Hereford era como unha cidade irma de Lugo. Pequena, pero cunha historia fascinante.

Con

grandes

espazos

verdes, pero cun nucleo de poboaci6n bastante

importante.

A catedral

foi

quizais 0 que mais me gustou, a parte

acabouse menores

estar

no

de idade,

bar

para

que eramos

os a

maioria. Ainda asi amanamolas para estar ata un pouco mais tarde por ai, pasandoo ben na noite inglesa, moito mais tranquila,

desde

logo, que a

espanola.

dos campos 6 redor do rio Wye. Era imponente, fermosisima.

0 que mais

Pero sen lugar a dubidas,

6

me impactou, deixando de lade 0 feito

mellor do viaxe non foron as visitas,

de que albergaba 0 que se cre e 0

nin as actividades, nin as saidas noc-

mapamundi mais antigo do mundo, foi

turnas. 0

a cafeteria

quedase gravado na mina memoria e

que

habia

no interior.

Asimilei que a tenda de recordos era normal, pero ...un bar? Faiseme dificil imaxinar

unha

cafeteria

dentro

da

nosa catedral, ou da de Santiago. 0 feito era que habia unha en cada catedral

ou igrexa

importante.

E

un

que fixe que aquel mes

no meu coraz6n

amizade. A pesar de ser s6 un mes na sua compana, sei que probablemente xamais esqueza a maioria dos meus companeiros de viaxe. Non s6 as galegas,

sen6n

detalle que ainda hoxe me sorprende

Zamora,

6 recordar a toda esa xente tomando

Barbastro ...

algo mentres a poucos metros se celebraba misa. Outro punta en comun

para sempre, e a

a toda

Murcia,

esa xente

C6rdoba,

de

Burgos,


Na soidade da noite Camino cara a meu destino Para loitar polo teu amor. Saberas que a covardia Agora converteuse en enerxia. Par mais coitelos que me lances Todos as hei esquivar E se caio, volvereime a levantar. Demostrareiche a que sinto par ti Porque par moito que pase a tempo Sempre estaras dentro de min. Quero que sintas a meu coraz6n, Como di a teu nome Como chora cando estas lonxe E como sorri cando estas aqui. Son as teus olios Os que fan tolear, Os que me fan suspirar E chorar cando non estas. Ti dicheme a vida, E ti farasme morrer

o dia que non tena o teu querer

nl,un Na lua atopei

Nunha monotonia

Un dia a teu sorriso

Onde s6 ten sentido

E sen saber porque

A tua fermosa sorrisa .

Ese recorda,

Nunhaestrelada

No meu coraz6n o gardei.

A lua lie preguntei

noite

Todas as noites

E a non obter resposta

Volvo a mirala

Unha bflgoa se suicidou.

Esperando atopala.

Coa mina tristeza e dor

Onde estas?

Comecei a correr

Porque non te podo ver?

E sen mirar para adiante

Onde te poderia atopar

Sen ti non pod a sentir,

Can alguen choquei

S6 ti ocupas a mina alma

Cando a vista levantei

E sen saber par que

Vinte fronte a min

Os dias fanseme etemos

o sorriso

E na noite non te volvin ver.

me fixo feliz.

A mina vida converteuse

que un dia


Lorena Soquete Vilarifio Este ana tivemos a sorte

a casa, a sua irma sera rexeitada

de poder gozar na nosa cidade

por un pretendente nobre. Ainda

dun cicio de opera, entre as que,

que Violeta se opon ao principio,

a titulo persoal, destacaria "La

a unica solucion que lie queda e

Traviata".

abandonar a Alfredo, e aSI

Esta gran obra de

0

faL

Giuseppe Verdi trata temas moi

0 home sofre moito, e un dla que

conecidos tanto na epoca en que

vai a unha festa atopa a Violeta

foi composta

(no seculo XIX)

co Baron Douphol. Alfredo xoga

amor,

as cartas, ganando unha gran

como agora:

0

0

sacrificio

e a morte. Nela, Violeta, a pro-

suma de dineiro

tagonista, unha cortesa de Paris

arroxara a Violeta, retando ade-

debe elixir entre continuar a sua

mais ao baron.

vida de festa en festa ou aceptar

0

a amor de Alfredo Germont. Tras

momenta en busca do seu filla, e

as primeiras reticencias da pro-

ao

tagonista, esta acaba por acep-

reprendeo

tar a Alfredo e vaise con el a

Violeta sacrificarase tan so pola

unha casa nas aforas de Paris.

sua felicidade atendendo a sua

Pero a tranquilidade e felicidade

peticion.

da parella non dura moito:

Violeta enferma gravemente,

0

pai

que despois

pai de Alfredo

saber

da

entra

sua

nese

conducta

duramente,

pois

e

de Alfredo chega un dia cando

un dia, xa moribunda,

seu fillo non esta e confesalle a

unha sorpresa: Alfredo visitaa,

Violeta que de non volver Alfredo

xa sabedor de todo

0

recibe

asunto, e


ganse a un tenro coloquio que

to de pop: aplausos

precipita

de

mente en cada momenta que os

Violeta. Nun forte ataque de tose

protaganistas paraban de cantar

morre entre os brazos de seu

para respirar, xente que chegou

amado, deixando a Alfredo su-

incluso a comer dentro da sala,

mida nunha inmensurable dor.

