Page 1

RAPORTUL

ANUAL 2016

ORGANISMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE

ASRO

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

1


MESAJUL PREŞEDINTELUI ����������������������������������������������3 VICEPREŞEDINŢII�������������������������������������������������������������������4 CONSILIUL DIRECTOR�������������������������������������������������������5 MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL..........................7 EXECUTIVUL ASRO��������������������������������������������������������������8 STANDARDIZAREA����������������������������������������������������������� 10 ACTIVITĂŢI COMERCIALE���������������������������������������������� 17 VIAŢA ASOCIAŢIEI�������������������������������������������������������������� 23

ORGANISMUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE – DE 10 ANI MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE LA CEN ŞI CENELEC ASRO – ASOCIAŢIE DE DREPT PRIVAT, DE INTERES PUBLIC, FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL, NEGUVERNAMENTALĂ ŞI APOLITICĂ CONSTITUITĂ ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 163/2015 PRIVIND STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ. ATRIBUŢII PRINCIPALE:  yy

Stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale

yy

Elaborarea şi aprobarea standardelor naţionale

yy

Participarea la activitatea de standardizare europeana şi internaţională

yy

Asigurarea informării publice în domeniul standardizării naţionale

yy

Reprezentarea ISO, IEC, CEN, CENELEC în România

yy

Gestionarea comitetelor tehnice naţionale de standardizare

yy

Oferirea de produse şi servicii utilizatorilor de standarde

yy

Promovarea respectării dreptului de autor asupra standardelor europene şi internaţionale adoptate

2 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


MESAJUL PREŞEDINTELUI GHEORGHE ŢUCU PREŞEDINTE

Am cuprins în cadrul Raportului anual de activitate toate rezultatele din anul 2016 ale organismului de standardizare din România, pe care îmi face plăcere să vi-l prezint. La un an de la modernizarea cadrului legislativ, prin apariţia noii legi a standardizării – Legea 163/2015, avem la nivel național o trasare clară a activităților de interes public pe care organismul naţional de standardizare le realizează, avem o concordanță cu cerințele Regulamentului UE 1025/2012, este definită transparența și sunt stabilite regulile participării la activitatea de standardizare, dar, din pacate, nu avem și rezultatele propuse și așteptate. Pe plan european, am asistat, în anul care a trecut, la adoptarea de către Comisia Europeană a Pachetului de standardizare – Standardization Package, prin care au fost făcuți pași importanți în modernizarea sistemului de standardizare, inițiativa fiind o modalitate a Comisiei de a implementa viziunea sa pentru o politcă unică și eficientă, care să se adapteze schimbărilor, să sprijine companiile și să aducă beneficii consumatorilor și celor care muncesc pe piața europeană. Un alt moment important, așa cum a fost prevăzut în Strategia pentru Piața Unică din 2015, a fost apariția Inițiativei Comune privind Standardizarea - JIS, o modalitate inovativă de realizare a priorităților deja stabilite, printr-o cooperare publică – privată deschisă, inițiativă la care România a devenit semnatară în iunie 2016.

Pentru organizația noastră, cele mai importante obiective sunt cele pe care le-am stabilit împreună cu membrii noștri, beneficiarii standardizării, în cadrul Strategiei naţionale de standardizare 2014-2020. Astfel, toate acțiunile ASRO, pe zona de standardizare, comercial și vânzări, implicarea în proiectele europene, au fost derulate astfel încât obiectivele pe care ni le-am propus să fie atinse. Cele mai vizibile rezultate sunt cele generate de implicare, de contribuția și participarea părților interesate reprezentate de specialiştii companiilor şi instituţiilor membre ale comitetelor tehnice naţionale la activitatea tehnică de la nivel european şi internaţional într-un număr din ce în ce mai semnificativ. Am resimțit totuși, în ultimii ani, un suport din ce în ce mai mic din partea autorităților și privim cu o oarecare îngrijorare scăderea numărului de standarde în versiunea română care sunt necesare și trebuie puse la dispoziția pieței, a industriei, a celor care trebuie să le aplice. Raportul, pe care vă invit să îl consultați, conține cele mai reprezentative date și cifre ale activității de standardizare, a celei comerciale şi a activităţii de marketing, proiecte și aspectele financiare.

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

3


VICEPREŞEDINŢII

EMILIA VISILEANU Vicepreşedinte ASRO – Colegiul D – Cercetare-dezvoltare, inovare Doctor în ştiinţe şi cercetător ştiinţific la INCDTP Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie. Coordonator de proiecte europene şi naţionale de cercetare în domeniu

VICTOR CANGHIZER Vicepreşedinte ASRO Colegiile A şi C – Organisme de certificare şi Consumatori Reprezentant al IPCOC - Fundaţia Institutul pentru Protecţia Consumatorilor şi a Concurenţei, Preşedinte

4 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

MIRCEA BEJAN Vicepreşedinte ASRO Colegiul B – Beneficiari Profesor la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Facultatea de Mecanică. Preşedinte Filiala AGIR Cluj

MIHAI GOANŢĂ Vicepreşedinte ASRO Colegiul E – Autorităţi Reprezentant al Ministerului Economiei Direcţia generală juridică, Consilier juridic


MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR ORGANISME DE CERTIFICARE Fănel Iacobescu – RENAR Gabriel Ionescu – AOCAR Alexandru Stoichiţoiu – SRAC CERT – Membru supleant

MEDIU DE AFACERI – BENEFICIARI Mircea Bejan – AGIR CLUJ Mihai Mihăiţă – AGIR Mihai Popazu – IBM ROMANIA Horea Bodogae – SNGN ROMGAZ Daniela Florea – OMV PETROM Ulise Toader – UM CUGIR Ion Cioroianu – AFR Eugenia Coţofană – ARCTIC – Membru supleant Marius Iuzic – EON MOLDOVA DISTRIBUŢIE – Membru supleant Adrian Doru Stănescu – AIFR – Membru supleant

CONSUMATORI Victor Canghizer – IPCOC Sorin Mierlea – ANPCPPSR – Membru supleant

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE STANDARDIZARE Dezvoltarea unui sistem naţional de standardizare coerent cu sistemul de standardizare europeană și internaţională

