Page 1

Page 1 of 5


I.

Date indentificare:

PROVITA 2000 este o firmă cu capital integral privat, care face parte din cadrul inteprinderilor mici şi mijlocii, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Sediul principal se află în Constanţa, strada Primăverii, nr. 2, bl. ST 1, Mezanin, judeţul Constanţa. Societatea PROVITA 2000 este înregistrată în Registrul Comerţului cu numărul J13/5559/1992, având Codul unic de Înregistrare numărul 2746598. Laboratorul de analize medicale din cadrul S.C. PROVITA 2000 S.R.L. este organizat în conformitate cu prevede Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 83/2000 privind orerilganizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată şi modificată prin Legea 598/2000. Potrivit concepţiei profesorului universitar Iuliu Haţeganu de la Facultatea de Medicină din Cluj, considerat „părintele medicinii româneşti”, „medicina înseamnă ştiinţă, conştiinţă şi iubire de oameni”. Aceste cuvinte ale marelui savant au servit drept emblemă călăuzitoare a activităţii de zi cu zi a medicului întemeietor al societăţii. Acest principiu a fost insuflat şi personalului policlinicii care a ţinut cont de el şi a contribuit la prestigiul firmei şi la îndeplinirea tuturor serviciilor pe care le-a pus la dispoziţia clienţilor. II. Istorie şi Tradiţii: Ca şi Centru Medical Privat, «Provita 2000» a luat fiinţă în anul 1992, devenind unul din centrele medicale cu tradiţie pentru cetăţenii constănţeni, care s-au obişnuit să găsească în clinică o gamă completă de servicii medicale de calitate , experienţă, seriozitate şi profesionalism. Deşi în anul 1992 şi-a deschis porţile cu numai un cabinet cu specialitatea obstetrică – ginecologie, în următorul an acţionarii au pus bazele unui laborator clinic de analize medicale. Bebeluşii nou-născuţi, asistaţi de medicul ginecolog, aveau nevoie de îngrijiri de specialitate pentru o creştere sănătoasă şi frumoasă, aşa că a luat fiinţă cabinetul de pediatrie. Datorită numărului mare de intervenţii chirurgicale efectuate pentru aducerea pe lume a bebeluşilor s-au luat măsuri pentru achiziţionarea unui aparat laser terapeutic (pentru vindecarea estetică a cicatricelor post-operatorii), dar care poate fi folosit şi în specialitatea reumatologie de unde a rezultat înfiinţarea cabinetului de reumatologie. Ecografia devenise o foarte bună metodă investigatorie pentru depistarea diverselor afecţiuni de orice natură, prin urmare a luat fiinţă cabinetul de ecografie. Sondajele de opinie efectuate printre pacienţi, care se declarau foarte multumiţi de serviciile oferite şi îşi manifestau interesul şi pentru alte specialităţi clinice, au determinat conducerea să înfiinţeze cabinetele de O.R.L. şi protezare auditivă, de chirurgie, urologie şi medicină internă.

Page 2 of 5


Din anul 2002, când a apărut legislaţia care reglementează serviciile de medicina muncii s-au încheiat contracte de colaborare cu societăţi pentru efectuarea controalelor medicale la angajare şi periodice pentru angajaţii săi. Laboratorul de analize medicale al SC PROVITA 2000 SRL a luat fiinţă la doi ani de la constituirea societăţii în anul 1994. Activitatea sa cuprindea iniţial domeniile microbiologie, parazitologie şi citologie, sub îndrumarea şefului de laborator în persoana eminentului prof. dr. doc. în ştiinţe medicale Theodor Emil Bărbulescu. III.

Scopul, Misiunea şi Obiectivul:

Potrivit unei prestigioase instituţii ştiinţifice, şi anume Asociaţia Americană de Marketing, „serviciile reprezintă activităţi, beneficii sau utilităţi, care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asocierea cu vânzarea unui bun material“. K. J. Blois consideră că „serviciul reprezintă orice activitate care oferă beneficii fără să presupună în mod obligatoriu un schimb de bunuri tangibile”. P. Kotler a propus o clasificare a serviciilor conform următoarelor criterii: după natura activităţii, tipul relaţiei dintre prestator şi consumator, gradul de personalizare a prestării serviciului, posibilitatea de sincronizare a cererii cu oferta şi modul de livrare a serviciului. În baza acestei clasificări, Centrul Medical Provita 2000 pune la dispoziţia consumatorilor servicii bazate pe utilizarea personalului, servicii bazate pe utilizarea echipamentelor, servicii care impun prezenţa consumatorului în timpul prestării, servicii care se adresează nevoilor personale şi servicii care urmăresc obţinerea de profit. Diversitatea serviciilor oferite în prezent de Centrul Medical Provita 2000 pune în evidenţă dezvoltarea şi adaptarea acesteia, de-a lungul timpului, la pretenţiile şi cerinţele pieţei. Astfel că, la începuturile activităţii, cabinetul medical punea la dispoziţie doar consultaţii interne şi analize de laborator. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor, a pieţei de desfacere şi apariţia unei puternice concurenţe, intreprinderea a ştiut să se adapteze la cerinţele impuse de piaţă prin diversificarea ofertei de servicii medicale. Acest lucru a presupus introducerea noii tehnologii de aparatură medicală şi a unui personal specializat. Este de precizat faptul că laboratorul oferă o varietate de analize efectuate într-un cadru specializat: biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie, parazitologie, microscopie. De asemenea, precizăm faptul că, medicul O.R.L.- ist şi ginecologul, pe lângă consultaţiile de specialitate efectuează şi mici intervenţii chirurgicale în regim ambulatoriu . Serviciile medicale sunt oferite pe tot parcursul zilei, programul fiind uşor adaptabil nevoilor şi cerinţelor clienţilor. Se pot oferi informaţii amănunţite despre activitatea cabinetelor de către un personal specializat care îndrumă pacienţii către serviciile adecvate nevoilor proprii. De asemenea, există posibilitatea de a stabili consultaţii programate în decursul programului sau în afara acestuia, în funcţie de înţelegerea comună a medicilor cu pacienţii.