algun m6bil aceso,e qUizais

A posta en escena da opera foi

mais

realizada de xeito sinxelo, pero

parHa: a xente abandonando a

desde logo

I t d 'd I sa a an es 0 sau 0 xera, sen

a

inevitable

0

fin

efecto foi xenial:

desde a actuaci6n dos extras ata o escenario, que afnda que cambiando pouco de acto a acto,

irrespectuoso

practica-

0

coa com-

deixar case tempo para un par de aplausos. Asi, afnda que a espectaculo

fai realmente

pre-

resultou moi axeitado. As

voces

dos

pratagonistas publico

resultou

non estar

a

foron magnfficas e apropiadas a altura de algo asf. obra, transmitindo un gran sentiTan s6 espero que nas demais mento en cada momento, ainda 6peras non fose tan desagradque Alfredo

soaba

un pouco able, porque sen6n estou segura de que moitas das comparHas non teran ganas de volver a

Por outra parte,

0

comportamenactuar nunha cidade na que a

to da maioria do publico deixou xente non sabe nin tan sequera bastante que desexar tendo en comportarse. conta que

0

que se presenciaba


IlBum DE rOTOS

~ ~p,

.• '


Isabel Alonso Vicente Violeta Nunez Martinez "Conta a lenda que hai miles de anos, un enorme exercito con centos de gregos asaltou a antiga cidade de Troia, por culpa dun namoramento prohibido. A guerra durou dez anos, e non trouxo m{lis que desgrazas. Moita xente morreu, incluindo 6 mellor dos gregos, Aquiles, e 6 principe troian, Hector. 6 cabo, a cidade rematou en chamas.

obrigatoria para os cativos gregos, enseguida destacou fronte aos demais. Sempre cuberta pol a arrnadura e 0 casco ninguen sospeitaba dela e ainda que non tifia os poderes de Ares, noUibase que era a sUa filla. Era a mellor das mellores.

Pero houbo alga mais, alga que non contan as lendas ... A verdadeira his - 16 ANOS DESPOIS DO NACEMENTO toria daquela guerra." DEAKIRA

Todo comezou cando a deusa Afrodita, enganou 0 seu marido con tres homes diferentes: Ares, deus da guerra; Apolo, deus do Sol e Aiantix Beucefalo, un mortal que vendeu os seus olios por pasar unha noite con Afrodita, e logo quedou cego, claro. Froito desas tres relacions naceu unha nena moi especial, Akira. A sua nai era Mrodita, pero tifia tres pais, dous deuses e un mortal.

o problema

estaba en que, como dous dos seus pais e tarnen a sUa nai eran deuses, non sabian cal de1es coidaria dela, e lie ensinaria como era a vida dos deuses. Asi que decidiron entrega-Ia nena ao mortal Aiantix, para que ela mesma decidira cando crecera. Non obstante, Apolo renegou de1a, xa que non queria saber nada de tillos. Aiantix pensou que lle entregaban un varon asi que charnouno Aiante. Cando Akira curnpriu algUns anos deuse conta do que 0 seu pai queria: un heroe guerreiro como tillo, asi que decidiu facerse pasar por horne para honralo. Cando Akira comezou a ensinanza militar,

Para todo 0 pobo, Aiante era 0 mellor guerreiro novo que aU vivia. Sempre tralo seu casco, gafiaba a todos os mozos cos que se enfrontaba. Pero ao chegar a casa, Aiante sacaba 0 seu casco e deixaba ao descuberto a Akira, unha fermosisirna moza, tilla da deusa da beleza. Ningunha dubida, ningtin sufrimento ...asi era ela. Todalas noites Afrodita intentaba convencela de que abandonase aquela vida e vivira coma unha deusa, pero Akira sempre se negaba, vivia feliz. Queria ser a mellor guerreira do mundo. Un dia, seu pai Aiantix morreu. Akira atopouse con que non tifia nada mais que a sua arrnadura e a sua espada. Non tifia onde ir. Carnifiou durante tres dias ata chegar a unha praia onde habia mais de 1000 barcos, preparados para partir a unha gran guerra. Akira xa sabia a onde ir. Subiu a un barco. Todos pensaron que un rapaz novo non duraria mais de cinco minutos. Embarcara no barco dos rnirrnidons, as tropas de Aquiles. Despois

duna

longa

Vlaxe,


chegaron 0 Desembarcaron.

seu

destino:

Troia.

Os troians abalanzaronselles, defendendo as suas praias. Aquiles era 0 primeiro en avanzar. Os mirrnidons ian quedando atras, loitando cada vez con mais dificultade. Aquiles rnirou cara a dereita e puido ver como Akira, mellor dito, Aiante, loitaba con fereza. Durante uns segundos, as suas miradas coincidiron. Derrotaron a todos os troians que intentaban defende-Ia praia. Os demais barcos gregos chegaron por fin a praia e montaron 0 seu campamento. Akira sabia que debia ter coidado para non ser descuberta, por ISO se alonxou canto puido do resto dos soldados. Pola noite, Aquiles fL'{O chamar ao "mozo guerreiro". Akira foi ata a sua tenda, realrnente asustada. Aquiles descubriraa. Felicitouna pola batalla e confesoulle que, no momento no que as sus miradas se cruzaran, desbubrira que era unha muller. Akita non 0 crla. - Non te preocupes - dixo Aquiles.- 0 teu segredo esta segura comigo. So faime un favor, quita 0 casco. Quero verlle 0 rostro a muller que me namorou. Akira non sabia que facer. Quitou 0 casco e Aquiles quedou embobado. De pronto, Akira reaccionou. Puxo 0 casco e saiu correndo da tenda. Caeulle a espada, pero daba igual. Akira, xa na sua tenda, estaba confusa. De supeto, chegou Aquiles para sacala dos seus pensamentos. Devolveulle a espada, e sentou a caron do lurne. Falaron da situacion de Akira, e Aquiles prometeulle que nunca a delataria e que non deixaria que lIe pasara nada se alguen se decataba.