Coordonarea cu necesităţile pieţei şi creşterea capacităţii ASRO de a răspunde acestora în timp util

Asigurarea unei finanţări stabile a activităţii de standardizare naţională Dezvoltarea relaţiei cercetare – inovare – standardizare Promovarea educaţiei în domeniul standardizării în învăţământul superior şi în formarea profesională continuă Revitalizarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile publice

CERCETARE–DEZVOLTARE, INOVARE Emilia Visileanu – INCDTP Paul Pencioiu – ICPE SA Camelia Tulcan – USAMVBT Ion Stănciulescu – INSCC Daniel Popescu – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Lorena Deleanu UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” – Membru supleant Ion Popa PRO OPTICA SA – Membru supleant Doru Darabonţ INCDPM – Membru supleant

Creşterea influenţei României în standardizarea europeană şi internaţională

7 Consolidarea imaginii ASRO ca organism naţional de standardizare şi creşterea vizibilităţii standardizării în mediul de afaceri din România

8

AUTORITĂȚI Mihai Goanţă – MINISTERUL ECONOMIEI, Gabriela Corbeanu – ANMDM Cristea Cătălin – MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Mihaela Potlog – DSVSA-BUCUREŞTI – Membru supleant

4

Ședințe în 2016

19

Membri titulari

85

Număr de hotărâri adoptate

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

5


CS – CONSILIUL DE STANDARDIZARE AL ASRO Structură de coordonare a activităţii tehnice de standardizare, care funcţionează pe lângă Consiliul Director al ASRO, având ca misiune analiza si fundamentarea deciziilor privind organizarea şi funcţionarea Comitetelor Tehnice naţionale de standardizare şi programarea activității de standardizare. Preşedintele Consiliului de Standardizare al ASRO este Prof. univ. em. Dr. Ing. Mircea BEJAN, vicepreşedinte al ASRO, iar secretariatul CS ASRO este asigurat de executivul ASRO. CS este alcătuit din 9 membri aleşi din rândul următoarelor categorii: organisme de evaluare a conformităţii, preşedinţi ai comitetelor tehnice, MDRAP şi Ministerul Energiei, mediul universitar, comunitatea de cercetare şi mediul economic. În cadrul celor 2 şedinţe anuale din 30 martie şi 7 noiembrie 2016 şi a activităţii prin corespondenţă, CS a analizat 14 subiecte cu privire la activitatea de standardizare naţională.

MEMBRII ASRO

5

73 MEMBRI

5

MEMBRI

31

10

Colegiul A

Colegiul B

Colegiul C

Colegiul D

Colegiul E

ORGANISME DE CERTIFICARE

MEDIUL DE AFACERI – BENEFICIARI

CONSUMATORI

CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE

AUTORITĂȚI

MEMBRI

MEMBRI

MEMBRI

COCON – COMITETUL CONSUMATORULUI Comitet care funcționează pe lângă Consiliul Director al ASRO, cu rolul de a evalua modul în care standardele și certificarea produselor și serviciilor răspund cerințelor și necesităților consumatorului. COCON contribuie la elaborarea programelor de standardizare în vederea includerii temelor de interes pentru consumator și este comitet național oglindă al ISO COPOLCO. Membrii COCON sunt reprezentanți ai ANPC, ai Ministerului Economiei, ai autorițăților și ai asociațiilor de consumatori, ai organizațiilor neguvernamentale cu profil similar, agenți economici interesați de protecția consumatorului.

6 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL MIRCEA MARTIŞ DIRECTOR GENERAL

În anul 2016, am împlinit 10 ani de când ASRO, cu eforturi susținute, a devenit membru cu drepturi depline al organizațiilor europene de standardizare – CEN și CENELEC, ca o condiție obligatorie în procesul de aderare a țării noastre la structurile europene. Am construit în toți acești ani, o organizație solidă, care să reprezinte România, atât în structurile tehnice, cât și în cele de conducere ale organizațiilor internaționale și europene de standardizare: ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI. ASRO a devenit vizibil atât prin participarea la nivel internațional a experților comitetelor tehnice - reprezentanți ai industriei și economiei, cât și prin faptul că a găzduit la București importante reuniuni ale comitetelor tehnice internaționale. Rezultatele noastre şi modul în care activitatea de standardizare a răspuns, eficient şi rapid necesităţilor şi cerinţelor economiei naţionale, au reflectat de altfel suportul şi implicarea factorilor decizionali, ai pieței şi ai întregului sistem. Sunt câteva aspecte importante ale anului 2016 pe care aș dori să le menționez: yy implicarea ASRO, ca partener, alături de BRML și alte organizații europene, în proiectul de Twinning cu Republica Moldova, proiect finalizat la sfârșitului anului 2016, la care specialiştii noştri au avut o contribuție susţinută la consolidarea sectorului standardizării, în conformitate cu cele mai bune practici ale statelor membre ale UE;

yy am urmărit să îndeplinim cerinţele Regulamentului UE 1025/2012 care reglementează activitatea la nivel european, de a implica IMM-urile şi părţile interesate din mediul social în activitatea naţională de standardizare, cât şi de a oferi beneficii şi facilităţi în informare şi acces la standardele necesare; yy am semnat, în cadrul Conferinței Balcanice care a avut loc la Belgrad, în Serbia, un protocol de colaborare cu țări din Balcani, în vederea intensificării și dezvoltării relațiilor de parteneriat în domeniul standardizării; yy am fost reprezentați la nivel european la lucrările tehnice din domenii precum: managementul calității, homeopatie, facturare electronică, hidrogen, achiziții publice, țigarete electronice, competențe ICT și altele; yy pentru creșterea vizibilității noastre în mediul online, am devenit mai activi în rețelele de socializare, am modernizat magazinul online, iar clienții noștri au avut la dispoziție noul sistem cloud de găzduire a colecțiilor de standarde. Doresc să aduc mulțumirile mele echipei ASRO, partenerilor noştri: membrii asociației, experţilor din comitetele tehnice, colaboratorii din domeniul public şi privat care ne-au asigurat de suportul lor în vederea realizării obiectivelor pe care ni le-am propus ca organism național de standardizare.

