Page 1


Asociaţia Studenţească AMiCUS Iaşi

Cine suntem?

AMiCUS este o asociaţie studenţească autonomă, neguvernamentală şi nonprofit.

Ce vrem?

Misiunea asociaţiei este de a iniţia relaţii interumane în mediile studenţeşti, având la bază valorile moralei creştine şi de a promova principii de viaţă sănătoase pentru trup, minte şi spirit.

Ce facem?

Asociaţia realizează periodic sau la cererea unor grupuri de studenţi interesaţi, seminarii, conferinţe, serii de prelegeri, mese rotunde, pe teme de formare a caracterului şi dezvoltarea unor concepţii pozitive asupra vieţii şi realizării profesionale a tinerilor. Asociaţia elaborează, organizează, finanţează, administrează orice fel de proiecte, programe şi activităţi, în condiţiile legii, pentru a asigura atingerea propriilor obiective. Aceste activităţi pot fi desfăşurate atât pe raza judeţului Iaşi, cât şi pe‚ întreg teritoriul României sau chiar în afara graniţelor ţării, în mod direct, sub forma activităţilor proprii sau prin asociere cu terţi (asociaţii sau fundaţii naţionale sau internaţionale) cu respectarea prevederilor legale ale ţării în care aceste acţiuni se desfăşoară. Asociaţia angajează resursele sale în activităţi cu caracter profesional, social, cultural şi economic. Pentru a-şi atinge obiectivele, asociaţia editează şi comercializează diferite materiale promoţionale. Asociaţia organizează şi desfăşoară activităţi sportive de masă şi concursuri la care să participe membrii săi, dar şi alte persoane. Asociaţia oferă asistenţă în ceea ce priveşte orientarea şi formarea profesională atât a studenţilor, cât şi a viitorilor studenţi. Asociaţia popularizează rezultatele activităţii sale către factorii de decizie, către massmedia şi către opinia publică, pentru conştientizarea deplină a consecinţelor asupra societăţii.


Proiectele AMiCUS

Asociaţia AMiCUS a fost încă de la conceperea ei o organizaţie care şi-a propus o existenţă activă susţinută de tinerii studenţi având ca ţintă oamenii cu nevoi deosebite din municipiul Iaşi şi localităţile limitrofe. Activitatea noastră a fost organizată sub formă de proiecte specifice fiecărei categorii sociale avute în vedere. Aceste proiecte se grupează la rândul lor în trei mari categorii: proiecte sociale, cultural - educaţionale şi ecologiste. Un proiect AMiCUS este o activitate planificată şi desfăşurat în totalitate de voluntari. Proiectul este creat în cadrului conducerii Asociaţiei şi evoluţia sa este coordonată pe lângă responsabilul de proiect şi de preşedintele Asociaţiei şi de Coordonatorul de Proiecte. Fondurile sunt obţinute din sponsorizări sau din contribuţia voluntarilor. Un proiect AMiCUS are trei faze – Concepţie, Desfăşurare şi Finalizare. Un loc foarte important în activitatea noastră ocupă programele cu caracter social. Ele se adresează populaţiei sărace ieşene, copiilor din familii dezorganizate sau cu probleme medicale deosebite (surdo-muţi, SIDA) sau persoane cu handicap. În acest sens colaborăm cu instituţiile statului care se ocupă de domeniul social precum primăriile şi Consiliul Local. Deasemenea Asociaţia AMiCUS a colaborat în proiectele sale cu alte Organizaţii din Iaşi precum Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany. Am distribuit pachete cu alimente sau bunuri de consum familiilor sărace din Iaşi cu ocazii speciale cum ar fi sărbătorile (proiectul Ieslea) dar şi în afara acestor perioade. O altă latură a proiectelor noastre este cea cultural+educaţională prin care dorim să încurajăm tinerii ieşeni să cultive o cultură şi o educaţie de cel mai înalt nivel. Astfel am organizat manifestări culturale (concerte, lansări de carte) sau educaţionale (expoziţii, seminarii, prelegeri) adresate elevilor şi studenţilor (proiectul 7 Minuni, Expo Sănătate, Tânăr pentru Infinit). Ultima latură a activităţii AMiCUS dar nu cea din urmă este reprezentată de proiectele cu specific ecologist. Am organizat atât singuri cât şi în colaborare cu alte organizaţii (Crucea Roşie, AIESEC, etc.) proiecte de ecologizare a zonelor verzi din Municipiul Iaşi (Monument Galata, Zona Agrement Ciric) afectate de depuneri de reziduuri sau materii organice. Prin aceste proiecte ne propunem să avem o contribuţie activă şi raţională la îmbunătăţirea vieţii semenilor noştri.


Staulul copiilor

DURATA ȘI LOCAȚIA

3 zile – 19 - 21 Decembrie 2010 str. Ștefan cel Mare, lângă “Cub”

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general - evidenţierea adevăratei semnificaţii a Crăciunului şi anume: Naşterea Mântuitorului

Obiective specifice: - Obţinerea de fonduri pentru 10 familii defavorizate - Întărirea colaborării cu studenţii ce nu fac parte din Asociaţia Amicus;

PARTENERII

- Primăria Municipiului Iaşi; - Sponsori și parteneri media.