- Por que fas isto? - Akira preguntou. - Porque te quero - respostou.

- Como podes dicir iso se non me cofieces? - Si que te cofiezo. Claro que te cofiezo. Eres diferente pew igual ca min. Nunca atoparei ninguen coma ti. Despois de un tempo falando, Aquiles deuse por vencido. - Quero ter un motivo para volver a tenda despois de cada batalla, espero que poidas entendelo. Akira sabia que tamen se sentia atraida por aquel home, pero non queria darse conta. - Espera ... - dixo Akira, impedindo que Aquiles saise da tenda. Lanzouse os seus brazos e pasou que pasar ...

0

que tifia

A partir dese dia Aquiles e Akita pasaron todas as noites xuntos. Pronto, Patroclo, 0 mellor amigo de Aquiles decatouse, e fixose moi amigo de Akira. Finalmente, todos os gregos 0 souberon. Todos estaban encantados, excepto 0 rei Agamenon, xefe das tropas, que queria librarse dela canto antes. Os troianos nunca se decataron. Pasaron dous anos e todo continuaba coma sempre, os gregos loitaban a cotio con Troia pero non habia vencedor. Akira e Aquiles estaban cada dia mais felices, pero Agamenon cada dia estaba mais rabioso, porque non conseguia quitala do medio. E un dia conseguiuno. Apolo, igual que Agamenon, estaba desexando librarse da sua filla, asi que trazou un plan. Apareceuse ante 0 rei de Troia e dixolle que si queria gafia-Ia gue-


ITa, deberia sacrificar a un grego dentro das murallas. Logo dixolle 0 mesmo a Agamen6n, sabendo que aproveitaria a oportunidade para librarse de Akira. Agamen6n comunicou ante t6dalas tropas a noticia e escolleu a Akira, deliberadamente. Nese intre, dous soldados troians agamirona e levarona de alL A Aquiles caeulle a alma 6s pes. Puxose furioso e intentou seguila, pero catro homes amarrarono e non puido facer nada mais que observa-Ia escena. Os soldados troians levarona 6s calabozos do castelo. 0 rei, Priamo, baixou ata all para falar con ela e decatouse de que era unha muller, e de que habia algo raro na sua historia. Chamou aos seus pais para decidir que facer con ela, non se atrevia a matala. Akira sorriu. Pensou que poderia volver con Aquiles, pero non foi asL Os pais da moza eran partidarios de Troia e querian que agora Akira vivira all como unha cidada mais. - Filla, eles son

0

inimigo - dixo Ares.

- Ofrezoche un trato - dixo Afrodita - Ti quedas en Troia. Seguro que 0 rei Priamo inventara algo para que goces dun bo lugar na sociedade. A cambio, deixaremoche que volvas a ma vida con Aquiles se el descobre quen es en realidade. Pero ti non llo podes dicir nin nada parecido. - Non e xusto!!! - queixouse Akira.

- E a nosa

decisi6n. - e desapareceron.

Priamo obedeceu. Deulle a Akira unha nova personalidade. A partir dese momento seria Aika, princesa Troiana criada no estranxeiro. Todos os gregos pensaron que Akira morrera, e realmente asi fora, xa que

agora era Aika, a princesa Aika. Hector, 0 xefe das tropas troianas, axudou a que Aika se integrara, xa que a moza estaba moi triste e deprimida. Grazas a el, descubriu que a cidade era algo mais que un cuartel enimigo. Non estaba tan mal.

Akira seguia sen perde-la esperanza de que Aquiles a atopara El con frecuencia via a princesa Aika nas murallas, observandoo todo. Xa non recofiecia a Akira ... Un dia, 0 deus Hades, deus dos mortos, apareceu na sua habitaci6n. Traia un recado de parte de Aquiles para a gueTreira Akira, que cria morta. Un colgante cunha pedra preciosa, chamada Aguamarina. Aika aledouse moito. E chegou 0 dia que cambiou todo. Aquiles non fora a combatir, por unha riiia que tivera con Agamen6n, e Patroclo, 0 seu fiel amigo, conera a sua arrnadura e loitara no seu lugar. Aika recoiieceuno rapidamente. Ela estaba no alto da muralla, mirando a batalla. - Non e ese un sitio moi perigo so para unha princesa?- preguntoulle Pratoclo desde abaixo - E ti sabes con que estas a falar? - respondou ela Patroclo mirouna aii no alto, SOfrindo. E viu ante os seus ollos a quen cria morta.