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

7


EXECUTIVUL ASRO

Mircea Martiş Director General

Elena Singuran Director Economic

STANDARDIZARE ELECTROTEHNICĂ, ENERGETICĂ ȘI TIC STANDARDIZARE GENERALĂ CONTROL STANDARDE METODOLOGIE ȘI TERMINOLOGIE PREȘEDINTE VICEPREȘEDINŢI

DIRECȚIA DE STANDARDIZARE DIRECȚIA COMERCIALĂ

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

MANAGEMENT INFORMATIC MARKETING-VÂNZĂRI MANAGEMENTUL PROIECTELOR ACHIZIȚII PUBLICE ȘI DREPTURI DE AUTOR

MANAGEMENT ECONOMIC

8 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


Diana Dorobanţu Director Direcţia Comercială

Iuliana Chilea Director Direcţia Standardizare

82%

18%

54 ECHIPA ASRO ÎN 2016

4

3

ECHIPA DE CONDUCERE – DIRECTORI

JURIDIC, HR

19

6

EXPERȚI STANDARDIZARE

ECHIPA IT

8

5

AGENŢI VÂNZĂRI

ECHIPA PRODUCTIE & DESIGN

1

5

REDACŢIE & PROIECTE

FINANCIAR & ADMINISTRATIV

2

1

MARKETING & COMUNICARE

ALTE CATEGORII

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

9


DOMENII IMPORTANTE ÎN 2016 STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ ÎN CIFRE PARTICIPĂRILE EXTERNE ALE EXPERŢILOR DIN CT ASRO

STANDARDIZAREA – IMPLICAREA GENEREAZĂ BENEFICII 10 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


DOMENII IMPORTANTE ÎN 2016 UTILIZAREA HIDROGENULUI ÎN SISTEME DE ENERGIE – ASRO/CT 395

DOINA DRAGOMIR Expert standardizare

Comitetul tehnic ASRO/CT 395 este un comitet nou, înfiinţat în 2016, în scopul transpunerii la nivel naţional a activităţii comitetului tehnic european CEN/CLC/TC 6, Hidrogen utilizat în sisteme de energie. Activitatea acestui comitet tehnic este corelată cu strategia europeană de cercetare şi dezvoltare în vederea acceptării pe piaţă a echipamentelor care utilizează hidrogenul ca sursă primară de energie, destinată în special pentru propulsia unor categorii de vehicule din domeniul transportului rutier şi maritim. Misiunea comitetului tehnic este de a elabora standarde relevante pentru interfeţele sistemelor de producere a hidrogenului din surse regenerabile de energie şi din alte surse, siguranţa în funcţionare a echipamentelor de stocare şi aspectele de securitate aferente infrastructurii pentru transportul şi distribuţia hidrogenului. De asemenea, programul de lucru al comitetului tehnic se extinde la elaborarea standardelor de terminologie, garanţia originii, management operaţional, educaţie şi formare profesională. Membrii comitetului tehnic naţional reprezintă părţi interesate din industrie, cercetare şi mediul academic. Până în prezent, experţii naţionali desemnaţi în grupurile de lucru au participat la primele reuniuni ale comitetului tehnic european corespondent care au avut loc la Oslo, Norvegia.

UN NOU STANDARD NAŢIONAL – SR 13572 – „SISTEM DE MANAGEMENT AL INOVĂRII. CERINŢE“ Standardul stabileşte cerinţele pentru proiectarea, implementarea, menţinerea, evaluarea şi îmbunătăţirea unui sistem de management al inovării (SMI) în orice tip de organizaţie de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate, mărimea produselor, tehnologiile şi serviciile pe care le furnizează aceasta. Membrii comitetului naţional ASRO/CT 383 care coordonează la nivel naţional acest domeniu sunt experţi ai părţilor interesate din domeniul cercetării-inovării-dezvoltării, precum şi al certificării sistemelor de management, au participat la elaborarea în 2016 a standardului român original SR 13572:2016 – Sisteme de management al inovării (SMIn). Cerinţe. Pentru anul următor, comitetul ASRO/CT 383 îşi propune două ţinte: să elaboreze un ghid care să faciliteze implementarea unui sistem de management al inovării în cadrul unei organizaţii şi să contribuie la elaborarea standardului internaţional cu titlul: Innovation management Innovation management system - Guidance, în curs de elaborare în cadrul ISO/TC 279, Innovation management.

FLORICA IONESCU Expert standardizare

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

11


BAZELE PROIECTĂRII ŞI EUROCODURI PENTRU STRUCTURI – ASRO/CT 343

DIANA IORGA Expert standardizare

EVALUAREA CONFORMITĂȚII – ASRO/CT 374 Comitetul tehnic ASRO/CT 374 coordonează la nivel naţional activitatea de stabilire a mijloacelor de evaluare a conformităţii pentru sisteme de management, produse, procese şi servicii, conform standardelor de referinţă, în vederea promovării unor sisteme unitare. Comitetele tehnice corespondente sunt la nivel european CEN/CLC TC1, Criterii pentru organismele care efectuează activități de evaluare a conformității și la nivel internaţional, ISO/ CASCO, Comitetul pentru evaluarea conformității. Domeniul de activitate îl constituie standardizarea referitoare la principiile şi practica evaluării conformităţii, demonstrarea îndeplinirii cerinţelor specificate referitoare la un produs, proces, sistem, persoană sau organism. Sunt standardizate activităţile de evaluare a conformităţii, adică încercarea, inspecţia şi diferite forme de certificare sau acreditare. Patrimoniul de standarde naţionale al comitetului tehnic ASRO/CT 374 cuprinde 28 standarde, adoptate prin metoda publicării versiunii române. În 2016, a fost adoptat la nivel național standardul SR ISO/IEC 17021-2:2017, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 2: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management de mediu, și urmează să fie adoptat și ISO/IEC 17021-3:2017, Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii, ambele prin metoda publicării versiunii române.

