Page 1

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

ORGANISMUL NATIONAL DE STANDARDIZARE

STRATEGIA privind activitatea de standardizare naţională din România

2014-2020

Aprobată de Adunarea Generală a membrilor ASRO prin Hotărârea nr. 354 din 15.04.2014

1

Strategia asro 2014 2020