Moi leda, Aika baixou correndo para poder falar con el. Queria recuperar algo do seu pasado, polo menos unha


pequena parte. Pero 0 que ela non sabia era que Hector, mentras ela baixaba, vira a "Aquiles" e se abalanzaba cara el valeroso. Comenzaron a loitar con Aika como espectadora aterrada. Patroclo defendiase como podia. Todos detiveranse a observar 0 acontecemento no que 0 mellor dos gregos e 0 mellor dos troians estaban fronte a fronte. E Hector puxo fin a batalla cravandolle a espada no peito a Patroclo. Un dos seus mellores amigos mom a diante dos seus ollos, e Aika non podia facer nada. Hector sacoulle 0 casco e quedou horrorizado ao comprobar que non era Aquiles, senon 0 seu amigo Patroclo. Todolos gregos quedaron aliviados, so Hector e a mesma Aika sabian 0 que aquilo poderia desencadear. A batalla xa rematara par ese dia. Hector voltou a cidade coa mirada baixa. Sabia que agora Aquiles reclamaria venganza. Aika camifiou lentamente ata Patroclo, derramando lagrimas cunha profunda dor. Dous soldados troians, que non entendian porque a princesa choraba por un soldado grego, foron xunto a ela e axudarona a levantarse, levandoa de novo a cidade. Mentras tanto, os gregos levaron de volta 0 corpo morto de Patroclo ao campamento. Ninguen po de imaxinar 0 que debeu sentir Aquiles ao atopar ao seu mellor amigo ensanguentado e inmobil no chan. - Aquiles ... - dixeronlle - Patroclo enfrontouse a Hector. .. e foi asasinado por el.

o berro toda Troia.

de ira de Aquiles resoou en

Esa noite foi 0 enterramento de Patroclo. Aika tivo que contentarse con velo desde 0 alto da muralla, silenciosamente, coas bagoas caendo polas suas meixelas. Ao amencer Aquiles xa estaba nas portas de Troia, berrando 0 nome de Hector para que baixara. Hector, que sabia que ia morrer, despediuse da sua familia e baixou sen temor. Falaron uns intres e comezou a loita. Aika observaba todo desde a muralla. A loita ia moi igualada, pero de supeto Aquiles colleu un cacho de lanza que habia no chan e cravoullo no pescozo. Aika berrou. - Non! Aquiles! Para! Pero Aquiles non a escoitaba. EI xa levara ata 0 fin a sua venganza. Voltou ao campamento. Aika non podia xa nin pensar. En tan poucos dias, moitas desgrazas na sua vida aconteceran. Perdera a moita xente que apreciaba. Non era xusto, xa non 0 podia aguantar. Era 0 mesmo que pensaba Aquiles. Xa non podia nin estar furioso. Naquela guerra perdera as persoas que mais queria, que eran Akira e Patroclo. Xa non lle quedaba nada. Decidiu ir a Troia a anunciar que se retiraba da batalla. Aika soubo que Aquiles se achegaba a cidade. Pero non foi a Unica que se decatou de iso. No alto da muralla tamen estaba Paris, 0 irman de Hector. 0 umco que el via vir era 6 asasino do seu irman. Tifia 0 areo na man, e xa estaba listo para disparar. Antes de que Aika tivera tempo de reaeeionar, Paris soltou a freeha. - Non!!!- berrou ela. Pero xa era tarde. Botou a eorrer.


Cando chegou ata abaixo e saiu das murallas viu a Aquiles, que con dificultade se quitaba a frecha cravada no torso, axeonllado no chan. Aika estaba a dous metros de el. Quedouse inm6bil. Non podia estar pasando aquilo. Non podia ser. Foi ent6n cando Aquiles a viu. - Aquiles ... - Aika non podia dicir mais nada. E Aquiles esqueceu todo, e soamente a mirou... e viu a Akira. Viu nela aqueles olIos que tanto tempo atras 0 namoraran. Viu no seu pescozo colgando a Augamarina que lIe regalara. Foi 0 home mais Iedo do mundo.

Caeu 6 chan derrotado. Aika correu ata 0 seu lado. Facia moito tempo que desexaba aquel intre, pero non debia ser asi, el non debia morrer ... - Aquiles, sintoo... Eu non fun, foron os deuses, pero por favor, non te vaias, non me deixes agora ... - Creme se che digo ... que hoxe ... eo mellor dia da mifia vida ... Aika escoitabao. Tifia tantas cousas que explicarlle, tanto que dicidle, pero 0 tempo escorregabaselle entre as mans como se fora auga. - Amote ... - dixo Aquiles nun ultimo alento. E dos seus olIos marchou a vida. Despois de tantos anos de enganos, de mentiras e esperanza, Aquiles morrera nos brazos da sua Akira, aos pes de Troia. Os gregos achegabanse. Costoulle moito, pero Aika voltou a cidade. S6 sabia unha cousa, e era que non se deteria ante nada, debiallo a Aquiles.