12 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

Comitetul tehnic ASRO/CT 343 coordonează la nivel naţional activitatea CEN/TC 250, Structural Eurocodes a cărui misiune este reprezentată de publicarea unui nou set de Eurocoduri până la sfârşitul anului 2020, ca răspuns la Mandatul M515 al Comisiei Europene. Revizuirea Eurocodurilor va conduce la completări substanţiale la Eurocodurile deja existente şi la Eurocoduri structurale suplimentare pentru sticlă, polimeri armaţi cu fibre sau pentru membrane. Câteva probleme pe care se va pune accentul în evoluţia Eurocodurilor sunt exigenţa de robusteţe, evaluarea şi întreţinerea clădirilor existente, precum şi efectele schimbărilor climatice. Una dintre cerinţele esenţiale este îmbunătăţirea utilizării practice a seriei de standarde. La nivel naţional, ASRO/CT 343 este organizat în 14 grupuri de lucru similare subcomitetelor CEN/ TC 250. O primă activitate desfăşurată de membrii grupurilor de lucru naţionale a fost revizuirea a şase anexe naţionale la Eurocoduri pe baza amendamentelor şi eratelor adoptate la nivel naţional după publicare anexelor naţionale, precum şi prin actualizarea datelor referitoare la acţiunea vântului şi a zăpezii conform reglementărilor tehnice în vigoare. 34 de experţi ai ASRO/CT 343 sunt înscriși în grupurile de lucru ale CEN/TC 250. În anul 2016, dl Raul Zaharia, reprezentantul Universității Politehnice Timişoara, a fost ales secretar al CEN/TC250/SC1/WG 4 pentru EN 1991-1-2 – Actions on structures exposed to fire.

CRISTINA CHIREA Expert standardizare


PRIMA FINANŢARE A STANDARDELOR ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR INTELIGENTE – ASRO CT 345 Comitetul tehnic ASRO/CT 345 își desfăşoară activitatea în strânsă corelare cu lucrările de standardizare europeană şi internaţională în domeniul transporturilor pe partea de informatizare şi sisteme de comandă ale CEN/TC 278, ISO/TC 204. În contextul actual de utilizare a sistemelor europene de radionavigaţie prin satelit (Regulamentul UE nr. 1285/2013) în serviciile de urgenţă, poliţie, gestionarea crizelor şi/sau frontierelor, implementarea sistemelor „In vehicle Systems” anticipează tendinţa de „vehicul autonom”, ca mijloc de transport primordial în 2050. În acest cadru, membrii CT reunind actori din sfera publică și anume: MAI – IGPR, AFER, STS, UPB, împreună cu ASRO, beneficiind de o primă finanţare din partea Ministerului Transporturilor, au adoptat prin versiunii române pe parcursul anului 2016 un număr de 13 standarde privind identificarea automată a vehiculelor, colectarea electronică a taxei, gestionarea aplicaţiilor sistemelor inteligente de transport în context global, informaţii privind traficul şi călătoria prin intermediul datelor, sisteme interoperabile de gestionare a costului călătoriei, cum sunt de exemplu: SR EN ISO 14814; SR EN 14815; SR EN 14816; SR CEN ISO/TS 18324-3 sau SR EN ISO 24014-1. Pentru anul 2017, comitetul tehnic îşi propune să adopte 11 standarde propuse de MT şi cuprinse în programul anual de standardizare şi cu subiecte în plus faţă de anul 2016, precum ECall şi ESafety, dar şi aspecte de confidenţialitate.

VLADIMIR GHEORGHIU Expert standardizare

În anul 2016 s-au înfiinţat 3 noi comitete tehnice: CT 393 Coşuri de fum, CT 394 Foraje pentru apă şi geotermale, CT 395 Hidrogen în sisteme de energie.

UN NOU STANDARD PENTRU ȚIGARETA ELECTRONICĂ Produsele emiţătoare de vapori sunt o inovaţie pe plan tehnic şi economic. Ţigaretele electronice şi consumabilele lor, denumite e-lichide, sunt recunoscute drept o inovaţie cu adevărat revoluţionară, care a cucerit marele public în câţiva ani. Noul domeniu de activitate consacrat produselor emiţătoare de vapori răspunde necesităţilor emergente ale standardizării acestui sector. În acest scop, a fost creat un nou comitet tehnic al ISO – ISO/TC 126, Tutun şi produse din tutun, SC 3, Vapori şi produse emiţătoare de vapori și, la nivel euroVALENTINA DINCĂ pean – CEN/TC 437, Electronic ciguarettes and e-liquids, iar la nivelul ASRO Expert standardizare activitatea a fost integrată în comitetul CT ASRO 97 – Fructe, legume, tutun și produsele lor, care s-a organizat în patru grupuri de lucru şi şi-a asumat responsabilitatea de a elabora o serie de standarde europene pentru terminologie şi definiţii în domeniu, ţigarete electronice, lichide pentru ţigaretele electronice şi emisiile rezultate la utilizarea acestora, inclusiv toate produsele şi serviciile corelate cu industria dispozitivelor care emit vapori pe piaţa europeană. Aceste produse intră sub incidenţa Directivei 2014/40/EU, care a intrat în vigoare la mijlocul anului 2016. Delegații naționali membri ai comitetului au participat în cursul anului 2016 la cele două reuniuni ale comitetului european CEN care au avut loc la Bruxelles și Varșovia. RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

13


STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ ÎN CIFRE 1 864

STANDARDE NOI PUBLICATE

623

ORGANIZAŢII MEMBRE ÎN CT ASRO

186

ŞEDINŢE ALE COMITETELOR TEHNICE

124

ORGANIZAŢII NOI MEMBRE ÎN COMITETELE TEHNICE

1 378

EXPERŢI ÎN COMITETELE TEHNICE

COMITETE TEHNICE NOI

158 COMITETE TEHNICE NAŢIONALE

95

63

COMITETE TEHNICE DOMENIUL ELECTRIC

COMITETE TEHNICE DOMENIUL NEELECTRIC

SR 3 052 STANDARDE ÎN ANCHETĂ PUBLICĂ 2 200 STANDARDE EUROPENE 336 STANDARDE INTERNAŢIONALE 19 STANDARDE NAŢIONALE 56 MEMBRI CT INSTRUIŢI ÎN STANDARDIZARE