Page 3 of 5


Clasificarea tipurilor de servicii medicale: Consultaţii de specialitate: obstetrică – ginecologie, neuropsihiatrie, dermatovenerologie, O.R.L., medicină internă, medicină generală, medicina muncii, reumatologie, fizioterapie, urologie, chirurgie, pediatrie, endocrinologie, cardiologie, psihologie. Investigaţii medicale: ecografii 2D si 3-4D, electrocardiograma de repaus, spirometrie, audiometrie, timpanometrie, osteodensitometrie, colposcopie. Tratamente: tratamente perfuzabile, pansamente, injecţii. Investigatii paraclinice (de laborator): hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie, microscopie, citologie şi parazitologie. IV.

Profesionalism:

Managerul si Departamentul de Marketing al Centrului Medical Provita 2000 au dat dovadă de o mare abilitate în administrarea resurselor umane, prin faptul că a reuşit să formeze un colectiv bine pregătit care a ajutat organizaţia să-şi construiască un renume pentru calitatea serviciilor prestate. Pornind de la pregătirea profesională proprie, managerul medic primar medicina muncii şi boli profesionale a căutat ca tot personalul de care avea nevoie să se ridice la anumite standarde profesionale. De aceea, a alcătuit o echipă cu oameni specializaţi în domeniul lor de activitate, persoane interesate continuu de perfecţionarea profesională. Colectivul este format atât din personal cu o bogată experienţă în domeniul medical, cât şi din personal fără experienţă, dar cu o bună pregătire teoretică. După cum se ştie domeniul medicinii este într-o continuă cercetare, evoluţie şi expansiune. Acest lucru obligă personalul medical la o permanentă informare, adaptare şi specializare. Este de amintit faptul că medicii specialişti participă cu regularitate la toate manifestările şi congresele ştiinţifice în domenii specifice fiecăruia, pentru a se adapta evoluţiei şi modificărilor continue din domeniul medical. Clinica este interesată permanent de pregătirea angajaţilor săi, ceea ce este demonstrat prin faptul că anumite cadre medii merg la anumite specializări şi schimburi de experienţă cât şi la conferinţe medicale. Prin faptul că personalul superior şi mediu a fost interesat de pregătirea şi profesionalismul lor o demonstrează calitatea serviciilor oferite. Pregătirea lor este bine cunoscută publicului larg, ceea ce a condus la câştigarea încrederii clienţilor şi la formarea unui anumit prestigiu, care asigură clinicii un număr de clienţi fideli. Printre medicii care fac parte din echipa medicală putem enumera: Medicina de laborator - Dr. Cecilia ADUMITRESI - Medic Specialist Laborator Clinic; Medicina Muncii – Dr. Ioan BELCIN - Medic Primar Medicina Muncii şi Boli Profesionale; Obstetrică - Ginecologie - Anca BELCIN - Medic Primar Obstetrică-Ginecologie; Medicină Generală - Dr. Corina GHEORGHE; Dr. Iustina CALIMAREA; Dr. Ion GRIGORAŞ; Medicină Internă - Dr. Constantin ARSENE - Medic Primar Boli Interne;

Page 4 of 5


O.R.L. (Protezare auditivă de calitate superioară, Audiometrie, Timpanometrie) - Dr. Alexandru NIŢĂ - Medic Primar O.R.L. ; Prof. Dr. Gheorghe Ionel COMŞA; Neuro-Psihiatrie - Dr. Chirvasitu Ioan - Medic Primar Neurologie si Dr. Prutenu Stella – Medic Specialist Neurologie; Dr. Cazan Cristina – Medic Specialist Psihiatrie Ecografie - Dr. Georgeta DASCĂLU - Medic Specialist Ecografie; Planificare Familială - Dr. Corina GHEORGHE - Medic Medicină Generală cu competenta ecografie si medicina muncii; Urologie - Dr. Laurenţiu BABU - Medic Primar Urologie; Dermato – Venerologie - Dr. Nelu Doru POPESCU - Medic Primar Dermatolog; Endocrinologie - Dr. Dhimitri SHANAZO - Medic Specialist cu competenta ecografie. Cardiologie – Dr. Gima Eleonora – Medic Specialist Cardiologie cu competenta ecografie cardiaca

“Noi Avem Grijă De Sănătatea Dumneavoastră”

Page 5 of 5

Provita 2000  

Centrul Medical Provita 2000 se PREZINTA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you