Os deuses pensaron que aquela guerra xa durara de abondo. Xa ian dez anos de morte e mms morte. Botaron a sortes quen gafiaria a guerra, e resultou que era Troia quen debia perder. Os gregos idearon un plan para entrar en Troia: fabricar un enorme cabalo de madeira como regalo, e meterse dentro segredamente para sorprender 6s troians. Troia aceptou 0 regalo, a pesar das constantes negativas de Aika, que sospeitaba que algo raro acontecia. Cando pola noite os gregos agochados no cabalo safron e abriron as portas para que os demais entraran, Aika comprendeu axifia 0 que pasaba. Correu a pofierse unha armadura e colleu unha espada. Tifia claro que non ia axudar a Grecia, pero tampuco queria loitar cos seus antigos arnigos. Decidiu enfrontarse soamente as tropas do malicioso rei Agamen6n, que fora 0 que empezara todo. Troia xa estaba practicamente en chamas. Pouco a pouco os troians ian caendo. Viu morrer a moitos cofiecidos, e non podia facer nada.

6 cabo,

soamente quedaban gregos na cidade. Troia caera. S6 quedaba Aika. Agamen6n mandou matala, pero os soldados negaronse. Deixarona marchar, desexandolle sorte. Aika atopouse de novo como facia dez anos, cando non sabia a onde ir. Pero aqueles dez anos deixarana marcada. Atopou unha cova para pasar a noite. Ali pensou que facer, pero na sua cabeza xa non quedaba lugar para nada. Apareceu Afrodita, e ofreceulle vivir cos deuses, como unha mais. Pero 0 Unico que Aika queria era ver a Aquiles,


falar con el...

Pero agota a sua vida era nula. Camiftaba,

Afrodita explicoulle

que iso era

imposible, pero Aika non escoitaba. Asi que Afrodita foi na busca de Hades,

0

deus

respiraba, e moviase, pero parecia estar morta por dentro. Non tiiia ganas de vivir nada mais. Xa He chegara. Xa bastaba. Desde

dos mortos, para ver se a facia entrar en

0

Olimpo vianse uns fer-

mosos anoiteceres.

razon. - Mira, eu non che

YOU

mentir. Non sei

onde esta. Nin eu sei que pasa coas almas cando cruzan as portas do meu remo. Perdense nun mundo sen fm, onde non

No cume habia un

pequeno lago, xunto a un bosque non moi grande. Era un bo lugar para estar tranquila. Aika ia a miudo. Sentaba ali e esperaba a que

0

ceo se enchera de estrelas.

Un dia, miraba ensimesmada

recordan nada, e poden descansar durante

0

o resto da eternidade. Nin sei se agora

horizonte, vendo como

mesmo existe algo do que foi Aquiles.

lentamente. De supeto unha sombra apare-

Sintoo ... Sintoo moito, de verdade - rema-

ceu polas suas costas. Unha respiracion

tou.

faciase oir preto do seu oido. Aika perdeu a esperanza por com-

pleto. Pediu tempo para pensar e aclararse

Todo lIe traia moitos recordos, pero non eran mais ca ruinas. Era unha sensacion rara, como recordar unha vida allea, ou unha vida pasada. Pero era mellor deixar

0

sol desaparecia

- Sinto a tardanza, pequena ... - oiu ao seu caron.

ben. Durante moitos dias vagou par aquelas terras. Ata pasou polas minas de Troia.

0

Aika non se atrevia a mirar cara atras, pero non

0

necesitaba.

Sabia de

sobra quen estaba alL E Aika foi tan feliz que nin sequera tiiia que pronunciar unha palabra para demostralo.

Os seus olIos

brillaron outra vez, coma anos atras.

pasado no pasado. Pediulle aos seus palS VIVlf con eles no Olimpo,

0

E aqui remata a nosa historia. So

fogar des deuses, e gus-

unhacousa

tosos dixeronlle que si.

rnais. E

e que,

se alguen mais

puidese ver a escena, verla a Aquiles, que Aquilo era como un mundo en pequeno. ensinar

Encomendaronlle

a tarefa de

loita aos fillos pequenos

deuses. Pasaba

0 tempo,

dos

e Aika ria a miudo

coas anecdotas que os cativos He contaban.

voltou de ningures, so para vela unha vez mais.


ECOlox(n Estamos a acabar co mundo?

Hai anos falabase de contaminaci6n e de cambio climatico como pantasmas do futuro. Pero hoxe en dia, a realidade ten cambiado moito. A destrucci6n do Planeta esta cada vez mais pr6xima, e os humanos colaboramos a elo. A contaminaci6n mais importante neste momenta quizais sexa a atmosferica, porque e evidente que 0 aumento de temperatura no planeta non e totalmente natural. Hai moito tempo que os cientificos ecoloxistas son conscientes a fraxilidade da atmosfera, pero s6 no curso dos derradeiros anos empezaron a reconecer os dirixentes mundiais 0 grave e ample dano atmosferico causado pola sociedade moderna e polos procesos industriais. Estes crearon tres problemas importantes: a chuvia acida, a reducci6n da capa de ozono e 0 efecto invernadoiro. Hai seculos que a xente contribUe a botar a atmosfera materiais que a danan, pero e fundamentalmente desde a revoluci6n industrial (no seculo XVIII) que as actividades tenen emitido tantas substancias prexudiciais que agora nos enfrontamos a un grave problema ambiental. Os principais focos de emisi6n de residuos a atmosfera urbana son 0 trafico e as calefacci6ns domesticas, seguidos das industrias e os procesos bioxenicos. Enfrontados a estes datos non podemos negar a nosa responsabilidade, nin botar a culpa so aos politicos ou as industrias: a nosa aportaci6n e decisiva para 0 empeoramento da calidade do aire, asi pois estamos a empeorar progresivamente a nosa propia de calidade de vida, xa que os humanos respiramos aproximadamente un volume de 12000 litros de aire. Se este aire esta contaminado non e dificil botar contas do nivel ao que a contaminaci6n que n6s mesmos provocamos acaba por nos afectar, producindo sobre todo gran numero de afecci6ns respiratarias, como a asma.