GRUPUL ŢINTĂ

Grupul ţintă îl reprezintă studenţii din oraşul Iaşi, care nu sunt înscrişi ca membrii în Asociaţia Amicus, dorinţa de colaborare cu aceştia prin integrarea în proiectul “Ieslea”, şi alte proiecte viitoare.

REZULTATELE ANTICIPATE

1. Strângerea de fonduri pentru cauze sociale: aproximativ 1000 euro; 2. Împărţirea de pliante, cărţi la aproximativ 2000 de persoane; 3. Implicarea studenţilor din centrele universitare din orașul Iași 4. Promovarea imaginii Amicus în oraşul Iaşi; 5. Invitaţii a diferitelor personalităţi din oraşul Iaşi: Primarul, Viceprimarul etc. 6. Colaborarea cu aproximativ 7 organizaţii nonguvernamentale şi biserici din Iaşi;


Activitățile proiectului 1. Spoturi publicitare, anunţuri radio şi alte forme de publicitate + instalarea unor banere. Responsabil: Departamentul Marketing; 2. Împartirea responsabilităţilor pentru fiecare seară de desfăşurare a proiectului:

a) pază și protecţie (1 mașină – 2 persoane, 3 schimburi noapte); Total: 6 persoane.

b) transport animale (încărcare – descărcare); (minim 4 baieti).

c) personajele Maria, Iosif, 3 Ciobani şi 3 Magi (schimb la maxim 2 ore, în funcţie de temperatura de afară); 8 x 2 schimburi = 16 persoane. d) relaţionare cu vizitatorii, persoanele care vor depune bani în Cutia Amicus, vor primi câte un pliant, carte, etc. (în momentul când o personană depune o sumă de bani în Cutia Amicus pentru strângerea de fonduri unul din cei doi studenţi responsabili de cutia de fonduri va dărui pesoanei care a contribuit o carte drept semn de apreciere din partea Amicusului pentru contribuţia adusă şi îi va mulţumi); 3 persoane x 2 schimburi = 6 studenti;

e) fotografi pentru persoanele doritoare; 1 x 2 schimburi = 2 studenţi;

f) asigurarea cu ceai şi sandwich-uri persoanelor implicate (2 fete x 2 schimburi).


Activitățile proiectului

g) Coruri, formaţii muzicale, ambianţa sonoră şi alte probleme tehnice; 2 studenţi.

h) se poate pune o carte Amicus amplasată la un nivel accesibil pentru a scrie în ea, în care trecătorii sau cei care depun bani în cutia Amicus îşi pot lăsa impresiile i) fiecare membru de cor sau invitat special va primi câte o carte cadou cu dedicaţie Amicus („Calea către Hristos”, „Viaţa lui Iisus” la oficialităţi) k) se va prezenta părinţilor care vor veni cu copii de vârsta grădiniței la Iesle un pliant (de către un voluntar care va urmări acest grup ţintă) cu opţiunea, avantajele şi datele de contact pentru înscrierea copiilor la grădinţa „Amicus Junior” (o grădiniţă înfiinţată de amicuşi seniori) l) vor exista voluntari (2 persoane) care vor conduce copii cât mai aproape de Iesle şi voluntari (2 persoane) care vor elibera scena Ieslei, vor ţine la distanţa acceptabilă pe vizitatorii Ieslei.


Resurse

RESURSE UMANE

Minim 25 voluntari activi în fiecare seară de derulare a proiectului. Ţinând cont de condiţiile climatice nefavorabile din acea perioadă este necesară alcătuirea unei echipe de rezervă (10 persoane), disponibile pentru a înlocui anumite persoane în funcţie de nevoie.

RESURSE MATERIALE

- accesorii pentru căptuşeala interioară și exterioară: stuf, coceni porumb, etc; - hrană animale: paie și lucernă uscată, grâu, tărâţe, grăunţe etc; - mijloc de transport pentru animale şi transport materiale: microbuz marfă; - accesorii iluminat: instalaţie, întrerupător, neon 200W; - sonorizare: minim 5 microfoane, boxe și staţie performantă; - accesorii design: butuc lemn, roată lemn, bostani furajeri, lampă gaz, etc.

RESURSE FINANCIARE

Cheltuieli estimative: - Materiale necesare construcţiei: (scânduri, grinzi, dulapi lemn, etc.): 500 lei; - Îmbrăcăminte (Iosif şi Maria, Ciobani şi Magi): 250 lei; - 3 banere: 150 lei - Pliante prezentare filială: 100 lei; - Închirieri animale: 300 lei; - Combustibil microbuz marfă: 200 lei; - Cutie fibră de sticla (transparentă) pentru strângere de fonduri: 150 lei. - Alte cheltuieli: 150 lei.

Total: 1800 lei


Staulul Copiilor  

Mapa de prezentare a proiectului Staulul Copiilor