14 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

3


23 ASOCIAŢII 54

REPARTIŢIA PROCENTUALĂ A STANDARDELOR ÎN VIGOARE

ASOCIAŢII PROFESIONALE

74

INSTITUTE DE CERCETARE

76

INSTITUŢII PUBLICE

39

MICROÎNTREPRINDERI / PFA

288 SOCIETĂŢI COMERCIALE/IMM 68

UNIVERSITĂŢI

74%

1 ORGANISM DE ACREDITARE REPARTIZAREA CATEGORIILOR DE MEMBRI ÎN CT

19% 7% STANDARDE ROMÂNE CE ADOPTĂ STANDARDE EUROPENE STANDARDE ROMÂNE ORIGINALE STANDARDE ROMÂNE CE ADOPTĂ STANDARDE INTERNAŢIONALE

33500

EVOLUŢIA ANUALĂ A NUMĂRULUI DE STANDARDE ROMÂNE ÎN VIGOARE (INCLUSIV AMENDAMENTE ŞI ERATE)

33192

33000 32565

32500

32000

32007

32134

32074 31737

31500

31622

31665

2012

2013

31415

31000

30500

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2016

RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

15


PARTICIPĂRILE EXTERNE ALE EXPERŢILOR DIN CT ASRO Rotterdam/Olanda ISO TC 176 Quality Management and Quality Assurance

Delft/Olanda CEN PC 428 e-Competences and ICT professionalism Bruxelles/ Belgia CEN/TC 437– Electronic cigarettes and e-liquids CEN CLC/TC 6 Hydrogen CEN CLC/TC 6 Hydrogen

Paris/Franţa CEN/TC 427 – Project Committee Homeopathy

Varşovia/Polonia CEN/TC 437 – Electronic cigarettes and e-liquids Viena/Austria IEC/TC 15 – Solid Electrical Insulating Materials Barcelona/Spania Lisabona/Portugalia CEN PC 434 – Electronic Invoicing CEN/TC 440 – Electronic Public Procurement

16 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

CEN/TC 434 – Electronic Invoicing

Roma/Italia CEN/TC 440 – Electronic Public Procurement

Zagreb/Croatia CEN TC 452 – Assistance Dog & Guide Dog standards


VÂNZĂRILE DE STANDARDE MARKETING, COMUNICARE ŞI PROMOVARE MANAGEMENT PROIECTE EDITURA STANDARDIZAREA DREPTURI DE AUTOR ACTIVITATEA CENTRELOR ZONALE ALTE ACTIVITĂŢI

ȚINTA NOASTRĂ –

UTILIZATORII DE STANDARDE RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

17


UTILIZAREA STANDARDELOR ÎN CIFRE 16 971

980

802

STANDARDE VÂNDUTE

COLECŢII DE STANDARDE PE CD

PRODUSE DERIVATE

2 500

124

58

CLIENŢI ASRO

CLIENŢI INFOSTANDARD WEB

CLIENŢI INFOSTANDARD CLOUD

3 173

ABONAŢI LA NEWSLETTER-UL ASRO

75 120

42

NEWSLETTERE

496 135

VIZUALIZĂRI BLOG

1 121

VIZITATORI PE SITE-UL ASRO

FOLLOWERS

190 350 VIZITATORI MAGAZINUL ASRO

24 CURSURI DE INSTRUIRE PESTE 360 EXPERTI INSTRUITI 12 CAMPANII DE MARKETING PESTE 1 950 DE EMAILURI TRANSMISE 614 ARTICOLE PE BLOGUL STANDARDIZAREA.WORDPRESS.RO 749 RECORDUL VIZUALIZĂRILOR PE ZI PE BLOG

18 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


VÂNZĂRILE DE STANDARDE Activitățile cu caracter comercial ale ASRO, în 2016, au constat în vânzarea de standarde române sub formă de colecții, la abonament sau la liber, iar o contribuție importantă a avut-o și vânzarea de standarde străine, cursurile de formare profesională și aplicația Infostandard Web, precum și alte servicii și publicații oferite prin Editura Standardizarea. În 2016 s-au vândut 16.971 standarde cu un total de circa 550.637 pagini. Pe domenii, veniturile din vânzarea standardelor realizate în anul 2016 sunt reprezentate mai jos:

17%

CONSTRUCŢII AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

4% 16% 4%

SĂNĂTATE, SECURITATE ŞI MEDIU TRANSPORT SI DISTRIBUTIA BUNURILOR

16% 15%

GENERALITATI, INFRASTRUCTURA, STIINTA ELECTRONICA, TEHNOLOGIA INFORMATIEI, TELECOMUNICATII

13%

TEHNOLOGIA MATERIALELOR INDUSTRIE

15%

PORTOFOLIUL DE STANDARDE

CONSTRUCŢII

16% 3%

AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ SĂNĂTATE, SECURITATE ŞI MEDIU

15% 4%

TRANSPORT SI DISTRIBUTIA BUNURILOR

18%

GENERALITATI, INFRASTRUCTURA, STIINTA

18%

ELECTRONICA, TEHNOLOGIA INFORMATIEI, TELECOMUNICATII

13%

TEHNOLOGIA MATERIALELOR

13%

INDUSTRIE VÂNZĂRI PE DOMENII RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

19


MARKETING, COMUNICARE ŞI PROMOVARE Cel mai important obiectiv al Strategiei de marketing a fost realizarea unei comunicări eficiente cu utilizatorii de standarde - clienţii noştri. Platformele social media au fost instrumentele cele mai utilizate: blogul standardizării care are o nouă interfaţă, pagina de Facebook, cu utilizatori în creştere, Twitter, Linkedin , toate acestea pentru creşterea vizibilităţii ASRO. Au fost desfăşurate campanii de marketing şi promovare continuă a standardelor de interes general. Cel mai important instrument este, în acest sens, Newsletter-ul săptămânal, transmis către cei 3 00 de abonaţi, cu informaţii despre cele mai noi standarde, cărţi, publicaţii, acţiuni specifice activităţii de standardizare etc. Campaniile au vizat, pe lângă mediul de afaceri, şi mediul universitar, bibliotecile, direcţiile de sănătate publică, organizaţii din domeniul construcţiilor, cu cele mai multe standarde, dar şi adin lte domenii. Au fost încheiate contracte cu companii mari, au fost personalizate produsele conform nevoilor fiecăreia, echipa de marketing fiind cea care asistă aceşti clienţi în găsirea celor mai potrivite soluţii. S-a derulat o promovare mult mai activă a cursurilor ASRO în sprijinul aplicării corecte a standardelor în diferite domenii şi s-au organizat seturi de cursuri referitoare la standardele de management. Noua interfaţă a website-ului ASRO, mai modernă şi mai prietenoasă, a generat creşterea traficului, iar mulţi dintre utilizatori şi clienţi au ales să achiziţioneze standarde din magazinul online. Prezenţa pe platformele de social media a generat creşterea vizibilităţii, echipa ASRO propunându-şi să atragă cât mai mulţi utilizatori în comunitatea de standardizare.