Ma Jesus Abeledo Lameiro Lorena Boquete Vilarino Ademais destes problemas a nivel persoal, o mundo esta sufrindo os efectos das nosas irresponsabilidades. 0 vento transporta gran cantidade de substancias polo aire, asi que a contaminaci6n non e un problema a nivel da poboaci6n rexional. Estas sustancias transportadas chegan a provocar chuvia acida tanto no lugar do foco de emisi6n como en lugares apartados. As fontes principais da contaminaci6n acida son 0 di6xido de xofre e os 6xidos de nitr6xeno. Ambos orixinanse de maneira natural, pero non ao nivel ao que se rexistran na atmosfera actual. As fontes humanas de contaminaci6n son equiparables ou incluso superiores a producci6n natural: 130 mill6ns de toneladas de di6xido de xofre son emitidas mundialmente nun ano, sendo 0 problema especial mente grave en Europa e Norteamerica, onde as emisi6ns humanas deste gas representan aproximadamen e un 90% das emisi6ns totais. as 6xidos de nitr6xeno producense a traves da co b sti6n, como por exemplo tubos de escape dos vehiculos, centrais de enerxia, abuso de fertilizantes ou da queima de bosques. A emisi6n producida polos humanos duplica a natural. A chuvia acida modifica 0 PH natural da auga de chuvia, 0 que non provoca mortes por si mesma aos animais e plantas directamente, sen6n como consecuencia dunha selie de procesos distintos. Par exemplo, mata os peixes ao liberar aluminio a auga, que co tempo produce un atasco nas suas branquias. Nalgunhas aves diminue 0 grosor da casca do ovo. E mata as arbores ao levarse os nutrientes do chan e liberar elementos t6xicos, que as arbores toman por engano en lugar dos nutrientes. Fai as arbores mais susceptibles aos perigos naturais como os insectos, os fortes ventos, as xeadas e as sequias. A chuvia acida tamen destrue lagos e rios facendoos demasiado acidos para poder soportar calquera forma de vida acuatica. Tamen son considerables os custos culturais e econ6micos


producidos pola erosi6n provocada polas pre- dade. Tan s6 a presi6n demografica fixo que a cipitaci6ns acidas. busca de terreos suficientementes alonxados a problema da chuvia acida e de dificil dos nucleos urbanos resulte cada vez mais soluci6n. Os paises que emiten contaminantes dificil e incite a buscar outros medios naturais causantes da chuvia acida a miudo non sofren (a hidrosfera e a atmosfera), para abandonalos as consecuencias da falta de control en canto a sua sorte unha vez transformados convea contaminaci6n. Estanse a tomar medidas nientemente. para resolver os niveis complementarios do A diferencia do que ocorre nos medios hidriproblema da chuvia acida: reducir a cantidade co e atmosferico, no chan 0 contaminante a , de contaminantes lanzados a atmosfera e en principia pouco m6bil, con que os efectos tratar 0 dep6sito de acido no momenta e no diluintes caracteristicos dos anteriores medias, lugar en que este se produza. No Protocolo de a chan tan s6 xoga un papel marxinal. A conKioto estabh~cense algunhas medidas de secuencia distO, a probabilidade de que un reducci6n das emisi6ns que deben ser levadas contaminante se incorpore a cadea tr6fica a a cabo non s6 desde os gobernos sen6n desde travas da sua inxesti6n por algun organismo o nivel persoal. para 0 cal 0 chan sexa 0 seu sustrato vital a A auga e un composto esencial para 0 alta. desenvolvemento da vida do noso planeta. A Ademais hai que ter en conta que as cada pesar disto, a auga de consumo e un ben que vez maiores necesidades que xorden para alicomeza a ser escaso, debido a crecente mentar a unha poboaci6n crecente a nivel poboaci6n mundial e a relativamente pouca mundial, obriga a aumentar 0 rendemento dos disponibilidade deste prezado elemento. Neste cultivos, aplicando tacnicas agricolas intensisenso, a auga doce esta fudamentalmente vas, isto conleva 0 uso, nalguns casos excesiconcentrada en lagos, rios, e lagunas, nunha YO, de fertilizantes e pesticidas, que da lugar a proporci6n que non chega ao 0,5% da auga sua persistencia no chan e a problemas total presente na biosfera. ecol6xicos. A situaci6n e mais problematica se se ten Todo isto fai que a chan esta sometido, na en conta que unha boa proporci6n destas actualidade, a unhas tensi6ns ambientais de augas superficiais esta contaminada polo dificil superaci6n. verquido indiscriminado de residuos xerados Estes problemas non nos son al/eos ao pola actividade human.aen centros urbanos e nivel ao que nos atopamos. A ecoloxia a un industriais. Isto fai que a disponibilidade da problema que se trata nalgunhas asignaturas, auga potable se reduza e que se tena que pretendendo mais que nada concienciarnos de recorrer a costosos metodos de tratamento que os erros cometidos ata 0 de agora e as para extraer as residuos e evitar danos indirec- suas consecuencias deberian ensinarnos a tos no ecosistema. a cicio da auga fai que a respectar a noso medio ambiente e intentar contaminaci6n percorra todos os ecosistemas, remediar todo 0 que xa esta feito. Mais que xa sexan maritimos au terrestres, e agrava 0 nada, por raz6ns fundamentalmente egoistas. problema. Ademais, ainda que 0 vertido non Se continuamos a destruir a mundo onde afecte directamente a determinado tipo de viviremos? Somos 0 suficientemente irresponseres vivos, as relaci6ns tr6ficas entre estes sables para non facer nada mentres ao naso posibilitan a afectaci6n e extensi6n dos proble- redor a planeta agoniza pola nasa culpa? au mas causados pola contaminaci6n. aceptaremos 0 noso deber como cidadans do a chan foi desde sempre 0 vertedoiro por mundo? Da nosa decisi6n, da vosa decisi6n, excelencia dunha boa parte dos residuos orixi- depende 0 futuro do planeta. nados polo home, dada a sua facil accesibili-