MANAGEMENT PROIECTE yy Projectul de Twinning cu Republica Moldova – Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici stabilite în statele membre ale UE, MD/13/ENP/TR/14 este un proiect în care ASRO s-a implicat alături de un consorţiu german şi de BRML – Biroul de Metrologie Legală. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni, de la data semnării acordului cu Comisia Europeană, din aprilie 2015 până la sfârşitul anului 2016. Printre obiectivele proiectului se numără: dezvoltarea colaborării organismului național de standardizare ISM cu părțile interesate, consolidarea capacităților comitetelor tehnice, utilizarea instrumentelor IT în domeniul standardizării, conflictualitatea standardelor, implementarea Sistemului de Management al Calității și implementarea cerințelor Ghidului 20 al CEN-CENELEC. yy Implicarea în proiectele HORIZON 2020 reprezintă un obiectiv şi o prioritate ale ASRO pentru perioada următoare. Crearea unei legături între standardizare şi inovare, pe lângă faptul că a devenit o cerinţă a Comisiei Europene, este şi o nevoie simţită de către standardizare, având în vedere multitudinea de posibilităţi de colaborare. S-au făcut astfel pregătirile necesare pentru participarea la propuneri de proiecte pe linia H2020, alături de entităţi din Franta, Italia, Spania, Slovenia – având ca tematici: Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore, proiectul NESSIE sau STAND PRO MED, linia DRS – 06 – 2015: Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster resilience, alături de entităţi din Italia, România. Responsabilul de proiecte a demarat acţiuni pentru implicarea ASRO, alături de alte consorţii, în proiecte cu granturi de tip EuropeAid pentru Moldova şi Ucraina.

20 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


EDITURA STANDARDIZAREA Au fost editate mai multe titluri de cărţi pentru profesorii diferitelor universităţi partenere ASRO. A apărut lucrarea „Sistemul de Management al Calităţii : Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015“, avându-i ca autori pe: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU, Emil CIOBANU, Călin Nicolae DRĂGULĂNESCU. Lucrarea, sub egida Editurii Standardizarea, a fost lansată în cadrul Conferinţei Internaţionale : „Calitatea şi Siguranţă în Funcţionare“, de la Sinaia.

Revista Standardizarea – este cel mai important produs al Editurii, apare lunar în varianta print, dar este disponibilă şi în online, conţine toate noutăţile de la nivel internaţional şi european, evoluţiile din domeniul standardizării, curiozităţi, cazuri şi experienţe ale altor membri naţionali ai ISO, IEC, CEN sau CENELEC. Cititorii sunt încântaţi de diversitatea tematicilor şi sperăm ca numărul acestora să crească.

Standardizarea Iunie 2016 x

www.asro.ro

$652

Revista Organismului Naţional de Standardizare

Semne vitale

DREPTURI DE AUTOR Legea standardizării naţionale - 163/2015 - stabileşte exclusi­vitatea ASRO pentru mai multe activităţi, dintre care enume­ răm următoarele: informarea publică prin editare, publicare şi difuzare a standardelor naţionale, a programului de stan­ dardizare naţională, precum şi a altor informaţii şi publicaţii relevante privind standardizarea naţională. Conform Art. 8. (1) Standardele române, standardele europene, standardele internaţionale şi documentele de standardizare europeană şi internaţională, inclusiv proiectele lor, sunt considerate documentaţii ştiinţifice în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt protejate prin drepturi de autor. Buna înţelegere a aspectelor legale privind respectarea dreptului de autor asupra standardelor a contribuit la apariţia „Ghidului privind recepţia lucrărilor de montaj şi finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subţiri pentru montaj uscat”, elaborat de către APMCR pentru MDRAP. Cunoaşterea modului de procurare legală a standardelor şi publicaţiilor standardizării este deosebit de importantă pen­ tru o companie care utilizează standardele în activitatea sa. Standardele naţionale sau standardele altor organisme de standardizare, internaţionale sau naţionale, pot fi procurate de la ASRO sau de la Centrele Zonale de Informare care, pe lângă furnizarea acestora, asigură şi servicii de informare în domeniul standardizării. ASRO urmăreşte în mod constant încălcarea drepturilor de autor pe platformele pe care acestea pot fi vizualizate şi descărcate. ilegal În urma unei campanii susţinute au fost notificate mai multe site-uri care aveau încărcate standarde încălcând astfel drepturile de autor ale ASRO (www.scribd. com, www.document.tips şi www.docfoc.com). RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

21


ACTIVITATEA CENTRELOR ZONALE Centrele zonale ale ASRO, de pe lângă Camerele de Comerț din cele mai importante județe ale țării și partenerii noștri în vânzarea de standarde către mediul de afaceri și nu numai, au înregistrat venituri importante în anul 2016.

TOP 3 vânzări IAȘI MARAMUREȘ CLUJ

Centre zonale de informare în domeniul standardizării

CURSURI ŞI FORMARE PROFESIONALĂ O activitate importantă a ASRO în 2016 a fost cea de susţinere a cursurilor de instruire. Cele două noi ediţii apărute în 2015 ale referenţialelor de certificare: SR EN ISO 9001 şi SR EN ISO 14001, au constituit tematici importante, având în vedere noutăţile şi modificările aduse, dar şi perioada de tranziţie. Astfel, au fost susţinute 24 cursuri din care 19 cursuri clasice, 4 cursuri gratuite pentru membrii CT ASRO şi 1 curs e-learning. O echipă nouă şi entuziastă a asigurat o promovare adecvată prin toate instrumentele de comunicare, cursanţii evaluând pozitiv calitatea cursurilor.