rRASES CIIEIRES • 0 humor e unha das mellores prendas que se poden vestir en sociedade. William Makepeace Thakeray. • Por que nos alegramos nas vodas e choramos nos funerais? Porque non somos a persoa involucrada. Mark Twain. • 0 nome de amigo a corrente, pero a fe na amizade, rara. • 0 amor nunca morre de fame, con frecuencia de indixesti6n. Ninon de Lendos. • 0 amor e a poesia dos sentidos. Pero hai poesias malisimas. Antonio Gala. • 0 amor propio, ao igual que 0 mecanisme de reproducci6n do xanero humano, a necesario, causanos pracer e debemos ocultalo. Voltaire. • A recompensa dunha boa acci6n a tela feito. Lucio Anneo. • S6frese de duas clases de celos:os de amor e os de amor propio. Fiador Dostoievski. • A violencia e medo das ideas dos demais e pouca fe nas nosas. Antonio Fraguas. • Pensa canto mais dolorosas son as consecuencias da tua Ira que as acci6ns que a orixinaron. Marco Aurelio. • A xente arranxa todos os dias 0 cabelo, por que non 0 coraz6n? Proverbio chino. • Non a dificil ser infeliz, 0 que e dificil a ser feliz, pero isto non a raz6n de

Maria Jesus Abeledo Lameiro Laura Abeledo Lameiro Lorena Boquete Vilarino non intentalo. Alain. • 0 segredo da dicha reside mais ben en dala que en agardala. Louise M. Normand. • Se a xente oise os nosos pensamentos poucos escapariamos de estar encerrados por tolos. Jacinto Benavente. • Todo esta perdido cando as malos serven de exemplo, e os bas, de mofa. Democratas. • De ningun ben se goza na posesi6n sen un companeiro. Lucio Anneo Seneca. • Os homes construen pontes e tenden vias farreas en desertos, e non obstante, sostenen can axito que coser un bot6n a tarefa superior a eles. Heywoo Broun. • 0 home sofre tan terriblemente no mundo que se viu obrigado a inventar a risa. Friedrich Nietzsche. • Sen dubida, a menos dificil morrer por un amigo que atopar un amigo que mereza que morras por el. Marin. • 0 amor non se manifesta no desexo de deitarse can alguan, sen6n no desexo de durmir xunto a alguen. Milan Kundera. • Os homes poden dividirse en tres clases: os que creen ser casanovas, os que cren que 0 foron e os que cren que 0 puideron ser, pero non quixeron. Jose Ortega y Gasset. • E dificil ser bo e forte a vez. E, polo comun, canto mais forte se a, menos raz6n se ten. Enrique Tierno Galvan.


• Son celos certo temor, tan delgado e tan sutil, que se non fose tan vii, poderia chamarse amor. Felix Lope de Vega y Carpio. • Ten valor aquel que admite que e un covarde. Fernandel. • Sempre ha de conservarse 0 temor, mais xamais se debe mostrar. Francisco de Quevedo y Villegas. • Cando esteas irritado, conta hasta dez; cando esteas moi irritado, solta tacos. Mark Twain. • Cando 0 coraz6n adiantase ao xuizo, af6rralle ao xuizo moito traballo. laurence Sterne • A vida e dubida, e a fe sen a dubida e s6 morte. Miguel de Unamuno. • A envexa vai tan fraca e amarelenta porque morde e non come. Francisco de Quevedo y Villegas. • A felicidade e algo que esta tan preto que moitas veces s6 a apreciamos cando a perdemos. Anonimo. • Prefiro unha loucura que me entusiasme a unha verdade que me abata. Christoph M. Wieland. • 0 diano e optimista se cre que pode facer peores aos homes. Karl Kraus. • Todas as paix6ns son boas cando un e dona de elas, e todas son malas cando nos escravizan. Jean-Jacques Rousseau. • Non falar nunca dunha cousa non quere dicir que non se sinta. Alejandro Casona. • 0 malo dos que se cren na posesi6n da verdade e que cando tenen que demostralo non acertan nin unha. Camilo Jose Cela. • Na soidade, 0 solitario dev6rase a si mesmo; na multitude dev6rano outros. Elixe pois. Friedrich Nietzsche.