22 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


EVENIMENTE COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ FINANŢAREA STANDARDIZĂRII NAŢIONALE

VIAȚA

ASOCIAȚIEI RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

23


EVENIMENTE ASRO – GAZDĂ A REUNIUNII ISO/TC172 ”OPTICĂ ŞI FOTONICĂ” În perioada 10-12 octombrie 2016, s-a desfăşurat la Bucureşti reuniunea subcomitetului 1 – Standarde fundamentale şi a unor grupuri de lucru ale subcomitetului 3 – Materiale şi componente optice, din cadrul comitetului tehnic internaţional ISO 172 – Optică şi fotonică. De asemenea, au avut loc şedinţe ale grupurilor de lucru WG1 – Sticlă optică brută şi WG3 – Caracterizarea materialelor pentru domeniul IR, din cadrul subcomitetului 3 – Materiale şi componente optice. În vederea rezolvării unor subiecte referitoare la condiţiile prescrise pentru sticla optică, s-a ţinut o şedinţă comună a grupurilor SC1/WG2 şi SC3/WG1. În total, la reuniunea de la Bucureşti, au fost prezenţi 45 de delegaţi din şapte ţări: China, Elveţia, Franţa, Germania, Japonia, România şi SUA. ISO/TC 172 – Optică şi fotonică, a fost reprezentat de secretara comitetului, doamna Elisabeth Beck, director al Comitetului pentru mecanică fină şi optică din cadrul DIN (Germania). România participă la reuniunile de standardizare ale ISO/TC 172 – Optică şi fotonică de peste 20 de ani, experţii români contribuind la elaborarea standardelor în cadrul subcomitetelor SC1 – Standarde fundamentale, SC3 – Materiale şi componente optice, SC4 – Sisteme telescopice, SC5 – Microscoape şi endoscoape, SC7 – Optică şi instrumente oftalmice. Activitatea de standardizare pentru domeniul opticii a fost promovată şi susţinută financiar de-a lungul anilor în special de IOR S.A. şi de PRO OPTICA S.A., iar evenimentul de la București a avut, de asemenea, suportul IOR S.A.

ZIUA MONDIALĂ A STANDARDIZĂRII În fiecare an, pe 14 octombrie, membrii Organizației Internaționale de Standardizare (ISO), ai Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC) şi ai Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU) sărbătoresc Ziua Mondială a Standardizării. Tematica anului 2016 a fost: STANDARDELE DEZVOLTĂ ÎNCREDEREA ASRO a dedicat întreaga lună – octombrie - clienților săi, utilizatorii de standarde, organizând un concurs, promovat pe rețelele de social media, concurs care a adus premii participanților constând în cursuri, produse și servicii ale ASRO.

PROTOCOL DE COLABORARE ASRO – CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BUCUREŞTI Camera de Comert şi Industrie Bucureşti şi ASRO – organismul naţional de standardizare au încheiat, pe 29 februarie 2016, un protocol de colaborare. La semnarea acestuia au participat dl preşedinte CCIB – prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, dl preşedinte ASRO, Gheorghe Ţucu, dl Dan Gabriel Mihuţ, director general CCIB şi dl Mircea Martiş, director general ASRO. Scopul acestei iniţiative a fost acela de a menţine şi dezvolta cooperarea dintre mediul de afaceri și activitatea de standardizare, ASRO fiind deschis în acordarea de asistenţă, documentare şi schimbul de informaţii în domeniul standardizării în interesul firmelor și operatorilor economici. Conştientizând relaţia dintre misiunile asumate de cele două părţi, precum şi necesitatea unei strânse colaborări, CCIB și ASRO înţeleg să acţioneze proactiv pentru implementarea principalelor obiective convenite de părţile semnatare: participarea la activitatea de standardizare naţională, europeană şi internaţională, asigurarea informării CCIB în domeniul standardizării, activităţile de instruire şi consultanţă în domeniul standardizării destinate CCIB, promovare şi comunicare.

EVENIMENTE LA CARE ASRO A PARTICIPAT yy 26 mai, Salonul „Energii regenerabile şi alternative”, ediţia a VI- a, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, Baia Mare yy 2 iunie, Conferinţa Naţională ARTS – Securitatea fizică şi securitatea la incendiu în viaţa societăţii yy 14-16 septembrie, Conferinţa Internaţională „Calitate şi siguranţă în funcţionare” CCF 2016“, Sinaia – Lansarea de către Editura Standardizarea a cărţii – „Sistemul de Management al Calităţii – Ghid de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015“, Autori: Nicolae-George DRĂGULĂNESCU, Emil CIOBANU, Călin Nicolae DRĂGULĂNESCU yy 8-9 noiembrie, Expo-conferinţa naţională „Smart Cities of Romania 2016“, Universitatea Politehnica Bucureşti

24 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO


COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ISO – ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE STANDARDIZARE ASRO a participat la Adunarea Generală ISO, care a avut loc la Beijing, China şi la Reuniunea DEVCO – Comitetul ISO pentru ţările în curs de dezvoltare. Tematica evenimentului a fost „Standardele îmbunătăţesc conectivitatea la nivel mondial“. IEC – COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNAŢIONALĂ Adunarea Generală IEC a reunit la Frankfurt, în cadrul unui eveniment cu un concept inedit, caracterizat de inovare şi comunicare, experţi din domeniul electrotehnic şi digital, tineri profesionişti, interesul major al comunităţii fiind acela de a contribui la o reinventarea a IEC. CEN ŞI CENELEC În anul 2016, peisajul standardizarii europene a fost marcat de apariţia şi semnarea JIS – Iniţiativa comună privind standardizarea. Sistemul european de standardizare (SSE) trebuie să se adapteze pentru a face faţă provocărilor unei economii în schimbare, a creşterii importanţei serviciilor şi inovaţiilor digitale. În conformitate cu Strategia Pieţei Unice a Comisiei din 2015 şi a Pachetului de standardizare al UE, adoptat la 1 iunie 2016, Iniţiativa privind standardizarea stabileşte o viziune comună pentru standardizarea europeană. Scopul acesteia este de a accelera şi stabili cu prioritate obiectivele standardizării. Standardele trebuie să fie livrate în timp util, să fie orientate către piaţă şi elaborate astfel încât să sprijine politicile UE şi statutul Europei de lider în standardizarea internaţională. Organismele europene de standardizare CEN şi CENELEC urmează să implementeze acţiunile stabilite prin JIS, acţiuni care vor viza în mare: inovarea, educaţia despre standardizare, relaţia cu autorităţile, implementarea regulamentului pentru construcţii, transparenţa şi implicarea părţilor interesate, achiziţiile publice, digitalizarea şi nu în ultimul rând IMM-urile. România, prin Ministerul Economiei, a semnat la Amsterdam, în iunie 2016, această iniţiativă. ETSI ASRO, în calitate de ONS - organism naţional de standardizare, participă la activitatea specifică de standardizare în domeniul telecomunicaţiilor de la nivel european. Regulamentul UE 1025/2012 – În conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene, care reglementează cadrul desfăşurării activităţii de standardizare de la nivel european, toate organismele de standardizare au obligaţia de a raporta activităţile lor prin prisma transparenţei, participării tuturor părţilor interesate şi implicării IMM-urilor şi a altor factori de la nivel naţional.

ASISTENŢA TEHNICĂ ŞI COOPERARE ASRO a primit în cursul anului 2016, două vizite ale delegaţiei Institutului de Standardizare din Republica Moldova - ISM, în cadrul Proiectului de Twinning – Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici stabilite în statele membre ale UE.

CONFERINȚA BALCANICĂ În cadrul Conferinței Balcanice, care a avut loc la Belgrad, Serbia, ASRO a semnat protocolul de colaborare cu țările din Balcani cu scopul de a dezvolta cooperarea în domeniul standardizării în regiunea balcanică. Inițiativa, susţinută de către CEN şi CENELEC, a fost oficializată prin crearea unei conferinţe anuale care a reunit organismele de standardizare din ţări precum: Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Albania, Croaţia, Moldova, Muntenegru, Macedonia, Serbia, Slovenia şi Turcia în încercarea de a intensifica relaţiile de cooperare şi de a crea acţiuni comune concrete. Protocolul de colaborare între organismele partnere, vizează următoarele obiective: introducerea standardizării într-un context social mult mai larg, ca fundament al organizării și al ordinii, includerea standardizării în activităţile științifice și educaționale, identificarea acțiunilor prioritare în scopul de a promova îmbunătățirii infrastructurii calității, creșterea siguranței produselor pe piață, filosofia de afaceri și altele. RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

25


PARTICIPĂRI EXTERNE ALE ASRO ÎN 2016 Delft/Olanda

Copenhaga/Danemarca

Reuniunea CENELEC BT

EFSD (European Forum for Standards Distribution)

Rotterdam/Olanda EFSD (European Forum for Standards Distribution)

Bruxelles/Belgia yyReuniunile Consiliului Tehnic CEN CENELEC yyAdunarea generală extraordinară a CEN yyCurs CCMC - Vademecumul standardizării europene yyCEN-CLC/BT WG 7 yyWorkshop CCMC – Specific Agreement FPA yyŞedinţele Comitetului de standardizare COS yyWorkshop CCMC Directiva Joasa Tensiune

Frankfurt/ Germania Adunarea Generală IEC

Skopje/Macedonia Adunarea Generală CEN şi CENELEC Belgrad/Serbia Conferinţa de Standardizare Balcanică

26 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

Geneva/Elveţia Curs ISO Marketing şi Comunicare Conferinta WIPO - Global Digital Content Market


FINANŢAREA STANDARDIZĂRII NAŢIONALE RESURSE ȘI COSTURI Finanțarea activităților de interes public derulate de ASRO pentru coordonarea la nivel național a activității de standardizare trebuie să fie susținută, conform legii 163/2015, de către Ministerul Economiei, în baza unui contract cadru de finantare anual, care în cursul anului 2016, fiind în curs de aprobare, a acoperit doar costurile lunii decembrie.

SURSE DE FINANŢARE

VÂNZĂRI DE STANDARDE

COTIZAȚII

VENITURI În anul 2016, veniturile ASRO au provenit într-un procent de 64% din vânzări de standarde, 26 % din contractele de adoptare de standarde, 9 % au provenit din cotizaţiile membrilor ASRO şi taxele membrilor comitetelor tehnice şi restul, de 1 %, a fost reprezentat de alte tipuri de venituri.

yy membri ASRO yy membri CT

CONTRACTE DE ADOPTARE A STANDARDELOR

CONTRACT CADRU DE FINANŢARE – ACTIVITĂȚI DE INTERES PUBLIC yy stabilirea metodologiei de standardizare naţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 yy participarea la activitatea de standardizare europeană şi internaţională yy adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române yy asigurarea informării publice, comercializarea standardelor române, gestionarea fondului naţional documentar de standarde române

CHELTUIELI Efectuate în mod special cu scopul realizării veniturilor, cheltuielile aferente anului 2016, au fost formate din cheltuieli de personal în procent de 72 %, cheltuieli materiale şi de prestări servicii de 25 %, deplasările și alte categorii de cheltuieli acoperind restul.

CURSURI CENTRE ZONALE – CZI ALTE SERVICII – EDITURA, TIPOGRAFIE

VENITURI

mii lei

CHELTUIELI

mii lei

Vânzări

2676,1

Personal

3159

Contracte adoptări

1096,4

Materiale şi servicii

1068

Cotizaţii - membri ASRO + membri CT

385,6

Deplasări

73,3

Alte venituri

45,0

Alte cheltuieli

57,6 RAPORT ANUAL 2016 ASRO 

27


ASRO ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO Str. Mendeleev, nr. 21-25, 010362, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA © ASRO 2017 Editura Standardizarea 2017

asro.ro 28 

RAPORT ANUAL 2016 ASRO

Raport anual 2016  
Raport anual 2016  
Advertisement