• A aflicci6n fai dunha hora, dez. William Shakespeare. • Non nos fai falta valor para emprender certas cousas porque sexan dificiles, sen6n que son dificiles porque nos falta valor para emprendelas. Lucio Anneo Seneca. • Detras de cada home con exito hai unha muller sorprendida. Anonimo. • Os homes queren ser 0 primeiro amor da muller; as mulleres, mais intelixentes, queren ser 0 ultimo amor dos homes. Oscar Wilde. • A unica costume que lie hai que ensinar aos nenos e que non se sometan a ningunha. Jean-Jacques Rousseau. • Todos vivimos baixo 0 mesmo ceo, pero ningun ten 0 mesmo horizonte. Konrad Adenauer. • Mais lie vale a un home ter a boca pechada e que os demais 0 crean idiota, que abrila e que os demais tenan a certeza de que 0 e. Pitagoras. • Crear e matar a morte. Romain Rolland. • 0 unico que nos ensina a historia e que ela non nos ensinou nada. Georg W.F. Hegel. • Atopo a televisi6n moi educativa. Cada vez que alguen a prende, retirome a outra habitaci6n e lea un Iibro. Groucho Marx. • Un libro e un cerebro que fala; cerrado, un amigo que agarda; esquecido, un alma que perdoa; destruido, un coraz6n que chora... Proverbio hindu. • A musica e unha forma de sonar. Jaime Torres Bodet. • A pintura e poesia muda; a poesia pintura cega. Leonardo Da Vinci.


• Onde os historiadores se detenen,

salas. Voltaire.

sen saber xa nada, aparecen os poe-

• E

tas e adivinan. J. Barbey d' Au rev illy.

de idiotas, ainda que sexa verdade.

a

A natureza non disp6n do carcere

un erro crer que un esta rodeado

Noel Claraso.

nin do exilio; non conece mais que a

• Nada esta feito se queda algo por

condena a morte. Henri Bergson.

facer. Romain Rolland.

a

De nada lie sirve ao home ganar a

lua

se

chega

a perder

a terra.

• Tal vez algun dia deixen aos mozos inventar

a sua

propia

xuventude.

Quino.

Fraru;ois Mauriac.

e un gran mestre;

• A morte 13 algo que non debemos

o malo 13 vai matando aos seus dis-

temer porque mentres somos, a morte

cipulos. Hector Berlioz.

non 13, e cando a morte 13, n6s non

• 0 critico s6 debe dicir a verdade.

somos. Antonio

Pero tamen ten que conecela. Jules

• A vida 13 aquilo que che vai suce-

Renard.

dendo mentres ti te empenas en facer

• A cultura 13 0 que se queda despois

outros plans. John Lennon.

de ter esquecido

• 0

a

Dise que 0 tempo

0

que se aprendeu.

Andre Maurois. a

amigo

Machado.

ten

que

ser como

0

sangue, que acode logo a ferida sen

0 dineiro non pode facer que se-

agardar a que

0

chamen. Francisco

xamos feIices, pero 13 0 unico que

de Quevedo y Villegas.

compensa

a

de

non

selo.

Jacinto

Amar non 13 mirarse

0

un ao outro, 13

Benavente.

mirar xuntos

• 0 profesor mediocre, di. 0 bo pro-

Antoine de Saint-Exupery.

fesor, explica.

• A felicidade reside no ocio do espiri-

demostra.

0

0

profesor

gran profesor,

superior, inspira.

William A. Ward.

na mesma

direcci6n.

to. Arist6teles. a

Os malvados son como as moscas,

As guerras seguiran mentres a cor

que percorren 0 corpo dos homes e s6

da pel siga sendo mais importante que

se detenen nas chagas. Jean de la

a cor dos olios. Bob Marley.

Bruyere.

a

a

A liberdade

non fai felices

homes; fainos, sinxelamente,

aos

homes.

Manuel Azana. a

Estou

en desacordo

• Na natureza non hai recompensas ou

castigos;

hai

consecuencias.

Horace A. Vachell. coas

tuas

• A morte pode consistir en ir perden-

ideas, pero daria gustoso a mina vida

do

por defender 0 teu dereito a expre-

Gonzalez-Ruano.

0

costume

de

vivir.

Cesar


Paxina Editorial

1

Literatura fantastica

2

Manual do cazador (afeccionado) de vampiros

.4

Dragons

9

Sereas

:

12

Demos

16

As ninfas

20

As mouras

22

Chindogus

26

Os bardos do metal

29

Cr6nica dunha viaxe anunciada

32

Na soidade da noite

35

Na Ilia

36

La traviata ........................................38 Akira

VS.

Aika

40

Ecoloxia

46

Frases celebres

,48


n somlRA

DA mURAllA

Angel Boquete Vilarino Laura Abeledo Lameiro Ma Jesus Abeledo Lameiro Natalia Sanchez Maseda Sara Perez Cruz Violeta Nunez Martinez

Tania Rocha Mayo Natalia Garda Alonso Ana Marfa Lopez Neira

lIustraci6n de portada Voando nunha melodia onfrica Š Ivan Mouronte Barreiro


Á sombra da muralla 14  

Número 14 da revista do IES Xoán Montes de Lugo, correspondente ao curso 2005-2006